A CSOK rendelet lehetővé teszi a támogatás igénylését lakásbővítés esetén is. A hitelintézetek meghatározzák, hogy mely dokumentumok benyújtásával igényelhető a kedvezmény. Ezek között szerepel az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó dokumentáció. Ügyfeleink gyakori kérdése, mi az eljárás, ha a bővítésük nem engedélyköteles, de a hitelintézet mégis kéri az egyszerű bejelentésre vonatkozó dokumentumok benyújtását?

A 55/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet meghatározza, hogy mely építési tevékenység végezhető építési engedély nélkül, egyszerű bejelentéssel. A bővítéssel összefüggésben ezek az alábbi munkálatok:

 • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,
 • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi
 • valamint fenti munkálatokhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

Az egyszerű bejelentésre vonatkozóan a következő dokumentumok benyújtását írják elő a bankok:

 • Egyszerű bejelentés visszaigazolása: az építési napló PDF formátumú „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentuma
 • Kivitelezési dokumentáció, e-naplóból letöltött, PDF formátumban, tartalma:
  o Aláírólap tervjegyzékkel
  o Helyszínrajz
  o Kitűzési helyszínrajz
  o Utcakép
  o Eltérő szintek alaprajzai
  o Metszetek
  o Homlokzatok
  o Tartószerkezeti tervek
  o Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás
  o Műszaki leírás
  o Költségvetési kiírás
 • E-napló PDF formátumban – ha a bővítés megkezdődött
 • E-napló nyilatkozat összesítő lap PDF formátumban – ha a bővítés megkezdődött
 • Tervezői művezetés igazolása, amennyiben a bővítés már megkezdődött és már legalább az alapozási munkálatokkal végeztek
 • Kivitelező esetén – pénzintézettől függően – vállalkozói, kivitelezői szerződés, kivitelező aláírási címpéldánya
 • Építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és a bővítési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi

Mi az eljárás, ha a tervezett bővítés nem egyszerű bejelentés köteles?

Megkérdeztük az építési hatóságot, hogy a bővítés mely formája nem egyszerű bejelentés köteles. Azt a választ kaptuk, hogy az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles, ennek egyszerű bejelentése sem szükséges.

Mi minősül bővítésnek CSOK szempontjából?

A CSOK rendelet értelmében bővítésnek minősül:

a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Fentiek alapján CSOK tehát abban az esetben is igényelhető tetőtér-beépítés esetén, ha maga az épület térfogata a tetőtér beépítése által nem növekszik, és nem történik szerkezeti változtatás. Mivel ez a fajta bővítés nem jár egyszerű bejelentési kötelezettséggel sem, ezért az egyszerű bejelentéssel összefüggésben meghatározott dokumentumok sem állnak rendelkezésre.

Mely dokumentumok benyújtásával igényelhető ebben az esetben a CSOK?

Ha nem is bejelentés köteles a térfogatnövekedéssel nem járó tetőtér-beépítés, tervdokumentációra minden esetben szükség van. Ez tartalmazza a bővítendő lakóingatlan jelenlegi és jövőbeni alaprajzát és műszaki leírását. Ennek elkészítését építész tervező végzi.

Ezen túlmenően szükség van költségvetés benyújtására, ami banki formanyomtatvány. Ezt vagy a kivitelező vagy az igénylő tölti ki a kapott árajánlatok alapján.

A bővítendő ingatlan tulajdoni lapját és térképmásolatát a hitelintézetek a TAKARNET rendszerből le tudják kérni, ezek benyújtására nincs szükség.

Jó tudni!

Amennyiben az általunk elvégezni kívánt tetőtér-beépítés nem engedélyköteles és nem egyszerű bejelentés köteles, feltétel lehet a településképi bejelentés megtétele, ha azt az önkormányzat a településképi rendeltében előírta.

Településképi véleményt – melyet minden esetben a polgármester ad a főépítésze segítségével – kizárólag építési engedélyköteles tevékenységre lehet kérni.

Összegzés

Az egyszerű bejelentéssel összefüggésben előírt dokumentumok benyújtása tehát nem szükséges, amennyiben a CSOK igénybevételével elvégezni kívánt tetőtér-beépítés nem jár az épület térfogatnövekedésével.

További CSOK kérdése lenne?

Ha a CSOK igénylésével, jogosultságával kapcsolatban további kérdése lenne, tegye fel online Hitelszakértőinknek!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
9 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kedves Hitelnet.hu!
Most vásárolt házunk tetőterét építtetjük be (térfogatnövelés nem lesz), melyre 2 építésztervező is azt mondta, hogy nem engedélyköteles.
A fent leírtak szerint, kell tervdokumentáció, ami az engedélyhez szükséges. De ha nem kell engedély, akkor a tervdokumentáció minek? Nem elég, ha csak simán megnyitjuk az e-naplót?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Zoltán!
Amennyiben nem engedélyköteles a bővítés, nem kell e-naplót vezetni, és van olyan hitelintézet, ahova tervdokumentációt sem kell benyújtani. Elegendő egy alaprajz a jelenlegi állapotról és egy a bővítés utáni állapotról. Továbbá az illetékes hatóságtól kell kérnie egy igazolást, hogy a tervezett bővítés nem engedélyköteles.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Nagyon jónak, alaposnak találom a helyzet kifejtését. Egy pontban javaslom a javítást: településképi véleményt – melyet minden esetben a polgármester ad a főépítésze segítségével – kizárólag építési engedélyköteles tevékenységre lehet kérni. Ami esetleg a nem engedélyköteles és nem egyszerű bejelentés köteles tevékenységnél szükséges – ha az önkormányzat a településképi rendeltében előírta – az a településképi bejelentés megtétele.
Üdvözlettel.
Péter

Kedves Péter!
Nagyon köszönjük szakmai véleményét. Kiegészítettük ezzel fenti bejegyzésünket.

Önök írták fentebb: “Megkérdeztük az építési hatóságot, hogy a bővítés mely formája nem egyszerű bejelentés köteles. Azt a választ kaptuk, hogy az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles, ennek egyszerű bejelentése sem szükséges”.
A gyakorlatban valóban nem foglalkozik a építéshatóság egy tartószerkezetet nem érintő, belső átépítéssel, ez nem bejelentésköteles, és nem is szerez róla tudomást.
A tetőtér ebben az esetben azért más, mert azt a CSOK rendelet szabályozza, és bővítésnek minősül, bejelentés köteles. Így nem elég egy rajz, költségvetés, térkép, és tulajdoni lap kivonat, hanem majdnem ugyanazokat a dokumentumokat kéri a bank mint az engedély köteles építésnél. /teljes terv dokumentáció, villamos terv, gépész terv, műszaki vezetővel szerződés, e-napló stb. /Ez gyakorlatban +500-700e Ft./
Az még előfordulhat, hogy vannak bankok amelyek rugalmasan kezelik a dolgot és nem kérnek mindent, erre is találtam példát. Én ebben bízom, mert különben meggondolandó, hogy megéri ezt a tortúrát…
Tehát szerintem nem az építéshatóságokkal van gond, hanem a CSOK rendelettel, és annak Banki értelmezésével.

Nekem azt mondták a bankban, hogy a tetőtér beépítés is bejelentés köteles. És így sajnos kell egy csomó irat, e-napló stb. Most ott tartok, hogy a banki ügyintéző a központtól kér állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Nem sok esélyünk van, mert a építéshatóságtól is azt az infót kaptam, hogy bejelentés köteles…
Azt szeretném kérdezni, hogy Önök milyen jogszabályok alapján állítják, hogy nem bejelentés köteles, és hogy ezért a bank nem kérhet mindenféle papírokat?

Kedves Gábor!
Információink a területileg illetékes építési hatóságtól származik. Attól, hogy a tetőtér-beépítés nem engedélyköteles, tervdokumentáció benyújtása még szükséges.

Tisztelt válaszadó!
Azt szeretném megtudni, hogy igényelhető-e Csok az alagsorban történő bővítésre? Szoba kerülne kialakításra, ugyanúgy, mintha a padláson lenne!
Köszönöm.

Kedves Andrea!
Alagsorban történő bővítéshez információink szerint a CSOK nem vehető igénybe.