Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Ha nincs annyi jelzáloghitelem, ami fedezi a 4 milliót, akkor ami fennmarad, azt kilehet használni bővítésre?

  Ha 2 gyermekem van és mind a 2 2018. január előtt született és a 3. gyermek július után születik, akkor mennyi összegü hiteltörlésre vagyok jogosult: 1 millió vagy 4 millió?

  Tisztelt Szakértő!
  A férjemmel 3 közös gyerekünk van, a legkisebb 2018 júliusában született. Mi csak 2M forint lakáshitelt vettünk fel.
  A kérdésem az lenne, hogy ilyen alacsony hitelösszegnél is jár-e a támogatás, vagy van valami alsó összeg határ?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, ha júniusra várjuk harmadik gyerekünket és most vennénk fel (pár héten belül, a gyerek születéséig) lakáscélú (felújítási) jelzáloghitelt a meglévő ingatlanunkra, abban az esetben is jár az 1M Ft hitelelengedés? A lényeg, hogy a gyerek megszületésekor legyen fennálló hitelünk? Ugyanis tervezzük még a csok és lakáscélú hitel felvételét is új lakás vásárlására, de valószínűleg abból a gyerek megszületéséig nem lesz kölcsönszerződés (a vállalkozó csúszása miatt), és ha jól gondolom, az év második felében felvett hitelbe nem tudjuk beszámítani a júniusban született gyerekünkre a hitelelengedést.
  Köszönettel: Tünde

  Kedves szakértő!
  Ha a 2014-ben az első, a második gyermekem 2016-ban születtett és a 3. gyermekem 2019 július után születik, akkor jogosultak vagyunk a 4 millió hiteltörlésre?v Vgy mind a 3 gyermek 2019. július után kell, hogy szülessen meg? Azok jogosultak csak a 4 millióra?
  Köszönöm válaszát!

  2018.07.05-én született 1 gyermekem, a 2. várhatóan 2019 októberében fog megszületni.
  Jogosult vagyok-e a jelzáloghitelemből 1 millió Ft elengedésére?

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődnék, hogy ha július után megszületendő 2. gyerekre igénybe veszünk 1 millió forint támogatást, akkor a 2 év múlva esetleg születendő 3. gyermek után a 4 millió forint támogatást igénybe lehet-e venni?

  Tisztelt Szakártő!
  3. gyermekünk várhatóan szeptemberben születik. Július 1. után szükséges beadnunk az igénylést és ha jól értem 4 millió forint kedvezményt kapunk?

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg egy gyermekünk van, Ő 2016-ban született. Most várjuk az ikreket, 2019. július 30.-ra vagyunk kiírva.
  Ha a gyerekek akkor születnének, akkor mi jogosultak vagyunk az 1+4 millió forintra?
  Köszönöm.
  István

  Üdvözlöm!
  1 éve vettük igénybe a csok-ot 2 meglévő, illetve egy 3. vállalt gyermekre. Plusz 2,4 millió lett hozzá hitel felvéve. Így tudtuk megvenni az ingatlant. (Használt ingatlan). Most várandós vagyok 20. hét és július végére várjuk a 3. gyermekünket. Hallottuk, hogy ha a 3. gyermek megszületik, valamennyi hitelt elengednek, de pontosan nem tudjuk, hogy működik ez, így ebben kérnénk a tájékoztatását.
  Köszönöm.
  Karola

  Tisztelt Szakértő!
  3 gyermekünk van. Az első 2014-ben született, majd az ikrek 2018 augusztusban. Nem igényeltük még a tartozáscsökkentő támogatást.
  Milyen összegre lehetünk jogosultak? Előfordulhat, hogy nem is kaphatunk, ha július 1. után igényeljük?

  Tisztelt Szakértő,
  érdeklődöm, hogy a 2014-ben forintosított eredetileg deviza alapú jelzáloghitel, forint alapú jelzálog hitelnek minősül-e.

  Tisztelt Szakértő.
  Májusban születendő 2. gyerekre esetleg jogosult vagyok-e az 1 millió elengedésre?

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy van egy gyermekünk, tervezzük a másodikat. A jelzáloghitelünket végtörlesztenénk.
  Érdemes-e várnunk vele, második gyermekre is igénybe vehetjük-e az 1M Ft támogatást július 1-től?

  Tisztelt Szakértő!
  2 gyermekünk van, tervezzük a harmadikat. Rendelkezünk egy régebbi lakáshitellel, aminek tőketartozása nem éri el a 4 milliót, valamint van egy CSOK lakáshitelünk is.
  Kérdésem az lenne, hogy a CSOK hitelből is levonható-e a támogatás? Vagy esetleg elképzelhető egy megosztás a két hitel között?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakêrtő.
  Július vêgên születik meg a 2. Gyermekünk. Az egyêrtelmű, hogy a meglêvőre mâr nem ês a magzatra is csak 1 milliót tudunk majd êrvênyesíteni, de mindezt a támogtási formát mikortól, hogyan, hol tudjuk igényelni? A mikortólnál arra gondolok, hogy a gyerek megszületése után közvetlenül – például augusztusban – a mâr meglévő csecsemőre vagy a 12 hetet betölt magzatra is êrvényesíthető-e már?
  Köszönöm szépen a vâlaszát.
  Kitti

  Tisztelt Szakértő!
  2-ik házasság, 5 gyermek. 1. házasságból 2, 2. házasságból 3. Születési évek: 2001, 2003, 2015, 2016, 2017.12.25.
  Van-e lehetőség lakáshitel csökkentésre? Ha igen, mekkora összegre?

