Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?

  A kamattámogatás megszűnik, ha

  – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket

  – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel

  – a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli saját háztartásában

  – a házasságukat a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, vagy érvénytelennek nyilvánítják.

  A kamattámogatás megszűnése esetén az Adósoknak a hátralévő futamidőben fizetniük kell a kölcsön támogatás nélküli kamatát. Kamatozóvá vált babaváró hitelnél az adósok a havi törlesztő részletben tőkét, kamatot és kezességvállalási díjat fizetnek.

  A fenti első három esetben történő kamattámogatás megszűnésekor a támogatott személyeknek a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetniük az addig kapott kamattámogatás összegét.

  A fenti utolsó esetben a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége akkor áll fenn, ha a házasság felbontásának időpontjáig a gyermekvállalás nem teljesült.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?

  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

  A visszafizetési kötelezettsége alól a kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, illetve legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet. E kérelmek elbírálása a kormányhivatal hatásköre.

  A hiteltörlesztésre megszűnik a kamattámogatás, azt az aktuális piaci kamaton kell tovább törleszteni.

  A témában bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?

  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  931 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy mi már CSOK-ot igénybevett, két gyermeket nevelő pár vagyunk! Harmadik gyermekünk ősszel születik!
  Igényelhetjük a babaváró kölcsönt?
  Köszönöm!

  Kedves Ferenc!
  Ha házasok és megfelelnek a babaváró hitel további feltételeinek is, akkor igényelhetik, de a kedvezmények szempontjából csak az ősszel születendő gyermekük lesz figyelembe vehető.

  Üdv!
  Mi augusztusban házasodunk össze. November végén jönnek az ikrek. Ha július 1-e után beadom a babaváró hitel kérelmet, a fent említettek alapján megkaphatom?
  Vagy adjam be augusztusban, a házasság megkötése után?
  Jogosult vagyok rá így is?

  Kedves Tünde!
  A babaváró hitelre kizárólag házastársak lehetnek jogosultak. A hitelkérelemet tehát csak a házasságkötés után tudják benyújtani.

  Tisztelt Hitelnet,
  Amennyiben a hitel feltételeinek feltételei csak október 20-én teljesünek, (3 éves társadalombiztosítási jogviszony) – külföldi jogviszonnyal egybevéve. A picit október 29-re várjuk. Azt olvastam, hogy a 2019.07.01. után született gyereket már figyelembe veszik. Mivel a 2 dátum elég közel van, ezért az lenne a kérdésem, ha esetleg megszületik a pici október 21-e előtt, akkor is be tudjuk nyújtani a hitelkérelmet, és megkaphatjuk a 3 éves szüneteltetést az esetlegesen már megszületett gyermek után is?
  Előre is köszönöm!

  Kedves Zoltán!
  A babaváró hitelkérelem csak akkor lesz benyújtható, ha minden jogosultsági feltétel teljesül, tehát az Önök esetében október 20-án. A kedvezmények (kamatmentesség, tőketartozás elengedése) a 2019. júliustól, de a kölcsönszerződés megkötését követően születendő gyermekek után lesznek igénybe vehetők. Ha tehát az első gyermek születése előtt nem kerül megkötésre a babaváró kölcsönszerződés, akkor jelenlegi információink szerint a gyermek sjnos nem lesz figyelembe vehető a kamatmentesség szempontjából sem.

  Tisztelt Hitelnet,
  Én a második házasságomban élek, a feleségemnek ez az első házassága. Ebből a házasságból van már egy közös gyermekünk.
  Jogosultak vagyunk így a hitelre?

  Kedves Kristóf!
  A leírtak alapján jogosultak lehetnek a babaváró hitelre, ha a további feltételek is teljesülnek.

  Tisztelt cím.
  Ha július 1-jén igénylem a babaváró támogatást és rá egy pár napra születik a gyermek, akkor kérhető-e a 3 éves törlesztés felfüggesztés?

  Kedves László!
  Információink szerint a törlesztés szüneteltetésére csak akkor lehetnek jogosultak, ha a gyermek a kölcsönszerződés megkötését követően születik meg.

  Tisztelt Cím!
  A hitellel kapcsolatban lehet tudni, hogy amennyiben 5 éven belül nem születik meg a gyermek, akkor az 5 év letelte utáni időszakban (a piaci hitellé való átalakulás után) a hitel fix kamatozású marad vagy 5 évenként változó.
  A kalkulátorokból kiindulva (ami csalóka lehet) 5 év után többé kevésbé azonos összegű a törlesztő, azonban mennyire lehet bízni abban, hogy az ott megadott összeg 5 év múlva is közel hasonló, vagy annak megfelelő marad, vagy esetleg, azoktól mérő én eltérhet, és drasztikusan emelkedhet a havi törlesztő?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves János!
  Fenti esetben a babaváró hitel kamata 5 évente változhat. Az ügyleti kamat mértéke azonban em lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke.

  A 2019.05.24. 10.51-kor küldött válasszal kapcsolatban: pontosan mik lehetnek a bank számára elfogadható munkaviszonyok?
  Köszönöm!

  Kedves Petra!
  Általánosságban a határozatlan időre szóló, minimum 3-6 havi munkaviszony fogadható el hitelfelvétel során, de bizonyos megkötésekkel a határozott idejű munkaszerződés is megfelelő. Egyéni vagy társas vállalkozás esetén legalább 1 lezárt üzleti évvel szükséges rendelkezni. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

  Tisztelt Hitelnet!
  A babánk orvosi előrejelzés szerint július 4-én fog napvilágot látni. Amennyiben így történne:
  – érdeklődnék, hogy erre az időpontra a teljes hitelkérelmi csomagnak beadásra kell-e kerülnie, vagy elég ha a születés július 1. után esik és utána kezdünk el bankot keresni?!
  Amennyiben a baba születése előtt (július 1. és 4. között) be kellene adni a papírokat, lesz-e olyan bank, amelyik fogad be hiteleket ilyen korai stádiumban?!
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Tamás!
  Babaváró hitelkérelem benyújtására már lesz lehetőség július elsejétől, de a kedvezmények szempontjából csak azon gyermekek lesznek figyelembe vehetők információink szerint, akik a kölcsönszerződés aláírását követően születnek.

  Azt szeretném megtudni, ha a feleségem 2019. július 2.-án fog szülni, akkor fel tudjuk-e venni a babaváró hitelt? Vagyis már most állapotos és júliusra van kiírva szülésre.
  Köszönöm!

  Kedves István!
  A babaváró hitel felvehető, de a kedvezmények szempontjából (kamatmentesség, tőketartozás elengedése) csak a babaváró kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy az Erste Bankná minimum 160 000 Ft nettó jövedelem kell, de ez együttes vagy külön kell meg lenni a férjnek is meg a feleségnek is?
  Köszönöm.
  Z

  Kedves Zita!
  Együttesen, ügyletszinten szükséges rendelkezni ezzel a jövedelemmel.

  Üdv.
  A babaváró támogatással kapcsolatos kérdésem, hogy ha gyermekünk július 1. után a hitelkérelem benyújtását követően, de az elbírálás alatt, a kölcsönszerződés aláírása előtt születik meg, akkor kérhető-e a 3 éves törlesztés felfüggesztés?

  Kedves László!
  Információink szerint a törlesztés felfüggesztése csak akkor lesz igénybe vehető, ha a gyermek a babaváró kölcsönszerződés megkötését követően születik meg.

  Üdvözlöm!
  Nekünk a 4. gyermekünk fog megszületni 2020-ban, de nem most házasodtunk, 10 éve.
  Jogosultak vagyunk a babaváró hitelre?
  Köszönettel.

  Kedves István!
  A babaváró hitelt nemcsak friss házasok igényelhetik. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Érdeklődnék, hogy az is jogosult-e a hitelre akinek van 3 éves munkaviszonya Magyarországon, azonban jelenleg nem otthon él?

  Kedves Mónika!
  A babaváró hitelhez állandó magyarországi lakcím szükséges.

  Üdv!
  Érdekelne, hogy ha nekem is és a férjemnek is határozott idejű a munkaszerződésünk, az befolyásolja-e azt, hogy fel tudjuk-e venni a babavaró támogatást?
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Kinga!
  A babaváró hitel bírálata során a bankok jövedelemvizsgálatot végeznek. Határozott idejű munkaviszonyból származó jövedelem – hitelintézetenként némileg eltérő – megkötésekkel fogadható el. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Tisztelt hitelnet,
  A férjem is és én is rendelkezünk munkaviszonnyal évek óta. A férjemé 5 éve határozatlan, az enyém már több mint három éve folyamatosan 0,5 éves határozott szerződésekből áll össze. Kettőnk jelenlegi nettó fizetése 400 ezer Ft körül mozog. Az én szerződésem június közepén jár le, viszont azonnal kapok is egy újat, amit december közepéig szól.
  Ebben az esetben jogosultak vagyunk a babaváró támogatásra? Van kikötés a munkaviszony jellegét illetően?

  Kedves Szabina!
  A babaváró hitelre való jogosultsághoz elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik a minimum 3 éves munkaviszonnyal.

  Tisztelt hitelnet!
  Feleségem 30. heti terhes. Augusztusban születne a pici. Ha a többi feltétel is fennáll, megkapjuk a kamatmentes támogatást és a 3 év haladékot? Csak azért kérdem, mert 12 hetet meghaladta a terhesség.
  Tisztelettel: Csaba

  Kedves Csaba!
  Információink szerint az Ön által leírtak alapján működhet a kamatentesség és a törlesztő részlet felfüggesztése.

  Jó napot!
  Azt szeretném kérdezni, hogy a hitel feltétele-e a magyarországi lakcimen kívűl, hogy a házastársak ugyanazon lakcímmel rendelkezzenek-e? Tehát egy lakcímre kell, hogy legyenek bejelentkezve?
  Köszönöm!

  Kedves Lilla!
  Információink szerint nem probléma, ha nem egyezik a házastársak állandó bejelentett lakcíme, de célszerű legalább tartózkodási helyként megjelölnii a közös lakcímet.

  Üdv.
  A július elsejétől érvényes JTM szabályok alapján a nettó 500.000 Ft alatti igazolt jövedelemmel rendelkezők igénylők esetében a már meglévő és felvenni kívánt hitel törlsztő részletének bele kell férnie igazolt nettó jövedelmük 50%-ába, 500.000 Ft-ot elérő vagy afölötti jövedelem esetén a 60%-ába.
  Az lenne a kérdésem, hogy ez a házaspár együttes jövedelmére vonatkozik?

  Kedves Pisti!
  Igen, házastársak igazolt nettó jövedelme összeadódik.

  Párommal összesen 330.000 Ft nettó keresetünk van, hitelünk nincs, valamint az összes többi feltételnek megfelelünk. A maximális 10 milliót szeretnénk felvenni.
  Önök szerint van erre esély? Előfordulhat, hogy az egyik bank megadná a 10M Ft-ot, a másik meg csak kevesebbet?

  Kedves Petra!
  A megadott jövedelemmel – ha az a bank számára elfogadható munkaviszonyból származik és nincsen semmilyen fennálló hiteltartozásuk – felvehető a 10M Ft összegű babaváró hitel minden pénzintézetnél.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődnék, hogy úgy lehet-e igényelni 10 milliós babaváró hitelt, ami állami támogatással van összekötve, ha a páromnak és nekem már van 3 gyermekünk, és tervezünk még 1 et? Párom jelenleg főállású anya, már 12 éve nem dolgozott sehol! Tervezünk még egy babát, de az utána való időszakra nem igazán!
  Köszönöm elöre is a választ!
  Tisztelettel: Csaba

  Kedves Csaba!
  Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható valamennyi jogosultsági feltétel teljesül (pl. feleség életkora 18-41 év között, legalább egyikük részéről minimum 3 éves TB jogviszony, stb.), igényelhető a babaváró hitel, de 1 gyermek 5 éven belüli születése esetén csak a kamatmentesség illeti meg Önöket, a tőketartozás 30, illetve 100%-ának elegendése nem.

  Üdv!
  Érdekelne, hogy ha már van gyermekünk, akkor is igénybe lehet venni a babaváró hitelt?
  Ha igen, akkor meglévő hitel kiváltható belőle? Ha jól gondolom, akkor igen, mivel szabad felhasználású!
  Egyeni vállakozó vagyok, de még nincs meg az egy lezárt évem. Ez lehet kizáró ok?
  Válaszokat előre is köszönóm!

  Kedves Zoltán!
  Meglévő gyermek esetén is igényelhető a babaváró hitel, de a kedvezmények szempontjából csak a 2019. júliustól született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.
  Mivel a hitel szabad felhasználású, ezért véleményünk szerint hitelkiváltásra is felhasználható lesz.
  A jogosultság feltétele, hogy legalább egyikük rendelkezzen minimum 3 éves folyamatos TB jogviszonnyal. Mivel még nincsen meg az egy lezárt vállalkozói jogviszonya, ezért a vállalkozásból származó jövedelmet sajnos nem lehet figyelembe venni a hitelbírálat során.

  Tiszteletem!
  Érdeklődnék, hogy a maximálisan felvehető 10M Ft-os összeghez körülbelül mekkora összegű keresettel kell rendelkezzenek a párok együttesen?

  Kedves Tímea!
  A szükséges jövedelem összegét a háztartás rendszeres kiadásai is befolyásolják, ezért további, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Üdvözlöm,
  Amennyiben már van 1 gyermekem és igénybe veszem a babaváró hitelt ebben az évben, és következő évben megszületik a 2. gyermekem, a 3. pedig pedig 2022-ig elméletileg megszületik, tehát 2 gyermek érkezik 2019.06.01. után, ebben az esetben is elengedi a kormány a teljes kölcsöntartozásomat?
  Üdv: Gerzson

  Kedves Gerzson!
  Fenti esetben a tőkatartozás 30% kerül elengedésre.

  Üdvözlöm.
  2019. július 14-én fogom betölteni a 41. évemet. Tehát ha július 1-jén megigényelem a hitelt, még jogosult vagyok. De az átfutási idő, hitelbírálat eltarthat 14 napon túl, amikor már elmúltam 41 éves. Ilyen esetben meg fogom kapni a hitelt?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Mónika!
  A feleség a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában nem töltheti be a 41. életévét. Ha Önök július elsején benyújtják a hitelkérelmet, akkor az Ön életkora alapján a jogosultság fennáll akkor is, ha július 14-én még folyamatban lenne a hitelbírálat.

  Kedves Hitelnet.hu!
  Érdeklődnék, hogy mit jelent pontosan ebben az esetben a szabad felhasználású kölcsön? Mire lehet költeni az igényelt összeget?
  Köszönöm.

  Kedves Petra!
  A hitelösszeg a konkrét felhasználási cél megjelölése nélkül bármire elkölthető.

  Két meglévő gyerek esetén is jár a támogatás és ha igen, mennyi?
  Mik a feltételek?
  Köszönöm.

  Kedves Anita!
  A babaváró hitelnél a kedvezmények (kamattámogatás, tőketartozás 30% vagy 100% elengedése) csak a 2019. júliustól születendő gyermekek után esetén lesznek figyelembe vehetők.

  Kedves Hitelnet.hu!
  Abban szeretnék érdeklődni, hogy a babaváró hitelhez, a 3 év TB jogviszonyba beletartozik az állásjeresési járadék is? Kérelem beadását megelőzően 180 napig nem lehetek álláskeresési járadékon?
  Köszönöm.

  Kedves Klaudia!
  Az álláskeresési támogatás is TB jogviszonynak minősül, de a babaváró hitelkérelem benyújtását megelőző fél évben az álláskeresési támogatás nem fogadható el.

  Kedves Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy férjemnek bejelentett munkahelye van, viszont most táppénzen van.
  Ilyenkor a bank az Ő bérét veszi figyelembe vagy a táppénz összegét?
  Köszönöm!

  Kedves Krisztina!
  A bankszámlára érkező tényleges jövedelmet veszi figyelembe a bank fenti esetben.

  A kölcsön felvételéhez elegendő, ha mindketten magyarországi lakcímmel rendelkezünk, vagy egy közös magyarországi lakcímmel kell rendelkeznünk?
  Valamint ez a kölcsön igénybevehető, ha már van jelzáloghitel?
  Mennyi idő az elbírálás? Mennyi idő a kifizetés, ha jogosultak vagyunk rá?

  Kedves Adriána!
  Elegendő, ha mindketten magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
  Meglévő jelzáloghitel mellett is igényelhető a kölcsön megfelelő jövedelemfedezettség esetén.
  A hitelintézet a hiánytalan kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, majd a szerződésaláírást követően folyósítja is.

  Üdvözlöm,
  Érdeklődnék, hogy ha Katás vállalkozó vagyok tavaly szeptembertől, tehát nincs még 1 teljes lezárt évem a vállalkozásomba, ebben az esetben igényelhetjük-e a babavárót férjemmel?
  Köszönöm szépen!

  Kedves Mariann!
  A jogosultság szempontjából az a lényeg, hogy legalább egyikük részéről meglegyen a folyamatos 3 éves TB jogviszony. Ha tehát előtte is volt Önnek folyamatosan TB jogviszonya, akkor nem probléma az, hogy szeptembertől lett KATA-s vállalkozó.
  Ami pedig a babváró hitel jövedelemvizsgálatát illeti, ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni a vállalkozásból származó jövedelmet, legalább egy lezárt üzleti év szükséges.

  931
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x