Tisztelt Hitelnet!

Tetőfelújításra szeretnénk igénybe venni az ÁFA visszaigénylést, lakóház 1/2 tulajdoni hányaddal. Mindketten 4 hónapot Ausztriában dolgozunk. A feltételek között szerepel a tb jogviszony igazolása külföldi munkavállalás esetében.
Pontosan melyik formulára utal?
Vagy esetleg elég ha az OEP, illetve a NAV felé a szokásos bejelentéseket megtesszük? Ha mindent jól olvastam, nem találtam feltétként az aktív munkavállalói státuszt, aktív kereső státuszt, tehát ez nem feltétel?

Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Ildikó

Kedves Ildikó!

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítési támogatás esetén az alábbi előírásnak kell megfelelni:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított, és
legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 5. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja

Fentiek alapján tehát mindenképpen szükséges, hogy a kérelem benyújtásakor is és azt az megelőző 180 napban is rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal legalább egyik igénylő. Feltétel tehát az aktív keresőtevékenység. Ez lehet magyarországi vagy külföldi TB jogviszony is. Ez utóbbi esetben további feltételt is kell teljesíteni.

Ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolnia kell, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalnia szükséges, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik. Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A kérelem benyújtásakor külföldön fennálló TB jogviszonyt az úgynevezett Versicherungsdatenauszug nevű dokumentum hiteles magyar nyelvű fordításával lehet igazolni. Amennyiben a kérelem benyújtásakor magyarországi TB jogviszonyt igazolnak, akkor a korábbi ausztriai TB jogviszony információink szerint az E104 nyomtatvánnyal igazolható.

Az ÁFA visszatérítés további jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése