Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egygyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

Az igénylő

 • vér szerinti gyermeke – ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetét követően
 • a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeke,

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, a halva született gyermek, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (Nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló lakásban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2020. június 02. kedd

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Gábor szerint:

2020-03-29 - 09:46

Üdvözlöm.
A következő lenne a kérdésem,csak azért hogy jól értelmezem e a leírtakat.
Van meglévő fundamenta jelzálog alapú hitelünk amit 2015-ben vettünk fel,2016.06.29.-én meg született első gyermekünk,jelenleg 2020.03.29. a feleségem 13.hetes terhes a második gyermekünkkel.Igényelhetünk támogatást?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-03-30 - 14:13

Kedves Gábor,
Mivel a magzat a 12. hetet betöltötte és a második gyermek lesz, így jogosultak az 1 millió Ft-os tartozáscsökkentő támogatásra.

Petra szerint:

2020-03-25 - 23:24

Tisztelt Hitelnet!

Augusztusban érkezik a harmadik gyermekünk. Meglévő ingatlanra vennénk fel 337/2017 kormányrendelet szerinti lakáscélú jelzáloghitelt, korszerűsítés céljából. Ha a hitelszerződés a gyermek születése előtt megköttetik, jogosultak lehetünk a 4M HUF tartozáscsökkentésre?

Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-03-26 - 20:54

Kedves Petra,
Amennyiben a kölcsönszerződés a harmadik gyermek megszületése előtt megkötésre kerül, a harmadik gyermek megszületését követően jogosultak lehetnek a 4M Ft tartozáscsökkentésre. Már a 12. terhességi hét betöltése után is igényelhető a támogatás. Persze csak akkor, ha a kölcsönszerződés már aláírásra került.
Töltse ki online adatlapunkat és kérje Kollégánk visszahívását! Szakértőink teljes körű, díjmentes Hitelügyintézést vállalnak!

Tibor szerint:

2020-03-19 - 21:34

2019. december 10.-én született második gyermekem után venném fel a Tartozáscsökkentő támogatást. Van-e az igénylésnek a gyermek születésétől számított határideje? Van-e mód az elektronikus igénylésre, különös tekintettel a koronavírussal kapcsolatban meghirdetett veszélyhelyzetre?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-20 - 21:44

Kedves Tibor!
A tartozáscsökkentő támogatás igénylésének nincsen a gyermek születésétől számított határideje.
Az elektronikus igénylés esetleges lehetőségéről a támogatás nyújtásában illetékes kormányhivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Andris szerint:

2020-03-17 - 06:13

Tisztelt Hitelnet!
Harmadik gyermek születése esetén jogosultak vagyunk 4 millió forint hitel elengedésére. Mi van akkor ha már a meglévő hitelünk kevesebb mint 4 millió? Valahol azt olvastam, hogy ebben az esetben a külömbözetet ráutalják a számlámra. Ez valóban így van, vagy valamit félre értettem. Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-17 - 08:08

Kedves Andris!
A fennálló tartozás összegéig vehető igénybe a támogatás.

András szerint:

2020-03-16 - 10:57

És az 1M forintos támogatásra jogosult vagyok?

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-16 - 14:20

Kedves András!
Az 1M Ft-os támogatásra is csak az lehet jogosult, akinek 2019. július 1. után született második, harmadik… stb. gyermeke. Mivel Önnek a gyermekei 2019. július 1. előtt születettek, utánuk tartozáscsökkentő támogatásra sajnos nem lehet jogosult. Amennyiben ezt követően további gyermeke születik, úgy 4M Ft összegű támogatásra lehet jogosult, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

András szerint:

2020-03-15 - 21:45

Tisztelt Hitelnet!
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a 2018.08.03-án született gyermekem után mennyi támogatást tudnék igényelni? Ő a 4. kiskorú gyermekem, 2019.04. hónapban vettünk fel ingatlanhitelt.

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-16 - 07:01

Kedves András!
A tartozáscsökkentő támogatás a 2019. július elsején vagy azt követően született második, harmadik…. gyermekek után igényelhető. 2018.08.03-án született 4. gyermeke után tartozáscsökkentő támogatásra – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – sajnos nem lehet jogosult.

Linda szerint:

2020-03-15 - 03:53

Tisztelt Hitelnet,
Az ingatlanom csokkal és személyi hitellel tudom megvásárolni. Ha igazolni tudom, hogy az ingatlan vásárlásra költöm a személyi hitelt, arra is kérhetem a támogatast?

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-15 - 10:22

Kedves Linda,
2018 január 1. után kötött hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, személyi hitel esetében nem jár a támogatás.

Jónás istván szerint:

2020-03-13 - 01:26

Nekem vannak hiteleim hogyan tudom megoldani hogy kevesebbel tudjam fizetni mert mivel cukorbeteg vagyok nincs munka helyem es van 4 pici gyermekem

Hitelnet szerint:

2020-03-13 - 08:00

Tisztelt Jónás István!

Sajnos munkahely nélkül nem tudunk Önnek újabb, kedvező megoldást ajánlani, egy törlesztő részléet csökkentő hitel igénylésének feltétele a megfelelő munkaviszony.

Niki szerint:

2020-03-10 - 11:20

Amennyiben elutasították érdemes perre menni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-11 - 06:09

Kedves Niki!
Amennyiben jogosulatlannak ítélik a döntést, az érintett kormányhivatalnál érdeklődhetnek a további – esetleges fellebbezési – lehetőségek iránt.

Tibor szerint:

2020-03-09 - 10:41

Üdvözlöm!
2019.11.03-án született a 7. gyerekünk.
Ebben az esetben mekkora a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-11 - 08:28

Kedves Tibor!
4.000.000 Ft támogatásra lehetnek jogosultak 7. gyermekük után, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Mónika szerint:

2020-03-03 - 13:21

Jó napot kívánok!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy van egy kislányunk, aki 2015.01.14-én született.
Minősített fogyasztóbarát jelzáloghitelt fogunk felvenni ebben a hónapban.
Tervezünk még egy gyermeket. Ha ő megszületik, akkor jogosultak vagyunk a jelzáloghitel elengedésére? Ha igen, akkor mekkora ez az összeg?

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-15 - 16:55

Kedves Mónika!
Második gyermek születése esetén 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak a most felvenni kívánt MFL hitel vonatkozásában, amennyiben a többi feltétel is teljesül.

Balázs szerint:

2020-03-02 - 18:38

Tisztelt Hitelnet!
Első gyermekünk 2017 januárjában született, a második gyermekünk jelenleg 13 hetes magzat. 2017 júniusában vettünk fel lakáshitelt a feleségemmel.
Ebben az esetben már jogosultak vagyunk az 1 millió forintos tartozás csökkentésre?
Köszönettel, Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-15 - 18:07

Kedves Balázs!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek az 1M Ft-os tartozáscsökkentő támogatásra, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Borostyán szerint:

2020-02-28 - 20:43

Tisztelt Hitelnet!
2015 novemberében vettünk fel jelzáloghitelt, amivel együttesen igényeltünk meglévő és 1 tervezett babára csok-ot. A 2. gyermekünk 2019.08.06.-án született, rá előzőleg 700 ezer Ft-ot kaptunk.
Kérdésem az lenne, hogy a különbözetet megkaphatjuk-e, és az igénylő lapon az összeghez a különbözetet kell beírni, vagy az 1M forintot?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-13 - 17:35

Kedves Borostyán!
A korábban kapott CSOK független a tartozáscsökkentő támogatástól. A leírtak alapján 2. gyermekük után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további feltételek is fennállnak. A jogosultság megállapítását a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályán kérhetik.

Bettina szerint:

2020-02-27 - 14:09

Tisztelt Szakértő!
Nekem az lenne a kérdésem…
hogy CSOK igénylés+jelzálog hitel felvétel előtt állunk, csak még a tervek nincsenek kész (már fél éve). Lehet a CSOK elbírálása előtt pont megszületik az első gyermekünk, aki április 12-ére várható. 3 gyermeket tervezünk. Ha kicsúszunk az időből és előbb születik meg az első gyermekünk, mint lenne jelzálog hitelünk, akkor elbukjuk a 1 és/vagy 4 millió forint támogatást? Vagy amúgy is csak a 2. gyermek után járna az 1 millió forint? De számit, hogy az első gyermek előbb születik-e meg, minthogy lenne jelzálog hitelünk?
Köszöntöttel
Bettina

Hitelnet szerint:

2020-05-13 - 14:27

Kedves Bettina,
Egy gyermek után nem jár a tartozáscsökkentő támogatás. A második vagy harmadik gyermek születése előtt felvett lakáscélú jelzáloghitel csökkentésére második gyermek esetén 1M Ft, harmadik gyermek után 4 M Ft támogatásra lesznek jogosultak.

Sándor szerint:

2020-02-26 - 10:34

Tisztelt Hitelnet!
2018. augusztusában vettem fel hitelt. A 3. gyermekünk 2018. novemberében született. 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkezem a terhelt ingatlanon. A hitelt csak úgy kaptuk meg, hogy a házastársamat is be kellett adóstársként venni a hitelszerződésbe.
A 3. gyermekünk születése után beadtuk a támogatás iránti kérelmet, elutasították. A házastársam nem lehet igénylő, mert nincs tulajdoni hányada.
Ezután beadtam egyedüli igénylőként. Hívtak telefonon, hogy a házastársam miért nem szerepel igénylőként, mikor a hitelszerződésben szerepel. Hivatkoztam az előző elutasító határozatukra. Majd tájékoztattak, hogy ez a kérelem is el lesz utasítva. Ördögi kör.
Önök szerint lehet-e még valamit tenni.
Köszönettel: Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-14 - 11:31

Kedves Sándor!
Megoldás az lenne, hogy felesége is szerezzen tulajdonrész – bármekkora arányban – az ingatlanban. Ezt követően benyújtott igénylés esetén elvileg már jogosultak lehetnek a támogatásra. A vonatkozó kormányrendelet ugyanis előírja, hogy házastársak, élettársak együttesen igényelhetik oly módon, hogy mindkettejüknek kell rendelkezni tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban.

Erika szerint:

2020-02-26 - 09:26

Tisztelt Szakértő!
Nem egyértelmű, hogy 2. gyermek után is jár ez a támogatàs vagy csak 3 vagy több gyermek után?
Köszönettel:
Erika

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-14 - 11:37

Kedves Erika!
A tartozáscsökkentő támogatás 2. gyermek után is igénybe vehető 1M Ft összegben, ha a gyermek 2019. július 1-jén vagy azt követően született.

Jocó szerint:

2020-02-25 - 12:40

Szia!
Érdekelne, hogy van házhitelünk és most született a második kis gyerkőcünk. Akkor is jár valami és ha igen, akkor hol kel intézni?
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-26 - 10:57

Kedves Jocó!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy a 2. gyermek születése után 1.000.000 Ft összegű támogatásra lehetnek jogosltak. A jogosultság megállapítását a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályánál kérhetik.

Letti szerint:

2020-02-24 - 22:45

Tisztelt szakértő!
2017 őszén vettünk fel jelzáloghitelt, azóta 2018 júliusában megszületett az első kislányunk, idén júliusban érkezik a 2. baba.
Ebben az esetben már igényelhetjük a tartozáscsökkentő támogatást?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-14 - 11:47

Kedves Letti!
Amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek is fennállnak, igényelhető a támogatás.

Dávid szerint:

2020-02-24 - 19:23

Tisztelt Hitelnet!
Van egy lakás célú jelzáloghitelem, amit 2012-ben vettem fel egyedül. Ekkor még egyedülálló voltam. Azóta megházasodtam. Jelenleg van egy kislányunk, aki 2019. július 3-án született, és most várjuk a 2. gyermekünket a feleségemmel, aki 12 hetes várandós kismama.
Igényelhetem én is az 1 millió forintos hitelelengedést?
Segítségüket előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-14 - 11:51

Kedves Dávid!
A támogatásra akkor lehetnek jogosultak, ha a kérelem benyújtása előtt felesége is szerez bármekkora arányban tulajdoni hányadot az adott ingatlanban.

Anita szerint:

2020-02-21 - 06:34

Tisztelt Hitelnet.
2018.decemberèben született a 3.gyerekünk.Van egy szabad felhasználású jelzáloghitel a fèrjem nevèn.De nem a saját házunk a fedezet.Ami a fedezetkènt szolgál ott a fèrjemnek nincs tulajdona.Így semmi esèlyünk igènybe venni a támogatást? Köszönöm a válaszát!

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 08:45

Kedves Anita,
Az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen – legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló lakásban.
Így sajnos nem jogosultak a támogatásra.

