Hitelbírálat

Személyi hitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az egyes pénzintézeteknél az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsön felvételéhez előírt dokumentumok listája általában megegyezik. Pénzügyi partnereink személyi hitel igénylésekor a következő dokumentumok benyújtását írják elő általában: 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás Utolsó kéthavi forgalmazó bankszámla kivonat Utolsó havi közüzemi számla és a befizetését igazoló bizonyla...

Mekkora összegű hitel vehető fel szabad felhasználás esetén?

Szabadon elkölthető pénzre lenne szüksége, de a hitelügyintézés megkezdése előtt szeretne tájékozódni a felvehető kölcsönösszeg nagyságáról? A szabad felhasználás esetén felvehető hitel összege függ attól, hogy Ön ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönt vagy ingatlan bevonása mellett nyújtott jelzáloghitelt kíván-e felvenni. Ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi hitel esetén a hiteligényl...

Tartozásigazolás szükségessége

Hitelkiváltásra szabad felhasználású hitelkonstrukció igényelhető, melynek bírálata során fontos szerepe van a kiváltandó kölcsön fennálló tartozását igazoló dokumentumnak. Hitelkiváltás esetén a pénzintézetek bekérhetik a hitelfelvevő azon folyószámla kivonatait, amelyről a kölcsön havi esedékességű törlesztő részlete levonásra kerül. Amennyiben a bankszámla kivonatból az derül ki, hogy az ügy...

Devizahitel forintban fix törlesztő részletekkel

Deviza alapú jelzáloghitel igénylésére szánta el magát, de tart a deviza alapon nyújtott kölcsönök árfolyam ingadozásából adódóan a törlesztő részlet emelkedésétől? Esetleg már meglévő deviza alapon felvett jelzáloghitele van, melynek törlesztése során tapasztalta is a megemelkedett havi törlesztési kötelezettséget és biztosabb, kiszámíthatóbb megoldást keres? Ebben az esetben érdemes tájékozód...

Tulajdoni lap szerepe a jelzáloghitel igénylés során

Jelzáloghitel igénylésekor minden esetben be kell nyújtani az adott pénzintézethez a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapját. A pénzintézetek a tulajdoni lap alapján győződnek meg arról, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan valóban per-, és igénymentes, ugyanis csak rendezett tulajdoni lappal rendelkező tulajdon vagy tulajdoni hányad fogadható el fedezetként. Tulajdoni lapra van szüksége ...

A hiteligénylővel szemben támasztott feltételek

Amennyiben Ön hitelt szeretne igényelni, függetlenül attól, hogy szabad felhasználású vagy lakáscélú kölcsönről van szó, meg kell felelni a pénzintézetek által, a hitelfelvevővel szemben előírt követelményeknek. Ha az Ön nevében történik a hiteligénylés, akkor Ön a kölcsönügylet adósa. A bankok hitelezési gyakorlata szerint az adóssal szemben támasztott feltételek a legszigorúbbak. A hiteligény...

Személyi kölcsön referencia kamat alapon

A referencia kamat alapú árazás most már nem csupán jelzáloghitelek esetében létezik, hanem a referencia kamathoz kötött ingatlanfedezet bevonása nélkül igényelhető személyi kölcsön is megjelent a hazai bankok kínálatában. Az úgynevezett referencia kamat mértéke az egyhónapos EURIBOR alapján kerül meghatározásra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a pénzintézet a hitel folyósítása előtti hónap...

Forint hitelek: 30 bázispontos kamatcsökkenés

Az elmúlt hetekben a hazai hitelpiacon a piaci kamatozású forinthitelek kamatának csökkenése tapasztalható. Vezető pénzügyi partnereink közül újabb pénzintézet mérsékelte január 11-től forint alapon nyújtott jelzáloghiteleinek kamatát mind szabad felhasználású, mind lakáscélú hitelkonstrukció tekintetében. A forinthitel igénylése kedvező lehet mindenki számára, aki szeretné elkerülni a deviza a...

Hiteligénylés külföldi munkavállalás esetén

Ön külföldön dolgozik, de hazai pénzintézet hitelét kívánja igényelni szabad felhasználású vagy lakáscélú tervei megvalósításához? A külföldi munkavállalás miatt azonban nincs ideje a hitelügyintézésre? A Hitelnet teljes körű hitelügyintézéssel áll az Ön rendelkezésére ebben az esetben is. Ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsön felvételére külföldön szerzett jövedelem esetén is van már lehető...

Hitelfelvétel és életkor összefüggései

A hitelügyintézés kezdeti szakaszában az Ön által igényelni kívánt hitelkonstrukció kiválasztása történik. Ennek érdekében elsőként a különböző pénzintézetek által kínált hiteltermékek aktuális havi törlesztő részletének összehasonlítására kerül sor. A törlesztő részlet kiszámolásához a hitelösszeg és a futamidő megadása szükséges. A kölcsön maximális futamidejét pedig a hiteligénylők életkora hat...

Megoldható a hitelfelvétel, ha külföldi jövedelemmel rendelkezem?

Ön külföldön dolgozik, külföldi munkavállalói engedéllyel és külföldi munkaszerződéssel rendelkezik, külföldi bankszámlára kapja a jövedelmét, de Magyarországon szeretne lakást vásárolni, melynek vételárát hazai pénzintézettel kívánja finanszíroztatni? Mindez a Hitelnet irodáiban minden további nélkül megoldható! A külföldön szerzett jövedelemre hitelfelvétel szempontjából ugyanazok az előíráso...

Hitelfelvétel szülői ingatlanfedezettel

Előfordulhat, hogy Ön úgy kíván szabad felhasználású jelzáloghitelt felvenni, hogy jelenleg nem rendelkezik sem ingatlanfedezettel, sem megfelelő jövedelemmel, mert még nappali vagy levelező tagozaton tanuló huszonéves diák? Ez esetben a megoldást a szülői ingatlanfedezetre történő hitelnyújtás jelentheti, amennyiben a szülők hozzájárulásukat adják a hitelügyletben adósként való szerepléshez. I...

Jelzáloghitel igénylés kiskorú tulajdonos esetén

Időszerűvé vált jelenlegi lakásának felújítása, de az ingatlan kiskorú gyermekei nevén van, s emiatt nehézségekbe ütközik a hitelügyintézés? Ebben az esetben is tud segíteni Önnek a Hitelnet! Amennyiben kiskorú tulajdonában lévő lakóingatlanra szeretne jelzáloghitelt igényelni, a Gyámhivatal engedélyét kell kérni. A Gyámhivatal általában engedélyezi a hitelfelvételt felújítási hitelkérelem eset...

Hitelfelvétel terhelt ingatlan esetén

Ebben az esetben három megoldás lehetséges. Az egyik és legkézenfekvőbb az, hogy felkeresi a korábbi finanszírozó pénzintézetet és megérdeklődi, hogy volna-e lehetőség további jelzáloghitel igénylésére. Ez függ az ingatlan értékétől, az Ön jövedelmétől, meglévő kölcsöne rendszeres és pontos törlesztésétől, valamint az adott bank finanszírozási hányadától. Ha az előzetes egyeztetést követően...

Kaphatok lakáshitelt ha szerepelek a BAR listán passzív státuszban?

A hitelügyintézés során egyre több olyan ügyféllel lehet találkozni, aki korábbi hitelmulasztás miatt jelenleg BAR listán szerepel. Jogosan hangzik el a kérdés: „Passzív BAR lista esetén kaphatok-e lakáshitelt?” Ha az Ön státusza valóban passzív, tehát visszafizetésre került már a korábbi kölcsön, akkor nincs akadálya a hazai pénzintézeteknél történő hitelfelvételnek sem, amennyiben a visszafiz...

Hitelfelvétel 1 millió forint esetén

Hitelt felvenni szándékozó ügyfeleink gyakran fordulnak irodánkhoz azzal a kérdéssel, hogy 1 millió Ft összegű hiteligény esetén milyen hitelfelvételi lehetőséget tudunk kínálni valamint, mely típusú hitelkonstrukciók közül tudnak választani. E kérdés tekintetében különbséget kell tennünk ügyfeleink között aszerint, hogy ki az, aki a lehető leghamarabb időn belül a kölcsönösszeghez kíván jutni,...

Szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei

2009. szeptember 16-án, az egyes pénzügyi szervezetek által létrehozott Magatartási Kódex a lakossági hitelezéssel kapcsolatosan az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartást szabályozza. A Kódex II. pontja tartalmazza a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit is, melyek részletezésének folytatására kerül sor az alábbiakban: 12. Abban az esetben, ha az ügyfelet valamilyen...

Milyen fedezet szükséges a hitelekhez?

Egy-egy hitel biztosítéka tekintetében meg kell különböztetni az ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsönt és a jelzáloghitelt. Jelzáloghitelek esetén a legalapvetőbb fedezetet az ingatlan jelenti. Erre a hitelnyújtó pénzintézet jelzálogot jegyeztet be annak érdekében, hogy a kölcsön nemfizetése esetén a hiteligénylő számára folyósított kölcsönösszeget, valamint annak kamatait és egyé...

Mi alapján válasszunk hitelt nyújtó bankot?

Szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelek esetén az alábbi szempontok figyelembe vételével és mérlegelésével kell kiválasztani a megfelelő hitelkonstrukciót: A kamat mértéke Az alacsony kamat nem minden esetben jelent olcsó hitelt. Nem kerülheti el az Ön figyelmét az, hogy a bank által meghirdetett kamat akciós kamatot jelent-e vagy a teljes futamidőre vonatkozik. Ezen kívül lényeges k...

Mekkora hitelre vagyok jogosult?

Amennyiben Ön jelzáloghitelt kíván felvenni, a hitelügyintézés megkezdése előtt célszerű tájékozódni az egyes hitelnyújtók által kínált hitelkonstrukciókról. A Hitelnet irodáiban és Partnereinél egyszerre tájékozódhat mintegy 30 pénzintézet hiteltermékeiről, s választhatja ki az Ön igényeinek megfelelőt. Ha sikerült kiválasztani a megfelelő hitelezőt, akkor be kell nyújtani a kölcsönigénylést a...

Hitelfelvétel kezességvállalás mellett

Az elmúlt időszakban kezességet vállalt közeli hozzátartozója hitelügyletében, most viszont Ön is hitelt igényelne. Kérdése az lenne, hogy számíthat-e Ön meglévő kezességvállalása mellett pozitív hitelbírálatra, valamint kaphat-e ebben az esetben is kölcsönt? A kezességvállalás önmagában még nem zárja ki a hitelfelvételt, szabad felhasználásra és lakáscélra egyaránt igényelhető kölcsön. Rend...

CR, a pozitív adóslista

A CR egy olyan zárt rendszerű adatbázis, melynek célja a magánszemélyek hitelképességének differenciáltabb megítélése, a magánszemélyek hitelezésében részt vevő pénzügyi intézmények biztonságosabb működése, valamint az egyéni túl adósodás megakadályozása érdekében az ügyfél jövőbeli hitel-visszafizetési készségének és képességének a pontosabb meghatározása. A CR ma már a világ számos pontján si...

Ingatlanhitel szerződéskötés, jelzálogbejegyzés

A banki ügyintézés körülbelül harmadik hetében kerül sor – pozitív hitelbírálat esetén - a kölcsönszerződés megkötésére, a szerződések közjegyzői okiratba foglalására valamint a földhivatali jelzálog bejegyzésre. A közjegyzői okirat olyan közokirat, mely közjegyző által aláírtan tanúsítja az okiratba foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját, valamint hogy az okirattal tanúsított t...

Hiteligénylés és az életkor összefüggései

Hiteligénylés esetén számos – bankok és pénzintézetek által támasztott – követelménynek kell megfelelni. Ilyen kritérium a hiteligénylő életkora. ami a maximálisan igényelhető futamidőt, ez által a havi törlesztési kötelezettség nagyságát befolyásolja. Az alábbi összefoglalóból Ön is megtudhatja, hogy milyen életkorhatároknak kell megfelelni ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsön, valamint szab...

Jelzáloghitel igénylés gyorsított ügyintézéssel

Egy váratlan esemény miatt sürgősen kölcsönre van szüksége? Szeretné minél rövidebb idő alatt elintézni a hitellel kapcsolatos teendőket? Vezető bankpartnerünk által kínált hiteltermék esetén a hitelkérelem elbírálására gyorsított ügyintézés formájában kerül sor. A pozitív hitelbírálatot követően garantált időpontot tudunk ajánlani Önnek. Gyorsított hiteligénylés esetén az alábbi átfutási id...

Mennyi az ügyintézési idő jelzáloghitel esetén?

A hitelfelvétel mindig egy meghatározott cél elérése érdekében történik, ezért nem elhanyagolható kérdés a hitel átfutási ideje. Jelzáloghitel lévén a hitelkérelem beadása és a folyósítás között általában 2-3 hét telik el. Az alábbiakban áttekintheti a jelzáloghitel folyamatát az átfutási idő tekintetében: A hitelkérelem benyújtása adott pénzintézethez, majd az előminősítés után az értékbe...

Lakásvásárlás: Venni vagy várni?

Bizonyára sokan vannak Önök között, akik ingatlanvásárlás előtt állnak és sokakat elgondolkodtat vásárlás előtt a venni vagy kivárni dilemma. Jelen helyzetben várakozásra sarkallhatja az embert a közelmúltban bejelentett hír, mely szerint januárban várható a használt lakás után kivetett illeték mértékének csökkentése. Ha tehát most vásárolunk lakást, akkor az ingatlan értékétől függően 4 millió...

Miért utasíthatják el a személyi kölcsön kérelmet?

Végigjárta már a pénzintézetek többségét, de mindenhol elutasításra került a személyi kölcsön kérelme és nem tudja az elutasítás okát? A pénzintézetekre vonatkozó titoktartás miatt valóban nem mindig van lehetőség megtudni, hogy miért nem feleltünk meg az adósminősítésen. A személyi kölcsön kérelem befogadása után elsőként a KHR ellenőrzés történik. Ha az adataink szerepelnek a KHR-ben (korábba...

Kedvező lehetőség svájci frank alapú hitelkiváltásra!

A pénzügyi válság hatására a legtöbb hazai pénzintézet felfüggesztette svájci frank alapú hitelezését. Az alábbi összefoglalóból megtudhatja, hogy mik a legfontosabb feltételei a legkedvezőbb svájci frank alapú hitelünk igénylésének, mely a fennálló hiteltartozások kiegyenlítését követően akár szabad felhasználásra is igényelhető. A hitel jelzálog- és személyi kölcsönök, áruvásárlási és autó...

Jelzáloghitelt vagy személyi kölcsönt érdemes felvenni szabad felhasználásra?

Szabad felhasználású hitelre lenne szüksége, de tanácstalan abban, hogy jelzáloghitelt vagy személyi kölcsönt igényeljen? Természetesen mind a fedezet nélküli mind az ingatlanfedezettel nyújtott kölcsönnek megvannak az előnyei és hátrányai egyaránt. Biztosan megtalálja kérdésére a választ és megkönnyíti döntését, ha az alábbiakban áttanulmányozza a jelzáloghitel és a személyi kölcsön legfontosabb ...

Osztrák hitelek kiváltása

Korábban felvett osztrák jelzáloghitelét szeretné kiváltani és kedvezőbbre cserélni? Alacsonyabb havi törlesztő részleteket szeretne elérni? Egyszerűbben szeretné havi részleteit feladni? Megemelkedtek a havi részletei és kedvezőbbre cserélné meglévő hiteleit? Honlapunkon található hitelkiváltás kalkulátor segítségével ki tudja számolni, hogyan alakulnának felvenni kívánt hitelének havi törlesz...

2009-ben is új, forint alapú hitelek kedvező kamatokkal

Kedvező kamatokkal rendelkező forint alapú jelzáloghitel kondíciót jelentett be kiemelt bankpartnerünk. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb jellemzőket: Kondíciók: Kamat az első kamatperiódusban Lakáscélú hitel8,95% + nincs kezelési költség Szabad felhasználás vagy hitelkiváltás9,20% + nincs kezelési költség az első kamatperiódust követően 12 havi BUBOR-hoz kötött. Lakáscél...

Szigorodó lakáshitelek Nagy-Britanniában

A brit pénzügyi felügyelet szigorítja a lakáshitelek folyósítási feltételeit. A várhatóan ma bejelenteni kívánt csomag az előzetes információk alapján az lakáshitelt felvenni kívánó  ügyfelek hitelképességének a jelenleginél sokkal szigorúbb vizsgálatát írja majd elő. A tervek szerint a hatóság nem kívánja betiltani a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanok forgalmi értékével azonos, vag...

Pénzügyi vállalkozások - csak óvatosan

Az elmúlt évben sok ezer ügyfél fordult lakáshitelért vagy szabad felhasználású jelzáloghitelért un. pénzügyi vállalkozásokhoz. Ezekben az esetekben a kiváltó ok elsősorban az volt, ha az ügyfél hitelkérelmét különböző okok miatt a kereskedelmi bankok elutasították. Az ilyen típusú vállalkozások rendkívül kedvező hitelbírálati feltételekkel nyújtottak kölcsönt az igénylők részére, a hitelfelvétel ...

Egyre keresettebbek az osztrák hitelek

Bár a legtöbb hazai pénzintézetnél is igényelhetnek az úgynevezett passzív BAR-osok már jelzáloghitelt, egyre nő a számuk az Ausztriában hitelt felvenni szándékozóknak. Aktív BAR lista kizáró ok a hazai pénzintézeteknél történő hitelfelvétel esetén. A legtöbb hazai pénzintézetnél az úgynevezett passzív BAR-osoknak sincs lehetőségük jelzáloghitel igénylésére, így egyre nő a számuk az Ausztriáb...

Hitelközvetítők és a sikerdíj

Hitelközvetítők, akik nem az ügyfél érdekeit tartják szem előtt, hanem egyetlen céljuk, hogy minél több pénzt keressenek az ügyfélen. Számos ügyfelünk számolt be olyan esetekről, amiket más hitelközvetítő irodában tapasztaltak. Néhány intő példát szeretnénk bemutatni: Lakáshitelek esetében, amikor a  banki költségeket nem lehet utólagosan a felvett hitelből levonni, tehát az ügyfélnek ki kell ...

Személyi kölcsön hitelbírálat 5 perc alatt lehetséges?

Ellentétben az ingatlan fedezet mellett igényelhető szabad felhasználású hitelekkel, a személyi kölcsön igénylés legfontosabb helyzeti előnye a gyorsaság. Néhány pénzintézettől eltekintve nem kell heteket várni az eredményig, illetve a folyósításig. A Hitelnet irodáiban és Partnereinél gyakorlatilag a szükséges papírok bemutatását követően felrögzítjük igénylését és az előzetes hitelbírálat a r...

Hitelbírálat adásvételi szerződés előtt

Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az esetek 99%-ban foglalót is át kell adnia a vevőnek, biztosítékként. Amennyiben a hitelbírálat negatív, akkor az átadott előleg nem jár vissza, hacsak ezt az adásvételi szerződés külön nem tartalmazza. Számos pénzintézetnél lehetőségünk van még az adásvételi szerződés megkötése előtt előzetes hitelbírálatot kérni még abban az esetben is, ha még ...