Falusi CSOK igénybevételével történő házvásárlás esetén az igénylőnek vállalnia kell a célingatlan támogatásból történő korszerűsítését és/vagy bővítését is. Az adásvételi szerződéssel egyidejűleg az elvégezni kívánt munkáltokról költségvetést kell benyújtani. Gyakori eset, hogy az igénylő a ténylegesen elvégezni szükséges munkálatokat csak a vásárlást követően tudja felmérni. Így felmerülhet a korábban már benyújtott költségvetés módosítása iránti igény. Most ennek lehetőségét és módját ismertetjük, mivel számos olvasói kérdést kapunk ezzel kapcsolatban.

Falusi CSOK és ÁFA visszatérítés bővítésre és/vagy korszerűsítésre

A preferált településen elérhető támogatásokat akár önállóan, akár lakáshitellel együtt igényeljük, a hitelkérelemben fel kell tüntetni a lakáscél megvalósításához szükséges valamennyi pénzügyi forrást oly módon, hogy külön-külön megadjuk az önerő, a támogatás és a kölcsön összegét.

Ezen túlmenően építési jellegű munkálatok esetén – új lakásépítés, meglévő lakóingatlan bővítése, korszerűsítése, felújítása – az igénylőnek költségvetést kell benyújtania, melyben feltünteti a teljes bekerülési költség összegét. A költségvetés banki formanyomtatvány, mely tartalmazza a támogatás keretében elvégezhető munkanemeket és munkafolyamatokat, megbontva anyag- és munkadíjra.

Építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez kötött új lakóingatlan építése, bővítése esetén a költségvetést általában a kivitelező készíti el. Korszerűsítés, felújítás esetén saját magunk kitölthetjük a költségvetési nyomtatványt az előzőleg megkért árajánlatok alapján.

A bővítés és/vagy korszerűsítés költségvetése

Ha a falusi CSOK-ot és ÁFÁ-t már meglévő ingatlanuk bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez igényeljük, akkor viszonylag könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen ismerjük az adott ingatlant, tudjuk, hogy milyen munkálatokat szeretnénk elvégezni. Ebben az esetben a költségvetést egyszerűbben összeállíthatjuk.

Más a helyzet, ha a támogatást használt lakásvásárlással egybekötött bővítésre és/vagy korszerűsítére igényeljük. Ilyenkor ugyanis a falusi CSOK kérelem benyújtásakor mellékelnünk kell a költségvetést is, jóllehet az ingatlan még nem saját tulajdon, így előfordul, hogy nem tudtuk pontosan felmérni milyen korszerűsítési munkálatokat szeretnénk, illetve szükséges elvégezni.

A költségvetés elfogadása

A benyújtott költségvetést a helyszíni felmérés során az értékbecslő vizsgálja. Figyelembe veszi tartalmát és összegszerűségét is. A bekerülési költség akkor fogadható el, ha minden olyan munkanemet magába foglal, amely az adott lakáscél megvalósításához elengedhetetlen. Továbbá fontos, hogy a költségvetésben feltüntetett összegek a valós piaci árakat tartalmazzák.

A költségvetés módosítása

Falusi CSOK és ÁFA visszatérítés igénylése során számos alkalommal találkoztunk már azzal az élethelyzettel, hogy a támogatási kérelem jóváhagyása után merült fel a már elfogadott költségvetés módosításának igénye. Általában a munkálatok összetételén, illetve összegén kívántak változtatni az igénylők.

Milyen esetben módosítható a falusi CSOK, ÁFA költségvetése?

A hitelintézet által korábban elfogadott költségvetés csak abban az esetben módosítható, ha az igénylő a támogatás iránti kérelmet kombinált hitelcélra, vagyis vásárlással egybekötött bővítésre és/vagy korszerűsítésre nyújtotta be. Hiszen ebben az esetben fordulhat elő, hogy csak a tulajdonszerzést követően tudja az ingatlan állapotát teljeskörűen felmérni.

Időben meddig módosítható a költségvetés?

A módosításra az ingatlan vételárára fordított támogatás folyósítását követően, de még a bővítési, korszerűsítési munkálatokra igényelt támogatás első folyósítása előtt van lehetőség. Ha felmerül a költségvetés módosításának igénye, azt az érintett hitelintézettel haladéktalanul célszerű egyeztetni. Nem javasoljuk tehát, hogy az újabb igényeknek megfelelően elkezdjék a munkálatokat és csak közvetlenül az első részfolyósítás előtt jelezzék a banknak a módosítási igényt.

Mi módosítható a költségvetésben?

A költségvetés tartalma és összege is módosítható.

Példa: az eredetileg benyújtott költségvetésben a tetőcsere 2M Ft, a nyílászáró csere 1M Ft és a külső szigetelés 2M Ft összegben szerepelt, amit az 5M Ft összegű falusi CSOK-ból kívánt az igénylő megvalósítani, önerő és hitel nélkül. Miután kiegyenlítette a teljes vételárat és birtokba vette az ingatlant, kiderült, hogy szükséges a víz- és elektromos hálózat teljeskörű cseréje, valamint a konyha felújítása. Ebben az esetben nincs akadálya a költségvetés oly módosításának, hogy a külső szigetelés helyett a felmerült munkálatokat végzi el, összességében ugyanakkora összegben, mint amit a külső szigetelésre fordított volna.

Fontos!

Költségvetés csökkenése

A költségvetés csökkenése esetén, ha a változás meghaladja az önerő mértékét, akkor a támogatási szerződést is módosítani kell a nyújtható támogatás csökkenése miatt, illetve az esetlegesen változó munkálatok miatt.

Példa: a költségvetés 6M Ft-ról szól, 5M Ft falusi CSOK és 1M Ft önerő. A módosult költségvetés: 5M Ft. Ebben az esetben az igénylőnek ugyanúgy el kell végeznie az 1M Ft önerőnek megfelelő munkálatokat, s így 4M Ft összegű támogatást vehet igénybe.

Költségvetés emelkedése

Ha a költségvetés emelkedik, a támogatási szerződést nem szükséges módosítani, kivéve, ha a szerződésben szereplő tervezett munkálatok is változnak. A bekerülési költség változása azonban nem járhat a támogatási összeg emelkedésével.

A módosított költségvetést az értékbecslőnek újra el kell fogadnia. Amennyiben a költségvetés módosítása az értékbecsléstől számított 90 napon túl kerül benyújtásra, új helyszíni szemle szükséges. Ennek költsége az igénylőt terheli. 90 napon belül benyújtott költségvetés módosítása esetén elegendő felülvizsgálat kérése.

Mely esetben nem módosítható a költségvetés?

Amennyiben nem vásárlással egybekötött bővítés és/vagy korszerűsítés történik, a támogatási kérelem jóváhagyását követően az első folyósítást megelőzően a költségvetés módosítására nincs lehetőség. Ebben az esetben új támogatási kérelem benyújtása lehet megoldás.
Fontos azonban, hogy a támogatás a kérelem benyújtásakor még el nem végzett munkálatokra vehető igénybe.

Költségvetés módosításának lehetősége
Cél Befogadás és bírálat között Befogadás után, első folyósítás előtt  Első folyósítás után
Új lakóingatlan építése igen nem nem
Meglévő ingatlan korszerűsítése, felújítása, bővítése igen nem nem
Falusi CSOK vásárlással egybekötött bővítés és/vagy korszerűsítés igen igen nem
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
80 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
Költségvetés módosítást szeretnénk. Az eredeti költségvetésünk 6.350.000 Ft-ról szól, ezt szeretnénk módosítani 5M Ft-ra. Ez lehetséges? Ha jól értelmezem, ebben az esetben viszont sajnos módosulni fog a támogatási összeg?

Kedves Hitelnet!
Elfogadott Falusi Csok szerződésünk van, ( 5M+Áfa) korszerűsítésre. Napelemes rendszer kiépítésére is igényeltük a támogatást, a költségvetési tervbe az ügyintéző beíratta a napelem panelek és az inverter pontos típusát, márkáját. DE az az országos hírű napelemes cég NAV eljárás alatt áll, akinek az ajánlata alapján kitöltöttük a költségvetést, így új vállalkozót kellett keresnünk. De abban a kombinációban ahogyan mi leírtuk, egyik sem telepít ( más márkák, más teljesítmény) A költségvetésben tervezett ár nem változna (ha esetleg mégis, csak felfelé!)
Mi lehet a teendő? A banki ügyintézőnk szerint túlparázzuk a dolgot, simán mehet így is a telepítés, de le nem írja, csak szóban nyugtat. (Van bőven oka a bizalmatlanságunknak a szóbeli tájékoztatás esetén!)
Írtunk a banknak is egy levelet, de az ügyintéző szerint nem lesz benne érdemi válasz. Mi lesz, ha a kifizetésnél mégis belekötnek és nem fizetnek? Van ötlete mit tehetnénk?
Köszönöm előre is a választ, és az idejét amit rám szánt!
Györgyi

Tisztelt hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy mennyiben térhetünk el a beadott költségvetéstől. Például ha tetőre anyagdíj 1.900.000 Ft lett beírva, munkadíjra pedig 1.200.000 Ft, viszont az anyag kevesebb lett, mert olcsóbban hozzájutottunk, viszont a munkadíj több lett, mint amit beadtunk költségvetést.