Babaváró hitel, támogatás fiatal házasok részére - Hitelnet.hu

Babaváró hitel, támogatás fiatal házasok részére

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

Ft
év

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.

Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró támogatás részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés

A júliusban születendő gyermekek esetében az sem jelent problémát, ha a kérelem a gyermek születése után kerül benyújtásra. Erre az átmeneti – 2019. július 1-je és 31-e közötti – időszakra az alábbi rendelkezés vonatkozik:

A támogatott személyek a kölcsön teljes futamideje alatt jogosultak a kamattámogatás igénybevételére, a törlesztés szüneteltetésére, valamint a vissza nem térítendő támogatásra a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született vér szerinti gyermekük után, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

A rendeletmódosítás tehát egyértelművé teszi a júliusban születendő gyerekek utáni támogatás igénybevételének lehetőségét is. Ebben az 1 hónapos időszakban már a kölcsönigénylés előtt, de 2019.07.01. után megszületett gyermekre is érvényesíthetők a kedvezmények. Fentiek értelmében a július 1-je után született gyerekek szülei július 31-éig benyújthatják babaváró hitelkérelmüket, és így ezzel egy időben azonnal felfüggesztésre kerül a babaváró támogatás törlesztése.

További könnyítés, hogy amennyiben a babaváró támogatás iránti kölcsönkérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Az igénybevétel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Férfiak és elváltak is jogosultak lehetnek rá

A mostani bejelentés alapján férfiak is jogosultak lehetnek a fiatal házasok gyermekvállalási támogatására és nem számít az sem, ha mindkét házastárs elvált, ha korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forintos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és közösen törleszti.

Életkori megkötés

A 18 és 40 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek, a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, a törlesztő részlet fizetését pedig felfüggesztik 3 évre. A második gyerek születésénél további 3 évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Mikortól igényelhető?

A maximum 10 milliós forint összegű, kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól lesz elérhető és e támogatási formát 2022 végéig lehet majd kihasználni.

Kérdése van? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Szabina szerint:

2019-05-24 - 08:03

Tisztelt hitelnet,
A férjem is és én is rendelkezünk munkaviszonnyal évek óta. A férjemé 5 éve határozatlan, az enyém már több mint három éve folyamatosan 0,5 éves határozott szerződésekből áll össze. Kettőnk jelenlegi nettó fizetése 400 ezer Ft körül mozog. Az én szerződésem június közepén jár le, viszont azonnal kapok is egy újat, amit december közepéig szól.
Ebben az esetben jogosultak vagyunk a babaváró támogatásra? Van kikötés a munkaviszony jellegét illetően?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:32

Kedves Szabina!
A babaváró hitelre való jogosultsághoz elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik a minimum 3 éves munkaviszonnyal.

Csaba szerint:

2019-05-24 - 07:43

Tisztelt hitelnet!
Feleségem 30. heti terhes. Augusztusban születne a pici. Ha a többi feltétel is fennáll, megkapjuk a kamatmentes támogatást és a 3 év haladékot? Csak azért kérdem, mert 12 hetet meghaladta a terhesség.
Tisztelettel: Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 08:12

Kedves Csaba!
Információink szerint az Ön által leírtak alapján működhet a kamatentesség és a törlesztő részlet felfüggesztése.

Lilla szerint:

2019-05-24 - 07:00

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy a hitel feltétele-e a magyarországi lakcimen kívűl, hogy a házastársak ugyanazon lakcímmel rendelkezzenek-e? Tehát egy lakcímre kell, hogy legyenek bejelentkezve?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 08:15

Kedves Lilla!
Információink szerint nem probléma, ha nem egyezik a házastársak állandó bejelentett lakcíme, de célszerű legalább tartózkodási helyként megjelölnii a közös lakcímet.

Pisti szerint:

2019-05-23 - 22:27

Üdv.
A július elsejétől érvényes JTM szabályok alapján a nettó 500.000 Ft alatti igazolt jövedelemmel rendelkezők igénylők esetében a már meglévő és felvenni kívánt hitel törlsztő részletének bele kell férnie igazolt nettó jövedelmük 50%-ába, 500.000 Ft-ot elérő vagy afölötti jövedelem esetén a 60%-ába.
Az lenne a kérdésem, hogy ez a házaspár együttes jövedelmére vonatkozik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 08:31

Kedves Pisti!
Igen, házastársak igazolt nettó jövedelme összeadódik.

