Lakásfelújítási támogatás 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Gyakori kérdések és válaszok a lakásfelújítási támogatás témában ide kattintva olvashatók.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg)a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése,

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Napelemes rendszer számláját érintő változás

Napelemes rendszer számláján feltüntetett anyagköltség és ahhoz kapcsolódó vállalkozói díj továbbra sem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, ám ebbe a költségbe nem számít bele a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat költsége.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos utoljára feltett gyakori kérdések

 • Külföldön tanuló gyermek után igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Szeretném megkérdezni, hogy ha a lányom 23 éves, külföldön tanul, és Sopronban is, de mi tartjuk el, igényelhetünk-e lakásfelújítási támogatást.

  Válaszunk:
  A kormányrendelet nem tér ki arra, hogy a gyermek esetén milyen egyéb feltételeket támasztana, illetve hogy hol folytathatja tanulmányait. Ami minden esetben elvárás, hogy a bejelentett állandó lakcímének a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólnia és legfeljebb 25 éves lehet. (további feltételek és részletek ide kattintva)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A homlokzat egy részének burkolása támogatható?

  Tisztelt Hitelnet!
  Homlokzati felújításom során a festési munkálatokon túl a homlokzat egy részét (30 nm) kerámialappal fogom burkolni. A teljes homlokzat felülete 200 nm.
  A fenti burkolási munka (anyag + munkadíj) támogatható?
  Üdvözlettel:
  György

  Válaszunk:
  Kedves György!
  A kormányrendelet szerint támogatható munkálatok:
  ” az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,”
  “az épület külső festése, színezése”
  Véleményünk szerint a kerámialappal történő burkolás is támogatható tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Járda felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Üdvözletem, régi megrepedezett, megsüllyedt járdánkat szeretnénk belül újraépíteni. Kb 80%- ban betonozás, 20%- térkő. Erre vonatkozik-e a térburkolat cseréje?
  Köszönöm.

  Válaszunk:
  A MÁK által kiadott tájékoztatók alapján “a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására” NEM igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Amennyiben az említett munkálatok telken belül vannak, akkor természetesen támogatható tevékenységnek minősül a betonozás és a térkő is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Cserépkályha felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Tisztelt Szakértő!
  Kérem szíves Tájékoztatását, meglévő cserépkályha átrakása-javítása támogatható tevékenység-e?
  Köszönettel…

  Válaszunk:
  Információink szerint igen igényelhető a cserépkályha elbontására, újáépítésére a lakásfelújítási támogatás akkor, ha a munkálatokat ugyanaz a kivitelező végzi el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Bankkártyás vásárlás esetén kell egyéb igazolás a lakásfelújítási támogatás elszámolásánál?

  Tisztelt Cím!

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha internetes áruházból vásárolok anyagot a felújításhoz akkor elegendő a kereskedőtől
  áfás számlát kérni a vásárlás igazolására , akár kártyával akár utánvéttel vagy utalással lett fizetve? Banki bizonylatra nincs szükség.?
  Egyébként ez minden anyag vásárlásánál igaz akár helyi akár webes vásárlásról van szó?
  Banki bizonylattal csak a kivitelező vállalkozók számláinak kifizetését kell igazolni?
  Ha az interneten vásárolok egy könnyűszerkezetes (alu profil, tető, négy láb) nyitott kocsibeállót amit a betonhoz
  rögzítek az támogatható?

  Köszönöm szépen segítségüket!
  További szép napot kívánok!

  Válaszunk:

  Bankkártyás fizetés esetén nem szükséges banki igazolás, folyószámla kivonat a fizetésről, erre csak átutalásos számla esetén van szükség. Az ÁFÁ-s számlát minden esetben be kell nyújtani.
  A mobilgarázs csak akkor számolható el, ha beton alapra van rögzítve. A kérdést már feltették Ön előtt, kattintson ide.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az összes kérdés megtekintéséhez kattintson ide.

  Tegye fel kérdését

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Felteszem a kérdésem

  A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  7.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm!
  A nyílászárót cserélek és a vállalkozó elrontotta az elektronikus számlán
  a városom irányítószámát és későn vettem észre (utalás után pár nappal)
  és már nem lehetett sztornózni de javította és aláírta .Kérdésem hogy ezt így elfogadják e
  Köszönettel Tibor

  Kedves Tibor!
  Javasoljuk, hogy kérdésével forduljon a MÁK-hoz.

  Kedves ügyintéző!
  A felújítási munka során az anyagköltség elszámolható, ha nincs munkadíj hozzá? Pl: térkő, de a családban van szakember, akinek a számláját nem fogadják el, mert rokon. A teljes összegű 6 millió Ft-ot be tudnánk nyújtani, mert bőven ez felett lesz a kiadás. A fűtés korszerűsítését pedig sógorom kivitelezi. Ő is rokonnak számít?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Bernadett!
  Nem feltétel, hogy minden munkálathoz tartozzon munkadíj. Amennyiben egy más munkálatoknál keletkezik elegendő munkadíj számla, úgy megfelelő, ha a térkövezésnél és a fűtés korszerűsítésnél nem. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.
  A sógor információnk szerint nem számít közeli hozzátartozónak, ha férjével nem együttesen igénylik a támogatást.
  Amennyiben együttesen igénylik a támogatást, úgy az igénylő testvére közeli hozzátartozónak számít.

  Üdvözlöm! Súlyosan fogyatékos kiskorú gyermekem ápoló – gondozó otthonban tartózkodik, amikor tudjuk (covid is engedi) haza szoktuk hozni hétvégén. Lakcíme itthon van, az enyémmel megegyezik. Így is igénybe tudom venni a támogatást? Köszönöm a választ.

  Kedves Edit!
  Információnk szerint, ha a gyermek állandó bejelentett lakcíme megegyezik a szülő lakcímével, úgy jogosult lehet a támogatásra.

  A kerítés felújításba az automata kétszárnyú távrányítós kapunyitó szett ára elszámolható? Valamint a kapucsengő és annak beszerelése?

  Kedves Kiki!
  Kapucsengőre információnk szerint nem igényelhető a támogatás, azonban az elektromos kapu elszámolható.

  Üdvözlöm,
  Arra lennék kíváncsi,ha tetőfelújításnál az anyagköltség 1450000 forint,a munkadíj viszont csak 181000,akkor mennyi állami támogatásra leszek jogosult?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Zsuzsa!
  A leírtak alapján a támogatás összege 362 000 Ft.

  Üdvözlöm!
  Homlokzaton lévő repedések, illetve bejárati ajtó repedéseinek javítására jár a támogatás!

  Kedves Szilvi!
  Az említett munkálat véleményünk szerint támogatható!

  Jó Napot!
  Kérdésem az lenne hogy a számlaösszesítőn van egy rublika : ,vállalkozói díj vagy anyagköltség jelölése, –) ide azt kell írni hogy FT(forint) ? Vagy mit kellene?
  Köszönöm

  Kedves Arni!
  Az adott munkálat anyag és munka díj összegét.

  Kedves Hitelnet!

  De van külön rublika a brutto összegnek. !
  Én nem arra gondoltam , hanem konkrétan erre a rublikára.—)
  “vállalkozói díj vagy anyagköltség jelölése” ide mit kell írni?
  Köszönöm

  Kedves Arni!
  Az anyagköltség vagy munkadíj szót kell beírni, attól függően, hogy az adott sorban mire kapta a számlát.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, ha csak 16%tulajdonreszem van a házban akkor megkaphatkuk-e?
  A másik pedig az lenne, hogy ha 2.800.000lenne az anyag ár, és csak 500.000ft a munkadij vajon mennyit kapnánk vissza.
  Továbbá számít-e, hogy Osztrák munkahelyem van. Köszönöm a választ előre!

  Kedves Regina!
  A jogosultság feltétele, hogy az igénylők együttesen vagy egyike legalább 50% tulajdonrésszel rendelekezzen az ingatlanban. Megfelelő még, ha a kiskorú gyermek rendelkezik legalább 50% tulajdonrésszel.
  A külföldi munkaviszony beszámítható a szükséges 1 éves TB jogviszonyba, azonban feltétel, hogy az igénylés pillanatában már magyar munkaviszonyból származó TB jogviszonnyal rendelkezzen.
  2.800.000 ft anyagköltség és 500.000 Ft munkadíj esetében a támogatás összege 1.000.000 Ft.

  Érdeklődnék garázs felújításra is fordítható-e a támogatás?
  Mivel könnyű szerkezet ezért a rajzon nem szerepel.

  Kedves Ferenc!
  Információnk szerint a támogatást olyan épület felújítására igényehető, ami az ingatlan nyilvántartásba felvan tűntetve.

  Tisztelt Ügyintéző!
  A támogatást tető cserére kívánjuk igénybe venni a feleségemmel és a 1,5 éves kislányunkal. A kérdésem az volna, hogy elég ha csak én vagyok egyedül az igénylő vagy a feleségemnek, mint társ igénylőnek is szerepelnie kell az igénylés leadásakor?
  Ha igen, akkor ezt a társ igénylő nyilatkozattal kell meg tennie? Az igantlan 50-50%-ban a mienk.
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Zoltán!
  Amennyiben felesége is állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik az ingatlanba, úgy együttes igénylésre van lehetőség.
  Ebben az esetben a Kérelem nyomtatvány (B) blokk kitöltése is szükséges.

  Miért nem lehet igénybe venni zártkertben? Itt is ugyanolyan ingatlanok vannak, mint máshol és ugyanolyan gyerekek élnek, mint máshol.

  Kedves Kata!
  Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lakás- lakóházként van az ingatlan nyilvántartva, úgy információnk szerint nem probléma, hogy az ingatlan fekvése zártkert.

  Érdeklődnék, hogy a feleségemtől elváltam, de 50%-50% tulajdonjog van! De ő már nem tartózkodik az ingatlanban, és külföldön él!
  Ilyen esetben jogosult vagyok a támogatásra?

  Kedves Sándor!
  Amenniyben felesége lakcíme már nem az ingatlanba szól, úgy véleményünk szerint jogosult lehet a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

  Üdvözlöm.
  Klímát beépítést csináltatok. Ha elvégezték a munkát és adtak számlát, van-e valami formanyomtatvány, amit ki kell még tölteni vagy csak a gyerekek lakcímkártya másolata?

  Kedves Miki!
  Szükséges nyomtatványokat IDE kattintva töltheti le.

  Tisztelt Cím!
  Családi házunk emeleti teraszát kell újraszigetelni és burkolni, mert rossz volt az eredeti kivitelezés. Erre vajon igénybe lehet venni a támogatást? A rendeletben nem nagyon látok ilyet nevesítve, de ha építeni lehet, akkor felújítani miért ne lehetne szintén? A másik kérdésem: ha egy adott munkálatra nem adják meg a támogatást, attól fennmaradó elfogadható számlák után igen?
  Köszönettel, Levente

  Kedves Levente!
  Információnk szerint erkély felújítására is igénybevehető a támogatás. Véleményünk szerint az elfogadható számlákra megadják a támogatást és kihúzzák a nem elfogadható számlákat.

  Nagyszerű, köszönöm!!

  Érdeklődnék hogy a kikötés szerint a férjemmel igényelnénk a támogatást, egy közös gyermekkel. Mindannyian a felújítandó családi házban lakunk, de az 100 %ban az én nevemen van. Kizáro ok ez? Kell hogy a férjemnek is legyen benne tulajdoni hányada?
  Köszönettel Rita

  Kedves Rita!
  Nem feltétel, hogy férje is rendelkezzen tulajdonrésszel az ingatlanban. Megfelelő, ha Ön az 1/1 tulajdonos.

  Jó napot!

  Beltéri szaunát el lehet számolni?

  Köszönettel

  Kedve Róbert!
  Információnk szerint a beltéri szauna nem támogatható.

  Tisztelt Ügyintéző!
  A kérdésem az lenne, hogy kerítést és kaput szeretnék cserélni.
  Külön lesz számla az anyagköltségről és külön lesz a munkadíjról. Viszont valamennyi anyagot külön számlán tudok igazolni mivel azt egyénileg kellett rendezem, nem a kivitelező hozta magával. (sóder, cement, stb.) Ilyen esetben hogyan tudom elszámolni mint további anyagköltséget?

  Kedves Tamás!
  Azt az anyagszámlát is el tudja számolni, amit Ön vásárol. Ezt nem kell a vállalkozói szerződésben feltűntetni, de a számlaösszesítőben már igen.

  Kérdésem az lenne, hogyha a már kiállított számlákat utólag rontott név vagy cím miatt kell javítani, akkor azt helyesbítő számlával meg lehet-e tenni vagy mindenképpen sztornó számlára és egy új számla kiállítására van szükség? Milyen javítással fogadja el a számlát a MÁK? Köszönöm.

  Kedves Anikó!
  A számlát az Áfa tv. rendelkezései alapján számlával egy tekintet alá eső okirattal – mindazon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek a már kiállított számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják – lehet módosítani, amelyre a számlára vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
  Amennyiben a számla kibocsátója helyesbítő számlával rendezi az adat pótlását, korrigálását, a helyesbítő számlában hivatkozni kell az eredeti (helyesbített) számla sorszámára, ebben az esetben kettő számla keletkezik, a két számla együtt érvényes, mindkettőt be kell nyújtani.
  Amennyiben a számla kibocsátója érvényteleníti (sztornírozza) az eredeti számlát, az érvénytelenítő és új számlának is hivatkoznia kell a hibás számla sorszámára, ebben az esetben három számla keletkezik, az érvénytelenítő és az új számla együttesen módosítja az eredeti számla adatát, mindhárom számlát be kell nyújtani.
  Nyomdai úton előállított, kézzel kitöltött számla esetében – adót, adóalapot nem érintő hiba esetén (például besorolási szám, teljesítési időpont korrigálása) – elfogadható a rontott adat áthúzása az eredetileg feltüntetett adat olvashatóságának megőrzése mellett, és a helyes adat alá-, fölé-vagy mellé írása, a hiányzó adat pótlása, és a javítást végző aláírása, a javítás időpontjának feltüntetése minden számlapéldányon, de gépi számlát nem lehet kézzel átírva javítani.
  Kézi kiállítású számlát lehet gépi számlával módosítani, valamint ennek fordítottja is igaz.
  World vagy Excel dokumentum, vagy más hasonló program által készített dokumentum vagy számviteli bizonylat nem teljesíti a számlával egy tekintet alá eső okiratra vonatkozó követelményeket, azzal nem módosítható a (gépi) számla.

  Egy elvégzett munkálathoz már megkaptuk az anyag-és munkadíj számlát is a vállalkozótól. A számlán a lakcím feltüntetésekor utca helyett út került a számlára. A lakcímkártyán Pipacs utca szerepel, de a számlán Pipacs út lett feltüntetve. Ezt a számlát akkor javíttatni kell, vagy elfogadható így? Köszönöm.

  Kedves Anikó!
  Információnk szerint ez nem jelent problémát.

  Érdeklődnék, hogy a felújítandó lakásomban — ahol életvitel szerűen lakunk a gyerekekkel — szükséges-e, hogy állandó lakhelyként bejelentve legyek?

  Kedves Emi!
  Igen, a jogosultság feltétele, hogy az igénylő és a gyermek, aki után a támogatást igénybeveszik legalább 1 éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzenek az ingatlanban az igénylés benyújtásakor. A tartózkodási hely nem elegendő.

  A generál kivitelezö a számlára a nevem és cimem után ráirta az adóazonositó számom ez gond?

  Kedves András!
  Amennyiben az adóazonosító jel kertül a számlára az információnk szerint nem gond.
  Azonban ha Ön egyéni vállalkozó és az adószám rákerült a számlára, az már probléma, úgy a számla nem fogadható el.

  Tisztelt Hitelnet!

  Kérdezném Önöktől, ha én veszem meg az összes anyagot a felújításhoz és a vállalkozó csak a munkát végzi el, akkor milyen részletesen kell költségvetést a vállalkozónak készíteni, amit a MÁK elfogad?
  Ezt a költségvetést nekem alá kell írnom, el kell fogadnom?

  Természetesen csak munkadíjról van szó.

  Köszönettel

  Kedves Imre!
  A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem
  fontos részletesen feltüntetnie. A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében a munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. (Erre megfelelő lehet pl. a vállalkozói árajánlat szerinti részletezettség.)

  Üdv érdeklődnék hogy lesz anyagszámlám 500 ezer ft szigetelésről de munka díj nem mer meg tudjuk csinálni, munka díj számla lesz teljes belső tér gletteléséről illetve festéséről ami kb 400 ezer ft lesz. Így ez elfogadható, mer ügye ők összegségébe nézik nem külön külön. Összesen ez 900 ezer ft amiből igényelhető 450 ezer ft

  Kedves Ernő!
  Igen, a leírtak alapján 450e Ft támogatásra lehetnek jogosultak.

  Szerintem 450.000 Ft támogatás esetén nem teljesül az 50% váll.díj -50% munkadíj kritériuma! Számításom szerint csak 400.000 Ft-ra fog kijönni az összeg (ne legyen igazam!)

  Kedves Sándor!
  A támogatás összege a költségek fele, tehát 450e Ft.
  A témában bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

  Amit linkeltek az pont Sándor állítását igazolja.. Szerintem is maximum 400e ft a visszaigényelhető…

  Kedves Hitelnet!
  A tervem a következő: a felújítási munkák oroszlánrészét csak jövőre végeztetném el, de a növekvő anyagárak miatt már az alapanyagok nagy részét megvenném. Ehhez banki hitelt is igénybe vennék még most.
  Azaz most igényelnék banki hitelt, ebből finanszíroznám a felújítás/anyagvásárlás költségeit.

  Lehet, hogy fals információ, de úgy tájékoztattak, hogy amennyiben pl 2022 év vége felé adom le a számlákat, csak azokat veszik figyelembe, amelyek a leadás előtt maximum egy évvel kerültek kiállításra. Tehát ha én 2022 novemberében adom le a dokumentációt, a 2021 májusában megvásárolt anyagok / munkadíjak már nem kerülhetnek elszámolásra.
  Ez azt jelentené, hogy ugyan a program határideje 2022 év vége, mégis maximum egy év áll(na) rendelkezésre az első számla kiállítása és a teljes dokumentáció benyújtása között.

  (Hab a tortán, hogy ez állítólag abban az esetben van így, ha banki hitelt veszek igénybe. Ha önerőből oldanám meg, akkor ez az egy éves megkötés nem érvényes. Ezzel sem vagyok tisztában. )

  Kérem, segítsen ebben a kérdésben tisztán látnom!

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy a lemohásodott tető lemosatása és annak védőréteggel való ellátása elszákolható-e?
  Válaszukat köszönöm!

  2021. január óta gyűjtött számlák elfogadhatók-e, ha az igénylést csak júniusban adjuk be?

  Kedves Zsuzsa!
  Igen, azonban fontos, hogy az utolsó teljesített számla az igénylés benyújtásakor nem lehet régebbi, mint 60 nap.

  Tisztelt Cím,

  affelől érdekődnék, hogy szegő helyett gipszkartont rakatnánk fel a nappali-konyha-ebédlőbe. Erre is igénybe vehető a támogatás?

  Köszönettel Tamás

  Még most jelentkeztünk be az új lakcímünkre,amire igényelnénk a lakásfelújítási támogatást,de számlánk már előtte lett kiállítva de még nem voltunk ide bejelentkezve lakcím kártya alapján. Igényelhetem-e a lakásfelújítási támogatást?

  Kedves Szilvia!
  Véleményünk szerint ez nem probléma. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkban tájékozódhat.

  Tisztelt Hitelnet!
  Nem értem a május 5-i rendelet módosítással kapcsolatos 1. sz. nyilatkozat 6. kérdését: “Az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatást (a továbbiakban: jelzáloghitel-csökkentési támogatás) vett-e igénybe?”
  Mi 2019. júliusában a 3. gyermekre kaptunk 4 millió forint jelzálog hitel tőke csökkentést, azt a hitelt a ház vásrlására vettük fel. Jelenleg kb. 5 millió forint a tőketartozás. Most nem otthon felújítási kölcsönből oldjuk meg a felújítást, mégis azt az információt kaptam, hogy a kérdésre igen-el kell válaszolnom. Ez valóban így van? Jelent ez bármit is a támogatható összeg elbírálásánál?

  jó napot érdeklődnék hogy áfás számlára vettünk mindent de véletlenül bele került a számlába egy szobanövény is mi ilyenkor a teendő? Válaszát előre is köszönöm.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45135 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  7.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x