Lakásfelújítási támogatás 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Gyakori kérdések és válaszok a lakásfelújítási támogatás témában ide kattintva olvashatók.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg)a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése,

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Napelemes rendszer számláját érintő változás

Napelemes rendszer számláján feltüntetett anyagköltség és ahhoz kapcsolódó vállalkozói díj továbbra sem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, ám ebbe a költségbe nem számít bele a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat költsége.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos utoljára feltett gyakori kérdések

 • Külföldön tanuló gyermek után igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Szeretném megkérdezni, hogy ha a lányom 23 éves, külföldön tanul, és Sopronban is, de mi tartjuk el, igényelhetünk-e lakásfelújítási támogatást.

  Válaszunk:
  A kormányrendelet nem tér ki arra, hogy a gyermek esetén milyen egyéb feltételeket támasztana, illetve hogy hol folytathatja tanulmányait. Ami minden esetben elvárás, hogy a bejelentett állandó lakcímének a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólnia és legfeljebb 25 éves lehet. (további feltételek és részletek ide kattintva)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A homlokzat egy részének burkolása támogatható?

  Tisztelt Hitelnet!
  Homlokzati felújításom során a festési munkálatokon túl a homlokzat egy részét (30 nm) kerámialappal fogom burkolni. A teljes homlokzat felülete 200 nm.
  A fenti burkolási munka (anyag + munkadíj) támogatható?
  Üdvözlettel:
  György

  Válaszunk:
  Kedves György!
  A kormányrendelet szerint támogatható munkálatok:
  ” az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,”
  “az épület külső festése, színezése”
  Véleményünk szerint a kerámialappal történő burkolás is támogatható tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Járda felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Üdvözletem, régi megrepedezett, megsüllyedt járdánkat szeretnénk belül újraépíteni. Kb 80%- ban betonozás, 20%- térkő. Erre vonatkozik-e a térburkolat cseréje?
  Köszönöm.

  Válaszunk:
  A MÁK által kiadott tájékoztatók alapján “a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására” NEM igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Amennyiben az említett munkálatok telken belül vannak, akkor természetesen támogatható tevékenységnek minősül a betonozás és a térkő is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Cserépkályha felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Tisztelt Szakértő!
  Kérem szíves Tájékoztatását, meglévő cserépkályha átrakása-javítása támogatható tevékenység-e?
  Köszönettel…

  Válaszunk:
  Információink szerint igen igényelhető a cserépkályha elbontására, újáépítésére a lakásfelújítási támogatás akkor, ha a munkálatokat ugyanaz a kivitelező végzi el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Bankkártyás vásárlás esetén kell egyéb igazolás a lakásfelújítási támogatás elszámolásánál?

  Tisztelt Cím!

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha internetes áruházból vásárolok anyagot a felújításhoz akkor elegendő a kereskedőtől
  áfás számlát kérni a vásárlás igazolására , akár kártyával akár utánvéttel vagy utalással lett fizetve? Banki bizonylatra nincs szükség.?
  Egyébként ez minden anyag vásárlásánál igaz akár helyi akár webes vásárlásról van szó?
  Banki bizonylattal csak a kivitelező vállalkozók számláinak kifizetését kell igazolni?
  Ha az interneten vásárolok egy könnyűszerkezetes (alu profil, tető, négy láb) nyitott kocsibeállót amit a betonhoz
  rögzítek az támogatható?

  Köszönöm szépen segítségüket!
  További szép napot kívánok!

  Válaszunk:

  Bankkártyás fizetés esetén nem szükséges banki igazolás, folyószámla kivonat a fizetésről, erre csak átutalásos számla esetén van szükség. Az ÁFÁ-s számlát minden esetben be kell nyújtani.
  A mobilgarázs csak akkor számolható el, ha beton alapra van rögzítve. A kérdést már feltették Ön előtt, kattintson ide.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az összes kérdés megtekintéséhez kattintson ide.

  Tegye fel kérdését

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Felteszem a kérdésem

  A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  7.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm!
  Szeretnék érdeklődni, hogy kerti locsolórendszer felújításra igénybe vehető a támogatás?
  Köszönöm

  Kedves Beatrix!
  Az említett munkálatra nem igényelhető a támogatás.

  Üdvözlöm!
  Olvastam, hogy a raklap árak nem támogatandó, ami logikus is, Visuont azok az árak a számla végösszege én szerepelnek. A támogatás benyújtásakor az elszámolási táblázatban a raklap árakat ki kell akkor vonni a számlák végösszegéből és úgy benyújtani vagy majd a MÁK vonja le?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Babela!
  Igen, a raklap díjával csökkenteni kell a számla összegét, és ezt az összeget kell beírni a számlaösszesítőbe.

  Tisztelt Hitelnet Munkatárs !
  Kérdésem, hogy 2011. óta szolgálati járandóságban részesülök, azonban 2017. márciusától napi 6 órás, 2021. március 1-től pedig napi 4 órás foglalkoztatásban dolgozom, vagyis Tb-t vonnak a fizetésemből. A fenti feltételekkel jogosultak vagyunk-e a lakásfelújítási támogatásra. /férjem több mint 40 éve folyamatos, 8 órás munkaviszonnyal rendelkezik/.

  Kedves Krisztina!
  Együttes igénylés esetében elegendő, ha az igénylők egyike rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal. A részmunkaidő is keletkeztet TB jogviszonyt, így az Ön TB jogviszonya is elfogadható.

  Azt szeretném megkérdezni, hogy ha festés esetén mi szerezzük be a szükséges anyagokat nem csak a festéket hanem a fóliát, hengereket, ecseteket, hígító akkor ezek a tételek is elszámolhatóak mind?

  Kedves Csongor!
  A segédeszközök, mint a fólia, henger és ecset nem számolható el.

  Üdvözlöm ! Ha a két szobánkba a festéket megkaptuk ajándékba a családtól , tehát nincs számlánk akkor a festő munkadíját a két szobára is elszámolhatjuk , vagy csak a konyhába nappaliba amihez van számlán festékünk ?

  Kedves Laci!
  Nem feltétel, hogy minden munkálathoz tartozzon anyagdíj. A témában bővebben IDE és IDE kattintva olvashatnak.

  Tisztelt Hitelnet Munkatárs!
  Konyha felújítást tervezünk. A kérdésem az lenne, hogy a lányom a 25. születésnapját októberben ünnepli. Beleférnénk még ebbe a projektbe? Egyébként minden tényező adott.
  Köszönöm válaszukat: Judit

  Kedves Judit!
  A munkálatot be kell fejezni és az igénylést be kell nyújtani a gyermek 25. születésnapja előtt. Amennyiben ez teljesül, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra.

  Érdeklődni szeretnék, hogy IKEA-ban vásárolt gardróbszekrény elszámolható-e a támogatásban, beépített bútornak számít-e?
  Köszönöm.

  Kedves Linda!
  Amennyiben a számlán szerepel, hogy a szekrény beépíthető, úgy véleményünk szerint elfogadható.

  Tiszteletem.
  Érdeklődnék, hogy van egy 22 éves gyermekem, aki velem és az élettársammal él, de eddig nem igényeltem semmit a gyermekem után. Ha lakásfelújítást szeretnék és kellene 1.5 millió Ft, akkor mit kell tennem, vagy kell-e önerő? Szeretnék bővebb tájékoztatást mi ennek a menete.
  Köszönettel: Ági

  Kedves Ágnes!
  A támogatásról részletesen fenti bejegyzésünkben tájékozódhat. A támogatott felújítási hitelről IDE vagy IDE kattintva olvashat bővebben.
  További, személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  Üdv a kérdésem az volna hogy a feleségemmel 50%-50% százalékban vagyunk tulajok,az anyag számlák az én nevemre vannak irva .Melyik kérelem nyilatkozatott kellesz kitöltenünk ?

  Kedves Ernő!
  Amennyiben együttesen igénylik a támogatást, úgy a 2. számú mellékletet is ki kell tölteniük.

  Tisztelt Hitelnet !

  Két kérdésem volna.
  Az első, hogy ha van egy anyagszámlám amin több különböző támogatott munkához van anyag, tehát tetőjavításhoz, parkettázáshoz, festéshez, stb, a számlaösszesítőn viszont az egyes számlákhoz csak egyetlen támogatott tevékenység választható ki.
  Hogy csináljam ?
  Hagyjam üresen a mezőt, nyomtassam ki, és utána kézzel írogassam be a kódokat, hogy a, b, c, d scanneljem és így lesz jó vagy mit kell tennem ?
  A második kérdés, hogy van kb. 60 számlám – egy file-ként kell feltölteni, vagy minden egyes számla külön file legyen ?

  Köszönettel :
  Balázs

  Kedves Balázs!
  A számlaösszesítőn az adott munkálatokhoz tartozó összeget írja be a megfelelő pontba.
  Véleményünk szerint megfelelő, ha egy file-ként tölti fel, azonban javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban kérje a MÁK állásfoglalását.

  Tisztelt Hitelnet!
  Nyári konyhánkat szeretnénk teljesen felújítani, úgy, hogy az alapzaton kívül minden más (tető, falak) lebontásra kerülnek. Tehát újjáépítésről lenne szó. A támogatás ez esetben igénybe vehető?
  Köszönettel,
  Varga Mihály

  Kedves Mihály!
  Ahogy fenti bejegyzésünkben is olvashatja, építési munkálatokra nem igényelhető a támogatás. Tehát a nyári konyha bontása és annak újra építése nem számolható el. A támogatott munkálatokról fenti bejegyzésünkben olvashat.

  Üdvözlöm! Érdeklődni szeretnék, hogy az anyagszámlák keltezése lehet a vállalkozóval történt szerződés időpontjának megkötése előtti dátum? Köszönöm!

  Kedves Adrienn!
  Igen, amennyiben Ön vásárolja meg az anyagot a munkálathoz, úgy nem probléma, ha az anyagszámla dátuma korábbi, mint a vállalkozói szerződés dátuma.

  Köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Házastárssal együttes igénylés esetén az 1. számú nyilatkozatot mindkét félnek (férj és feleség) ki kell töltenie? Köszönettel.

  Kedves Kata!
  Információnk szerint elegendő az egyiküknek kitölteni.

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy tetőcserép vásárláskor felmerülnek sallangos költségek is, mint például raklap, amit feltüntetnek a számlán. A raklapokat visszavittük a kereskedőnek, visszakaptuk az árát, erről jóváíró számla is készült. A számlaösszesítőn hogyan kell a számlát feltüntetnem? Az eredeti (raklap összegével együtt szereplő tetőcserép) számla végösszegéből vonjam ki a jóváírt összeget és a számlaösszesítőre is az eredeti számla adatait írjam fel, raklap árral csökkentett összeggel? Esetleg másképp?
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Kata!
  A raklap díjával csökkenteni kell a számla összegét, és ezt az összeget kell beírni a számlaösszesítőbe.

  Tisztelt Hitelnet!
  Köszönöm szépen tegnapi válaszukat!
  Még egy kérdésem lenne. Elolvastam az erre vonatkozó részt, de sajnos nem egészen világos.
  2 szülő + 2 gyermek esetén mind a 4 lakcímkártyán annak a címnek kell szerepelnie “Lakóhely”-ként, amelyre a támogatást fel kívánjuk venni? Vagy elég 1 szülő + 1 gyermek, vagy 1 szülő + 2 gyermek?
  Köszönöm!
  Judit

  Kedves Judit!
  Együttes igénylés esetén mindkét szülő állandó bejelentett lakcíme a felújítandó ingatlanba kell szólnia.
  Amennyiben az egyik szülő megfelel minden jogosultsáági feltételnek egyedül, úgy egyedül is igényelheti a támogatást, így a másik félnek nem szükséges, hogy állandó lakcímmmel tendelkezzen az ingatlanban.
  Mivel a támogatás már egy gyermek után igénybevehető, így egy gyermeknek, aki után igénylik a támogatást, neki szintén 1 éves állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie az ingatlanban.

  Tisztelt Hitelnet!
  A gyermek lakcímkártyáján szereplő “Tartózkodási hely” rovatban megjelölt címre is igényelhető a támogatás?
  Köszönettel,
  Judit

  Kedves Judit!
  Nem, a lakásfelújítási támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő és gyermeke legalább egy éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen a felújítani kívánt ingatlanban. Az ideiglenes lakcím, tartózkodási lakhely nem fogadható el.

  Édesanyámmal és 21 éves leányommal élek egy családi házban. Elromlott a gázkazán. Igényelhetem-e a segítséget? Fél tulajdonban én, másik félben édesanyám a tulajdonos a házra.

  Kedves Mónika!
  A jogosultsághoz elegendő 50% tulajdonrész, így ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy jogosult lehet a támogatásra.

  Tisztelt Hitelnet!
  Jelenleg Ausztriában,ingázóként dolgozok,3 gyermekünk van.
  Azután szeretnék érdeklődni,hogy napelem telepítésre igénybe vehetem-e az állami támogatást?
  Köszönettel:Ákos

  Kedves Ákos!
  Az igénylés pillanatában már magyar TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Amennyiben ez a feltétel és a további jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra.

  Tisztelt Hitelnet!
  Jelenleg a ház, amiben 4 éve lakunk a férjemmel és a kisgyermekünkkel az anyósom nevén van. Szeretnénk igénybe venni a 3+3 millió forintos lakásfelújítási támogatást.
  Anyósom az 1/1 tulajdonos, elegendő a támogatáshoz, ha az ingatlan felét a férjemnek ajándékozza? És így egyikünk lesz 1/2 arányban tulajdonos a felújítandó ingatlanban.
  (Mivel csak egyeneságon illetékmentes az ajándékozás, így én nem szereznék tulajdonjogot.) Válaszukat előre isköszönöm!

  Kedves Ágnes!
  Igen, megfelelő, ha férje ajándékozással szerez 50% tulajdonrészt a felújítandó ingatlanban.

  Tisztelt Hitelnet!
  Tudnak-e abban segíteni, hogy a vállalkozói szerződésben, a vállalkozóra vonatkozó részben elfogadható-e, ha a vállalkozó pecsétet tesz az adatok kitöltése helyett, mert olyan kevés a rendelkezésre álló hely?

  Kedves Zsolt!
  Véleményünk szerint nem elegendő a pecsét, hanem ki kell tölteni a vállalkozóra vonatkozó részt. Wordben is letölthető a vállalkozói szerződés, úgy begépelhetőek az adatok vagy bővíthető a kitöltendő hely.
  Személyes állásfoglalásért javasoljuk, hogy forduljon a MÁK-hoz.

  Tisztelt HitelNet!
  Szeretném megkérdezni, hogy ebben az évben felújítást végzünk (pl. kazáncsere, redőnycsere), de jövőre is folytatjuk felújítani (pl. laminált padló csere, csempecsere, stb.), és ha jövőre végeztünk, akkor együtt az összes számlát le lehet adni (2021-2022)? Igényelhetjük a kedvezményt?
  Előre is köszönöm.
  üdv, Krisz

  Kedves Krisz!
  Igen, csak egyszeri igénylésre van lehetőség, így ha az összes munkálattal végeztek, akár 2022-ben, utána tudják benyújtani az igénylést. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhatnak.

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt olvastam, hogy a 60 napos feltöltési határidő a számláknál az utolsó számla keltétől számított 60 napon belül. Az első anyagszámlám 04.22.-i keltezésű. Még lesznek számlák. Feltölteni még nem töltöttem semmit, mert hiánypótlásra 1x van csak lehetőség.
  Kérdésem az, hogy az első számlával nem fogok kicsúszni a határidőből, ha pl. az utolsó számlám 07.01.-es és egyszerre töltöm fel a számlákat? Valamint készpénzes számlát is elfogadnak?

  Köszönettel :
  M. László

  Kedves László!
  Információnk szerint a 60 napos határidőt az utolsó teljesített számlától kell számítani.
  A vonatkozó kormányrendelet szerint: 8. § * (1) A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. *
  Készpénzes számla is elfogadható.

  Készpénzes vállalkozói munkadíj számlát is elfogadják?

  Kedves László!
  Igen, a készpénzzel teljesített számla is elfogadható.

  Tisztelt Hitelnet!

  Pontosítást szeretnék kérni arra vonatkozóan, hogy a vállalkozási szerződésben a felújítási munkálatok között szerepel “belső lépcső kialakítás és cseréje”,. Kérdésem az lenne, hogy ha én csak a belső lépcső korlátait szeretném kicserélni és magát a lépcsőt eredeti állapotában hagyom, így is jár-e a támogatás? /Sajnos erre vonatkozóan nem találtam információt…/
  Köszönöm szépen!!!

  Kedves Sándor!
  Véleményünk szerint korlát cseréjére is igényelhető a támogatás.

  Jó napot hogy maradhatok szaladó elszámolásban kell az óra csere is vagy csak a szerződés az áramszolgáltató fele 2021.06.30-ig

  Kedves Mónika!
  Azokra a napelemes rendszerekre, amelyeknek a beüzemelése (tehát az óracsere is) 2021. július 1-je előtt megtörténik, még a szaldós elszámolás vonatkozik akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. 2021. június 30 után benyújtott támogatási igény esetén a kérelemhez csatolni kell az elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatát is a beüzemelés időpontjára vonatkozóan.

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt látni, hogy több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén kell köz- vagy magánokirat.
  Társasházi lakás nem közös tulajdonú ingatlan véleményem szerint.
  Önök szerint szükséges az alapító okirat?
  Valamint arra vonatkozó információt nem találok, hogyha egyes munkálatoknál csak munkadíjat számolok el, mivel használt vagy már régóta meglévő anyagból szeretném megvalósítani.Vizsgálják, hogy az anyag bontott, használt stb.?
  Köszönettel
  Lackó

  Üdvözlöm!
  Már egyszer feltettem a kérdést, de nem kaptam választ. Csak kisgyermekesek vehetik igénybe a támogatást? 50 éves vagyok, nincs kisgyerek.

  Kedves Zsu!
  Ahogy fenti bejegyzésünkben is olvashatja, a támogatást egy 25 év alatti vérszerinti vagy örökbefogadott gyermek után lehet igényelni.

  Kedves Hitelnet! Kerdésem : A házaspár közöstulajdonú lakását szeretné felújítani, a felújítási számlák csak az egyik fél nevere szólhatnak,vagy lehet olyan számla is ami a masik fél nevére szól? Ez azert alakult így mert a feleségnek lakaselőtakarékossági kasszája volt,amit szinten a lakas felújítasra költene, ott azokon a számlákon az ő nevenek kell szerepelni.
  Köszönöm a válaszukat.

  Kedves Mária!
  Együttes igénylés esetén bármelyikük nevére szólhatnak a számlák. Nem probléma, ha egyes számlák a férj és más számlák a feleség nevére szólnak. Az is megfelelő, ha az összes számla csak a feleség nevére szól.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az udvar egy részének gumitéglával való burkolását is el lehet-e számolni?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Éva!
  Véleményünk szerint gumi tégla vásárlásra és lerakásra a támogatás nem igényelhető, azonban javasoljuk, hogy kérje a MÁK személyes állásfoglalását.

  Üdvözlöm!

  Mi most vásárlunk egy ingatlant (ami még nincs a nevünkön), de az építőanyag árak folyamatos változása miatt szeretnénk előre megvenni néhány építőanyagot.

  Az lenne a kérdésem, hogy ahhoz, hogy fel tudjuk használni a számlát a támogatáshoz, az igényelt számláknak az új ingatlan címére kell, hogy szóljanak vagy szólhatnak a jelenlegi lakcímünkre is?

  Kedves Gábor!
  A számlákat mindenképpen a saját nevükre és a felújítandó ingatlan címére kell kérni. Fontos még, hogy azután kezdhetik gyűjteni a számlákat, hogy a földhivatalban a tulajdonjog bejegyzére került.

  Az államkincstárnál azt a tájékoztatást kaptam, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelni a követelményeknek, azaz már a földhivatal általi tulajdonjog bejegyzés előtt is lehet számlákat gyűjteni.

  Üdvözlöm!
  A tulajdoni lapon 2 hónapja az szerepel, hogy tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, de a tulajdonjog bejegyzés még nem történt meg.
  Ez esetben a számlákat még nem kezdhetjük gyűjteni?
  Köszönöm.

  Kedves Bori!
  Információnk szerint akkor kezdhetik el gyűjteni a számlákat, ha a tulajdonjog bejegyzésre került. Tehát még nem.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45134 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  7.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x