Lakásfelújítási támogatás feltételek 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Gyakori kérdések és válaszok a lakásfelújítási támogatás témában ide kattintva olvashatók.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a galériaépítést,
  – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  – lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos utoljára feltett gyakori kérdések

 • Hiánypótlás után mennyi ideje van az Államkincstárnak a kifizetésre?

  A kérdésem,az lenne,hogy hiánypótlás után mennyi ideje van az Államkincstárnak a kifizetésre.
  Pótlás után ismét 30 nap?

  Válaszunk: A MÁK által kiadott tájékoztatókban így olvasható:

  102. Hány napja van az Államkincstárnak reagálni a kérelmemre?

  A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

 • Ablakfelújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A kérdésem az lenne, hogy a vállalkozóval kötött mintaszerződésben szó szerint a “külső nyílászárók cseréje” szöveg szerepel. Amennyiben régi fa ablakainkban csak az üvegtáblákat cseréltetjük ki- mert már nem jó a szigetelés, a védőgáz kiszivárgott- az ablakszerkezet megmarad, tehát nem komplett ablakcsere, csak ablakfelújítás történik és a számlán az ablaküvegek cseréje megnevezés szerepel, akkor az elfogadható-e a lakásfelújítási támogatásnál? Köszönöm válaszukat!

  Válaszunk: Az eddig olvasott MÁK válaszok alapján a nyílászáró cseréje vagy felújítása is támogatható tevékenységnek minősül. Amennyiben a kérdésével kapcsolatosan egyedi állásfoglalást is szeretne kérni, kérjük forduljon a MÁK felé az otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu email címen.

 • Külföldi jövedelem elfogadható lakásfelújítási támogatás igénylésénél?

  Kedves Hitelnet!Családommal 1 hónapja vásároltunk családi házat, ami korszerűsítünk a következő hónapokban.A fűtés korszerűsítése,belső festés, burkolatok cseréje,és opcionálisan egy napelemes rendszer kerül kiépítésre.Ezek,ha jól értettem megfelelnek a követelményeknek.Azonban a család jelenleg külföldön él és biztosított.Ha jól értettem,a külföldi TB+vállalás a magyar TB-re váltásra 180 napon belül még működhetne,de az 1 éves lakhatási követelmény miatt nem tudjuk igénybe venni jelenleg.Amennyiben most gyűjtjük a számlákat, és 1 év múlva adjuk be, akkor meg a 60 napnál nem régebbi számla lesz a kizáró tényező.Jól értettem a leírtakat?

  Válaszunk: A lakásfelújítási támogatás igénylése pillanatában rendelkezni kell magyar munkaviszonyból származó TB jogviszonnyal, a vállalás ebben az esetben nem elfogadható és nem szükséges. A számlákat addig is lehet gyűjteni úgy, hogy az igénylés pillanatában az utolsó számla ne legyen 60 napnál régebbi.

 • Minden ingatlan tulajdonosnak rendelkeznie kell megfelelő TB jogviszonnyal a lakásfelújítási támogatáshoz?

  Üdvözlöm! A jövő évben szeretnénk igénybe venni az otthonfelújítási támogatást. Viszont egy év tb jogviszonynak kell lennie. Viszont a ház a feleségem nevén van aki háztartásbeli és csak a tb t fizeti maga után ami nem számít jogviszonynak. A kérdésem az lenne ha a Nevemre íratnánk a házból bizonyos százalékot akkor már elvileg én is tulajdonosnak számítok, és igénybe vehetem akkor én is ?

  Válaszunk: Együttes igénylés esetén elegendő, ha legalább az egyik igénylő rendelkezik a rendeletben előírt TB jogviszonnyal (Ebben az esetben Ön). Amennyiben a bejelentett lakcímük közös, akkor nem szükséges Önnek is tulajdonnal rendelkezni a felújítani kívánt ingatlanban.

 • Udvar, kert felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Térkövezés után az udvart szeretném feltölteni termő földel és be szeretném füvesíteni.Kérdésem:A 20m3 föld és az 100 kg.fűmag elszámolható-e a támogatásban?

  Válaszunk: A lakásfelújítási támogatás füvesítésre, fűmag vásárlásra és pl öntöző rendszer kiépítésére nem igényelhető. Az igényelhető munkálatokat és az igénylés további feltételeit ide kattintva tekintheti meg.

 • Az összes kérdés megtekintéséhez kattintson ide.

  Tegye fel kérdését

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Felteszem a kérdésem

  A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Utolsó módosítás: 2021. április 11. vasárnap

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  6.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdv!
  Az anyagokról szóló számlák, (amik a fizetést illetően készpénzesek, bankkártyásak, vagy előre utalásosak,) azoknál beküldéskor hogy kell bizonyítani kifizetésüket?
  Köszönöm!

  Kedves Renátó!
  Bankkártyás vagy utalásos fizetés esetén szükséges a számla kivonatot is csatolni a tranzakcióról.
  Készpénzes fizetés esetén elegendő a készpénzes számla.

  T. Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy a KATÁS vállalkozó, akivel szerződést akarok kötni, azt mondja arra az időszakra mire nálam kezdené a munkát meghaladja a 12 milliós keretét. Ez miatt nekem kiállított számlakat elfogják majd fogadni, vagy keressek másik kivitelezőt?
  Köszönettel!

  Üdvözlet!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha van a kerítés anyagáról számlánk, viszont a munkálatot mi magunk végezzük, tehát munkadíjról nem lesz számla, abban az esetben is elfogadják az anyagszámlát?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv: Andrea

  Kedves Andrea!
  Amennyiben más munkálatból lesz elegendő munkadíj számla, akkor nem probléma. Abban az esetben, ha több munkálatot nem terveznek, akkor csak anyagszámláról nem adható be az igénylés.

  Üdvözlöm, az lenne a kérdésem, hogy ha elektronikus úton beküldöm a szükséges dokumentumokat hol kapok vissza jelzést, hogy megkapta a Mák és feldolgozás alatt van?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt Cím!
  Lakásfelújítás elkezdhető illetve vásárolható anyag hozzá ha még nem nyújtottuk be az államkincstárnak a kérelmet?

  Kedves István!
  Javasoljuk, hogy olvassa el fenti bejegyzésünket.
  A támogatás utólagos, tehát a felújítási munkák után lehet csak benyújtani az igénylést.

  Köszönöm!
  Szóval lehet felújítani, számlát gyűjteni mindennemű regisztráció nélkül.
  Mikor kész benyúltjuk a kérelmet és vagy elfogadják vagy nem?
  A bank minden nemű regisztráció nélkül megadja a 3% hitelt, ha megfelelünk a feltételeknek, nem kell semmi dokumentum az Államkincsártól?
  Köszönöm!

  A gyerekek tervezik a babát, szeretnének kerítést, tetőt cserélni. A számlákat már most elkezdhetik gyűjteni? Ha csak jövőre lesz baba beadhatják a támogatási kérelmet, természetesen figyelembevéve a 60 napos határidőt?

  Kedves Krisztina!
  Igen, megfelelő, ha az igénylés benyújtásakor teljesül a gyermekre való feltétel.

  Ha a költségvetési tervezetben megadott több munkálatok közül, az egyik pl a kerti tároló felújítása helyett kerítés építés valósul meg. A számlák így is lefedik a hitel összegét. Akkor ez így elfogadható?
  Köszönöm!

  Kedves Ágnes!
  Információnk szerint a hitelkérelem jóváhagyása után már nincs lehetőség a költségvetés módosítására. További információért javasoljuk, hogy forduljon az érintett pénzintézethez.

  Ha a felújítás összességében pld. 60% anyag és 40% munkadíjból áll majd, akkor (mivel a rendeletben azt olvasom, hogy 50% anyag és 50% munkadíj esetén adják meg az 50%-os állami támogatást _ természetesen ha az egyéb feltételeknek megfelelünk – ), akkor csak 80%ra adják meg a támogatást? A 40% munkadíjat duplázzák meg, így számolják majd az 50-50%-ot? Az anyag ár 20%-a elveszik? Vagy rosszul értem? Tisztelettel, Róbert

  Kedves Róbert!
  Helyesen írta. A támogatás összege a számlával igazolt költségek legfeljebb fele, és ebben a ‘fél’-ben kell meglennie 50% anyag és 50% munkadíj számlának.
  Amennyiben az egyik számlarész kevesebb ennél, úgy azt duplázzák, de csak abban az esetben, ha ez a duplázás nem lesz több, mint a teljes költségvetés fele.

  Az alábbi szerepel a leirasban:

  Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

  Ez mire vonatkozik az utolsó számla dátumára vagy az elvegzett munka dátumára? Ha az utolsó számla kiállítási dátuma nem haladja meg a 60 napot de nem meghiústult a munka akkor is ervényes? Pl.: vettem egy csapot de nem volt aki aki felszerelje emiatt magamnak csináltam meg… így is elszámllható? ill. ez a számla(csapról) is ervényes a határidő betartásánál?

  Kedves Péter!
  A 60 napos határidő az utolsó teljesített munkadíj vagy anyagszámlára vonatkozik.

  Tisztelt Címzett!
  50-50%-os tulajdoni jogviszony esetében a felújítási támogatáshoz benyújtandó számlán mindkét tulajdonosnak szerepelnie kell, mint megrendelő vagy elég csak az egyik névre kiállított számla?

  Köszönet!

  Kedves Ildikó!
  A kérdésével kapcsolatban IDE kattintva olvashat.

  Az első anygaszámla időpontja és az utolsó között van-e korlátozás, vagy az lehet 2021.03.01-2022.12.31 közötti időszakban bármilyen időszak is: Tehát akár 180 napig is gyűjthetőek a leadás előtt a számlák vagy csak 3 hónapig az elsőtől kezdve?

  Kedves Kérdező!
  A témában bővebben IDE kattintva olvashat.

  Kedves Hitelnet! Katás vállalkozó több éve végez teljes körű lakasfelújítást. Szakképesítése: kőműves. Adhat-e, illetve elfogadják -e a lakásfelújítási támogatás igénylése során a számlát pl. a szigetelésről – amelyről nincs szakképesítése?

  Kedves Szilvia!
  A témával kapcsolatban IDE kattintva olvashat.

  Tisztel hitelnet.
  Olyan kérdésem lenne, hogy a tetőtér be volt építve mikor megvettük az ingatlant és az alap területbe is beleszámolták akkor az emeleti fürdőszobára kérhetem a felújítási támogatást? A kérelem nyomtatvány 2. pontban leírtak szerint nem tudom mit kell aláhúzni. Csak azt hogy élettárs vagy házastárs? Vagy az egész sort és csak az egyiket aláhúzva?
  Köszönöm a válaszát.

  Kedves Krisztián!
  A leírtak alapján igényelhető a támogatás meglévő fürdőszoba felújítására.
  Véleményünk szerint, amennyiben élettársával igényli a támogatást, akkor az élattársat, ha házas viszonyban vannak, akkor a házastárs.

  Üdvözlöm!
  A kert drótfonatos hálóval történő körbe kerítésére is igényelhető a támogatás, vagy csak utcafronti épített kerítésre igényelhető?
  Köszönöm!

  Erre a kérdésre nem érkezett válasz, engem is érdekelne. Köszönöm.

  A kormányrendelet szerint kerítés építésére igényelhető a támogatás. Nincs arra vonatkozó előírás, hogy csak az utcafronti kerítés építése támogatható.

  Az lenne a kérdésem ahol dolgozom munkahely onnan vásárolhatok anyagot számlára?

  Kedves Balázs!
  A vonatkozó kormányrendelet szerint:
  7. § (4) A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
  Tehát anyagot vásárolhat számlára, viszont a munkadíj már nem lenne elfogadható.

  Üdv!

  Az lenne a kérdésem, hogy a beküldéskor elfogadnak-e olyan anyag számlát amin szerepel egyrészről pl. WC csésze (ami elszámolható), és szerepel pl. fürdőszoba szekrény (ami nem számolható el)? Tehát az ilyen számlán figyelembe veszik az elszámolható dolgokat, vagy az egész számla semmisnek bizonyul?
  Köszönöm előre válaszát!

  Üdv:Andrea

  Kedves Andrea!
  Véleményünk szerint csak kihúzzák a nem elszámolható anyagot, de célszerű lenne külön számlára kérni az elfogadható anyagokat.

  Jó estét!
  Otthonteremtési támogatással kapcsolatos kérdésem lenne.
  Kérdésem az lenne, hogy a vállalkozó, aki adta a számlát a munkálataiért mondta, hogy visszaadja a vállalkozását (megszüntetni). Még nem küldtem be a papírokat leadni (támogatás visszaigényléséhez). Ha közben ő visszaadja a vállalkozását, de nekem már adott számlát, akkor nincs gond ezzel ugye, vissza tudom igényelni?
  Köszönöm.

  Kedves Zoltán!
  Információnk szerint nincs erre vonatkozó előírás, hogy a vállalkozó nem szűntetheti meg a vállalkozását a számlázást követően. A számlázás időpontjában kell megfelelnie a feltételeknek.

  Férjem gyermekgondozási díjban részesül, emellett mezőgazdasági őstermelő.
  Jogosult-e a lakásfelújítási támogatásra?

  Kedves Nikoletta!
  Igen, az ápolási díjban részesülők jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

  Üdvözlöm! Két kérdésem lenne: a ház amelyre igénybe venném a támogatást, (külső szigetelésről és egyéb belső munkálatokról lenne szó) két szintes, két lakásos osztatlan közös tulajdon, melynek én mint igénylő 50 %- os tulaja vagyok a másik 50 % rész az édesanyámé névileg, azonban mindkét lakást én használom és kiskorú és nagykorú gyermekeim. Nincs megosztási szerződésünk. Ebben az esetben is benyújthatom az igénylést, vagy kell csináltatni értelmetlen megosztási szerződést? A másik kérdésem, pedig az hogy a korábban felvett jelzáloghitelről is kell-e nyilatkozni ami se nem CSOK, se nem kedvezményes házvásárlással, falusi csokkal nem kapcsolatos, egyszerű ingatlanfedezetű jelzáloghitel. Köszönöm szépen a… Továbbiak »

  Kedves Krisztina!
  Véleményünk szerint igényelheti a támogatás mindkét szint felújítására, mivel 50% tulajdonrésszel rendelkezik az ingatlanban és így használati megállapodás sem szükséges.
  Nincs ilyen információnk, hogy nyilatkozni kellene, ha az ingatlan jelzáloggal terhelt.

  Ha be van már építve a tetőtér csak le akarok cserélni mindent benne. Ideértve szigetelés karton radiátorok akkor sem támogatott a tetőtér munka?

  Kedves Balázs!
  Meglévő tetőtér felújítására információnk szerint már igényelhető a támogatás.

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőtér beépítésre nem igényelhető a támogatást, mert lakás bővítésnek minősül. De, ha nem bővítés, mert csak szigetelést kap, új gipszkartonozást, valamint fürdőszoba felújítást (szabiterek és burkolás) valamint két tetőablak cseréje, modernizálása, így megfelel az előírásoknak? Mindenhol arról van szó, h tetőtér beépítésre nem használható, de, ha lakhatási engedéllyel rendelkező, felújításra “szoruló” tetőtérről beszélünk, akkor rendben van a dolog?
  Köszönettel,

  Kedves Róbert!
  Igen, így a leírtak alapján, véleményünk szerint igényelhető a támogatás.

  Tetőtér beépitése jogosult a felújítási támogatásra egyáltalán?ide értve tető szigetelése gipszkartonozása válaszfalak építése fűtés kialakitása. Villanyszerelés stb.

  Kedves Balázs!
  Tetőtér beéíptésére a támogatás nem igényelhető.

  Üdvözlöm!
  Van egy 21 éves fiam, aki még iskolába jár/ angol felsőfok, okj/
  Az ő nevén van az ingatlan, én holtomig tartó haszonélvező vagyok.
  Nav és közüzemű díjtartozásunk nincs. De munkahelyünk sem Magyarországon..
  Jogosultak lehetünk e a maximum 3.000.000 lakásfelújjítási támogatásra.
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel,
  Erika

  Kedves Erika!
  Akkor fogadható el a gyermek tulajdonrésze, ha a gyermek kiskorú. Mivel az Ön fia már nem kiskorú, így a jogosultsághoz Önnek, mint igénylőnek kellene rendelkeznie legalább 50% tulajdonrésszel.
  Illetve az 1 éves TB jogviszony is a jogosultság feltétele. A külföldi TB időszaka beszámítható, de az igénylés benyújtásakor már magyar TB jogviszonnyal kell rendelkezni.
  Így a leírtak alapján sajnos nem jogosultak a támogatásra.

  Az ingatlannak a házastársak közös tulajdonában kell lenni, vagy lehet csak az egyikük a tulajdonos?

  Kedves Zsuzsa!
  Nem feltétel, hogy mindkét igénylő rendelkezzen tulajdonrésszel. A jogosultsághoz elegendő, ha az igénylők egyike rendelkezik legalább 50% tulajdonrésszel az ingatlanban. Szintén megfelelő a jogosultsághoz, ha kiskorú gyermekük rendelkezik legalább 50% tulajdonrésszel.

  Tisztelt Hitelnet!
  2020. Decemberben kaptuk meg az új házunkra a lakhatási engedélyt. Most sikerül csak lakcímre bejelentkeznünk. Egy 10 éves és egy januárban született gyerekünk van. Szükség lenne kerítés, térkő, redőny, klíma, beépített bútorokra is. Kérdésem, hogy mi is beletartozunk a kivételbe az újszülött miatt? Ez alapján igénybe tudnank6 venni a hitelt és a támogatást is? Köszönöm a segítséget.

  Kedves Attila!
  Amennyiben 2021 december előtt benyújtják az igénylést, úgy nem kell megfelelniük az egy éves lakcímre vonatkozó előírásnak.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  Elnézést, de nem tudom értelmezni a mintatáblázat egyes sorait. pl. ha 1M Ft a vállalkozói díj, 6M Ft az anyagköltség, akkor hogyan igényelhető 2M Ft támogatás (2. sor)

  Kedves Ferenc!
  A visszaigényelhető összeg a számlával igazolt költségek fele, és ebben az összegben 50%-ban szerepelhet munkadíj és 50%-ban anyagdíj. Mivel a vállalkozói díj 1 millió ( ez az egyik 50%) így a másik 50%-is, ami az anyagdíj legfeljebb ennyi vehető figyelembe.

  Üdvözlöm!
  A kérdésem a következő lenne. A napokban vásároltam egy lakást, melynek 1/1-es tulajdonosa vagyok. A felújítási támogatást szeretném igénybe venni, minden kritériumnak megfelelek, viszont így nem vagyok oda bejelentkezve és a családon sem. Az 1 éves bejelentkezést muszáj vagyok megvárni? Illetve ha most bejelentkezünk és meg kell várni az 1 évet, de a felújítást megcsinálom addig számlákkal igazolva, akkor azt fel tudom használni?
  Köszönöm.

  Kedves Attila!
  Amennyiben a tulajdonszerzést követő 1 éven belül benyújták az igénylést, úgy nem kell megfelelni az 1 éves állandó lakcímre vonatkozó előírásnak.

  Tetőtér beépítésnél, ha fürdőszobát csinálunk, annak az anyag és munkadíj része visszatéríthető, ha a földszinten van már egy fürdőszoba?

  Kedves Balázs!
  Információnk szerint nem igényelhető vissza a leírtak alapján.

  Tiszteletem!
  Ha előlegszámla van akkor az előlegszámla dátumától indul újra a 60 napba?

  Egy háztartásban, közös lakcímmel élünk együtt a Párommal. Egy gyermeket nevelünk, de a gyerek a Páromé. Élettársak vagyunk.
  Igényelhetem-e a lakásfelújítási hitelt?

  Kedves János!
  A leírtak alapján együttesen igényelhetik a támogatást és a hitelt is.
  A támogatás jogosultsági feltételeiről fenti bejegyzésünkben olvashat. A támogatott hitelről részletesen IDE kattintva tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  6.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x