Lakásfelújítási támogatás feltételek 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Gyakori kérdések és válaszok a lakásfelújítási támogatás témában ide kattintva olvashatók.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a galériaépítést,
  – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  – lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos utoljára feltett gyakori kérdések

 • Hiánypótlás után mennyi ideje van az Államkincstárnak a kifizetésre?

  A kérdésem,az lenne,hogy hiánypótlás után mennyi ideje van az Államkincstárnak a kifizetésre.
  Pótlás után ismét 30 nap?

  Válaszunk: A MÁK által kiadott tájékoztatókban így olvasható:

  102. Hány napja van az Államkincstárnak reagálni a kérelmemre?

  A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

 • Ablakfelújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A kérdésem az lenne, hogy a vállalkozóval kötött mintaszerződésben szó szerint a “külső nyílászárók cseréje” szöveg szerepel. Amennyiben régi fa ablakainkban csak az üvegtáblákat cseréltetjük ki- mert már nem jó a szigetelés, a védőgáz kiszivárgott- az ablakszerkezet megmarad, tehát nem komplett ablakcsere, csak ablakfelújítás történik és a számlán az ablaküvegek cseréje megnevezés szerepel, akkor az elfogadható-e a lakásfelújítási támogatásnál? Köszönöm válaszukat!

  Válaszunk: Az eddig olvasott MÁK válaszok alapján a nyílászáró cseréje vagy felújítása is támogatható tevékenységnek minősül. Amennyiben a kérdésével kapcsolatosan egyedi állásfoglalást is szeretne kérni, kérjük forduljon a MÁK felé az otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu email címen.

 • Külföldi jövedelem elfogadható lakásfelújítási támogatás igénylésénél?

  Kedves Hitelnet!Családommal 1 hónapja vásároltunk családi házat, ami korszerűsítünk a következő hónapokban.A fűtés korszerűsítése,belső festés, burkolatok cseréje,és opcionálisan egy napelemes rendszer kerül kiépítésre.Ezek,ha jól értettem megfelelnek a követelményeknek.Azonban a család jelenleg külföldön él és biztosított.Ha jól értettem,a külföldi TB+vállalás a magyar TB-re váltásra 180 napon belül még működhetne,de az 1 éves lakhatási követelmény miatt nem tudjuk igénybe venni jelenleg.Amennyiben most gyűjtjük a számlákat, és 1 év múlva adjuk be, akkor meg a 60 napnál nem régebbi számla lesz a kizáró tényező.Jól értettem a leírtakat?

  Válaszunk: A lakásfelújítási támogatás igénylése pillanatában rendelkezni kell magyar munkaviszonyból származó TB jogviszonnyal, a vállalás ebben az esetben nem elfogadható és nem szükséges. A számlákat addig is lehet gyűjteni úgy, hogy az igénylés pillanatában az utolsó számla ne legyen 60 napnál régebbi.

 • Minden ingatlan tulajdonosnak rendelkeznie kell megfelelő TB jogviszonnyal a lakásfelújítási támogatáshoz?

  Üdvözlöm! A jövő évben szeretnénk igénybe venni az otthonfelújítási támogatást. Viszont egy év tb jogviszonynak kell lennie. Viszont a ház a feleségem nevén van aki háztartásbeli és csak a tb t fizeti maga után ami nem számít jogviszonynak. A kérdésem az lenne ha a Nevemre íratnánk a házból bizonyos százalékot akkor már elvileg én is tulajdonosnak számítok, és igénybe vehetem akkor én is ?

  Válaszunk: Együttes igénylés esetén elegendő, ha legalább az egyik igénylő rendelkezik a rendeletben előírt TB jogviszonnyal (Ebben az esetben Ön). Amennyiben a bejelentett lakcímük közös, akkor nem szükséges Önnek is tulajdonnal rendelkezni a felújítani kívánt ingatlanban.

 • Udvar, kert felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Térkövezés után az udvart szeretném feltölteni termő földel és be szeretném füvesíteni.Kérdésem:A 20m3 föld és az 100 kg.fűmag elszámolható-e a támogatásban?

  Válaszunk: A lakásfelújítási támogatás füvesítésre, fűmag vásárlásra és pl öntöző rendszer kiépítésére nem igényelhető. Az igényelhető munkálatokat és az igénylés további feltételeit ide kattintva tekintheti meg.

 • Az összes kérdés megtekintéséhez kattintson ide.

  Tegye fel kérdését

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Felteszem a kérdésem

  A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Utolsó módosítás: 2021. április 11. vasárnap

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  6.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Kérdésem az lenne hogy külföldi tb mellé még vállalnom kell a magyarnak a fizetését?
  És ha igen akkor a számlákat ugyan úgy gyűjthetem már mostantól vagy csak miután lejárt az 1 év tb fizetése ?
  Illetve ha még nincs meg a egy éves tb-m úgy is lehet regisztrálni ?

  Kedves Tamás!
  A saját maga után fizetett TB nem fogadható el.
  A külföldi TB jogviszony időtartama beszámítható, viszont az igénylés pillanatában már magyar TB jogviszonnyal kell rendelkezni.

  Gyermekem 22 éves ,egyedül nevelem, állandó lakcíme megegyezik az enyémmel és a felújítandó lakással, de most hivatásos katona és ideiglenes lakóhelyén is be van jelentve. igy igényelhetek e lakásfelújítási támogatást?

  Kedves Asszonyom!
  Amennyiben a gyermek állandó bejelentett lakcíme a felújítandó ingatlan, de tartózkodási hely is megvan jelölve a lakcímkártyáján, az nem probléma.

  Csok használatát igényben vettem és szeretném ezt is

  Kedves Bettina!
  A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.
  A támogatással kapcsolatos Gyakori kérdéseket IDE kattintva érheti el.

  Vajon meglévő kerítés cseréje, új építése is elszámolható?

  Kedves Péter!
  Igen, a támogatható munkálatok között van a kerítés felújatása és a kerítés építése.

  Üdvözöm!
  2011. február elejétől idén januárig az érintett ház címe volt a lakcímem, azonban most januárban ezt módosítottam másik címre, gyermek iskolai felvételi miatt (fontos volt, h papíron az iskola körzetében legyünk). Idén májusban újra az érintett ház lakcímén leszünk lakcímkártya szerint. Viszont sajnos emiatt nem lenne meg a min. 1 éves lakcím (papíron). Emiatt akkor nem is kaphatjuk meg a támogatást? Van esetleg lehetőségünk igazoltatni az okmányirodával pl., hogy csak 4 hónapig nem voltunk bejelentkezve a lakcímünkre?
  Köszönöm!

  Kedves Magdi!
  Nincs ilyen információnk, hogy lehetőség lenne erre. Miután vissza jelentkeznek az ingatlanba állandó lakcímmel, úgy egy év múlva nyújthatják be az igénylést. A számlákat addig is gyűjthetik.

  Ha a tetőt szeretném felújítani, de az anyagot tavaly megvettem már, a munkadíj fele visszatéríthető? Természetesen más munkákból meglenne a munkadíjra kiirt minimum összeg.

  Kedves Balázs!
  Csak munkadíjra nem adható be az igénylés. Információnk szerint, ha tető felújításból lesz munkadíj számla és más munkálatból szükséges anyagdíj számla, úgy működhet az igénylés.

  Szeretnénk tető felújítást. Még konkrét összeget nem tudok. 3-an élünk az ingatlanban, a fiúnk idén tölti be a 26. élet évét.
  Így is lehet valami támogatást igényelni?

  Szeretném megkérdezni, hogy nyugdíjasként kaphatok-e fürdőszoba felújításra bármilyen lakásfelújítási támogatást?

  Kedves Valéria!
  Nyugdíjas személy abban az esetben igényelheti a támogatást, ha a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy.
  A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.

  Érdeklődni szeretnék, hogy hivatalosan gazdasági lakóépületként nyilvántartott ingatlanra igényelhető-e a támogatás?

  Kedves Szilvi!
  Az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épület felújítására igényelhető a támogatás.

  Szeretnék télikertet csináltatni. A szerkezeti ár 2.051.000 ft a szerelés szállítás 750.000ft lenne. Szeretném tudni, hogy erre mennyi lakásfelújítási támogatást kaphatok vissza? Várom válaszukat.
  Tisztelettel CS-né

  Kedves Asszonyom!
  A leírtak alapján véleményünk szerint 1.400.500 Ft támogatásra lehetnek jogosultak.

  Tc.
  amennyiben a számla végösszegéből 25 % a díj és 75 %az anyag, akkor visszaigényelhető a számla 50%-os része?
  A különböző felújítási munkák számlái összevonhatók az összesítőben?
  Az első számla dátumától kell számolni a 60 napot vagy az utolsó fázisra kapott számla dátumától .
  Köszönettel: Zoltán

  Kedves Zoltán!
  A támogatásról részletesen fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.
  A támogatással kapcsolatos gyakori kérdéseket IDE kattintva érheti el.

  40 éves munkaviszony után előnyugdíjas vagyok. Egyedül nevelem a 23 éves középsúlyos értelmi fogyatékos leányomat! Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok-e a lakásfelújítási támogatásra? Nem szeretném az egészet igénybe venni, hitelt sem szeretnék felvenni.
  Előre is köszönöm a segítségüket!

  Komplett ablakcserét végeztettünk,rendelést 2020.12.01-én adtuk le.Beszerelése 2021.01.13-án történt.Páromnak a részére lett kérve a számla mert egyéni válalkozó.Így lehetséges e még erre igénybe venni a támogatást?Válaszukat köszönöm

  Kedves Ágnes!
  A támogatást magánszemélyként lehet igénybevenni, így a vevő (igénylő) adószáma a számlán nem kerülhet feltüntetésre. Tehát az említett számlák nem fogadhatóak el.

  Üdv!
  Épület bővítésre felhasználható-e? Pontosabban fedett terasz építésére?
  Köszönöm a választ 🙂

  Kedves Gergő!
  Terasz, loggia, erkély, előtető építése, illetve télikert kialakítása a támogatható munkálatok között szerepel.

  A bejelentett lakóhelyet a felújítási számla kiállítás napjára vizsgálják vagy az igény benyújtás napján?
  Vásároltunk egy új házat, ami felújítás alatt van. Bejelentkezni a felújítás után szeretnénk.
  Köszönettel!

  Kedves Balázs!
  Információnk szerint az igénylés benyújtásakor kell a lakcímnek odaszólnia és ha kevesebb, mint 1 éve vásárolták az ingatlant, akkor nem feltétel az 1 éves lakcímre vonatkozó előírás.

  Érdeklődnék, hogy a meglévő kandalló felújítására van-e lehetőség?

  Kedves Zsigmond!
  Igen, információnk szerint kandalló felújítására igényelhető a támogatás.

  Az 50% tulajdonviszony eloszlása űgy is lehet, hogy a gyerek nevén van az 50% és az igénylő nevén csak a haszonélvezet?

  Kedves Ágota!
  Akkor fogadható el a gyermek 50% tulajdonrésze, ha a gyermek kiskorú. Ha ez a feltétel telejesül, úgy megfelelő, hogy az igénylő haszonélvező és nincs tulajdonrésze az ingatlanban.

  Jó napot!
  Egy olyan kérdésem lenne, van egy lakásunk, felújítottuk az egyik helyiséget és minden papír megvan, már csak a beadás jönne. Közben megszűnt a munkám és munkanélkülin vagyok. A férjem munkaviszonyban van (több éve). Így is beadhatjuk a papírokat? Mindennek megfelelünk így?
  Közösen kell beadni vagy csak a férjem nevére?
  Köszönöm előre is.

  Kedves Anna!
  Együttes igénylés esetén megfelelő, ha az igénylők egyike rendelkezik 1 éves TB jogviszonnyal az igénylés benyújtásakor. Így ha együttesen igénylik a támogatást, akkor nem probléma, ha csak férje rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal.

  Tisztel hitelnet.
  Olyan kérdésem lenne, hogy a kérelem nyomtatvány 2. pontban leírtak szerint nem tudom mit kell aláhúzni. Csak azt hogy élettárs vagy házastárs? Vagy az egész sort és csak az egyiket aláhúzva?
  Köszönöm a válaszát.

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, ha a 24 éves gyermekem 25% tulajdonrésszel rendelkezik (öröklés után) a felújítandó ház esetében, jogosultak vagyunk-e a támogatásra. 50% én (igénylő), 25 % az idősebb testvér tulajdonrésze.
  Köszönettel.

  Kedves Ildikó!
  Gyermek tulajdonrésze akkor vehető figyelembe, ha a gyermek kiskorú. Mivel Ön rendelkezik 50% tulajdonrésszel, és a jogosultsághoz ez elegendő, így jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

  Tisztelt Hitelnet.
  Ha jól értem, nem szükséges mindent vállalkozói szerződés “alatt megcsinálni”, bármilyen a támogatásban foglalt berendezést (pl radiátor, ablak) vehetek én is akár online boltból saját névre szóló számlával (amit aztán a mester majd vállalkozói szerződés alatt beépít), és ez szintén megfelelő?

  Kedves Endre!
  Megfelelő, ha Önök vásárolják meg az anyagot a felújításhoz.
  Amit saját maguk vesznek anyagot a felújításhoz, azt nem kell a vállalkozói szerződésben feltűtntetni. Csak azokat az anyagokat kell, amiket a vállalkozó vásárolt és számláz tovább Önöknek.
  A támogatással kapcsolatos Gyakori kérdéseket IDE kattintva érheti el.

  Kedves Hitelnet!

  Mit lehet tenni olyan esetben, ha április 11-edikén a legkisebb gyermek a családban is betölti a 25. születésnapját viszont a covidos korlátozások miatt a szolgáltatások jelenleg nem üzemelhetnek, így pl. a tetőablakok cseréje nem végezhető el a megadott hatáidőre? A jelen helyzet miatt az ilyen esetekben lehet valamiféle haladékot kérni? Előre is köszönöm a segítségét 🙂

  Kedves Jutka!
  Nincs olyan információnk, hogy a korlátozások miatt haladékot lehetne kérni. A felújítási munkálatokat el kell végezni, és az igénylést be kell nyújtani a gyermek 25. születésnapja előtt.

  Tisztelt Hitelnet!
  Párommal és első házasságából született kiskorú gyermekemmel több, mint egy éve lakunk közös otthonunkban, azonos lakcímen, ahol az én nevemen szerepel 50% tulajdonjog, valamint a páromnak van meg a folyamatos 1 éves TB jogviszony. A kérdésem az volna, hogy így igényelhető a támogatás?

  Kedves Sándor!
  Igen, a leírtak alapján igényelhetik együttesen a támogatást.

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben el vagyunk válva, de egy háztartásban élünk és neveljük két 25 év alatti gyermekünket, ebben az esetben szükséges-e a teljes bizonyító erejű magánokirat? Kérhetem én az összes számlát a saját nevemre?

  Kedves Gábor!
  Véleményünk szerint, ha közös az állandó bejelentett lakcím, akkor együttesen tudják igényelni a támogatást.

  Tisztelt Hitelnet!
  2019. szeptember hónap óta lakunk az új ingatlanban életvitelszerűen, melyet energetikai szakvéleménnyel, földhivatali bejegyzéssel, villanyszámlával tudunk igazolni. Lakcím kártyáinkon a bejelentést csupán 2020. november hónapban módosítottuk az új lakcímre. Gyermekünk 2021. év elején született. Szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy elszámolható-e a leírtak tekintetében napelem telepítése vagy csupán 2021. november hónapban adhatjuk be a vonatkozó számlát. Továbbá elszámolható-e hamarabb (május hónapban) kiállításra kerülő számla.
  Köszönjük a szíves választ!
  Tisztelettel: Linda

  Kedves Linda!
  Sajnos csak 2021 november után nyújthatják be az igénylést, tehát ha meglesz az 1 éves állandó lakcím. A számlákat már elkezdhetik gyűjteni. Fontos, hogy az igénylés benyújtásakor az utolsó teljesített számla nem lehet régebbi, mint 60 nap.

  A felújítandó házon 20 és 80 % a tulajdonjog, az egyik félnek másik ingatlanban 100 %-os tulajdonna van akkor is jár a felújítási támogatás(3 közös gyermek van)

  Kedves Ildikó!
  A jogosultságot nem zárja ki egy másik ingatlan tulajdonjoga.

  Az egyedülállóak nem részesülhetnek lakásfelújítási támogatásban?

  Kedves Tibor!
  Egyedülállóként is igényelhető a támogatás, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.

  Kedves Hitelnet,
  az a kérdésem a témával kapcsolatban, hogy amennyiben több elszámolható költségem lenne a házra, akkor egyszerre kell benyújtanom az igényt, vagy lehet külön külön is, ahogyan a munkák elkészülnek?
  Köszönettel: SzD

  Kedves Dániel!
  Csak egyszeri igénylésre van lehetőség, így az összes munkálat után egyszer tudja benyújtani az igénylést.

  Tisztelt Hitelnet!
  Két vállalkozói szerződésem lesz a ház hőszigeteléséről. Az egyik vállalkozó végzi a hőszigetelő lemezek ragasztását, a másik vállalkozó pedig a hálózást, glettelést, a ház színezését. A két vállalkozói szerződéshez egy részletes anyagszámlám van, ami az én nevemre szól, mivel én vettem meg a ház hőszigeteléséhez és színezéséhez szükséges anyagot. Az gondot jelent, hogy egy anyagszámla fedi le a két vállalkozói szerződésben feltüntetett munkálatokat? Természetesen a két vállalkozói szerződésben csak munkadíj került feltüntetésre. Válaszukat előre is köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet

  együttes igénylés esetén a számláknak kinek a nevére kell hogy kiállításra kerüljenek? Szerepeljen rajta a feleségem és az én nevem is vagy elegendő csak ha az én nevemre lettek kiallitva?
  Köszönöm István

  Kedves István!
  Egyikük nevére szóljanak a számlák és a vállalkozó szerződés.

  6.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x