Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2021. január 08. péntek

Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

Ajánlatot kérek
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.5K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt hitelnet!
Megkaptuk 3 gyerek után járó hitel eltörlést. Ma kaptam Banktól levelet, hogy jóváírásra került nyilvántartott hitel a számlámon. A támogatási összegből maradványösszeg keletkezett! Ezen összeg jóváírásához szükséges írásban nyilatkozni, hogy mely számlaszámra kérem a fennmaradó összeget.
Kérdésem az lenne, hogy ez azt jelenti, hogy visszakapom ezt az összeget?
Mennyi idő az utalása, ha ma adtam le a nyilatkozatot?
Ezt az összeget ki utalja át, honnan érkezik?
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Ilona!
Javasoljuk, hogy az ügyben az érintett bankban érdeklődjön.

Tisztelt Hitelnet!2019-ben vásároltam egy lakást amelyre lakáshitelt vettem fel.De nem ebben a lakásban lakunk.Ha átviszem a hitelt arra a lakásra amiben élünk jogosult lennék-e a tartozáscsökkentő támogatásra?
Az első gyermekem 2015.08-ban született a második 2017.05-ben és a harmadik 2021.07-ben fog megszületni.
Köszönöm válaszát!

Kedves György!
Nem kell, hogy átvigye a hitelt a jelenlegi lakcímükre. Nem feltétel, hogy abban az ingatlanban éljenek, amin a jelzáloghitel van.
Amennyiben a további jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy jogosult lehet harmadik gyermeke után a 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra.
Az igénylést már a terhesség 12. hetétől be lehet adni a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon.

Tisztet Hitenet! 2019.11.18-án kötöttük meg hitelszerződésünket, sürgetve mindenkit, hogy fiúnk születése előtt legyünk. Kisfiam 2019.11.28-án született meg és azt kaptuk tájékozatásul, hogy lakhatási engedélyünk kiadását követően kérhetjük a 2. gyermek után igényelhető hitelelengedést. Már van egy 2017-ben született gyermekünk is. A születése óta jóvabb több, mint 60 nap eltelt, de használatbavételi engedélyünk még nincs, nemsokára befejezzük az építkezést és akkor igényeljük. Jól értem, hogy a tavalyi évben kapott tájékoztatás már nem érvényes és nem vehetjük igénybe az 1 millió forint jelzáloghitel elengedést, hiába mozgattunk meg minden követ tavaly, hogy a hitelszerződés létrejöjjön a gyermek születése előtt? Előre is köszönöm válaszát:… Továbbiak »

Kedves Kitti!
A 60 napos határidőt a 2020. június 30-át követően született gyermekekre tekintettel benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.
Mivel gyermekük korábban született, így Önök most is igényelhetik gyermekük után az 1 millió Ft-os tartozáscsökkentő támogatást.

Tisztelt Hitelnet
Beadtam az igénylést a hitel csökkentő támogatásra egy hónappal ezelőtt amit elutasítottak!
Két gyermekünk van, 2020.03.24 én született a második
Itt a hozzá szolások közt olvastam, márciusban született gyermekre érdeklődtek kaphatnak e támogatást és a válaszban az szerepelt hogy 1millio Forint támogatásra jogosult!

Kedves Viktória!
Nem a gyermek születési dátuma miatt utasíthatták el az igénylést. Ennyi információból nem tudjuk megmondani, hogy mi lehet az elutasítás oka.
Amennyiben nem tudja, hogy miért, érdemes lenne a járási hivatalban érdeklődnie.

Elszámolhatók- e a tervezői költségek ill. purhab, gépkölcsönzés stb. számlái a CSOK-nál? Október közepén adtuk be és egy csomó mindent nem akar a Takarékbank elszámolni. Hová lehet fordulni?
4. gyermekünk 2019.08.23.-án született és őrá a 6 millió forintos hitelből 4 milliót elenged az állam. Most az a tájékoztatást kaptuk, hogy adóstárs esetén ez nem lehetséges. Igaz-e ez vagy mit lehet tenni, hogy megkapjuk? A hitelszerződést még 2019.04.01.-én kötöttük, akkor nem mondták, hogy ez akadály lenne.
Köszönöm.

Kedves Anita!
Azok a munkálatok számolhatóak el, amik a bank által elfogadott költségvetésben is szerepelnek. Ezzel kapcsolatban állásfoglalást a területileg illetékes járási hivataltól kérhet.
Igaz a tájékoztatás, hogy ha 3. személy szerepel a hitelszerződésben, úgy a tartozáscsökkentő támogatás nem jár. Célszerű lenne az érintett bankban megkérdezni, hogy milyen feltételekkel engednék ki a 3. személyt a hitelszerződésből.

Tisztelt hitelnet! Én azt szeretném kérdezni hogy kifutottunk a 60 napos határidőből mert szerződésmódosítás kell, de ez nehéz a jelenlegi járványhelyzetben. Ilyen esetben lehet kérni hogy kapjunk haladékot?

Kedves Krisztina!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha bizonyítani tudják, hogy önhibáján kívüli okból nem tudták 60 napon belül igényelni a támogatást, úgy az igazolási kérelmet az ok megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 120 napon belül lehet előterjeszteni.

Tisztelt Hitelnet!

Mi kifutottunk a 60 napos határidőből, mert nem készült el a házunk! Idén készen lesz, viszont a 3. Gyerekünk addigra már 7 hónapos lesz! Természetesen a ház önhibánkon kívül nem készült el határidőre! Ilyen esetben járhat nekünk a 4 millió forintos jelzálog eltörlés?
Köszönöm Válaszát!

Kedves Domonkos!
Információnk szerint a gyermek születését követően legfeljebb 120 napig adhatják be az igénylést, ha önhibájukon kívüli okból nem tudták igényelni a támogatást.
Javasoljuk, hogy kérdésével mielőbb forduljon a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához.

Nekem lenne egy idevágó -(Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.)- kérdésem! Mi van abban az esetben, ha kettő darab lakáscélú jelzálog kölcsön van az ingatlanon..az egyik össz tőketartozása járulékokkal együtt, 696.000Ft. A fennmaradó részt előtörlesztésként be lehet vonni a második jelzálog hitelbe?

Kedves Péter!
Minden esetben csak egy jelzáloghitel csökkentésére vehető igénybe a támogatás. Ha a fennálló tartozás kevesebb, mint a támogatás összege, akkor sem lehet a fennmaradó támogatás összegét a második jelzáloghitel csökkentésére felhasználni.

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretnem kérdezni, hogy a második gyermekünk születése után, hány napon belül kell beadnunk az igénylést a támogatásra?

Kedves Tibor!
A gyermek születését követően 60 napig tudják beadni az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon.

Tehát ha a jelzáloghitel szerződésen valaki szerepel adóstársként, kezesként, az kizáró oka lehet a jogosultságnak?

Kedves Niki!
Sajnos igen, a vonatkozó kormányrendelet szerint, az igénylőn kívül más adós – az igénylő volt házastársát vagy volt élettársát ide nem értve, ha az a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője – a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.
Megoldás lehet, ha a bank kiengedi a hitelszerződésből és Önt beveszik adóstársnak. Ezzel kapcsolatban az érintett bankban kellene érdeklőniük.

Kérdésem a következő lenne. Jelenleg 3 gyermekünk van, 2016.04.02, 2018.05.21, és 2020.05.05.-én születtek, jelenleg várandós vagyok a 4. gyermekkel. A férjemnek van jelzáloghitele, kb. 900ezer forint a jelenleg fennálló tőketartozás. Az említett hitelt még évekkel ezelőtt, egyedül vette fel, tehát én, mint feleség nem szerepelek a hitelszerződésben. Jelenleg nem abban az ingatlanban élünk, amin a hitel van. Az említett ingatlan egyik fele a férjem, a másik fele az édesanyja nevén van.
Ebben az esetben jogosultak vagyunk a jelzáloghitel elengedésre?

Kedves Niki!
Abban az esetben lehetnek jogosultak a támogatásra, ha anyósa nem szerepel adóstársként a hitelszerződésben, csak legfeljebb zálogkötelezettként.
Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon adhatják be.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy amennyiben benyújtjuk a kérelmünket a tőketartozás csökkentésére és jogosultak vagyunk, megkapjuk a támogatást, van-e arra lehetőség, hogy ne a törlesztő részletek összege csökkenjen, hanem változatlan összeg fizetése mellett a hitel futamideje csökkenjen?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Judit!
Ez pénzintézetenként eltérő lehet, hogy tőketartozás csökketésére vagy a hitel futamidejének csökkentésére alkalmazza a támogatást.
Azonban szerződésmódosítással véleményünk szerint megoldható lehet, hogy a hitel futamideje csökkenjen.
Javasoljuk, hogy az ügyben egyeztessen az érintett pénzintézettel.

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, lakást szeretnénk vásárolni. Úton van a 3. gyermek, aki 2021 májusában jön a világra.
Megkaphatjuk-e a 4 millió Ft-os támogatást? A másik kettő 2010-ben és 2014-ben születtek.
Köszönettel: Andy

Kedves Andi!
Amennyiben a lakáscélú jelzáloghitelt korábban veszik fel, mint a gyermek születése, úgy jogosult lehet a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önöket az elérhető legkedvezőbb hitelkosntrukciókról. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Üdvözlöm,
Érdeklődnék, hogy jogosult vagyok-e a támogatásra. 2 gyermek egy háztartásban, első 2008.10.05, második 2020.03.28-án született. Lakáscélú jelzáloghitelem van, amihez semmi támogatást nem igényeltem.
Választ előre is köszönöm!
Üdv: Lajos

Kedves Lajos!
A leírtak alapján jogosult lehet 1 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon adhatja be.

Tisztelt Hitelnet!
Sajnos azzal szembesültünk, hogy a Fundamentánál felvett 6 milliós hitel (egy hitelügyirat számon van), mely alatt 2 előtakarékossági alszámla van (enyém és a férjemé) csak az egyik számlát lehet jóváíratni.
Beadtuk a 4 gyermekre (4. gyermek 2 hónapos) a 4 milliós állami támogatást. Minden rendben van a kérelemmel, de nem tartjuk igazságosnak, hogy összesen a 3,4 millió tartozásból csak a felére tudjuk a támogatást megkérni.
Esetleg van valami megoldási lehetőség ez ügyben?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Orsolya!
Sajnos erre nem tudunk megoldást.
Lakás előtakarékossági hitelnél, ahol 2 alszámla van információink szerint csak az egyikre érvényesíthető a támogatás.

Tisztel Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy 2014-ben vettem egy lakást jelzáloghitelre. Az első gyermek 2015-ben született, a második 2020-ban, és szeretnénk egy 3.-at is.
Így megkapnánk a 4 milliót, ha megszületik a harmadik baba?
Köszönöm a válaszát.

Kedves Krisztina!
Harmadik gyermek után jogosultak lehetnek a 4M Ft támogatásra, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.
Fontos tudni, hogy a második gyermek után is jogosultak lehetnek 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra. Ha a második gyermek 2020. június 30-a előtt született, akkor az igénylést akár most is beadhatják, nincs időkorlát, azonban ha 2020. június 30-a után született, akkor a gyermek születését követően 60 napig tudják igényelni a támogatást.
Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályán adhatják be.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy 2018-ban vettem egy lakást csokra és mellé 1 millió 170 jelzáloghitelt 2 gyerekre egyedülállóként. Most úton van a 3. baba. A 7. hónapban járok és beadtuk a hitelelengedést, de elutasították, hogy a párom nevén köztartozás van, amiről nem tudtunk sajnos. Nem néztük meg előtte.
A kérdésem az lenne, hogy kifizetnénk a tartozását, de szeretnénk kihasználni a 4 millió forintos hitelelengedést, mivel csak egy millió van, hogyha kibővíteném a jelzáloghitelem, akkor az úgy jó lenne és a baba születése után beadnánk a papírokat.
Köszönöm a válaszát.

