Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2021. január 08. péntek

Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

Ajánlatot kérek
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.5K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot!
Ha az ingatlant, amire a jelzáloghitelt felvettem egyenesági rokontól vettem, az kizáró ok lehet a támogatások igénybevételéhez? 2017. november utáni a hitel.
Köszönöm.

Kedves Katalin!
Ha a tartozáscsökkentő támogatás további feltételei is teljesülnek, akkor véleményünk szerint igényelhető a támogatás.

Szép napot! 2019 július 23. án megszületett harmadik gyermekünk. Sajnos 2020 december közepén tudtuk meg hogy van lehetőség arra hogy, elengednek a jelzálog hitelből. Mint megtudtam jelentkezni 60 napig van lehetőség! Kérdésem az lenne van e még lehetőségünk több mint egy év elteltével a kérelmet beadni.

Kedves Attila!
A 60 napos határidőt a 2020. június 30-át követően született gyermekekre vonatkozóan kell alkalmazni.
Így a leírtak alapján Önök még igényelhetik a támogatást.

Tisztelt hitelnet!
Kérdésem a következő lenne!!
Igényeltük a jelzáloghitel csökkenését, valószínű a jövő héten újra is számolják a törlesztőnket! Miért kell kiértesíteni a járási hivatalt? (Szerintünk ez csak a bankra, illetve ügyfélre tartozik.)
Köszönöm és Boldog Új Évet Kívánok.

Kedves Alexa!
A támogatást a MÁK nyújtja, a kérelmet a járási hivatal családtámogatási osztályához kell benyújtani, így ők is illetékesek az ügyben.

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy jól értelmezem-e, hogy 2017. november 14-e előtt felvett, minden magyarországi ingatlanvásárlási hitelre igénybe vehető a csökkentés, nemcsak a CSOK esetén?
Válaszukat köszönöm.
Tisztelettel: Edit

Kedves Edit!
Igen, jól értelmezi, nemcsak a CSOK hitelek esetében érvényesíthető a tartozáscsökkentő támogatás.

2003-ban és 2007-ben született gyermekeim vannak, 2016-ban vettem fel jelzálog alapú hitelt lakásunkra a válás után, egyedülálló anyaként.
Én nem kaphatok csökkentést a törzstőkéből a gyerekeim után?

Kedves Anita!
2003-ban és 2017-ben született gyermekek esetén a tartozáscsökkentő támogatás nem igényelhető.

Tisztelt Hitelnet!
Abban az esetben is igényelhető a tartozáscsökkentés, ha a gyerekek 2013 és 2017-ben születtek?
Üdvözlettel: Judit

Kedves Judit!
2013-ban és 2017-ben született gyermekek esetén a tartozáscsökkentő támogatás nem igényelhető.

Üdvözlöm!
A jelzálogcsökkentéshez szükséges erkölcsi bizonyítványnak mennyire kell frissnek lenni? 3 hónapon belüli jó?

Kedves Gábor!
A tartozáscsökkentő támogatás dokumentumaival kapcsolatban az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek pontos tájékoztatást.

Tisztelt Hitelnet!

Szeretnénk a párommal egy nagyobb lakásba költözni (két gyermekünk van). A jelenlegi lakásunkon van még 1,5 milló forint tartozás. Az új lakáshoz Csok+Hitelt szeretnénk igényelni. Még a hitelfelvétel előtt szeretnénk a tartozáscsökkentő támogatás + önerő segítségével a jelenlegi lakáson lévő hitelt kiváltani.
Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben él-e, hogy nem vehetjük igénybe a CSOK-ot, mivel a támogatás igénylését megelőző öt évben az csok rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vettünk vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (már, ha a tartozáscsökkentő annak számít.
Köszönöm segítségüket,
Tamás

Kedves Tamás!
Amennyiben a második gyermekük 2019.07.01. követően született, akkor igényelhetik az 1 millió Ft-os tartozáscsökkentő támogatást, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
A CSOK támogatásra is jogosultak lehetnek, függetlenül a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételétől.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitel ügyintézést!

T. Cím!
A korábban született gyermek (6 éves) külön háztartásban él. A második gyermek közös háztartásban él és 2020. szeptember hónapban született.
Igénybe vehető-e a támogatás?

Kedves Gábor!
A gyermekszám számításánál csak azokat a gyermekeket lehet figyelembe venni, akik az igénylővel egy háztartásban élnek. Továbbá, a második gyermek születését követően 60 napig lehet beadni az igénylést. Így sajnos nem igényelhető a támogatás.

Jó napot! 2019. dec. 12-én született egy lányom. Jelenleg ő az egyetlen gyermekem. Ha 2021 januárjában hitelt veszek fel és abból házat veszek, majd azt követően születik még gyermekem, akkor abban az esetben a második gyermekemre igénybe tudom venni a második gyermek után járó 1.000.000 Ft támogatást, vagy ő csak 1. gyermeknek számít, mert az első gyermekem a hitel felvétele előtt született? Remélem érthetően sikerült leírnom. Valamint, ha a 2. gyermek után igénybe veszem az 1.000.000 forintot, akkor a 3. gyerek után igényelhetem a 4.000.000 forintot vagy ha a másodikra igénybe veszem, akkor már a harmadikra nem lehet? Köszönöm a… Továbbiak »

Kedves Anikó!
Helyesen írta. Ha a hitelfelvétel után születik második gyermeke, úgy jogosult lehet az 1 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra. A harmadik gyermek születését követően 4 millió Ft támogatásra. A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Üdvözlöm
2016-ban vettünk fel jelzáloghitelt, 2018 májusban született 5. gyermekünk. Rá leírták az 1M Ft-ot a hitelünkből.
Időközben eladtuk 2020-ban az ingatlant, visszafizettük a hitelt, vettünk 2020 márciusában egy másik ingatlant csok + 3% kamattámogatott (jelzáloghitellel).
A kérdésem az lenne, ha a 6. gyermekünk megszületik, jogosultak vagyunk a gyermek után, a hitel csökkentésére, ha igen, mennyire?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Anita!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor a hatodik gyermek után 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.
Az igénylést a terhesség 12. hetétől beadhatják.

Tisztelt Hitelnet!
A jelzáloghiteles lakásunkban a szüleim is tulajdonosként, illetve adóstársként is szerepelnek 2-2/6 arányba, én és a feleségem pedig 1-1/6 arányba. A második gyerekünk áprilisban születik. Akkor most ha jól értelmezem a rendeletet, a szüleimnek ki kell lépniük az adóstárs pozícióból, illetve tulajdonjogot is át kell ruházniuk ránk legalább 50%-ban?
A jelzáloghitelünknek pedig csak a tőke tartozás részéből engedik el az 1 millió forintot, illetve ha az már nincs 1 millió, akkor az annak megfelelő összeget, már ha elrendezzük a jogosultságunkat a banknál?

Kedves Zoltán!
Ahogy Ön is írja, a jogosultság feltétele, hogy szülei ne szerepeljenek adóstársként a hitelügyletben, valamint a támogatott ingatlanban legalább egyiküknek legyen minimum 50% tulajdonrésze. Ha egy jelzáloghitelük van és ennek fennálló tartozása nem éri el az 1M Ft-ot, akkor a fennálló tartozás erejéig tudják igénybe venni a támogatást.

Kedves hitelnet.!

A kérdésem a következő. Mi igénybe tudjuk venni a 4 millió forintos tartozás csökkentő állami támogatást, ha a jelzálog hitel szerződésben a férjem mint főadós és az anyja mint adóstárs szerepel? Én mint feleség nem szerepelek benne nincs a házhoz illetve a hitelhez semmi közöm.

Kedves Mirela!
Sajnos kizáró okot jelent, ha anyósa adóstársként szerepel a jelzáloghitel szerződésben.

Tisztelt Hitelnet!
Első gyermekünk 2017.08.07-én született, második gyermekkel vagyok éppen várandós. (2021.05.02-re van kiírva.)
Ebben az esetben, ha jól értelmezem jogosultak vagyunk az 1.000.000 Ft támogatásra.
Kértem időpontot a helyi kormányablakhoz. A kérdésem az lenne, hogy milyen papírokat vigyek magammal az igényléshez.
Köszönöm válaszukat!

Kedves Anita!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek az 1M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további feltételek is teljesülnek.
A támogatás igénylése a járási hivatal családtámogatási osztályának hatásköre, így a benyújtani dokumentumokról ott. illetve a helyi kormányablaknál tudnak Önnek tájékoztatást adni.

Kedves Hitelnet!

2020. December 11.-én megszületett a 3. Gyermekünk. Ha jól értelmezem, 60 napunk van a kérelem benyújtására, és ami nem tiszta, hogy milyen összegű támogatásra vagyunk jogosultak.

Köszönettel

Kedves András!
Harmadik gyermek után 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosulat, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Tisztelt Hitelnet!
A mi első gyermekünk 2016.02.26-án született. A hitelünket 2017 szeptemberében vettük fel. A második gyermekünk 2018.04.26-án született,a harmadik gyermekünk pedig 2020.08.11-én született. Sajnos csak december 11-én kaptunk tájékoztatást erről a tartozáscsökkentő támogatásról. Azt mondták már nem igényelhetjük,mert kicsúsztunk az időből. Olyan kérdésem lenne,hogy valóban nem vagyunk már jogosultak a tartozás csökkentésre?
Előre is köszönöm a választ!
Köszönettel: Anikó

Kedves Anikó!
A támogatást a terhesség 12. hetétől a gyermek születését követően 60 napig lehet igényelni. Így ha nem önhibáján kívüli okból nem igényelte időben a támogatást, akkor sajnos valóban nem jogosultak a támogatásra.

Tisztelt Hitelnet!
Első gyermekünk 2018.06.10.-én született, második gyermekünket 2021.01.18.-ára várjuk!
Hitelünket 2017 tavaszán vettük fel.
Második gyermekünk után most igénybe vehetjük az 1millió forint támogatást?
Illetve jól értjük, ha mondjuk 2025.-ben születne egy harmadik gyermekünk, akkor ismét igénybe vehetnénk 4millió forint támogatást?
Köszönettel:
Norbert

Kedves Norbert!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor igényelhetik a második gyermek után az 1 millió Ft-ot, a harmadik gyermek után a 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatást. Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon adhatja be.

Tisztelt Hitelnet!
Első gyermekünk 2018.06.10.-én született, második gyermekünket 2021.01.18.-ára várjuk, a hitelünket 2017 tavaszán vettük fel.
Így ha jól értjük januárban megszületendő gyermekünk után most kapnánk 1millió forint támogatást?
Illetve ha születne egy harmadik gyermekünk is, mondjuk 2024.-ben, akkor további 4millió forint támogatást kapnánk?
Köszönöm a választ!

Kedves Norbert!
Igen, a leírtak alapján működhet mindkét esetben a támogatás igénybevétele, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

A tartozáscsökkentő támogatást már egy csokos jelzáloghitelhez részben megkaptuk, de időközben hogy a csokot nem egyszerre vettük igénybe, úgy később jogosultak voltunk a falusi csokra és lett egy másik lakáscélú jelzáloghitelünk, de érdekes a tartozáscsökkentő támogatásra már nem lettünk jogosultak, pedig csak kevesebb mint felét használtuk fel a 4 milliónak. Meg érdekes, ha a csokot az elsőt vissza tudták venni a falusi összegéből, akkor ez miért nem megy?

Kedves Gyula!
A tartozáscsökkentő támogatást egy jelzáloghitelből írható jóvá. Ha a fennálló tartozás kevesebb, mint a támogatás összege, akkor sem lehet a fennmaradó támogatás összegét a második jelzáloghitel csökkentésére felhasználni. Bővebb tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatalban kaphat.

Kedves Hitelnet!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a CSOK hitel részéből is levonásra kerülhet a 2/3 gyermek után járó tartozáscsökkentés?
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget.
Üdvözlettel: Gábor

Kedves Gábor!
Igen, CSOK hitel vonatkozásában is érvényesíthető a tartozáscsökkentő támogatás.

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném megtudni, hogy a 2019. márciusában született második gyermekem után jár-e az 1 millió forintos támogatás?
Köszönöm!

Kedves Rita!
Csak a 2019.07.01. után született második gyermek után jár az 1 millió Ft támogatás.

Kedves Hitelnet,
Lakáscélú jelzálogkölcsönt tervezek felvenni ingatlanfelújítás céljából.
A fedezetül szolgáló ingatlan és a felújításra kerülő ingatlan nem ugyanaz. Ebben az esetben is jogosult lehetek (a további feltételek teljesülése esetén) a lakáscélú jelzáloghitel állami támogatásra?

Kedves András!
Nem feltétel, hogy a fedezetül szolgáló ingatlanban éljenek. Így ha a további jogosultásgi feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetek a tartozáscsökkentő támogatásra.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Üdvözlöm.Érdeklődni szeretnék,hogy 3.gyermekem 2010.11.hóban született 4.most szeptemberben.Mennyi Jelzálog törlésre számíthatunk igy utánuk?Hitelünk 2010.02.12.én lett felvéve.Szabadfelhasználású jelzálog hitel.Azt olvastam a 2017.-e elött felvett szabadfelhasználású hitelekre is vonatkozik az elengedés.Válaszát előre is köszönöm

Kedves Eliza!
2017 november 14. előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitel csökkentésére is igényelhető a támogatás, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.
Negyedik gyermek után 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatás jár.
Fontos, hogy a gyermek születését követően 60 napig tudják beadni az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon.

Kedves Hitelnet!
Olyan kérdésem.lenne,hogy 2011 novemberében vásároltunk egy ingatlant fele fele arányban a testvéremmel vettünk fel rá 4 M ft jelzálog hitelt a hitel ügyletbe csak én szerepelek mint Fő adós 2013 ban nősültem azóta született 3 gyermekünk a legkisebb 2019.11.06 született!
Igénybe tudom rá venni a jelzálog elelngedést a feleségem nem szerepel az ingatlanban tulajdoni hányaddal és a hitelbe sem!
Válaszukat előre is köszönöm

Kedves Erik!
Nem probléma, hogy felesége nem rendelkezik tulajdonrésszel az ingatlanban. A probléma az lehet, hogy ha testvére adóstársként szerepel a hitelszerződésben. Mivel, ha egy harmadik személy szerepel hitelszerződésben adóstársként, akkor sajnos nem jogosult a támogtásra.
Célszerű lenne az érintett bankban érdeklődni, hogy milyen feltételekkel engednék ki testvérét az ügyletből.

Üdvözlöm! Mennyi idő alatt bírálja el a kincstár a kérelmet? Beadtuk 2020.10.13. és még semmi hír nincs róla! Köszönöm

Kedves Viki!
Információink szerint az elbírálás maximum 30 nap. Javasoljuk, hogy az ügyben érdeklődjön a területileg illetékes járási hivatalban.

Tisztelt Hitelnet,
A családi ház amelyben élünk 50%-ban az én nevemen van, a maradék 50% a testvéreim nevén van, de ők nem laknak itt. (Öröklés miatt alakult így.) Őket idővel teljesen ki kell vásárolnunk.
Vehetek fel olyan lakáshitelt, amivel az egyik testvérem tulajdonának egy részét kifizetem, majd ezt a lakáshitelt 3. gyerek megszületése után 4 millió Ft-tal csökkentem?

Kedves Anna!
Igen, ha lakáshitellel kivásárolja testvérei tulajdonrészét, arra később igényelheti a 4 millió Ft-os tartozáscsökkentő támogatást, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.
Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önt az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Tisztelt György!
Tanácsát kérném: 3. gyermekünk 2020.03.12-én született.
Kérdésem, hogy a 4 millió Ft-ra mi időkorlát nélkül jogosultak vagyunk? Ha jól értelmezem, akkor vonatkozna ránk az időkorlát, ha a pici június 30. után született volna. Kicsit belekavarodtam az értelmezésbe.
Válaszát köszönöm.

Kedves Mónika!
Igen, Önökre nem vonatkotik a 60 napos igénylési határidő.

Tisztelt Hitelnet! Megköszönöm, ha erre válaszolnak nekem: a lakáshitelem 1,5 éve vettem fel és a hitel szerződésembe a részleges előtörlesztéssel kapcsolatban az van írva, hogy ha a fennálló tőketartozás 3 ügyleti éven belül kevesebb mint a felére csökkent, akkor köteles vagyok megfizetni azon díjakat, melyeket a bank a szerződéshez kapcsolódóan, egy akció keretében elengedett nekem, pl. értékbecslési díj, hitelbírálati díj, stb. Idén már egyszer előtörlesztettem, viszont még nem vettem igénybe a jelzáloghitel elengedés lehetőségét: a minap derült ki, hogy érkezőben a 4. gyermekünk. Most pedig azon gondolkozom, hogy ha jogosult lennék a jelzáloghitel támogatásra, akkor a bank az előtörlesztés után… Továbbiak »

Kedves Miklós!
Ezzel kapcsolatban az érintett bank, az adott kölcsönszerződés vizsgálata után tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Üdv,
A jelzáloghitel elengedés elidegenítési tilalmat nem von maga után?
(12 hetes magzattal lakáseladás előtt még szeretnénk élni a lehetőséggel – ingatlan a gyerek születésekor már nem lesz a tulajdonunkban.)
Előre is köszönöm a választ!

Kedves Niki!
Nem jegyeznek be elidegenítési tilalmat a támogatás igénybevételével.

Lakást lízingelünk (honvédség).
Kérdésem az, hogy jár-e a 3. gyermek születése után a 4 millió forint elengedés mint a hiteleknél?

Kedves István!
A támogatás csak meglévő jelzáloghitel csökkentésére vehető igénybe.

1.5K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x