Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.9K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, a 4. gyermekemet várom, tavaly decemberben vettünk fel hitelt. Az adósságtörlesztésbe megigényelhetem a 4+1 milliós támogatás plusz a csokot a 4.-re, mert az első 3-ra már megkaptuk?
Köszönöm, ha válaszol.

Kedves Zsuzsanna!
A meglévő lakáshitel felvétele után született gyermekekre vehető igénybe a tartozáscsökkentő támogatás. Amennyiben a meglévő 3 gyermek a hitelfelvétel előtt született, akkor csak a 4. gyermek után lehet jogosult a tartozáscsökkentő támogatásra 4M Ft összegben, amennyiben a további jogosultsági feltétek is fennállnak. Ha használt lakásvásárlásra vették fel a CSOK-ot, akkor 4. gyermekük születése után a fennálló lakáshitel csökkentésére 400.000 Ft összegű utólagos CSOK-ra lehetnek majd jogosultak.

Köszönöm válaszát.

Tisztelt Hitelnet!
Az első gyermekem 2010-ben, a második 2014-ben és a harmadik 2018-ban született. A lakáshitelt 2014-ben vettük igénybe. Olyan kérdésem lenne, hogy jogosultak lennénk a támogatásra?
Segítségét előre is köszönöm!

Kedves Renáta!
A leírtak alapján a 2018-ban született 3. gyermek után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Támogatás iránti kérelmükkel a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát kellene megkeresniük.

Köszönöm szépen a gyors választ!

Tisztelt hitelnet!
2019 májusában írtunk alá egy jelzálog hitelszerződést családi ház építésre, aminek első folyósítási összegét, csak most 2021 áprilisában sikerült lehívni (tehát addig nem tartoztunk a banknak) és első törlesztő részletet ez év májusában fizettük. Kisfiunk azonban 2020. májusában született.
Kérdésem, hogy vajon igényelhetjük-e még a támogatást, hiszen kisfiunk a jelzálog szerződés megkötése után született, viszont annak fizetését egészen most májusig nem kellett megtennünk? A 60 napos igénylési határidőt mihez kellene ilyenkor viszonyítani?
Korábban nem is lett volna minek az összegét csökkenteni a támogatással. A hitelt ugyan egy évvel a születés előtt már felvettük/szerződtünk a bankkal, sajnos azonban önhibánkon kívül, nem sikerült olyan készültségi fokig egészen eddig eljutni, hogy a bank kiutalja az első részletet (és nekünk fizetési kötelezettségünk keletkezzen).
Van/volt esetleg hasonló ügyben tapasztalatuk?
Köszönöm!

Kedves Tamás!
A tartozáscsökkentő támogatásra a leírtak alapján véleményünk szerint jogosultak lehetnek, ha a további igénylési feltételek is teljesülnek. A gyermek születését követő 60 napig benyújtható a támogatási kérelem. (Úgy tudjuk, veszélyhelyzet idején a születést követő 60 napon túl is igényelhető a támogatás.)
Javasoljuk, hogy az ügyben keressék a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát.

Köszönöm szépen a gyors választ! Megpróbáljuk.

Szép napot!
Érdeklődnék, hogy ha kevesebb a tartozásom mint a kapott támogatás, akkor a különbözetet visszakapom-e a pénzintézettől.

Kedves Sándor!
A tartozáscsökkentő támogatás a fennálló tartozás erejéig vehető igénybe.

Üdvözlöm!
2019. februárban igényeltünk lakáshitelt, 2017. októberben és 2019. májusban megszülettek a gyermekeink. Jelenleg ismét várandós vagyok.
Igénybe vehetjük a tartozáscsökkentő támogatást? Ha igen, milyen összegben?

Kedves Anita!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy 3. gyermekük után 4M Ft összegben lehetnek jogosultak a tartozáscsökkentő támogatásra.

Üdvözlöm!
2015-ben igényeltünk lakáshitelt CSOkkal két gyermekre (1.300.000.-) 2016-ban és 2018-ban megszülettek a gyermekeink. Úgy néz ki, most ismét várandós vagyok.
Igénybe vehetjük a tartozáscsökkentő támogatást? Ha igen, milyen összegben?

Kedves Anita!
Igen, a leírtak alapján jogosultak lehetnek a tartozáscsökkentő támogatásra 4M Ft összegben, ha a további feltételek is fennállnak. A támogatás iránti kérelem már a várandósság betöltött 12. hetétől benyújtható a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához.

Köszönöm a gyors válaszát! Esetleg abban tudna segíteni hol találok naprakész, pontos információkat az egyéb/további feltételekről?

Kedves Anita!
Fenti bejegyzésünkben.

Üdvözlöm.
3 gyermekem van. Most a 4. gyermekemmel vagyok terhes. 3 évvel ezelőtt vásároltam használt lakás csok + 5 millió lakáshitel 25 évre. A ház csak az én nevemen van. Az lenne a kérdésem, hogy jogosult vagyok-e tartozáscsökkentő támogatásra és utólagos csokra (házfelújításra)? Vagy valamire jogosult vagyok-e ? (lakás felújítása) valamilyen támogatásra?

Kedves Lilla!
A leírtak alapján igényelhető 4. gyermeke után a tartozáscsökkentő támogatás 4M Ft összegben, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
Felújításra falusi CSOK igényelhető, de csak abban az esetben, ha a ház preferált településen található. A preferált települések listáját és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva érheti el. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Köszönöm a választ. Néztem a listát amit küldött, nincs benne ahol mi lakunk. Mi Derecskén (városban) lakunk. Így akkor nem vehető fel utólagosan a csok a meglévő házamra felújításra? Még egy kérdésem lenne: a tartozáscsökkentő támogatás egyedülállóként is igényelhető?

Kedves Lilla!
Derecske valóban nem szerepel a falusi CSOK-os településlistán, így korszerűsítésre, felújításra nem tud támogatást igényelni. A tartozáscsökkentő támogatás egyedülállóként is igénybe vehető.

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy 2008-ban vettünk fel szabad felhasználású jelzáloghitelt. 2008-2010-ben született egy-egy gyermekem.
Igényelhető az 1 milliós adósságcsökkentő támogatás?

Kedves László!
2008-2010-ben született gyermekek után sajnos nincs lehetőség a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére.

Üdvözletem!
A kérdésem az lenne, hogy 2016-ban vettünk fel jelzálog alapú hitelt, csokkal, 3 gyermekkel. A gyermekeim 1998, 2000, ill. 2004-es születésűek.
Ebben az esetben is jár a támogatás? Csökkentés? Bármi segítség?
Köszönöm: Éva

Kedves Éva!
A leírt esetben sajnos nem áll fenn a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultság. A lakáshitel felvételének meg kell előznie a gyermekek születését, továbbá a gyermekek születési dátuma alapján sem nyújtható sajnos a hitelelengedés.

Kedves Hitelnet!
A lakásban, ahol a férjemmel és a lányommal élünk, én vagyok a tulajdonos, édesanyámnak pedig élethosszig tartó haszonélvezeti joga van az ingatlanon (de ő nem itt lakik). Szeretnénk megváltani a haszonélvezeti jogát. Kérdésem lenne, hogy ehhez vehetünk-e fel lakáscélú jelzáloghitelt, és amennyiben igen, a második gyermek eseten erre is működik-e a tartozás elengedés?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Nóra!
Csak tulajdonjog vásárlásra finanszírozható lakáshitelből, haszonélvezeti jog megvásárlása sajnos nem.

Értem, köszönöm a választ.

Üdvözlöm!
A héten adtuk be a kérelmet a 4 milliós jelzálog jóváírásra. Most várom a 4. gyermekünket. Fundamentás hitelünk van, amiből már csak 2.8 millió van hátra. A szüleim korábban adóstársként szerepeltek, azonban a Fundamenta engedélyezte az ő kiengedésüket.
Van erről tapasztalat esetleg, hogy elfogadják-e kérelmet? Illetve kb. mire számítsunk, mennyi idő az elbírálás, majd a kifizetés?

Kedves Edit!
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a szülők már nem szerepelnek adóstársként a hitelügyletben, az megfelelő. Az elbírálás és folyósítás időtartamáról az ebben területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni, vagyis az a hivatal, ahova a támogatási kérelmet benyújtották.

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy felvettük a CSOKot 2 gyermek után illetve kamattámogatott hitelt is vettünk fel mellé. Jelen esetben a CSOKnál vállalt 2 gyermek után tartozáscsökkentő támogatás nem jár amennyiben jól értelmeztem . Viszont érkezik a harmadik gyermek így ezt a támogatást meg tudnánk igényelni a születendő gyermek után, ez ebben az esetben 4 millió forint lenne?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Ágnes!
A lakáscélú hitelfelvételt követően születendő gyermekek után érvényesíthető a tartozáscsökkentő támogatás. 3. gyermek esetén a támogatás összege 4M Ft. Az igényléssel kapcsolatban az ebben illetéke járási hivatal lakástámogatási osztályát kellene keresniük.

Kedves Hitelnet!
Köszönöm a válaszát. A 2. gyermek is a felvételt követően született. De őt a CSOK-nál előre vállaltuk, ebben az esetben a támogatás jár rá is?
Köszönöm válaszát!

Kedves Ágnes!
Fenti esetben a 2. gyermek után is jogosultak lehetnek a tartozáscsökkentő támogatásra. Az, hogy megelőlegezett CSOK-ot vettek igénybe, nem zárja ki a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultságot.

Tisztelt Hitelnet!
Jól értelmezem, hogy ha most veszünk fel lakáshitelt és szeptember végén fog születni a második gyermekünk, akkor élhetünk a lehetőséggel?

Kedves Nóra!
Igen, a leírt esetben igényelhető lehet a tartozáscsökkentő támogatás, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Jó napot!
Mitől számít lakáscélúnak egy hitel?
2019-ben vettünk fel a CIB-től 5 éves fix hitelt.

Kedves Mátyás!
“Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is – fedezete mellett megkötött olyan hitel- vagy kölcsönszerződés,
a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy
b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget”

Kedves Levél író!
Az én kérdésem az lenne, hogy van-e rá lehetőség hogy méltányossági kérelmet adjunk be. A következő történt: A 3. gyermekünk 2021.04.11-én született. A Fundamentától felvett hitel, hitelszerződés csomagját 2021.04.06-án küldtem vissza postán elsőbbségivel, szóval 7-én Pesten volt a levelem. De mivel hivatalos átellenőrzése a csomagomnak, hogy mindent vissza küldtem-e, az 2021.04.14. Így a 3. gyermekünk megszületése előtt (2021.04.11!) nem volt élő a szerződésünk, mondta ezt a MÁK, és határozatban elutasította a kérelmünket. Azon múlt/múlik 5 millió Ft-unk, hogy a Fundamentás ügyintéző mikor fogta meg azt a kupacnyi papírt, amiben a mi hibátlanul visszaküldött irataink voltak.
Szóval mindent feltétel adott volt, de nem vették át időben a papírjainkat.
Nyugodjunk bele, hogy ennyi volt, és elkezdhetünk törleszteni, vagy van rá esély, hogy segítséget kapjunk?
Nagyon köszönöm, ha tud nekünk ebben segíteni!
Üdvözlettel:
Erika

Kedves Erika!
Jogi ügyekben irodánk nem illetékes, így állást foglalni nem tudunk. Esetleg fellebbezést nyújthatnak be a MÁK-hoz az ügyben.

Üdv!
Idén igénybe vettem a jelzáloghitel támogatást, eltöröltek 4.000.000 forintot.
A kérdésem az lenne, hogy így igénybe tudom-e venni a lakásfelújítás támogatást is?

Kedves Dávid!
A tartozáscsökkentő támogatás igénybevétele nem zárja ki a lakásfelújítási támogatás igénybevételének lehetőségét.

Tisztelt Szakértők!
Lakáscélú jelzáloghitelünk tartozáscsökkentő támogatással történő kinullázására/végtörlesztésére készülünk. Sajnos sürget az idő, és azzal kapcsolatban nem találtam információt, hogy ugye nem probléma, ha az illető ingatlan az egyéni vállalkozásunk székhelye is? Falusi CSOK-nál ez már nem volt akadály, illetve nem láttam a rendeletben sem erre vonatkozó feltételt. Az ingatlan elsősorban lakáscélú, nincs üzlethelyiség, nem fogad ügyfeleket, csak székhely.
Nagyon megköszönöm, ha ezzel kapcsolatban tudnak információval szolgálni!

Kedves Martin!
Információink szerint tartozáscsökkentő támogatásnál sem jelent kizáró okot, ha az ingatlan egyéni vállalkozás székhelye. Bővebb információért kérjük, keressék a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát!

Üdvözlöm.
Az igénylésünket ma utasították el, mert volt pár ezer Ft be nem fizetett adóm. (5000 Ft kb. amivel 2 napot késtem.) A határozat kézhezvételekor már fizetve volt.
Ilyenkor újra beadható az igénylés?

Kedves Erzsi!
Információink szerint van lehetőség a tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelem újbóli benyújtására.

Üdvözlöm,
2016-ban 3+1 gyermekre vettünk házat csokból. A vállalt gyermek nem született meg. Erre esetleg igénybe lehet venni, hogy visszafizessük a vállalt gyermekre megelőlegezett összeget?

Kedves Erika!
Megelőlegezett CSOK csökkentésére a tartozáscsökkentő támogatás információink szerint nem vehető igénybe.

Jó napot!
2017. 06. vettünk fel házvásárlásra 50-50%-ban Fundamenta hitelt. Első gyermekünk 2017.06.24-én született, második gyermekünk 2021.02.20.
Igényelhetjük a tartozáscsökkentő támogatást?
Köszönöm!

Kedves Lilla!
A tartozáscsökkentő támogatás a várandósság 12. hetétől a gyermek születését követő 60 napig igényelhető, de út tudjuk, hogy a veszélyhelyzet idején ez az igénylési határidő meghosszabbodik. A támogatás iránti kérelemmel a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához fordulhatnak.

Kérdésem, hogy az igénylés leadása idejében a tulajdoni lapnak már ’tisztának’ kell-e lennie, vagy elfogadják, ha felülvizsgálat alatt áll és a széljegyzetben szerepelünk, mint vevők? A lakást néhány hete vettük, a birtokbavétel megtörtént, a hitel már rajta van, a 2. gyermek napokon belül születik, a földhivatal pedig irtó lassú.

Kedves József!
Jogosultsági feltétel, hogy az ingatlanban már határozattal bejegyzett tulajdonrészük legyen. A támogatási kérelem azonban a gyermek születését követő 60 napig benyújtható. Veszélyhelyzet esetén annak idejére a benyújtási határidő információink szerint meghosszabbodik. Javasoljuk, hogy előzetes egyeztetés céljából is keressék az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát.

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben ingatlanvásárlás alatt állunk, a hitelszerződésünk megköttetett a bankkal, viszont a 2. és 3. Gyermekünkkel várandós feleségem a kiírt szülési idő előtt megszült, (mivel az iker babák sajnos koraszülöttek lettek – 33. hét), így a banki folyósítás időpontja előtt születtek a gyermekek.
Az lenne a kérdésem, hogy igényelhetjük-e a jelzáloghitel elengedést a leírt okokra hivatkozva?
Várom válaszát.

Kedves László!
Ha időközben megtörtént a hitelfolyósítás, akkor igényelhető a támogatás. Alapesetben a gyermekek születésétől számított 60 napig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására, de úgy tudjuk, hogy ez a 60 nap a veszélyhelyzet idején kitolódik. Javasoljuk az ügyben a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkeresését.

Szeretnék érdeklődni, hogy 2007-ben felvett szabad felhasználású jelzáloghitelre is jár az 1.000.000 Ft, ha az első gyermekem 2018-ban született, a másodikkal pedig most vagyok terhes?

Kedves Zsanett!
Ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy a leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető az 1M Ft-os tartozáscsökkentő támogatás.

Üdvözlöm!
Jelenleg 2 gyermekem van és várandós vagyok a harmadikkal. Az első 2006-ban, a második 2012-ben született. Jelenleg 12 hetes terhes vagyok. Eddig nem vettük igénybe a jelzáloghitel elengedést! Jogosultak vagyunk a 4 millió hitelelengedésre?
A másik kérdésem pedig, hogy több jelzáloghitelből is lehet igényelni a tartozáscsökkentést? Ugyanis a lakáshitelünk 3 millió, és ha a baba születése előtt felvennénk mellé egy másik lakáscélú jelzálogalapú hitelt, akkor abból kérhetjük a fennmaradó 1 millió hitelelengedést? Így ki tudnánk használni a teljes 4 milliót. Ez így működhet, ha minden feltételnek megfelelünk?

Kedves Krisztina!
A leírtak alapján 3. gyermekük után jogosultak lehetnek a 4 millió forintos tartozáscsökkentő támogatásra. A támogatás két különböző lakáshitelben is érvényesíthető.

Köszönöm a gyors választ!
Még egy kérdésem lenne!
Ha nem szerződésmódosítással engednénk ki a harmadik adóst, hanem csinálnánk egy hitelkiváltást, /így nem kellene a szerződésmódosítás díját kifizetni/,akkor is kérhetnénk az elengedést a kiváltott hitelre? Ha így is megoldható, akkor a kiváltott hitel összegnek meg kell egyeznie a mostani kiváltandó hitel összegével, vagy esetleg lehet több is? Jelenleg 3 millió a lakáshitel 4 milliósra váltanánk ki, így akkor elengedtethetjük utána?
Köszönöm a válaszát!

Kedves Krisztina!
Hitelkiváltás esetén amennyiben a hitelfelvétel időpontja későbbi lesz, mint a gyermek születése, nem érvényesíthető a tartozáscsökkentő támogatás. Továbbá az is lényeges, hogy milyen konstrukcióval lenne kiváltva a hitel. A tartozáscsökkentő támogatással érintett kölcsön igazolt célja lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére, vagy felújítására nyújtott kölcsön kiváltása lehet és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. Ha lenne plusz 1 millió forint ráfolyósítás, akkor a tartozáscsökkentő támogatás már nem lenne érvényesíthető.

Üdv!
Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy ennek a támogatásnak mennyi az elbírálási ideje? Mert több mint 1 hónapja megigényeltük, de semmiféle visszajelzést nem kaptunk eddig.
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Tibor!
Az elbírálási idővel kapcsolatban az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Tisztelt Hitelnet!
2 gyermekem van, egyik 2014-ben, másik 2016-ban.
Jár e nekem a tartozáscsökkentés, illetve elengedés?
Tisztelettel. Várom válaszukat.

Kedves László!
2014-ben, illetve 206-ban született gyermekek után tartozáscsökkentő támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, hogy 2020-ban vásároltunk egy ingatlant, amire igénybe vettük a 2 meglévő gyermek után járó CSOK-ot, illetve 4,5 millió Ft kamattámogatott hitelt. Szeretnénk önkéntesen visszafizetni a CSOK-ot, mert vásárolnánk egy házat, amire igénybe vennénk 3 gyermek után a falusi CSOK-ot, viszont a meglévő ingatlant jelenleg nem szeretnénk eladni, csak kb. 1 éven belül. A 4,5 millió Ft hitellel nem tudom mi lenne a legjobb megoldás, mivel szeretnénk 3. babát és így jogosultak lennénk a hitelelengedésre. A hitelt is fizessük vissza és vegyük fel újból a vásárolni kívánt ingatlanra, vagy hagyjuk meg a meglévő ingatlanon? Nem tudom melyik esetben lehetne elengedtetni a 3. gyermek után, mivel a falusi CSOK-os házba kell bejelentkeznünk és nem teljesen egyértelmű nekem, hogy olyan hitelre is igényelhető az elengedés, amibe nem vagyunk bejelentkezve.

Kedves Jennifer!
Önkéntes visszafizetést követően van lehetőség újbóli CSOK igénylésre. A hozzá kapcsolódó kamattámogatott lakáshitel azonban nem vehető igénybe még egyszer. Információink szerint nem probléma, ha nem abban az ingatlanban laknak, amely a tartozáscsökkentő támogatással érintett. Javasoljuk azonban, hogy előzetesen keressék fel a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát, ahol pontos felvilágosítást tudnak adni Önöknek a jogosultsági feltételekről.

Tisztelt Hitelnet!
2010 decemberben jelzáloghitel szerződést kötöttünk lakóingatlanunkra. Második gyermekünk 2020.02.05-én született és jelenleg várandós vagyok a 3. gyermekünkkel.
A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben igényelhetem-e az 1+4M forint támogatást?
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Brigitta!
Igen, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Javasoljuk az ügyben a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkeresését!

Tisztelt Hitelnet!
2008.05.22-én jelzáloghitel szerződést kötöttünk lakóingatlanunkra. 2004-ben született egy gyermekünk. Sajnos az ingatlanunk először a Nemzeti eszközkezelőhöz került, mert nem tudtuk fizetni a részleteket. Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél van.
Érdeklődnék, jár-e nekünk a támogatás.
Köszönettel és tisztelettel: Magda

Kedves Magdolna!
A megadott információk alapján sajnos nincs lehetőségük a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére.

Most 2021. 04. hónapjában született meg a 3. gyermekünk. Felvettünk 3,8 M Ft lakáscélú jelzáloghitelt, amit folyósítottak még a szülés előtt.
A kérdésem az lenne, hogy ha pozitív elbírálás esetén betörleszti az állam a hitelt, akkor még jogosultak vagyunk-e a tetőtér-beépítés esetén a csok-ra? Mert azt is olvastam, hogy bejegyzés történik az állam javára. Független a két támogatás?

Kedves Jelena!
Tartozáscsökkentő támogatás esetén nem kerül jelzálogjog az ingatlanra. A támogatás nem zárja ki a CSOK igénylés lehetőségét. A tetőtér-beépítésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 45134 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

1.9K
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x