Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egygyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A július 1-én vagy azt követően született negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

Az igénylő

 • vér szerinti gyermeke – ideértve a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő magzatot, aki a várandósság 12. hetét betöltötte,
 • a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeke,

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló lakásban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Utolsó módosítás: 2020. június 16. kedd

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Magdi szerint:

2020-10-14 - 12:58

Tisztelt Cím! Idén (2020) szeptemberben vettünk fel jelzálog típusú hitelt. 2021. áprilisra várjuk a negyedik gyermekünket. A nagyobb testvérek 2014, 2016, 2018-ban születtek. A kérdésem az lenne, mennyi jelzáloghitel elengedésre leszünk jogosultak.

Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-10-15 - 10:03

Kedves Magdi!
Amennyiben lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel, úgy 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.
Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon tudják beadni.

Éva szerint:

2020-10-13 - 16:24

Üdvözlöm!

2017 januárjában kötött hitelszerződésünkben a haszonélvező is szerepelt, mint adós, de azóta már elhunyt. Így van lehetőség az igénylésére?

Hitelnet szerint:

2020-10-19 - 07:43

Kedves Éva!
Amennyiben módosítani tudják a hitelszerződést, hogy az elhunyt neve ne szerepeljen, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Nikoletta szerint:

2020-10-09 - 10:40

Tisztelt Címzett!
2009-ben vettünk fel jelzálog típusú hitelt lakásfelújításra, de a fedezeti ingatlan a szüleim lakása volt, melyben azóta csak édesapám lakik egyedüli tulajdonosként. Ebben az esetben is igényelhető a támogatás? Forintalapú hitelről van szó, melyben a volt párommal vagyunk ketten benne. Köszönöm előre is a válaszukat!

Hitelnet szerint:

2020-10-12 - 10:36

Kedves Nikoletta!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében, a lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakásban az igénylők legalább egyikének rendelkezni kell legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Ádám szerint:

2020-10-08 - 15:41

Üdv!
Nekünk 2016ban született az első gyermekünk. 2017ben vettünk fel jelzáloghitelt. Feleségem idén márciusban töltötte a 12ik hetet, így a magzat után megigényeltük az 1 milliós támogatást. Most visszafizettük a maradék hitelt, új ház vásárlás céljából. Az ingatlant falusi csok és a hozzá felvehető hitelből szeretnénk megvásárolni, előre láthatólag 2020 november, december környékén, még egy gyermeket vállalva. A kérdés, hogy így a felvett /új/ jelzáloghitelre meg tudjuk-e igényelni majd, a maradék 4milliós támogatást? Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-10-08 - 20:18

Kedves Ádám!
A leírtak alapján igényelhetik majd a 4M Ft tartozáscsökkentő támogatást harmadik gyermekük után.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitel ügyintézést!

Norbert szerint:

2020-10-08 - 12:36

Tisztelt cím!

Most várjuk a 3. gyermekünket.
A hitelünk a Fundamentánál van.
Kinél kell igényelni a fennálló hitel elengedését?

Hitelnet szerint:

2020-10-08 - 20:11

Kedves Norbert!
Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon tudják beadni.

István szerint:

2020-10-08 - 05:56

Tisztelt Hitelnet,
Nekünk 3 gyerekünk van (születési évek: 2013, 2015 és 2017). A hitelt 2015-ben vettük fel, a 2. gyerek születése után. Most várjuk a 4. gyerekünket. Ebben az esetben mekkora összegre vagyunk jogosultak?

Hitelnet szerint:

2020-10-08 - 09:26

Kedves István!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.

Tamás szerint:

2020-10-06 - 13:25

A vonatkozó 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 2018. január 1 –től hatályos. Az első gyermekünk 2017. november 12-én született. Akkor a 2021 januárra várt második gyermekünk után tényleg megkapjuk az 1M Ft tartozáscsökkentést?
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének az e rendelet hatálybalépését követően született vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Hitelnet szerint:

2020-10-08 - 11:10

Kedves Tamás!
Igen, jogosultak lehetnek második gyermekük után az 1M Ft támogatársa, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.

Tamás szerint:

2020-10-05 - 23:14

2017. november 12-én született az első gyermekünk. 2021. Januárra várjuk a másodikat. Ha most felveszünk 1,2 millió Ft jelzáloghitelt akkor januárban jogosultak leszünk az 1M tartozáscsökkentésre? Ügyfélkapun keresztül is kérvényezhetjük, vagy csak személyesen a járási hivatal családtámogatási osztályán?

Hitelnet szerint:

2020-10-06 - 09:56

Kedves Tamás!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a lakáscélú jelzáloghitel szerződést a gyermek születése előtt aláírják.
A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtani.

Rozi szerint:

2020-10-01 - 17:23

Tisztelt Hitelnet!
A második gyermekünk 2018 októberében született. Ebben az esetben van-e lehetőségünk beadni az igénylést a támogatásra?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet szerint:

2020-10-02 - 09:42

Kedves Rozi!
2019.06.30 előtt született második gyermek után nem jár támogatás.

Kevin szerint:

2020-09-29 - 14:12

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel a napokban várjuk harmadik gyermekünket. Csokkal építkezünk és a jelzálog hitel szerződésünk egy hónapja lett megkötve. De a folyósítás csak hónapok múlva esedékes(készültségi szinttel arányosan). A kérdésem az, hogy így tudjuk igényelni a jelzálog hitel csökkentő támogatást, hogy még csak hitel szerződésünk van?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-10-01 - 10:42

Kedves Kevin!
Információink szerint elegendő, ha a hitelszerződés megkötésre került a gyermek születése előtt.

Gábor szerint:

2020-09-29 - 09:26

Üdvözlöm.
Tavaly munkáltatói hitelt vettünk fel lakásvásárlás céljából. A szerződésben szerepel. Idén várjuk a második gyermekünket, betöltötte a 12 hetet, ezért beadtuk a hitel elengedéses kérvényt. Elutasították, mivel munkáltatói hitel.
A kérdésem az, hogy igénybe lehet-e venni újra? Arra gondolok, hogy felveszek 1 millió Ft felújítási hitelt a házra és arra nyújtom be. A jogszabály szerint 1 gyerekre egyszer lehet kérvényezni, de nem írja, hogy elutasítás esetén mi a helyzet.
Kérem segítségét!
Köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-09-30 - 14:06

Kedves Gábor!
Munkáltatói kölcsön csökkentésére csak akkor igényelhetnék a tartozáscsökkentő támogatás, ha a munkáltatói kölcsönszerződést 2017. november 14. előtt kötötték volna meg.
Ha most vesznek fel lakáscélú jelzáloghitelt a gyermek születése előtt, úgy a gyermek születését követően 60 napig igényelhetik a támogatást.

József szerint:

2020-09-28 - 11:39

2008-ban vettünk fel államilag támogatott fészekrakó hitelt. 3 gyermekünk született előtte. 2014-ben egy negyedik, akire 900.000 Ft-ott elengedtek.
Most várjuk az ötödik gyermekünket.
Mennyit engednek el? Kb. 1.400.000 Ft hitelünk van még.

Hitelnet.hu szerint:

2020-10-07 - 14:03

Kedves József!
A leírtak alapján a tartozáscsökkentő támogatás keretében a teljes hitelösszeg elengedésre kerülhet, ha a további jogszabályi feltételek is teljesülnek.

Krisztián szerint:

2020-09-25 - 14:36

Tisztelt Hitelnet!
Küldenének nekem ilyen forma nyomtatványt amin elindithajuk a támogatás igenylését?
Köszönöm szépen

Hitelnet szerint:

2020-09-27 - 19:23

Kedves Krisztián!
Dokumentumokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek segíteni.

Mária szerint:

2020-09-25 - 10:22

Jó napot!
Olyan kérdésem van, hogy a lányomék azon a héten tudták meg, hogy a 20 hetes babájuk beteg és meg kell szakítani a terhességet, amikor mentek volna igényelni a támogatást. A második babájuk lett volna. Ők ezzel a papírral esélyesek igényelni vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2020-10-06 - 13:12

Kedves Mária!
A vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött, a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő magzatra igényelhető a támogatás.

Péter szerint:

2020-09-23 - 07:56

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm a válaszokat. A 90 napos határidőt a babaváró felvétele és a falusi csok + 5m forint jelzáloghitel felvétel közt eltelő időtartamra érteném, hogy ha 90 napon belül igényelnék meg a falusi csokot használt lakás vásárlásra, a babaváróból mennyit számítanának be a használt ingatlan vásárlásához. Az ingatlan értéke 10m forintban lenne megállapítva. Babaváró már felvéve, a múlt héten szerződéskötés megvolt és héten utaltak.
Egy másik kérdést is hadd tegyek fel. A megvásárolni kívánt ingatlan jelenleg a két idősebbik testvér nevén van, 50-50% arányban. Ajándékozással átadnák az édesanyjuknak, az édesanya 100% tulajdonát így elajándékozná az unokának, az unoka meg eladja a kisebbik fiamnak és feleségének. Így kikerülve a jogszabályi megkötést, hogy közeli hozzátartozótól nem lehet falusi csokra ingatlant vásárolni. Ha ez így járható, akkor szuper ,de az, hogy a kisebbik fiam és felesége jelenlegi állandó lakcíme a megvásárolni kívánt ingatlan, lehet-e probléma, illetve mennyire veszik a bankok esetleg “rossz néven”, ha a tulajdoni lapon rövid időn belül történtek ezek az ajándékozások és egy adásvétel. Sajna csak így tudnák megoldani a kisebbik fiamék, hogy falusi csokra + jelzáloghitellel ingatlanjuk legye,n amit szeretnének bővíteni is szintén a falusi csok adta 5m forint + áfa összegből.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-10-06 - 12:44

Kedves Péter!
Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is!

Katalin szerint:

2020-09-21 - 10:05

Tisztelt Cím!
26 napja adtuk be a papírjainkat ügyfélkapun keresztül. Szeretnék érdeklődni, hogy mennyi az elbírálási idő, illetve a határozatot ügyfélkapun keresztül kapom majd meg?
Köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-09-21 - 13:08

Kedves Katalin!
Javasoljuk, hogy kérdésével forduljon a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához.

Emese szerint:

2020-09-21 - 00:05

Tisztelt Cím!
Benyújtottam a kérelmet, feltételezem azonnali kizáró okot nem találtak, hiszen emailben kaptam az ügyintézőtől tájékoztatást arról, hogy gyors eljárásban nem intézhető az ügy, de folyamatban van. Azonban nagyon elbizonytalanodtam, mivel a jelzáloghitelben a testvérem,mint 50%os tulajdonos is jelen van szerződés szerint “adóstárs/zálogkötelezett” megfogalmazásában. Nem volt szükség a fizetésére a hitel igénylésekor, csupán a közös tulajdon miatt került bele.
Lehet ez Önök szerint kiváltó ok?
Feltételezem ezt azonnal látták és ha az volna, akkor már elutasitották volna a kérelmem, de nem tudom mit gondoljak.
Önök szerint lehetséges, hogy ez nem fogja negativan befolyásolni az igénylésem?
Előre is köszönöm a válaszukat!

Hitelnet szerint:

2020-09-21 - 08:15

Kedves Emese!
Ha testvére zálogkötelezettként szerepel a hitelszerződésben, az nem jelent problémát. Azonban, ha adóstársként szerepel, az kizárja a támogatársa való jogosultságot.

Péter szerint:

2020-09-20 - 13:34

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm szépen a gyors választ. Van tervezve harmadik gyermek is ő rá majd igénybe lehet venni a 4m forint elengedését? Illetve még abban szeretném kérni a segítséget,hogy a babaváró 90 napos alkalmazása mit jelent pontosan.

Hitelnet szerint:

2020-09-22 - 20:58

Kedves Péter!
Harmadik gyermek után jogosultak lehetnek a 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra.
Ha a külföldről hazatérő munkavállalókra gondola babaváró 90 nappal kapcsolatban: A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.

Péter szerint:

2020-09-20 - 12:21

Üdv!
2020.november végére várja menyem az ikrek születését. A falusi CSOK keretén belül használt ingatlan vásárlásra aminek 10M forint a vételára, az állami 5m forint plusz 5m forint jelzáloghitelt vennék igénybe, de csak 2021.januárban, így az ikrekre az 1m forint jelzálog elengedést megkaphatják? Köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-09-20 - 12:59

Kedves Péter!
A tartozáscsökkentő támogatást csak a gyermekek születése előtt megkötött hitelszerződés összegének csökkentésére lehet igényelni. Tehát, ha novemberben születnek a gyermekek, akkor a januárban felvett jelzáloghitel csökkentésére nem tudják igénybevenni a támogatást. Fontos még, hogy a gyermekek születését követően 60 napig lehet igényelni a támogatást. Az igénylést a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályon tudják beadni.

Anita szerint:

2020-09-19 - 12:28

Tisztelt szakértő
2012 ben felvett lakáshitelünk szerződésén, anyukám mint adóstárs szerepel rajtam kivül.A férjem az adós. Második gyerekünk megszületése után ha jól tudom 1 millió hitelcsökentésre van lehetőségünk. Jelen esetben 60 nap a határidő? Esetleges szerződésmodosításkor ha csak a férjem lenne az adós és én akkor iģényelhetjük még a támogatást?
Köszönöm válaszát: Anita

Hitelnet szerint:

2020-09-20 - 13:43

Kedves Anita!
A 60 napos határidő a 2020. június 30-át követően született gyermekekre érvényes.
A támogatás jogosultságához édesanyja nem szerepelhet adóstársként a hitelszerződésben, így mindenképpen szükséges a szerződésmódosítás.

Imre szerint:

2020-09-16 - 15:38

Üdvözlöm,
Nálunk most augusztus 21-én született a 4. baba. Előtte 2018-2016-2013 években.
Ha jól értelmezem, akkor 5 milliót is tudunk érvényesíteni a jelzáloghitelből?
Köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-09-21 - 15:13

Kedves Imre!
Önök 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek. Fontos tudni, hogy a 2020.06.30. után született gyermekek esetén az igénylési határidő a gyermek születését követően 60 nap.

Mária szerint:

2020-09-15 - 10:00

Megszületett a második gyermekünk és most láttam a hitel kiváltást,de mi pont elmúltunk 2hónaposak szept11-én,így letelt a 60nap az igénylés benyujtására.Kérdésem az lenne,hogy visszamenőleg is meg lehet igényelni,v elről már lecsusztunk?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-09-21 - 18:06

Kedves Mária!
Visszamenőleg csak abban az esteben van lehetőség az igénylésre, ha bebizonyítják, hogy a 60 napos határidőnek az igénylők önhibáján kívüli okból történt az elmulasztása.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA