Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2021. január 08. péntek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.7K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
A tartozáscsökkentő támogatás 2014-ben forintosított, de eredetileg 2008-ban felvett devizahitelre is vonatkozik, amennyiben minden más feltételnek megfelelünk?
Köszönöm a választ.
Üdvözlettel.
Andrea

Kedves Andrea!
Igen, a tartozáscsökkentő támogatás fenti esetben is igénybe vehető, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Tisztelt Hitelnet!
Egy ikerház egyik felében lakunk, amit CSOK, hitel, stb igénylésével építettünk. Természetesen 50%-50% arányban feleségemmel. Viszont a telek egy osztatlan közös tulajdonban áll a szomszéddal. Így a nyilvántartásban 25-25-25-25% szerepel! Viszont a ház aminek az építésére a hitelt felvettük 50-50 %. Ilyenkor mi a jogi tényállás?! A kérelemben ez áll: Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett .
Válaszát előre is tisztelettel köszönöm!
Üdvözlettel: Zsolt

Kedves Zsolt!
Az osztatlan közös tulajdonra vonatkozó használati megállapodásból a leírtak alapján kiderül, hogy annak a telekhányadnak, amin az Önök lakása áll, feleségével ketten tulajdonosok. Az 50-50% tulajdoni hányaduk tehát fennáll.

Tisztelt Hitelnet!

6 hét múlva születik harmadik gyermekünk.
Ha most elindítom a jelzáloghitel kérelmet és szülés elött nem kerül utalásra az összeg, akkor már nem vehetjük igénybe a 4 milliót?
Feltétel hogy utalás a születés elött legyen?

Kedves Laura!
Ha nem kerül folyósításra legalább akkor összeg, mint a támogatás, tehát 4 millió Ft, akkor sajnos nem tudják igénybevenni a tartozáscsökkentő támogatást.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel segít Önöknek a gyors és gördülékeny hitelügyintézésben!

Tisztelt Hitelnet!
2017-ben vettük fel a már három gyermekre, akik 2012 előtt születtek.
Nekünk járhat valamilyen kedvezmény?

Kedves Gábor!
Tartozáscsökkentő támogatás adott esetben sajnos nem vehető igénybe.

Tisztelt Hitelnet!
Ikreink 2018.02.26-án születtek. 3. gyermekünket 2021.07.04-ére várjuk. Lakásvásárlásra (amiben jelenleg is élünk) fordított jelzáloghitelünket 2015 márciusában vettük fel. (3,5 millió) Ha jól értelmezem, akkor nekünk jár a tartozáscsökkentő támogatás. Amennyiben igen, akkor azt a 3. gyermek születését követően lehet igényelni, vagy már a terhesség 12. hetét követően is? Illetve mekkora összeggel számolhatunk támogatásként? (Ha jár egyáltalán.)

Kedves Ferenc!
A leírt esetben 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatás igényelhető. A támogatás a fennálló tartozás összegének erejéig (3,5M Ft) érvényesíthető. A támogatás iránti kérelem már a magzat betöltött 12. hetétől benyújtható.

Tisztelt Hitelnet!
2020-ban született meg a második gyermekünk, igénybe is vettük az 1M jóváírást.
Nem egyértelmű, hogy a harmadik gyermek születésénél 4M vagy 3M (4- 1) vehető igénybe?
Másik kérdésem, hogy ha most veszünk egy másik ingatlant, a harmadik gyermek születése után a most felvett jelzáloghitelből is érvényesíthető a jóváírás?
Tisztelettel,
Zoltán

Kedves Zoltán!
3. gyermek születése esetén 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Ha időközben másik ingatlant vesznek, akkor az a lényeg, hogy annak vásárlásához előbb felvegyék a lakáshitelt, minthogy a 3. gyermek megszületik.

Tisztelt Hitelnet!

Köszönöm válaszukat!
Még egy kérdésem lenne, ha a most vásárolt ház falusi CSOK igénybevételével történik (10M vissza nem téritendő + 15 M CSOK hitel) akkor ebből is jóváíratható a 4M?

Tisztelettel,
Zoltán

Kedves Zoltán!
Igen. A támogatott CSOK-os jelzáloghitel csökkentésére is igénybevehető a tartozáscsökkentő támogatás.
A falusi CSOK-ról bővebben IDE kattitva olvashatnak.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK és hitel ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
2014-ben Fundamentánál vettünk fel megtakarítással egybekötött jelzáloghitelt. Második gyermekünk 2014-ben a hiteligénylés után született.
Van jogosultságunk a tartozáscsökkentő támogatásra?
Előre is köszönöm válaszát.

Kedves Csaba!
2014-ben született 2. gyermek után a tartozáscsökkentő támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Tisztelt Hitelnet!
Ha 2. gyermekünk 2020. 10.26-án született, a hitelszerződésünk pedig 2018.10., akkor igényelhetjük a támogatást?
Köszönettel.
Beáta

Kedves Beáta!
Információink szerint 2020. július 1-től a gyermek születését követő 60 napon belül van csak lehetőség a támogatási iránti kérelem benyújtására.

Kedves Hitelnet,
Június 18-án született kislányunk, második gyerek. Jelzálogos kétgyerekes CSOK-ot vettünk fel. A szerződést a baba születése előtt (május 18-án) írtuk alá, de a bank csak a baba születése után, június végén fogadta be az utolsó hiánypótlást és utalta el a pénzt az eladó részére.
Kérdésem, hogy ilyenkor jogosultak lettünk volna az egymillió forintos csökkentésre? Illetve, most még van-e lehetőségünk ezt igényelni, amennyiben igen?
Megtisztelő válaszát köszönöm!
Ádám

Kedves Ádám!
Adott esetben az a lényeg, hogy a kölcsönszerződés már a gyermek születése előtt aláírásra került. Mivel kislányuk még 2020. július 1. előtt született, ezért akár most is van lehetőségük a támogatás igénylésére, Önökre még nem vonatkozik a gyermek születésétől számított 60 napos korlát.
Javasoljuk, hogy a tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelemmel keressék a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Utánajárunk mihamarabb!

Egy gyermekre akkor ez nem felvehető? Ha 1 gyermek van és nem tervezünk többet, akkor nem kapjuk meg, ugye?

Kedves Aliz!
Ez a fajta kedvezmény 1 gyermek után sajnos nem vehető igénybe.

Tisztelt Hitelnet!
2019-ben vásároltam egy lakást, amelyre lakáshitelt vettem fel. De nem ebben a lakásban lakunk. Most 2021-ben, ha kiváltom egy alacsonyabb kamatozású lakáshitellel, amelynél egy másik ingatlanra lenne a fedezet, akkor is jogosult lennék-e a tartozáscsökkentő támogatásra?
Az első gyermekem 2015.08-ban született, a második 2017.05-ben és a harmadik 2021.10-ben fog megszületni.
Köszönöm válaszát!

Kedves György! Tartozáscsökkentő támogatás a vonatkozó kormányrendelet szerint lakáscélú jelzáloghitel csökkentésére használható fel. A hivatkozott jogszabály alapján lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződésnek minősül: ingatlanra alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is – fedezete mellett megkötött olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.… Továbbiak »

Tisztelt Hitelnet!
2006-ban vettük fel a lakáshitelt. 2004.10.16. 2008.02.02. 2020.06.19.én születtek a gyerekek. Első kérdésem az lenne, hogy a 4 milliós támogatásra jogosultak vagyunk-e? A másik kérdésem az lenne, ez a támogatás kizárja-e a Falusi Csok /Korszerűsítés/ igénybevételét a későbbiekben?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Helga!
A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető lehet a 4M Ft-os tartozáscsökkentő támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. A támogatás igénybevétele nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot.

Tisztelt Hitelnet! Nagyon szépen köszönöm a választ! További szép napot kívánok!

Tisztelt Hitelnet!
2016-ban vásároltunk egy ingatlant. Páromnak akkor volt 2 gyereke. 2020 októberében lett egy közös gyermekünk is. Most ránk mi vonatkozik.

Kedves Nándor!
Ha az előző kapcsolatból született gyermekek is párjánál kerültek elhelyezésre, akkor a most született gyermekük, mint 3. gyermek után jogosultak lehetnek 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. További tájékoztatásért a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát kellene keresniük.

Tisztelt Hitelnet!
Ha a gyermekem 2018.07.06-án született, a hitelszerződés 2019 február 10-én jött létre, abban az esetben nem vagyok jogosult semmilyen mértékű tartozáscsökkentő támogatásra?

Kedves István!
A tartozáscsökkentő támogatás ebben az esetben sajnos nem vehető igénybe.

Köszönöm a kedves visszajelzésüket! Szép napot kívánok!

Tisztelt Hitelnet!
Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy ha korábban megkötöttük az ingatlan adás-vételi szerződésünket (2020.06.27.) és a banki jelzáloghitel szerződésünk is megvan (2020.12.03.) de a bank még nem folyósította a hitelt (közben megszületett a 3.gyermekünk 2021.01.28-án) így is jogosultak lehetünk a 4millió forint támogatásra, függetlenül, hogy a hitel folyósítása még nem történt meg?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: S-né

Kedves Asszonyom!
Információink szerint feltétel, hogy a lakáshitel folyósítva legyen. Javasoljuk azonban az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztályának megkérdezését!

Tisztelt Hitelnet!
Hitelemet 2015.08 hó-ban vettem fel. Gyermekeim 2015.09. és 2017.12-hóban születtek.
Jól értelmezem, hogy ebből a támogatásból sem részesülhetek?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves András!
Jól értelmezi, a leírtak alapján a tartozáscsökkentő támogatás sajnos nem érhető el.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem a következő lenne. 2016-ban lakáshitelt vettem fel egy házra, ami 50%-ban az én nevemre került, a másik 50% pedig édesanyáméra. Fő adós a férjem lett, én adóstárs, és sajnos édesanyám is adóstársként szerepel a szerződésben. 2019.01.23-án született 3. gyermekünk után megigényeltük a támogatást, de elutasítottak mivel édesanyám adóstárs.
A kérdésem, hogy ha sikerülne édesanyámat kivenni a szerződésből mint adóstárs, megigényelhetnénk-e újból a támogatást, és elég-e, hogy csak nekem van 50% tulajdonom a férjemnek nincs semmi, valamint vonatkozik-e ránk a 60 napos bejelentési határidő?
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Kriszta!
Ha édesanyja nem szerepelne adóstársként a hitelben, csak zálogkötelezettként, az megfelelő lenne. Az nem probléma, hogy férjének nincsen tulajdonrésze az Ön 50%-os tulajdoni hányada elegendő. A 60 napos bejelentési határidő Önökre nem vonatkozik, mert a gyermek 2020. július 1. előtt született.

Köszönöm gyors válaszát, és továbbá érdeklődnék, hogy ebben az esetben hány millió forint támogatásra lennénk jogosultak?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedve Krisztina!
A 2018. január 1. – 2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként a támogatás összege, ahogy ez fenti bejegyzésünkben olvasható is.

Üdvözletem Megszületett 3. gyermek után igénybe veszem a 4 milliós jóváírást. Azt szeretném kérdezni. hogy a megmaradt kb. 2 milliós tartozásom hogy fog változni? A futamidő marad és a havi fizetés csökken vagy a havi fizetnivaló nő és csökken a futamidő? Lehet választani vagy az OTP dönti el?.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdv.
László

Kedves László!
Információink szerint ez esetben a havi törlesztő részlet összege csökkent. Pontos választ az érintett bankfiók tud adni Önnek.

Üdvözlöm,
2016 decemberben vásároltuk a családi házunkat, amely 100%-ban a férjem tulajdonában van. 2019-ben született gyermekünk, több gyermeket nem tervezünk. Az OTP Banknál vettünk fel 2016ban otthonteremtési hitelt.
Érdeklődni szeretnék, hogy egy gyermek után is kérhető a támogatás?
Köszönöm!
Tisztelettel: Júlia

Kedves Júlia!
A tartozáscsökkentő támogatás 1 gyermek után nem vehető igénybe.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy az otthonfelújítási hitel csökkentésére igénybe lehet-e venni a 2. vagy 3. Gyermek után járó jelzáloghitel elengedést?

Kedves Erzsébet!
Információink szerint a tartozáscsökkentő támogatás az otthonfelújítási hitel csökkentésére is igénybe vehető.

Tisztelt Hitelnet!
2010 júliusában vettünk fel jelzáloggal terhelt szabad felhasználású hitelt!
2011.06.14-én született az első gyermekünk és 2019.12.06-án a második! Férjem a tulajdonos, a hitelnél ő az adós én az adóstárs!
Ezek az adatok alapján jogosultak vagyunk-e a hitel csökkentésére?
Válaszát köszönöm!

Kedves Emília!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra. További tájékoztatásért kérjük, keressék a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

Nagyon szépen köszönöm a választ!
Egy kétségem még van márpedig az, hogy olvastam, hogy külsős adós nem lehet a szerződésben! A hitelfelvétel időpontjában még nem voltunk házasok, bejegyzett élettársak sem voltunk, a lakcímünk volt közös! Így én akkor külsős adósként szerepelek, tehát emiatt elutasíthatják a kérelmünket?

Kedves Emília!
Emiatt nem fogják elutasítani a kérelmet, ha Önök ketten szerepelnek a hitelszerződésben adós-adóstársként az megfelelő.

2017-ben 10+10 CSOK-ot vettünk igénybe két 2013-ban (ikrek) és egy 2016-ban született gyerek után. 2019 még egy jelzáloghitelt vettünk fel, függetlenül a CSOK-tól.
Igénybe tudunk-e venni bármilyen kedvezményt, állami támogatás a hitellel kapcsolatban? (Negyedik gyereket már nem vállalunk.)

Kedves Balázs!
A 2013-ban, illetve 2016-ban született gyermekek után a tartozáscsökkentő támogatás sajnos nem érvényesíthető.

Tisztelt Hitelnet!
Egy számomra fontos kérdésem lenne. Nekem van kettő vér szerinti gyermekem. Az egyikük 2016-ban, másikuk 2018-ban született. Az élethelyzetünk úgy hozta, hogy testvéremnek Én lettem a gyámja 2019 óta, bírósági végzés szerint pedig 2020 óta. A testvérem teljes árvának számít. Mi is szeretnénk igénybe venni a jelzálogcsökkentő támogatást.
Önök szerint van-e erre lehetőségünk? Akár egyedi elbírálással? Tudom, hogy törvény szerint csak örökbe fogadott gyermek számít. Speciális helyzet a miénk.
Köszönöm.

Kedves Margit!
Gyámság alatt lévő gyermek a tartozáscsökkentő támogatásnál információink szerint nem vehető figyelembe. Nincs arról információnk, hogy ez esetben lenne egyedi elbírálásra lehetőség. További tájékoztatást az ügyben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Csokot akarok bevonni lakáscélú hitelem kiváltásába. Lehet-e, ha 2017 előtt született gyermekem van?

Kedves Gyula!
A CSOK lakáscélú hitel kiváltására nem használható fel.

Tisztelt Hitelnet,
2-3 hónapon belül egy agglomerációs ingatlant vennénk HITELRE, amin áll egy kis vályogház. A kis ház elég rossz állapotban van, a célunk hogy elbontsuk, és 1-2 éven belül mobilházat telepítsünk rajta. A 3. gyermekünk ez év május végén fog születni.
Egy ilyen ingatlan vásárlására felvett hitel csökkentésére felhasználható a 4 milliós tartozáscsökkentő támogatás? Előre is köszönöm.

Kedves Natália!
Amennyiben lakáscélú hitelt vennének fel, akkor igen. Arról, hogy adott esetben erre lenne-e lehetőség, bővebb információk ismeretében tudnak Szakértőink tájékoztatást adni.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Üdvözlöm!
Ma értesültem arról, hogy létezik ilyen tartozáscsökkentő támogatás, de a minden fenti feltételnek megfelelő (2017 augusztusában kötöttük, és most van úton a 3. gyerek) hitelem 100%-át január elején végtörlesztettem. Utólag lehet valahogyan érvényesíteni a támogatást – úgy maga a hitel január elején megszűnt.

Kedves Mátyás!
A tartozáscsökkentő támogatás visszamenőleges érvényesítésére sajnos nincs lehetőség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy 2016-ban született az első, 2018 áprilisában a második gyerekünk. 2018 szeptemberében vettünk fel házvásárlásra jelzálog alapú hitelt. Jelenleg augusztusra várjuk a 3. babát. Ha ezt a támogatást igényelnénk, akkor utána még tudnánk igényelni a babaváróhitelt is a későbbiek folymán? Köszönöm a válaszát!

Kedves Mónika!
A tartozáscsökkentő támogatás igénybevétele nem zárja ki a babaváró hitel igénybevételének lehetőségét.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

T. Cím!
A hitelem fedezete nem volt a tulajdonomban, ezért az OTP-nél elindítottam a fedezetcserét, hogy az 1/1 tul. hányadú ingatlanomra jóváírathassam az 1M jóváírást. Az ügyintézést 2020.06. hóban kezdte meg az OTP és elképesztő lassúsággal és körülményességgel 7(!) hónap alatt idén januárban sikerült a jelzálogot áttenni. Ikergyermekeim 2020.08.12-én születtek, így jócskán túl vagyunk a 60 napon.
Kérdésem, hogy méltányossági kérelemmel figyelembe veszik-e, hogy önhibánkon kívül nem tudruk a kérelmet benyújtani?
Köszönöm.

Kedves Miklós!
Kérdésére az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud pontos választ adni.

A Babaváró hitel esetében miért zárják ki a 41 év feletti anyukákat? Ez nem hátrányos megkülönböztetés? Hol lehet kérelmezni az életkorra vonatkozó korlátozás megszüntetését?

A Babaváró hitel esetében miért zárják ki a 41 év feletti anyukákat? Ez nem hátrányos megkülönböztetés? Hol lehet kérelmezni az életkorra vonatkozó korlátozás megszüntetését?

Jó napot!
Az lenne a kérdés, hogy ha a babaváró hitelt + otthonteremtési támogatást a csok vagy falusi csokkal sikerül hozzá jutnom, akkor igènyelhetem ezt a támogatást, hogy csökkentsem a jelzálog hitelemet? ezt csak tervezem, de jó lenne ezt tudni mivel számolhatok.

Kedves László!
A tartozáscsökkentő támogatás meglévő lakáscélú jelzáloghitel csökkentésére vehető igénybe. A második gyermek után 1 millió Ft, harmadik gyermek után 4 millió Ft.
A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.

1.7K
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x