Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben, illetve lakáscélú pénzügyi lízingszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Idén július 28-án írtuk alá az otthonfelújítási hitelkérelmet. Azt mondták 3 hét kb. a közjegyzői szerződés és utalás. Közben kórházba kerültem, 4. gyermekemet várom szeptember 16-ra. 3 gyermek után már igénybe lett véve a támogatás korábbi hitelre, ami már azóta megszűnt, tehát a 4.-re vennénk csak igénybe, de valószínű augusztus végén fog megszületni gyermekünk eü. probléma miatt.
  Kérdésem: gyermek születése előtt csak meglévő hitelre lehet igénybe venni a támogatást?
  Továbbá a szerződés mikortól érvényes a bank jóváhagyásától vagy a közjegyzői szerződéstől vagy a hitel átutalás időpontjától?

  Tisztelt Szakértő!
  A jelzáloghitel tartozás csökkentése támogatás igényléséhez csináltatni kell a 2 hetes kisbabánk részére is személyi igazolványt?

  A gyermek születése után mennyi idő áll rendelkezésemre a támogatás megigényléséhez? Létezhet, hogy 60 nap, csak én erre nem találtam sehol utalást.

  Kedves Szakértő.
  2019. október 15-én írtunk alá minden szerződést a lakásvásárlással kapcsolatban. CSOK 3%-os hitelt vettünk fel hozzá. Első gyerek 2010-ben született, második 2019. október 25, harmadik pedig 2021. november 17. Eddig nem éltünk ezzel a támogatással.
  Mennyi támogatásra vagyunk így jogosultak? A 3. gyerek a veszélyhelyzet alatt született.
  A járványügyi veszélyhelyzet véget ért, de egyből követte a háborús veszélyhelyzet. Így jogosultak vagyunk?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő,
  2. gyermekem tavaly 2021-ben született, akkor nem vettük igénybe a hitelelengedést. Most várandós vagyok 3. babával.
  Igénybe tudom venni a 4+1 millió hitelelengedést?
  Válaszát köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Úgy tenném fel a kérdést, hogy 4 gyermekem van és a banki kölcsönöm behajtás alatt áll, illetve már árverezés alatt áll a lakásból a részesedésem.
  Arra is lehet-e igényelni a támogatást és ha igen, akkor hol?

  A banki kölcsönre ez vonatkozik vagy nem? Mert már árverezés alatt van a lakásból a részesedésem.
  Köszönöm a választ.

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben 2024-ben születik egy harmadik gyermekem, igénybe vehetem a 4 milliós támogatást?
  Köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Harmadik gyermekünk 2018 áprilisában született, a hitelt 2018 szeptemberében, azaz a gyermek születése után vettük fel.
  Ebben az esetben is igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel.
  Bálint

  Tisztelt ügyintéző!
  Tavaly augusztusban vettünk lakást OTP lakáslízing + baba váró.
  Kérdésem az lenne, hogy a lakáslízing részre igényelhetem-e a támogatást?

  Tisztelt Ügyintéző!
  Melyiknél pénzintézeteknél lehet ezt a támogatást igényelni?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  2019.10.09-én született meg a 2. gyermekem.
  Igényelhetem az 1M Ft-os jelzálog elengedést így utólag?

  Jó napot!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy valaki igényelhet-e 3. gyerek vállalása esetén tartozáscsökkentő támogatást is (4 millió Ft), babaváró hitelt is (vissza nem fizetendő 10 millió Ft), CSOK-ot is (10 millió Ft támogatást új lakás építésére vagy vásárlására) és megigényelheti a 15 millió Ft kedvezményes hitelt is, ugyanígy a CSOK keretén belül, 3. gyerek után?
  Tehát rövidebben összefoglalva, lehet-e több támogatást is igénybe venni egyszerre?

  Tisztelt Hitelnet szakértő!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy a jelzáloghitel elengedés a futamidő csökkentésére is használható? Vagy kizárólag a törlesztő csökkentésére?
  Köszönettel,
  Glória

  Szeretném megkérdezni, lehet-e igénybe venni a tartozás csökkentő támogatást. Több mint 10 éve vettünk fel hitelt az OTP-től, rövid ideig tudtuk fizetni. Jelenleg nagyon magas törlesztő részlettel fizetjük. 3 kiskorú gyermekünk van.
  Hálásan köszönöm a segítségüket.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok a tartozáscsökkentő támogatásra, ha az első gyerekem 2018.12.06-án született és most fog születni október környékén két gyerekem (ikrek). A lakáshitelnél pedig a párom és én vagyok az adós, de édesanyám benne van mint kezes.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Tomi

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy “A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.” állításukat, mely jogszabály támasztja alá?
  Válaszukat előre is köszönöm: Mse

  Jó napot.
  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok-e utólag a 4 milliós jelzáloghitel elengedésre. Januárban volt a 12 hetes ultrahang vizsgálat, ami alapján megállapították, hogy a babám élettel összeegyezhetetlen betegségben szenved. Az ultrahang szerint akkor voltam 13 hetes. Komolyabb kivizsgálások után terhesség megszakításra került sor a 15. héten. Ami azt jelenti, hogy január 25-én történt a megszakítás.
  Így utólag érdemes elindítanom bármit is vagy esélytelen.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Jó napot!
  Mi 2019-ben vettünk egy ingatlant és arra vettünk fel lakáshitelt. 3 gyermekünk van.
  Mi tudnánk ezt igényelni?

  Tisztelt Szakértő!
  Harmadik gyermekünk idén fog születni. A lakáshitelünk 2007-óta van. Az ingatlant, amelyre a lakáshitelt felvettük 2019-ben eladtuk, de a hitelt átvittük egy másik ingatlanra. Tehát a hitel fedezete megváltozott az eredeti szerződéstől.
  Ebben az esetben mi igénybe tudjuk-e venni ezt a támogatást?

  Tisztelt Szakértő!
  Nem találtam a korábbi kérdések között a miénkhez hasonlót. 2008 decemberében vettünk fel hitelt (Euró alapút, bár gondolom eurót sosem látott a tranzakció), majd a törvényi változással forintosításra került.
  2009-ben, 2012-ben, majd 2016-ban születtek meg a gyerekeink. Soha semmilyen tartozáscsökkentő támogatást, szocpolt semmit nem vettünk még igénybe egyik gyerek után sem. Mint a fenti cikkből is jól látszik, erre sem vagyunk jogosultak, hiszen a harmadik gyerek nem 2018 jan. 1 után született…
  A kérdésem arra vonatkozik, hogy jogosultak vagyunk-e egyáltalán bármilyen támogatási formára? És ha igen, akkor pontosan mire?
  Válaszát előre is köszönöm.
  András

  Jó napot!
  Fundamentás lakáscélú kölcsönt vettünk fel házunk vásárlásakor, viszont “csak” kb. 2 millió Ft értékben, mert ezt az összeget úgy adták, hogy nem került a házra jelzálog. Tervezzük a második gyereket. Ebben az esetben erre a kölcsönre is igénybe vehető az 1 millió Ft-os kedvezmény?
  Köszönöm!

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék. Egyedülállóként felvettem lakás kölcsönt 2019-ben. A két gyerekemre 2001, 2007-ben születtek, igénybe vettem a 1.430.000 Ft támogatást. Időközben élettársi kapcsolatból született 2020-ban a 3. gyermekem.
  Azt szeretném megtudni, hogy rá igénybe tudom-e venni a jelzáloghitel csökkentést és ha igen, mennyit?

  Tisztelt szakértő!
  Második gyermekünk 2019.03.12-én született. 1 millió forintos jelzáloghitel csökkentést igénybe tudjuk venni?

  Tisztelt Szakértő!
  Ha 2. gyermekünk után igénybe vettük az 1 millió forintos jelzáloghitel csökkentést, akkor várhatóan idén születendő gyermekünk után, aki a 3. lesz, igénybe tudjuk venni a 4 millió forintos tartozás csökkentést, otthonfelújítási hitel visszatörlesztésére? Ha igen, akkor ezt már a magzat 12. hetét betöltve igényelhetjük?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Gábor

  Tisztelt Szakértő!
  Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy folyamatban van a támogatás igénylése, de minap azzal hívtak, hogy nem jó a beadvány, mert a férjem nem ugyanazon a tartózkodási helyen szerepel.
  Kérelmezni kell, hogy szüntessék meg az eljárást és módosítani kell a lakcímet, ha igen, akkor van ilyen nyomtatvány vagy elég, ha írunk egy levelet a megszűnéséről? Illetve, hogy utána újra tudjuk kérelmezni a támogatást?
  Kormányhivatalba aki segített beadni a nyomtatványt, ott azt mondtak nekem, ez nem lehet gond. De mégse lett jó!

  Szeretném kérdezi, hogy 4 gyerekem van. 3 gyerekre felvettem a sima csokot. 4-re szeretnék valamit felvenni.

  Tisztelt Szakértő!
  A kérelmet, nyomtatványokat elektronikus úton, e-papíron is be lehet nyújtani?
  Köszönöm!

  Tisztelt Címzett!
  Már a második gyermekünknél igénybe vettük az 1 000 000.- támogatást. Jön a harmadik babánk is, ilyenkor mennyi támogatásra vagyunk jogosultak 4 – 1 = 3 millióra, vagy a 4-re?

  Tisztelt Szakértő!
  A 2018-ban kötött lakáscélú jelzáloghitelként megnevezett munkáltatói hitelünk miért nem csökkenthető a tartozáscsökkentő támogatással?
  Tisztelettel várom válaszát.

  2.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x