Kedves Georgina!
A meglévő jelzáloghitelt kibővíteni nem lehet. Amit tehetnek, ha megfelelő jövedelem és ingatlanfedezettség rendelkezésre áll, hogy felvesznek 4 milló Ft lakáscélú hitelt korszserűsítésre, ha a teljes 4 millió Ft-ot ki szeretnék használni. Fontos, hogy csak egy hitelügylet csökkentésére igényelhető a támogatás, tehát az nem működhet, hogy a meglévő tartozás, és felvesznek három millió Ft jelzáloghitelt és annak a tartozásnak az öszegét szintén csökkentenék.
Fontos még, hogy ha most igényelnének jelzáloghitelt, akkora összegű folyósításnak meg kell történnie, amekkora tartozáselengedést igénybevennének.
Az igénylést a gyermek születését követő 60 napig adhatják be a területileg illetékes járási hivatalba.

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy igényelhetnénk-e a tartozáscsökkentő támogatást?
3 gyermekünk van ,2004, 2010, 2014-ben születtek, a lakáshitel 2015-ben vettük fel.
Előre is köszönöm válaszát!

Kedves Péter!
A leírtak alapján nem jogosultak a támogatásra.

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem hogy 2020.03.18 vettük fel a jelzálog hitelünket és Csok-ot igenyeltünk! 2021.04.10 várjuk a harmadik babát, a nagyobb gyerekek 2006 és 2010-ben születtek. Mi is jogosultak lennénk a 4 millió támogatásra?

Kedves Csilla!
Mivel a jelzáloghitelüket a harmadik gyermek születése előtt felvették, így jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon adhatják be.
Emellett az utólagos CSOK-ról is részletesen tájékozódhatnak IDE kattintva.

Tisztel Cím!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy 2020.04.19-én született gyermekünk, ha jól értelmezem utána 1 millió forint jár, de tervezünk a későbbiekben még gyermeket. Érdemes megvárni az ő születését vagy most felvehetjük az 1 millió ft-ot és ha második gyermek születik a 4 milliót?

Kedves Ivett!
Első gyermek után nem jár támogatás.
Második gyermek után jár 1M Ft, harmadik gyermek után 4M Ft, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy nekünk jár-e a “Tartozáscsökkentő támogatás többgyerekes családoknak”.
Három gyerekünk van, születési dátumuk a következő:
2015. jan.
2016. jún.
2018. ápr.
A lakáshitelt (Fundamentát) 2018 júniusában vettük fel, majd 2019 januárjában a 10 + 10-es CSOKOT. Idén 2020-ban kiváltottuk mindkettőt a Raiffesien-nél (Fogy. barátra).
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
Szabolcs

Kedves Szabolcs!
A leírtak alapján sajnos nem jogosultak a támogatásra.

Tisztelt címzett!
2011-ben született első gyermekünk, 2015-ben a második. Most van úton a harmadik gyermekünk. Van egy 2007-ben kötött jelzálog alapú lakáshitelünk. Még nem használtunk ki semmilyen hitelcsökkentést.
Mi jogosultak vagyunk-e a 4 millió forint hitelcsökkentésre?

Kedves István!
A leírtak alapján igen, jogosultak lehetnek 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályán adhatják be.

Tisztelt Címzett!
Olyan kèrdèsem lenne, 2009ben felvett lakàs hitelünk van. 3 gyermekünk született, de úgy nèz ki a jó Isten megajàndèkoz minket egy 4.gyermekkel is!Így a 4.gyermekre a 4 milló forint vagy az 1millióft vonatkozik?
Tisztelettel

Kedves Krisztián!
A negyedik gyermek után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatás igényelhető, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Üdvözlöm!
2007-ben vettünk fel szocpolt. 8 éven belül nem született gyermekünk, ezért a szocpol átalakult az ügyintéző tájékoztatása szerint szabad felhasználású személyi kölcsönné. Azóta 2 gyermekem született, a kisebb 2020. júliusban. Most a napokban egy tulajdoni lap és KHR lekérés folytán szembesültem vele, hogy az említett kölcsön lakáscélú jelzálog kölcsön.
Ez alapján kérhettem volna a 2. gyermekre az 1 millió elengedést?
Ha igen, van e valami módja, hogy még igényelhessen?
Válaszát előre is köszönöm! Anett

Kedves Anett!
Amennyiben bizonyítani tudja, hogy önhibáján kívüli okból nem tudta tartani a 60 napos igénylési határidőt, úgy 120 napon belül lehetősége van az igénylésre. Javasoljuk, hogy érdeklődjön a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályán.

Lett 2 millió forint adósság, ami 2006-ban 100.000 Ft A hitel és van 6 gyerekem, abból 3 kiskorú, nem dolgozom.
Mi lesz? Segítsenek.

Kedves Emma!
Gyermekek utáni támogatás nem vehető igénybe a fennálló tartozás csökkentésére. Javasoljuk, hogy az ügyben forduljon az illetkés bankhoz.

Tisztelt Hitelnet!
Meglévő jelzáloghitelünkre szeretnék hitelelengedést igényelni a 3. gyerek után, ha megszületik.
Ezt akkor is megkapjuk, ha a gyermek külföldön fog megszületni?

Köszönöm

Kedves Júlia!
Véleményünk szerint nem probléma, ha külföldön születik a gyermek, ha az állandó bejelentett lakcím Magyarországon van.
Az igénylést már a terhesség 12. hetétől beadhatják a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályán.

Tisztelt Címzett!
2020.07.10-én vásároltunk állami tulajdonú lakást OTP jelzáloghitelre, a feleségemmel 2021.06.20-ra várjuk a harmadik gyermekünket. A lakáson 4,5M forint hitel van.
A kérdésem az lenne, hogy igényelhető-e a 4M forint támogatás? Ha igen, 12. hetet meghaladó terhesség alatt is; vagy csak a születés után?
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Laci!
Már a 12. hetet meghaladó terhesség alatt is igényelhető a támogatás. A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon tudják beadni.

Tiszteletem: Ha 2. gyermekre felvesszük a jelzáloghitel elengedés céljából az egymillió forintot, úgy a harmadik gyereknél is megkapjuk a másik 2 millió forintos jelzáloghitel elengedést? Vagy ha már egyszer igényeltük a 2. gyermekre, akkor a harmadikra van-e lehetőség?
Köszönettel.
András

Kedves András!
Amennyiben lakáscélú jelzáloghitelt vesznek fel a második gyermek születése előtt, úgy jogosultak lehetnek 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra. A harmadik gyermek születése után további 4M Ft tartozáscsökkentő támogatást igényelhetnek majd.

Tisztelt Hitelnet!
Mi 2013-ban vettük a lakást, Fundamentára! Az első gyermek 2012. 04-ben a második 2020. 03. hóban született!
Igényelhetem még a támogatást most 2020. 10. hóban is?
Ha igen, milyen iratokat kell bemutatnom hozzá?

Kedves Magdi!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra, mivel a támogatás a Fundamenta jelzáloghitel csökkentésére is igénybevehető. A 60 napos igénylési határidő a 2020. június 30-át követően született gyermekekre érvényes, így Önök még tudják igényelni a támogatást. A szükséges dokumentumokról és az igénylés beadásáról a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon kellene érdeklődniük.

Elutasították a kérelmünket, mivel apósom adóstárs a hitelszerződésben. Az elutasítás indoka az volt szerepelt egy harmadik fél is a hitelügyletben, mint adóstárs. A mi helyzetünkben ez azt jelenti, hogy mivel a hitelfelvételkor a feleségem még tanult, nem rendelkezett jövedelemmel apósom vállalt kezességet, hogy megkapjuk a hitelt. Nem hiszem, hogy a kormány célja az volt, hogy azokat a gyermeket vállaló szülőket kizárja ebből a támogatásból akik a hitelfelvételkor olyan helyzetben voltak, hogy valamelyik családtagjukat kezesnek kellett hívni a hitelfelvételhez.
Tudnak erre megoldást?

Kedves Tibor!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében sajnos valóban nem lehetnek jogosultak a támogatásra, ha harmadik fél szerepel a hitelszerződésben. Megoldás az lehet, ha megpróbálják módosítani a hitelszerződést hogy apósa neve ne szerepljen benne, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. A szerződés módosítással kapcsolatban az érintett bankban kellene érdeklődni.

1.5K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x