A CSOK rendelet előírja, hogy az érintetteknek a kedvezmény igénybevételét követően 10 éven keresztül a célingatlanban kell lakniuk. Gyakori kérdés, hogy miként tudunk eleget tenni ennek a rendelkezésnek: az ingatlant állandó lakóhelyként kell szerepelni lakcímkártyánkon, esetleg elegendő, ha tartózkodási helyként adjuk meg? Arra a kérdésre is választ adnunk, hogy a 10 év alatt melyek azok az élethelyzetek, melyek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének.

Bentlakásra vonatkozó előírás

Családi otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás esetén egyaránt előírja a vonatkozó kormányrendelet, hogy a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a támogatás folyósításre került a kedvezmény folyósításától – építés, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított – 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakjon.

Az életvitelszerű bentlakás igazolása

A támogatott személynek a kedvezmény folyósítását követő 90 napon belül be kell mutatnia a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, mely igazolja, hogy a támogatással finanszírozott lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a kedvezmény folyósítása történt.

Állandó lakóhely, tartózkodási hely vagy ideiglenes lakcím?

A kormányrendelet ugyan nem jelöli meg konkrétan, hogy a lakóhely létesítésére vonatkozó követelménynek melyik bejelentéssel – állandó lakcím vagy tartózkodási hely – teszünk eleget, de az illetékes minisztérium állásfoglalása alapján a lakcímkártyán állandó lakóhelyként szükséges feltüntetni a célingatlant.

Tartózkodási hely megjelölése

Olvasóink által egyik leggyakrabban feltett kérdés e témakörben az, hogy megsértik-e a bentlakási kötelezettséget azzal, ha óvodai, iskolai beiratkozás miatt átmeneti időre a támogatott ingatlantól eltérő lakóhelyre jelentkeznek be.

Utánajárva e kérdésnek azt az információt kaptuk az illetékes minisztériumtól, hogy nem minősül a támogatott lakásban megvalósuló életvitelszerű bentlakási és lakóhely létesítési kötelezettség megszegésének – vagyis nem vonja maga után a támogatás visszafizetését -, ha a támogatott személy és a gyermek továbbra is életvitelszerűen és állandó lakóhelyként a támogatott lakásban él és az óvóda-, illetve iskolaválasztással érintett ingatlanban átmeneti időre legfeljebb csak tartózkodási helyet létesít. Tartózkodási hely bejelentésére más ingatlanban tehát ilyen módon van lehetőség, de állandó lakóhely a 10 év alatt kizárólag a támogatott lakóingatlan lehet.

A bentlakási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a területileg illetékes járási hivatal hatásköre. Az ellenőrzés lakcímkártya bemutatásával és helyszíni szemlével történik. A támogatott személynek és gyermekének tehát egy óvódai átjelentkezés esetén is ténylegesen a célingatlanban kell laknia az esetleges ellenőrzés idején is ahhoz, hogy ne szegje meg a bentlakási kötelezettéget.

A bentlakási kötelezettség megszegésének nem minősülő esetek

A vonatkozó kormányrendelet lehetővé teszi bizonyos esetekben a támogatott ingatlanból történnő elköltözést. Mutatjuk, mely esetek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének

  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérdések és válaszok online

Amennyiben további kérdése merült fel e témában, kérdezze online Szakértőnket!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
119 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Üdvözletem!
Az a kérdésem, hogy CSOK igénylését csak állandó lakcímmel lehet megigényelni? Jelenleg éppen az a helyzet, hogy amiben laktunk lakást eladták és máshova kell ideiglenesen pár hónapra költöznünk, míg a CSOK bírálat meg nem történik. Két gyermekkel olyan lakóhelyet kell találnunk, ami gyermekorvos, védőnő ellátás szempontjából jó. Szívességi lakhatást, átmeneti időre kapnánk.
Tisztelettel.
Köszönöm szépen a válaszukat.

Kedves Julianna!
CSOK igényléshez állandó lakóhely lakcímkártyával történő igazolása szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Köszönöm szépen a gyors válaszukat!

Kedves Hitelnet!
Azzal a kérdéssel kapcsolatban fordulnék Önökhöz, hogy a bank folyósította részünkre a CSOK támogatást, illetve hitelt és jogszabályi kötelezettség alapján 90 napon belül be kell jelentenünk a banknál a lakcímváltozást.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e bármilyen akadálya annak, hogy a vásárolt ingatlan címét állandó lakcímként adjuk meg, és emellett a tulajdonunkban lévő másik ingatlan címe legyen a tartózkodási lakcímünk? Korábban olvastam egy cikket, amiben az szerepelt, hogy a Minisztérium szerint ez megengedett, amennyiben gyermek óvodába/iskolába való beiratkozása/járása miatt van szükség tartózkodási cím létesítésére. Abban az esetben is van lehetőség tartózkodási cím létesítésére, ha nem ilyen okok miatt lenne rá szükség?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Csilla

Kedves Csilla!
Ez attól függ, hogy milyen okból kifolyólag lenne szükséges a tartózkodási hely létesítése, mert alapesetben nem szerepelhet más tartózkodási hely az állandó lakóhely (támogatott ingatlan) mellett. Az ügyben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkeresését javasoljuk.

T. cím!
Lányom gyermeket vár és az állandó lakcíme, melyre a csokot megkapták, eltér attól a körzettől, ahol terhesgondozását megkezdte és ahol szülni szeretne. Mi történik, ha a régi lakcímére, saját tulajdonú lakásába visszajelentkezne állandó vagy tartózkodási helyként? Megszegi ezzel az állandó lakcím szabályait? Az orvosi ellátáshoz nem tudjuk melyik szükséges?
Válaszukat köszönöm.

Kedves Asszonyom!
Ha lánya állandó lakóhelye nem a CSOK-os ingatlan lenne, azzal megszegné a CSOK szabályokat. Azzal kapcsolatban, hogy fenti okból kifolyólag tartózkodási helyet létesíthet-e másik ingatlanban úgy, hogy életvitelszerűen továbbra is a támogatott ingatlanban lakik, az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát kellene megkérdezni.

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy mikor lehet legkorábban bejelentkezni az új lakcímre csak CSOK igénylés esetén ?
Igénylést beadtuk, értékbecslő volt már több mint egy hete. Jelenleg várunk a bírálata. Vételár kifizetve, már csak CSOK összege hiányzik.
Sajnos amíg nincs lakcím kártyánk, nem tudunk szolgáltatást megrendelni az új lakásba.

Kedves Beáta!
CSOK szempontjából már bejelentkezhetnének a támogatott ingatlanba, de véleményünk szerint célszerű megvárni a pozitív bírálati eredményt.

Tisztelt szakértő!
Olyan kérdéssel fordulnék önhöz, hogy igénybe vettük a csok támogatást 5 éve. Így még van 5 év kötelezettségünk.
De.. Szeretnénk másik ingatlant vásárolni, másik városban.
Mit tudunk tenni? Vissza kell fizetnünk vagy átvihető másik ingatlanra?
Köszönöm.

Kedves Viki!
Átjegyeztetni az újabb ingatlanra akkor lehetséges, ha azt el kívánják adni. Ez esetben az újabb lakóingatlannak nagyobb hasznos alapterületűnek és vételárúnak kell lenni, mint az eladott. Van arra is lehetőség, hogy önkéntesen visszafizessék a támogatást és a vásárolandó ingatlanra azt újra igénybe vegyék.
Az átjegyzéssel és az önkéntes visszafizetéssel kapcsolatban további bővebb információt az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önnek.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Köszönöm a választ.
Ha nem átjegyeztetni, hanem visszafizetni szeretnénk, akkor azt az ingatlan eladása előtt vagy után kell megtennem?
Tartózkodási címet létesíthetek addig, ha az állandó címem a csok-al terhelt ingatlanban marad?

Kedves Viki!
Az önkéntes visszafizetést még az ingatlan eladása előtt kell megtenni. Ezt követően a CSOK-ot biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerül, így a bentlakási kötelezettség sem fog már fennállni. Előtte azonban az állandó lakcím mellett nem létesíthető más tartózkodási hely. Kivétel pl. egy óvodai vagy iskolai beiratkozás miatt létesített tartózkodási hely, de ez esetben is életvitelszerűen a támogatott ingatlanban kell lakni.

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy használt lakás vásárlásra szeretnénk igénybe venni a csok támogatást, de rögtön elkezdődne a ház tejes felújítása, tehát lakhatatlan lenne. Ez esetben van kivétel az állandó lakcím létesítése alól?
Köszönöm a választ!

Kedves Alexandra!
A CSOK folyósítását követő 90 napon belül szükséges állandó lakcímet létesíteni az ingatlanban, ami lakcímkártyával alátámasztható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
CSOK-ot igényeltünk használt lakás vásárlására, amit már folyósítottak is. Állandó lakóhelyként köteles vagyok bejelenteni magam a CSOKos ingatlanba amit meg is teszek, tartózkodási helyként azonban egy másik címet jelölnék meg.
Ez a gyakorlatban lehetséges, vagy szerződésszegésnek minősül?
Életvitel szerűen az állandó lakóhelyemen tartózkodnék .
Köszönettel: S.

Kedves Sándor!
Kérdésével kapcsolatban fenti bejegyzésünkből tájékozódhat!

Mi számít más településen (akár külföldön) ‘indokolt‘ munkavégzésnek a lenti bekezdés vonatkozásában?
“támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,”

Kedves István!
Amennyiben a munkahely olyan távolságra van a támogatott ingatlantól, ami nem teszi lehetővé, hogy abban életvitelszerűen tartózkodjon, akkor az kellő indok, hogy másik településen tartózkodjon. Bővebb információt az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önnek.

Tisztelt Szakértő!
A CSOK támogatás során mindkét házastársnak kötelező-e az állandó lakcímét a támogatott lakásba helyezni, vagy elegendő csak az egyik félnek állandó, másiknak ideiglenes lakcímet jelenteni a támogatott lakásba? Elvileg ezzel is teljesül a lakóhely létesítésének igazolása, de az elvileg az nem jogilag sajnos. Tudna ebben segíteni?
Köszönettel,
Szabolcs

Kedves Szabolcs!
Mindkét támogatott személynek állandó lakóhelyet kell létesítenie a támogatott ingatlanban. Ideiglenes lakcím létesítése nem megfelelő.
Vannak azonban olyan esetek, amelyek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének. Erről bővebb információt ITT talál.

Tisztelt szakértő!
A kérdésem az lenne, hogy a csok támogatás elbírálása, kiutalása előtt be lehet-e jelentkezni abba az ingatlanba, amire igényeljük a támogatást?
Üdvözlettel! Péter

Kedves Péter!
Információink szerint nem probléma, ha állandó lakcímük már abban az ingatlanban van, amire még csak folyamatban van a CSOK igénylése. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
4 éve vettünk ingatlant, felvettük hozzá a 2 gyerek után járó 1.450.000 forint CSOK-ot. Iskolai beiratkozás miatt ideiglenes lakcímet kéne változtatnom.
Akadályozza-e a CSOK ezt a műveletet?

Kedves Tünde!
Kérdésével kapcsolatban fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Üdvözlöm!
Olvastam az oldalukon, hogy Önök egy minisztériumi állásfoglalásra hivatkoznak a tekintetben, hogy nem minősül a támogatással érintett ingatlanban bentlakási kötelezettség megszegésének, ha óvodai beiratkozás miatt átmenetileg tartózkodási helyet létesít az egyik támogatott személy a gyermekkel egyetemben. Pontosan hol található meg ez a minisztériumi állásfoglalás és melyik minisztérium az illetékes ebben?
Köszönöm a válaszukat!

Kedves Nóra!
A Pénzügyminisztérium illetékes. Konkrét ügy esetén javasoljuk közvetlenül a Pénzügyminisztérium megkeresését.

Tisztelettel érdeklődnék,
hogy CSOK-kal frissen vásárolt ingatlanba a közvetlen családtagokon kívül be jelentkezhet-e “idegen” (család barát) személy? Akár csak ideiglenes tartózkodási engedéllyel?

Kedves István!
Információink szerint nem, de ezt az kérdést az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztályával kellene egyeztetni.

Üdvözlöm!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a szüleim igénybe vették a CSOK-ot már 4 éve. A párom lengyel, szeretne hozzánk papír szerint beköltözni, szeretne ide lakcímkártyát igényelni. Van bármilyen olyan feltétele a CSOK-nak, hogy plusz új külső személy nem szerepelhet, lakhat ezen a címen, vagy nincs?

Kedves Nikoletta!
Információink szerint bejelentkezhet a párja a CSOK-os házba, de javasoljuk előzetesen az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztályával történő egyeztetést.

Tisztelt Hitelnet!
A megvásárolni kívánt lakás tulajdonosai külföldön tartózkodnak, a 4 fős családból 1 fő állandó lakcíme a megvásárolni kívánt lakás címe, a másik 3 családtagnak csak tartózkodási helyként van megadva ez a cím. Mivel a covid helyzet miatt kérdéses, hogy haza tudnak-e jönni a lakás átadásra, ezért a kijelentkezést nem biztos, hogy azonnal meg tudják tenni. Kérdésem, hogy származik-e abból hátrányunk az igénybe vett Csok-nál, ha megvásárlás után nem tudnak gyorsan kijelentkezni az előző tulajdonosok az adott címről, mi pedig már bejelentkezünk? Ezt ellenőrzik bárhol a Csok miatt, hogy hány fő van az adott címre bejelentkezve, illetve, hogy az előző tulajdonosok kijelentkeztek-e már?
Köszönöm előre is a tájékoztatást!

Kedves Ibolya!
A lakcím bejelentésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

Tisztelt Hitelnet!
Csok állami támogatással vásárolt ingatlanba be lehet-e jelenteni a támogatott személyeken kívül esetleg testvért, nagymamát, állandó lakcímmel? Köszönöm illetve milyen hatósághoz kell fordulni esetleges kérelemmel.
Köszönöm és várom szíves válaszukat.

Kedves Melinda!
A kérdésben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Kedves Melinda, Amennyiben sikerült erre a kérdésre választ találnia, akkor kérem ossza meg itt, hogy értesülhessek róla. Mintha rémlene erre vonatkozólag valami tilalom, de már nem emlékszek. Köszönöm.

Kedves Melinda ! Én megkérdeztem az illetékes járási hivatalt, ahogy Hitelnet javasolta. Alább belerakom előbb a választ, majd utána a kérdést is (aláhuzás itt nem látszik, de a bekezdésen belül arra a részre. Remélem tudtam segíteni.
******************************
Válasz:
” A lakóhely bejelentési kötelezettség a támogatott személyekre és gyermekeikre vonatkozik, (akikre tekintettel a támogatást kapták)
Nem minősül a CSOK rendelet szerinti feltételek megszegésének, ha a támogatott ingatlanba az édesanyját is bejelentik. (lakcímkártyát készítettnek) ”
***********************************
Kérdés ( (aláhúzás itt nem látszik, de a bekezdésen belül “” között egyértelmű szerintem.)
Tisztelt Járási Hivatal Családtámogatási Osztálya !
Az alábbi bekezdések CSOK támogatás banki szerződésének (Ügyfélszerződés Családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásáról) kötelező eleme ( tudtommal a jogalkotó írta elő ezen részeket a banknak).
Az aláhúzott mondatok rész azon esetek között van felsorolva, amikor vissza kell fizetni a CSOK támogatást, illetve a hivatkozott 50. § c) pontja is arra enged következtetni, hogyha édesanyámat bejelentjük (pl. állandó lakcímre) a CSOK ingatlanba akkor az alábbi esetek állnak fent:
a) bejelentés (lakóhely létesítését követően) 30 napon belül kamat mentesen kell vissza fizetni a CSOK támogatást (állandó lakcímkártya esetén esetünkben ez az eset állna fent, hiszen a bejelentés nem is elkerülhető ha lakcímkártya készül.)
b) bejelentés elmaradása esetén kamatostul kell visszafizetni
A 28.§-ban a kivételek között sem szerepel az ilyen eset.
**********************
Rendelet1= 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
Link a rendelethez: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600016.KOR
“A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a jelen ügyfélszerződés keltétől számított 10 éven belül a Kedvezménnyel épített, bővített, vásárolt Ingatlant lebontják, – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé –-, illetőleg elidegenítik, vagy az nem a Támogatott és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek átengedik, lakáscéltól eltérően hasznosítják, Rendelet1 szerinti határidőre nem költöznek be, illetőleg elidegenítik, akkor ezen körülményeket az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával köteles a járási hivatalnak bejelenteni 30 napon belül, illetőleg a Rendelet1 50.§ (3) bekezdésben megjelölt határidőben. Ha a Támogatott a bejelentési kötelezettségének késve, vagy egyáltalán nem tesz eleget, akkor a visszafizetés kötelezettsége a bontás, eltérő célra hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve az Ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Rendelet1 által meghatározott késedelmi kamattal növelten terheli kivéve a Rendelet1 28.§-ban foglalt eseteket. Ha a Támogatott nem kéri a Kedvezmény visszafizetésének járási hivatal általi felfüggesztését, akkor köteles a Kedvezmény folyósított összegét visszafizetni a Rendelet1-ben megjelölt kincstári számlára.”
***************************
Szeretném megkérdezni Önöket (mint a kérdésben eljáró hatóság), hogy az alábbi rendelkezés miképpen értelmezik? Be lehet-e következmények nélkül jelenteni közvetlen családtagot (állandó lakcímkártyát csináltatni) CSOK-os ingatlanban vagy sem?
Köszönöm válaszukat, amelyet kérem írásban küldjenek meg postai vagy email formájában.

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy ha a CSOK-ból vásárolt használt lakásba nem tudunk beköltözni 90 napon belül a felújítási munkálatok okán, akkor az milyen következményekkel jár? Elegendő, ha bejelentkezünk az ingatlanba?
Köszönöm válaszát!

Kedves László!
A bejelentkezést mindenképpen tegyék meg. A továbbiakról az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

Tisztelt Szakértő!
2017 májusában 2 gyerekre felvettük a 1,4 millió forintos csokot használt lakásra, valamint 6 millió forint piaci hitelt. Jelenleg egy gyermekünk már meszületett, a másik úton van (17 hetes magzat). Szeretnénk családi házba költözni, azonban jelenlegi lalásunkat sem szeretnénk eladi, mert van elegendő önerőnk a másik szintén hasznàlt családi ház megvételéhez. Van-e lehetőség arra, hogy a csokot így az eladás nélkül átvigyük a családi házra?Esetleg szükség esetén igénybevegyük a korábban fel nem használt csok-os hitelt?

Kedves Máté!
Ha nem adják el a meglévő lakást, akkor nem tudják átvinni a támogatást. Megoldás az lehet, ha önként visszafizetik a korábban kapott támogatást és újra igénylik, akkor az újra lesz bejegyezve.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Szakértő!
2017 májusában 2 gyerekre felvettük a 1,4 millió forintos csokot használt lakásra, valamint 6 millió forint piaci hitelt. Jelenleg egy gyermekünk már megszületett, a másik úton van (17 hetes magzat). Szeretnénk családi házba költözni, azonban jelenlegi lakásunkat sem szeretnénk eladni, mert van elegendő önerőnk a másik szintén használt családi ház megvételéhez.
Van-e lehetőség arra, hogy a csokot így az eladás nélkül átvigyük a családi házra? Esetleg szükség esetén igénybe vegyük a korábban fel nem használt csok-os hitelt?

Kedves Réka!
Ha nem adják el a meglévő lakást, akkor nem tudják átvinni a támogatást. Megoldás az lehet, ha önként visszafizetik a korábban kapott támogatást és újra igénylik, akkor az újra lesz bejegyezve.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm! Csokkal szeretnénk házat venni vagy építeni! Érdeklődnék, hogy lakhat e más is a vásárolt ingatlanban a gyerekeken kívül és igenybevevőkön kívül? Értem itt esetleg az egyik nagyszülőt vagy déd szülőt stb

Kedves Adrienn!
Javasoljuk, hogy a témában kérje a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztály állásfoglalását.

CSOK-ot igényeltünk sorházi lakás vásárlásához. A használatbavételi engedély kiadása, a társasház alapítás időbe telik, így a lakcím kiadása is. Volt, akinek meghaladta bőven a 90 napot.
Ilyenkor mi a teendő?

Kedves Ferenc!
A lakcímbejelentési kötelezettségnél a 90 napos határidő a támogatás utolsó részletének folyósításától számít.

Falusi csokhoz. Ahol a faluba fel veszem a hitelt abba a faluba bejelentett lakcímnek kel lenni??

Kedves Dániel!
Amennyiben a Falusi CSOK-os ingatlan vásárlása előtt áll, akkor nincs olyan feltétel, hogy az adott preferált településen rendelkezzen lakcímkártyával.
Azonban ha már megvásárolták falusi CSOk-kal az ingatlant, úgy feltétel, hogy bejelentett állandó lakcímmel rendelkezzen a támogatott ingatlanban.

