A Magyar Közlöny szeptember 15.-ei számában kihirdetésre került a CSOK rendelet módosítása, amely a kihirdetést követő naptól hatályba is lépett. Lássuk, az új és használt lakásra vonatkozó CSOK rendelet mely pontjai változtak!

Változott a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

  CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

  A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a kedvezmény. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

  Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt is benyújtható a CSOK kérelem

  A CSOK kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

  Építőközösség tagjaként is elérhető a kedvezmény

  Építőközösség tagja is igényelhet CSOK-ot az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

  CSOK osztatlan közös tulajdonra

  Osztatlan közös tulajdonú – használt és új - lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

  Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

  Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

  Új lakás vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

  Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

  CSOK már megfizetett bekerülési költségre

  Lakásépítés esetén a CSOK a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető 2016. december 31-ig.

  FONTOS

  2017 január elsejétől a CSOK a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

  A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

  Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek - foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében - ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

  FONTOS

  Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

  2016 január elsejét követően elutasított kérelmek esetén, új igénylést nyújthatnak be azok – akkor is, ha a lakáscél időközben megvalósult - akik kérelme az alábbiak miatt került elutasításra:

  • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakásokra is igényelhető!
  • Az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással került elutasításra a támogatás iránti kérelem. 2016. december 31-ig befogadott kérelmek esetén a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető.
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt hitelnet!
  Egy fontos kérdés. Azt hallottam több embertől is, hogy törlik a 180 napos tb igazolás bekérését.
  Igaz ez?