Lakásfelújítási támogatás 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Gyakori kérdések és válaszok a lakásfelújítási támogatás témában ide kattintva olvashatók.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg)a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése,

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Napelemes rendszer számláját érintő változás

Napelemes rendszer számláján feltüntetett anyagköltség és ahhoz kapcsolódó vállalkozói díj továbbra sem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, ám ebbe a költségbe nem számít bele a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat költsége.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos utoljára feltett gyakori kérdések

 • Külföldön tanuló gyermek után igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Szeretném megkérdezni, hogy ha a lányom 23 éves, külföldön tanul, és Sopronban is, de mi tartjuk el, igényelhetünk-e lakásfelújítási támogatást.

  Válaszunk:
  A kormányrendelet nem tér ki arra, hogy a gyermek esetén milyen egyéb feltételeket támasztana, illetve hogy hol folytathatja tanulmányait. Ami minden esetben elvárás, hogy a bejelentett állandó lakcímének a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólnia és legfeljebb 25 éves lehet. (további feltételek és részletek ide kattintva)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A homlokzat egy részének burkolása támogatható?

  Tisztelt Hitelnet!
  Homlokzati felújításom során a festési munkálatokon túl a homlokzat egy részét (30 nm) kerámialappal fogom burkolni. A teljes homlokzat felülete 200 nm.
  A fenti burkolási munka (anyag + munkadíj) támogatható?
  Üdvözlettel:
  György

  Válaszunk:
  Kedves György!
  A kormányrendelet szerint támogatható munkálatok:
  ” az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,”
  “az épület külső festése, színezése”
  Véleményünk szerint a kerámialappal történő burkolás is támogatható tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Járda felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Üdvözletem, régi megrepedezett, megsüllyedt járdánkat szeretnénk belül újraépíteni. Kb 80%- ban betonozás, 20%- térkő. Erre vonatkozik-e a térburkolat cseréje?
  Köszönöm.

  Válaszunk:
  A MÁK által kiadott tájékoztatók alapján “a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására” NEM igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Amennyiben az említett munkálatok telken belül vannak, akkor természetesen támogatható tevékenységnek minősül a betonozás és a térkő is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Cserépkályha felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Tisztelt Szakértő!
  Kérem szíves Tájékoztatását, meglévő cserépkályha átrakása-javítása támogatható tevékenység-e?
  Köszönettel…

  Válaszunk:
  Információink szerint igen igényelhető a cserépkályha elbontására, újáépítésére a lakásfelújítási támogatás akkor, ha a munkálatokat ugyanaz a kivitelező végzi el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Bankkártyás vásárlás esetén kell egyéb igazolás a lakásfelújítási támogatás elszámolásánál?

  Tisztelt Cím!

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha internetes áruházból vásárolok anyagot a felújításhoz akkor elegendő a kereskedőtől
  áfás számlát kérni a vásárlás igazolására , akár kártyával akár utánvéttel vagy utalással lett fizetve? Banki bizonylatra nincs szükség.?
  Egyébként ez minden anyag vásárlásánál igaz akár helyi akár webes vásárlásról van szó?
  Banki bizonylattal csak a kivitelező vállalkozók számláinak kifizetését kell igazolni?
  Ha az interneten vásárolok egy könnyűszerkezetes (alu profil, tető, négy láb) nyitott kocsibeállót amit a betonhoz
  rögzítek az támogatható?

  Köszönöm szépen segítségüket!
  További szép napot kívánok!

  Válaszunk:

  Bankkártyás fizetés esetén nem szükséges banki igazolás, folyószámla kivonat a fizetésről, erre csak átutalásos számla esetén van szükség. Az ÁFÁ-s számlát minden esetben be kell nyújtani.
  A mobilgarázs csak akkor számolható el, ha beton alapra van rögzítve. A kérdést már feltették Ön előtt, kattintson ide.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az összes kérdés megtekintéséhez kattintson ide.

  Tegye fel kérdését

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Felteszem a kérdésem

  A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  7.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  25 év alatti a gyerekem után kapok kölcsönt vagy támogatást államit? Egy háztartásban élünk.

  Jò napot!

  Az lenne a kérdésem,hogy abban az esetben ha a gyermek az ingatlan tulajdonosa a szülők a haszon élvezők akkor is igényelhető a lakásfelújítás-i támogatás?

  Tisztelt hitelnet.

  3 kérdésem lenne

  1. Házastársammal közösen igényelnénk, elég, ha egyikünk nevére szólnak a számlák?

  2. Van egy melléképületem, tárolóm, melyet tavaly építettem. Ennek felújítására igénybe lehet venni, amennyiben jól olvastam a jogszabályt. Könnyűszerkezetből készült. Ha kigyapotoztatom, kigipszkartonoztatom az felújításnak számít? Vagy csak a gipszkarton és gyapot cseréjére igényelhetem? Tehát a gyapot, karton elhelyezése az felújítás, vagy csak a cseréje?

  3. Aszfaltoztatnák az udvaromon (járda, gépkocsiparkoló) és evvel együtt az autófeljárót is . (ami az út és a telekhatár között van, tehát az utcán). Összesen 210 m2, viszont ebből 45 m2 az utcán, közterületen van. Teljesen összefüggő aszfaltfelületről beszélünk. pl egy 10×5 méteres terület, csak a fele közterületen van. Elszámolhatom mind a 210 m2-t vagy kell kérnem külön számlát 170m2-ről, és csak azt rakhatom bele a támogatásba?

  Előre is köszönöm válaszukat!

  A falusi csok korszerűsítéshez a konyhai gépekbe mi tartozik bele konkrétan?

  Kedves Zsolt!
  A Falusi CSOK korszerűsítés esetén berendezési tárgyakra, bútorokra, háztartási gépekre a támogatás nem használható fel. A falusi CSOK-ból tehát energiatakarékos mosógép, új korszerűbb konyhai gépek nem finanszírozhatók.

  Olyan kérdésem lenne, hogy az elbírálási időre mik a tapasztalatok, tudom, hogy a jogszabály 30 napot ír, az államkincstárhoz ügyfélkapun keresztül 22 napja adtam be a kérelmet és még semmi vissza jelzést nem kaptam!

  Kedves Címzett!
  A lakásfelújítási támogatás kapcsán szeretnék információt kérni, hogy a függöny, illetve a karnis és annak szerelése elszámolható-e. A belső teret újítjuk fel. Ebből leginkább a függöny (textília) jelent nagyobb költséget.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt hitelnet!
  A lakásfelújítási támogatással kapcsolatosan érdeklődöm arról, hogy a munkálatok befejezte után az anyagköltséges vagy a munkadíjas számla dátumától kell-e számolni a 2 hónapot a beadási határidőhöz? A másik kérdésem, hogy az eredeti számlát kell-e beküldeni vagy a másolat is elég lesz? Ha az eredetit, akkor visszaküldik-e azokat? Válaszát köszönöm.

  Olvastam, hogy a számla kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy teljesítette a bejelentési kötelezettségét. Ezt mindig kell kérni, csak a kézi számlánál?
  Akkor is ha online számlázóval készült a számla?

  Elvált 53 éves vagyok 1 éve vettem egy lakást 28 éves egyetemista fiammal élek szeretném tudni jogosult vagyok-e a lakásfelújítási támogatásra? (nyílászáró csere,fűtés felújítás, festés?)

  Segítségüket és mielőbbi válaszukat Tisztelettel köszönöm: Zsuzsanna

  Kedves Zsuzsanna!
  A jogosultásgi feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.

  Külső villanyszerelés, árambővítés, igénybe vehető a támogatás?

  Kedves Mária!
  A témával kapcsolatban IDE és IDE kattintva olvashat.

  Jó estét kívánok!
  Kérdésem az lenne, hogy papírok kitöltését csináljuk, van egy rublika a Kérelmeknél. (több papíron is szerepel) igénylő lakóhely pontban.
  A bejelentkezés dátuma: oda elég csak az évet írni, hogy pl: 2016 vagy pontosan kell év hónap nap?
  Köszönöm előre is .

  Kedves Arnold!
  Véleményünk szerint a pontos dátumot kell megadni.

  Tisztelt Hitelnet!
  Barátnőm elvált, egyedül nevelte fel gyermekét, özvegy édesanyja házában. Ők így alkotnak családot. Édesanyja tulajdonrésze a házban 50 %, barátnőmé 25%. (Másik 25% a barátnőm testvéréé, aki máshol lakik a családjával.) Nagy szükségük lenne a fűtés korszerűsítésre. De, értelmezésem szerint, a nagymama tulajdonrésze az ő esetükben nem fogadható el, hiába élnek így együtt 20 éve. Kérem segítségüket, hogy mi a megoldás. Válaszukat köszönöm.

  Kedves Liza!
  A jogosultság feltétele, hogy az igénylő vagy kiskorú gyermeke rendelkezzen legalább 50% tulajdonrésszel az ingatlanban. Amennyiben ez nem teljesül, úgy sajnos nem lesznek jogosultak a támogatásra.

  Üdvözlöm!
  Meglévő terasz és előtető üvegezésének cseréje elszámolható?

  Kedves Zoltán!
  A támogatás igényelhető a meglévő terasz, loggia, erkély, előtető felújítására, korszerűsítésére is. Tehát igen.

  Tisztelettel csak annyi kérdésem lenne, hogy ezt egyszer lehet igényelni, de garázs felújítás, loggia kialakítása és térburkolás együtt igényelhető-e? Ugyanaz a vállalkozás csinálná mindet.

  Kedves János!
  Igen, a támogatás keretein belül több munkálat elvégezhető, azonban az igénylést csak egyszer nyújthatja be, ha minden munkálatot elvégeztek.

  Egy már támogatással felújított lakás, váratlan élethelyzet miatt mennyi idő után adható el.

  Kedves Mária!
  A témával kapcsolatban IDE kattintva olvashat!

  A burkolónk végzettségét illetően kőműves, de 30 éve csak hidegburkolóként dolgozik. Nem régen lett KATA-s, és a bizonyítványában szereplő kőműves tevékenységi kört jelölte be. Írhatja a munkadíj számlára, hogy burkolás? Régebben ez abszolút nem volt probléma, azt mondja.

  Kedves Milán!
  A témával kapcsolatban IDE kattintva olvashat.

  Tisztelt Hitelnet,
  az lenne a kérdésem, hogy tényleg csak átutalással teljesíthető a vállalkozói díj és a készpénzes fizetés esetén nincs visszaigénylés?
  Én nem láttam ilyen kitételt, de az egyik vállalkozó könyvelője írta ezt a vállalkozási szerződéskötés előtt.
  Köszönöm.

  Kedves Gábor!
  A készpénzzel teljesített számlák is elfogadhatóak!

  Milyen adatokra van szükség, hogy beadhassam az igény? Kell-e mindenre árajánlat, vagy ez később is beadható? Elég-e megjelölni mi a terv?

  Kedves Erika!
  A támogatást utólag lehet megigényelni. Javasoljuk, hogy olvassa el fenti bejegyzésünket, illetve a támogatással kapcsolatos Gyakori kérdéseket IDE kattintva érheti el.

  2020 novemberben eladtuk a feleségem ingatlanát amiben éltünk közös gyermekünkkel. A tulajdonomban lévő házba költöztek át és lettek bejelentve novemberben. Én mindvégig a mostani lakhelyemen voltam állandóan bejelentve.
  Mikortól vehetem igénybe a támogatást és mikortól kezdhetem a jelenlegi ház felújítási munkálatait ?

  Kedves Árpád!
  A leírtak alapján 2021 novemberben nyújthatják be az igénylést, ha felesége és gyermeke is 1 éves állandó bejelentett lakcímmel fognak rendelkezni. A számlákat addig is gyűjthetik és a munkálatokat megkezdhetik.

  Remélem csak elírás a 2022? 2021-ben lesz egyéves a bejelentés.

  Igen 2021, javítottam! Tehát, ha meglesz az 1 éves állandó bejelentett lakcím mindenkinek, akkor nyújthatják be az igénylést.

  Érdeklődnék, hogy régi tipusú konvektort cserélnénk új energiatakarékos konvektorra. Elszámolható? Konyhabútor cseréje beépíthető gépekkel. Elszámolható? Kandalló cseréje új kandallóra. Elszámolható? Nyári melléképület nyílászáró cseréje, ajzatbeton cseréje illetve oldal és mennyezet gipszkartonozása. Elszámolható? Ebben a lakásfelújítási programban lehetségesek e ezek a munkálatok? Köszönettel.

  Kedves Andrea!
  A fűtőelem, konyhabútor és beéptehtő konyhai gépek, a kandalló cseréje támogatható tevékenység.
  Nyári konyha felújítása támogatható.

  Üdv.
  A kérdésem az lenne, hogy kocsibejáró aszfaltozására igénybe vehető-e a támogatás?

  Kedves Béla!
  Igen, térburkolat készítésére igényelhető a támogatás.

  Tisztelt Hitelnet!
  Mindegy, hogy az anyagszámlát a tüzép vagy a kivitelező állítja ki a nevemre? Vehetem én is az anyagot?
  Köszönettel.
  László

  Kedves László!
  Igen, megfelelő, ha Ön veszi meg az anyagot a felújításhoz. Ebben az esetben a számlát a saját nevére(igénylő) és a felújítandó ház címére kell szólnia.

  Jó napot kívánok!
  Az lenne a kérdésem, hogy a meglévő 3 fázisú napelem rendszerhez szintén 3 fázisú bővítés beletartozik-e az otthonfelújítási támogatásba?
  Köszönöm.

  Kedves Móni!
  Napelem bővítésre igényelhető a támogatás. A témában bővebben IDE kattintva olvashat.

  A leírásban a kérdésemre semmilyen válasz nincs. Kihez tudnék fordulni, aki pontosan meg tudja mondani, hogy a támogatás melyik módú bővítés esetén érvényesíthető?
  Köszönöm.

  Kedves Móni!
  Bővebb tájékoztatásért javasoljuk, hogy forduljon a MÁK-hoz: otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu

  Üdv!
  Szeretném megkérdezni hogy mosógép cseréje beleszámít-e?

  Kedves Angéla!
  Nem, mosógép cseréje nem támogatható.

  Üdvözlöm.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a felújítási támogatás érvényes-e egy családi ház erkély frontjának a beüvegezésére (műanyag nyilászárókkal) télikert céllal. Ezáltal egy zárt helyiség kerülne kialakításra?
  Előre is köszönöm.

  Kedves Balázs!
  Információnk szerint erkély beüvegezésére igényelhető a támogatás.

  Testvéremmel együttes igénylőként jogosultak vagyunk – e a nyugdíjasok által is igénybe vehető lakásfelújítási támogatásra, ha mint egyik igénylő a felújítandó társasházi lakás 1/1-ed tulajdonosa vagyok (öregségi nyugdíjas és napi 8 órában kiegészítő kereső tevékenységet folytató, 67 éves ) , másik igénylő a felújítandó lakás holtig tartó haszonélvezeti jogosultja, öregségi nyugdíjas, aki rokkantsági járadékban részesül, mozgáskorlátozott kártyával rendelkező 65 éves . A támogatáshoz nem igényeljük a kölcsönt, a felújítási munkálatokat ( mint pl: lakás helyiségeinek belső fali festése-,mázolása, konyhai padlóburkolat cseréje,villanykapcsolók és dugaljak cseréje, dugaljak kialakítása,világító testek cseréje, beépíthető konyhabútor konyhai gép beépítése, cseréje, külső bejárati ajtó cseréje ) önerőből kívánjuk teljesíteni. A lakásfelújításra 1.000.000 Ft önerővel rendelkezünk, az anyagköltésre 500.000,-Ft-ot, a munkadíjra 500.000,- Ft-ot tervezve az 50 % támogatásban szeretnénk részesülni.A támogatás igényléséhez milyen dokumentumokat kell becsatolnunk ?
  Üdvözlettel: Éva

  Kedves Éva!
  A támogatást egy 25 év alatti vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeke után tudja igényelni.
  A jogosultsági feltételekről és a szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.

  Tisztelt Cím! Nyitott kocsibeállót tervezünk építeni. A fémszerkezettel kapcsolatos munkákat egy vállalkozó végzi, de ezután én tenném rá a tetőt és bádogost is kell hívnom. Ez úgy fog az igényléskor alakulni, hogy leadom a vállalkozó számláját (ezen lesz a munkdíj és anyagktg a szerkezettel kapcsolatban) és ehhez jön a tető (trapézlemez anyagktg, amit külön vásárolok) és a bádogozás (anyagktg és munkadíj), az azonos tételeket összesítem (összes anyag ktg és összes munkadíj) és fogja adni a kocsibeállóval kapcsolatos költségeket? Köszönöm!

  Üdvözlöm kerdesem lenne hogy alig van vissza a munkalatokbol az ingatlanon de sajnos fel mondtak a ferjemnek a munkahelyen es neki volt csak tb jogviszonya.de viszont mellete ugymond a munkaber.mellet apa gyedben részesült ha gyeden marad az is tb jogviszonynak szamit ha nem alkalmaza a.munkahely ugye vagy a.munkanelkulire be tudnank adni a tamogatast? Es csak a tamogatast amikor be adtuk attol a naptol szamoljak az egy evet vagy pl ha 2 napja beadas itan nincs jogviszony az gond? Koszonom

  Kedves Laura!
  A GYED önmagában nem keletkeztet TB jogviszont.
  Az 1 éves Tb jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Az álláskeresési járadék TB jogviszonyt létesít, így célszerű lenne beregisztrálni a férjének.

  2021 áprilisában vásárolt ingatlanba azonnal be kell-e jelenteni az állandó lakcímet vagy elég csak a tényleges beköltözéskor.a felujítás után?
  Pl.a vásárlás 2021 április
  felújítás és a számlák dátuma
  2021 április-augusztusa közé
  esik
  a beköltözés és lakcímváltozás pedig szeptember
  1.
  Igy is érvényesek a számlák?
  2022 áprilisában adható be az igénylés támogatásra?

  Kedves Katalin!
  Amennyiben a tulajdonszerzést követő egy éven belül nyújta be az igénylést, úgy nem feltétel az egy éves állandó lakcím, azonban az igénylés benyújtásakor már oda kell szólnia az állandó bejelentett lakcímnek.

  Az úttól a kapuig szeretnék térköveztetni, 50nm, hídgyűrűt is rakatnék. Mivel ez közterület ha jól tudom, az érdekelne, hogy igényelhető-e a támogatás ez esetben is.? Üdvözlettel Csaba

  Kedves Csaba!
  A ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására nem igényelhető a támogatás.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 44439 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  7.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x