Tisztelt Hitelnet!

Házasok vagyunk, első baba van úton, 3 gyereket vállalnánk. 10+10 millió az igény, 5 milliós áfa visszaigényléssel, építkezni szeretnénk, telkünk van. Mindenhol más információt kapok. A férjemnek lenne meg a 2 év OEP igazolás úgy, hogy abban idén januárban, márciusban álláskeresési járadékot kapott, előtte és utána is ugyanott dolgozik Ausztriában. (építőipar - minden évben van rövidebb-hosszabb téli leállás, amikor kijelentik, mivel nem tudnak dolgozni), így neki még nincs meg az igényléshez szükséges 180 nap magyar munkaviszony, a nemrég indított vállalkozásomba szeretnénk bejelenteni.

OEP állásfoglalása szerint: ők kiadják a magyarról vonatkozó igazolást, az osztrákoktól kell kérni egy e104 nyomtatványon az igazolást és a kettőt együtt kell benyújtani a bankhoz az igényléshez. Két bank az OTP, FHB véleménye szerint ez nem lehetséges, hogy két helyen legyen bejelentve, és nem tudnak ilyen két papíros igazolásról sem, ők mindenképp állásfoglalásra küldik fel ezt.

Van-e erre lehetőség, hogy két nyomtatványon legyen az igazolás? Nekem az OEP igazolásom csak 2017 májusában lenne meg (jelenleg vállalkozó vagyok), és mivel a férjem osztrák munkavállaló, így a jövedelemigazoláshoz 6 hónapra van szükség, ha 2017-ben is márciusban kezd újra dolgozni, akkor csak 2017 szeptemberében tudunk legkorábban igényelni, és félünk a téli építkezés miatt, hogy belecsúszik, mivel külön vállalkozókkal kötnék szerződést.

Vagy van-e arra lehetőség, hogy én megkapom az OEP igazolást hamarabb, mert nyilván a vállalkozóként nem szüntetném meg a munkaviszonyom, tehát egyértelmű, hogy mindenképp meglesz a szükséges jogviszony?

Hálás köszönettel!
Krisztina

Kedves Krisztina!

A CSOK igényléshez szükséges OEP igazolásnál feltétel, hogy a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor mindenképpen Magyarországon fennálló TB jogviszonyt kell igazolni, s a 2 évből fennmaradó időszak igazolható külföldi TB jogviszonnyal.

A 10 milliós CSOK-nál további feltétel, hogy a kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, vagyis:
"a) munkaviszony,
b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik,
e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,
f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,
g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,
h) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,
i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve
1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint - biztosítottat,
3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte"

A kérelem benyújtását megelőző 180 nap leigazolható a magyar és a külföldi társadalombiztosítás (E 104 nyomtatvány hiteles fordításának csatolásával) által kiállított nyomtatvánnyal is, de a kettős biztosítást kizáró szabályok alapján amennyiben férje Ausztriában rendelkezik társadalombiztosítással, akkor ezzel egyidejűleg információink szerint a magyar társadalombiztosítási rendszerben nem lehet biztosított.

Fentiek alapján tehát úgy véljük, hogy férje részére nem adható ki a támogatás igényléséhez szükséges TB jogviszony igazolás sem akkor, ha a külföldi munkaviszonyával párhuzamosan egyéni vállalkozásába alkalmazottként bejelenti (kettős biztosítást kizáró szabályok alapján), sem akkor, ha a kérelem benyújtásakor külföldi munkaviszonnyal rendelkezik (kérelem benyújtásakor magyar TB jogviszony szükséges).

Az Ön részére - amennyiben teljesíthető a legalább 2 éves TB jogviszony, abból is a kérelem benyújtását megelőző 180 nap a fenti pontoknak megfelel - véleményünk szerint kiadható az OEP igazolás. Személyre szabott tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése