Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Babaváró hitel ügyintézésben segít a Hitelnet!

Babaváró hitel kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Banki előminősítő és összehasonlító babaváró kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

Több száz babaváró hitel ügyintézés

Több száz babaváró hitel ügyintézés

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A pénzintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A babaváró kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A hitel teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Babaváró hitel kamattámogatása és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Bababáró hitel

 • Vissza kell fizetni a babaváró hitelt, ha a gyermek orvosilag igazoltan nem születik meg?
  Jó napot! Szeretnék érdeklődni, hogy ha a gyerkőc nem jön össze se 5 éven belül, se utána, és orvosilag ezt tudjuk igazolni, akkor is a kamatot vissza kell fizetni? Péter…További részletek
 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?
  A kamattámogatás megszűnik, ha – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel…További részletek
 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?
  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell…További részletek
 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?
  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik…További részletek
 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?
  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért…További részletek
 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?
  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan: – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy – felsőoktatási…További részletek
 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?
  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető…További részletek
 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?
  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a…További részletek
 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?
  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel…További részletek
 • Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

  A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most:

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot!
  Szeretnék érdeklődni babaváró hitellel kapcsolatban. Párom volt feleségével vette fel a babaváró hitelt. A hitel igénylése után született egy gyermekük. Azóta elváltak és a párom “vállalta át” a babaváró hitelt.
  Kérdésem az lenne, hogy ha velem házasságot köt és én is bekerülnék a babaváró hitelbe a mi születendő gyermekünk mellett az első házasságból született gyermek is “számít”?Gondolok itt a 30%-os tartozás elengedésre.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Tisztelt ügyfélszolgálat,
  Telefonon, vagy írásban kívánok tájékoztatást kérni 2020-ban felvett babaváró kölcsön tárgyában, az alábbi kérdésekben:
  – Megtartható-e kamatmentesen a babaváró hitel házasság felbontása esetén?
  – Ha nem, előtörleszthető-e a teljes összeg, míg nem válunk?
  – Bármelyik lehetőség esetén hol intézhető ez? OTP Banknál semmit se tudnak…
  A válaszra még a mai napon szükségem lenne.
  Gergő

  Érdeklődni szeretnék babaváró hitellel kapcsolatban. Jövedelmem csak 78 ezer, mert egyéni vállalkozó, de sokszor voltam táppénzen és így jött ki.
  Erre fel lehet venni?

  Szeretnék érdeklődni, hogy feleségemmel Ausztriában dolgozunk több mint két éve, de magyar lakcímünk van (ingázók vagyunk). Feleségem korábban dolgozott Magyarországon éveken keresztül (több mint 3 évet), de jelenleg mindketten osztrák biztosítottnak minősülünk. Feleségem 16 hetes terhes.
  Milyen lehetőségünk van a babaváró hitel igénylésére?
  Köszönettel.
  László

  2022. februárban fogunk összeházasodni párommal, utána szeretnénk felvenni a babaváró hitelt.
  Gondot jelent-e, ha akkor már 4-5-6 hónapos terhes a feleségem? Akkor már meglévő gyermeknek számít a magzat a hitel felvételekor?

  Felvettük a babavárót 2020. 02 hónapjában egy gyerekre 20 évre. A törlesztést szüneteltettük 3 évre. Az a gyermek megszületett, de időközben úgy alakult, hogy szeretnénk még egyet. Van-e erre lehetőség, illetve hogy a 30%-os elengedés a futamidő csökkentésére vonatkozik, vagy a törlesztő részlet lesz kevesebb 20 évig?

  Üdvözlet!
  Fizetés nélküli szabadságon leszek (20 munkanap folyamatában). A letelte után szeretnénk felvenni a babaváró hitelt.
  Miként veszik ezt figyelembe az elbírálásánál?
  Illetve mi van abban az esetben, ha menet közben kiderül, hogy nem lehet gyermekünk?

  Jó napot.
  Nekem a TB 3-4 hónapig tavaly nyáron nem volt fizetve. De visszamenőleg kifizettem a tartozást.
  Ez akadály lenne a kölcsönnel szemben?

  Üdvözlöm!
  Felvettük a babavárót, majd elváltunk. A kamattámogatás visszafizetése és a továbbiakban kamattal együtt fizetendő törlesztőrészlet rendben van. Viszont szeretném egy az egyben magamra vállalni a hitelt, hogy a volt feleségemet kiengedjék belőle mint adóstárs. Erre van lehetőség? Újra házasodás nincs tervben, normál piaci hitelként szeretném további vinni a saját nevemen adóstárs nélkül. A KH Banknál egyenlőre nem nagyon tudnak róla semmit, mert elsők között váltunk, de nem tartom életszerűnek, hogy még 20 évig legyen közös hitel a volt feleséggel. A nettó jövedelmem simán elbírja a kb.: 75.000 Ft-os törlesztőt.
  Segítségedet előre is köszönöm!
  Üdv.
  Patrik

  Tisztelt Szakertő!
  Sajnos nehéz helyzetben vagyunk a férjemmel. Egy házat már elbuktunk, mivel a banki ügyintéző és a hitelszakértőnk rossz hitelt igényelt nekünk, amire nem voltunk jogosultak (kedvezményes hitelt, KHR-en vagyunk). Így elvesztettük a foglalónak letett 2.000.000 Ft önerőnket.
  Október 22-én megszabadulunk a passzív bar listás státusztól. Szeretnénk házat vásárolni az alábbi módon: 10 millió babaváró + 5 millió falusi CSOK + ingatlanhitel. Kinézett ház még nincs, de 25-30 millió körül gondolkodunk.
  A férjem nettó jövedelme 360.000 Ft, én diplomás GYED-et kapok és családi pótlékot (114.000 Ft + 12.200 Ft).
  Egy személyi kölcsönünk van, aminek a törlesztőrészlete havi 21.000 Ft. Mellette nekem 3.000.000 diákhitelem van, de a törlesztőrészlete 0 Ft, még nem kell fizetnem 3 évig.
  A babaváróval kapcsolatban nem tiszta pár dolog.
  A férjemnek megszakítás miatt csak január 22-én lesz meg a 3 év folyamatos TB jogviszony. Nekem szeptemberben, de teljes egészében hallgatói jövedelemből származik, illetve a diplomás gyedből. Munkaviszony tehát nincs mögötte. Ellentétes információkat kaptunk. Van aki szerint jogosultak vagyunk, mások arra hivatkoznak, hogy szükséges 180 nap magyar munkaviszonyból, vagy vállalkozásból származó jogviszony. Ez az én esetemben ugye a gyed miatt lehetetlen, így nem is értem, miért fogadják el akkor a gyedet és a hallgatói jogviszonyt.
  Tehát az lenne a kérdésem, hogy lenne esélyünk még január előtt megigényelni a babavárót?

  Köszönöm a korábbi válaszát. További kérdése is merült fel.
  Abban az esetben, ha használt lakásvásárlására felvettük a CSOK támogatást, CSOK kedvezményes hitelt, piaci jelzáloghitelt, így milyen módon tudunk tovább költözni? Azon felüli technikai része érdekel a folyamatnak, hogy új építésű legyen az ingatlan, nagyobb méretű és drágább. Az “előírt” gyerekvállalás megtörtént, válás nem áll fenn, viszont szeretnénk a lakásból családi házba költözni.
  Előre is köszönöm a választ.
  Üdvözlettel,
  Bianka

  Üdvözlöm.
  A kérdésem a következő volna: az első gyermekünk 2019.06.22-én született, a második kiírt időpontja 2021.11.04. Az első gyermeknél a szülés várható időpontja 2019.07.01. volt. Ebben az esetben van lehetőség fellebbezés, kérelem, egyéb beadására annak érdekében, hogy már az első babát is figyelembe véve 2 gyermek után igényeljük az elengedést?
  Köszönettel,
  Bianka

  3 éve gyógytornászként dolgozom megyei kórházban. Egyenlőre csak szerződéssel, státuszt nem adnak, csak hitegetnek egy éve. Szerződéses jogviszonnyal megkaphatom-e a babaváró hitelt? 25 éves vagyok, egy hónapja volt az esküvőnk, a párom is dolgozik.
  Várom válaszát, és előre is köszönöm!
  Lakást szeretnénk venni.

  Tisztelt Hölgyem/Uram,
  Az után szeretnék érdeklődni, hogy valóban lehetőség van-e a gyermek születését követő benyújtásra a veszélyhelyzet lejártáig.

  Jó napot!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha 5 éven belül már kiderül, hogy nem lesz lehetőség, vagy a pár nem akar gyermeket vállalni és vissza szeretné fizetni a felvett hitelt (számoljunk a maximális 10 millió forinttal), akkor ha jól értelmezem, egy összegben elő lehet törleszteni a fennmaradó összeget, a kamattámogatás egy összegben való kifizetésével együtt. Így a pár kifizette a felvett kölcsönt plusz a támogatást 5 éven belül és ezzel teljesítve van a szerződés szerződő felekre eső része.
  Előre is köszönöm.

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, ha a terhesség hamarabb fennáll, mint a házasság, akkor is igénybe vehető a gyermekre a babaváró?

  Üdvözlöm!
  A segítségét szeretném kérni. Gondolkodunk azon, hogy felvegyünk a férjemmel 6 millió forint babaváró hitelt. A kérdésem az lenne, hogy 21 hetes várandós vagyok a 4. gyermekünkkel. Több baba már egészen biztosan nem lesz. Terhesség ideje alatt is lehet igényelni, illetve ha igen, és így, hogy már betöltöttem a 12. hetet egyből kamatmentessé válik? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy időközben ha úgy alakul, lehet minden probléma nélkül végtörleszteni? (Áruljuk a lakásunkat, ha időközben elkelne, végtörlesztenénk. Autót szeretnénk venni ebből a pénzből, a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye nem zárja ki ugye a babavárót?
  Válaszát nagyon köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Januárban tervezünk házat vásárolni. Babaváró + falusi csok + kedvezményes lakáshitel lenne a vásárlás módja. (1 meglévő, 2 vállalt gyermek).
  Kettőnk jövedelme 485.000 Ft, egy személyi kölcsönünk van, aminek a törlesztőrészlete 21.000 Ft.
  Mekkora értékű ingatlant vásárolhatunk, amire a bank (tervezetten OTP) biztosan megadja a hitelt, feltételezve, hogy az ingatlan minden feltételnek megfelel?

  Üdv,
  Angliából költöznénk haza és az a kérdés merült fel bennünk, hogy a külföldi munkaviszony is beszámítható-e a babaváró hitel igényléséhez. Nekem megvan a 6 hónap magyarországi munkaviszonyom, de 6 évvel ezelőttről.
  A külföldi TB igazolásához van egy kitöltendő nyomtatvány, vagy elég az angliai bérszámfejtés felmutatása?
  Illetve a hitel törlesztési futamideje központilag meghatározott vagy az adott banknál mi magunk választhatjuk meg mennyi ideig szeretnénk törleszteni?
  Előre is köszönöm a segítő válaszokat!

  A babaváró és a jelzálog elengedés egyszerre igényelhető-e? Feleségem július végén tölti be a 12. hetet ikrekkel. Az én kerestem 200e Ft bruttó, nejem 260 bruttó. 10 milliót van esély, hogy megkapjuk? Jelzáloghitelünk tőkéje jelenleg 6 millió, még 8 év, moratóriumot csak két hónapig vettük igénybe, a többi általános feltételnek megfelelünk.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Jó napot!
  A kérdésem az lenne, hogy a párom volt álláskeresőin és december 1-től már új munkahelyen volt bejelentve. Volt 2 nap fizetetlen napja a munkahelyi leállás miatt, mert nem volt már annyi szabadsága. A kérdésem az lenne, hogy miért nem fogadják el az OEP kérelmünket, hiszem nem haladja meg a megszakítás így a 90 napot.
  Illetve még egy kérdésem lenne, ha beadjuk az OEP igénylőt 1-jén, utána való héten a párom betegszabadságon lehet-e vagy akkor sem fogják már elfogadni a kérelmünket?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Jó napot!
  A kérdésem a következő lenne. 2019. június 13-án volt az utolsó sikeres záróvizsgám az egyetemen. Utána 2020. március 2-án kezdtem el dolgozni. Azóta állandó a munkaviszonyom. Az egyetem alatt is végig dolgoztam megszakítás nélkül, valamint az utolsó záróvizsga után még diákmunka jogviszonyban álltam 2019. október 31-ig. A fizetésem meghaladja bőven a 100 000 forintos határt is.
  Alkalmas lennék-e így a babaváró kölcsönre a párommal, az ő fizetését és tb viszonyát nem figyelembe véve.
  Köszönöm a választ előre is.

  Érdeklődnék, hogy adómentesnek kell-e lenni hozzá? Mennyi munkaviszony kell hozzá az egyik félnek?

  A hitelt adó banknál kértük a 3 éves szüneteltetést, mert úton van a gyermek. Ezek után a kamattámogatást kérni kell, illetve nyilatkoznunk kell gyermek születése után, vagy automatikusan rögzítették, hogy a kamattámogatáshoz szükséges feltétel teljesült?

  Üdvözlöm,
  Külföldi férjemmel és két gyermekünkkel idén nyáron hazaköltözünk Magyarországra. Harmadik gyermekünket jövő év elejére várjuk. Férjemnek júliustól lesz magyarországi TB jogviszonya, én viszont augusztus végéig még alkalmazásban leszek itt Franciaországban. Az állapotomra való tekintettel nem gondolom, hogy könnyen találok majd állást.
  Ebben a felállásban megkaphatjuk a babaváró hitelt?
  Ha nem, akkor ha valami csoda folytan engem felvesznek valahova szeptembertől, akkor még sikerülhet a babaváró hitel felvétele?
  Válaszát előre is köszönve,
  Üdvözlettel,
  Réka

  Ha az első gyermek 5 éven belül megszületett és a pár élt a törlesztés szüneteltetésével, jogosultak voltak rá, de időközben elváltak. A szüneteltetés akkor is él tovább? Vagy a törlesztés megkezdődik?

  Válás esetén a visszafizetéssel kapcsolatban a kamattámogatás megszűnéséről esik szó. A házaspárnak ikrei születtek, a törlesztést még nem kezdték el a moratórium miatt. Esetleges válás esetén a 3.000.000 Ft-ot vissza kell fizetni?

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Az én kérdésem a 3 éves TB jogviszonnyal kapcsolatos. Szeretnénk felvenni a Babaváró hitelt, de a férjemnek nincs meg a 3 év folyamatos TB jogviszonya.
  Külföldön dolgoztunk, nekem a magyar veszélyhelyzeti időszakban volt 30 napos jogviszony megszűnés (2020. április 9-től), utána ismét munkába álltam. Utána hazajöttem Magyarországra, de 2020. augusztus 1-től aug. 24-ig szintén szünetelt a jogviszonyom.
  A veszélyhelyzeti idő alatt a külföldi jogviszonyom szünetelt. Amikor a magyar jogviszonyom szünetelt, az pedig már kívül esik a veszélyhelyzeti perióduson.
  Mivel ikreket várunk, nagyon fontos lenne tudnom, hogy megkaphatom-e a TB jogviszony igazolást, illetve méltányossági kérelmet beadhatok-e. Sajnos egyelőre még mindig a külföldi jogviszonyom elfogadásán fáradoznak a hatóságok, a TB jogviszony kérelmet addig nem tudom benyújtani.
  Köszönöm előre is válaszát!
  Üdv;
  Kata

  Üdvözlöm.
  Ha nem lesz gyerek,piaci kamatozású hitel lesz. Évente változhat a kamat ezzel együtt a törlesztő?

  Ha nekem augusztusban születik meg a kislányom, de csak novemberben lesz meg a tb-m, bele fog számítani a kamatkedvezménybe?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 46249 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.3K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x