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi feltételekkel: gyermekeink 2007, 2009, 2011, 2013-ban születtek, mekkora támogatásra számíthatunk, ha szeretnénk még egy gyermeket?
  Köszönettel várom válaszukat!

  Üdvözlöm, kérdésem az lenne, hogy gyermekemet július hetedikére várjuk, de az is lehet, hogy előbb fog megszületni. A kedvezményprogramba csak július elseje után lehet regisztrálni, de azt olvastam Önöknél, hogy: ” Az igénylő 2018. január 1. után született vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után”
  E szerint akkor, ha gyermekem most 20 hetes, már jogosultak vagyunk a támogatásra? (Egy gyermekünk már van, a második születésével szeretnénk az 1 millió Ft jelzáloghitel elengedést kérni.)

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi feltételekkel mekkora támogatásra számíthatunk?
  Első gyermekünk 2010-ben, második 2018.10.19-én született.
  Jár-e az 1 millió forint a lakáshitelbe?

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg még 2 kiskorú gyermekünk van, szeretnénk még egyet. Kérdésem, hogy júl. 1-től vajon a 4 millió forint hitelelengedés vonatkozik-e az alábbi szerződéseimre: 9 évvel ezelőtt kötött ingatlanvásárlási célú egyedi kölcsönszerződés, amelynek fedezetéül a megvásárolt ingatlan szolgál (jelzálog). A másik szerződés szintén 9 éve kötött lakáscélú kölcsön szerződés, amelyben a munkáltató az adott ingatlan vásárlásához a lakásépítési alap számlájáról kamatmentes kölcsönt biztosított, amelynek a célja az ingatlan megvásárlása volt. A kölcsön visszafizetésének biztosítékául jelzálog alapítás történt. Mind a két szerződés célja egy ugyanazon ingatlan megvásárlása volt.
  Válaszát köszönöm!

  Tisztelt szakértő úr!
  2009-ben építettünk lakóházat. Államilag támogatott hitelt vettünk fel. Gyermekeim 2009-ben, 2011-ben, 2019 márciusban születtek.
  Kérdésem az lenne, hogy igénybe bírjuk-e venni az állami hitelelengedést.
  Köszönettel.

  Tisztelt szakértő!
  2017-ben vásároltunk a lakásunkat 3,5 millió forintért. Három gyerekre vettük igénybe a CSOK-ot. Ez ugye 2,2 millió forint, a többit lakáshitellel potoltuk ki, ami 1,3 millió forint. Első gyerek 2017-ben született, a testvérek jelenleg még tervben vannak. Az lenne a kérdésem, hogy nekünk igénybe lehetne-e venni ezt az állami támogatás, hogy kevesebb legyen a tartozásunk?
  Köszönönettel, Lajos

  Tisztelt Szakértő!
  Milyen csökkentéssel számolhatok a hitelbe, ha 2019. július 1. után ikreim születnek?
  Köszönettel: Zoltán

  Tisztelt Szakértő!
  Négy gyermekünk van, a legkisebb 2016-ban született. Ötödik gyermek vállalása esetén az 1, vagy a 4 millió Ft-os hitelelengedés vonatkozna ránk az új szabályok szerint?
  Köszönöm:
  Kitti

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg 2 kiskorú gyermekünk van. A közeljövőben szeretnénk még egy gyermeket. A 3-dik gyermek kapcsán igényelhető 4 millió forint tartozás elengedés vonatkozhat-e a következő szerződéseimre? 2010-ben kötött deviza alapú /kb. 3 éve forintosított/ ingatlanvásárlási célú egyedi kölcsönszerződésre, amelynek a megvásárolt ingatlan szolgál fedezetéül. Továbbá a fenti hitelen kívül van egy lakéscélú kölcsönszerződésem, amekyben az áll, hogy a Munkáltatóm az ingatlan vásárlásához a lakásépítési alap számlájáról Xx összegű kamatmentes kölcsönt biztosított. A kölcsön visszafizetésének biztosítására a Munkáltató javára jelzálogjog alapítás történt. (A munkáltató pénzintézet.)

  Jó napot kívánok,
  Két kérdésem lenne, mert számomra nem világos a dolog:
  Két gyermekem van jelenleg (2010 és 2013) és most áprilisban születik a harmadik.
  Ha jól tudjuk, jelenleg 1m forint támogatásra vagyunk jogosultak. A kérdésem úgy hangzik, hogy mekkora támogatásra leszünk jogosultak 2019 júliusát követően az új törvényi szabályozás szerint?
  Tehát van-e létjogosultsága elodázni a támogatás igénybevételének kérvényét július utánra, vagy ezzel kockáztatjuk esetleg a most kapható 1m forintos támogatást?
  Köszönettel: Gergő

  “Mely gyermekek után igényelhető?
  Az igénylő 2018. január 1. után
  született vér szerinti vagy”
  _______
  Ez elírás? Kérem pontosítson, hogy 2018 július 1. után, vagy 2019 július 1. után született gyermekek után vehető fel a támogatás?
  Köszönettel,
  Balázs

  Sziasztok!
  A 4 millió forint hitelcsökkentést 2019 júniusa után született 3. gyerekre lehet igényelni vagy 2019 júniusa után kell születnie mind a 3 gyereknek és azokra lehet igényelni?
  Válaszotokat köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi feltételekkel mekkora támogatásra számíthatunk?
  Első gyermek 2008-as születésű. Második 2016-os. Ha szeretnénk még egy gyermeket, akkor jár a 4 millió a lakáshitelbe?
  Köszönöm szépen!

  2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x