2020. április 23-én lépett életbe a Gazdaságvédelmi Akcióterv Családvédelmi programja. Ennek keretében az állami támogatásról és kamattámogatásról szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezések, határidők módosultak, illetve meghosszabbításra kerültek. Mutatjuk, hogy melyek a CSOK igénylést érintő konkrét rendelkezések!

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet miatt a CSOK rendeletben foglalt több határidő is meghosszabbodik. A veszélyhelyzet 2020. március 11. óta jelenleg is fennáll. A határidőkre vonatkozó hosszabbítás a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig érvényes.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbított határidők

Igénylési korhatár

Meglévő gyermek (a 12. várandóssági hetet betöltött magzat is) esetében az igénylők életkorára vonatkozó korlátozást nem tartalmaz a CSOK rendelet. Ha azonban a támogatott személyek vállalt gyermek után kívánják igénybe venni a kedvezményt, akkor feltétel, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a támogatási kérelem benyújtásakor.

A jelen helyzetben a megelőlegezett CSOK kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet megszűnése után 30 napig akkor is benyújtható, ha a fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 40. életévét.

TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet rögzíti, hogy az igazolni szükséges TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Ha azonban a támogatott személy TB jogviszonya a veszélyhelyzet alatt, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos időszakon belül szakad meg, akkor a megszakítást a veszélyhelyzet megszűnésétől számítva a veszélyhelyzet fennállásának időtartamával megegyező ideig, de maximum 90 napig nem kell figyelembe venni.

Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül újabb jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de új lakásra igényelt 10M Ft CSOK esetén legfeljebb 180 napot – a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerinti további összegben igényelt CSOK esetében 90 napot – biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

TB jogviszony igazolás érvényessége

A kormányhivatal által kiállított TB jogviszony igazolás a támogatás iránti kérelem benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi a fő szabály szerint.

Jelen helyzetben, ha a biztosítotti igazolás kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le, a kiállítás időpontjától függetlenül a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig el kell fogadni.

Köztartozás-mentesség

A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatott személynek nem lehet a NAV felé fennálló tartozása.

Jelentős könnyítés, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott CSOK kérelmek esetén a köztartozásmentességre vonatkozó feltétel fennállását a 2020. március 10-i állapot szerint kell vizsgálni.

CSOK együttes igénylés élettársak, házastársak esetén

A CSOK rendelet értelmében házastársak, élettársak kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak a támogatásra.

A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a CSOK-ot együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat másik igénylő nevében történő megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.

CSOK szerződésben vállalt kötelezettségek határideje

A CSOK rendelet több határidős feltételt is tartalmaz. Most ezek a határidők is meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig. Ezek az alábbiak:

 • Lakás vásárlása esetén az igénylésre vonatkozó 180 napos határidő.
 • Lakóhelylétesítési kötelezettség igazolása a folyósítást, illetve – szakaszos folyósítású támogatás esetén – az utolsó részfolyósít követő 90 napon belül.
 • 180 napon belüli biztosítotti jogviszony létesítésének határideje, ha az igényléskor erre vonatkozó nyilatkozatot tett az igénylő (külföldi TB jogviszony igazolása esetén).
 • CSOK elutasítása esetén az elutasító dokumentum kézhezvételét követően 15 nap áll rendelkezésre, hogy a támogatott személy fellebbezzen. A kormányhivatalhoz történő fellebbezés benyújtási határideje is meghosszabbodik.
 • Megelőlegezett CSOK esetén a gyermekvállalás teljesítését igazoló dokumentumok, illetve építési célú támogatás esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatására vonatkozó határidő.
 • A gyermekvállalást örökbefogadással történő teljesítési szándék bejelentésére vonatkozó határidő.
 • Munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a támogatott lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen való tartózkodás.
 • A támogatási cél megvalósulásának igazolására vonatkozó határidő.
 • A lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás elidegenítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján történő kielégítés esetén a vonatkozó bejelentési határidők.
 • A lakás elidegenítésére, bontására, eltérő hasznosítására, lakóhely megváltoztatására vonatkozó bejelentési határidő.
 • Házasság felbontása esetén ennek bejelentésére vonatkozó határidő.
 • Visszafizetési kötelezettség esetén a halasztott fizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő.

A határidő hosszabbítási szabályok nemcsak a rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmeket érintik. A szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Díjmentes CSOK ügyintézés

A CSOK jogosultsági feltételeiről honlapunkon részletes leírás olvasható. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK, illetve hitelügyintézést is! További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
6 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet.hu!
Szeretnénk 2021. jún 10-én egy adásvételi szerződéssel új építésű ingatlant vásárolni, melyhez csok támogatást és hitelt szeretnénk igénybe venni 3 gyerekre. A használatba vételi engedély csak jövő június 30-ra (2022.06.30) lesz meg. Eszerint az előírt 180 napból kicsúszunk. Hogyan tudnánk kivitelezni a szerződést, ha nem szeretnénk lemaradni a támogatásról? Az építtető mindenképp adásvételit akar kötni előszerződés helyett. Ezt 6 hónapra kötné, és 2022 január 1-el ezt meg akarja újítani, módosítani akarja. Ez megoldható? Elfogadja a bank? Hogy szerződjünk?

Tisztelt Hitelnet.hu!
Úgy tudom a veszélyhelyzetre való tekintettel a határidők is meghosszabbodnak. Kérdésem, ha a legidősebb gyermekem a veszélyhelyzet alatt tölti be a 25. életévét akkor benyújthatom a Falusi CSOK igénylésemet azután is, ha már betöltötte a 25. évét?

Szép napot!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy 1 nappal elcsúsztam a CSOK 90 napos lakcím bejelentési határidőtől.
Lehet valami következménye ennek?