Katalin szerint:

2020-02-20 - 20:56

Tisztelt Hitelnet!
Harmadik gyermekünk 2020.02.16-án született, 2019 márciusában vettünk fel 5 M Ft lakáscélú hitelt (hitel célja: felújítás – az ingatlan a Férjem tulajdona 100%-ban ; Férjem az adós én az adóstárs). Jogosultak vagyunk-e a harmadik gyermek utáni 4 M Ft jóváírásra?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 08:39

Kedves Katalin,
A támogatásra akkor lehetnek jogosultak, ha a kérelem benyújtása előtt Ön is szerez bármekkora arányban tulajdoni hányadot az adott ingatlanban.

Zoltán szerint:

2020-02-20 - 09:18

Üdvözlöm.
2017 novemberben született a 4. gyermekünk.

Igényelhetjük a hitel csökkentését?

Üdv. Zoltán

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 09:13

Kedves Zoltán,
2018.01.01. előtt született gyermek(ek) után nem igényelhető a támogatás.

Bianka szerint:

2020-02-18 - 21:39

Jó napot kívánok!

Érdeklődöm, hogy a tartozáscsökkentő támogatás kifolyósítása mikor történik abban az esetben ha már úton van a baba? A 12. hetes magzati igazolást követően ha lepapírozom, megfelelünk és utána egyből folyósítanak még terhesség alatt; vagy ebben az esetben csak az igényt tudom benyújtani és folyósítani születést követően fognak?
Nem értem, kérem segítségüket!

Köszönöm.

Bianka

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 09:36

Kedves Bianka,
Mivel a 12.hetes magzat már gyermeknek számít, így a folyósítás megtörténhet a gyermek születése előtt.

Anikò szerint:

2020-02-18 - 11:38

Tisztelt Hitelnet!
Nekünk van meglévő fundamenta lakáshitelünk, amit korszerűsítésre és vásárlásra vettünk igénybe nagymamámék házára, viszont abból a kölcsönből megvett házat, eladtuk mivel tehermentes volt és kicsi. Abból az összegből és a csok igénybevételével vettünk egy másik családi házat, ami nagyobb 2018. augusztusban. A lakáshitelünk még megvan, viszont Nagymamám nevén van, aki sajnos meghalt. Én kedvezményezett vagyok a hitelben. Az én számlámrol kerül levonásra a törlesztés első perctől kezdve, mivel az enyém. Most szeretném átíratni a nevemre a hitelt férjemmel közösen. A hitelt még 2013-ban vettük fel. Az átírás viszont még csak most lesz meg. 3. gyermekünk 2019 januárban született.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 11:45

Kedves Anikó!
A tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultságukkal kapcsolatban a részletek pontos ismeretében a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Bianka szerint:

2020-02-18 - 10:52

Jó napot kívánok!

Előkerestem a hitelszerződésünket, ez áll benne: igénylés dátuma 2018.06.14., jóváhagyás kelte 2018.06.21., előterjesztés száma 216467, hiteltípus: K&H üzleti feltételű lakáshitel – induló díjakkal Munkabérátutalási kamatkedvezménnyel K&H lakásbiztosítasi kamatkedvezménnyel, 6 500 000 Ft, ügyleti kamatláb 3,29%, futamidő 180 hó.
Használt lakás vásárlásához vettük igénybe 1 430 000 Ft már megszületett 2 gyermekre járó CSOK támogatással. Mindketten adósként szerepelünk a szerződésben a férjemmel és 50-50%-ban vagyunk a tulajdoni lapon. Szeretnénk 3. babát. A kérdésem az, hogy jól gondolom, hogy ezen hitelünk-re jár a 4 millió támogatás majd?
Köszönöm a választ!

Bianka

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 11:46

Kedves Bianka!
A leírtak alapján 3. gyermek után véleményünk szerint igényelhető a 4M Ft összegű támogatás.

Attila szerint:

2020-02-14 - 21:57

•Tisztelt hitelnet,
Érdeklődni szeretnék, hogy most veszünk fel csok kamattámogatott 10m Ft hitelt. Két gyermekünk van akik 2007 illetve 2009 ben születtek és a feleségem most 12 hetes terhes. Milyen támogatás illet így meg minket?

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 09:58

Kedves Attila,
Amennyiben a hitelfelvétel (a kölcsönszerződés aláírása) megelőzi a gyermek születését és a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás, esetükben 4M Ft CSOK hitelre is. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse meg lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodánkat. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést.

Zsuzsa szerint:

2020-02-14 - 19:37

Tisztelt Hitelnet,
Ha kérelmemet elutasították, mert anyukám adóstársként szerepel a hitelszerződésben akkor mit lehet tenni? Szerződésmódosítással lehetséges anyukámat kivenni az adóstársak közül? Egyébként minden más feltételnek megfelelnénk. Köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 10:10

Kedves Zsuzsa,
A kormányrendelet értelmében, ha együttes igénylés esetén az igénylők egyike nem adósa a jelzáloghitel-szerződésnek, az igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet. Javasoljuk, hogy érdeklődjön adott banknál a szerződésmódosítás lehetőségéről.

Gábor szerint:

2020-02-14 - 12:40

Tisztelt Hitelnet!

Fundamenta áthidaló kölcsönre (nincs jelzáloghitel) lehet kérni a tartozáscsökkentő támogatást?
Köszönöm a választ.

Hitelnet szerint:

2020-05-15 - 10:14

Kedves Gábor,
A támogatás kizárólag jelzálog alapú hiteltartozás csökkentésére igényelhető.

Gabriella szerint:

2020-02-13 - 22:50

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg 2 gyermekünk van, ők 2005-ben és 2009-ben születtek. A családi házunk 100%-ban az én nevemen volt eddig, de intézzük, hogy a férjem is tulajdonos legyen 10%-ban. A harmadik gyermekünket 2020. júniusára várjuk. Emiatt szeretnénk bővíteni a házunkat. Amennyiben még most, a gyermek megszületése előtt veszünk fel jelzáloghitelt, akkor jogosultak vagyunk-e a hitel elengedésre, és ha igen, mekkora összegben? Szeretnénk a CSOK-ot is felvenni a harmadik gyermek után.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 11:36

Kedves Gabriella!
A fent leírtak szerint történő igénylés esetén a tartozáscsökkentő támogatásra jogosultak lehetnek.

Károly szerint:

2020-02-13 - 11:07

Tisztelt Hitelnet!
Ha 2018 augusztusában született az első gyermekem és 2020 októberben születik a második gyermek. 2020 februárban indult a jelzáloghitelem. Ebben az esetben kérhető a jelzálog hitel elengedés a gyermek megszületésekor?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Károly

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 11:48

Kedves Károly!
Ha a 2020 februárjában felvett jelzáloghitel lakáscélú és a további feltételek is teljesülnek, igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás.

Reni szerint:

2020-02-13 - 08:57

Tisztelt Hitelnet!
Kislányunk 2018.07.18.-án született. 1 babát szeretnénk még a férjemmel.
A kérdésem az lenne, hogy így igénybe tudjuk-e venni ezt a tartozáscsökkentőt? A Fundamentánál vettünk fel lakáshitelt használt ingatlan vásárlásra 2017–ben.
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 11:50

Kedves Reni!
A leírtak alapján igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Nóra szerint:

2020-02-12 - 22:04

A támogatás igénylése szempontjából köthetek olyan adásvételi szerződést, ahol a vétel tárgya egy olyan ingatlan, ahol a nagynéném (édesapám testvére) 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik? Ezt adná el. A másik 1/2 a nagymamám nevén van. Vagy a teljes ingatlanra kellene megkötni a szerződést, hogy elengedésre kerülhessen a 4 millió forint jelzálogteher?

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-13 - 10:51

Kedves Nóra!
Információink szerint csak olyan ingatlan támogatható, ahol a támogatott személyeknek együttesen 100% tulajdonrészük van. További tájékoztatást az ügyben az illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Gergő szerint:

2020-02-12 - 10:32

Tisztelt Hitelnet!
2015 decemberben kötöttünk lakáshitelt (OTP). Jelenleg két gyermekünk van, 2013-ban és 2016-ban születtek. Szeretnénk harmadik gyermeket is. Kérdés: ha a magzat 12 hetes elmúlik, akkor nekünk jár a 4 millió forint tartozáscsökkentő támogatás?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 15:09

Kedves Gergő!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 4M Ft összegű támogatásra a betöltött 12. hét után, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Edit szerint:

2020-02-11 - 18:31

Tisztelt Hitelnet!
A házunkat 2013-ban vettük banki hitel segítségével. Az első gyermekünk 2014-ben, a második 2016-ban és a harmadik babánk 2020-ban születik. Nekünk jár-e a támogatás?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 15:54

Kedves Edit!
A leírtak alapján 4M Ft összegű támogatásra jogosultak lehetnek 3. gyermekük után, ha a további feltételek is fennállnak.

Ramóna szerint:

2020-02-11 - 18:06

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy ez a támogatást lakáshitelre is igénybe lehet venni? Harmadik gyermek 2018.09.08-án született. A felvett lakáshitel 2016-ban történt.
Válaszát köszönöm!!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 15:56

Kedves Ramóna!
3. gyermekük után a leírtak alapján 1M Ft összegű támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további feltételek is fennállnak.

Zoltán szerint:

2020-02-09 - 15:17

Tisztelt szakértő!
Jelenleg egy gyermekünk van, aki 2018. 12. hónapban született.
Ha a csok 10+15-el illetve babaváró 10 millióval+többi saját tőke házat építünk mondjuk 2021-ben, akkor jogosultak lennénk erre a tartozás csökkentőre is?
A második és harmadik gyermeket 2020 év vége vagy 2021 évben szeretnénk.
Hogyan járnánk jobban, illetve egyáltalán CSOK hitelre ez érvényesíthető-e?
Köszönettel: Zoli

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-10 - 12:32

Kedves Zoltán!
Amennyiben a hitelfelvétel (a kölcsönszerződés aláírása) megelőzi a gyermek születését és a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy igénybe vehető a tartozáscsökkentő hitel CSOK hitelre is.

Attila szerint:

2020-02-07 - 16:21

Tisztelt Hitelnet!
Milyen papirok kellenek az ügyintézéshez?
Köszönettel.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-10 - 14:17

Kedves Attila!
A tartozáscsökkentő támogatáshoz szükséges dokumentumokról az ebben iletékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Zsolt szerint:

2020-02-07 - 11:27

Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne, hogy az ingatlanon 2 jelzálog is van, egyik 1,7M (CSOK maradék), illetve egy másik 3 milliós piaci hitel ugyanazon banknál (ez is rendes bejegyzett jelzálog, nem szabad felhasználású). 3. gyerekre szeretném a 4 milliót igényelni, akkor értelemszerűen mindegyiket beírhatom és az “összehitelállomány” 4 millióval csökkentve lesz?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-10 - 14:21

Kedves Zsolt!
Információink szerint a támogatás egy hitelügylet vonatkozásában vehető igénybe. Bővebb felvilágosítást ezzel kapcsolatban az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek adni.

Tímea szerint:

2020-02-07 - 04:33

Jó napot kívánok!
2 gyermekem van, a kisebbik utáni tartozáselengedő támogatásról érdeklődnék. A rendelet 2018. jan 1-el lépett hatályba, a kicsi 2018.02.28-án született, a nagyobbik 4 éves. A jelzáloghitelt pár hónappal a kicsi születése után 2018 tavaszán vettük fel.
Kérdésem, hogy ez a jelenlegi hitelünk csökkenthető-e 1 millió Ft-tal a kisebbik gyermek után? Illetve ha lenne 3. baba, akkor igényelhető-e a 4 millió Ft? Összefésülhető-e a 4 millió az előbbi 1 millióval a közbeeső időszakra, hogy közte is már csökkenjen a törlesztő? Illetve ilyenkor az 1 után is jár a teljes 4 (összesen 5 millió), vagy csak a különbözet és összesen 4 millió Ft. Remélem érthetően kérdeztem.
Illetve a hitelünk aláírását tekintve az időpont megfelelő-e arra, hogy ez a támogatás járjon rá vagy nem?
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 13:53

Kedves Tímea!
A leírtak alapján második gyermekük után nem lehetnek jogosultak a támogatásra. (A 2. gyermek nem 2019. július elsején vagy azt követően született, valamint a kölcsönt a második gyermek születése után és nem előtte vették fel.)
4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra 3. gyermek születése esetén lehetnének jogosultak. A támogatás iránt kérelem benyújtására a betöltött 12. várandóssági hetet követően lenne lehetőség.

Zsuzsanna szerint:

2020-02-06 - 22:49

Tisztelt Hitelnet!
2008 márciusában vettünk fel építkezésre jelzáloghitelt, amit még mindig törlesztünk. 2007 márciusában született első gyermekünk, a második pedig 2018 áprilisában.
Kérhetjük az 1 millió forintos tartozáscsökkentést?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 13:50

Kedves Zsuzsanna!
Tartozáscsökkentő támogatásra akkor lehetnének jogosultak, ha második gyermekük 2019. július elsején vagy azt követően született volna.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA