Tudjuk, hogy bővítéshez igényelt CSOK esetén a teljes bekerülési költség nem finanszírozható a támogatásból. Sokszor írtunk már arról is, hogy a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át kell számlával igazolni, s ennek maximum 50%-a lehet a kedvezmény összege. Most azt mutatjuk meg, hogy bővítés esetén mely költségek minősülnek bekerülési költségnek!

Mi minősül bővítésnek CSOK szempontjából?

Bővítésnek számít a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével:

  1. a lakóingatlan hasznos alapterületének legalább egy lakószobával (8 m2 hasznos alapterület) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
  2. emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Milyen költségek minősülnek bekerülési költségnek?

Bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

  1. a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek - ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát - és központi berendezéseinek építési költsége -,
  2. a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét - és a műszaki ellenőrzés költsége,
  3. a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
  4. a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A lényeg tehát, hogy a bővítéssel összefüggő munkálatok költségét tartalmazhatja a költségvetés. Például a bővítéssel létrejövő szoba nyílászárójának anyagköltsége és munkadíja a bővítési költségvetés részét képezi. Ugyanakkor, ha egyúttal a meglévő lakóingatlan többi nyílászáróit is kicseréljük, akkor annak bekerülési költségét a CSOK költségvetése nem tartalmazhatja, hiszen az nem közvetlenül a bővítés érdekében végzett munkálatnak, hanem korszerűsítésnek minősül, amire a CSOK nem használható fel.

Mekkora összegű CSOK igényelhető a gyermekszám alapján?

A kedvezmény összege:

  • egy gyermek esetén 600.000 Ft,
  • két gyermek esetén 1.430.000 Ft,
  • három gyermek esetén 2.200.000 Ft,
  • négy vagy annál több gyermek esetén 2.750.000 Ft.

Mekkora összegű CSOK igényelhető a bekerülési költség alapján?

A minimumként előírt számlabenyújtási kötelezettség esetén (70%) a hitelintézet által elfogadott, bővítési munkálatokról szóló költségvetés 35%-a igényelhető kedvezményként. Amennyiben ez az összeg alacsonyabb, mint az igényelt CSOK összege, a támogatott személy a számlabenyújtás alapján számított, alacsonyabb összegű támogatásra jogosult.

Ha a számlabenyújtás a minimumként előírt mértéket meghaladja (70% feletti), a támogatott személy a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegének erejéig bemutatott számlák figyelembevételével, legfeljebb a gyerekszám alapján irányadó kedvezményre jogosult oly módon, hogy a számított különbözet kizárólag a bővítendő lakással összefüggésben felmerülő, fel nem mondott lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.

A bővítésre igényelt CSOK további feltételei honlapunkon olvashatók.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Szakértő,
Családi házunk bővítését tervezzük. Teraszunkat szeretnénk megnövelni és egy részét beépíteni, mellyel kb. 8 m2-es területtel bővülne a ház (előtér+étkező rész), illetve a ház másik oldalán szintén kb. 15 m2 beépítés lenne megvalósítható (nappali). A bővítés kapcsán a jelenlegi tetőszerkezeten is módosítani kellene illetve az új helységek fedését is – csatlakozva a jelenlegi tetőhöz – meg kell oldani. Kérdésem az lenne, hogy elszámolható-e a teljes tető fedésével kapcsolatos költség? Jelenleg pala tető van, plusz lécezés kell és új borítás, tetőablakok és a bővítéshez kapcsolódó építőanyag.
Köszönettel.