Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Babaváró hitel ügyintézésben segít a Hitelnet!

Babaváró hitel kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Banki előminősítő és összehasonlító babaváró kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

Több száz babaváró hitel ügyintézés

Több száz babaváró hitel ügyintézés

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A pénzintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A babaváró kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A hitel teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Babaváró hitel kamattámogatása és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Bababáró hitel

 • Vissza kell fizetni a babaváró hitelt, ha a gyermek orvosilag igazoltan nem születik meg?
  Jó napot! Szeretnék érdeklődni, hogy ha a gyerkőc nem jön össze se 5 éven belül, se utána, és orvosilag ezt tudjuk igazolni, akkor is a kamatot vissza kell fizetni? Péter…További részletek
 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?
  A kamattámogatás megszűnik, ha – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel…További részletek
 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?
  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell…További részletek
 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?
  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik…További részletek
 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?
  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért…További részletek
 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?
  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan: – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy – felsőoktatási…További részletek
 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?
  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető…További részletek
 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?
  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a…További részletek
 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?
  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel…További részletek
 • Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

  A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most:

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Kedves Hitelnet,
  Egy olyan kérésem lenne, hogy a babaváró hitelhez a 3 éves TB jogviszonynak a legutolsó 3 évnek kell lennie 30 napnál nem hosszabb megszakítással a hiteligénylés előtt vagy a 3 év folyamatos jogviszony bármikor lehetett az eddig ledolgozott évek alatt? Például aki 2010-2014 között Magyarországon folyamatos jogviszony alatt állt, az jogosult vagy csak az, aki 2018-2021 között volt biztosított?
  Előre is köszönöm!

  A Babaváró hitel kiváltható-e más hitellel válás esetén?

  Jó napot!
  Mi van akkor, ha csak 2 gyerek születik?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm
  Falusi csok igénylés (4 gyermek 5+5 millió). TB igazolás 2 év szükséges azt tudom. Ránéztem a biztosítási jogviszonyra. Sajnos 2019.03.18-án megszakadt, 2019.05.02-án jött létre újra, (Itt ugye több mint 30 nap van.) de eközben a gyed fennállt.
  Ez így elfogadható, vagy meg kell várni, hogy meglegyen a 2 év,tehát 2021.05.02-át?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves válaszadó!
  Azt olvastam, külföldi haza térőként 90 nap magyar jogviszony ha megvan, akkor tudom a babavárót igényelni. Az ügyintézőm szerint ez 180 nap. Valahol ezt, valahol azt írják, de mi az igazság?

  Jó napot!
  A kérdésem az lenne, hogy barátnőm külföldi állampolgár, de már 3 éve itt dolgozik legálisan, tehát van tb viszonya és vízum is. Esetleg ő általa felvehetjük a babavárót? Esetleg CSOK-ot?
  Köszönöm.

  Az lenne a kérdésem, hogy abban az esetben, ha az első gyermek megszületése után kiköltözünk külföldre, de az egyikünk lakcíme nem változik, de a család többi részéé igen, és utána ha a következő 2 gyermek is a 3-ból magyar állampolgár lesz, de külföldön élnénk, akkor lehetséges, hogy a futamidő végén eltöröljék a hitelt?

  Jó estét!
  Babaváró igényünket azért nem akarják elfogadni a bankok, mert a testvérem vállalkozó és nála vagyok bejelentve mint alkalmazott 8 órában! Minden hivatalos számlára érkezik, a jövedelmem, az illetékek egyéb költségeket megfizeti utánam, minden úgy van, ahogy hivatalosan lennie kell. A NAV-tól kikértük a 2008M nyomtatványt, hogy bizonyítsuk, hogy teljesen legális hivatalos a bejelentésem. Ezek után most abba kötnek bele, hogy a tavalyi évben 1 hónapra szüneteltette a vállalkozást, ezért nem akarják figyelembe venni az én jövedelmemet! Valakinek lenne bármi ötlete, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, hogy elfogadó legyen a bank?
  Válaszukat előre is köszönjük!

  Üdvözlöm!
  A páromnak megszűnt a jogviszonya 2020.11.05-2021.02.15-ig foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült, mely nem minősül biztosítási jogviszonynak. Viszont 2020.11.05 előtt folyamatos több éves munkaviszonya volt. Jelenleg is 2021.02.16-tól határozatlan munkaviszonya van.

  Jó napot!
  Szeretnék érdeklődni, hogy a tb jogviszonyba, ha magam után fizetem Magyarországon a tb-t, beleszámít-e? Ausztriában dolgoztam, leállás alatt közbejött a terhesség, sajnos nem tudok munkát vállalni már, így itthon, de több mint 90 napja fizetem a tb-t, férjem pedig kinn dolgozik Ausztriában 1,5 éve.
  Tudjuk így igényelni a babaváró hitelt?
  Köszönöm szépen!

  Érdeklődni szeretnék, hogy a Párom egy éve dolgozik, de előtte 3 éves munkaszerződésben volt a középiskolájában. Az a 3 év is beleszámít vagy az nem? Így ő igénybe tudná venni a babaváró támogatást vagy nem?

  Jó napot!
  2019 július végén igényeltük a babaváró hitelt a 10 millió forintot, meg is kaptuk. 2019 augusztusban meg is született a gyermekünk. Most úgy gondoltuk végtörlesztenénk a 10 millió forintot. Kell-e így plusz költséggel számolni?

  Jó napot!
  Elég bonyolult a helyzetünk. Én jelenleg Gyeden vagyok, a páromnak nincs 3 éves folyamatos tb jogviszonya, csak nekem. A Gyed befolyásol valamit? Lehetőségünk lehet így esetleg babaváró vagy Csok igénylésére?

  Jó napot!
  Én jelenleg a gyedet kapom, a páromnak pedig nincs meg folyamatosan a 3 év tb jogviszonya. A babaváróhoz és a csokhoz is feltétel a tb jogviszony.
  Az a kérdésem lenne, hogy az nem számít, hogy nekem a gyermek születése előtt meg volt? Úgy tudom, a gyed, gyes nem számít bele.

  Tisztelt Hitelnet!
  2019. március hónapra megszűnt a tb jogviszonyom, 31 napos az a hónap, 1 nappal lépem túl a megengedett 30 napot. Előtte és utána is végig biztosított voltam.
  Ebben az esetben lehet valamit tenni vagy várnunk kell egy évet, hogy igénybe vehessük a babavárót?

  Érdeklődni szeretnék, ha Én gyeden vagyok és páromnak nincs még 3 év folyamatos tb jogviszonya, akkor az nem számít, hogy nekem a gyed előtt megvolt?

  Tisztelt Szakértő!
  He felveszünk 4 millió forintot, amiből 2,1 millió marad az 5. évtől, de nem születik meg a gyermek, akkor csak ez a 2,1 millió lesz piaci kamatozású, illetve kell megfizetni visszamenőleg is a kamatokat, vagy a teljes 4 millió Ft után?
  Olvastam egy másik kérdésre adott válaszukat, azután merült fel ez a kérdés bennem.
  “A babaváró hitel előtörlesztésére is van lehetőség. Ezt bármikor díjmentesen meg lehet tenni. Kivéve, ha a hitelösszeg több mint 50%-át visszafizetik 5 éven belül gyermek születése nélkül. Ez utóbbi esetben a kamattámogatást is vissza kellene fizetni egy összegben.”
  Köszönöm a segítséget.

  Szép napot!
  Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnénk igénybe venni a babváró támogatást. Tavaly áprilisban költöztünk haza külföldről és július óta dolgozom. Előtte fizettem a tb-t saját magamnak.
  Van bármi esély arra, hogy babaváró támogatást igénybe tudjuk venni?
  Köszönöm válaszát.

  Tisztelt Cím,
  Segítségét kérném.
  Kérdésem, hogy ha a babaváró hitelből feleségem nevére vettünk lakást, ki fizeti a törlesztőt válásunk után?
  Egy gyermekünk született.
  Köszönettel,
  Zoltán

  A babaváró hitelt már meglévő gyermekre is fel lehet venni?

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy ha már felvettük a csok-ot új ház építésére, akkor is igénybe vehetjük a babaváró hitelt?

  Jó estét,
  Kicsit bonyolult a helyzetünk, ezért szeretnénk tudni, jogosultak vagyunk-e babaváró hitelre.
  Feleségemnek 2017.01.02-től 2020.03.29-ig volt Tb jogviszonya Németországban. 2020.12.04-től Magyarországon van neki Tb jogviszonya.
  Nekem 2017.09.22-től jelenleg is de Német Tb, szóval én még kint vagyok Németben, Feleségem meg otthon.
  Kérdés az, hogy így megfelelünk-e a feltételeknek?
  A házastárs egyikének minimum 3 év folyamatos Tb jogviszonnyal kell rendelkezni.
  Nekem megvan a 3 éves folyamatos Tb jogviszony, de a minimum 90 napos magyar Tb jogviszony meg a feleségemnek van meg.
  Feleségemnek van 3 év Tb jogviszonya, de van benne egy pár hónapos megszakítás, így nem folyamatos.
  Remélem nem voltam túl bonyolult.

  Ha a szerződéskötést követően házasságon kívüli, vér szerinti gyermeke születik az egyik támogatott személynek, de nem válnak el, akkor méltányossági kérelemmel vagy egyéb módon beszámítható lenne az így született baba a feltételek teljesülésébe?

  Nem működik a kalkulátor. A lányom 16. hetes, augusztusra várják a babát. 10.000.000 Ft hitelt vennének fel 10 évre.
  Kérnék egy havi várható összeget.

  Társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztet-e, ha munkanélküliként magam után fizetem a TB-t? Vagy a TB nem elegendő?
  Köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet,
  Több bankot kérdeztem, de eddig még pontos választ nem kaptam. Mi történik a babaváró hitellel, ha válnak a házastársak. Gyerek nem született, s azt tudom, hogy vissza kell fizetni a kamattámogatást. A kérdés az lenne, hogy a fenn maradó hitellel mi lesz? Átvállalhatja az egyik fél? Vagy egy összegben vissza kell fizetni?
  Előre is köszönöm a választ.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mi igénybe vehetjük-e párommal a babavárót?
  2016-tól folyamatos jogviszonyban voltam kint Ausztriában, párom is. Azonban a vírus miatt elvesztettük állásunkat november elején! Azóta munkanélkülin vagyunk! De szeretnénk haza költözni és otthon munkát találni! Ha most munkanélkülin vagyunk, de elkezdünk dolgozni Magyarországon, akkor igénybe vehetjük a babavárót? A munkanélküli beleszámítódik?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Gréta

  Csok támogatás, Falusi Csok támogatás, CSOK Hitel és Babaváró kölcsön egyidőben való igénylése lehetséges-e nettó 224.000 Ft-os jövedelem esetén? Megtakarítás vagy ingatlanfedezet beszámít-e?
  Több ingatlantulajdon (~7millió az összérték), ami a házaspár tulajdonában áll 50-50 százalékban beszámítható-e vagy csak az az ingatlan számítható be, amelyre a támogatás lesz kérvényezve?

  Szép estét kívánok!
  A kérdésem az lenne, hogy előírt a babaváró hitelnél a közös lakcím vagy elegendő a két fél magyarországi lakcíme?
  Válaszát előre is köszönöm!

  OTP-n kívül melyik az a bank, ahol passzív KHR-est bevállalnak?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45968 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.3K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x