Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben, illetve lakáscélú pénzügyi lízingszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Otthonfelújítási hitelre is igénybe vehető a tartozáscsökkentő támogatás?
  A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott…További részletek
 • Meddig igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás 2020. júliustól született gyermekek esetén?
  A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés

  2.3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt szakértő!
  Az első gyerek 2019 július után született, akkor vettünk fel jelzáloghitelt. A 4. Gyermek meg most október végén született. Mi a nyáron eladtuk ezt a házat, amin volt a jelzáloghitel, de azt rögtön vissza is fizettük. Most jövő héten írjuk meg a bankkal az új szerződést, mert vettünk másik házat, ami nagyobb és arra is jelzáloghitelt vettünk fel.
  Így is jogosultak leszünk a hitel elengedéshez? Ha igen, milyen összegre számíthatunk?

  Tisztelt Szakértő!
  A kormányhivatal oldalán az alábbi infókat találtam. Ez valóban így van a többgyermekes családok jelzáloghitel-tartozásait csökkentő támogatás esetében? Tehát ha igénybe veszem, akkor jelzálogjog bejegyzés fog kerülni az ingatlan tulajdoni lapjára az állam javára?
  “Annak érdekében, hogy az ingatlan a támogatás céljának megfelelően meghatározott ideig (jellemzően 10 évig) a támogatottak lakóhelyéül szolgáljon, a jogszabály és a támogatási szerződés alapján az érintett ingatlan tulajdoni lapjára az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. A kormányhivatalhoz kell bejelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, továbbá azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után…”

  Előre is köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Építkezünk, ehhez vettük fel a ZOP-ot. Az építési hitel természetéből fakadóan készültségi szintenként folyósítanak. Jelenleg várandós vagyok a 3. gyermekünkkel. Be lehet már nyújtani az igényt a hiteltámogatásra a betöltött 12. hét után akkor is, ha a hitel nem teljes összege került addig kiutalásra (de bőven 4 millió felett járunk), vagy mindenképp meg kell várni, hogy a teljes összeg kiutalásra kerüljön?
  Válaszukat köszönöm!

  Üdvözlöm.
  Általában mennyi idő szokott lenni az elbírálás? Esetleg van lehetőség érdeklődni valahol arról, hogy hol járhat a folyamat?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelt szakértő!
  Az egyik gyerekem 2014. 06.hó-ban született, 2. 2018.08.hóban. A 3. babát 2023 márciusába várjuk.
  Igényelhetem az 1 millió hitelelengedést?

  Ha a hitelszerződésben adóstárs szerepel, ebben az esetben is igényelhető a támogatás?
  Köszönöm válaszukat!

  Tisztelt Szakértő!
  2006-ban folyósították jelzálog alapú szabad felhasználású hitelünket. A hitelt saját tulajdonú ingatlan vásálására fordítottuk, de a jelzálog teher szüleim ingatlanára került bejegyzésre. A hitelt jelenleg is törlesztjük. 2013-ban, 2015-ben és most 2022.09.21-én születtek meg gyermekeink, 3. gyermekünkre igényelnénk a támogatást.
  Jogosultak lennénk-e a támogatásra, ha szüleim az ingatlanuk (melyen a jz. teher van) tulajdonjogának 50%-át ajándékozással átruháznák rám? Tehát a tulajdonszerzés későbbi lenne, mint a 3. gyerek születése, de beleférne a 60 napos határidőbe az igénylés a gyermek születéséhez képest. A hitelben adósok mi vagyunk a férjemmel, szüleim csak az ingatlanfedezetet biztosították.
  Segítő válaszát tisztelettel köszönöm!

  T. Szakértő!
  Még az előző kérdéshez kiegészítésként… Mi önhibánkon kívül kerültünk abba a helyzetbe, hogy a hitelt nem tudtuk a tavalyi évben felvenni. Mi mindennek eleget tettünk, de a tulajdonos nem tudta rendezni a társasházi viszonyt. Ez egy telek volt, egy házzal. A telket lefelezte, eladta, maradt egy ház egy telken, és egy üres telek, amit eladott, egy vállalkozó pedig épített rá. Így lett társasház, de nem sikerült bejegyeztetni időben. Így mi nem kaptuk meg a hitelt… most, hogy rendeződött a ház státusza, beadtuk a kérelmet újra, elbírálás alatt van. Viszont menet közben megfogant és megszületett a harmadik gyermek. Méltányossági alapon, beadhatjuk a 4 millió elengedésére a kérelmet, amint a bank pozitívan elbírálta, vagy nem? Viszont ugye a baba is ma 8 hetes már, 56.nap a mai.
  Jogosultak vagyunk, leszünk valamire, a hitelfelvételt követően?
  3 gyermek: 4 éves, 2 éves, 8 hetes.
  Szíves segítségét, válaszát, tisztelettel köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Abba a helyzetbe kerültünk, hogy tavalyi év folyamán vásárolni szerettünk volna egy ingatlant, szerettünk volna hitelt is igénybe venni. A ház társasház, de még nem voltak rendezve ennek a jogviszonyai. A bank a hitelkérelmet így elutasította. A ház státusza mostanra rendeződött, be van adva a hitelkérelmünk is. Szerettünk volna 3. gyermeket a hitelfelvételt követően, de úgy alakult, hogy a baba előbb fogant meg, mielőtt a társasházi jogviszony és a hitelkérelmümk elfogadásra került. Jelen állapot a következő. Van egy 4, és egy 2 éves nagyfiúnk, illetve egy ma 8 hetes babánk, de a hitelkérelmünk státusza elbírálás alatt van. A lényeg, volt 2 gyermek, felvettünk volna tavaly hitelt, be is adtuk a kérelmet, mindent lepapíroztunk, de önhibánkon kívül, mivel a ház státusza rendezetlen volt, elutasítottak minket. Bíztunk benne, hogy mire születik a harmadik gyermek, rendben leszünk a hitellel, de nem így lett.
  Méltányossági alapon, beadhatjuk a kérelmet a 4 millióra?

  2011.12.14. és 2017.11.07-én született gyermekek esetén, ha jól értelmezem, nem jár ez a támogatás?
  Köszönöm válaszát!

  Tisztelt szakértő!
  A 3. gyerekem májusban született, de már jócskán eltelt a 60 nap sajnos. Azt mondták a hivatalba, hogy veszélyhelyzet esetén nem nézik a dátumot. A háborús veszélyhelyzet miatt esetleg nem lehetne megpróbálni az igénylést?
  Elutasítanának?

  Tisztelt Szakértő!
  Igényelhető a tőketartozás elengedése abban az esetben, ha a lakcímkártyán az állandó lakhely (mely a tulajdonunkban levő lakás, amelyre a lakáscélú jelzáloghitelt felvettük) mellett ideiglenesen tartózkodási hely került bejegyzésre?
  Köszönöm előre is a választ.

  Szép estét.
  A férjemmel nem közös a lakcímünk. Sajnos így adták meg csak a hitelt, mert neki nem volt meg a felújítandó ingatlanba még egy éves a bejelentett lakcíme, ezért édesanyámhoz lett bejelentve lakcím ügyileg. A hitelben mint nem támogatott személy hiteladósként szerepel.
  Így bukjuk a második gyermek után visszaigényelhető 1 millió forintot?
  Otthonfelújítási hitelt vettünk fel, emiatt jelzálog van a házon. Úgy vettük fel a hitelt, hitelügyintéző segítségével, hogy élhetünk ezzel, ennek ellenére most azt olvasom, hogy a férjemnek is kell lekérni köztartozásmentes igazolást, valamint közös lakcímen kell lennünk.

  Üdv.
  Svájci frank alapú jelzáloghitelre is vonatkozik? Adóstárs vagyok, tőlem vonják. 3 éve el is árverezték az érintett házat!
  Kérdés, hogy így is kihasználhatom?

  Tisztelt Szakértő!
  2007-ben vettünk fel jelzálog alapú lakáshitelt, amihez a megelőlegező szocpolt igényeltük két gyermekre. A két gyermek megszületett (2009, 2011), majd harmadik gyermekünk is született 2013-ban. Rá is igényeltük a szocpolt, amit jóvá is írtak a hitelünkből.
  Hamarosan ismét szülők leszünk a negyedik gyermekünkkel, és tudomásom szerint rá is járna még szocpol. A bankunk nem tudott érdemleges választ adni, csak annyit, hogy valószínű a 4. gyermekre is jár bizonyos összeg. Államkincstár felé irányítottak, hívtam is volna őket, de semmiféle erre vonatkozó támogatási formát nem találtam a call center menüjében. Esetleg tudnának nekem valami segítséget nyújtani, hogy hová forduljak? Vagy önök választ adni, hogy érdemes-e foglalkoznom ezzel a dologgal?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Köszönettel, Zsuzsanna

  Tisztelt Szakértő!
  2020-ban folyósították számunkra a CSOK+10 milliót. Ekkor 2 meglévő + 1 születendő gyermekre kértük a hitelt. A +1 gyermek 2023 januárban fog megszületni, tehát a 12. terhességi hét már be van töltve. Ugyanakkor szintén velünk egy háztartásban él férjem még egy kiskorú gyermeke, őt annak idején a hitelszerződésnél nem írtuk be a számba veendő gyermekek közé. Ilyenkor a tartozáscsökkentést igénylő nyomtatvány szempontjából ő továbbra sem számít, azaz a születendő gyermek 3? Vagy 4? Találok esetleg valahol kitöltési útmutatót, mert sajnos nem egyértelmű számomra, hogy a gyermekekhez kapcsolódó részt hogyan kell kitölteni.
  Köszönöm!

  Jó napot kívánok.
  Mi csok mellé a csok hitelt vettünk fel, ami ha jól tudom jelzáloghitel. 2020 február hónapban. 2011. évben született első gyermekünk, 2019-ben a második. Tervezzük a harmadik gyermeket.
  Így a harmadik gyermekre jogosultak lehetünk a 4 millió Ft elengedésre?

  Tisztelt Szakértő!
  2022 februárjában kötöttünk szerződést pénzintézetnél építkezésre (zöld hitel + CSOK 10+15 millió), az építkezés folyamatban, illetve megtörtént az első részlet kifolyósítása is, ami 4.420.000 Ft zöld hitel, 5.100.000 CSOK hitel. Jelenleg 2 gyermekünk van, most várjuk a 3. gyermekünket, aki 2023-ban fog megszületni!
  A kérdésem, hogy ez esetben jogosultak vagyunk-e a 4 millió Ft elengedésre, ha a hitelekből még csak egy részletet folyósítottak vagy meg kell várnunk míg a teljes összeg kifolyósításra kerül?
  Köszönöm előre is válaszát!
  Üdvözlettel.

  Tisztelt Szakértő!
  2. gyermekünk 2023 februárjában fog születni. 2008-ban szabad felhasználású jelzáloghitelt vettem fel (szüleim házán van a jelzálog).
  Kérdésem az lenne, erre igénybe lehet venni az 1 millió Ft-os jelzálogcsökkentést?
  Válaszát köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  1. gyermekem 2014-ben, 2. gyermekem 2018 októberében, 3. gyermekem 2022. április 17-én született. 2021-ben építkezni kezdtünk és jelzáloghitelt vettünk fel. A hitel utolsó szakaszának folyósítása még folyamatban van. A kormányablakban azt az információt kaptam, hogy nem valószínű, hogy megkapom a jelzáloghitel csökkentést, hiszen 3. gyerkőcöm elmúlt 60 napos.
  Létezik erre vonatkozóan bármilyen méltányossági kérelem?
  Válaszát hálásan megköszönve!
  Tisztelettel.

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg várjuk a 3. gyermekünket. A másik kettő gyermek kiskorú. Szeretnénk felvenni lakáscélú jelzáloghitelt a ház felújítására összesen 4 millió forint összegben.
  Kérdésem, hogy a jelzálog elengedést akkor is igénybe vehetjük, ha a hitel igénylése és folyósítása a szülés előtt történik (akár 1-2 héttel)?
  Másik kérdésem, hogy ha a 4 millió forint hitelt kiutalják, majd az utalás után beadjuk a kérelmünket a jelzálog elengedésre 4 millió forint értékben, akkor ez végtörlesztésnek fog számítani és a hitelfizetési kötelezettségünk teljes mértékben megszűnik?
  Vagy a bank megfizettetheti velünk a kamatokat amiket a felvétel során, a futamidő és egyéb pontok alapján megállapított? (Pl.: ha 4 millió forint összegű lakáscélú jelzáloghitelnél vissza kellene fizetni 6 500 000 forintot, a jelzáloghitel elengedés összegének kiutalása után tovább kell törlesztenünk a “fennmaradó” 1 500 000 forintot?)
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  2019 júniusában születtek ikreim, és 2023-ra várjuk a harmadik gyermeket. A lakáshitelünket 2017-ben vettük fel.
  Érdeklődni szeretnék, hogy mennyi támogatásra számíthatunk?

  Tisztelt Szakértő!
  MFB BANK-tól felvett, általuk uniós forrásból biztosított VEKOP 5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és Megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel esetében érvényesíthető-e a jelzálogcsökkentés tekintettel arra, hogy az MFB Banktól felvett hitel Lakásfelújítás korszerűsítésre felvett hitel, és forint alapú hitel.
  Mert véleményük szerint megfelel a 337/2017 (XI.14) 2. par. 4. Pont es a 2013 evi CCXXXVII. tv. 6.par 1. Bekezdes 76. Pontjanak.

  Tisztelt Szakértő!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy lakásvásárlásunk folyamatban van, amire jelzáloghitelt is igényeltünk, viszont feleségem második gyermekünket szeptember 10-re várja, szóval a hitel folyósítása később lesz. Ebben az esetben jól értelmeztem, hogy a gyermek születése utáni 60 napon belül még beadható a kérelmünk? Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg elidegenítési tilalom az ingatlanra miután igénybe vettem a tartozáscsökkentő támogatást?
  Köszönöm válaszát.

  Üdvözlöm!
  A kérdésem az lenne, hogy 4 millió forint bejegyzett jelzáloghitelünk van. Mivel csok-ot igényeltünk, így csak részlet folyósítás van, szóval a 4 millióból még csak 400 ezret kaptunk meg. Beadtuk a kérelmet, elvileg 4 millió forint törlesztésre vagyunk jogosultak. Ilyenkor mi a menete? Hogy utalják ki a banknak az összeget?
  Köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  Idén július 28-án írtuk alá az otthonfelújítási hitelkérelmet. Azt mondták 3 hét kb. a közjegyzői szerződés és utalás. Közben kórházba kerültem, 4. gyermekemet várom szeptember 16-ra. 3 gyermek után már igénybe lett véve a támogatás korábbi hitelre, ami már azóta megszűnt, tehát a 4.-re vennénk csak igénybe, de valószínű augusztus végén fog megszületni gyermekünk eü. probléma miatt.
  Kérdésem: gyermek születése előtt csak meglévő hitelre lehet igénybe venni a támogatást?
  Továbbá a szerződés mikortól érvényes a bank jóváhagyásától vagy a közjegyzői szerződéstől vagy a hitel átutalás időpontjától?

  Tisztelt Szakértő!
  A jelzáloghitel tartozás csökkentése támogatás igényléséhez csináltatni kell a 2 hetes kisbabánk részére is személyi igazolványt?

  A gyermek születése után mennyi idő áll rendelkezésemre a támogatás megigényléséhez? Létezhet, hogy 60 nap, csak én erre nem találtam sehol utalást.

  Kedves Szakértő.
  2019. október 15-én írtunk alá minden szerződést a lakásvásárlással kapcsolatban. CSOK 3%-os hitelt vettünk fel hozzá. Első gyerek 2010-ben született, második 2019. október 25, harmadik pedig 2021. november 17. Eddig nem éltünk ezzel a támogatással.
  Mennyi támogatásra vagyunk így jogosultak? A 3. gyerek a veszélyhelyzet alatt született.
  A járványügyi veszélyhelyzet véget ért, de egyből követte a háborús veszélyhelyzet. Így jogosultak vagyunk?
  Köszönöm.

  2.3K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x