Babaváró hitel kalkulátor - Hitelnet.hu

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

Kérjük töltse ki ezt a mezőt!
Ft
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!
év

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.

Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró támogatás részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés

A júliusban születendő gyermekek esetében az sem jelent problémát, ha a kérelem a gyermek születése után kerül benyújtásra. Erre az átmeneti – 2019. július 1-je és 31-e közötti – időszakra az alábbi rendelkezés vonatkozik:

A támogatott személyek a kölcsön teljes futamideje alatt jogosultak a kamattámogatás igénybevételére, a törlesztés szüneteltetésére, valamint a vissza nem térítendő támogatásra a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született vér szerinti gyermekük után, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

A rendeletmódosítás tehát egyértelművé teszi a júliusban születendő gyerekek utáni támogatás igénybevételének lehetőségét is. Ebben az 1 hónapos időszakban már a kölcsönigénylés előtt, de 2019.07.01. után megszületett gyermekre is érvényesíthetők a kedvezmények. Fentiek értelmében a július 1-je után született gyerekek szülei július 31-éig benyújthatják babaváró hitelkérelmüket, és így ezzel egy időben azonnal felfüggesztésre kerül a babaváró támogatás törlesztése.

További könnyítés, hogy amennyiben a babaváró támogatás iránti kölcsönkérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Az igénybevétel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Férfiak és elváltak is jogosultak lehetnek rá

A mostani bejelentés alapján férfiak is jogosultak lehetnek a fiatal házasok gyermekvállalási támogatására és nem számít az sem, ha mindkét házastárs elvált, ha korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forintos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és közösen törleszti.

Életkori megkötés

A 18 és 40 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek, a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, a törlesztő részlet fizetését pedig felfüggesztik 3 évre. A második gyerek születésénél további 3 évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Mikortól igényelhető?

A maximum 10 milliós forint összegű, kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól lesz elérhető és e támogatási formát 2022 végéig lehet majd kihasználni.

Kérdése van? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Gréti szerint:

2019-09-08 - 22:23

Üdv!
Érdeklődnék, hogy van egy 4 éves kislányom, s most betöltöttem a 13. hét terhességet, 2020 március 12-re vagyok kiírva. Gondoltuk, hogy felvennénk a babaváró hitelt, de az lenne a kérdésem, hogy beleszámítanak a 4 éves kislányom s a mostani terhességem? Vagy csak a mostani terhességem, baba számít innentől a babaváró hitelhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 09:46

Kedves Gréti!
A babaváró hitel kedvezményeinél a jelenlegi várandóssága vehető figyelembe és az jövőben esetlegesen születendő gyermekek, a már meglévő gyermek nem.

Tímea szerint:

2019-09-04 - 13:47

Üdvözlöm.
A férjemnek megvan a 3 éves folyamatos munkaviszonya, de most elbocsátották a munkahelyéről, én kismamaként táppénzen vagyok itthon. Nekem határozatlan idejű szerződésem van 2 éve.
Jogosultak lehetünk a babaváró hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 09:45

Kedves Tímea!
A leírtak alapján sajnos nem igényelhető a babaváró hitel.

Julianna szerint:

2019-09-03 - 09:05

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy hány éves kortól lehet felvenni a babaváró hitelt? Szeretnék nagyon venni egy házat, de én csak 20 éves leszek, a férjem meg 20 éves múlt. Van már 1 gyermekünk és szeretnénk egy másodikat is, de az anyósomékkal lakunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-03 - 14:29

Kedves Julianna!
Több hitelintézetnél is van lehetőség már 18 éves kortól igényelni a babaváró kölcsönt. További feltétel azonban, hogy legalább egyiküknek meglegyen minimum a 3 éves folyamatos TB jogviszonya, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Mariann szerint:

2019-08-30 - 09:01

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy házasság előtt igényelhető-e a babaváró?
Jövő évben szeretnénk összehazasodni, viszont már előbb igényelnénk, ha van rá lehetőség. Minden feltételnek megfelelünk.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 09:17

Kedves Mariann!
Babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető.

Éva szerint:

2019-08-28 - 11:27

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy a hitelkérelmet bármelyik banknál be lehet nyújtani vagy csak ott ahol van bankszámlánk?
Illetve ha annál a banknál nyújtjuk be, ahol van bankszámlánk, annak van valami előnye az elbírálásnál?
Üdv, Évi

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-30 - 06:43

Kedves Évi!
A babaváró hitelhez mindkettejüknek kell rendelkezni bankszámlával az adott banknál, emiatt célszerű a számlavezető bankhoz fordulni, hogy ne kelljen több pénzintézet felé is havi számlavezetés díjat fizetni.

Márk szerint:

2019-08-28 - 11:05

Üdv.
2018.08.31-én véget ért a munkaviszonyom. Az utána következő munkaviszony kezdete 2018.09.30. (30 nap). Utána volt még egy megszakitás, (6 nap). 2019.1.29 – 2019. 02.06). A második megszakításnál, álláskeresői járadékot kaptam. Oda nem tudtam, egyik napról a másikra bejelentkezni. Ez befolyásol valamit? Egyik megszakításnál sem haladtam meg a 30 napot, de nem tudom egybe nézik-e!?
Jogosult lehetek babaváró hitel igénylésére?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-30 - 06:41

Kedves Márk!
A 3 éves TB jogviszonyban összességében nem lehet 30 napnál hosszabb megszakítás. Az álláskeresési támogatás ideje alatt is fennáll a TB jogviszony, de ha nem tudott bejelentkezni közvetlenül a munkaviszony megszűnését követő naptól, akkor sajnos több mint 30 nap lesz a megszakítás a folyamatos jogviszonyban, ami sajnos kizárja a jogosultságot.
Célszerű lenne azért a területileg illetékes OEP-nél is érdeklődnie. A nyilvántartás alapján pontosan meg tudják Önnek mondani, hogy mennyi volt az összes megszakítás az elmúlt 3 évben.

Lajos szerint:

2019-08-27 - 14:52

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egyszerre több bankhoz is beadhatom a babaváró hitelkérelmet? Úgy értem, minket sürget az idő, az első banktól, ahova beadtuk még nem kaptunk választ. Esetleges negatív hitelbírálat esetén nem szeretnénk kifutni az időből, ezért párhuzamosan másik bankhoz is beadnánk a kérelmet.
Lehet ennek negatív következménye?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-28 - 11:02

Kedves Lajos!
Ha már egy hitelintézethez benyújtásra került a babaváró hitelkérelem, másik pénzintézethez nem nyújtható be.

Edina szerint:

2019-08-26 - 08:58

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Babaváró hitelt szeretnénk felvenni a férjemmel. Jelenleg veszélyeztetett terhesként táppénzen vagyok 2019 júliusa óta. A férjem szeptember 01-től lesz vállalkozó. Előző munkahelye 2019.06.30-ig tartott, így részemről teljesített a 3 éves folyamatos biztosítási jogviszony, mivel már több mint 3 éve a jelenlegi munkahelyemen dolgozom. A többi feltételnek megfelelünk. Egy, már meglévő hitelünk van, ezért jelenleg is fizetünk hitelt.
Van-e olyan bank, akinél ezekkel a feltételekkel jogosultak lennénk babaváró hitelre?
Amennyiben ezekkel a feltételekkel nem lennénk jogosultak, ha esetleg csak akkor lennénk jogosultak, ha visszamennék dolgozni, minimum mennyi időre kellene visszamennem, hogy kapjunk hitelt?
Amennyiben ez sem lenne megoldás, hogy visszamegyek dolgozni, hanem maradok veszélyeztetett terhes, akkor ha a férjem a vállalkozása helyett munkába állna, mint alkalmazott, akkor mi a minimum bejelentett havi óra, jövedelem és ledolgozott idő, mely után jogosultak lehetnénk babaváró hitelre?
Előre is köszönettel:
Edina

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 13:56

Kedves Edina!
A táppénz önálló jövedelemként nem fogadható el, így jelenleg sajnos nem hitelképesek.
Legalább 3 hónapos, határozatlan időre szóló, nem próbaidős jövedelemmel már igényelhető babaváró hitel.
Együttesen legalább akkora összegű jövedelmet szükséges igazolniuk, hogy jövedelmük 50%-ába beleférjen az összeg meglévő (esetleges hitelkeret, hitelkártya, stb. is) és felvenni kívánt hitel havi törlesztő részlete. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát! Díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

András szerint:

2019-08-23 - 10:46

Tisztelt HITELNET!
Babaváró hitelt szeretnék feleségemmel felvenni, október közepére várjuk a babát. Diákhitel tartozás miatt felkerültem KHR listára, melyről értesítést nem kaptam levél formájában. Két évig fent szerepeltem, míg 2019. márciusán kaptam értesítést, hogy a mulasztás megfizetésével 8-án törölték a mulasztást a rendszerből és az információt továbbították a KHR felé mint passzív adós, így 2020. március 8-val kerülök le a KHR-ről. Kormányrendelet értelmében június 26-tól a bankok egyedi elbíráslás alapján dönthetnek, viszont a passzív KHR listán való szereplés nem akadálya a babaváró hitel felvételnek.
Több helyen olvastam, hogy banki partnereik egyikénél 6 hó elteltével passzív negatív adósok is “lakáshitelhez” juthatnak. Kérdésem, hogy ezen banki partnerüknél ez babaváró hitelre is vonatkozik-e.
Másik kérdésem, hogy a Diákhitel Központ felé érdemes-e az előzetes tájékoztatáshoz való jogommal kapcsolatban kifogással élni, hogy egyedül a tartozás megszűnésének tényéről kaptam és olvastam levelet.
Köszönettel,
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 10:52

Kedves András!
Az a bankpartnerünk, amely legalább 6 havi passzív KHR státusszal már nyújt lakáshitelt, babaváró hitelnél ezt sajnos nem teszi lehetővé. Van azonban olyan pénzügyi partnerünk, amely passzív KHR státusz esetén is elfogadja a babaváró hitelkérelmet, ha a korábbi mulasztást az ügyfél saját maga rendezte. Ebben az esetben nincsen a passzív KHR státusz időtartamára vonatkozó megkötés. Szakértőink készséggel tájékoztatják a részletekről! Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is.
A másik kérdésben az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat.

Tímea szerint:

2019-08-23 - 09:59

Kedves szakértő!
Párommal októberben házasodunk és november végére várjuk első kisbabánkat. Októberben szeretnénk felvenni a Babaváró hitelt. Ő 4 órás minimálbérre van bejelentve március óta. Én 8 órás minimálbérre vagyok bejelentve 2015. októbere óta, viszont a bruttó fizetésem elég változó, mert jutalékos rendszerben dolgoztam. Viszont 2019.07.01. óta táppénzen vagyok itthon veszélyeztett terhesként.
A kérdésem az lenne, hogy így kaphatunk-e hitelt? Melyik bankhoz lenne érdemes mennünk? Hogyan járnánk a legjobban?
Milyen papírok lennének szükségesek? És azokat már érdemes most kikérni vagy csak miután összeházasodtunk?
Köszönettel,
Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 14:18

Kedves Tímea!
A kismama táppénz önálló jövedelemként sajnos nem vehető figyelembe. Csak akkor lehetne vele számolni, ha lenne mellette férje részéről legalább egy 8 órás minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelem.

Petra szerint:

2019-08-18 - 11:53

Szép napot!
Második gyermekemmel vagyok itthon GYED-en, aki januárban tölti a 2 évet. Mindennel együtt kb. 196 ezer Ft-ot küld a cég. Férjem őstermelő, így az ő jövedelme nem mérvadó. Kérdésem az lenne, mivel minden más követelménynek megfelelnénk, ilyen jövedelemmel igényelhetjük-e a babaváró hitelt?
Köszönettel: Petra

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:33

Kedves Petra!
A gyed önálló jövedelemként sajnos nem fogadható el, csak kiegészítő jövedelemként. Amennyiben férje részéről nem igazolható legalább a minimálbérnek megfelelő összegű jövedelem NAV jövedelemigazolás alapján, úgy a gyed sajnos nem vehető figyelembe.

CSaba szerint:

2019-08-16 - 07:23

Tisztelt Hitelnet,
Az lenne a kérdésem, hogy rendelkeznek esetleg egy összefoglaló táblázattal, hogy melyik bank mekkora összeggel veszi figyelembe a babaváró hitelt a JTM-be?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 09:08

Kedves Csaba!
Kérdésével kapcsolatban Szakértőink készségel adnak tájékoztatást, ha kitölti online adatlapunkat vagy felkeresi a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Annamária szerint:

2019-08-14 - 11:36

Mi is már 20 napja adtuk be, és sehol semmi 🙁 Ha telefonálunk, annyit mondanak döntés alatt van.. :(.. Jó lenne tudni, hogy ha így húzák az időt, az jó vagy rossz…

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:26

Kedves Annamária!
Valószínűleg a sok ügylet miatt húzódik el a bírálat.

Anikó szerint:

2019-08-13 - 19:05

17 éves vagyok, de férjhez mehetek, megkaptunk minden engedélyt. Viszont csak a férjem dolgozik. 4 éve folyamatos munkahelye van.
Kérdés az, hogy így alkalmasak vagyunk az igényléshez? Csak az ő fizetése elég ehhez? Vagy hogyan mükődik?
Köszönöm.
Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:08

Kedves Anikó!
18 éves kor alatt babaváró hitel nem igényelhető. Van olyan bank, ahol a miminális életkor 20, 21, illetve 23 év.

Zsuzsa szerint:

2019-08-13 - 16:49

Tisztelt Hitelnet!
Babaváró hitelkérelmünket már beadtuk 6 napja, melyre bírálat még nem érkezett. Ez idő alatt genetikai problémák merültek fel, mely alapján a terhességet meg kell szakítani.
Hiteligénylési kérelmünket beadtuk, 14 hetet betöltöttem, viszont szerződés aláírásakor a terhességem már nem fog fennállni.
Ebben az esetben figyelembe veszik a terhességet, első babának számít?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 09:05

Kedves Zsuzsa!
Ha igénybeadáskor igazoltan fennállt a 12 hetes várandósság, akkor a támogatás már igényelhető. A kiskönyvben bent kell lennie a 7. oldalon a szülés várható idejének (lap alja), a lap közepén a 7. oldalon meg bent kell lenni, hogy 12 hetes terhesség igazolásnak.

Vivien szerint:

2019-08-12 - 18:29

Tisztelt Hitelnet!
Ha elmúltam 41 éves, de van négy gyerekem (20, 14, 12, 2, évesek) és egy csokos lakáshitelem és ha szeretnék még egy gyereket, akkor jár a támogatás vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:41

Kedves Vivien!
Ha betöltötte 41. életévét, akkor sajnem nem igényelhetik a babaváró hitelt.

Krisztina szerint:

2019-08-10 - 13:00

Tisztelt hitelnet!
A babaváró támogatást úgy mint a csok-nál is elfogadott az ápolasi (gyod)?
Ennél is elfogadott tb jogviszony igazolás helyett?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:39

Kedves Krisztina!
Babaváró hitelnél a szükséges TB jogviszony igazolás helyett nem fogadható el az ápolási határozat.

Roland szerint:

2019-08-07 - 21:45

Tisztelt Szakértő,
A kamattámogatás feltétele, hogy a hiteligénylés benyújtása, vagy a szerződés aláírása, esetleg a hitel folyósítása kell, hogy korábban történjen, mint a gyermek születése?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:39

Kedves Roland!
A babaváró hitelkérelem benyújtását követően született gyermekek után érvényesíthetők a kedvezmények.

Nikolett szerint:

2019-08-05 - 22:22

Tisztelt Hitelnet!
Július 21.-én beadtuk az igénylést babaváró hitelre az Otp-hez. Elméletileg minden papír rendben van, mégsem kapunk választ. Személyesen bementem ma érdeklődni, ott annyit mondtak, hogy a központnál vannak a papirjaink.
A kérdésem, hogy ilyen esetben mit lehet tenni, hiszen a törvényi előírások szerint 10 napon belül válaszolniuk kellene.
Köszönettel: Nikolett

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 11:35

Kedves Nikolett!
Esetleges panaszával az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi központjához fordulhat.

Éva szerint:

2019-08-05 - 16:04

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy melyik bank veszi figyelembe a jövedelem esetén a fő állás melletti mellékállás jövedelmét?
Esetemben van egy 8 órás főfoglalkozásom nettó 160.000 és egy 12 órás részmunkaidős hivatalos mellékállásom nettó 116.000 Ft.
Válaszukat várva:
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 11:06

Kedves Éva!
Több pénzintézet is figyelembe vesz kiegészítő jövedelmet. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adalapunkat!

Debbi szerint:

2019-08-05 - 09:35

Kedves Szakértő!
A hitel igénylésekor mindkét fél fizetését, illetve fennálló tartozásait nézik vagy csak egyik félét? Ha minden más feltételnek megfelelnek.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 13:27

Kedves Debbi!
A jövedelemvizsgálat során van lehetőség arra, hogy a bank csak az egyik fél jövedelmével számoljon, ha az is elegendő a hitelfelvételhez, ám ami a fennálló tartozásokat illeti, az mindkét félnél minden esetben figyelembevételre kerül. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Annamari szerint:

2019-08-03 - 06:52

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben 5 éven belül teljes előtörlesztés történik, ennek milyen díja van? A másik kérdésem, ha megtörténik 5 éven belül a teljes előtörlesztés, például a 4. évben, de 1 év múlva az 5. év utan nem születik baba, ebben az esetben mi történik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 10:39

Kedves Annamari!
Ha a hitel legalább 50%-os mértékben előtörlesztére kerül az első 5 évben úgy, hogy még nem született gyermek, akkor a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük.

Georgina szerint:

2019-08-02 - 07:49

Jó napot!
Ha veszélyeztetett terhesség áll fenn, akkor is igényelhető a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:11

Kedves Georgina!
A hitelre való jogosultságot ez nem befolyásolja.

Valeria szerint:

2019-08-01 - 17:29

Tisztelt Hitelnet.hu!
Egy kérdésre nem találok választ sehol:
Ha felvesszük a babaváró hitelt és 5 éven belül megszületik egy vagy két gyermekünk, és utána szeretnénk végtörleszteni a babaváró hitelt, akkor ezt bármikor megtehetjük a gyerekszületések után?
Ha már megvannak a gyerekek és végtörlesztettük a hitelt, és esetleg utána válásra kerül a sor vagy külföldre költöznénk, akkor bármi extra kamatot vissza kell fizetnünk vagy akkor már a végtörlesztéssel rendezettnek tekinthető a hitel?
Köszönöm előre is válaszát.
Üdv.
Valéria

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 10:55

Kedves Valéria!
Fenti esetben nincs akadálya az elő- vagy végtörlesztésnek.
Végtörlesztést követően további kötelezettségük nincs.

Dóra szerint:

2019-07-31 - 12:48

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel júliusban kötöttünk házasságot, első babánkat várjuk. Szetetnénk felvenni a babaváró hitelt, azonban nem tudjuk, hogy jogosultak vagyunk-e rá?
Férjem több éve dolgozik, azonban az elmúlt 3 évben volt megszakítás, amikor nem volt bejelentve, csak egészségügyi hozzájárulást fizetett maga után. Én 4 éve járok egyetemre, 2020 januárjában diplomázom, viszont nem tudok utána munkába állni, mert február közepére várjuk az első babát, így a diplomás gyedet venném igénybe.
A kérdésem az lenne, hogy az egyetemi évek megfelelnek-e a TB jogviszony igazolására? Jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 14:25

Kedves Dóra!
A babaváró hitelkérelem benyújtását megelőző 180 napban kizárólag a Tbj. 5.§ (1) bekezdés a), b), e) – j) pontja szerinti jogviszony vehető figyelembe. Információink szerint ebbe nem számít bele az egyetemen folytatott nappali tagozatos képzés. További pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Laura szerint:

2019-07-30 - 12:24

Jó napot.
Ma beszéltem egy banki ügyintézővel. 4 évet jártam középiskolába, utána 4 hónapra rá gyermekem született. Azt mondták, hogy jogosult vagyok a hitelre.
Ez tényleg így van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:39

Kedves Laura!
A babaváró hitel igénybevételéhez minimum 3 éves folyamatos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie az igényő házastársak közül legalább az egyik félnek. A leírtak alapján véleményünk szerint az Ön részére nem adható ki a jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal. Javasoljuk, az ügyben keresse fel a területileg illetékes egészségbiztosítót.

Zsanett szerint:

2019-07-29 - 12:07

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel mindketten egyéni vállalkozók vagyunk. Én csak pár hónapja, ő több, mint 1 éve, viszont még lezárt üzleti éve nincsen (tavaly májusban vált KATAs vállalkozóvá). Előtte is megvolt a folyamatos TB jogviszonyunk.
Azt olvastam, hogy vannak megengedőbb bankok, akik nem kérik a lezárt üzleti évet, megelégszenek a “sima” egy éves jogviszonnyal is.
Tudnának segíteni abban, hogy mely bankoknál lehetne érdemes próbálkozunk?
Köszönöm előre is, üdv,
Zsanett

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 09:52

Kedves Zsanett!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a fenti esetben elérhető hitelkonstrukciókat!

Boldizsár szerint:

2019-07-29 - 08:31

Tisztelt Hitelnet!
Úgy értesültem, hogy a babaváró hitelt Katás-egyéni vállalkozóként is lehet igényelni, mindössze egy 1 éves Nav igazolásra van szükség. Az lenne a kérdésem, hogy ha én nem vagyok még egy egész éve Katás, akkor is kikérhető ez az igazolás, vagy a babaváró hitelnek alapfeltétele, hogy az egyéni vállalkozó már egy egész éve folytassa tevékenységét.
Sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy megvárjuk az egy évet, mert addigra gyermekünk megszületik.
Ezzel párhuzamosan feleségem felől is megpróbáltuk igényelni a hitelt, de sajnos kétszer is elutasították, vélhetően azért mert neki jelenleg nincs jövedelme. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a diplomás-gyed nem számít bele a hitelképes jövedelembe? Vagy ez bankfüggő esetleg?
Válaszukat előre is köszsönöm!
Boldizsár

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 08:25

Kedves Boldizsár!
A jogosultsághoz legalább 3 éves folyamatos TB jogviszony szükséges. A jövedelemvizsgálathoz már elegendő a legalább egy éves l vállalkozói múlt. Az ebből származó jövedelmet NAV jövedelemigazolással kell igazolni. A bankok többsége egy lezárt üzleti évet vár el, de van olyan bankpartnerünk, amely azt is elfogadja, ha legalább az egy teljes év megvan. Az viszont sajnos nem megfelelő, ha nincs meg az egy teljes év sem.
A gyed önálló jövedelemként sajnos nem fogadható el, csak kiegészítő jövedelemként akkor, ha a főadós a bank számára megfelelő elsődleges jövedelmet tud igazolni.

Bogi szerint:

2019-07-26 - 09:38

Tisztelt Hitelnet!
A kismama táppénzes (veszélyeztetett terhesség) ellátása jövedelemnek számít?
A férj próbaidő alatti jövedelme – a bankoknál – jövedelemnek számít? (Egyébként folyamatos munkaviszony és TB van.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 10:18

Kedves Bogi!
A próbaidős jövedelem sajnos nem vehető figyelembe. Kismama táppénzes jövedelme önálló jövedelemként nem, csak kiegészítő jövedelemként fogadható el.

Dóra szerint:

2019-07-25 - 15:35

Tisztelt hitelnet.hu!
Júliusban kötöttünk házasságot férjemmel, februárra várjuk az első babánkat. Neki sajnos volt megszakítás a munkaviszonyában, amikor csak egészségügyi hozzájárulást fizetett maga után. Én 4 éve járok nappali főiskolai képzésre, 2020 januárjában diplomázom, viszont szülés előtt már nem tudok dolgozni.
A kérdésem az lenne, hogy a főiskolai évek beszamíthatók tb jogviszonyba és igénybe vehetjük így is a babaváró hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:05

Kedves Dóra!
A 3 éves folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.
A kérelem benyújtását megelőző 180 nap információink szerint nem igazolható felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokkal.

Andrea szerint:

2019-07-25 - 12:53

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró kölcsön elbírálási ideje 10 nap vagy 10 munkanap? Mindenhol 10 napként, nem pedig 10 munkanapként emlegetik, de mindenki mást mond válaszul erre a kérdésre.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:43

Kedves Andrea!
A vonatkozó kormányrendelt 10 napot rögzít, ami nem munkanapot, hanem naptári napot jelent.

Edit szerint:

2019-07-25 - 06:41

Tisztelt hitelnet.hu!
Szeretnénk igényelni a babaváró kölcsönt, azonban 2018 decemberében Kft tulajdonosa vagyok. A férjem és én is 8 órás bejelentéssel dolgozunk a cégben. Átutalással kapjuk a fizetésünk. Létezik olyan bank, amelyik eltekint a lezárt üzleti évtől? Minden más egyéb feltételnek megfelelünk hiteligénylés tekintetében.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:19

Kedves Edit!
Az igényléshez sajnos meg kell lenni a lezárt évnek.

Niki szerint:

2019-07-24 - 15:54

Jó napot kívánok!
Párommal van két közös gyermekünk és csak abban az esetben lehet igényelni a babaváró támogatást, ha születik még gyermek vagy már a meglévő két gyermekre is igénybe lehet venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:09

Kedves Niki!
A babaváró hitelhez kapcsolódó kedvezmények csak a 2019. júliustól születendő gyermekek után érvényesíthetők.

Barbara szerint:

2019-07-24 - 13:34

Tisztelt Hitelnet.
Érdeklődni szeretnék, hogy fa ház építésére lehet használni a CSOK-ot?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 08:58

Kedves Barbara!
CSOK-kal történő építkezés esetén nincsen szerkezeti megkötés, tehát fa ház építésére is felvehető a támogatás, ha minden egyéb feltételnek megfelel az ingatlan. Minderről bővebb információt IDE kattintva talál.

András szerint:

2019-07-24 - 12:52

Tisztelt Hitelnet!

Párommal nemrég nyújtottunk be a Babaváró támogatásra igényt. Sajnos teljes elutasítást kaptunk. Azt a választ kaptuk, hogy az alap követelményeknek/feltételeknek megfelelünk, azonban van olyan körülmény ami miatt teljesen el kell utasítaniuk.
Sajnos feltételezem azt, hogy a kért két havi részletes bankszámlakivonatomon látszódó Sportfogadás utalások miatt történt ez. Más tippünk nincs, és ezt az információt ki sem adják.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnátok olyan bankot ajánlani ahol ezt nem veszik figyelembe? Vagy mik a lehetőségeink? A “problémás” számlát megszüntetve új számlanyitás egy másik banknál majd 3 hónap múlva a fogadásokat elfeledve újra megpróbálni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv,
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 08:09

Kedves András!
Jóllehet nem ismerjük pontosan a bankok belső szabályzatát, elképzelhető, hogy a sportfogadások miatt került elutasításra a kérelmük. Megoldás lehet, ha néhány hónap múlva megpróbáják újra az igénylést “tiszta” bankszámla kivonatokkal.

Gergő szerint:

2019-07-24 - 06:59

Tisztelt hitelnet.hu!
Ideiglenes személyi igazolványt is elfogadnak az igénylés indításakor a babaváró hitelnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 07:17

Kedves Gergő!
Babaváró hitelkérelem benyújtásához ideiglenes személyi igazolvány információink szerint nem fogadható el.

Niki szerint:

2019-07-23 - 18:50

Kedves netbank!
Párommal 2017-ben megigényeltük a csok támogatást két gyermek után és érdeklődni szeretnék, hogy a babaváró támogatást igénybe vehetjük-e így is, hogy a közeljövőben még szeretnénk egy harmadik gyereket?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:08

Kedves Niki!
A korábban igénybe vett CSOK nem zárja ki a babaváró hitel igénybevételének lehetőségét. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Laura szerint:

2019-07-23 - 17:49

Az után szeretnék érdeklődni, hogy jogosult vagyok-e? 4 évet jártam középiskolába. Utolsó évemben kiderült, hogy várandós vagyok. Viszont leérettségiztem. Azóta gyesen vagyok. Jogosult vagyok a babaváró hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:18

Kedves Laura!
A babaváró hitelhez szükséges 3 éves TB jogviszonyba a középiskolai tanulmányok időtartama és a gyes, ha nincs mellette munkaviszony, sajnos nem számítható be.

Tamás szerint:

2019-07-23 - 14:50

Tisztelt Hitelnet!
A mi helyzetünk a feleségemmel, hogy a 3 éves Tb jogviszony a feleségemnek van meg (Gyes-en van), de az összeg amit kap kevés. Én külföldön dolgozom (hivatalosan bejelentve) és érdekelne, hogy az én jövedelmemet nem lehet számításba venni? Az lett volna a tervem, hogy a feleségem igazolja a TB jogviszonyt, de az én jövedelmemet néznék, hogy legalább egy 8.000.000 Ft-ot tudjunk igényelni. Az OTP bankban voltam bent, onnan elhajtottak, hogy nem fogadják el!
A kérdésem, van valami lehetőségünk egy másik banknál esetleg vagy így nincs mit tennünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 08:38

Kedves Tamás!
Amennyiben az Ön külföldi jövedelme alkalmazotti munkaviszonyból származik, megoldható annak elfogadása, felesége részéről pedig a szükséges TB jogviszony elfogadása.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Melinda szerint:

2019-07-23 - 10:26

Van már 2 közös gyerekünk, 19 éve vagyunk együtt, de nem vagyunk házasok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:39

Kedves Melinda!
Babaváró hitel igénylésének alapfeltétele a házastársi kapcsolat. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Iratkozz fel hírlevelünkre!