Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2021. január 08. péntek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.4K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
2012.04.20.-án születettek meg az iker babáink. 2014.07.06 a harmadik gyermekünk. 2017-ben igényeltünk lakáshitelt, csok-kal,amit 2018 januárában meg is kaptuk.Negyedik kisbabánk pocakban van. Kaphatunk esetleg támogatást? Iker gyermek nem kizáró ok?

Kedves Krisztina!
A leírtak alapján negyedik gyermekük után 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy 2019 szeptembereben vettem fel párommal lakáshitelt csok-kal és arra lennék kiváncsi, hogy jogosultak lennénk-e a fent említett támogatásra, és ha igen, mennyi támogatást igényelhetnék.
Gyermekeim születtek
2011.09.12
2013.08.02
2019.06.28
Válaszát köszönöm

Kedves Reni!
A leírtak alapján nem jogosultak a támogatásra, mivel a gyermek születése után vették fel a jelzáloghitelt.

Tisztelt Hitelnet érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok-e a fent említett támogatásra. 2018 – ban felvettem 1.500.000ft munkáltatói kölcsönt lakásvásárlásra. Van kettő gyermekem, az első 2014.05.15.-én született a második 2019.04. 18. – án született. Van még hátra 1.025.063ft fizetni valónk.

Kedves Balázs!
Munkáltatói kölcsön csökkentésére csak akkor igényelhetnék a tartozáscsökkentő támogatás, ha a munkáltatói kölcsönszerződést 2017. november 14. előtt kötötték volna meg. Továbbá, csak a 2019.07.01. után született második gyermek után jár 1 millió Ft támogatás.

Tisztelt Hitelnet!

Amennyiben egy gyermekem van és egyedül nevelem igénybe vehető e számomra az egymillió a hitelemben.

Előre is köszönöm a segítséget!

Kedves Kriszta!
Egy gyermek után nem jár támogatás.

Kedves hitelnet szakértő!
Falusi csokkal tervezünk ingatlant vásárolni, melynek bővítéséhez hitelre lesz szükségünk. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a hitel (nem a vásárláshoz, hanem a bővítéshez lesz) megfelel-e a jelzálog elengedés feltételeinek? A második kérdésem pedig, hogy milyen összegre lennénk jogosultak a jövőben, amennyiben jelenleg két gyermekünk van, első 2015.11.21.-én, a második 2019.04.11.én született és a közeljövőben tervezzük a harmadik gyermeket is.
Köszönettel:
Kata

Kedves Katalin!
A falusi CSOK keretében bővítéshez felvehető lakáshitel megfelel a tartozáscsökkentő támogatás feltételének. A jövőben születő 3. gyermekük után 4M Ft összegű támogatásra lehetnének jogosultak, ha a további feltételek is teljesülnek.

Tisztelt Hitelnet!
2017 áprilisában felvett jelzáloghitelünk tőketartozása jelenleg 1.800.000 Ft, de szeretnénk felújítani a lakásunkat. 3. gyermekünket február végére várjuk.
A kérdésem a következő: Ha a gyermek születése előtt felveszünk lakáscélú jelzáloghitelt lakásfelújításra, akkor az állam 4.000.000 Ft-ig beletörleszt mindkét hitelembe?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Noémi!
Igen, 2021. január elsejétől hatályos rendelkezések értelmében a tartozáscsökkentő támogatás több lakáshitel csökkentésére is felhasználható. További tájékoztatásért kérjük, keresse a területileg illetékes járási hivatala családtámogatási osztályát!

Üdvözlöm!
A párom 12. hetes terhes a 3. Babával. Ha most, a baba megszületése előtt veszünk fel jelzálogkölcsönt, akkor jogosultak leszünk a születést követő 60 napon belül a 4 millió forint tartozás elengedésre? Természetesen amennyiben a többi feltétel is adott!
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Zoltán!
Igen, ha lakáscélú jelzáloghitelt vesznek fel és folyósításra is kerül.

Üdvözletem!
Ha fennáll NAV felé tartozás, de automatikus 12 havi részletfizetési tartozáskiegyenlítést kérelmezek, az továbbra is kizáró ok?
Köszönettel, Attila

Kedves Attila!
Véleményünk szerint az is kizáró ok, de javasoljuk, hogy a kérdésben az elbírálásban illetékes járási hivatal családtámogatási osztályával egyeztessen.

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy dec. 29-én elvetéltem 17 hetesen.
Lehet-e még igényelni ezek után is a lakáshitel csökkentést?

Kedves Edo!
Így már sajnos nem tudja igényelni a tartozáscsökkentő támogatást.

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy 2016-ban vettünk fel jelzáloghitelt 2 gyermek után. Most pedig pocakban van a harmadik.
Mekkora összeget igényelhetünk vissza?

Kedves Ildikó!
3. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további igénylési feltételek is fennállnak. Javasoljuk, hogy az ügyben keressék a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát!

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy mivel mi a párommal csak élettársak vagyunk (nem bejegyzett élettársak), nekem is kell-e szerepelnem az igényléshez benyújtandó papíron? A hitel a párom nevén van. Vidéken a kormányablaknál nem túl felvilágosultak…

Kedves Szilvia!
Úgy tudjuk, hogy a leírt esetben Önnek is szükséges szerepelnie a támogatási szerződésben.

Először is köszönöm a választ.
Viszont lenne mégegy kérdésem, hogy örökbefogadott gyermeknél mit vesznek alapul, mert senki nem tudja a választ csak találgat az ügyintéző is. Most az írták idősebb gyerekre is igénybe lehet venni, nem a születési dátum hanem a határozat időpontja legyen 2018.utáni.

Kedves Eszter!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében 12. § (1a)b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül nyújtható be, azzal, hogy e határidőnek az igénylő önhibáján kívüli okból történő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Tisztelt hitelnet!
A magzatunk 17. héten elment. A 15. héten kaptunk igazolást a terhességről. Az ünnepek miatt nem tudtuk beadni a papírokat. Közben elment a magzat.
Jogosultak vagyunk a csökkentésre? Ez a 6. gyermek lett volna.
Beadhatjuk a kérvényt utólag az 1 millió forintra?

Kedves Laci!
Az ügyben a támogatás elbírálásra jogosult járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
Szeretném tudni, hogy jogosult vagyok-e tartozáscsökkentő támogatásra?
A CSOK jogszabály bevezetését követően, 2016-ban kezdődött új építésű családi ház építéséhez vettem fel CSOK-ot és hitelt, 2016. év végén szerződtem. Az épület 2018-ban lett használatba véve. A harmadik gyermekem 2016. december 11-én született.
Köszönöm mielőbbi válaszát!
Tisztelettel.
Attila

Kedves Attila!
Véleményünk szerint a lakáshitel szerződés aláírásának dátuma meg kell, hogy előzze a gyermek születését. Javasoljuk, hogy további tájékoztatásért forduljanak a támogatás elbírálásában illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához.

A hitelelengedéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mikor lép hatályba az örökbefogadott gyermekek után is igényelhető könnyítés, mivel az első gyermekünk 2014.09.17-én született öf. határozat dátuma:2019.04.09.
Illetve 2017.09.05.öf.hat.dátuma:2020.10.28.
Ők a 3.ill.a 4..gyermekünk.
Előzőleg a határozat dátuma számított, de ezt módosították 2020.07.01-el.
Válaszukat előre is köszönöm

Kedves Eszter!
2021.01.01-től hatályos a módosítás.

2019. január 2-án született a 3. gyermekünk.
Érdeklődnék, hogy van-e még lehetőségünk a tartozáscsökkentő 1 millió Ft-ot igényelni? Az ingatlan tulajdonosa a férjem 100%-ban.

Kedves Viktória!
Információink szerint adott esetben még igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 3. gyermekük után. További, pontos tájékoztatásért kérjük, keresse a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

Tisztelt Hitelnet,

Négy gyerekes család vagyunk, a gyermekek születési évei sorrendben:
2013 09.27.
2015 07.17.
2018 08.09.
2020 08.26.

Van lehetőségünk élni a jelzáloghitel csökkentés lehetőségével most? Mennyi elengedést lehet igényben venni így?

Köszönöm a segítségüket.

Kedves Aexandra!
Amennyiben a negyedik gyermek születése előtt vették fel a jelzáloghitelt akkor 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatás járna. A probléma az, hogy a negyedik gyermek születését követően 60 napig igényelhették volna a támogatást. Mivel a határidő lejárt sajnos nem jogosultak a támogatásra.

Első gyermekem 2011-ben, második 2016-ban született. Jelzáloghitelem 2015-ben vásárolt házamra van. Harmadik gyermekünket 2021 január közepére várjuk.
Mennyi elengedést tudok igénybe venni?

Kedves József!
A leírtak alapján 4 millió Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. Az igénylést a terhesség 12. hetétől beadhatják a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon.

1 22 23 24
1.4K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x