Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot kívánok!
  Olyan kérdésem lenne, hogy nekem 15 hetesen 2021.06.21-én elhalt a magzat és beadtuk az igénylést, de elutasítottak.
  Ennek mi lehet az oka?
  Meg lehet próbálni újabb igénylést beadni?

  Jelzáloghitel-tartozásunk csökkentésére irányuló kérelmünket elutasították azzal, hogy iker gyermekeink előbb születtek meg, mint a kölcsönszerződés jóváhagyása. A kölcsönszerződést már aláírtuk, és aznap a tervezett születési idő előtt megszülettek az ikrek. Gyermekeink: születése 2019 és 2021 ikrek.
  Mit tudunk ez ügyben most tenni?

  3 gyermekünk van 2005, 2006, 2010-es születésűek. Jövőre várjuk a 4.et.
  Ebben az esetben hogy néz ki a támogatás összege? 2 db meglévő fundamentás jelzáloghitelünk van.

  Érdeklődnék, hogy igénybe tudnánk-e venni a támogatást, a harmadik gyerekünk 2018.09.28-án és született a hitelt 2004-ben vettük fel. A jelzáloghitellel egybekötött életbiztosítás lejár 2024.01.31-én.
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Kedves Szakértő!
  Akkor is lehet igényelni ezt a támogatást, ha új építésű az ingatlan, de még nem készül el lakható állapotra (vagyis más az igénylők lakcíme) az igénylés végső határidejéig?
  Köszönöm!

  Kedves Szakértő!
  2008-ban eredetileg svájci frankos hitelre, mely később forintosításra került, igénybe vehető-e a jelzáloghitel támogatás. Három gyermekeim van 2006-ban, 2009-ben és 2016-ban születtek.)
  Köszönöm a válaszát.

  Szép napot!
  Szeretnék érdeklődni, hogy mekkora mértékű jelzáloghitel elengedésre számíthatunk. 2018-ban vettük fel a CSOK-ot 10 millió hitellel. A házunk elkészült. Időközben 2020. január 03-án született meg 5. gyermekünk. Születése előtt felvettük a babvárót, melyből most szeretnénk végtörleszteni a CSOK hitelünket.
  1. gyermek: 2003.03.02
  2. Gyermek: 2012.03.25
  3. gyermek:2013.09.19
  4. gyermek:2016.10.17. (1 naposan elhunyt)
  5. gyermek: 2020.01.03.
  Nagyon várom megtisztelő válaszukat, sajnos a kormányablakban sem tudtak pontosat mondani, csak hogy a 4 millió forint biztos.
  Szép napot!

  Kedves Szakértő!
  2008-ban eredetileg svájci frankos hitelre, mely később forintosításra került igénybe vehető-e a támogatás. (2 már meglévő 6 és 12 éves, illetve idén novemberben születendő 3. gyerek)
  Válaszát köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy családba fogadó gyámként is igénybe tudom venni a hiteltartozás csökkentést? Nagymama vagyok, és a kisunokám után.
  Köszönöm szépen előre is a választ.

  Üdvözlöm.
  Támogatás esetén az ingatlan értékesíthető marad?

  Elutasították a kérelmünket, mert a köztartozás mentesség nem teljesült, amiről sajnos nem tudtunk korábban.
  Adható be új kérelem amint ez az akadály elhárul?

  Jelzáloghitel elengedésébe az a gyerek is beleszámít, aki 1997-ben született, ugye ő már nagykorú és nem egy lakcímen van. Mert úgy olvastam jogszabályt, hogy nagykorúnak nem fontos egy lakcímen lenni, hogy ez így is van.

  Van 2 gyerekem, most születik 2022-ben 3., de az első nem velem van egy háztartásban, akkor rá is jár, mert így 4.000.000 Ft-ot vonnának le vér szerinti gyermekeim. Hitelt 2008-ban vettük fel.

  Érdeklődnék, hogy igénybe tudnánk-e venni a támogatást, a harmadik gyerekünk 2019.04.14 és született a hitelt 2017-ben vettük fel.
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Üdvözlöm.
  A nagyobbik gyermek 2003-ban született, a kisebbik 2010-ben. A jelzáloghitelünk 2008-2029-ig él.
  Igénybe vehetem a támogatást?

  Jelzáloghitel elengedése. Van 2 gyerek, most lesz 3. 4 milliót vennénk fel. 1/1 tulajdonos vagyok. Én vagyok adós, édes apukám adóstárs volt, de ő meghalt.
  Így megkaphatom a jelzáloghitel elengedését? Nem volt hagyatéki tárgyalás.

  Tisztelt Szakértő!
  Határ mellett lakunk. Ausztriába járok terhesgondozásra, ottani a várandós kiskönyvem és szülni is ott fogok. 12 hetes magzat után szeretnénk igényelni a támogatást, aki a 3. gyermekünk.
  Elfogadják az osztrák várandós kiskönyvet?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Szakértő!
  2007-ben vettünk fel 7 millió svájci frank alapú jelzáloghitelt 20 éves lefutású “piaci kamatozású lakáscélú hitelt”, családi ház vásárlásra.
  2015-ben lett forintosítva a hitelünk, és ekkor kezdtük törleszteni a törzstőkét is.
  Egy háztartásban élünk a 26 éves tartós beteg fiúkkal és a 22 éves lányunkkal.
  Az lenne a kérdésünk, hogy van-e lehetőség a fennmaradó összeg csökkentésére?
  Előre is köszönöm a válaszát!
  Üdvözlettel.
  Andrea

  2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x