Vissza kell fizetni a szocpolt?

Tisztelt Cím!

A kérdésem a következő:
A párom a volt élettárssal közös ingatlant épített 2002. évben, melyre – 1 gyermekre – szocpol támogatást is kaptak. Ezt az ingatlant 2009. évben értékesítették és a volt élettárs a közös gyermekre való tekintettel, akit a bíróság neki ítélt, kérte a szocpol átjegyzését az általa megvásárolt ingatlanra. A párom vásárolt ingatlant, de arra nem kérte a szocpol bejegyzést, mert a gyermek nem nála lett elhelyezve. A szocpol lejártának az ideje 2012. december 12-e.

A közös gyermeket a volt élettárs 2012. augusztus hónapban kirakta a lakásból, gyámhatósági eljárás zajlik. Kérdésem, hogy a volt élettársnak vissza kell-e fizetnie a szocpolt és ha vissza kell, a teljes összeget, vagy töredékét?

Köszönöm a segítséget.
Tisztelettel: Zsuzsa

Kedves Zsuzsa!

Ha a kedvezmény igénybevételével vásárolt lakást az elidegenítési és terhelési tilalom lejárata előtt értékesítik, vagy az nem a támogatott személy, illetve a vele együttköltözők lakhelyéül szolgál, akkor a tulajdonos a folyósított támogatás összegét köteles visszafizetni. Ezt a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 21.§ írja elő.

A visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt a Kincstár intézkedik, irodánk tehát ebben a kérdésben nem illetékes. A visszafizetéssel kapcsolatos további kérdésekkel az Államkincstár területileg illetékes hivatalát lenne célszerű megkeresniük.
 
Utolsó módosítás: 2021. január 05. kedd


Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézés is a mi dolgunk.

Ajánlatot kérek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
40 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Szakértő!
2004-ben kaptunk sorházi lakásunkra használatbavételi engedélyt, elidegenítési tilalmat jegyeztek be, mert felvettünk szocpolt, áfa jóváírást addigra már három megszületett gyermekünk után. (2.700.000, 400.000 Ft értékben). Később született még két gyermekünk, rájuk is felvettük az utólagos lakásépítési kedvezményt 2010-ben, valamint 2014-ben (500.000, 200.000 Ft összegben), ami szintén bejegyzésre került. Most 2016-ban szeretnénk eladni lakásunkat és másikat venni.
A kérdésem, hogy az utólagosan bejegyzett szocpol lejárati ideje is a használatbavételi engedély dátuma és egyszerre fogják törölni, mert a 10 év már lejárt.
Köszönöm válaszát.
Szilvia

Kedves Szilvia!
Az utólagos szocpol lejárati határidejéről a szocpolszerződésből tájékozódhat, vagy az ebben illetékes kincstár tájékoztatását kérheti.

Tisztelt Szakértő!
Szeretnék elválni, a közös családi házból én költöznék el, vennék 1 lakást a közelben (52 m2-es panelt). Kérdésem: vissza kell akkor is fizetni a szocpolt, (még 3 év van belőle), ha esetleg közös felügyeletben állapodunk meg és mivel a két lakás nincs messze egymástól a gyerekek felváltva lakhatnának mindkét helyen? (például hétköznap + a szünidők felét nálam töltik, a hétvégéket és a szünidők fennmaradó részét az apjuknál) A gyerekek 11-13 évesek.
Köszönöm válaszát.
Üdvözlettel: Hajnalka

Kedves Hajnalka!
Kérdésére a Magyar Államkincstár területileg illetékes hivatal tudna pontos választ adni. Javasoljuk, hogy keresse meg az illetékes hivatalt ez ügyben!

2008-ban építkeztünk, meglévő gyermekeinkre (2) felvettük a szocpolt. Szeretnénk elválni, de a házat nem szeretnénk eladni, maradnék a gyerekekkel a házban. Vissza kell akkor is fizetni a szocpolt, ha a férjem marad az ingatlanban? (Egyelőre nem tud elköltözni.) A banknál átvállalnám a hitel fizetését.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Andrea!
Ha elválnak és vagyonmegosztási szerződés vagy bírósági határozat alapján egyikük megszerzi a másik féltől a tulajdoni hányadát és a gyermek a tulajdoni hányadot megszerző félnél kerül elhelyezésre, akkor egyiküknek sem kell visszafizetni a szocpolt.

A szocpollal támogatott lakásból elköltözöm, tulajdonomban marad. A támogatást vissza kell fizetni?

Kedves Ádám!
A vonatkozó kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a szocpolt abban az esetben is vissza kell fizetni, ha lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál.

Én és a feleségem fele-fele arányban szocpoltámogatással építkeztünk 2009-ben. Szocpoltámogatott lakásunkat 2014-ben elhagytam, átmenetileg. Állandó lakáscímem a támogatott ingatlanon viszont megmaradt. Ideiglenes lakáscímem van, amely egy albérlet.
Kérdésem, hogy vissza kell-e fizetni a rám eső támogatást?

