Lakásfelújítási támogatás 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Gyakori kérdések és válaszok a lakásfelújítási támogatás témában ide kattintva olvashatók.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg)a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése,

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Napelemes rendszer számláját érintő változás

Napelemes rendszer számláján feltüntetett anyagköltség és ahhoz kapcsolódó vállalkozói díj továbbra sem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, ám ebbe a költségbe nem számít bele a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat költsége.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos utoljára feltett gyakori kérdések

 • Külföldön tanuló gyermek után igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Szeretném megkérdezni, hogy ha a lányom 23 éves, külföldön tanul, és Sopronban is, de mi tartjuk el, igényelhetünk-e lakásfelújítási támogatást.

  Válaszunk:
  A kormányrendelet nem tér ki arra, hogy a gyermek esetén milyen egyéb feltételeket támasztana, illetve hogy hol folytathatja tanulmányait. Ami minden esetben elvárás, hogy a bejelentett állandó lakcímének a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólnia és legfeljebb 25 éves lehet. (további feltételek és részletek ide kattintva)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A homlokzat egy részének burkolása támogatható?

  Tisztelt Hitelnet!
  Homlokzati felújításom során a festési munkálatokon túl a homlokzat egy részét (30 nm) kerámialappal fogom burkolni. A teljes homlokzat felülete 200 nm.
  A fenti burkolási munka (anyag + munkadíj) támogatható?
  Üdvözlettel:
  György

  Válaszunk:
  Kedves György!
  A kormányrendelet szerint támogatható munkálatok:
  ” az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,”
  “az épület külső festése, színezése”
  Véleményünk szerint a kerámialappal történő burkolás is támogatható tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Járda felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Üdvözletem, régi megrepedezett, megsüllyedt járdánkat szeretnénk belül újraépíteni. Kb 80%- ban betonozás, 20%- térkő. Erre vonatkozik-e a térburkolat cseréje?
  Köszönöm.

  Válaszunk:
  A MÁK által kiadott tájékoztatók alapján “a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására” NEM igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Amennyiben az említett munkálatok telken belül vannak, akkor természetesen támogatható tevékenységnek minősül a betonozás és a térkő is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Cserépkályha felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Tisztelt Szakértő!
  Kérem szíves Tájékoztatását, meglévő cserépkályha átrakása-javítása támogatható tevékenység-e?
  Köszönettel…

  Válaszunk:
  Információink szerint igen igényelhető a cserépkályha elbontására, újáépítésére a lakásfelújítási támogatás akkor, ha a munkálatokat ugyanaz a kivitelező végzi el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Bankkártyás vásárlás esetén kell egyéb igazolás a lakásfelújítási támogatás elszámolásánál?

  Tisztelt Cím!

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha internetes áruházból vásárolok anyagot a felújításhoz akkor elegendő a kereskedőtől
  áfás számlát kérni a vásárlás igazolására , akár kártyával akár utánvéttel vagy utalással lett fizetve? Banki bizonylatra nincs szükség.?
  Egyébként ez minden anyag vásárlásánál igaz akár helyi akár webes vásárlásról van szó?
  Banki bizonylattal csak a kivitelező vállalkozók számláinak kifizetését kell igazolni?
  Ha az interneten vásárolok egy könnyűszerkezetes (alu profil, tető, négy láb) nyitott kocsibeállót amit a betonhoz
  rögzítek az támogatható?

  Köszönöm szépen segítségüket!
  További szép napot kívánok!

  Válaszunk:

  Bankkártyás fizetés esetén nem szükséges banki igazolás, folyószámla kivonat a fizetésről, erre csak átutalásos számla esetén van szükség. Az ÁFÁ-s számlát minden esetben be kell nyújtani.
  A mobilgarázs csak akkor számolható el, ha beton alapra van rögzítve. A kérdést már feltették Ön előtt, kattintson ide.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az összes kérdés megtekintéséhez kattintson ide.

  Tegye fel kérdését

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Felteszem a kérdésem

  A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  7.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Aktív KHR en szereplek így is igényelhetem a támogatást? Kölcsön az egyértelmű h nem!

  Kedves Jenő!
  Információnk szerint igen, jogosult lehet a támogatásra.

  Üdvözlöm! Az érdekelne, hogy a támogatás benyújtása előtti utolsó számla ami nem lehet régebbi 60napnál melyik számlára vonatkozik? Az anyagköltség számla vagy a munkadíj számla? Esetlegesen mindkettő?
  Köszönöm válaszát

  Kedves Edit!
  Információnk szerint nincs erre vonatkozó előírás. Lehet anyag vagy munkadíj számla is.

  Világos, hogy együttes igénylés esetén bármelyikünk nevére szólhat a számla. Gond-e ha a számla egyikünk nevére szól, de a szla ellenértékének átutalása a másikunk bankszámlájáról történik?

  Kedves Koppány!
  Nem probléma.

  A tetőteret 2020-ban beépítettük, nem jelentettük be semmilyen modón az építési hatóságnak. Idén klímát szeretnénk beépíteni. A tetőszerkezet nem lett megbontva. Be kellet volna jelenteni?
  Kaphatunk-e támogatást a klíma beszerelésre vagy ezt csak a beépítés bejelentése után tehetjük meg?

  Kedves János!
  Kérdésvel javasoljuk, hogy forduljon a területileg illetékes építésügyi hatósághoz!

  A felújítási munkák teljesítési határideje a szerződésben 2021.03.25. volt, de a vírus és a lezárások miatt csúszott a kivitelezés, ezért erre csak májusban került sor. Probléma ez a támogatás igénylésekor? Köszönettel!

  Kedves Máté!
  Nem gondoljuk, hogy ez problémát jelentene.

  Tisztelt Hitelnet!

  2020 március 30.-án vásároltuk meg a családi házunkat és írtuk alá az adásvételit ügyvédnél. De viszont 2021 február 1.-jén jelentkeztünk be erre a lakcímre mivel felújításra szorult. Így igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Válaszukat elöre is köszönöm!
  Üdv,
  Sándor

  Kedves Sándor!
  Az igénylést akkor nyújthatják be, ha az állandó bejelenetett lakcím 1 éve az ingatlanba szól, tehát 2022 február 2-án.
  A felújítást addig is csinálhatják, a számlákat gyűjthetik.

  Felneveltem 3 gyereket már mind elmentek a háztól és a feleségemmel fel szeretnénk újítani a házunkat. Kiszámításunk szerint több millióban kerülne.Ezért kérdem hogy jogosultak vagyunk-e a támogatásra. Mivel betöltöttük a 68 és a 70 évet.

  Kedves Ferenc!
  A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.
  Sajnos, ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor nem lesznek jogosultak a támogatásra.

  A lakás szigetelését szeretném elvégezni oly módon, hogy a tetőtérnél a plafon felől a födémet, és alulról ( a lakás alá van pincézve) a pincefödémet, (ami konkrétan a padlónk ) is le szeretném szigetelni.Ezt melyik munkálatra lehet elszámolni?
  Az f) pontba a tető szigeteléséhez?
  Vagy inkább a ja) padló-, födém felújítása? Én ezt tartanám logikusnak, de konkrétan nem szerepel a nyomtatványban a szigetelés, de én azt logikusan a felújításnak gondolnám.

  Kedves Szakértő!
  Szeretném kérdezni, hogy meglévő terasz fölé árnyékoló építéshez kaphatok lakásfelújítási támogatást?
  Köszönöm.

  Kedves Réka!
  Információnk szerint terasz árnyékolóra igényelhető a támogatás.

  Kedves Szakértő!
  Gyermekem nincs. Igy is jár a támogatás?
  Illetve vonatkozik-e rám bármi féle támogatås.
  Köszönöm.

  Kedves Réka!
  Ahogy fenti bejegyzésünkben olvashatja, a támogatás egy 25 év alatti vér szerintivagy örökbefogadott gyermek után igényelhető.

  Akkor igenybe vehető a támogatás, ha a gyermekem nem tanul de 25èv alatti?

  Kedves Gergő!
  Igen, nincs arra vonatkozó előírás, hogy a gyermeknek tanulónak kell lennie. A feltétel, hogy 25 év alatti legyen.

  Tisztelt Hitelnet!
  Elektromos kerítéskapu támogatható-e? Gépkocsi beálló került kialakításra, de az csak a ház oldalához épített féltető.

  Kedves Zsolt!
  Információnk szerint elektromos kapura igényelhető a támogatás.

  Tisztelt Hitelnet!
  Az eddigi felújítási munkálataim során már van 2M Ft értékű (KATA-s) munkadíj számlám és Btto 1.5M Ft értékű, a munkadíjhoz tartozó anyagszámlám természetesen a hozzá kapcsolódó ajánlattal és szerződéssel. (Homlokzat felújítás és klíma csere történt eddig.)
  Kérdezem, hogy a folytatást illetően elegendő-e “csak” anyagszámlákat csatolnom (pl. zsindely, villanyszerelési anyagok, csempe, …), hogy a 3M Ft-os támogatást kimaxolhassam?
  Tehát pl. a tetőfelújításról csak anyagszámlám (zsindely) lenne. Ilyen esetben kell-e szerződés és ajánlat, vagy elegendő a zsindely számlát, mint anyagszámlát csatolni a benyújtandó támogatási kérelemhez és beírni az összesítőbe ezt az anyagszámlát?
  Válaszukat várba.
  Üdv.
  György

  Kedves György!
  Igen megfelelő, ha már csak anyagszámlát gyűjt, mivel a szükséges munkadíj számla már összegyűlt.
  Azoknál a munkálatoknál, ahol nem keletkezik munkadíj számla elegendő az anyagszámla, tehát nem kell vállalkozói szerződés.

  Tisztelt Cím !
  Azt olvasom, hogy a pályázat benyújtásához kell a vállalkozói szerződés és az anyag számlák. Tehát előre meg kell kötnöm a szerződést a vállalkozóval, meg kell vennem az anyagokat és csak utána tudom benyújtani a támogatási kérelmet?
  Vagy a vállalkozó adjon anyag + munkadíj árajánlatot?
  A másik kérdésem, a szülők kora ezek szerint nem számít? (ötvenes szülők vagyunk egy húsz éves egyetemista fiúval)
  Köszönöm válaszukat előre is.

  Kerdves László!
  A támogatás utólagos, tehát előszőr el kell végezni a munkálatokat, és az igénylést csak utána lehet benyújtani.
  Erről bővebben fenti bejegyzésünkben, vagy a támogatással kapcsolatos Gyakori kérdésekben olvashat.
  A szülők kora nem számít. Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra.

  Szeretném megkérdezni, hogy a kerítéshez a motorikus kapunyitó szett és annak beépítése beletartozik-e a támogatásba?

  Kedves Szilvia!
  Igen, információnk szerint az említett munkálat támogatható.

  Tisztelt Hitelnet,
  A következő kérdéseim lennének:
  -“víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje – szeretnénk elektromos hálózatot bővíteni. Ehhez új elektromos vezetéket és új kapcsoló szekrény kell kialakítani.
  – “a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása”
  A kertben egy új tárolt szeretnénk elhelyezni, ehhez beton alap szükséges, illetve a kerti ház egy készen vásárolható termék lenne.
  – “terasz, loggia, erkély, előtető építése” – a meglévő terasz szeretnénk megnövelni és leburkolni.
  Ezek itt elszámolhatóak? Köszönöm.

  Kedves Laci!
  1. új kapcsoló szekrény kialakítási támogatható. Erről IDE kattintva olvashat.
  2. csak meglévő tároló felújítása támogatható. Új vásárlása, építése nem.
  3. terasz bővítésre nem igényelhető a támogatás, de a meglévő terasz burkolására igen.

  Tisztelt Hitelnet!

  Szüleim kertes ház tetejére egy emeletet építettünk, amiben bent lakunk. Erre a címre 51 éve be vagyok jelentve, az élettársam és a gyerekek is ide. Kb. 2 éve 2 lakásos társasházzá nyilváníttattam, melynek a felső szintjének tulajdonosa vagyok, az alsó pedig a szülőké. Társasházzá nyilvánított háznak a helyrajzi számát peresítették, így az alsó szint 1/2, a felső pedig 2/2. Nem írattam be ezt a változást a lakcímkártyára, nem okozott problémát, mindig utol tudtak érni, (közös posta láda stb.). A támogatást igénybe lehet venni így? vagy írattasam át az önkormányzatban helyesre ,és 1 év múlva adjam le az igénylést? vagy adjam le, és csatoljak mellé magánokiratban foglalt nyilatkozatot, hogy ott lakom? Mit tudok tenni, hogy megtudjam kapni a támogatást?

  Köszönettel:

  Üdv.: Zoli

  Kedves Zoli!
  Véleményünk szerint a lakcímkártyán a pontos címnek kell szerepelnie az igénylés során, így azt meg kellene változtatni a jelenlegi helyrajzi számra. Azonban azzal kapcsolatban, hogy csak 1 év múlva tudja benyújtani az igénylést, javasoljuk, hogy kérje a MÁK állásfoglalását.

  Kedves Hitelnet.
  A lakásfelújításos támogatásnál a vállalkozó ellentételezésekor milyen követelmény van arra, ha
  – készpénzzel
  – banki átutalással
  fizetem ki?
  Kell papír külön a pénz átadásról, átutalásról? Erre vonatkozólag nem találtam hivatalos leírást. Köszönöm!

  Kedves Lukács!
  Készpénzes fizetés esetén elegendő a készpénzes számla.
  Átutalással kapcsolatban IDE kattintva olvashat.

  Üdv! Engem az érdekelne , ha sikerül igénybevenni a támogatást , akkor meddig nem lehet eladni az ingatlant?

  Kedves Pisti!
  Nincs erre vonatkozó előírás. Az ingatlan bármikor eladható a támogatás igénybevétele után.

  Igénybe vehető-e a támogatás beépített főzőlap cseréjéhez? Csak a termék számlája kell hozzá vagy hivatalos beüzemelő szakember számlája is kell?

  Kedves László!
  Beépített főzőlap cseréjére igényelhető a támogatás. A támogatáshoz szükséges anyagdíjról ( a főzőlap) és munkadíjról ( beszerelésről ) számlát benyújtani.

  Tisztelt Cím!
  Szeretnék érdeklődni, hogy abban az esetben, ha a vállalkozónak kifizettem áprilisban a munkadíjat, -de a szerződésben május 15-ig van a befejezési határidő, és akkor is fogják befejezni – a kifizetés utáni számlákat, ha kell még anyagot vásárolnom, el tudom-e számolni? Segítségüket előre is köszönöm.

  Kedves Éva!
  Véleményünk szerint elfogadható lesz a májusban vásárolt anyagszámla.

  Tisztelt Hitelnet!
  Gázkészülék csere esetén gáztervre van szükség! Az erről szóló számlát le lehet-e adni?

  Kedves Gábor!
  Tervezési díj elszámolható.

  Tisztelt Hitelnet!
  A munkálatok elvégzéséről kell-e készíteni előtte és utána fényképet?

  Kedves Róbert!
  A Magyar Államkincstárnál nem kell előzetesen bejelenteni, sem engedélyeztetni az
  építési tevékenységeket. Továbbá nem kell a támogatásra előzetesen regisztrálni és nem
  szükséges előzetesen árajánlatot, valamint fényképeket benyújtani.

  Elfogadható-e a számla melynek munkadíjában egy bejárati ajtó cseréje esetén az alábbi járulékos költségek szerepelnek:
  1. Nyitásérzékelő integrálása
  2. Biztonsági zárrendszer beszerelése
  3. Szerkezet bontása, beépítése, hulladékszállítás
  4. Helyszíni felmérés

  Kedves Péter!
  A nyitásérzékelővel kapcsolatban még nem olvastunk állásfoglalást. Véleményünk szerint ez nem támogatható, azonban javasoljuk, hogy kérje a MÁK személyes állásfoglalását az ügyben.
  A többi munkálat véleményünk szerint támogatható.

  Üdvözlöm!
  Abban az esetben igénybevehető-e a támogatás ha egy házban 3 generáció él
  / papa mama gyereke felesége unoka kiskoru/
  20éve laknak egy házban, de a ház egy hónapja van a szülő nevén./2.generáció./
  Igy igényelhető a támogatás?
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Melinda!
  Nem probléma, ha több generáció él a felújítandó házban. Amennyiben megvan a szükséges tulajdonrész a jogosultsághoz, úgy igényelhetik a támogatást!

  T. Ügyintéző.
  Lakásfelújítási támogatást igényelnék. Férjem 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkezne, ha lehetőségünk nyílna a lebonyolításra.Itt élnek az ő szülei is. Nem velünk egy háztartásban, de közös udvaron. Csak annak tudatában rendeznénk a tulajdoni viszonyokat, ha biztosak lennénk abban, hogy ez nem okoz gondot.
  Előre is köszönöm.

  Kedves Asszonyom!
  Nem probléma, ha a nagyszülők is az ingatlanba vannak bejelentve. Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra.

  Tisztelt Cím!

  Kérdésem a következő lenne: egy vállalkozó a munkálat elvégzése előtt kijött felmérni a munkát. Erről kaptam számlát februárban. Abban egyeztünk meg, hogy ha őt választjuk a munkára, akkor az összeg beleszámítódik a teljes munkadíjba. Március elején végül őt választottuk a munkára, ekkor megkötöttük a vállalkozási szerződést is. A kivitelezés május végéig elkészül, és a felmérési díj összegével kevesebbet fogunk kifizetni. Kérdésem az lenne, hogy ez a 2 számla munkadíj számlaként együtt elszámolható? (felmérési díj, tényleges munkadíj). Az nem okoz problémát, hogy a felmérési díj számladátuma februári, a vállalkozási szerződést pedig március 3-án kötöttük? Köszönöm előre is a választ.

  Kedves Anikó!
  Információnk szerint a munkadíj számla dátuma nem lehet korábbi a vállalkozói szerződés dátumánál. Így véleményünk szerint a leírtak alapján a felmérési díj nem számolható el.

  Tisztelt Cím!

  1. Amennyiben a munkadíj készpénzben kerül kiegyenlítésre akkor csak a készpénzes számla elegendő-e vagy írjunk róla átvételi elismervényt (tanúval), hogy átvette tőlem a vállalkozó az összeget?
  2. A számlán elég a felújítandó ingatlan címét feltüntetni, vagy esetleg megjegyzésben a helyrajzi szám feltüntetése is szükséges?
  Köszönöm a választ.

  Kedves Anikó!
  1. Elegendő a készpénzzel teljesített számla, nem szükséges átvételi elismervény.
  2. A számlát az igénylő nevére és a felújítandó ingatlan címére kell kérni. A helyrajzi számot nem kell feltűntetni a számlán.

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy egyszerre szeretnék bővíteni és felújítani is. A felújításra elszámolható minden amit a “régi” épületen csinálok. Pl. teljes új tető lenne, de régi házra eső tető rész elszámolható-e? Belső festés, vízvezeték csere, villanyvezeték csere, épített konyhabútor lenne beépített gépekkel, az új tetővel terasz rész is lenne-ez is elszámolható-e? Nyitott kocsibeállót is terveznénk.
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Mariann

  Kedves Mariann!
  Amennyiben egyszerre szeretnék a bővítést és a meglévő házrászt felújítani, úgy a két tevékenységnek teljesen el kell különülnie anyag és munkadíj számla szempontjából. A vállalkozói szerződésben vagy annak mellékletében mind az anyag és mind a munkadíjnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely a megvalósított felújítási munkálatok pontos megismertetését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi.
  Az említett munkálatok információnk szerint támogathatóak.

  Benyújtható-e külföldi cég által kiállított számla?!

  Kedves Gabi!
  Külföldi számla sem munkadíjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a
  vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően
  állítja ki a számlát.

  A munkákat igazoló számlán felkell tüntetni valami extra információt?
  Köszönöm.

  Kedves Tamás!
  Mire gondol pontosan?
  A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem
  fontos részletesen feltüntetnie. Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként
  összevontan nem szerepelhet.
  A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a
  munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a
  megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét
  lehetővé teszi.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 44438 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  7.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x