A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és az adó-visszatérítési támogatás igénylésével kapcsolatban újra és újra felmerülnek tisztázandó kérdések. Az egyik ilyen a CSOK és ÁFA visszatérítési kérelem benyújtására vonatkozik. Ismertetjük a tudnivalókat!

Kaphat ÁFA visszatérítést az, aki a CSOK igényléssel egyidejűleg nem kért adó-visszatérítési támogatást?

Több olvasónk is arról számolt be, hogy az idén tavasszal elkezdett építkezésükhöz CSOK-ot igényeltek és kaptak, majd néhány hónap elteltével az adó-visszatérítés iránti kérelmüket is szerették volna benyújtani, amit a hitelintézet elutasított arra hivatkozva, hogy az ÁFA visszatérítést csak a CSOK-kal egyidejűleg lehetett volna igényelni.

Kérdés tehát, vajon jogosult lehet-e ÁFA visszatérítésre az a támogatott személy, aki új lakóház építésére vonatkozóan CSOK kérelmét már korábban benyújtotta, s az adó-visszatérítés iránti kérelmét egy későbbi időpontban, de még mindig a folyamatban lévő építkezéshez kívánja igénybe venni?

Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó előírásokat az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. Kormányrendelet, ezen belül is a 69.-70.§ szabályozza.

A fenti kérdésre vonatkozó választ a 69.§ (9) bekezdése fogalmazza meg, miszerint:

(9) Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét és a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 36. § (3) bekezdése alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat köteles megfizetni.”

Fenti bekezdés értelmében, amit az NGM szintén megerősített, ha az igénylő a tervezett új lakás építéséhez mind a családi otthonteremtési kedvezményt, mind az adó-visszatérítési támogatást igénybe kívánja venni, akkor azt egyszerre, egyidejűleg kell igényelni a kiválasztott hitelintézetnél.

Aki tehát a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor nem élt az adó-visszatérítési támogatás nyújtotta lehetőséggel, az a későbbiekben ugyanannál a hitelintézeténél a kedvezmény igénybevételére már nem lehet jogosult.  A kormányrendelet a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyedi elbírálásra és méltányosság gyakorlására nem nyújt lehetőséget.

Az adó-visszatérítési támogatás nyújtására vonatkozó további előírások:

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület bekerülési költségének, illetve az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek vásárlásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építési telek, valamint az építkezéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5.000.000 forint.

Nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre.

Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy nem kötött és az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.

A jogosultság megállapításához számos személyi és egyéb feltételnek kell a kérelem benyújtásakor az igénylő által igazoltan teljesülnie. Ezekkel kapcsolatban Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre Hitelnet irodáinkban!

Változás 2016. szeptember 16-tól!

Akinek azért utasították el az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmét korábban, mert az építkezés magas készültségi fokon állt, s a támogatást nem tudta volna felhasználni a bekerülési költség finanszírozására, az 2016. december 31-ig újra benyújthatja a támogatás iránti kérelmét! Erről bővebb információ ITT olvasható.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése