„A devizakölcsönök törlesztési árfolyamnak rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről” szóló 2011. évi LXXV törvény devizahitelesek megsegítésére vonatkozó rendelkezései 2011. augusztus 12. napján lépnek hatályba.

A jogszabály a devizák jelentős árfolyam ingadozási hatásának tompítása és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének javítását, átmeneti időszakra szóló, fizetéskönnyítő program bevezetésével próbálja segíteni:

Az új „Állami mentőcsomag” főbb jellemzői

 1. A devizaalapú jelzáloghitellel rendelkező természetes személyek 2011. augusztus 12-től 2011. december 31-ig írásban kezdeményezhetik a Banknál a törlesztési árfolyam 36 hónapig, de legfeljebb 2014. december 31-ig történő rögzítését.
 2. A bank CHF és EUR alapú jelzáloghitel ügyletek esetén a „mentőcsomag ideje alatt biztosítja azt, hogy a devizában felmerülő esedékes tételeket az ügyfél 180 HUF/CHF, valamint 250 HUF/EUR „elszámolási árfolyamon” fizesse meg.

Igénybevételi feltételek

 1. A programban mindenki részt vehet, aki az alább írt feltételek mindegyikének megfelel legkésőbb a Gyűjtőszámla hitel folyósításig:
  1. Lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitele van.
  2. Az árfolyam rögzítési lehetőség az életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált devizakölcsönökre is kiterjed
  3. Kölcsönének nyilvántartási pénzneme EUR vagy CHF.
  4. Törlesztési kötelezettségét HUF alapú törlesztési számláról teljesíti.
  5. A Deviza Kölcsönszerződése végső lejárata 2014. december 31. napját követő időpont.
  6. A kölcsön fedezete magyarországi lakóingatlanon alapított zálogjog, amely forgalmi értéke a fedezetkor történő elfogadáskor nem haladta meg a 30 MFt-ot.
  7. Fizetési késedelme nem haladja meg a 90 napot.
  8. Amennyiben a Deviza Kölcsönszerződés életbiztosítási megtakarítással, vagy lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált kölcsön, akkor a megtakarítás díjfizetéséből származó fizetési késedelme sem haladja meg a 90 napot.
  9. Amennyiben a fedezetéül szolgáló lakóingatlant több Bank által alapított jelzálogjog terhel, úgy egyik követelés tekintetében sem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem.
  10. A Deviza Kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló lakóingatlanra végrehajtás nincs folyamatban.
  11. Nem áll más fizetéskönnyítő program hatálya alatt.
 2. Amennyiben a fenti feltételek folyósításig nem teljesülnek, akkor a Gyűjtőszámla hitel szerződés automatikusan megszűnik, a további igénybevételre nincs lehetőség.

A gyűjtőszámla hitel

 1. A rögzített árfolyam és az ezt meghaladó tényleges törlesztési árfolyamok közötti különbség finanszírozására a Bank speciális célú, a felelős hitelezés szabályai alá
  nem eső HUF jelzáloghitelt (gyűjtőszámla hitel) nyújt, aminek a fedezete ugyanaz a fedezeti ingatlan(ok), mint a Deviza kölcsön esetében.
 2. A rögzített árfolyam alkalmazási időszak
  1. kezdő időpontja: a felek által kötött gyűjtőszámla hitelről az Adós(ok) által tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat Bank részére történő átadás időpontját követő, a Deviza Kölcsönszerződés törlesztésére vonatkozó soron következő második törlesztési esedékességi nap. Ezen időpontig a normál törlesztő részleteket teljes egészében fizetni kell.
  2. záró időpontja: a kezdő időponttól számított 36 hónap, de legkésőbb 2014. december 31. napja.
 3.   A gyűjtőszámla hitel devizaneme: HUF
 4.   A gyűjtőszámla hitel összege: a Deviza Kölcsönszerződés alapján az Adós(oka)t terhelő havi törlesztő részletből a rögzített árfolyam és a Deviza Kölcsönszerződés szerinti tényleges árfolyam közötti különbözet forint ellenértéke.
 5. A gyűjtőszámla hitelre kamat számítható. Ennek induló mértéke a konstrukció kezdő időpontjával érintett hónap első napján érvényes 3 havi BUBOR. A felszámolt kamat 3 havonta tőkésítésre kerül. A gyűjtőszámla hitel kamatperiódusa: 3 hónap.
 6. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakát követően a kamat az alap devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitel piaci kamatával egyező mértékű (Hirdetmény szerinti). Ezen időszakban a gyűjtőszámla hitel kamatperiódusa: 6 hónap.
 7. A gyűjtőszámla hitel futamideje: a Bank a Gyűjtőszámla hitel 36 hónapig biztosítja (rögzített árfolyam alkalmazási időszak) azzal, hogy a gyűjtőszámla hitel végső lejárata nem lehet korábbi, mint a Deviza Kölcsöné.
 8. A Deviza Kölcsönszerződéshez kapcsolódó életbiztosítási megtakarítás, vagy lakás-előtakarékossági megtakarítás díját a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt és azt követően is teljes egészében meg kell fizetni
 9. Az ügyleti kamaton kívül a Bank egyéb járulékot és díjat nem számol fel. A közjegyzői díjat az ügyfél fizeti, melynek mértékét jogszabály határozza meg.
 10. A rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka alatt elő- és végtörlesztésre a tényleges árfolyamon van lehetőség.
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése