Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben, illetve lakáscélú pénzügyi lízingszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Ha 2. gyermekünk után igénybe vettük az 1 millió forintos jelzáloghitel csökkentést, akkor várhatóan idén születendő gyermekünk után, aki a 3. lesz, igénybe tudjuk venni a 4 millió forintos tartozás csökkentést, otthonfelújítási hitel visszatörlesztésére? Ha igen, akkor ezt már a magzat 12. hetét betöltve igényelhetjük?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Gábor

  Tisztelt Szakértő!
  Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy folyamatban van a támogatás igénylése, de minap azzal hívtak, hogy nem jó a beadvány, mert a férjem nem ugyanazon a tartózkodási helyen szerepel.
  Kérelmezni kell, hogy szüntessék meg az eljárást és módosítani kell a lakcímet, ha igen, akkor van ilyen nyomtatvány vagy elég, ha írunk egy levelet a megszűnéséről? Illetve, hogy utána újra tudjuk kérelmezni a támogatást?
  Kormányhivatalba aki segített beadni a nyomtatványt, ott azt mondtak nekem, ez nem lehet gond. De mégse lett jó!

  Szeretném kérdezi, hogy 4 gyerekem van. 3 gyerekre felvettem a sima csokot. 4-re szeretnék valamit felvenni.

  Tisztelt Szakértő!
  A kérelmet, nyomtatványokat elektronikus úton, e-papíron is be lehet nyújtani?
  Köszönöm!

  Tisztelt Címzett!
  Már a második gyermekünknél igénybe vettük az 1 000 000.- támogatást. Jön a harmadik babánk is, ilyenkor mennyi támogatásra vagyunk jogosultak 4 – 1 = 3 millióra, vagy a 4-re?

  Tisztelt Szakértő!
  A 2018-ban kötött lakáscélú jelzáloghitelként megnevezett munkáltatói hitelünk miért nem csökkenthető a tartozáscsökkentő támogatással?
  Tisztelettel várom válaszát.

  Üdvözlöm!
  jelenleg folyamatban van a támogatás igénylése (be vannak adva a papírok, megküldte már a NAV is a köztartozás mentes igazolást a kormány hivatalnak) a megszületett 3. gyermek miatt. Olyan kérdésem lenne, hogy ha megfelelünk minden feltételnek, de az aktuális havi törlesztő részlet mindig pár héttel (2-3 hét) később van kifizetve, az kizáró ok lehet-e?
  Jelenleg is csúszásban vagyok a törlesztővel, amit pár napon belül tudok csak rendezni.
  Köszönöm a válaszát!

  Üdvözlöm!
  Jelenleg 3. gyermekünk várjuk, így megigényeltük a helyi kormányablakban a jelzáloghitel elengedését. Eltelt már bőven a 30 munkanap, de semmit nem kaptunk visszajelzést. Se nem utasították el, de el se fogadták.
  Kérdésem, hogy hol lehet utána érdeklődni, hogy mi történt a kérvényünkkel?
  Köszönöm válaszát.

  Tisztelt Szakértő!
  2007-ben vettem fel lakáshitelt 20 évre. Azóta született kettő gyermekem 2013 és 2017-ben és idén születik a harmadik babám. Külföldön élünk életvitelszerűen a családommal. Amikor a hitelt felvettem, az anyukám ingatlana is be lett vonva mint fedezet és anyukám adóstársként szerepel a szerződésben. 2021-ben a 2007-ben vásárolt lakásomat kivonták a hitelből, hogy el tudjuk adni és egy nagyobbat tudjunk vásárolni, ami meg is történt. Most intézzük az új lakásom bevonását, illetve az anyukám lakásának a kivonását a hitelből. Szeretném Anyukám adóstárs mivoltát is törölni, amely szerződésmódosítást von maga után.
  Ebben az esetben ön szerint mi igényt tarthatunk-e a tartozáscsökkentő támogatásra?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Kiegészíteném 2 dologgal az előzőelg küldött kérdésemet:
  “2016. októberében vettünk igénybe CSOK 10+10-es támogatást + egy rész lakáscélú jelzáloghitelt új ház építésére (a meglévő gyerekre 2013 és 2015-ben születtek), majd 2-es iker gyermekeink születtek 2017 áprilisában. Kérdésem, hogy ez esetben jár a tartozáscsökkentő támogatás?”
  1. Ha jövőre születne gyermek a meglévő 4 után, akkor járna a támogatás?
  2. A CSOk-kal 2016-ban épített házat van lehetőség bővíteni (pl. emelet rá vagy tetőtér beépítéssel) a CSOK visszafizetése nélkül?
  Válaszát köszönöm!

  Üdvözlöm!
  2016 októberében vettünk igénybe CSOK 10+10-es támogatást + egy rész lakáscélú jelzáloghitelt új ház építésére (a meglévő gyerekre 2013 és 2015-ben születtek), majd 2-es iker gyermekeink születtek 2017 áprilisában.
  Kérdésem, hogy ez esetben jár a tartozáscsökkentő támogatás?
  Válaszát köszönöm!

  Üdvözlöm!
  2020 augusztusában vettünk fel lakáscélú jelzáloghitelt. Gyermekeink 2015, 2017 és 2020 márciusában születtek.
  Páromnak 97, nekem pedig 3 százalék részesedésünk van az ingatlanban.
  Ebben az esetben mire vagyunk jogosultak?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Jelzáloghitelt vettünk fel 2006-ban. 4 gyerekünk van. 2006, 2007, 2013, 2015. Semmilyen támogatást nem vettünk igénybe.
  Jogosultak lehetünk a támogatásra?

  Üdvözlöm!
  Csok+ hitellel szeretnénk házat vásárolni. 4 gyermekünk van. 1.5 éves, 8 éves, 12 és 14 évesek.
  Mi jogosultak lennénk?
  Köszönöm szépen.

  Tisztelt szakértő!
  2018 júliusban született a második lányom. 2019 augusztusban vettük fel a jelzáloghitelt a férjemmel 13 millió forintot. 50-50%-ban vagyunk lakástulajdonosok. 2019 októberben született a fiunk, 2021 októberben a második kisfiú, és most jelenleg betöltött 12 hetes terhes vagyok. Már akkor be akartuk adni a kérelmet, mikor tavaly októberben meglett a baba, csak volt NAV tartozás. Most ki lett fizetve az összes.
  Jár nekünk ez a támogatás? Ha igen, és most beadom a kérelmet, akkor mennyi összeg illet meg minket?

  Tisztelt Szakértő!
  Fundamenta hitelünk tőketartozásának csökkentésére 2. gyermekünk születését követően (2020.09. hó) beadtuk kérelmünket az 1M Ft-ra, de elutasították, mivel adóstársként szerepeltek rokonok a szerződésben.
  2022.05. hó folyamán megkötésre kerülő jelzáloghitel szerződésünk tőketartozásának csökkentésére a tervek szerint 2022-2023-ban születendő 3. gyermekünk után 4M Ft vagy 4+1M Ft támogatást igényelhetünk?
  Köszönettel,
  Dávid

  Üdvözlöm,
  babaváróra lehet alkalmazni ezt a folyamatot?
  Illetve személyi kölcsönre?
  Előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Tehát a (2.) gyermek születését követően legfeljebb 60 napig igényelhető ez a támogatás?
  2014-ben született első gyermekem, 2019. decemberben a második.
  2018-ban vettem fel jelzálogkölcsönt (4M ft).
  Tehát nem vagyok jogosult?
  Köszönöm a választ előre is!

  Tisztelt Szakértő!
  Rengeteg kérdés-választ olvastam itt és összezavart a “veszélyhelyzet”, amelyre többen hivatkoznak a kérdéseikben. Menyire befolyásolja a feltételeket? Engedje meg, hogy leírjam a helyzetünket, s végezetül szeretném kérni a segítségét, hogy végül mekkora támogatásra adjuk be a kérelmet.
  Jelenleg 3. gyermekünket várjuk és építkezünk. A lakáshitelből, amire szeretnénk érvényesíteni a támogatást, már 8,26M forintot kiutalt a bank (előre).
  Első gyermekünk születése: 2019. január
  Második gyermekünk születése: 2020. november.
  Hitel szerződés: 2021. július
  Harmadik gyermek: 2022. októberére várjuk, túl vagyunk a várandósság 12. hetén.
  Eddig határozottan azt gondoltam, hogy “csak” a 3. gyermek után járó 4M forint támogatásra vagyunk jogosultak. Az ön véleménye szerint változtat a “veszélyhelyzet” bármin a mi esetünkben?
  Köszönettel és tisztelettel,
  Sándor

  Tisztelt Szakértő!
  Nekem 2008-ban felvett szabad felhasználású jelzáloghitelem van. 2 gyermekem született, az egyik 2005-ben, aki már betöltötte a 25-öt, ezt gondolom már nem számítják. A másik 2008-ban.
  Kérdésem az volna önhöz, hogy az 1 gyerekre is igényelhető-e ez a támogatás?
  Köszönöm mielőbbi válaszát!

  Tisztelt Szakértő!
  Első gyermekünk 2012-ben született, most a második gyermekkel vagyok terhes, 28. hétben járok. 2013-ban vettünk fel jelzáloghitelt.
  Akkor érvényesíteni tudjuk a 2. Gyerekre az 1M Ft-ot?
  Mikor adjuk be a kormányhivatalhoz a papírokat, most míg magzat vagy várjuk meg, míg megszületik a kicsi?
  Köszönöm válaszát!

  Tisztelt Szakértő!
  Van valami kritérium, hogy a 2. és 3. gyermek megszületése előtt mikor lett felvéve a lakáshitel, amire aztán az 1+4 milliós elengedést igénybe vennénk?
  Az a helyzet, hogy jelenleg egy gyermekünk van (2020 júliusi születésű) és van egy régebbi lakáshitelünk, amit szeretnénk most végtörleszteni, mert a hely szűkössége miatt nagyobb lakásba költöznénk. Ugyanakkor tervben van a 2. és 3. gyermek is és pont nem tudnánk kihasználni a támogatást, ha akkor születnének a gyermekek, amikor már végtörlesztettünk, de az új hitelt még nem vettük fel.
  Az működhet, hogy most végtörlesztünk és amennyiben jön a 2. és/vagy 3. gyermek, akkor a születése előtt felvesszük a hitelt?
  Előre is köszönöm válaszát!

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnem megkérdezni, hogy ha a három gyerekre találták ki ezt a tartozás elengedő kölcsönt, akkor miért számít, hogy van adóstársam, ha az állam helyettem kifizeti és az adós társam sajnos elhunyt és a felesége maradt bent mint társ, de a OTP-ben azt mondták, így nem vagyok jogosult, hogy kihasználjam, mert így nem fedezi a jövedelmem a törlesztő összeget. Hozzáteszem nincs egy fillér elmaradásom se. A támogatás 4M lenne, de van vissza 3,2M tartozás. Ha valaki kifizeti helyemet a kölcsönt, akkor nem értem, hogy ez miért akadály vagy ez is mézesmadzag elven működik? Érthetetlen amihez kötik. Felháborító.
  Köszönettel.
  Henriett

  Tisztelt Szakértő!
  Gyerekek születési ideje:
  2010. március
  2012. május
  2016. március
  Hitelfelvétel ideje: 2011.
  Az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a tartozáscsökkentő támogatásra.
  Köszönettel: Anna

  Kedves szakértő!
  Az szeretném kérdezni, hogy a meglévő jelzáloghitelből történő 4 millió Ft-os elengedés 3. baba után csak ez év végéig igényelhető? Nincs időponthoz kötve? Tehát ha jövőre vállaljuk, akkor még meg tudjuk-e igényelni?
  Előre is köszönöm a választ!
  Judit

  Kedves Szakértő!
  Mi igényeltünk jelzáloghitelt, amire igénybe tudjuk venni ezt támogatást. 7 milliót igényeltünk, de a banki hitel 2 részletben fog utalni, először 2.5 milliót, majd ha kész 95%-ban a ház, akkor a maradék pénzt.
  Kérdésem az, hogy most ha még nem vagyunk teljesen kész a házzal, akkor a 4 milliót (2 van, 3. gyerekünk lesz) nem is tudjuk teljes egészében kihasználni? Vagy ilyenkor látja a kormányhivatal, hogy 7 millióra szerződtünk, csak ilyen feltételeket kaptunk, hogy csak akkor utalja a 7 milliót, ha majdnem elkészültünk? Vagy várjuk meg, hogy teljesen elkészüljön a ház, és akkor biztos vissza tudjuk az egész 4 milliót igényelni?
  Köszönöm!

  Kedves Szakértő!
  Szeretnék érdeklődni, hogy szabad felhasználású jelzáloghitelre is érvényes-e a visszatérítés?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Arról szeretnék érdeklődni, hogy milyen feltételek mellett lehetséges egyénileg igényelni a hitel jóváírást.
  Köszönöm.

  Szép estét!
  A kérdésem az lenne, hogy a második gyermekünk 2020-ban született és jelenleg a harmadik úton van. Ez esetben igényelhetjük a második gyermek utáni 1M Ft-ot és a harmadik gyermek utáni 4M Ft-ot? Vagy mire vagyunk jogosultak?
  Mgj.: Az első gyermek közösen nevelt, de nem közös. Házasok vagyunk.

  Tisztelt szakértő,
  én nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség. 4 gyermekünk van. 2020. 08. 24-én született a legkisebb. 18 hónapos.
  Lenne rá esély, hogy a moratóriumra hivatkozva mi is megkapjuk a jelzálog támogatást?
  Köszönöm szépen.

  2.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x