Így változik az 5%-os ÁFA 2020.01.01-től

Az új lakásértékesítésre vonatkozó ÁFA törvény 2019. december 31-ig van érvényben. 2020. január elsejétől 27% lesz az ÁFA, illetve ezzel párhuzamosan egy átmeneti szabály is bevezetésre kerül, ami bizonyos esetekben továbbra is lehetővé teszi az 5% ÁFA érvényesítését.  Mutatjuk a részleteket!

ÁFA szabály 2019. december 31-ig

Az 5%-os adómérték alkalmazhatóságának feltételei

2016. január 1-től az új építésű ingatlanok esetén is alkalmazhatóvá vált az 5%-os adómérték, vagyis az új építésű lakások 27% helyett 5%-os áfa mérték alkalmazása mellett értékesíthetők.

Fontos, hogy az 5%-os adómérték alkalmazásához az értékesített új lakóingatlan több követelménynek is megfeleljen.

Új ingatlan fogalma

Új építésű ingatlannak minősül az olyan ingatlan, amelynek:

 • első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
 • első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év

Lakóingatlan fogalma

Lakóingatlannak minősül:

 • a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

A lakóingatlan hasznos alapterületére vonatkozó feltétel

Az új lakás akkor értékesíthető 5% ÁFA-val, ha az ingatlan:

 • többlakásos lakóingatlan esetén összesen maximum 150 m2 hasznos alapterületű,
 • összesen maximum 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóingatlan

ÁFA törvény átmeneti szabálya

Egy módosító szabály bevezetésével lehetővé vált, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett legfeljebb 2023.12.31-ig továbbra is alkalmazható legyen az 5%-os adómérték.

Ezek a feltételek a következők:

 • építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére november 1. napján van végleges építési engedély, vagy
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2018. november 1. napján bejelentették.

Birtokba adás időpontja

Azon új lakóingatlanok esetében, amelyek birtokba adás időpontja 2020. január 1-jét követő időpont, az áfa mértéke 5% helyett már 27% lesz.

Kivétel

 • Módosító szabály érvényesítése eseténHa 2018.11.01. előtti a jogerős építési engedély, vagy ezen dátumig bejelentett e-naplós építkezésről van szó, akkor a számla kibocsátója – legfeljebb –2023.12.31-ig továbbra is állíthat ki 5%-os ÁFA-tartalmú számlát

Amennyiben azonban az ingatlan értékesítőjének nem állt rendelkezésére 2018.11.01. előtt építési engedély, főszabály szerint már a 27%-os áfa mértéket szükséges alkalmazni.

 • Előleg fizetés esetén:

Az adásvétel során fizetett előleg áfa mértéke attól függ, hogy az előleg ténylegesen mikor érkezik meg az eladóhoz. Így, ha ennek megfizetése 2019. december 31-éig megtörténik (azt jóváírják az eladó számláján), akkor az előleg áfája még 5%-os mértékkel számlázható, függetlenül attól, hogy az ingatlan birtokba adására, a végszámla kiállítására csak 2020. évben kerül sor.

Számla kiállítás időpontja

Az adófizetési kötelezettség keletkezése és az alkalmazandó adómérték nem a számla kiállításának dátumától, hanem az ügylet teljesítési dátumától függ. Ingatlanértékesítés esetén a teljesítési dátum jellemzően megegyezik a birtokbaadás napjával.

Ha tehát az új lakást még 2019. december 31-ig birtokba adják, (a felek ezt például birtokbaadási jegyzőkönyvvel alá tudják támasztani), jóllehet a számla kiállítása már csak a birtokbaadást követően – vagyis 2020. évben – történik, de tekintve, hogy a birtokbaadás még 2019. évben megvalósul, az ügyletre még 5%-os ÁFA mérték vonatkozik és ennek megfelelően számlázható.

Ugyanakkor a 2020. januárban kiállított végszámla is tartalmazhat 5%-os mértékű adót, hogyha a teljesítési dátum 2019. decemberi. Azaz nem a fizetési határidő utolsó napja határozza meg az áfa mértékét (vagyis nem a számla szerinti fizetési kötelezettség utolsó napja), hanem a teljesítés dátuma.

A teljesítési dátum az a nap, amikor az ügylet realizálódik, polgári jogilag teljesül. Ingatlanok esetében ez a birtokba adás dátuma (vagy részteljesítések esetében az egyes jegyzőkönyvezett átadások időpontja).

Ezek a szabályok egyben azt is jelentik, hogy a több teljesítési ütemben megvalósuló ingatlanok építése, vagy eladása esetén a fentieknek megfelelően a részteljesítések teljesítési időpontja a meghatározó. Emiatt több részlet lehet 5%-os is, míg a 2020. (vagy azt követő) évre eső részteljesítések vagy végszámla teljesítési időpontja miatt ezek már 27%-os áfa alá esnek.

Fontos megjegyezni, hogy a részteljesítés és részletfizetés két külön fogalom és adózási szempontból eltérő szabályok vonatkoznak rá.

 • Részletfizetés alatt azt értjük, amikor a felek közötti megállapodás az ellenérték több részletben való kifizetésére irányul.
 • Részteljesítés esetén viszont nem csupán az ellenérték részletekben való megfizetéséről van szó, hanem a felek az ügylet természetben osztható tárgyát megbontják és az egyes részek külön történő átadás-átvételében állapodnak meg, illetve az egyes részekhez rendelnek meghatározott ellenértéket (pl. az egyes teljesítési dátumokat lakásépítés esetén az ingatlan egyes szintjeinek felépítéséhez/átadásához kötik).

Személyre szabott tájékoztatás

Amennyiben otthonteremtési céljai megvalósításához keres megfelelő finanszírozási lehetőséget, kérje Szakértőink személyre szabott tájékoztatását online adatlapunk kitöltésével! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű támogatás- és hitelügyintézést is!

További kérdés esetén online Hitelszakértőink készséggel állnak rendelkezésére!Utolsó módosítás: 2021. január 05. kedd


Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézés is a mi dolgunk.

Ajánlatot kérek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
Az adott cikkünk igazán”izgalmas”, hiszen pont ilyen probléma közepében vagyunk.
Amennyiben lehetséges, akkor ha lehet szeretnék kérni egy törvényi hivatkozási számot, amellyel sokat tudnának segíteni családunkon.
Várom visszajelzésüket, segítségüket.
Tisztelettel: Lajos


2
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x