Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Babaváró hitel ügyintézésben segít a Hitelnet!

Babaváró hitel kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Banki előminősítő és összehasonlító babaváró kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

Több száz babaváró hitel ügyintézés

Több száz babaváró hitel ügyintézés

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A pénzintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A babaváró kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A hitel teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Babaváró hitel kamattámogatása és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Bababáró hitel

 • Vissza kell fizetni a babaváró hitelt, ha a gyermek orvosilag igazoltan nem születik meg?
  Jó napot! Szeretnék érdeklődni, hogy ha a gyerkőc nem jön össze se 5 éven belül, se utána, és orvosilag ezt tudjuk igazolni, akkor is a kamatot vissza kell fizetni? Péter…További részletek
 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?
  A kamattámogatás megszűnik, ha – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel…További részletek
 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?
  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell…További részletek
 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?
  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik…További részletek
 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?
  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért…További részletek
 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?
  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan: – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy – felsőoktatási…További részletek
 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?
  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető…További részletek
 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?
  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a…További részletek
 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?
  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel…További részletek
 • Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

  A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most:

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdv.
  5 évtől, ha nem születik gyermek 5 milliót előtörlesztek, mennyi lesz a havi törlesztőm?

  Jó estét!
  Engem az érdekelne, amennyiben babaváró hitelt igénylünk párommal adósságrendezésre, megkaphatjuk-e a 10 millió Ft-ot, ha jelenleg párom nettó: 123.000 Ft fizetéssel rendelkezik, én gyest, családi pótlékot kapok: 76.000 Ft. Most havi 40.000 Ft fizetnivalónk van. Ezeknek hátralevő összege: 400.000 Ft körül van.

  5 éve van folyamatos munkahelyem, 250 ezer nettó fizetéssel. A feleségem KHR listán szerepel, aktív báros. Én nem szerepelek a KHR listán.
  Így lenne lehetőségünk a babaváróra?

  Kedves Szakértő!
  Párom kedvezménnyel került le az aktív KHR listáról, tehát 5 évig a passzív listán lesz! Szóba jöhet bármelyik banknál számunkra a Babaváró? Ha igen, mennyi idő passzívság után?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Jó napot!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy nekem van tb támogatásom, csak a férjemnek nincs. Annak is utána néz a bank?

  Tisztelt Szakértők!
  A férjemmel felvettük a babaváró hitelt másfél éve, mivel gyermeket szeretnénk.
  Ezalatt az idő alatt természetes úton nem sikerült a gyermek, így az örökbefogadás mellett döntöttünk (egyéb utólag kiderült betegségek miatt a lombik program számunkra nem opció). Az lenne a kérdésünk, hogy ha az örökbefogadás nem sikerül (várakozás, stb miatt) 5 éven belül akkor is elveszítjük a kamattámogatást? (Annak ellenére, hogy van örökbefogadási határozatunk csak még arra várunk, hogy kapjunk gyermeket.)
  Köszönjük a választ!
  Tisztelettel,
  Krisztina

  Kedves Hitelnet!
  A mi kis gyermekünk 2019.08.31.-én született, de nem vettük igénybe a Babaváró hitelt.
  Az lenne a kérdésem, hogy utólag ezt mi igénybe tudjuk venni? Minden kritérium (TB, munkaviszony stb.) jó ránk.
  Előre is köszönöm válaszukat!

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy az én nettó jövedelmem 145 ezer, de a férjem csak 4 órásban van bejelentve! A többi feltételnek megfelelünk!
  Igényelhető a Babaváró hitel?

  Kedves Segítő!
  Ha külföldön (Anglia) már nem állok alkalmazásban, de fizetem magam után a társadalombiztosítást egészen addig, amíg Magyarországon munkát találok, ez megszakításnak számít-e a TB jogviszony vizsgálatakor? Babaváró hitelért szeretnénk folyamodni a későbbiekben.
  Köszönöm válaszát!

  Tisztelt Hitelnet!
  Ha tegnap beadtuk a babaváró hiteligényünket és a párom 1 hónap múlva szülni fog, de a bírálat eredménye előtt megszül, akkor még jogosultak leszünk?
  A várandósgondozási kiskönyvben az orvos által megjelölt születés napja előtt lesz a szerződéskötés.
  Csupán a baba előbb jött.

  Tisztelt Hitelnet!
  Férjemmel felvettük a Babaváró kölcsönt, gyermekünk azóta nem született. Külföldre költözés esetén a kamattámogatás megszűnik, 120 napon belül az addigi kamattámogatást vissza kell fizetni. Mi a helyzet az elő- és végtörlesztéssel? Ebben az esetben a kamatot is ki kell fizetni a fennmaradó időszakra vagy csak a fennálló tartozást?
  Előre is köszönöm a választ!

  Tisztelt Cím!
  A bank a babaváró hitel végtörlesztését azzal az indokkal utasította el, hogy a férjem lakcíme nem azonos az én, illetve megszületett gyermekünk lakcímével. Ez alapján elutasíthatja a kérelmüket?
  Válaszukat előre is köszönjük.

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy gyermek után igényelt 600.000 Ft.-, illetve illetékmentesség után egy válásnak mik a következményei?
  A 10.000.000 Ft.- babaváró támogatás felvétele után egy válásnak mik a következményei?
  Köszönettel:
  Ákos

  Jó napot,
  szeretném megkérdezni, ha a férjemnek csak 1.5 év munkaviszonya van, nekem nincs, akkor lehet-e méltányossági kérelmet beadni, ha a többi feltételt mind teljesítjük?
  Köszönöm.

  Jó napot!
  Olyan kérdésem lenne, hogy ha a párnak természetes úton nem jön össze a baba, akkor is kamatostul kell visszafizetni a babaváró hitelt? Ha nem, mivel tudják igazolni, hogy ez a helyzet? Kötelezhetik őket arra, hogy mesterséges úton megpróbálják a baba projektet?

  Kedves Válaszadó!
  Több mint 3 éves folyamatos külföldi jogviszony és emellett van most részmunkaidős magyar jogviszonyom is. 90 nap elteltével jogosult leszek a Babaváró támogatásra?
  Lakóhelyünk az Magyarországon található, viszont tartózkodási helyünk (ideiglenes lakcímünk) külföldön található, valószínű a gyermek is külföldön fog születni, ettől függetlenül jogosultak lehetünk a Babaváró támogatásra?

  Jó napot.
  Érdeklődni szeretnék, ha a férjemmel vállalatunk 1 gyereket és megszületik, de utána szeretnénk elválni, akkor mi a következménye?

  Jó napot.
  Jelenleg várandós vagyok, viszont én szlovák állampolgár, magyarországi tulajdonú ingatlannal és lakcímmel. Férjem magyar állampolgár, neki viszont megvan a 3 éves TB jogviszonya Magyarországon, illetve lakcíme is. Jómagam is rendelkezem jövedelemmel, de Szlovákiából, mint vállalkozó. Az én szlovák állampolgárságom teljesen kizáró ok? Magyar állampolgár gyermekünk fog születni.
  Köszönöm.

  Tisztelt hölgyem,uram.
  Mi másfél éve költöztünk haza Angliából. A kérdésem az lenne, hogy beletartozunk a külföldről hazaköltözött tb jogviszony igazolás szükségességébe? (90 nap)
  Mind a ketten dolgozunk mióta hazaköltöztünk.
  Tisztelettel.
  László

  Jó napot.
  Szeretnék érdeklődni, hogy a babaváró hitelt lehet-e már meglévő gyermekre igényelni úgy, hogy nem vagyok terhes, de a párommal szeretnénk még a későbbiek folyamán 2 gyermeket. 2021.02.24-én született a kisfiam.

  Üdvözlöm!
  Kérdésem az lenne, hogy ha megkapjuk a hitelt, a gyereket iskoláztathatjuk-e külföldön ott, ahol édesapa dolgozik például. Gond lehet ebből a későbbiekben vagy ilyen téren nem lehet probléma?

  Üdvözlöm,
  nekem az lenne a kérdésem, az is igénybe veheti, aki mondjuk már 15 éve házas?

  Üdvözlöm!
  Decemberben született kislányunk, most fogjuk indítani a hiteligénylést.
  Mivel veszélyhelyzet van érvényben, így beleszámít mint első gyermek?
  Több oldalon olvastam ezt.
  Előre is köszönöm a választ!
  Mónika

  A KHR státusz kizáró tényező a babaváró hitel igénylésénél?

  Nekem az lenne a kérdésem, hogy lehet-e külföldi munkaviszonyt kezdeni a hitel felvétele után? Magyar lakcím maradna természetesen, csupán külföldön dolgoznánk bizonyos ideig. Köszönöm előre a választ!

  Üdvözlöm!
  Nekem a kérdésem az lenne, hogy a második babának hány éven belül kell megszületni, hogy eltöröljék, a hitel 30%-át? Tavaly vettük igénybe a babavárót, és már megszületett az első babánk is!

  A férjemmel 04.06-án esküdtünk, 26. hétben járunk a fiunkkal, én jelenleg táppénzen vagyok a terhesség miatt a férjem egy héttel ezelőtt kezdett az új munkahelyén. Egy hét telt el aközt, hogy elküldte a cég és felvette a jelenlegi. Az ő Tb jogviszonya Magyarországon 1 éve folyamatos, az enyém meghaladja a 3 évet.
  A férjem passzív KHR-es 04.16-tól. Egy összegben fizetett tartozásai voltak, viszont több évvel ezelőtti kölcsönökből.
  Szeretnénk felvenni a babavárót, hogy elköltözhessünk albérletből saját házba.
  A nettó bejelentett jövedelmünk külön-külön meghaladja a 110.000 Ft-ot/hó összeget.
  Fel tudjuk venni valamelyik banknál így a babavárót?

  Tisztelt Hitelnet!
  A férjem próbaidő alatt igényelheti a babaváró hitelt? 5 hónap a próbaidő a mostani munkahelyén. Nyáron lesz meg a 3 éves tb. Ha nem igényelhető így a hitel, akkor várni kell 3 hónapot pluszba?
  Előre is köszönöm válaszát.

  T. válaszadó!
  A jelenlegi szabályozás szerint a munkanélküli ellátás beleszámít a tb jogviszonyba?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm.
  Mindenhol azt olvasom, hogy 10 nap alatt elbírálják a babaváró hitelt.
  Na most nálunk már eltelt a 10 nap, de semmi hír.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.3K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x