Partner pénzintézeteink

Az alábbiakban tájékoztatót talál Társaságunk (C&I HItelnet Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 65. / Levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 90.; cégjegyzékszám: 18-09-104925, adószám: 12768118-2-18, MNB (PSZÁF) engedélyszám: EN-I-911/2010 regisztráció ellenőrizhető: mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese), mint Független pénzpiaci közvetítő, valamint jelzáloghitel közvetítő – többes ügynök (a továbbiakban: Független Közvetítő vagy Főügynök) szerződött Pénzügyi Intézményi Partnereiről, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (továbbiakban Hpt.) előírt egyes tájékoztatási kötelezettségekről.

A Főügynök egyéb adatai:

Telefonszám +36 70 317 65 01
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (http://felugyelet.mnb.hu/)

A Független Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag az MNB engedélyével végezheti. Amennyiben a Főügynök vagy Közvetítő alvállalkozója1 a feladatainak végzése során nem a tőle elvárható gondossággal jár el és egyértelműen neki felróható okból tevékenységével okozati összefüggésben az ügyfélnek kárt okoz, akkor ezekért a károkért az ügyfél irányában a Főügynök tartozik felelősséggel. A Közvetítő alvállalkozó és így a Főügynök helytállási felelőssége sem terjed ki a pénzügyi szolgáltatók érdekkörében bekövetkező késedelemmel illetve egyéb mulasztással összefüggésben bekövetkező károkért. Főügynök és Közvetítő alvállalkozó általános tájékoztatási kötelezettsége nem helyettesíti a pénzintézet által, legkésőbb a szerződéskötés előtt kötelezően adandó, az adott ügylet pontos adataira (pl.: vállalt havi megtakarítás/törlesztőrészlet mértéke, kötelezettségek, esetleges nemfizetés következményeit, stb.) vonatkozó tájékoztatást. Ezeknek az információknak a pontos megértéséért a Főügynök, valamint a Közvetítő alvállalkozó nem felel, az információk meg nem értéséből esetlegesen eredő károkért felelősséggel nem tartozik. A Főügynök és Közvetítő alvállalkozó a közvetítői tevékenységéért az ügyféltől díjazásra nem jogosult. E rendelkezés nem érinti a Főügynök és a Közvetítő alvállalkozó azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel, amely külön írásbeli megállapodás tárgyát képezi.

Főügynök – és így a Közvetítő – sikeres tevékenységéért azon pénzpiaci termékek után jogosult közvetítői díjazásra a pénzügyi intézménytől, amelyre a Főügynök és a pénzügyi intézmény szerződése mindenkor kiterjed. Lakástakarékpénztár részére pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetén közvetítői díj csak az után a lakás-előtakarékossági szerződés után jár, ami után az ügyfél a számlanyitási díjat megfizette.  Jelzáloghitel közvetítése esetén, amennyiben a tájékoztatás időpontjában még nem ismert a közvetítői díj mértéke, arról Ügyfél a részére kiadott, pénzügyi intézmény által készített személyre szóló tájékoztatóban informálódhat pontosan. A jelzáloghitel közvetítői tevékenység közvetítői díjazása a vonatkozó törvény (Hpt.) szerint maximalizált. Így a jelzáloghitel közvetítői tevékenységgel foglalkozó Főügynököt megillető közvetítői díj mértéke, nem haladhatja meg az adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtásakor meghatározott tőketartozás (pénzügyi lízing esetében ideértve a maradványértéket is) kettő százalékát. Fennálló jelzáloghitel-szerződés, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása során eljáró független közvetítő tekintetében a közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a jelzáloghitel-szerződés módosításakor fennálló tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a maradványértéket is) kettő százalékát. A Főügynök – és így a Közvetítő alvállalkozó – díjazásának szabályait, a Főügynök és a pénzügyi intézmény között fennálló szerződés szabályozza. Ez alapján általánosságban kijelenthető, hogy a közvetítői díjazás esedékessége sikeres közvetés esetén, a hitelfolyósítást követő hónapra tehető, ahol minden esetben a pénzügyi intézmény nyilvántartása az irányadó. A Főügynök és a Közvetítő alvállalkozó nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. Főügynök és Közvetítő alvállalkozó nem nyújt a Hpt. szerint meghatározott hiteltanácsadást.

1Közvetítő alvállalkozó – a C&I Hitelnet Kft. (Főügynök) szerződött Partnereként, a pénzügyi intézmények megbízásából jár el, a 2013. évi CCXXXVII törvényben foglaltak szerint, mint többes független Közvetítő. Közvetítő alvállalkozó Felügyeleti regisztrációja ellenőrizhető: felugyelet.mnb.hu. Közvetítő alvállalkozó az ügyfél-tájékoztatás során – de még a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban vagy más tartós adathordozón – azonosítja magát és egyértelmű tájékoztatás nyújt a Hpt. szerint előírt módon.

A Főügynök,

• panaszkezelésével kapcsolatban:ci-hitelnet-kft-panaszkezeles
• adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban: Adatkezelési tájékoztató

a fent megadott linkekre kattintva talál részletes információkat.

Társaságunk szerződött Pénzügyi Intézményi Partnerei:

AEGON Lakástakarék Zrt.Pátria Takarékszövetkezet
Budapest Bank Zrt.TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet
CIB Bank Zrt.Nyugat Takarék Szövetkezet
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.Dél TAKARÉK Szövetkezet
ERSTE Lakástakarék Zrt.B3 TAKARÉK Szövetkezet
Takarék Jelzálogbank Nyrt.Pannon Takarék Bank Zrt.
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.3A Takarékszövetkezet
Provident Pénzügyi Zrt.CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet
K&H Bank Zrt.Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Oberbank AG Magyarországi FióktelepKORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet
OTP Ingatlanlízing Zrt.Békés Takarék Szövetkezet
TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.Hitelpont Zrt.
MKB Bank Zrt.Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Takarék Lízing Zrt.Magyar Cetelem Bank Zrt.
SOPRON BANK Zrt.MAGYAR ZÁLOGHITEL Zrt.
UniCredit Bank Zrt.OTP Bank Nyrt.
Sberbank Magyarország Zrt.Raiffeisen Bank Zrt.
Fókusz TakarékszövetkezetOTP Lakástakarék Zrt.
M7 TAKARÉK SzövetkezetOTP Jelzálogbank Zrt.

Utolsó módosítás: 2019. január 14. hétfő