Tisztelt Címzett!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy a CSOK mellett létesíthetek-e ideiglenes lakcímet, más településen?
A CSOK kötelezettségeinknek eleget téve, közös lakcímen lakom feleségemmel és gyermekeinkkel, viszont szeretnék ideiglenes lakcímmel visszajelentkezni a volt lakhelyemre, melyre azért lenne szükség, hogy a meglévő mezőgazdasági vállalkozásomat jobb pozícióba tudhassam.
Természetesen, továbbra is életvitelszerűen laknék a CSOK-kal érintett ingatlanban!
Megtisztelő válaszukat köszönöm szépen!
Üdv: Tamás

Kedves Tamás!
Információink szerint nem lehetséges ideiglenes lakcím létesítése fenti esetben. További, pontos tájékoztatásért kérjük, keresse a kérdésben illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

Jó napot kívánok.
Falusi csokkal vettünk egy házat. Érdeklődnék, hogy egy közeli családtag bejelentkezhet-e hozzánk? Az ingatlan csak a tartózkodási helye lenne, nem állandó lakcíme. A lakcímkártyában is csak akként szerepelne.
Várom válaszukat.
Köszönettel: Anikó

Kedves Anikó!
Javasoljuk, hogy az ügyben a területileg illetékes járási hivatalban érdeklődjön.

Tisztelt Szakértő!
Házunk építésekor igénybe vettük a CSOK-ot. Már fél éve ebben a házban élünk, a lakcímkártyát júniusban bemutattuk (ide vagyunk állandóra bejelentkezve, de a nyaralónkban van a tartózkodási helyünk, amit csak nyaralásra használunk), és most fél év után kaptunk az OTP-től egy levelet, hogy nem lehet máshol bejelentett tartózkodási helyünk. Erről eddig semmilyen tájékoztatást nem kaptunk.
Ez valóban így van? Tényleg ki kell jelentkeznünk a nyaralóból (tarthely)?

Köszönettel: Tivadar

Kedves Tivadar!
Információink szerint sem lehet tartózkodási helyként megadni a nyaralót, ha CSOK-kal finanszírozott lakásuk van. Erről bővebb információt az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önöknek.

Tisztelt Szakértő!
Családi házunkra szeretnénk a 2021-ben induló otthonfelújítási támogatást igénybe venni, ami tartózkodási helyként van feltüntetve a lakcímkártyán (két kisebbik gyermek még ide jár óvodába, illetve Iskolába), viszont állandó lakcímünk a tavaly vásárolt Csok-os lakásunk, ahova már a nagyobbik gyermek jár iskolába. Válaszát előre is köszönöm!

Kedves József!
Az tartózkodási hely nem felel meg a támogatás igénylésnél, mindenképpen állandó lakcímmel kell rendelkezniük a felújítandó ingatlanban. Azonban a CSOK miatt nem jelentkezhetnek ki az állandó lakcímről, mivel bentlakási kötelezettségük van a CSOk-os lakásban.

Jó napot!
Kizárja-e, hogy igénybe vegyük a 2021-ben induló otthonfelújítási támogatást az, ha 2 éve vettünk egy házat CSOK-kal, ahol jelenleg is lakunk, viszont tartózkodási helyként egy másik cím van megadva az anya és a gyerekek lakcímkártyáján? A tartózkodási helyre a gyermek óvodába járása miatt volt szükség. A CSOK-os ház vétele előtt már oda járt, így kiszakítani nem szerettük volna onnan. Probléma lehet-e a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási hely az új otthonteremtési támogatás és a FALUSI CSOK felvétele esetén?
Nem szeretnénk úgy beruházni, ha ezekre előtt nem kapunk egyértelmű választ.
Köszönöm szépen!

Kedves Tamara!
Véleményünk szerint nem jelent problémát, ha tartózkodási címnek másik cím van megadva, mivel életvitelszerűen a támogatott ingatlanban élnek. Azonban javasoljuk, hogy a témában kérjenek állásfoglalást a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálytól is.
Az otthonfelújítási programról IDE kattintva tájékozódhat részletesen. Fontos azonban, hogy ugyanazon munkálatokra nem igényelhető a támogatás és a Falusi CSOK is. Csak azokra a munkálatokra igényelhető az otthonfelújítási támogatás, amelyek a Falusi CSOK-os költségvetésben nem szerepelnek.