Szocpol visszafizetése

Meddig áll fenn a visszafizetési kötelezettség?

A szocpol igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét illetve lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírását követő 10 évre a Magyar Állam javára jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Ezen időszak alatt az adott ingatlan nem adható el.

Milyen esetben kell visszafizetni a kapott támogatást?

Ha a támogatás felhasználásával vásárolt vagy épített lakóingatlant fenti időszakon belül:

  • lebontják, kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé,
  • eladják,
  • az nem a támogatott személy és eltartott gyermekeinek lakóhelyéül szolgál,
  • a lakás használatát harmadik személynek átengedik,
  • a lakáscéltól eltérően használják, illetőleg
  • a támogatott személy a szocpol folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követő egy éven belül nem mutatja be a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A érintő változást a támogatott személynek 30 (bizonyos esetekben 45) napon belül be kell jelentenie a területileg illetékes Kincstárnál az ezekre vonatozó iratok csatolásával együtt.
Ha a támogatott személy a bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten terheli.

A visszafizetést a Kincstár „Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” számlájára kell teljesíteni. A visszafizetést követően a Kincstár intézkedik a szocpol visszafizetését biztosító jelzálogjognak valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a földhivatalnál történő törléséről.

Mekkora összeget kell visszafizetni tulajdoni hányad eladása esetén?

Amennyiben a lakásnak csak egy részét adja el a támogatott személy, akkor a szocpol összegének csak az értékesítésre kerülő tulajdoni hányadára jutó arányos részét kell visszafizetni.

Mi lesz a szocpollal válás esetén?

Házasság felbontása és a közös lakás eladása esetén a volt házastársakat a visszafizetési kötelezettség az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

A házasságfelbontás tényét az erre vonatkozó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül be kell jelenteni a Kincstár területileg illetékes hivatalában.

Mely esetben nem kell eleget tenni a visszafizetési kötelezettségnek?

Ha a lakás elidegenítését követően a támogatott személy másik lakást vásárol vagy épít, akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető. A támogatás összegét ez esetben Kincstári letéti számlára kell befizetni. A felfüggesztési idő vásárlás esetén 1 év, építés esetén 3 év. Ez az időtartam egy alkalommal maximum 1 évvel meghosszabbítható.

Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését megfelelő módon igazolja, akkor a Kincstár intézkedik a támogatás másik lakásra történő bejegyeztetéséről. Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt nem sikerül igazolni a másik lakás megszerzését, akkor az eladási és vételár különbözetével arányos rész visszafizetett támogatásnak minősül.

Mennyit kell visszafizetni kisebb értékű lakás vásárlásakor?

Ha a támogatott személy kisebb értékű lakást vásárol/épít, akkor az eladási és vételár/bekerülési költség különbözetével arányos összegű visszafizetési kötelezettség terheli.


Utolsó módosítás: 2021. január 05. keddFeliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
198 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot!
2015-ben szocpolt vettem fel én és párom 1.430.000 Ft plusz én dolgozok és jelzáloghitelt 2.000.000 Ft. Most úgy alakult, hogy párom lemondott a házról és visszafizetné a szocpolt, hogy a tulajdonjog teljesen átkerüljön nevemre, így nem várnánk még 10 évet, hanem az őrá eső rész visszafizetve lenne.
Az a kérdés, hogy mennyi lenne, amit vissza kell fizetni és ha vissza van fizetve, ő igenybe tudja venni újra majd valamikor?

Kedves Tamás!
Javasoljuk, hogy keresse fel a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát, ahol a támogatás visszafizetésével kapcsolatban pontos tájékoztatást tudnak Önnek adni.

Üdvözlöm!
Elváltunk a feleségemmel. 1 gyermekünk volt, 1-et előre vállaltunk. Most telt le a 4 év. Az ingatlan nem lesz eladva, ki fogom vásárolni az exem 50% tulajdonjogát! A bevállalt gyermek nem születik meg.
A kérdésem, hogy ez esetben vissza kell-e fizetnünk az 1.430.000 Ft szocpolt?

Kedves Szabolcs!
A vállalt gyermekre vonatkozó támogatási összeg visszafizetendő vagy hitellé alakítható. Erről bővebb információt az érintett hitelintézet tud adni Önöknek.

Jó napot!
Követkető lenne a kérdésem: 2007-ben új lakás vásárlása alkalmával igénybe vettük a 2 gyermek után járó szocpol támogatást. Első gyermekünk már megvolt, de a második nem született meg a kitüzött 4 év alatt. 2011-től havi szinten kezdtük törleszteni a 2. gyermek után járó összeg visszafizetését. Most 2020-ban nagyjából 800.000 Ft a fennálló tartozás. Válásra került sor, én maradtam a lakásban a gyermekemmel! Szeretném a lakást tehermentessé tenni.
Az lenne a kérdésem, hogy a fenmaradó összeget vissza kell fizetnem, vagy már elévült a kötelezettség?
Válaszukat köszönöm!

Kedves László!
A támogatás a gyermek meg nem születése miatt hitellé alakult át, így annak maradéktalan visszafizetéséig fennáll a törlesztési kötelezettség.

A szocpol felvételét 10 éven belüli válás esetén, ha a lakóingatlan nem kerül eladásra, a gyerekek a lakóingatlanban maradnak, de az egyik támogatott szülő elköltözik, és lemond minden tulajdonáról az ingatlanban maradt szülő részére, kell-e a MÁK felé visszafizetést teljesíteni?

Kedves Hanna!
Fenti esetben nincsen visszafizetési kötelezettség.

Tisztel cím!
Kérdésem az lenne, hogy férjemmel szocpolra építkeztünk 2008-ban, amit 2009 januárjában átvettek. Azóta semmilyen papírt nem kaptunk a banktól, egészen 2018 szeptemberig, amin szerepelt a szocpol összege mint hiteltartozás, de nem visszafizetendő összegként. Ma 2020.04.29-én megint jött a banktól férjem nevére egy papír, amin fennálló tartozásként a szocpol összege szerepel. Abban az esetben, ha férjem állandó lakcíme ugyanaz mint a ház, de tartózkodási helynek egy másik cím van bejegyezve kb. 2 éve, akkor vissza kell fizetnünk a szocpol összegét?

Kedves Erzsébet!
Az ügyben irodánk nem illetékes. Javasoljuk az érintett bankfiók, illetve területileg illetékes járási hivatal felkeresését.


198
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x