Kedves Imre! Szocpol visszafizetésére a támogatott személy a vonatkozó kormányrendelet értelmében a következő esetekben kötelezett: – a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé, – a lakást elidegenítik – kivéve, ha az elidegenítés a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint az állam nevében eljáró Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történik, – a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, – a lakás használatát harmadik személynek átengedik, – a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják. A támogatás visszafizetésének intézésében a Kincstár illetékes, így további felvilágosítást… Továbbiak »

2006-ban lakásbővítés céljából félszocpol támogatást igényeltünk + hitelt vettünk fel. Idén a házunkat az Eszközkezelő Zrt. megvásárolta, mi továbbra is ott lakunk. Az ingatlant szándékunkban áll visszavásárolni. Ilyenkor mi a teendő, a szocpolt vissza kell-e fizetni?
Köszönettel: Erika

Kedves Erika!
A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha az elidegenítés a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint az állam nevében eljáró Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történik, akkor a támogatott személynek nincsen a félszocpolra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Magyar Államkincstár területileg illetékes hivatalánál kérhet!

Feleségemmel öt évvel ezelőtt új építésű házba költöztünk, aminek megvásárlásához két gyermek után kaptunk szocpolt. A két gyermek megszületett, sajnos házasságunk közben megromlott, el fogunk válni, de a vásárolt házban maradunk mindannyian, az ingatlan tulajdonosi viszonyok nem változnak, nem tervezzük annak eladását. Ha jól értesültem, ebben az esetben nem kell visszafizetnünk a szocpolt, illetve a kérdésem, hogy van-e bejelentési kötelezettségünk a Kincstár felé, a válásról? És szükséges-e közjegyzői vagy bármilyen okiratot készítenünk erről a szándékunkról?
Köszönöm válaszukat, tisztelettel: Zoltán

Kedves Zoltán!
Véleményünk szerint az Ön által leírt esetben nincsen a szocpol visszafizetésére vonatkozó kötelezettség, hiszen az ingatlan nem kerül eladásra, továbbra is az Önök lakhelyéül fog szolgálni.
Arról, hogy a válással kapcsolatban van-e bejelentési vagy egyéb kötelezettségük, a Kincstár területileg illetékes hivatalánál kérhető pontos felvilágosítás.

2005-ben kezdtünk el építkezni és vettünk fel szocpolt meglévő gyerekre. Anyagiak miatt még nem fejeztük be, nincs lakhatásink.
Meddig vagyunk jogosultak a még visszatartott összegre?
Esetleg vissza kell-e fizetni a már kifolyósított részt is?

Kedves Erika!
Információink szerint ha az építési munkák a szerződésben meghatározott legfeljebb három éven belül vagy indokolt esetben legfeljebb öt évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el, a támogatásokat az azok nyújtásáról kötött szerződés alapján a támogatás folyósítója visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított támogatásokat az igénybevétel napjától esedékes a Ptk. 232. §-a szerint számított kamatokkal együtt köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni.
Mivel azonban a szocpol visszafizetésének kérdésében irodánk nem illetékes, javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban forduljanak a hitelnyújtó bankhoz!

Tisztelt Szakértő!
3 évvel ezelőtt 3 gyermek után vettem fel szocpolt egy családi ház építésére. Időközben ideiglenesen külföldre mentem – jöttem dolgozni a gyermekeimmel. A ház jelenleg üresen áll. Nyaranta az ingatlanban lakunk. A kérdésem az, hogy ebben az esetben vissza kellene-e fizetnem a szocpol összegét? Igaz nincs jelenleg miből…
Válaszát megköszönve.

Kedves Lívi! A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy a szocpol visszafizetésére az alábbi esetekben kötelezett: – a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, – 180 lakást elidegenítik – kivéve, ha az elidegenítés a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint az állam nevében eljáró Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történik -, – a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, – lakás használatát harmadik személynek átengedik, vagy – lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják, Fenti esetekben a támogatott személy köteles ennek tényét… Továbbiak »

Üdv!
Érdeklődnék, hogy válás esetén melyik félnek és mennyit kell visszafizetni a szocpolra? Hét éve vettük fel két gyerekre és én otthagytam nekik mindent.
Mennyi lenne a rám eső rész?

Kedves Tibi!
Ha a támogatás igénybevételével vásárolt lakás nem a támogatott személy(ek) lakhelyéül szolgál vagy a támogatott személy eladja és nem vásárol helyette másikat, akkor a szocpol összegét vissza kell fizetni. A visszafizetendő összegről pontos tájékoztatást az érintett hitelintézet tud adni Önnek.

Tisztelt Szakértő!
A lányomék 2007-ben félszocpolt vettek fel lakásbővítésre. Jelenleg válnak. Szeretném kérdezni, a vejem igényt tarthat-e a kapott összeg 50%-ára? Az ingatlan a lányom neven van és volt is mindig, nekem van rajta haszonélvezeti jogom.
Köszönettel várom a választ!
Ilike

2006-ban államilag támogatott lakáshitelt vettünk fel, 2 gyermek után járó szocpollal. Érdeklődöm, hogy ha most értékesíteném a lakásomat, akkor vissza kell-e fizetnem a felvett szocpol teljes összegét, ha már időközben az egyik gyermek betöltötte a 18. életévét?

A mi esetünkben párom a váláskor mindenről lemondott, a házat a teljes berendezéssel és mindennel, amit a közös életük (10 év) alatt összegürcöltek (párom fizetéséből) a volt feleségére hagyta, azzal a feltétellel, hogy a hitelt átvállalja, fizeti a részletet és átíratja a nevére, mivel eddig párom volt az adós, ő csak adóstárként szerepelt. 2x visszautasította a bank a kérelmét, mivel nem volt elég a fizetése. Most harmadszorra már magasabb fizetést tudott felmutatni, így beleegyezett a bank is és az államkincstár is, mivel van a házon 2,4 millió szocpol. Viszont a kincstár felszólította páromat, hogy fizessen be 15 napon belül 1,2… Továbbiak »

Tisztelt Szakértő! 2008-ban 2 gyermekünkre szerettünk volna szocpolt felvenni, de azt elutasították, mivel a férjem az édesanyjától kapott ajándékba 1/3 részt a nagyszülői házból. Ezért a férjem lemondott a részről és azt a nagymamának visszaadta. Így már megkaptuk a lakástámogatást. 2012-ben /októberben/ 3. gyermekünk születése után is megkaptuk a szocpolt, de most már szeretnénk visszaíratni, illetve a nagymama vissza ajándékozza az unokának azt az 1/3 részt. Viszont azt hallottuk, hogy akkor vissza kell fizetni a szocpolt, mert el kell telnie valamennyi időnek a szocpol támogatás után. A szerződésben ilyet nem találtam és azért szeretném megkérdezni, hogy ez valójában így van?… Továbbiak »

Tisztelt Cím!
Aziránt szeretnék érdeklődni, ha szocpolban részesültünk 2009-ben, de elválunk, vagy csak külön költözünk (papíron mindenki abban az ingatlanban marad, amire felvettük a szocpolt – amíg le nem telik a 10 év), akkor vissza kell fizetni a folyósított összeget? Ideiglenes lakcímre be lehet jelentkezni máshova?
Köszönöm előre is.
Üdv, Mónika

Tisztelt Hitelnet!
2 éve felvettük a szocpolt új lakás vásárlásra. A férjem külföldön kapott munkát, és úgy döntöttünk, hogy kiköltözünk vele mindannyian, a gyerekekkel együtt. A lakcímünk így megváltozik, mert be kell jelentkeznünk külföldön is, de a lakásunkat, amire a szocpolt kaptuk nem adjuk el. Tartózkodási helynek megmarad az otthoni lakás.
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben vissza kell fizetni a szocpolt akkor is, ha nem adjuk el a lakást?
Vagy megtarthatjuk lakóhelynek a régi lakást, és tartózkodási helynek jelentjük be a külföldi lakást?
Válaszukat előre is köszönöm!

2003 júliusában családi házunk bővítésére 800.000 Ft szocpol támogatást vettünk fel. Sajnos 2012-ben ingatlanuk eladására kényszerültünk bedőlt banki hitelünk miatt. Kell-e valamennyi összeget visszafizetnem, ha igen, mennyit, és mi ennek az ügymenete?
Köszönettel: Katalin

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy áttehető-e a szocpol régebbi építésű családi házra, vásárlás esetén? Szeretnénk nagyobb kertes házba költözni a 3 szobás lakásunkból. A szocpolt felvettük mind a 4 gyermek után. A bank szerint ha eladjuk, vissza kell fizetni az összeget, semmilyen lehetőség nincs. Amikor a lakást vettük, csak kettő gyermekünk volt, így most már kissé kinőttük a lakást.v
Válaszát előre is köszönöm.
M.-né

2009-ben, 2 gyerekre vettük fel a szocpolt, amiből már a második is úton van. Házépítés céljából. Most úgy döntöttünk, hogy el szeretnénk adni és újra építkezni.
Ebben az esetben is vissza kell fizetni a szocpolt??
Kérdésemre a választ előre is köszönöm.

Üdvözletem!
Új lakásunk vásárlásakor (2003) igénybe vettük a szocpolt 2 gyerek után, 2 évvel később (2005) ikergyermekeink illetve rá 2 évre (2008) megszületett legkisebb gyermekünk. Ezek mind jóvá lettek írva.
Házasságunk megromlott és a válás küszöbén állunk 🙁 A férjem igényt tartana a házra és kifizetne engem, ebben az esetben is vissza kell fizetni a szocpolt vagy esetleg valami méltányossági alapon ennek elengedését kérhetjük-e? Mert amíg szocpol van a házon, a gyerekekkel nem tudok tovább lépni és a házasság már nem tartható fent.
Köszönöm.
Irén


40
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x