Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.


Utolsó módosítás: 2021. január 08. péntek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.7K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Előzmény: CSOK és Babaváró hitel felvétel volt új ház vásárlására fiunknál. Ki kellett egészíteni jelzáloghitellel. Megszületett a 2. gyermek aug. 17-én. Decemberben hallottam baráti ismerőstől először a jelzáloghitel csökkentésről. Érdeklődött Vecsésen a Kormányablaknál. Elutasították, hogy lejért az idő, 60 nap. Online kutattunk információt keresve. Novák Katalin Családvédelmi Miniszter asszony dec. 9-i videó-ja alapján úgy tűnt, hogy van megoldás. Ócsán kapott kedvező időpontot januárban és ott befogadták az igénylést a kérelemmel együtt. Két hét múlva jött a válasz, hogy elutasítják. A gyermek létezik, a lehetőséget nem tudták korábban. Méltányossági alapon nem lehet ilyen esetet figyelembe venni? Köszönném tisztelettel a válaszukat. Tisztelettel.… Továbbiak »

Kedves Ibolya!
Nincs információnk sajnos ilyen méltányossági lehetőségről.

Kedves hitelnet!
Szabad felhasználású jelzáloghitelem van, amelyet lakásvásárlásra fordítottam.
Akkor is megigényelhetem?

Kedves Eta!
Szabad felhasználású hitel esetén a tartozáscsökkentő támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a szabad felhasználású hitel felvételére 2017. november 14. előtt került sor.

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
Férjemmel augusztusra várjuk első közös gyermekünket. Nekem van egy 17,5 éves, a férjemnek egy 11 éves kislánya. Egyikőjük sem lakik nálunk papíron, viszont a szülőkkel közös a felügyelet. Igényelhetjük-e a tartozáscsökkentő támogatást és mennyit? És mikor leghamarabb?
Köszönöm.

Kedves Gabriella!
A tartozáscsökkentő támogatásnál az Önökkel közös háztartásban élő gyermekek vehetők figyelembe.

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
A házam, amely 100%-ban az enyém, érintett egy jelzálogkölcsönben, de az egy olyan osztatlan közös tulajdonként nyilvántartott 3 házat érintő telken van, amelyből csak 2/6-od az enyém. Ez esetben el kell intézni a társasházzá alakítást és az albetétesítést, hogy a ház látszólag is 100%-ban az enyém legyen, vagy ennek a fajta birtokviszonynak is van támogatottsága?
Köszönettel, Szabolcs

Kedves Szabolcs!
Ügyvéd által készített úgynevezett Használati megállapodással (Használati megosztási szerződéssel) osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén is működhet a támogatás.

Üdvözlöm!
Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy 2018-ban vettünk fel a Fundamentától lakáscélú jelzáloghitelt. Jelenleg 2 gyermekünk van és tervezünk 3. gyermeket. Az ingatlan 1/2- 1/2 arányban a férjem és az én tulajdonban van, rajtunk kívül más nem szerepel a hitelszerződésben. Illetve csok támogatást is igényeltünk akkor a vásárláshoz.
Így is jogosultak vagyunk a jelzáloghitel elengedésre?
Köszönöm válaszát.

Kedves Mónika!
A leírtak alapján igényelhető lesz a tartozáscsökkentő támogatás.

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy 2018.08-án a harmadik gyermekünk születése után kaptunk 1 milliós támogatást. Most várjuk a 4 gyermekünket és nem tudom, hogy most ugyanúgy az 1 millióra vagyunk jogosultak vagy esetleg számolnak különbözetet a 4 millióval?
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Erika!
4. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. A 3. gyermek után kapott 1M Ft-ot nem kell levonni a 4. gyermek után járó 4M Ft-ból.

Tisztelt Hitelnet! Az lenne a kérdésem, hogy van egy 2017. november 14. előtt felvett szabad felhasználású jelzálog alapú hitelünk (melyből a második gyermekünk születése után 1 millió Ft elengedésre került, jelenleg kb. 1,3 millió van még hátra belőle), illetve egy 2021. februárjában felvett 3 millió Ft összegű jelzálogalapú lakásfelújítási kölcsön, melyből 2,7 millió Ft kiutalásra került. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben nem sikerül a 3 gyermekünk születése után (kb. augusztus) 60 nappal a kivitelezést befejezni és 100% készültséget lejelenteni a bank felé, megoldható-e úgy a jelzálog elengedés bejelentése, hogy a két hitelt összevonva érvényesíteni a jelzálog elengedést (együtt 4… Továbbiak »

Kedves György!
Információink szerint a tartozáscsökkentő támogatás 2020. július 1. óta két jelzáloghitel vonatkozásában is érvényesíthető egyidejűleg. Pontos tájékoztatást azonban az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, hogy 2015-ben vettünk fel hitelt, 2018-ban született a 3. és 4. gyermekünk (ikerpár).
A kérdésem, hogy a tartozáscsökkentő támogatás igénylésének van-e határideje?
Köszönöm: Szilvia

Kedves Szilvia!
2020. július 1. előtt született gyermekek esetében nincsen igénylési határideje a tartozáscsökkentő támogatásnak.

Üdvözletem!
Érdeklődnék, hogy a családok jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése igénybevételéhez hol lehet utánanézni az időkorlát feltételeinek. Végigolvastam az ide vonatkozó kormányrendeletet, de az nem tartalmaz ilyen jellegű információt. Átnéztem a Magyar államkincstár honlapját, de ott sem találtam erre vonatkozó információt, viszont a kormányablakban azt mondták és a kitöltendő nyomtatványon is ez van hogy 2020. Július 1-től a születés követően 60 nap áll rendelkezésre az igény benyújtására.
Köszönöm válaszukat.

Kedves Gábor!
2020. Július 1-től valóban a születés követően 60 nap áll rendelkezésre az igény benyújtására. Ezt a vonatkozó kormányrendelet is tartalmazza.

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a születése után meghalt gyermekre is igénybe vehető-e a jelzálighitel elengedés, Ő a 2. gyermekünk volt, 2020 decemberében született. Hitelszerződés 2017 őszi, első gyermekünk 2018 évi.
Köszönöm válaszát!
Üdv.:
János

Kedves János!
Információink szerint adott esetben nincs lehetőség a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére.

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm gyors válaszát!
Szeretném még kérdezni, ha 3. gyermekünk fog születni – mert tervezzük -, akkor majd a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételekor Ő a 2. vagy a 3. gyermek lesz, és mekkora összegű támogatásban részesülhetnénk.
Előre is köszönöm megtisztelő válaszát!
Üdv.:
János

Kedves János!
A gyermekszám számításánál a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született magzat, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek is figyelembe vehető, így következő gyermekük 3. gyermeknek fog minősülni véleményünk szerint a támogatás szempontjából. További tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem a következő lenne. Férjemmel 2021.03.14.-re várjuk gyermekünket. Nekem már előző kapcsolatból van 2 gyermekem. (18 és 14 évesek) Van egy fundamentánál felvett jelzáloghitelem, amiben én vagyok az adós, nevelőapám az adóstárs. Tudom, hogy így nem kaphatjuk meg a tartozás csökkentést, de éppen ezért most intézzük, hogy a férjem váltsa ki a nevelő apámat és így ő legyen az adóstársam a hitelben. Megkaphatjuk így is a csökkentést, hogy a férjem csak most kerűl a hitelbe?
Köszönöm válaszát.

Kedves Krisztina!
A leírtak alapján – ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak – igényelhető lesz a tartozáscsökkentő támogatás.

Azt szeretném megtudni, hogy a benyújtott kérelem elbírálására mennyi időt kell várni? Mennyi az ügyintézési határidő?

Kedves Rózsa!
Erről az elbírálásban illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Szép napot!
Érdeklődnék, hogy jogosult vagyok-e valamire akkor, ha a kisbabám 2019.12.21-én született és mi az lakásunkat 2020 decemberében vásároltuk!?
Előre is köszönöm a válaszát.

Kedves Éva!
Visszamenőlegesen már nem igényelhetők a támogatások. A vételár kifizetéséhez lehetett volna igénybe venni a CSOK-ot. Tartozáscsökkentő támogatás sajnos szintén nem igényelhető, mert a leírtak alapján nem teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek.

Üdvözlöm!
Harmadik gyermekünket 2021 őszére várjuk, az ő jogcímén szeretnénk igénybe venni a 4 M forintot. Ezt megelőzően szeretnénk felújításokat végrehajtani lakásunkon, melyhez új Otthonfelújítási állami Támogatást, az ehhez szükséges önerőhöz Otthonfelújítási hitelt szeretnénk felvenni. A kérdésem az, hogy ha most veszek fel 4 M otthonfelújítási hitelt, ami tudomásom szerint lakáscélú, jelzálog alapú, ezt kiválthatom-e pár hónap múlva a 3. gyermek után kapott 4 M forinttal?

Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Lajos!
Információink szerint a tartozáscsökkentő támogatás a támogatott otthonfelújítási hitelre is felhasználható, de javasoljuk a kérdésben érintett járási hivatal családtámogatási osztályával történő egyeztetést az ügyben.

Üdvözlöm!
Kérdésem lenne a gyermekek kapcsán.
Sajnos 2017-ben volt egy várandósságom, amelyet genetikai rendellenesség miatt művi úton meg kellett szakítani a 14. héten. Azóta született két kislányunk, a fiatalabb idén január 2-án (így még a 60 napba beleférünk).
Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben az első kisbaba is figyelembe vehető, vagy csak két gyermek tekinteteben lehet beadni a kérelmet.
Köszönettel várom válaszát.

Kedves Mónika!
Úgy tudjuk, hogy adott esetben a két gyermek tekintetében adható be a támogatási kérelem.

Tisztelt Hitelnet!
Jogosultak vagyunk-e a jelzáloghitel támogatásra, ha a meglévő lakáshitelünket egy ugyanolyan jelzálog alapú lakáshitellel váltjuk ki, de már nem tervezünk több gyermeket?
4 gyermekünk van, a legkisebb 1,5 éves. A meglő hitelt 2015-ben vettük fel, ezt szeretnénk kiváltani mostanában. A kiváltás oka, hogy a jelenlegi hitelben van egy plusz adóstárs is rajtunk kívül, akit a bank nem enged ki a kötelemből, más bank viszont adna kiváltó hitelt úgy, hogy csak én és a házastársam lennénk az adós és adóstárs.
Köszönöm a választ!

Kedves Anita!
Mivel a hitelkiváltó lakáshitel felvételére a 4. gyermek születése után kerülne sor, ezért a tartozáscsökkentő támogatást sajnos így sem tudnák igénybe venni.

Az első gyermekem 2012.09.17-én született, a második 2020.01.20-án, a harmadik 2021.08.17-re várjuk.
Érdeklődnék, hogy mekkora összeget kaphatunk vissza. Illetve mi tavaly a babaváró kölcsönt megkaptuk és hogy a két hitel nem ütközik-e.

Kedves Mária!
A leírtak alapján 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további igénylési feltételek is teljesülnek. A babaváró hitel nem zárja ki a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultságot. A támogatás iránti kérelmet a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához nyújthatják be.

Üdvözlöm,
érdeklődnék, hogy az alábbi esetben is igényelhető a jelzálog alapú lakáshitel csökkentése? 2009-ben vettem fel 20 éves futamidővel lakásvásárlásra hitelt. Akkor egy gyermekem volt, mint elvált anyuka. Később házasságot kötöttem és 2 gyermekem született. 2013-ban és 2015-ben.
Igényelhetem a támogatást ez esetben is?

Kedves Mariann!
2018. január 1. előtt született gyermekek esetében a tartozáscsökkentő támogatás nem vehető igénybe. A támogatásra akkor lehetne jogosult, ha születne 4. gyermeke.

Kedves Hitelnet!
Amennyiben az ingatlan csak az én tulajdonomban van, az problémát jelenthet a tartozást csökkentő támogatás igénybevételében?
A hitelnél a férjem az adóstárs.
Segítségét és válaszát előre is köszönöm!

Kedves Nikol88!
2020. július elseje óta elegendő a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultsághoz az is, ha csak az egyik fél tulajdonos az ingatlanban. Legalább 50% tulajdoni hányad elegendő.

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekem van (2016.02, 2017.09, és 2019.08), korszerűsítésre szeretnék lakás jelzáloghitelt felvenni. Azután is érvényesíthető a jelzáloghitel-tartozás csökkentése?
Köszönöm válaszát!

Kedves Henrietta!
Korszerűsítési célú lakáshitel csökkentésére is felhasználható a jelzáloghitel elengedés. Feltétel azonban, hogy a kölcsön felvételére a gyermek születése előtt kerüljön sor. Ha most szeretnének lakáscélú kölcsönt felvenni, akkor a már meglévő gyermekek vonatkozásában a tartozáscsökkentő támogatás nem lesz igénybe vehető, csak akkor, ha a hitelfelvételt követően lesz még 4. gyermekük.

Nevelőszülőként is igényelhetem? (Nem örökbefogadott gyermekek után.)
Ha 2018 előtt született a gyermek, akkor utána is jár?

Kedves Gabi!
A tartozáscsökkentő támogatás nevelőszülőként nem igényelhető.

Nagycsaládosok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése keretein belül fel lehet-e venni a támogatást olyan lakáshitel csökkentésére, ahol a hitel jelzáloga nem az adósok (férj-feleség) tulajdonában lévő ingatlan, hanem egy harmadik személy tulajdona, mivel a megvásárolt ingatlan nem volt hitelezhető a hitel igénylésekor, így egy másik, a harmadik személy ingatlana lett a fedezet?

Kedves Bence!
A támogatott ingatlanban az adós és adóstársak közül legalább az egyik félnek minimum 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultsághoz.

Köszönöm a válaszát!
100%-ban mi vagyunk tulajdonosok.
Jelen esetben a hitel jelzálog egy másik ingatlanon van, ami nem az adósok tulajdona. Ilyen esetben jár a hitelelengedés? Nem kaptunk sehol erre sajnos választ. Kicsit hosszabban: Házvásárlásnál vettünk fel hitelt, de mivel az adott ház jogilag rendezetlen (térképen nem bejegyzett hozzáépítés van, így erre nem kapható egyik banktól sem hitel), egy rokon háza lett a jelzálog (mivel ez megfelel a hitelhez).
Tehát fontos kitétel, hogy egyazon ház legye,n amire a hitelt felvettük és a jelzálog van?

Kedves Bence!
Információink szerint a tartozáscsökkentő támogatásnak feltétele, hogy legalább a támogatott személyek egyikének legyen minimum 50% tulajdoni hányada abban az ingatlanban, amire a jelzálogjog bejegyzésre került. Mivel ez esetben rokon házára került a jelzálogjog, amiben Önöknek nincs tulajdonrészük, így véleményünk szerint nem érvényesíthető a támogatás. További tájékoztatást a jogosultság megállapításában illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önöknek.

Üdvözlöm!
4. babánkat várjuk, 16 hetes vagyok. Ha beadom a hitel elengedési kérelmet, azt most folyósítják vagy majd akkor, ha megszületett?

Kedves Dóri!
A támogatás pozitív elbírálást követően folyósításra kerül, nem kell megvárni a folyósítással a gyermek születését.

Tisztelt Hitelnet!
Van egy meglévő jelzáloghitelünk, amit napelem rendszer kiépítésére vettünk fel. A rendszer kiépítése nem lesz lesz 2021.07.01-ig, viszont nem szeretnénk bruttó elszámolást. Úgy tudom, hogy állami támogatás csak azokra a napelemes rendszerekre igényelhetők, amiket 2021.07.01 előtt kötöttek, utána csak bruttós elszámolással.
A tartozáscsökkentő támogatás ebben az esetben ilyen állami támogatásnak minősül?
Köszönöm előre is válaszukat.

Kedves Anikó!
Ezzel kapcsolatban nincs információnk. A kérdéssel az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához fordulhat.

Tisztelt Hitelnet!
A jelzálog-hitel elengedésnek feltétele, hogy az az ingatlan szerepeljen állandó lakcímünkként, amire a hitelt felvettük?! Rendeletben nem találtunk ilyen kitételt, több más infó oldalon viszont igen.
Ill. érvényes még, hogy a támogatást követően az állam javára 10 éves elidegenítési jogot jegyeznek be?!
Előre is köszönöm a választ.

Kedves Hajnalka!
Információink szerint a tartozáscsökkentő támogatásnál nem feltétel, hogy az ingatlan, amelyre a lakáscélú jelzáloghitel bejegyezték, az állandó lakcímük legyen. 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ennél a támogatási formánál nem kerül bejegyzésre. A támogatási kérelemmel a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát keresheti.

Még az előzőhöz….
Ha valakinek kezesként szerepel a szerződésben 3. fél, azt elfogadják.
Sajnos a mi bankunknál ilyen nincsen.
Elolvastam, hogy mi a különbség adóstárs és kezes között.
Így is úgy is, ha valaki nem fizet felelős érte mindenki.

Tisztelt Hitelnet!
Bennünket sajnos nem fog érinteni az elengedés, mivel nekem édesanyám adóstárs a kölcsönszerződésben. Adóstárs kivonással lehetne megoldani.
Igazából azt nem értem, hogy abba nem gondol bele senki, ha ott szükség volt a segítségre, akkor ha elengedésről lenne szó, az nem lenne segítség? Pontosan az lenne. Persze tudom, hogy nem mi hozzuk a törvényeket, de belegondolhatna a kormány.
Tényleg nagy segítség lenne.
Szép napot mindenkinek!

Tisztelt Hitelnet! A nagycsaládosok jelzálogterheit csökkentő kormányzati támogatás iránti kérelmemet a mai nappal elutasították. Indoklásként azt adták meg, hogy más adóstárs is szerepelt a hitelszerződésben. Ez sajnos így van, viszont a helyzet a következő: 2016-ban vettük fel a Fundamenta Lakáskasszánál a jelzáloghitelt. Az egyik szülői házat bevontuk ingatlanfedezetként, amin a nagymamának haszonélvezeti joga volt/van. Emiatt adóstársként szerepelt a szerződésben. Valóban nem adóstársunk, mert a szülői házban él, és csak a haszonélvezeti jog miatt került, automatikusan a szerződésbe. 2019-ben kérelmeztük a Fundamenta lakáskasszánál a szülői ingatlan fedezeti ingatlanok közüli törlését, amelynek a Fundamenta eleget tett. Ezzel sajnos nem szűnt meg a… Továbbiak »

Kedves Csongor!
Miután kikerült a nagymama, mint adóstárs a hitelből, újra benyújthatják kérelmüket a tartozáscsökkentő támogatás iránt.

Ha idén veszünk fel jelzáloghitelt, vonatkozik arra is a támogatás? Első gyermekünk 2017.09.26. Második 2020.04.03. Harmadikat pedig idén áprilisra várjuk.

Kedves Szilvia!
A tartozáscsökkentő támogatást a gyermek születését követő 60 napon belül lehet igényelni. Fontos, hogy addig folyósítva legyen a felvenni kívánt lakáshitel.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Akkor ezek szerint jogosultak lennénk a támogatásra, ha időben el tudjuk intézni a hitelt? Falusi csok + hitelre is vonatkozik?

Kedves Szilvia!
A tartozáscsökkentő támogatás falusi CSOK hitel csökkentésére is felhasználható. Ha a tartozáscsökkentő támogatás fenti bejegyzésünkben olvasható feltételei is fennállnak, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
2018 szeptemberében vettünk fel Fundamentás jelzáloghitelt arra a lakásra, amiben lakunk. A jelzálog bejegyzés anyukám lakására került.
Van már 2 gyerekünk (2008, 2013) és van egy harmadik gyerekünk úton, 18 hetes magzat.
Igényelhető-e Fundamentás jelzáloghitel esetén is a 4 millió forint?

Kedves Alfréd!
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanban az igénylőnek − együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen − legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ha tehát a jelzálogjogot Édesanyja tulajdonában lévő lakásra jegyezték be, az nem megfelelő. A jogosultsághoz legalább Önnek minimum 50% tulajdoni hányaddal kellene abban az ingatlanban is rendelkezni. További tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

1.7K
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x