Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, a 4. gyermekemet várom, tavaly decemberben vettünk fel hitelt. Az adósságtörlesztésbe megigényelhetem a 4+1 milliós támogatás plusz a csokot a 4.-re, mert az első 3-ra már megkaptuk?
  Köszönöm, ha válaszol.

  Tisztelt Hitelnet!
  Az első gyermekem 2010-ben, a második 2014-ben és a harmadik 2018-ban született. A lakáshitelt 2014-ben vettük igénybe. Olyan kérdésem lenne, hogy jogosultak lennénk a támogatásra?
  Segítségét előre is köszönöm!

  Tisztelt hitelnet!
  2019 májusában írtunk alá egy jelzálog hitelszerződést családi ház építésre, aminek első folyósítási összegét, csak most 2021 áprilisában sikerült lehívni (tehát addig nem tartoztunk a banknak) és első törlesztő részletet ez év májusában fizettük. Kisfiunk azonban 2020. májusában született.
  Kérdésem, hogy vajon igényelhetjük-e még a támogatást, hiszen kisfiunk a jelzálog szerződés megkötése után született, viszont annak fizetését egészen most májusig nem kellett megtennünk? A 60 napos igénylési határidőt mihez kellene ilyenkor viszonyítani?
  Korábban nem is lett volna minek az összegét csökkenteni a támogatással. A hitelt ugyan egy évvel a születés előtt már felvettük/szerződtünk a bankkal, sajnos azonban önhibánkon kívül, nem sikerült olyan készültségi fokig egészen eddig eljutni, hogy a bank kiutalja az első részletet (és nekünk fizetési kötelezettségünk keletkezzen).
  Van/volt esetleg hasonló ügyben tapasztalatuk?
  Köszönöm!

  Szép napot!
  Érdeklődnék, hogy ha kevesebb a tartozásom mint a kapott támogatás, akkor a különbözetet visszakapom-e a pénzintézettől.

  Üdvözlöm!
  2019. februárban igényeltünk lakáshitelt, 2017. októberben és 2019. májusban megszülettek a gyermekeink. Jelenleg ismét várandós vagyok.
  Igénybe vehetjük a tartozáscsökkentő támogatást? Ha igen, milyen összegben?

  Üdvözlöm!
  2015-ben igényeltünk lakáshitelt CSOkkal két gyermekre (1.300.000.-) 2016-ban és 2018-ban megszülettek a gyermekeink. Úgy néz ki, most ismét várandós vagyok.
  Igénybe vehetjük a tartozáscsökkentő támogatást? Ha igen, milyen összegben?

  Üdvözlöm.
  3 gyermekem van. Most a 4. gyermekemmel vagyok terhes. 3 évvel ezelőtt vásároltam használt lakás csok + 5 millió lakáshitel 25 évre. A ház csak az én nevemen van. Az lenne a kérdésem, hogy jogosult vagyok-e tartozáscsökkentő támogatásra és utólagos csokra (házfelújításra)? Vagy valamire jogosult vagyok-e ? (lakás felújítása) valamilyen támogatásra?

  Tisztelt hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 2008-ban vettünk fel szabad felhasználású jelzáloghitelt. 2008-2010-ben született egy-egy gyermekem.
  Igényelhető az 1 milliós adósságcsökkentő támogatás?

  Üdvözletem!
  A kérdésem az lenne, hogy 2016-ban vettünk fel jelzálog alapú hitelt, csokkal, 3 gyermekkel. A gyermekeim 1998, 2000, ill. 2004-es születésűek.
  Ebben az esetben is jár a támogatás? Csökkentés? Bármi segítség?
  Köszönöm: Éva

  Kedves Hitelnet!
  A lakásban, ahol a férjemmel és a lányommal élünk, én vagyok a tulajdonos, édesanyámnak pedig élethosszig tartó haszonélvezeti joga van az ingatlanon (de ő nem itt lakik). Szeretnénk megváltani a haszonélvezeti jogát. Kérdésem lenne, hogy ehhez vehetünk-e fel lakáscélú jelzáloghitelt, és amennyiben igen, a második gyermek eseten erre is működik-e a tartozás elengedés?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdvözlöm!
  A héten adtuk be a kérelmet a 4 milliós jelzálog jóváírásra. Most várom a 4. gyermekünket. Fundamentás hitelünk van, amiből már csak 2.8 millió van hátra. A szüleim korábban adóstársként szerepeltek, azonban a Fundamenta engedélyezte az ő kiengedésüket.
  Van erről tapasztalat esetleg, hogy elfogadják-e kérelmet? Illetve kb. mire számítsunk, mennyi idő az elbírálás, majd a kifizetés?

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy felvettük a CSOKot 2 gyermek után illetve kamattámogatott hitelt is vettünk fel mellé. Jelen esetben a CSOKnál vállalt 2 gyermek után tartozáscsökkentő támogatás nem jár amennyiben jól értelmeztem . Viszont érkezik a harmadik gyermek így ezt a támogatást meg tudnánk igényelni a születendő gyermek után, ez ebben az esetben 4 millió forint lenne?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Jól értelmezem, hogy ha most veszünk fel lakáshitelt és szeptember végén fog születni a második gyermekünk, akkor élhetünk a lehetőséggel?

  Jó napot!
  Mitől számít lakáscélúnak egy hitel?
  2019-ben vettünk fel a CIB-től 5 éves fix hitelt.

  Kedves Levél író!
  Az én kérdésem az lenne, hogy van-e rá lehetőség hogy méltányossági kérelmet adjunk be. A következő történt: A 3. gyermekünk 2021.04.11-én született. A Fundamentától felvett hitel, hitelszerződés csomagját 2021.04.06-án küldtem vissza postán elsőbbségivel, szóval 7-én Pesten volt a levelem. De mivel hivatalos átellenőrzése a csomagomnak, hogy mindent vissza küldtem-e, az 2021.04.14. Így a 3. gyermekünk megszületése előtt (2021.04.11!) nem volt élő a szerződésünk, mondta ezt a MÁK, és határozatban elutasította a kérelmünket. Azon múlt/múlik 5 millió Ft-unk, hogy a Fundamentás ügyintéző mikor fogta meg azt a kupacnyi papírt, amiben a mi hibátlanul visszaküldött irataink voltak.
  Szóval mindent feltétel adott volt, de nem vették át időben a papírjainkat.
  Nyugodjunk bele, hogy ennyi volt, és elkezdhetünk törleszteni, vagy van rá esély, hogy segítséget kapjunk?
  Nagyon köszönöm, ha tud nekünk ebben segíteni!
  Üdvözlettel:
  Erika

  Üdv!
  Idén igénybe vettem a jelzáloghitel támogatást, eltöröltek 4.000.000 forintot.
  A kérdésem az lenne, hogy így igénybe tudom-e venni a lakásfelújítás támogatást is?

  Tisztelt Szakértők!
  Lakáscélú jelzáloghitelünk tartozáscsökkentő támogatással történő kinullázására/végtörlesztésére készülünk. Sajnos sürget az idő, és azzal kapcsolatban nem találtam információt, hogy ugye nem probléma, ha az illető ingatlan az egyéni vállalkozásunk székhelye is? Falusi CSOK-nál ez már nem volt akadály, illetve nem láttam a rendeletben sem erre vonatkozó feltételt. Az ingatlan elsősorban lakáscélú, nincs üzlethelyiség, nem fogad ügyfeleket, csak székhely.
  Nagyon megköszönöm, ha ezzel kapcsolatban tudnak információval szolgálni!

  Üdvözlöm.
  Az igénylésünket ma utasították el, mert volt pár ezer Ft be nem fizetett adóm. (5000 Ft kb. amivel 2 napot késtem.) A határozat kézhezvételekor már fizetve volt.
  Ilyenkor újra beadható az igénylés?

  Üdvözlöm,
  2016-ban 3+1 gyermekre vettünk házat csokból. A vállalt gyermek nem született meg. Erre esetleg igénybe lehet venni, hogy visszafizessük a vállalt gyermekre megelőlegezett összeget?

  Jó napot!
  2017. 06. vettünk fel házvásárlásra 50-50%-ban Fundamenta hitelt. Első gyermekünk 2017.06.24-én született, második gyermekünk 2021.02.20.
  Igényelhetjük a tartozáscsökkentő támogatást?
  Köszönöm!

  Kérdésem, hogy az igénylés leadása idejében a tulajdoni lapnak már ’tisztának’ kell-e lennie, vagy elfogadják, ha felülvizsgálat alatt áll és a széljegyzetben szerepelünk, mint vevők? A lakást néhány hete vettük, a birtokbavétel megtörtént, a hitel már rajta van, a 2. gyermek napokon belül születik, a földhivatal pedig irtó lassú.

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben ingatlanvásárlás alatt állunk, a hitelszerződésünk megköttetett a bankkal, viszont a 2. és 3. Gyermekünkkel várandós feleségem a kiírt szülési idő előtt megszült, (mivel az iker babák sajnos koraszülöttek lettek – 33. hét), így a banki folyósítás időpontja előtt születtek a gyermekek.
  Az lenne a kérdésem, hogy igényelhetjük-e a jelzáloghitel elengedést a leírt okokra hivatkozva?
  Várom válaszát.

  Szeretnék érdeklődni, hogy 2007-ben felvett szabad felhasználású jelzáloghitelre is jár az 1.000.000 Ft, ha az első gyermekem 2018-ban született, a másodikkal pedig most vagyok terhes?

  Üdvözlöm!
  Jelenleg 2 gyermekem van és várandós vagyok a harmadikkal. Az első 2006-ban, a második 2012-ben született. Jelenleg 12 hetes terhes vagyok. Eddig nem vettük igénybe a jelzáloghitel elengedést! Jogosultak vagyunk a 4 millió hitelelengedésre?
  A másik kérdésem pedig, hogy több jelzáloghitelből is lehet igényelni a tartozáscsökkentést? Ugyanis a lakáshitelünk 3 millió, és ha a baba születése előtt felvennénk mellé egy másik lakáscélú jelzálogalapú hitelt, akkor abból kérhetjük a fennmaradó 1 millió hitelelengedést? Így ki tudnánk használni a teljes 4 milliót. Ez így működhet, ha minden feltételnek megfelelünk?

  Üdv!
  Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy ennek a támogatásnak mennyi az elbírálási ideje? Mert több mint 1 hónapja megigényeltük, de semmiféle visszajelzést nem kaptunk eddig.
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  2 gyermekem van, egyik 2014-ben, másik 2016-ban.
  Jár e nekem a tartozáscsökkentés, illetve elengedés?
  Tisztelettel. Várom válaszukat.

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnék, hogy 2020-ban vásároltunk egy ingatlant, amire igénybe vettük a 2 meglévő gyermek után járó CSOK-ot, illetve 4,5 millió Ft kamattámogatott hitelt. Szeretnénk önkéntesen visszafizetni a CSOK-ot, mert vásárolnánk egy házat, amire igénybe vennénk 3 gyermek után a falusi CSOK-ot, viszont a meglévő ingatlant jelenleg nem szeretnénk eladni, csak kb. 1 éven belül. A 4,5 millió Ft hitellel nem tudom mi lenne a legjobb megoldás, mivel szeretnénk 3. babát és így jogosultak lennénk a hitelelengedésre. A hitelt is fizessük vissza és vegyük fel újból a vásárolni kívánt ingatlanra, vagy hagyjuk meg a meglévő ingatlanon? Nem tudom melyik esetben lehetne elengedtetni a 3. gyermek után, mivel a falusi CSOK-os házba kell bejelentkeznünk és nem teljesen egyértelmű nekem, hogy olyan hitelre is igényelhető az elengedés, amibe nem vagyunk bejelentkezve.

  Tisztelt Hitelnet!
  2010 decemberben jelzáloghitel szerződést kötöttünk lakóingatlanunkra. Második gyermekünk 2020.02.05-én született és jelenleg várandós vagyok a 3. gyermekünkkel.
  A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben igényelhetem-e az 1+4M forint támogatást?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  2008.05.22-én jelzáloghitel szerződést kötöttünk lakóingatlanunkra. 2004-ben született egy gyermekünk. Sajnos az ingatlanunk először a Nemzeti eszközkezelőhöz került, mert nem tudtuk fizetni a részleteket. Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél van.
  Érdeklődnék, jár-e nekünk a támogatás.
  Köszönettel és tisztelettel: Magda

  Most 2021. 04. hónapjában született meg a 3. gyermekünk. Felvettünk 3,8 M Ft lakáscélú jelzáloghitelt, amit folyósítottak még a szülés előtt.
  A kérdésem az lenne, hogy ha pozitív elbírálás esetén betörleszti az állam a hitelt, akkor még jogosultak vagyunk-e a tetőtér-beépítés esetén a csok-ra? Mert azt is olvastam, hogy bejegyzés történik az állam javára. Független a két támogatás?

  2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x