Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egygyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

Az igénylő

 • vér szerinti gyermeke – ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetét követően
 • a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeke,

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, a halva született gyermek, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (Nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló lakásban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2020. június 02. kedd

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Veronika szerint:

2020-06-04 - 14:03

Tisztelt Hitelnet!
Harmadik gyermekünk 2018.03.30-án született, utána az akkor érvényes rendelkezés szerint megkaptuk az akkor érvényes 1 millió forintos támogatást. Jelenleg 4. gyermekünkkel vagyok várandós, és van egy 2018-ban felvett, jelzálog alapú lakáshitelünk, mely bővítési céllal került felvételre.
Érdeklődnék, hogy ebben az esetben milyen mértékű támogatásra vagyunk jogosultak?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 14:06

Kedves Veronika!
4. gyermekük után 4M Ft támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további feltételek is fennállnak.

Gabi szerint:

2020-06-04 - 00:29

Tisztelt Hitelnet!
Egyedülállóként 2020 januárjában vásároltam új építésű ingatlant 2 gyermek után járó csok támogatással. A harmadik gyermekemmel vagyok várandós. 20 hetes terhes vagyok. Korhoz van e kötve a jelzáloghitel támogatása? Azaz én 43 éves vagyok.
Köszönettel:Gabi

Hitelnet szerint:

2020-06-04 - 10:06

Kedves Gabi,
A támogatás jogosultsgága nincs életkorhoz kötve. Amennyiben a további jogosultsági feltételeknek megfelel, melyekről fenti bejegyzésünkben olvashat, Ön jogosult lehet 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra.

Szabi szerint:

2020-06-03 - 03:19

Tisztelt hitelnet.
Feleségemmel májusban vettünk házat, jelzálog alapú lakáshitelre (májusi szerződéssel). Van már 3 gyerekünk (21, 14, 6, évesek, tehát hitel előtti gyerekek). Most feleségem várandós ikrekkel, decemberre várjuk a születésüket (Tehát 5 gyerekünk lesz).
Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor mi kapnánk hitelcsökkentő támogatást? És ha igen, akkor mennyit?
Köszönöm előre is a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 11:33

Kedves Szabi!
A leírtak alapján 4. gyermekük után 4M Ft, 5. gyermekük után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is fennállnak.

Levente szerint:

2020-06-02 - 18:42

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem a következő, első gyermekünk 2017. 12 hóban született, második gyermekünk 2019. 07.25-én született. Babaváró hitelt vettünk fel 2019.07.19-én 10 milliót, 20 éves futamidővel.
Kérdezném, hogy a második gyermek után érvényesíthetünk-e 1 millió forintot jóváírást a babaváró hitelben, illetve most Falusi CSOK-ban jelzáloghitelt is veszünk fel bővítés céljából. Amennyiben harmadik gyermekünk születik a jelzáloghitel felvétele után mennyi jelzáloghitel elengedést tudunk érvényesíteni?
Még egy kérdésem lenne mégpedig az, hogy meddig lehet ezt a jóváírást igényelni, azaz meddig van érvényben ez a jogszabály?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 11:54

Kedves Levente!
Babaváró hitel nem csökkenthető a tartozáscsökkentő támogatással. A falusi CSOK-hoz kapcsolódó lakáshitelből jóváírható lesz 3. gyermekük után 4M Ft, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
A vonatkozó kormányrendelet nem tartalmazza, hogy meddig igényelhető ez a jellegű támogatás.

Zoli szerint:

2020-06-02 - 07:05

Üdvözlöm!
A leírtak alapján nem tudom megállapítani, hogy az alábbi kérdésemre egyértelműen nem a válasz, így szeretnem a vélemenyüket kérni.
Az első gyermekem 2018 augusztusban született, a második 2020 januárban. Most vásárolunk házat, amire hitelt is veszünk fel.
A kérdésem az lenne, hogy a hitelfelvétel után benyújtható-e a támogatási kérelem és lehetséges-e, hogy a frissen felvett hitelünkből is elengednek a gyermekek születésének megfelelő összeget? Sehol nem írják le, hogy a hitelt a gyermekek születése előtt kell felvenni. Csak azt, hogy 2017 után felvett, most is 2017 után van…
Köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-02 - 10:01

Kedves Zoli!
A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a hitelszerződés megkötése megelőzze a gyermek születését.

Ágnes szerint:

2020-06-02 - 07:01

Tisztelt hitelnet!
A gyermekeink 2007. 2011. 2016. születtek. Lakáshitelünk van, 2018-ban vettük fel.
Jogosultak vagyunk valamiféle kedvezményre?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-02 - 10:02

Kedves Ágnes!
2018 előtt született gyermekek után sajnos nem vehető igénybe a tartozáscsökkentő támogatás.

Anita szerint:

2020-05-26 - 12:34

Tisztelt Hölgyem / Uram!
Szeretnék érdeklődni, hogy amennyiben 3. gyermekünk után igényeljük a támogatást, abban az esetben CsOK még igényelhető-e? A 2 támogatás kizárja egymást?
Köszönettel: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 14:21

Kedves Anita!
A tartozáscsökkentő támogatás és a CSOK nem zárja ki egymást. További, személyre szóló CSOK tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Zsolt szerint:

2020-05-26 - 06:53

Tisztelt Hitelnet!
4 gyermekes család vagyunk. Első gyermekünk 2012.06, ikreink 2017.06, utolsó kisfiúnk 2018.06 született! Rendelkezünk egy lakáscélú jelzáloghitellel. A kérdés az lenne, h. mekkora tartozáscsökkentő támogatást igényelhetünk utánuk? Illetve ha ezt igénybe vesszük, a továbbiakban jogosultak vagyunk-e CSOK-ra?
köszönettel,
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 08:33

Kedves Zsolt!
A 2018 júniusában született gyermekük után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Ennek igénybevétele nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Károly szerint:

2020-05-25 - 22:48

Tisztelt Hitelnet!
Idézet: ” Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatást akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Ebben az esetben az igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.” Munkáltatói lakáskölcsönhöz jutottam, jelzálog alapon, de KEZEST kértek, amihez a testvérem eljött. Akkor Ő nem úgy szerepel, mint adós a jelzáloghitelszerződésben, igaz? Csak mint kezes. Tehát ez nem akadály.
Másik kérdésem, ha két gyerekem születik, jogosult vagyok a fenti 1 millió forint jelzálog kiváltásra, meg a Babaváró hitel kérelemre is?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 09:37

Kedves Károly!
Véleményünk szerint a támogatásnál kizáró okot jelent az is, ha testvére kezesként szerepel a hitelszerződésben. A kérdésre pontos választ a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek adni.

Szabi szerint:

2020-05-24 - 07:17

Tisztelt Hitelnet!
2013, 2016-ban született 2 gyermekünk és most várjuk a 3. gyermekünket!
Mekkora összegű kedvezményre vagyunk jogosultak?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-25 - 16:39

Kedves Szabi!
A leírtak alapján 3. gyermekük után 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.

Dávid szerint:

2020-05-22 - 17:04

Tisztelt Cím!
2018-ban vettünk fel jelzáloghitelt használt ingatlan vásárlásra. 2016-ban született gyermekünk után igénybe vettünk CSOK-ot (600 ezer). Most várjuk 2. gyerekünket (12. héten túl).
Igényelhető tartozáscsökkentő, illetve mennyi CSOK a 2. gyerekre? Illetve mire fordítható a CSOK?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 10:04

Kedves Dávid!
2. gyermekük után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Továbbá meglévő lakáshitel csökkentésére a CSOK szintén igényelhető 400.000 Ft összegben.

Szilvi szerint:

2020-05-22 - 13:55

Tisztelt Hitelnet!
2.gyermekünk 2019.05.hóban született.
A hitelt új ház építésre 2019.11.hóban vettük fel.
Ez alapján jogosultak vagyunk 1 millió forint jóváírásra? Úgy értelmezem, hogy sajnos nem. Jól gondolom?
Köszönöm szépen!

Hitelnet szerint:

2020-05-25 - 20:02

Kedves Szilvi,
A gyermek születése előtt felvett jelzáloghitel csökkentésére igényelhető a támogatás. Így Önök, jelen esetben sajnos nem jogosultak a támogatásra.

Anna szerint:

2020-05-22 - 10:21

Tisztelt Hitelnet!

Szeretnénk benyújtani a kérelmet a jelzáloghitel csökkentéshez, de a jelzáloghitel fedezetét képező ingatlan albetétesítése még folyamatban van, így nincs még lakcímünk (pontos címe sincs még a lakásnak, elvileg nyáron/ősszel lesz már). Ebben az esetben igényelhetjük a támogatást, vagy ki kell várni azt, hogy legyen lakcímkártyánk? Ha lehetséges már most igényelni, akkor a IV. pontban a pontos címhez mit kell beírnunk? Illetve a tulajdonosi hányadhoz, ingatlan típusához beírhatjuk azokat az adatokat, amik az albetétesítés után lesznek érvényesek?
Köszönettel: Anna

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 10:22

Kedves Anna!
A tartozástámogatás igénylésében irodánk nem illetékes. Az ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához fordulhat.

Szabolcs szerint:

2020-05-21 - 20:59

Tisztelt hitelnet!
3. gyermekünket várjuk és szeretnénk ezt a kedvezményt igènybe venni! Jelenleg a hitelszerződés aláírását várjuk! A hiteligényünk már el lett küldve a banknak! Mi a helyzet akkor, ha a baba hamarabb megszületik, mint ahogy aláírnánk a szerződést a bankkal?
Jogosultak lehetünk erre a kedvezményre?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 10:37

Kedves Szabolcs!
Ha a gyermek a lakáscélú kölcsönszerződés aláírása előtt megszületik, akkor a támogatásra sajnos nem lehetnek jogosultak.

Tamás szerint:

2020-05-21 - 09:19

Tisztelt Cím!
2018-ban született első gyermekünk, 2020.06-07. hónapban fog születni. A második gy gyermekünk. Jelenleg rendelkezünk egy 10M Ft értékű CSOK hitellel( 2019.jan. kezdettel), amiből már 5M Ft-ot betörlesztettünk, Tehát a fennálló tartozásunk kevesebb, mint 5M Ft. Azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy van-e esetleg olyan vissza nem térítendő támogatás, amit igénybe tudunk venni tudunk venni?
Köszönettel,
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 09:24

Kedves Tamás!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben szereplő további feltételek is fennállnak, úgy 2. gyermekük után 1M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.

István szerint:

2020-05-21 - 00:48

Tisztelt Szerkesztőség!Két, a jelzálog-hitel elengedéssel kapcsolatos kérdésem lenne, amelyben kérném tájékoztatásukat.
1. Már megvolt 3 gyermekünk a törvény megszületése előtt. Így hitel-elengedéssel eddig nem élhettünk. Ha negyedik gyermekünk születne, akkor 1 vagy 4 millió Ft-ot engednének el a hitelünkből?
2. Lakásunkon 2 db jelzáloghitel van. Az egyik tartozása kisebb, mint a 4 millió. Lehetséges, hogy a jelzáloghitel elengedést nem 1, hanem 2 db fennálló hitel törlesztésére használjuk fel?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 09:38

Kedves István!
1. 4. gyermekük után 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további feltételek is fennállnak.
2. A támogatás egy jelzáloghitel csökkentésére használható fel.

Enikő szerint:

2020-05-20 - 13:57

Tisztelt Hitelnet!
A 4 millió forint adott esetben előtörlesztése abban az esetben is érvényes, ha szabadon felhasználható jelzáloghitelt veszünk fel? Vagy csak akkor ha lakáscélú (felújítás, bővítés) jelzáloghitelt? Mivel most várjuk a harmadik gyermekünket.
Válaszukat előre is köszönöm

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 10:11

Kedves Enikő!
Szabad felhasználású hitel esetében csak akkor érvényesíthető a tartozáscsökkentő támogatás, ha azt 2017. november 14. előtt vették fel. Ha most kerül felvételre jelzáloghitel, az csak lakáscélú (vásárlás, felújítás, bővítés, stb.) lehet.
Szakértőink készséggel készítenek Önnek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást az elérhető legkedvezőbb lakáscélú hitelekről. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Lóránd szerint:

2020-05-18 - 11:43

Tisztelt Hitelnet!
Három gyermekünk van (2010, 2012, 2017) és most várjuk 4. gyermekünket (2020 szept-re).
Mekkora támogatásra vagyunk jogosultak a jelzáloghitel elengedést illetően, ha korábban nem vettünk fel ilyen jellegű támogatást?
Köszönöm szépen válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 13:15

Kedves Lóránd!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek, a leírtak alapján 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.

Imre szerint:

2020-05-18 - 11:17

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy mi igénybe tudjuk-e venni a hiteltörlesztési támogatást, ha 2011-ben vettem fel jelzáloghitelt a Fundamenta-Lakáskasszánál, de adóstársként ott van Édesapám is. 3. gyermekünk született meg, kb. 3 millió Ft tartozás van még. A ház 1/1-ben a nevemen van.
Mi a helyzet ebben az esetben?
Előre is köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 13:17

Kedves Imre!
Mivel édesapja adóstársként szerepel a hitelben, valamint az ingatlanban párjának nincsen tulajdonrésze, ezért a támogatásra sajnos nem lehetnek jogosultak.

Éva szerint:

2020-05-18 - 08:13

Tisztelt Szakértő!
Ha az első gyerekemet várom és jelzáloghitellel rendelkezem, akkor milyen támogatást tudok igénybe venni?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 13:22

Kedves Éva!
Első gyermek után a tartozáscsökkentő támogatás nem igényelhető. Jelen helyzetben CSOK-ra vagy bababáró hitelre lehet jogosult. Ezek igénylési feltételeiről IDE és IDE kattintva tájékozódhat. Babaváró hitelnél ha 5 éven belül születik legalább 1 gyermek, akkor a kölcsön a teljes futamidőre kamatmentes marad. Így babaváró hitellel érdemes lenne kiváltania a meglévő jelzáloghitelét. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

János szerint:

2020-05-18 - 06:47

4 gyermekem van. Most vagyok az ötödikkel terhes. 4 gyermekem közül egy 8 éves, a második 6, a harmadik ikrek, ők kettő és most novemberre várom az ötödiket.
Mennyi jelzáloghitel elengedést igényelhetek?
Tisztelettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 13:49

Kedves János!
2018. január elsején vagy azt követően született harmadik és negyedik gyermekük után 1-1M Ft-ra, ötödik gyermekük után 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. A támogatás iránti kérelmet a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához nyújthatják be.

Éva szerint:

2020-05-16 - 15:02

Tisztelt Hitelnet,
Szeretném tisztán látni az igénybe vehető tartozáscsökkentő támogatást a mi esetünkben.
Gyermekeink 2017. júliusban, 2018. októberben születtek. Most várjuk a 3. babánkat.
Kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e így a 4 millió Ft-ra vagy csak 1 milliót tudunk érvényesíteni, illetve pozitív döntés esetén mikor folyósítják azt: csak a gyermek megszületésekor vagy már 90 napos várandósság után is, ha beadjuk a papírokat?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 17:02

Kedves Éva!
A leírtak alapján 4M Ft-ra lehetnek jogosultak, ha a további feltételek is fennállnak. A támogatás iránti kérelem már a várandósság 12. hetének betöltése után benyújtható. Pozitív elbírálást követően a támogatás folyósítható.

Zoltán szerint:

2020-05-15 - 10:52

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben jól tudom, az állam beletörleszt igénylés esetén 1 millió forintot a meglévő hitelbe, ha az fix kamatozású és több mint 10 év van hátra, a második gyermek születés esetén, ha a gyermek 2019.06.01 után. született, vagy a magzat 12 hetes elmúlt.
Az a kérdésem, hogy ez igaz a babaváró hitelre és a csok kedvezményes hitelre is?
Tisztelettel,
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-19 - 10:35

Kedves Zoltán!
Jogosultság esetén a tartozáscsökkentő támogatás babaváró hitel és CSOK hitel előtörlesztésére is fordítható.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA