Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Kedves Szakértő!
  Igénybe vettük a tartozáscsökkentő támogatást 2 éve. Kérdésem, hogy egy másik ingatlannál a CSOK igénybe vehető? Használt lakás vásárlása előtt állunk, 2 gyermekünk van. Igénybe tudjuk venni a CSOK-ot vagy ilyenkor 1 millió forinttal kevesebbre vagyunk jogosultak a tartozáscsökkentő miatt? Illetve ha a tartozáscsökkentőt igénybe vettük 2 éve, van bármi megkötés, hogy abban az ingatlanban kell éljünk vagy nem adhatjuk el bizonyos ideig vagy hasonló.
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Szakértő!
  Szeretnék érdeklődni, hogy 2020-ban született 4. gyermekem, meg is kaptuk a csökkentő támogatást. Legidősebb gyermekem 16 éves, Ő előző férjemtől van, a legutóbbi 3 gyermekem a mostani férjemtől. De úgy néz ki, hogy lehet, hogy jövőre el fog költözni édesapjához a legidősebb gyermekem. Be kell jelentenem valahová a változást, vagy mivel így is megfelelünk a feltételeknek, amik voltak a 4.000.000 Ft felvételekor, így nem kell tennem semmit? Illetve ilyen változás esetében ugye nem kell visszafizetnünk a támogatást? Köszönöm válaszát: Judit

  Üdvözlöm!
  Megszületett 3. gyermekünk, aki után szeretnénk igényelni az elengedést! Azonban a 60 napos határidő a végéhez közeledik, de a baba iratai nem érkeztek meg! Ha jól tudom, lehet kérni +60 nap határidő hosszabbítást, akadályoztatás esetén! Ezt hol, és hogyan kell igényelni? A kormányhivatal nem veszi át a kérelmet, amíg nincs meg minden szükséges dokumentum!
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kamatmentes lakáscélú munkáltatói támogatás formájában van az ingatlanunkon hitel.
  Ennek az előtörlesztésére is igényelhető a támogatás?

  Kedves Hitelnet!
  Első gyermekünk 2019 júliusában született, második 2020 decemberében. 2021-ben lett jelzáloghitelünk. Házunk tulajdonjoga 50-50%.
  A kérdésem: most még igénybe vehetnék-e a támogatást?!

  Üdvözlöm!
  Adott egy 2014 decemberében lakásvásárlás céljából felvett hitel, amit 2020-ban kedvezőbb feltételek miatt másik banknál kiváltottunk.
  Egy 2018 illetve egy 2021 július hónapban született gyermekünk van.
  Jogosultak vagyunk az 1 millió forint tartozáscsökkentő támogatásra?
  Köszönöm!

  Első gyermekünk 2017 augusztusában született. 2020 decemberében minősített fogyasztóbarát lakáshitelt vettünk fel. Második gyermekünk 2021 novemberében fog megszületni.
  Kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a tartozáscsökkentő támogatásra?

  Kedves Szakértő!
  Amennyiben férjem az adós a hitelben, én pedig 1/1 tulajdonosa vagyok az ingatlannak, jogosultak vagyunk együtt jelentkezni a tartozáscsökkentésre a gyermekekkel kapcsolatos feltételek megléte esetén?

  2011. 09. hóban vettünk fel lakásbővítésre jelzáloghitelt. Gyermekünk 2016. 01. hóban született, illetve 2021. 08 hóban fog.
  Jogosultak vagyunk-e, ha igen, milyen összegben?
  Szíves válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Hitelnet!
  Olvasgattam a jelzáloghitel elengedés feltételeiről más oldalakon is. Néhány helyen írják, hogy a gyermek születése után 60 napon belül kell benyújtani a kérelmet. Ha ebből már kicsúsztunk (a 120 ból is), akkor nincs más mód a támogatás igénylésére?

  Kedves Hitelnet,
  Jogosultak vagyunk az 1 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra, amivel a jelzáloghitelünk le is nullázódik.
  A kérdésem az lenne, hogy a támogatás igénybevételét követően az ingatlant eladhatjuk, vagy az állam formál bármilyen jogot arra vonatkozóan az ingatlan ne kerülhessen eladásra. (pl. elidegenítési jogot helyez az ingatlanra.)
  Válaszukat előre is köszönöm,
  Zsanett

  Tisztelt Szakértő!
  Két gyerekünk született 2011-ben és 2014-ben, 2016-ban építési hitelt vettünk fel egy új újépítésű társasházi lakásra, ami 2017-ben került átadásra, CSOK-ot igénybe vettünk a két gyerek után.
  Ebben az esetben igényelhető-e a támogatás?
  Köszönöm válaszát!

  Tisztelt Hitelnet,
  Kérdésem a következő lenne, egy újépítésű ikerház egyik lakására kötöttünk előszerződést már majdnem egy éve, lassan úgy néz ki minden papir stimmelni fog a szerződéshez, a feleségem dec. 4.-re van kiírva a harmadik gyermekünkkel, kérdésem az lenne hogyha addig folyósítják a hitelt, viszont esetleg a földhivatalnál a tulajdoni bejegyzés még nem megy végig, az esetben jogosultak vagyunk-e a támogatásra, illetve a végleges szerződésbe mi módon lehet belefoglalni, hogy amennyiben a csúszások miatt elbukunk a támogatástól, akkor azt az eladó megtéríti. Az eladó egyébként elfogadja ezt a feltételt, mert az eddigi csúszás az ő hibájából ered.

  Szép estét!
  Sajnos 13 hét 6 napján elvetéltem és műszeresen fejezték be. A helyi Államkincstár nem is fogadta be a kérelmünket, azzal küldtek haza, hogy miért nem adtuk be a kérelmet hamarabb mert így nem vehetik el a papírjainkat. Ő lett volna a harmadik babánk. Kérdésem az lenne, hogy a történtek után már semmit nem is tehetünk? A műtétem időpontja 07.13 volt. Természetesen van 12 hetet betöltötte a magzat igazolásunk. De gyakorlatilag nem is igazán érdekelte őket.
  Köszönettel: Alexandra

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy építkezés esetén a jogszabályban rögzített (épület felépítésére + földhivatali bejegyzésre rendelkezésre álló) 1 év meghosszabbítható-e valamilyen indokkal?
  A családi házunk építését 2021 augusztus közepén kezdjük részben saját szervezésben. 2. gyermekünk 2019. augusztus 8-án született, 3. babánk várhatóan 2021. október közepén érkezik. Rendelkezünk aláírt hitelszerződéssel, amelynek a folyósítása is várhatóan megtörténik a baba érkezésére, de tartunk tőle, hogy 1 év alatt nem tudjuk befejezni a házunkat. Ezért vívódunk a jelzáloghitel-tartozás csökkentés lehetőségével kapcsolatban.
  Köszönöm előre is válaszukat!

  Tisztelt Hitelnet.
  A kérdésem: 2020.09.17-én született meg a 3. kislányunk. Két jelzáloghitel van a házunkon, aminek az összege összesen kb. 1,5 millió Ft körül lehet. Nem futottunk ki a határidőből a beadást illetően? Mindkét hitelünket lehetne ezzel tisztázni és mennyi összeg lenne a támogatás, ha kaphatunk egyáltalán. Elvileg minden elvárásnak megfelelünk. (nincs adótartozás, tulajdonosi jogviszony, stb).

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a mai nappal (félév eltelte után) kézhez kaptuk végre a határozatunkat a lakás jelzáloghitel csökkentése végett, ami ugyan nem kis összeg, mert 2.305.349,-Ft, amit kifizet az állam, de a nyomtatványon az szerepelt hogy 4 millió Ft az, ami jár, mert ugyanis 2021.05.21-én két pici babánk született így öt gyermekesek lettünk!
  Van-e értelme rákérdezzek a kincstárnál, ahova elég sokat telefonáltunk, hogy most akkor hogy is van ez?
  Köszönöm előre is válaszukat!

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Nekem olyan kérdésem lenne, hogyha tavaly igényeltük a 2. gyermek után járó 1.000.000. Ft-os elengedést, most igényelhetjük-e a 4.000.000 Ft-os elengedést, ha még csak most vesszük fel a hitelt és egy hónap múlva érkezik a 3. baba?
  Az első gyermek nem közös.
  Köszönöm válaszukat!

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Egy érdekes kérdésem volna Önökhöz:
  – 2021.05.06.-án töltötték be a magzatok a 12. hetet, a szülés 2021.11.24.-re van kiírva. Kedves feleségem ikreket vár! 🙂 Ők lennének az első gyermekeink, egyszerre kettő gyermek.
  A kérdésem az volna:
  – Most, hogy elmúlt a két magzat 12 hetes, így július végén igényelhetem-e – tudom-e igényelni – az 1 millió forint ingatlanhitel tartozás csökkentő támogatást – vagy muszáj megvárnunk a gyermekek megszületését, november közepén? 😀
  Sajnos a rendelet elfeledkezett az ikrekről, legalábbis a formanyomtatvány nem teljesen egyértelmű ilyen helyzetben, illetve maga a rendelet is elég furán fogalmaz:
  “337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
  a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről *
  6. A támogatás igénylése
  12. §
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően, a gyermek vagy ikergyermekek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását
  követő 60 napon belül nyújtható be, azzal, hogy e határidőnek az igénylő önhibáján kívüli okból történő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.”
  Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!
  Tisztelettel,
  Ferenc

  Tisztel cím!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy a mi esetünkben lehetséges-e a tartozáscsökkentést igénybe venni? 2007-ben vettük fel 20 évre az akkor svájci frank alapú életbiztosítással kombinált lakáscélú hitelt. Azóta elváltam, a volt férjem az adós, én az adóstárs. Azóta én újból férjhez mentem, a hitelt mi fizetjük. 4. gyermekem 2020 januárjában született. Mind a négy gyermek velem él.
  Kérdésem az lenne még, hogy én nem kérelmezhetem a tartozás csökkentést?
  Köszönöm válaszát.

  Tisztelt Cím!
  Az lenne a kérdésem, 2015 nyarán vettünk használt családi házat két meglévő gyerek (1.430.000.- Ft) után csok + hitel.
  A harmadik gyermekünk 2021 novemberében születik (nem volt vállalás), jól gondolom, hogy kérhetjük a 4.000.000.-Ft jelzálog elengedést és a 3 és 2 gyerek csok különbözetét? (2.200.000-1.430.000=770.000, Összesen 4.770.000.- Ft.
  Válaszát köszönöm.

  Tisztelt Cím!
  A jelzáloghitel elengedést szeretnénk igényelni 2. gyerek után, aki 2020. januárban született. Mindenütt írják a 60 napos beadási határidőt, de a nyomtatványon az alábbi szerepel:
  2020. JÚLIUS 1-JÉTŐL SZÜLETETT/ÖRÖKBEFOGADOTT GYERMEKEK ESETÉN A SZÜLETÉST/ÖRÖKBEFOGADÁST KÖVETŐ 60 NAPON BELÜL IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS!
  Ez alapján feltételezem, hogy a 2020. július 1. előtt született gyerekek után nincs 60 napos határidő korlát.
  Kérdés, hogy beadható még a kérelem?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Gábor

  Tisztelt szekértő!
  3 gyermekre (a legkisebb akkor még csak vállalás volt) igénybe vett CSOK esetén is igényelhető a támogatás? Az ingatlant a vissza nem térítendő támogatásból, CSOK-os támogatott hitelből, és nem támogatott lakástakarék-pénztári hitelből vettük.

  Megkaptuk a három gyerek után járó tartozáscsökkentést és ezzel a hitelünk lenullázodott!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen esetben mi vonatkozik a bankra, hány napon belül kell kiküldenie a papírokat?
  Köszönöm!

  Tisztelt hitel szakértő!
  Négy milliót szeretnénk igényelni, szeptemberre várható a 3. baba. Magzatra szeretnénk kérni.
  Ha a tulajdoni lapon még csak széljegyzékbe van benne, vagyis függőbe van, ki van amúgy fizetve, akkor is igényelhető?
  Szeptemberben október körül elvileg még nem lehet igényelni, mert veszélyhelyzet lesz.
  A válaszát előre is köszönöm.

  Kedves hitelszakértő!
  2002-ben, 2007-ben és 2021.04.14-én született gyermekem.
  Kérdésem, hogy jár-e a jelzáloghitel elengedés és ha igen, mennyi? Illetve sajnos túl vagyunk a 60 nap igénylési határidőn, de a veszélyhelyzet miatt lehetséges-e még élni ezzel a lehetőséggel?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Októberre várjuk 8. gyermekünk érkezését. Építkezés miatt hitelt veszünk fel július-augusztus hónap tájékán. 7. gyermekünk 2018. júniusában született, az akkori jelzáloghitelünk csökkentésére megkaptuk az 1 milliós támogatást és már végtörlesztettünk is azóta. A tájékoztatóban leírtak alapján érdeklődök, hogy 8. gyermekünk után mennyi támogatásra leszünk jogosultak?
  Köszönettel,
  Ferenc

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Az lenne a kérdésem, hogy mekkora összegű kedvezményre vagyok jogosult? Első gyermekem 2016.05.26-án született, a testvérei (ikerpár) 2019.03.19-én, így három gyermekes család vagyunk. A lakáshitelünk már több mint 10 éves.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv.
  Péter

  Jó napot!
  Terveink szerint idén év elején vettünk volna fel hitelt, melyből házat szeretnénk venni, majd augusztusban születne második gyermekünk. Számítottunk az utána járó csökkentésre, DE lassú víz partot mos, úgy néz ki ugyan megkapjuk a hitelt, de már csak a fiuk születése után. Talán a bírálat meglesz a szülésig, de a folyósítás és a konkrét átíratása a háznak ezáltal nem. Kérdés, ha a 2. gyermek ugyan 2019. július után születik, konkrétan 2021 augusztusában, de a hitelnek csak a bírálata lesz meg, de a folyósítása nem, addig az időpontig, akkor jogosultak lehetünk-e az 1 millió forint támogatásra?
  Köszönöm.

  Nekünk egy 28 és 26 éves gyermekünk van. 2008-ban vettük fel a szocpolt és jelzáloghitelt. Most folyamatban van egy gyermekünk örökbefogadása, ő 2019.09.19-én született. Akkor mi is jogosultak vagyunk a 4 millió elengedésére?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x