Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?

  A kamattámogatás megszűnik, ha

  – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket

  – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel

  – a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli saját háztartásában

  – a házasságukat a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, vagy érvénytelennek nyilvánítják.

  A kamattámogatás megszűnése esetén az Adósoknak a hátralévő futamidőben fizetniük kell a kölcsön támogatás nélküli kamatát. Kamatozóvá vált babaváró hitelnél az adósok a havi törlesztő részletben tőkét, kamatot és kezességvállalási díjat fizetnek.

  A fenti első három esetben történő kamattámogatás megszűnésekor a támogatott személyeknek a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetniük az addig kapott kamattámogatás összegét.

  A fenti utolsó esetben a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége akkor áll fenn, ha a házasság felbontásának időpontjáig a gyermekvállalás nem teljesült.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?

  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

  A visszafizetési kötelezettsége alól a kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, illetve legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet. E kérelmek elbírálása a kormányhivatal hatásköre.

  A hiteltörlesztésre megszűnik a kamattámogatás, azt az aktuális piaci kamaton kell tovább törleszteni.

  A témában bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?

  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  931 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  A férj: nincs 3 éves tb igazolása, a bruttó jövedelme: 215.000 Ft, határozatlan munkaviszony 2018. januártól fennáll. Feleség: van 3 év tb igazolás, nettó jöv: 300.000 Ft. Határozott munkaviszony 2020.11.30.-ig. A munkaviszony 2017 novemberétől áll fenn. Nem kapok igazolást arra vonatkozóan, hogy tovább foglalkoztatnak. Október végére vagyok kiírva, 3. gyermekünk. Jelenleg 15 hetes terhes vagyok. Nincs semmi hitelünk. A Takarék és a K&H-ban is azt mondták, nem kaphatunk babaváró hitelt, mert az én fizetésem nem számít, mert határozott idejű, a férjemé pedig kevés.
  Önök szerint van olyan bank, ahol kapok babaváró hitelt?

  Kedves Angéla!
  Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink utánanéznek, hogy a jelenlegi helyzetben is működhet-e a leírt munkaviszonnyal a hitelfelvétel.

  Jó napot kívánok. A
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha szeretnék venni egy házat, de azon teher van, akkor azt kiegyenlíthetem a babaváró hitelből? Ez nem jelentene plusz pénzt. Ez a vételárból lejön.
  Várom a válaszát.
  Előre is köszönöm.
  Tisztelettel.
  András

  Kedves András!
  A babaváró szabad felhasználású kölcsön, bármire fordítható, így lakásvásárlás esetén is felhasználható akár a vásárolandó lakás tehermentesítésére.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  A nevemen van lakás,de szeretnénk felvenni babaváró hitelt . Így lehetséges,vagy nem lehetek tulajdos a hitel igényléskor?

  Kedves Ágnes,
  A babaváró hitel igénylésnél nem kizáró ok tulajdonban lévő lakás.
  Kérjük töltse ki online adatlapunkat és kollégánk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást ad Önnek! Díjmentesen vállaljuk a teljeskörű Babaváró hitel ügyintézést is!

  Azt szeretném meg tudni önöktől, tavaly 2019 .07.01 született a lányom, utána tudom igényelni a baba váró hitelt?

  Kedves Gyula,
  A Babaváró hitel meglévő gyermekre nem vehető igénybe. A kamatmentesség és a gyermekek utáni tartozás elengedés a szerződéskötést követően született gyermekekre érvényes.

  Tisztelt Hitelnet! Férjem és én tartozását kifizette 2020. február végén, 1 év passzív khr listára kerültünk. Férjem adóstárs egy ismerőse hitelében. Más hitelünk nincs, havi jövedelmünk nettó 480 ezer ft. Kérdésem az mikor igényelhetjük a babaváró hitelt, milyen esélyeink vannak?

  Babaváró hitel teljes összegét( 10.000000ft) lehet-e előtörleszteni? Válás esetén mi törtenik a hitellel? Akkor is van lehetőség előtörlesztesre?

  Kedves Lilla,
  Ha a babaváró hitel több mint 50%-a előtörlesztésre kerül a futamidő első 5 évében, akkor az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetni. Egyéb esteben a Babaváró kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére van lehetőség, ez esetben nem számítható fel előtörlesztési díj.
  Válás esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, a hitelt az akkor aktuális piaci kamattal kell tovább törleszteni. Ha a válás időpontjáig nem teljesült a gyermekvállalás, akkor az addig kapott kamattámogatás is visszafizetendő.
  A jogerős bírósági ítélet kézhezvételétől számított 30 napon belül, annak másolatának megküldésével a támogatott személyek értesítik a bankot. Személyesen is benyújthatják a Változás bejelentési adatlap kitöltésével, ekkor csak a bírósági ítélet határozati része másolható, az indoklás nem.
  Amennyiben nem született gyermek a válásig, a kamattámogatás megszűnése esetén a támogatott személyeknek – a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül – teljes kamattámogatási összeget egy összegben meg kell fizetni az Állam felé az igénybe vett kamattámogatás összegét és a hátralévő futamidőben fizetniük kell a kölcsön támogatás nélküli kamatát.
  Amennyiben született gyermek a válás előtt, abban az esetben a kamattámogatás a hátralévő futamidőre megszűnik, de az addig kapott kamattámogatást nem kell visszafizetni)
  A visszafizetésre 24 havi részletfizetés kérhető méltányossági alapon az illetékes járási hivatalnál ha a támogatott személyek igazolják, hogy számukra a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.
  Az ügyintézést a támogatott személyeknek közvetlenül a járási hivatalnál kell intézniük.

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy a babaváró kölcsön feltéleteiben ha nincs meg a 3 év tb-jogviszony csak 2.5 év akkor , akkor sem vagyok rá jogosúlt ha nem a max összeget szeretném felvenni ? Vagy esetleg valami megoldás rá ?
  Előre is köszönöm !

  Kedves Balázs,
  A Babaváró hitel igénylésének feltétele, hogy a házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van
  A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.
  A babaváró hitel további feltételeiről IDE kattintva olvashat.
  Pénzintézetek Babaváró konstrukcióiról előzetesen tájékozódhat Babaváró hitelkalkulátor használatával.
  Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!

  Azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg aktív KHR-es vagyok, egy 2005-ben felvett diákhitel miatt. 608ezer tőketartozásból 1,9 millió Ft lett. A diákhitel a tartozást átadta követeléskezelőnek. úgy néz ki, sikerül megegyeznem a követeléskezelővel, hogy nem teljes összeg,hanem kb. a fele egyösszeget kifizetném, és törölnék a tartozást. Viszont így, még KHR listán maradnék ha jól tudom. Ebben az esetben van lehetőségem feleségemmel babaváró hitelt igényelni?Vagy az egészet fizessem vissza hiába lehetne kb.a felét megegyezés alapján,akkor is passzív khr-es maradnék. Úgy lehetne babaváró hitelt?
  Válaszukat és segítségüket előre is köszönöm.

  Kedves László,
  Amennyiben az elmaradás rendezése megállapodással történik, ezt követően passzív listára kerül, de sajnos nem megoldható a Babaváró hitel igénylés. Abban az esetben, ha az elmaradás saját erőből kerül rendezésre – nem megállapodással – akkor létezik olyan Bankpartnerünk, aki tudja fogadni a Babaváró hitel igénylést.

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy családi ház vásárlása esetén együtt felvehető e a csok hitel a csok-kal 2 gyerekre a babaváró hitellel a második gyermeket még csak tervezzük a férjemmel. Köszönöm a választ.

  Kedves Adry,
  Amennyiben házasok és legalább egyikük 40. év alatti, akkor van lehetőségük vállalt gyermek után is igényelni a CSOK-ot. Két gyermek után igényelt CSOK esetén jogosultak lehetnek a CSOK hitelre is. Babaváró hitel igénylésénél szintén alapfeltétel a házastársi kapcsolat.
  Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket a CSOK hitel, valamint a babaváró hitel részleteiről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet,

  Erste Banknál van babaváró hitelünk. Kérdésem az lenne, hogy a lakossági folyószámlám amelyről vonják a törlesztő részleteket, átalakítható-e ilyen technikai törlesztő számlává, hogy egy másik bankból tudjak rá utalni havi rendszerességgel

  Kedves István,
  Létezik törlesztési bankszámla Babaváró hitelnél is. A kérdéssel kapcsolatban az érintett bankfiók tud segíteni.

  Azt szeretném tudni, hogy van e olyan bank ahol a babaváró hitel igénybe vehetőe anélkül,hogy az igénylés előtt lenne náluk vezetett folyó számlánk.

  Kedves Szilvi,
  Nem feltétel, hogy a Babaváró hitel igénylés előtt bankszámlája legyen az adott banknál, azonban igényléskor mindenképpen szükséges bankszámlát nyitni választott banknál.
  Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást tudnak adni Önöknek! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Csokos jelzáloghitelemet szeretném kiváltani babaváró hitellel? Melyik banknál lehetséges?
  Megfelelünk a kritériumoknak, mégis elutasítanak? 268.000 havi bevételünk van és a jelzálogtörlesztőnk 64.000!
  Mi lehet a gond?
  Válaszát köszönöm!

  Kedves Daniella!
  A babaváró hitel bírálata során számos információ figyelembevételre kerül, pl: jövedelmi helyzet, munkaviszonyra vonatkozó adatok, háztartásban lévő keresők, eltartottak száma, életkor, stb. Az Ön által megadott információk alapján tehát nem tudjuk megmondani, mi lehet a gond.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást tudnak adni Önöknek! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Szerződéses katonáknak (határozott idejű szerződés 3-5 év) is jár a babaváró hitel? Vannak különleges feltételei? Ha igen mik azok?

  Kedves Benjamin!
  Szerződéses katonáknak hiteligénylése esetén határozott idejű munkaszerződés is elfogadható. A babaváró hitel feltételeit IDE kattintva ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Üdvözlöm!

  A feleségem nem kezdte el a diákhitelét fizetni egyből amikor elkezdett dolgozni/ nem jelezte Diákhitel központnak. Felbontották a szerződést. Kifizettették az elmaradást és megállapdtak egy részletfizetésben amit azóta is pontosan törleszt. Ez kb. 3 éve történt. Most a Babaváró hitelt szeretnénk igénybe venni. Lassan a harmadik hónapban jár a feleségem. Még aktív KHR listás. Kb. 1,3M Ft van még hátra a tartozásából. Ki tudjuk fizetni családi segítséggel a tartozást, hogy ha hozz tudunk még jutni a babaváró kölcsönhöz. Elvileg a törvény nem tilja, hogy a bankok passzív khr listásnak hitelt adjanak, de gyakorlatban úgy tudom ez nem működik. A bankok mégsem adják meg ezt a hitelt. Az önök egyik fórumában azt olvastam, hogy tudnak egy olyan bankról aki megadja ezt a hitelt. Korábban én is hallottam erről, de ahhoz már legalább fél éve passzívnak kell lenni. Mivel a harmadik hónapnál járunk ezért csak olyan bank jöhet szóba amelyik 6 hónapnál kevesebb khr passzív idő alatt megadja a babavárót. Tudnak ebben segíteni?

  Köszönettel,
  Ottó

  Kedves Ottó,
  Abban az esetben, ha az elmaradás saját erőből kerül rendezésre akkor létezik olyan Bankpartnerünk aki tudja fogadni a Babaváró hitel igénylést.
  Kollégáink teljeskörű, díjmentes Hitelügyintézést vállalnak! Válassza ki lakóhelyézhez a legközelebbi Irodánkat és kérje Szakértőnk visszahívását!

  Érdeklődnék hogy hogyan tudom felvenni a babaváró bár listásként?
  KHR-en megegyezéssel megüszt adat van.
  Előre is köszönöm.

  ÜDv.: Péter

  Tisztelt Hitelnet!
  Férjemmel babaváró hitelt készülünk felvenni két héten belül és érdeklődni szeretnék, hogy az országban kialakult járványhelyzet van e bármilyen negatív hatással a hitelfelvételre.
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Evelin!
  A jelenlegi helyzetben lehetnek bankonként némileg eltérő korlátozások a hitelfelvételnél, ám továbbra is van lehetőség babaváró hitel felvételére. Amennyiben aktuális, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Kedves Hitelszakértő,
  Kérdésem a babaváró hitelre irányul. Milyen hatással lehet a koronavírus a kedvezményes hitelekre? Nyilvánvalóan a gazdaság megtorpanhat bizonyos mértékben, ami hatással lesz a hitelezésekre is. Elképzelhető, hogy az állam megvonja erőforrásait a babaváró hitel eltörlésével? Van bármiféle garancia arra, hogy a meghirdetett határidőig, azaz 2022.12.31-ig nem törlik el a hitelt gazdasági visszaesés esetén sem?
  Józan ésszel mérlegelve, egy gazdasági visszaesést éppen a kedvezményes hitelezésekkel lehet átbillenteni gazdasági fejlődés irányába, ezért szerintem nem törlik el a hitelt.

  Kedves Tamás!
  Nincs olyan információnk miszerint a jelen helyzet miatt megszüntetésre kerülne a babaváró hitel.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is.

  Tisztelt Szakértő!

  Nem világos az számomra, hogy ha kiderül az adott párról, hogy meddő, akkor az addig nyújtott kamattámogatást a rendelet szerint- méltányossági kérelemnek helyt ad a kormányhivatal- nem kell visszafizetni, vagy vissza kell, de engedélyezhetnek 24 hónap részletfizetést.

  Válaszát köszönöm!

  Kedves Enikő!
  A babaváró kormányrendelet alapján úgy véljük, ha egészségügyi okból kifolyólag nem születik meg a gyermek 5 éven belül, akkor a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal felmentést engedélyezhet méltányossági alapon. További tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy 2019.07. 01.-től indult a vállalkozásom, akkor ha én 2022. márciusban kikérem a NAV igazolást tb jogviszonyra, akkor én igényelhetem a babaváró hitelt vagy nem elegendő, mert év közben nem lehet kikérni úgy tudom.

  Kedves Rozália!
  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony szükséges. A TB jogviszony igazolást nem a NAV, hanem az OEP adja ki, az év bármely szakaszában.

  Férjemmel mindketten passzív státuszban szerepelünk a khr listán, 2021 februárjáig. Férjem egy hitel kapcsán adóstárs.
  Van esélyünk a babaváró hitel pozitív elbírálásához?

  Kedves Beáta!
  Amennyiben a korábbi hiteltartozást egy éven belül maradéktalanul visszafizették, úgy bankpartnereink egyikénél megoldható lehet a hitelfelvétel. A hitelképességet azonban befolyásolja, hogy férjét terhelő adóstársi szerep mekkora havi fizetési kötelezettséget jelent.
  Személyre szóló tájékoztatáshoz kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Hitelösszeget szeretnék felvenni.

  Kedves Anita!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy ikerterhesség esetén 1 vagy 2 gyereknek számít? Tehát ha elsőre ikrek születnek akár 2 éven belül, akkor elengedik a 30%-ot?
  Tisztelettel: Nikolett

  Kedves Nikolett!
  Ikerterhesség esetén nemcsak a kamatmentesség áll fenn a teljes futamidőre, hanem születéskor elengedésre kerül a 2. gyermek után a fennálló tartozás 30%-a.

  Tisztelt hitelnet!
  1. Feleségem 10. hetében van. El lehet kezdeni az igénylést, vagy csak miután 12. hetes elmúlt a magzat?
  2. Van bármi jelentősége a bank döntésében, ha a kérelmet már táppénz alatt vagy amikor még feleségem állomány alatt kéri?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Tamás!
  A babaváró hitel elindításához nem szükséges megvárni a betöltött 12. várandóssági hetet.
  A táppénz összege befolyásolhatja a hitelbírálatot.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a támogatások és hitelek a teljes körű ügyintézését.

  T. Hitelnet!
  Vesztességként leírva státusz szerepel a KHR listába, 2021.10.15-én haladéktalanul törlésre kerül.
  Jogosult vagyok a babaváró hitelre?

  Kedves Nikolett!
  Veszteségként leírva státusz esetén sajnos nem igényelhető a babaváró hitel. Meg kell várni, míg véglegesen törlésre kerül a negatív információ.

  Jó napot!
  Szeretnék érdeklődni, hogy Magyarországon melyik az az egy bank, aki a babaváró hitelt engedi igényelni passzív státuszként?

  Kedves János!
  Passzív státuszban is csak akkor igényelhető a babaváró hitel bankpartnerünknél, ha a korábbi mulasztás 1 éven belül és az ügyfél által maradéktalanul kiegyenlítésre került. Ha ez a feltétel adott, további, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Jó napot!
  Tudnának nekem segíteni abban, hogy van-e olyan bank, aki passzív státuszként is adja a babaváró hitelt, mert szeretnénk felvenni és csak ez lehet a kizáró ok.

  Kedves János!
  Passzív KHR esetén bankpartnereink egyikénél lehetséges a hitelfelvétel, de csak akkor, ha a korábbi mulasztás maradéktalanul kiegyenlítésre került Önök által, de a kiegyenlítés óta még nem telt el 1 év, ezért az információ látszódik még a negatív adatbázisban.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Tisztelt Cím!
  Fiatal házasok gyermekvállalási támogatásán belül a munkaviszonyra vonatkozóan lenne egy kérdésem. A leírtak szerint: “további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony”. Jelenleg felsőoktatásban tanulok, de nem tudom, hogy mikor vagyok jogosult erre a támogatásra. Csak akkor igényelhetem, mikor még aktív a felsőoktatási jogviszonyom vagy igényelhetem akkor is, ha már befejeztem az Egyetemet, de még nem álltam munkába? (azaz nincs meg a 3 éves munkaviszonyom)
  Válaszát előre is köszönöm,
  Tisztelettel: Kitti

  Kedves Kitti!
  A felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónap megszakítás megengedett.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődnék, hogy 4 órás bejelentett munkaviszony elegendő-e az igényléshez?

  Kedves Anita!
  A részmunkaidő is keletkeztet TB jogviszonyt, tehát ha legalább 3 éves fennáll ez a munkaviszony, akkor a TB jogviszonyra vonatkozó feltételnek megfelel.
  A hitelfelvételhez jövedelmi oldalról is szükséges megfelelni. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készséggel adnak Önnek Szakértőink, ha kitölti online adatlapunkat!

  Üdv.
  A kérdésem az lenne, hogy jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre, ha a férjem 44 éves, én 28. Van már egy 2 éves fiunk és most ikrekkel vagyok terhes, akikkel betöltöttem a 18. hetet. A férjemnek van egy személyi hitele, én pedig BAR listás vagyok.

  Kedves Anita!
  Ha aktív státuszban szerepel a KHR-ben, az sajnos kizárja a jogosultságot. Ha a korábbi mulasztást saját maga rendezte, akkor bankpartnereink egyikénél megoldható lehet az igénylés, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Amennyiben a második eset áll fenn, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Kedves hölgyem, uram.
  Olyan kérdésem lenne, hogy a babaváró hitelhez kérik a büntetlen előéletet. Viszont a férjem 2008-ban 2 év felfüggesztettet kapott.
  Ez mennyire számit? Vagy ez elévül?
  Köszönöm.

  Kedves Asszonyom!
  A támogatgásra akkor lehetnek jogosultak, ha férje a hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült. Férje jogi képviselője tud Önöknek ebben a kérdésben segíteni, illetve erkölcsi bizonyítvány lekérésével is tájékozódhatnak.

  931
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x