Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?

  A kamattámogatás megszűnik, ha

  – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket

  – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel

  – a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli saját háztartásában

  – a házasságukat a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, vagy érvénytelennek nyilvánítják.

  A kamattámogatás megszűnése esetén az Adósoknak a hátralévő futamidőben fizetniük kell a kölcsön támogatás nélküli kamatát. Kamatozóvá vált babaváró hitelnél az adósok a havi törlesztő részletben tőkét, kamatot és kezességvállalási díjat fizetnek.

  A fenti első három esetben történő kamattámogatás megszűnésekor a támogatott személyeknek a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetniük az addig kapott kamattámogatás összegét.

  A fenti utolsó esetben a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége akkor áll fenn, ha a házasság felbontásának időpontjáig a gyermekvállalás nem teljesült.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?

  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

  A visszafizetési kötelezettsége alól a kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, illetve legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet. E kérelmek elbírálása a kormányhivatal hatásköre.

  A hiteltörlesztésre megszűnik a kamattámogatás, azt az aktuális piaci kamaton kell tovább törleszteni.

  A témában bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?

  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  931 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  KHR-eseknek is lehetséges a Babaváró hitel?

  Kedves Alexandra!
  Csak abban az esetben, ha a korábbi mulasztást az igénylő 1 éven belül saját maga maradéktalanul rendezte, és ez az információt a KHR jelentés is alátámasztja.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Szerintem jól írom be a dátumot (kép csatolva), mégsem működik a kalkulátor, vajon miért?

  Szerintem jól írom be a dátumot (kép csatolva), mégsem működik a kalkulátor, vajon miért?

  hitel.png

  Kedves Gabriella!
  Nálunk működik a kalkulátor.

  Üdvözölöm,szeretnénk majd igényelni a babavarót.De van lakáshitelünk ami fix futamidős és kocsi amit lízingelt,élünk a moratóriummal,előtte fizettük,így megkapnánk a babavarót?Olvastam aki moratóriummal élt negatív listára kerül?

  Üdvözölöm,szeretnénk majd igényelni a babavarót.De van lakáshitelünk ami fix futamidős és kocsi amit lízingelt,élünk a moratóriummal,előtte fizettük,így megkapnánk a babavarót?Olvastam aki moratóriummal élt negatív listára kerül?

  Kedves Andi!
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek!

  Kedves Hitelnet,
  Idén tervezzük felvenni a babaváró hitel, és mivel feleségem terhes, így a törlesztés 3 évre azonnal szüneteltetve lesz.
  Tudják-e esetleg, hogy ha kicsivel ezután lakáshitelt akarunk felvenni, akkor annak a hitelbírálata során mint meglévő havi törlesztést ezt figyelembe veszik?
  Köszönöm.

  Kedves Hitelnet,
  Idén tervezzük felvenni a babaváró hitel, és mivel feleségem terhes, így a törlesztés 3 évre azonnal szüneteltetve lesz.
  Tudják-e esetleg, hogy ha kicsivel ezután lakáshitelt akarunk felvenni, akkor annak a hitelbírálata során mint meglévő havi törlesztést ezt figyelembe veszik?
  Köszönöm.

  Kedves András!
  Igen, a lakáshitel bírálata során a babaváró hitel törlesztését figyelembe kell venni a szüneteltetés alatt is. A kamattámogatott törlesztő részlet összege kerül figyelembevételre.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Szép napot!
  Igényelni szeretném a babaváró hitelt.

  Kedves Alexandra!
  Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  2019 októberében betöltöttem a 41. életévemet. Ezt megelőző hónapban megigényeltük a férjemmel a 10.000.000 Ft-ot. Ekkor már a 3. gyermekemmel voltam várandós. (Csak kettő közös gyermek, az első az előző házasságomból született 23 éve), meg is kaptuk a szüneteltetést is 3 évre. A törlesztés kb. havi 45ezer lesz majd a szüneteltetést követően kb. másfél év múlva 20 évig. Most felmerült bennünk, hogy vállalunk még egy utolsó babát, habár én már 42 voltam októberben, de ha mégis összejön a 4. baba, akkor jogosult vagyok-e a 3 millió babaváró elengedésére tekintve az életkoromat és azt, hogy igényléskor ezt nem jeleztük. Ha igen, akkor mi a folyamat és mennyi lesz a havi törlesztőrészlet, esetleg kb. 31 ezer? Vagy ugyanúgy 45ezer csak kevesebb futamidő alatt, hogy a visszafizetendő 10 millió 7 millióra csökkenhessen? Vagy már nem is vagyok rá jogosult?
  Köszönettel és üdvözlettel várom szíves válaszát.
  Angi

  Kedves Angi!
  Ha a babaváró hitelszerződés megkötését követően újabb gyermek születik – adott esetben negyedik -, akkor a fennálló tőketartozás 30%-át engedik el Önöknek. Arról, hogy ezt követően mennyi lesz a havi fizetendő törlesztő részlet, függ attól, hogy mikor születik a 4. gyermek.

  Tisztelt Szakértő!
  Eredetileg az lett volna a kérdésem, hogy mi vettünk fel babaváró hitelt amikor a magzat 12 hetes volt, de elvesztettük és most nemsokára újra 12 hetes magzatunk van. Azt szerettem volna megtudni, hogy a 30%os tőke elengedést hogyan kell intézni?
  De közben a cikkben olvastam, hogy az első magzat elvesztését be kell jelenteni 60 napon belül. Ezzel az információval eddig még sehol sem találkoztam, így ezt nem is tettük meg.
  Ez mit jelent? Mi a teendő ilyenkor?
  Ha most jelentjük be, mi fog történni? Szerintem a 3-4 hónappal túl vagyunk a 60 napon, de nem tudtuk, hogy szólni kell.

  Kedves Balázs!
  Javasoljuk, hogy kérdésével forduljon mihamarabb az érintett bankhoz.

  Tisztelt Szakértő!
  Gyermek meg nem születése esetén, körülbelül 1 éve felvett Babaváró kölcsön több, mint 50 %-ának előtörlesztését követően, mennyi lenne a megfizetendő kamattámogatás? A hitelintézetben még csak megközelítő összeget sem tudtak mondani.
  Ha a fennmaradó összeget a következő egy éven belül végtörlesztenénk akkor az egész 5 évi kamattámogatást ki kellene fizetni, vagy csak arra a két évre vonatkozót, ameddig a kölcsön fennállt?
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Anett!
  Végtörlesztés esetén az addig kapott kamattámogatás összegét kellene visszafizetni. Ennek összegéről a banknak kell tudni hozzávetőleges összeget megadni.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jelent is bármit, hogy ha két külön helyen veszem fel a babaváró támogatást és későbbiekben egy építési/lakás hitelt?
  Jelenleg a feleségem és én is egy banknál bankolunk, ott is szeretnénk felvenni a babaváró támogatást az egyszerűség miatt. Későbbiekben viszont szeretnénk építési hitelt is igénybe venni, viszont azt egy másik banknál valószínűleg, jobb feltételek végett.
  Külön meg kell tartanunk a bankszámlánk a babaváró miatt a jelenlegi helyen (is) vagy csoportos megbízással az építési hitelt folyósító bank számlájáról is le tudják vonni a babaváró támogatás törlesztőjét?
  Jelent bármi kedvezményt is, ha egy helyen vesszük fel a kettő konstrukciót?
  Mihamarabbi válaszukat előre is köszönöm!
  Ákos

  Kedves Ákos!
  Különösebb előnyei nincsenek, ha ugyanannál a banknál igényli mindkét hitelt,de nem egyszerre.
  A babaváró hitel időszakosan különféle kedvezményekkel érhető el különböző bankoknál. A legkedvezőbb ajánlatokról Szakértőink készséggel tájékoztatja Önt. Ehhez kérjük töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében személyre szabott tájékoztatást kapnak, hogy egyes bankok milyen lehetőségekkel nyújt hitelkonstrukciót. Továbbá, a későbbi lakáshitellel kapcsolatban is részletes tájékoztatást kaphatnak. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  Az egyik banknál igényeljük a babaváró hitelt és ott az ügyintéző azt mondta hogy 236.000 Ft-tal számol a rendszer. Az utolsó 3 havi fizetésem összegei 230.000 + 236.000 + 418.000 Ft összesen 884.000 Ft, akkor az átlagom 294.666 Ft.
  De azt mondta, hogy a rendszer a legkisebb és a legnagyobb fizetésemet kiveszi és a középsővel számol azaz 236.000 Ft-tal.
  Ez tényleg így van?
  Előre is köszönöm.

  Kedves István!
  Van olyan bank, ahol valóban így működik a jövedelemvizsgálat.
  Amennyiben még aktuális a babaváró hitelfelvételük, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel adnak Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Ha saját magam után fizettem a tb-t, akkor nem vagyok jogosult a babaváró hitelre?

  Kedves Cintia!
  A saját maga után fizetett TB nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Így az nem fogadható el Babaváró hitel igénylésnél.

  Házasság előtt álló pár vagyunk. Szeretnénk babát vállalni. Mellette pedig saját házat építeni.
  Milyen lehetőségeink vannak ezekkel kapcsolatban? (Csok, babaváró)

  Kedves Zsolt!
  Fiatal házaspároknak számos kedvező lehetőségük lehet támogatás és hitel igénylés során.
  A CSOK támogatást építkezésre, vállalt gyermekek után is igénybe tudják venni, ennek feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen egy illetve kettő gyermek esetén 180, három gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. A CSOK mellé kedvező, 3%-os kamattámogatott CSOK hitel felvételére is van lehetőség.
  Babaváró hitel igénylésnél feltétel, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 3 éves TB jogviszonnyal.
  A CSOK építkezéssel kapcsolatban IDE, Babaváró hitelről IDE kattintva tájékozódhatnak részletesen.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot, majd készséggel készít Önöknek személyre szabott tájékoztatást. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha Babaváró hitelt igényelnénk és az egyik házastárs egyéni vállalkozó, akkor hogyan kell/lehet beszámolni az ő jövedelmét? T.i. ez a jövedelem a mi esetünkben jellemzően nem havi rendszeres fix összeg, hanem az egyes megrendelések méretétől és egyéb körülményektől függő jövedelem. Ugyanakkor az éves összeg nem kevés, így komolyan esne latba egy hitelbírálat alkalmával, ha a bank a valós képre kíváncsi.
  Előre is köszönöm a választ!
  I.

  Kedves István!
  Egyéni vállalkozók esetében hitelképpeség vizsgálat során az előző éves NAV jövdelem igazolást kell bemutatni, így az éves összeget vizsgálják.

  Tisztelt Címzett!
  2019.08.14-én felvettünk a férjemmel 10 M Ft babaváró hitelt, azonban úgy alakult a házasságunk, hogy elválunk, és gyerekünk nem született.
  Lakásvásárlásra fordítottuk a babaváróhitelt pénzt, és most jelzálog hitellel fogjuk kiváltani, hogy visszatudjuk fizetni (2020.12.15-én).
  Kérdésem az, hogy mennyit kell kamatos összegben visszafizetnünk összesen ?
  Köszönöm válaszukat.
  Üdvözlettel.
  Leila

  Kedves Leila!
  Mivel nem született gyermek, így az eddig kapott kamattámogatást és a fennálló tőketartozást kell visszafizetniük. A pontos összeget az érintett bank tudja megmondani Önöknek.

  Tisztelt Hitelnet!
  A babaváró hitellel kapcsolatban érdeklődnék.
  Van egy kislányunk, aki 2019 októberében született, és 2022-re tervezzük a következő gyermekünk születését, ami előtt szeretnénk felvenni a babaváró hitelt. Az a kérdésem, hogy a már megszületett kislányunk beleszámít-e valamilyen módon a babaváró hitelbe, vagy csak az a gyerek, aki a babaváró hitel megkötése után fog születni?
  Illetve, ha a babaváró hitelt úgy kötjük meg, hogy csak egy tervezett gyerekkel számolunk (feleségemmel a 30-as éveink közepén vagyunk), de ha mégis születik egy harmadik gyermekünk a jövőben, akkor a babaváró hitel törlesztése szempontjából abba a kategóriába kerülünk, mintha 2 tervezett gyerekre kötöttük volna? Vagy ebben az esetben érdemesebb 2 tervezett gyerekre kötni a hitelszerződést, és ha csak 1 gyerekünk születik, akkor visszaminősül a szerződés 1 gyerekesre?
  Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
  Köszönettel,
  András

  Kedves András!
  A Babaváró hitel esetén azután a gyermek után jár a kedvezmény, mint a törlesztés szüneteltetésének lehetősége, aki a hitelszerződés megkötése után születik. Így meglévő gyermekük nem számít első gyermeknek a hitelben.
  A Babaváró hitel igénylésnél nem kell vállalt gyermekszámot megadniuk.
  A szerződéskötést követően második gyermekük esetén a még fennálló kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.
  A babaváró hitelről részletesebben IDE kattintva tájékozódhatnak.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babavárü hitel ügyintézést!

  Kedves hitelnet!
  2020 júliusában felvettük a Babaváró hitelt a férjemmel. Magyar cég leányvállalatán keresztül 2021. januárjától 2 évig külföldön kell dolgoznia, ezalatt én is kiköltöznék vele, de a magyarországi munkahelyemet és a magyarországi lakcímünket megtartanánk. Ha ezalatt a 2 év alatt születik meg a gyermekünk azzal megszegjük a “gyermekét nem saját háztartásában neveli” felvételt? A gyermek magyar állampolgár lesz és az állandó lakcíme is Magyarországon lesz.
  Előre is köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Ivett

  Kedves Ivett!
  A leírtak alapján nem szegnek előírást.

  Érdeklődöm, hogy ha csak a férjnek van munkahelye, a feleségnek nincs, akkor is felvehető a babaváró hitel?

  Kedves Gabriella!
  Amennyiben férje rendelkezik 3 éves TB jogviszonnyal, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Kérdésem az lenne, hogy volt férjemmel közösen felvettük a babaváró hitelt. Azóta elváltunk, a hitelt teljes mértékben átvállalta, folyamatban van, hogy én kikerüljek abból a tartozásból.
  Jelenlegi párommal házasságot tervezünk és közös gyermeket. Én 36 éves vagyok, két gyermekem van.
  Szeretném megkérdezni, hogy jövendőbeli férjemmel jogosultak vagyunk-e babaváró hitel felvételére. Ő még nem volt házas és nem is igényelte eddig.
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Kedves Gyöngyi!
  A vonatkozó Kormányrendelet 4. § (5) bekezdése szerint: „(5) Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.”
  Mivel Ön már igényelte egyszer a Babaváró hitelt, így nem jogosult azt újra igényelni.
  Fontos azonban, hogy ha a támogatott személy a házasság felbontását követően újabb házasságot köt, akkor meghatározott feltételek teljesülése esetén az eredeti tartozás vonatkozásában újra érvényesíthetővé válnak a támogatások. A támogatások további érvényesítése érdekében az új házastársat be kell jelenteni a hitelintézetnek és meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek.

  Jó napot kívánok.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a babaváró hitelt mennyi idő után kapjuk meg? Illetve nekünk van egy lakáshitelünk, én veszélyeztetett terhesség miatt táppénzen vagyok.
  Jelent-e ez problémát?

  Kedves Melinda!
  A babaváró hitel átfutási ideje a hiánytalan kérelem benyújtását követően 10 munkanap. Konkrét tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést!

  Tisztelt Hitelnet!
  Nem a TB igazolással van probléma, hanem azzal, hogy a tavalyi hiányzó egy hónap miatt nincs meg egy lezárt adóéve a vállalkozásnak.
  Edina

  Kedves Edina!
  Ez esetben több bankpartnerünknél is megoldható a babaváró hitel igénylés, ahol ez nem jelent problémát. Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Férjemnek tavaly februártól van bejelentve a vállalkozása, a hiányzó egy hónap miatt nem kaphatnánk meg a babavárót.
  Érdeklődni szeretnék, hogy így leghamarabb mikortól kaphatnánk meg és ez minden banknál így van?

  Kedves Edina!
  Az előírt 3 éves TB jogviszony a jogosultság feltétele, ez minden banknál feltétel. Azonban fontos tudni, hogy az álláskeresési támogatás is keletkeztet TB jogviszonyt, továbbá elegendő, ha az igénylők legalább egyike rendelkezik a 3 éves TB jogviszonnyal.

  Szép Napot!
  Minap voltunk párommal az OTP-ben babaváró hitelt igényelni, a maximális összeget céloztuk meg. Hosszadalmas procedúra után túljutottunk az előminősítésen amin át is mentünk, viszont a végén sajnos úgynevezett “piros lámpát” kaptam SCORING miatt.
  Sajnos nem tudtam meg ez mit is takar.
  Az lenne a kérdésem, hogy érdemes más banknál próbálkozni vagy mindenhol ugyan így járhatunk?
  KHR-en voltam fent, de azt már rendeztem és a passziv státuszom is lejárt tavaly.
  Minden egyébnek megfeleltünk!
  Köszönettel.
  László

  Kedves László!
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk segít Önöknek megtalálni a megfelelő Bankot! Díjmentesen vállaljuk a teljes körű, gördülékeny Babaváró hitel ügyintézést!

  Válás esetén 1 gyerek születése után mik a lehetőségek? Amennyiben valamelyik fél később újraházasodik, akkor úgy értelmeztem újra él a kamattámogatás, vagy akkor ez hogy is van? És az új házasságban már semmi efféle hitelre nincs is lehetőség?

  Kedves Tímea!
  A vonatkozó kormányrendelet alapján: Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.
  Kivéve: ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek, akkor érvényesíthető a törlesztés szüneteltetése, illetőleg a gyermekvállalási támogatás.

  Üdvözlöm!
  Babaváró hitellel kapcsolatban lenne kérdésem.
  Nekem 5 éve van folyamatos munkaviszonyom 1 éve bruttó 215.000. – bejelentéssel. OTP-nél van lakástakarékra épülő hitelünk.
  Tőlem havi 40.000 forintot vonnak. Férjemtöl 33.000 forintot vonnak. Nagyszüleim adós társként szerepelnek a hitelbe szintén havi 33.000 forinttal. Férjemnek nincs bejelentett munka viszonya.
  A kérdés az lenne :
  Ha párom be lenne jelentve minimálbérrel, (3 hónap után) mennyi összegre lennénk jogosultak? Az lenne a terv, hogy 5 milliót elő törlesztenénk meglevő hitelünkbe, fennmaradó 5 megmaradna.
  Hogyan lehetne kivitelezni?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Bettina!
  A pontos tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükségünk. Kérjük töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önöknek!

  Kedves Szakértő!
  Folyamatban van a babváró hitel megigénylése, ügyintézés közben a bankban ajánlottak mellé nekünk egy-egy életbiztosítást, ami egy esetleges elhalálozás esetén biztosítaná a hitel visszafizetést. Jelenleg már várjuk az első babánkat, így kamatmentes a hitel visszafizetése.
  Mégis az ügyintéző, úgy javasolta az életbiztosítást, hogy adott esetben egy elhalálozást követően vissza kellene fizetni a hitelt (vagy nem pontosan értettük és a kamattámogatást?). A kérdésem ezzel lenne kapcsolatban (plusz információt sajnos nem találtam több weboldalon sem), ha egyikünk elhalálozna a futamidő alatt, akkor lehetséges a további részletfizetés vagy kötelezve vagyunk, hogy egy összegben fizessük vissza az akkor fennmaradó összeget.
  Köszönöm!
  Üdv, Nati

  Kedves Nati!
  Ha egyikük elhalálozna a futamidő alatt, a hitel akkor is törleszthető tovább havi részletekben. Egy esetleges életbiztosítás megkötése esetén a futamidő alatti haláleset bekövetkezésekor a biztosító a biztosítási összeg erejéig kifizetné a tartozásukat.

  Jó napot kívánok!
  Nekem a jövedelmem 175.000 Ft, a férjemnek 141.000 Ft. Hitelem van, a törlesztő havidíja 35.000 Ft és a CIB Bank elutasították a babavárót, de nem kaptunk, hogy miért.
  Hol lehetne megpróbálni, melyik banknál kapnánk meg és hitelkiváltást is szeretnénk!

  Kedves Brigitta!
  Kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával és Szakértőink segítenek megtalálni Önöknek a megfelelő bankot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést.

  Üdvözlöm!
  Babaváró hitelt szeretnénk igénybe venni, ehhez kérném a segítségét. Terhelhető még a bér? Meglévő jelzálog hitelek ( ingatlanon, saját tulajdon mindhárom)
  145.130 OTP
  25.188 MKB
  48.402 MKB
  Más hitel, hitelkártya stb nincs.
  Utolsó 3 havi jövedelem:
  508.060
  650.456
  645.345
  A feleség ez a 3 hónap alatt GYES-en majd táppénzen lesz.
  5.000.000 Ft-ra lenne szükség.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Tímea!
  A megadott információk alapján működhet a hitelfelvétel. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a babaváró hitel teljes körű díjmentes ügyintézését!

  931
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x