Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egygyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

Az igénylő

 • vér szerinti gyermeke – ideértve a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő magzatot, aki a várandósság 12. hetét betöltötte,
 • a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeke,

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló lakásban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2020. június 16. kedd

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Gábor szerint:

2020-08-11 - 13:36

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm a választ.
Az érintett lakásba állandó lakóhelyre, vagy tartózkodási helyre elegendő bejelentkezni?
Köszönöm

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-11 - 13:49

Kedves Gábor!
Úgy tudjuk, tartózkodási hely elegendő, de pontos tájékoztatást az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Gábor szerint:

2020-08-10 - 16:34

Tisztelt Hitelnet!
A benyújtandó iratok között listájában szerepel a következő:
“a közös háztartásban élés, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt”.
Ha a feleségem van csak állandó lakcímre bejelentkezve a közös tulajdonú lakásunkba, nekem viszont még tartózkodási helyem sincs ott, viszont egy háztartásban élünk, akkor be kell jelentkeznem a lakásba vagy elegendő a magánokiratba foglalás?
Köszönöm a választ,
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-11 - 13:13

Kedves Gábor!
Információink szerint be kell jelentkeznie a lakásba, nyilatkozat önmagában nem elegendő.

Krisztina szerint:

2020-08-10 - 16:23

Tisztelt Hitelnet!
2007-ben vettūnk fel svájci frank alapú hitelt, gyerekek 2008, 2010, 2013, 2016-ban szūlettek. Semmit nem vettūnk igénybe a gyerekek után.
Jogosultak vagyunk-e a tartozás elengedésre?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-11 - 13:08

Kedves Krisztina!
A gyermekek születési dátuma alapján sajnos nincs lehetőségük tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére.

Edit szerint:

2020-08-10 - 15:04

Üdvözlöm!
Szeretném megtudni, hogy a tulajdoni lapra jegyeznek-e be elidegenítési vagy más jogot?

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-11 - 12:45

Kedves Edit!
Tartozáscsökkentő támogatás igénylése esetén nem kerül bejegyzés az ingatlanra.

Zoli szerint:

2020-08-10 - 12:22

Tiszteletem.
A jelzállog alapú hitel csökkentéséhez az erkölcsi bizonyítványt nekem kell kérni vagy csak az igénylő lapot kell csatolnom a dokumentumokhoz. Csak azét, mert nekem a múltkor ki kellet kérni az erkölcsi bizonyítványt, tesómnak viszont csak az igénylő lapot kellett bevinni a kormányhivatalba. Nem egy helyen lakunk, ugyanaz az igénylés volt.

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-10 - 12:45

Kedves Zoli!
Az igényléshez szükséges dokumentumokról a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Zoli szerint:

2020-08-10 - 07:42

Tiszteletem.
Az szetetném megtudni, hogy a 3. gyermekem 2019.07.31-én született. Az új jogszabály szerint nekem jár a jelzáloghitel elengedése? Mert olvastam, 2020.06.15-től a gyermek születése után 60 napon belül igényelni kell. Csak ez vonatkozik visszamenőleg is vagy csak a 2020.06.15. után született gyerekekre? Én már egyszer próbáltam ezt, akkor abba köttek bele, hogy csak az én nevemen van az ingatlan, de ez már nem gond, mert ezt eltörölték. Mire ezt elintézem, hogy mindkettőnk nevén legyen a ház, addigra törvényt módosítottak.
A válaszukat előre is köszönöm.
(Nagyon várom.)

Hitelnet szerint:

2020-08-10 - 10:04

Kedves Zoli!
Információink szerint a 2020.06.30. előtt született gyermekekre nem vonatkozik a 60 napos határidő.

Zoli szerint:

2020-08-09 - 17:54

Tisztelezem.Nekem van egy olyan gondom,hogy a ház 1/1 tulajdonomban van a feleségem nevén nincsen ház rész. Én emiatt lettem májusba elutasítva a jelzálloghitel kiváltásával kapcsolatban. Csak az volt a probléma. De most, hogy változtak a feltételek most is kell mindkét félnek tulajdonrésznek lennie az ingatlanban?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-08-10 - 10:14

Kedves Zoli!
Jelengleg már nem feltétel, hogy mindkét igénylő rendelkezzen tulajdonrésszel az ingatlanban.

Zita szerint:

2020-08-07 - 09:06

Tisztelt Hitelne!
Párom és én nemrég házasodtunk össze. Nekem volt egy előző házasságom, ahonnan született 3 gyermekem. Ha a párommal születik egy 4. közös gyermekünk, akkor elfogadják-e a tartozáscsökkentő támogatásba az előző házasságomból született 3 gyermekemet úgy, hogy a 4.000.000.- ot megkapjuk?
Köszönettel:
Zita

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-07 - 13:34

Kedves Zita!
A leírtak alapján figyelembe vehetők a korábbi házasság során született gyermekek is. A további jogosultsági feltételek fennállása esetén igényelhető lesz a támogatás.

László szerint:

2020-08-05 - 23:28

Üdv!
Mi a helyzet akkor, ha 2018 januárjában született 3. gyermekünkre igénybe vettük az (akkori szabályok szerinti) 1 milliós jelzáloghitel elengedést, és most várjuk a 4. babát? Ebben az esetben is 4 millió forint elengedését tudjuk megigényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-07 - 12:47

Kedves László!
A leírt esetben 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Zsófia szerint:

2020-08-03 - 18:12

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy jól értelmeztem, hogy a támogatásért cserébe (esetemben 1millió Ft) az állam javára 10 évre jelzálogjogot, valamint terhelési és elidegenítési jogot jegyeznek be?
Válaszát előre is köszönöm

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-06 - 13:08

Kedves Zsófia!
Tartozáscsökkentő támogatás igénybevétele esetén nem kerül bejegyzésre jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom.

Zoltán szerint:

2020-08-03 - 12:56

Tisztelt Szakértő!
A kérdésem az lenne, hogy ha mi 2021 márciusában veszünk fel lakásfelújításra jelzálog alapú kölcsönt, a jövőben születendő (2021 márciusa után) 3. gyermekünkre, akkor igényelhetjük utána a maximum 4 millió forintos tartozáselengedést? (1. gyermek 2016.08., 2. gyermek 2018.04. született!)
Válaszukat előre is köszönöm!

Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-06 - 12:53

Kedves Zoltán!
A leírt esetben igényelhető lesz a tartozáscsökkentő támogatás, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is fennállnak.

Anikó szerint:

2020-08-02 - 17:59

Tisztelt Hitelnet! Lányom, 2012-ben egyedül állóként vásárolt lakást melynek 1/1-ben tulajdonosa. A hitelszerződésben én vagyok az adóstársa. Második babáját tervezi. Mi a teendő, hogy igénybe vehesse a jelzálog csökkentő kedvezményt? Kell-e szerződést módosítani?

Hitelnet szerint:

2020-08-03 - 09:42

Kedves Anikó!
A leírtak alapján ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásra a szerződés módosítás mindenképpen szükséges, mivel az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Tamás szerint:

2020-07-29 - 08:52

Építkezésünk tervezési fázisban van. Van egy gyermekünk és 2 héten belül meglesz a második is. Jelzálog hitelünket nincsen. A kérdésünk az lenne, hogy utólag is igényelhető-e a hitel támogatás.
Köszönettel.
Tamás

Hitelnet szerint:

2020-07-29 - 09:00

Kedves Tamás!
Kizárólag a gyermek születése előtt megkötött hitelszerződés tartozáscsökkentésére jár a támogatás.

Niki szerint:

2020-07-29 - 08:32

Tisztelt Hitelnet!
Ha fennáll a jogosultságunk a jelzáloghitel elengedésre, csökkentésre, fel lehet használni 2 db Fundamenta jelzáloghitel csökkentésre is, vagy csak az egyikre? Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-29 - 09:29

Kedves Niki!
A tartozáscsökkentő támogatás 1 db jelzáloghitel csökkentésére használható fel.

Orsolya szerint:

2020-07-28 - 15:34

Tisztelt szakértők! 2013-ban vettünk fel férjemmel közösen jelzálog alapú hitelt házvásárlásra. Első gyermekünk 2011-ben, második gyermek 2018. 06. 16-án született. A második gyermek után jogosultak vagyunk e a támogatásra?
Válaszukat köszönöm

Hitelnet szerint:

2020-07-29 - 07:56

Kedves Orsolya!
2019.07.01. után született második gyermek után járna a támogatás. Mivel gyermekük korábban született, így sajnos nem jogosultak támogatásra.

Anaszti szerint:

2020-07-24 - 21:34

Tisztelt Szakértők!
A Fundamenta hitelére is vonatkozik a jelzálog tartozás csökkentő támogatás?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-07-26 - 19:33

Kedves Anaszti!
Igen, a Fundamenta lakáscélú jelzáloghitel csökkentésére is igényelhető a támogatás, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Èva szerint:

2020-07-21 - 08:33

Tisztelt Szakértő!

Ikergyermekeink 2019. júliusában születtek, de az 1 milliós hitelcsökkentèsre azon kitètel miatt, miszerint mindkèt szülőnek tulajdonjoggal kell rendelkeznie a jelzáloggal terhelt ingatlanban, nem voltunk jogosultak. Az ingatlan 1/1 tulajdonosa vagyok.
Nemrègiben a fenti szabályozás változott. Igènyelhetem a támogatást, függetlenül attól, hogy a gyerekek tavaly születtek?

Hitelnet szerint:

2020-07-21 - 08:55

Kedves Éva!
Igen, a kormányrendelet változott, mostmár elegendő, ha az igénylők egyike rendelkezik tulajdonrésszel az ingatlanban. 2020.06.30 után született gyermekek esetén a születést követőe 60 napig lehet benyújtania kérelmet. A korábban született gyermekek esetén információink szerint nincs ilyen határidő. Amennyiben tehát a lakáscélú hiteltszerződés a gyermekek születése aláírták, úgy jogosultak lehetnek a tartozáscsökkentő támogatásra. A területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához nyújthatják be az igénylést.

Szilvia szerint:

2020-07-14 - 12:48

Tisztelt szakértők!
2007-ben felvett svájci frank alapú hitelünket forintosítottuk 2015 szeptemberében. (Ez lett 10 éves futamidejű jelzálog alapú hitel. ) Gyermekeink 2005, 2008, és az ikrek 2018 márciusában születtek! Nem igényeltünk eddig semmit a gyermekek után!
A kérdésem az lenne, hogy az adósságcsökkentő támogatásra jogosultak vagyunk-e az ikrek után (2×1 millió forintra?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-14 - 12:59

Kedves Szilvia!
A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető a 3. és 4. gyermekük után az 1-1 millió forintos támogatás, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Petronella szerint:

2020-07-14 - 12:17

Tisztelt Cím!
Azt szeretném megérdeklődni, hogy van-e valamilyen határideje a tartozáscsökkentő támogatás igénylésének? A gyermekünk 2020.03.23-án született, de a karantén és egyéb teendőink miatt még nem tudtunk elmenni intézni ezt az ügyet.
Köszönjük szépen előre is a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-14 - 13:47

Kedves Franciska!
2020.06.30 után született gyermekek esetén a születést követőe 60 napig lehet benyújtania kérelmet. A korábban született gyermekek esetén információink szerint nincs ilyen határidő. További pontos tájékoztatást a kérdésben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önöknek adni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA