Tisztelt Hitelnet!

Kérdésem, ha akaratunk ellenére nem sikerül a teherbeesés és ezt orvosilag tudjuk igazolni, hogy szeretnénk, de nem sikerül.
Ilyen esetben hogyan kell visszafizetni a szocpolt?

Köszönettel.
Kriszta

Kedves Kriszta!

Amennyiben a gyermekvállalást nem sikerül teljesíteni, úgy az igénybe vett megelőlegezett CSOK összegét - csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével - a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal, a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten - a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül - vissza kell fizetni.

A visszafizetési kötelezettségre - ideértve az esedékes kamatokat is - a lakás fekvése szerint illetékes járási hivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Továbbá a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat az illetékes kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb 5 évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert:
- az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

a) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban - a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül - részt vett, vagy

b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

- a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Az igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel. Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. A járási hivatal és a kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

A legfeljebb 5 éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a - halasztott - fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

20 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha a házastárs egyike meghalt az utóbbi időben? Arra vettünk még fel hitelt is, hogy legyen lakásunk (8 éven belül 2 gyermek).

Üdv!
Ha teljes méheltávolításom volt, vissza kell fizetnem a felvett CSOK támogatást?

Üdv.
A kérdésem az volna, hogy 2 gyereket vállaltunk be, de csak egy jött össze. Nemsokára le fog járni a határidő. Úgy olvastam, hogy ha le jár az idő és úgy fizetjük vissza a pénzt, akkor 5 évig nem igényelhetünk lakásfelújítási támogatást, pl. 6-ból 3 millió vissza támogatást. Mert azt közben már sok számlával csináljuk. De ha önkéntesesen fizetem, akkor igényelhető, ha visszafizetjük a 800 ezer Ft plusz kamatot? Vagy az öt év a csokra érvényes?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdv.
2018-ban felvettük a csokot 2 gyerekre. 1 gyerek van is, de a második nem jön össze. Akkor 600+800 ezer Ft környékét kaptuk.
Mennyit kell visszafizetni, ha nem jön a második baba addig? Lehet azt tudni?

Tisztelt Szakértő!
Feleségemmel 2017-ben vettük igénybe a CSOK támogatást 2 meglévő és 1 vállalt gyermekre, tehát 10M forintot!
Sajnos 2020-ban a feleségemnél emlőrákot diagnosztizáltak. Komoly műtétek és kezelés vár rá, amely mindkét emlőt érinti. A kezelés után évekig nem ajánlott a gyerekvállalás. Mi a teendő, ha kifutunk az időből vagy nem tudjuk vállalni a harmadik gyermeket? Vissza kell fizetnünk a támogatást?
Üdvözlettel.
Béla

Tehát orvosilag igazolják nekem, hogy nem lehet többet gyermekem. Így a 3-at nem tudom megszülni, bár mennyire is szeretném. És mivel 3 gyermekre vettük fel a csókot, mire számíthatunk?

Tisztelt Szakértő!
Feleségemmel két meglévő gyermekünk után még két gyermeket vállaltunk, de sajnos komplikációk akadtak! A harmadik gyerekünk után feleségem petevezetékeit elkötötték életveszélyes állapot miatt. Ez esetben a negyedik gyermeket nem tudjuk vállalni.
Így is vissza kell fizetnünk?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdv.
Zsolt

Jó napot kívánok.
A kérdésem a következő lenne. Mi a csokot 2016-ban vettük igénybe 1 gyermekre úgy, hogy bevállalunk még 2 gyereket és így kaptunk 2.200.000 Ft-ot. De böngésztem és láttam, hogy jócskán megemelték a csok összegét.
A kérdésem az lenne, hogy ez miránk is érvényes, aki már igénybe vette a csokot? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy akkor elég lesz 1 gyereket bevállalni, már pontosan nem tudom, de arra emlékszem, hogy most már 2 gyerekre több mint 2 millió Ft jár.

Tisztelt Szakértő!
A feleségemmel le szeretnénk szerződni még egy gyermekre, így 2 gyermek után igényelnénk a CSOK-ot. Mi történik akkor, ha megkapjuk az összeget, de a gyermek születése valamilyen okból kifolyólag nem valósul meg? Gondolom a meg nem születet gyermek után kapott összeget vissza kell fizetni! Ennek van-e kamata?
Mennyi időn belül kell visszafizetni?
Válaszát előre is köszönjük.
Tisztelettel: Attila

Üdv!
Jelenlegi szabályozás szerint mikor nem kell visszafizetni a csok igényelt összegét? Gondolok itt arra, hogy ha pl. egyszerűen nem jön össze a baba, illetve kritikus lenne valamilyen betegség miatt.