Petra szerint:

2019-05-23 - 19:30

Párommal összesen 330.000 Ft nettó keresetünk van, hitelünk nincs, valamint az összes többi feltételnek megfelelünk. A maximális 10 milliót szeretnénk felvenni.
Önök szerint van erre esély? Előfordulhat, hogy az egyik bank megadná a 10M Ft-ot, a másik meg csak kevesebbet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:51

Kedves Petra!
A megadott jövedelemmel – ha az a bank számára elfogadható munkaviszonyból származik és nincsen semmilyen fennálló hiteltartozásuk – felvehető a 10M Ft összegű babaváró hitel minden pénzintézetnél.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Csaba szerint:

2019-05-22 - 12:44

Jó napot kívánok!
Érdeklődnék, hogy úgy lehet-e igényelni 10 milliós babaváró hitelt, ami állami támogatással van összekötve, ha a páromnak és nekem már van 3 gyermekünk, és tervezünk még 1 et? Párom jelenleg főállású anya, már 12 éve nem dolgozott sehol! Tervezünk még egy babát, de az utána való időszakra nem igazán!
Köszönöm elöre is a választ!
Tisztelettel: Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 15:00

Kedves Csaba!
Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható valamennyi jogosultsági feltétel teljesül (pl. feleség életkora 18-41 év között, legalább egyikük részéről minimum 3 éves TB jogviszony, stb.), igényelhető a babaváró hitel, de 1 gyermek 5 éven belüli születése esetén csak a kamatmentesség illeti meg Önöket, a tőketartozás 30, illetve 100%-ának elegendése nem.

Zoltán szerint:

2019-05-21 - 20:34

Üdv!
Érdekelne, hogy ha már van gyermekünk, akkor is igénybe lehet venni a babaváró hitelt?
Ha igen, akkor meglévő hitel kiváltható belőle? Ha jól gondolom, akkor igen, mivel szabad felhasználású!
Egyeni vállakozó vagyok, de még nincs meg az egy lezárt évem. Ez lehet kizáró ok?
Válaszokat előre is köszönóm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:22

Kedves Zoltán!
Meglévő gyermek esetén is igényelhető a babaváró hitel, de a kedvezmények szempontjából csak a 2019. júliustól született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.
Mivel a hitel szabad felhasználású, ezért véleményünk szerint hitelkiváltásra is felhasználható lesz.
A jogosultság feltétele, hogy legalább egyikük rendelkezzen minimum 3 éves folyamatos TB jogviszonnyal. Mivel még nincsen meg az egy lezárt vállalkozói jogviszonya, ezért a vállalkozásból származó jövedelmet sajnos nem lehet figyelembe venni a hitelbírálat során.

Tímea szerint:

2019-05-21 - 19:43

Tiszteletem!
Érdeklődnék, hogy a maximálisan felvehető 10M Ft-os összeghez körülbelül mekkora összegű keresettel kell rendelkezzenek a párok együttesen?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:27

Kedves Tímea!
A szükséges jövedelem összegét a háztartás rendszeres kiadásai is befolyásolják, ezért további, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Gerzson szerint:

2019-05-21 - 19:06

Üdvözlöm,
Amennyiben már van 1 gyermekem és igénybe veszem a babaváró hitelt ebben az évben, és következő évben megszületik a 2. gyermekem, a 3. pedig pedig 2022-ig elméletileg megszületik, tehát 2 gyermek érkezik 2019.06.01. után, ebben az esetben is elengedi a kormány a teljes kölcsöntartozásomat?
Üdv: Gerzson

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:28

Kedves Gerzson!
Fenti esetben a tőkatartozás 30% kerül elengedésre.

Mónika szerint:

2019-05-21 - 18:30

Üdvözlöm.
2019. július 14-én fogom betölteni a 41. évemet. Tehát ha július 1-jén megigényelem a hitelt, még jogosult vagyok. De az átfutási idő, hitelbírálat eltarthat 14 napon túl, amikor már elmúltam 41 éves. Ilyen esetben meg fogom kapni a hitelt?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:46

Kedves Mónika!
A feleség a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában nem töltheti be a 41. életévét. Ha Önök július elsején benyújtják a hitelkérelmet, akkor az Ön életkora alapján a jogosultság fennáll akkor is, ha július 14-én még folyamatban lenne a hitelbírálat.

Petra szerint:

2019-05-21 - 16:45

Kedves Hitelnet.hu!
Érdeklődnék, hogy mit jelent pontosan ebben az esetben a szabad felhasználású kölcsön? Mire lehet költeni az igényelt összeget?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 10:42

Kedves Petra!
A hitelösszeg a konkrét felhasználási cél megjelölése nélkül bármire elkölthető.

Anita szerint:

2019-05-21 - 16:37

Két meglévő gyerek esetén is jár a támogatás és ha igen, mennyi?
Mik a feltételek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 13:47

Kedves Anita!
A babaváró hitelnél a kedvezmények (kamattámogatás, tőketartozás 30% vagy 100% elengedése) csak a 2019. júliustól születendő gyermekek után esetén lesznek figyelembe vehetők.

Klaudia szerint:

2019-05-21 - 09:10

Kedves Hitelnet.hu!
Abban szeretnék érdeklődni, hogy a babaváró hitelhez, a 3 év TB jogviszonyba beletartozik az állásjeresési járadék is? Kérelem beadását megelőzően 180 napig nem lehetek álláskeresési járadékon?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 09:14

Kedves Klaudia!
Az álláskeresési támogatás is TB jogviszonynak minősül, de a babaváró hitelkérelem benyújtását megelőző fél évben az álláskeresési támogatás nem fogadható el.

Krisztina szerint:

2019-05-21 - 02:27

Kedves Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy férjemnek bejelentett munkahelye van, viszont most táppénzen van.
Ilyenkor a bank az Ő bérét veszi figyelembe vagy a táppénz összegét?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 08:17

Kedves Krisztina!
A bankszámlára érkező tényleges jövedelmet veszi figyelembe a bank fenti esetben.

Adriána szerint:

2019-05-20 - 22:25

A kölcsön felvételéhez elegendő, ha mindketten magyarországi lakcímmel rendelkezünk, vagy egy közös magyarországi lakcímmel kell rendelkeznünk?
Valamint ez a kölcsön igénybevehető, ha már van jelzáloghitel?
Mennyi idő az elbírálás? Mennyi idő a kifizetés, ha jogosultak vagyunk rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 08:48

Kedves Adriána!
Elegendő, ha mindketten magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
Meglévő jelzáloghitel mellett is igényelhető a kölcsön megfelelő jövedelemfedezettség esetén.
A hitelintézet a hiánytalan kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, majd a szerződésaláírást követően folyósítja is.

Mariann szerint:

2019-05-20 - 09:47

Üdvözlöm,
Érdeklődnék, hogy ha Katás vállalkozó vagyok tavaly szeptembertől, tehát nincs még 1 teljes lezárt évem a vállalkozásomba, ebben az esetben igényelhetjük-e a babavárót férjemmel?
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:24

Kedves Mariann!
A jogosultság szempontjából az a lényeg, hogy legalább egyikük részéről meglegyen a folyamatos 3 éves TB jogviszony. Ha tehát előtte is volt Önnek folyamatosan TB jogviszonya, akkor nem probléma az, hogy szeptembertől lett KATA-s vállalkozó.
Ami pedig a babváró hitel jövedelemvizsgálatát illeti, ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni a vállalkozásból származó jövedelmet, legalább egy lezárt üzleti év szükséges.

Zoltán szerint:

2019-05-10 - 08:08

– A házat most újítottam fel kölcsönből. Ezt fiszafizethetem belőle?
– 40 évesen igénybe vehetem? Feleségem 35 éves, 2 gyerek van, harmadikat tervezzük.
– Használt családi ház vásárlására felhasználhatom a 10 milliót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:02

Kedves Zoltán!
A babaváró hitel szabad felhasználású konstrukció, így meglévő hitel visszafizetésére is felhasználható.
Az életkort illetően az a feltétel, hogy felesége 18 és 41 éves kor közötti legyen.
A támogatás használt ház vásárlására is felhasználható.

Máté szerint:

2019-05-09 - 14:22

Üdvözlöm.
Tájékoztatást szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy a babaváró hitel felvételéhez szükség van-e kezesre, vagy adóstársra, illetve folyamatban lévő folyószámlahitel befolyásoló tényező-e elbíráláskor?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:53

Kedves Máté!
A babaváró hitelt házastársak egxyüttesen igényelhetik, adós-adóstársként. A meglévő folyószámla hitel figyelembevételre kerül a jövedelemvizsgálat során.

Barbara szerint:

2019-05-09 - 10:30

Üdvözlöm.
Érdekelne, hogy a Csok mellé is fel lehet venni a kamatmentes 10 millió forintot?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:50

Kedves Barbara!
Igen, a CSOK és a babaváró hitel nem zárja ki egymást.

Viktória szerint:

2019-05-08 - 23:34

2 gyermek vállalása esetén, 30%-os tőketartozás elengedése esetén muszáj élni a 6 évvel kitolt visszafizetéssel, vagy akár már az első 6 évben is kezdhetjük a visszatörlesztést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 10:19

Kedves Viktória!
A törlesztés szüneteltetése iránt külön kérelmet kell benyújtani a hitelintézethez. Ha ezzel a lehetőséggel nem élnek, akkor a törlesztés nem szünetel.

Zita szerint:

2019-05-08 - 21:50

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy férj és feleség jövedelme összeadódik a vizsgálat során és annak nézik a terhelhetőségét vagy az egyiknek a jövedelmet vizsgálják majd?
Köszönöm előre is válaszukat!
Z.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 11:27

Kedves Zita!
Férj és feleség jövedelme összeadódik és együttes jövedelmük és kiadásaik alapján történhik a jövedelemvizsgálat.

Zoltán szerint:

2019-05-08 - 17:41

Kedves Hitelnet!
Egy – remélhetőleg – egyszerű kérdésem lenne a babahitel kapcsán:
Ha minden jól megy, első gyermekünk 2019. szeptember 10-e körül fog születni. Kérdésem az volna, hogy ha szeretnénk kihasználni a hitel kamatmentes voltát, akkor még szeptember 10-e előtt meg kell kötni a hitelszerződést, avagy ráér később is, hiszen a gyermek július 1-je után fog születni?
A kérdést úgy is leegyszerűsíthetném, hogy a hitelszerződésnek mindenképpen meg kell előznie a gyermek születését, vagy utólag is “számít”, feltéve, hogy július 1-je után születik?
(A kívánt feltételeket teljesítjük.)
Nagyon szépen köszönöm válaszukat!
Üdvözlettel,
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:27

Kedves Zoltán!
Mivel a vonatkozó kormányrendelet nem teljesen egyértelmű ezt a kérdést illetően, jelenleg további pontosításra várunk. Amint megkapjuk, honlapunkon tájékoztatást fogunk adni ezzel kapcsolatban. Megértését addig is köszönjük.

Laura szerint:

2019-05-08 - 13:12

Kedves Hitelnet!
Az előbb már kérdeztem. Ebből kifolyólag lenne további kérdésem.
2012-2019.02.08-ig volt folyamatos munkaviszonyom, utolsó 3 év gyes. 02.08-tól 3 hó álláskeresési, ami a mai napon jár le. 06.01-től egyéni vállalkozás, majd 07.01-től táppénz szülésig, azaz 10.15-ig. Így esetleg igénybe vehető részemről a támogatás? Ha igen, mikortól? Továbbá több helyen is azt olvastam, hogy az álláskeresési is tb jogviszonynak számít. Jelenleg 17 hetes terhes vagyok.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:12

Kedves Laura!
Az álláskeresési támogatás – mint ahogy válaszunkban írtuk is – valóban TB jogviszonynak minősül, de a bababáró hitel igénylésénél az igénylést megelőző fél év vonatkozásában csak a korábban hivatkozott TB jogviszonyok fogadhatók el, az álláskeresési támogatás nem. Az igazolás kiadásával kapcsolatban az ebben illetékes egészségbiztosító tud Önnek további pontos tájékoztatást adni.

Laura szerint:

2019-05-08 - 10:43

Kedves Hitelnet!
Van már egy gyermekünk, viszont jelenleg 17 hetes terhes vagyok, tehát a 2. gyerek július 1. után fog születni. Viszont a TB jogviszonnyal kapcsolatos lenne a kérdésem. 2012 óta volt az utolsó munkahelyem. 2015-ben onnan mentem szülni. 3 évig itthon voltam, viszont a munkaviszonyom megszűnt 2019.02.08-án. Azóta álláskeresési járadékon vagyok, ami holnap fog lejárni. 06.01-től egyéni vállalkozó leszek. Ebben az esetben teljesül a 3 év folyamatos tb jogviszony és igényelhetjük a támogatást? Az álláskeresési TB jogviszonynak számít?
Férjem esetében nem tudjuk megigényelni, mert őt a téli időszakra mindig kijelentik és akkor munkanélkülin van kint Ausztriában. Vagy ebben az esetben is működne?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 10:59

Kedves Laura!
A babaváró hitel igénybevételéhez előírt 3 éves munkaviszony során az igénylést közvetlenül megelőző fél évben csak meghatározott jogviszony fogadható el. Erről IDE kattintva tájékozódhat. Mivel az utolsó fél évben elfogadható TB jogviszonyok között nem szerepel az álláskeresési támogatás – ami egyébként TB jogviszonyt keletkeztet – ezért júliusban benyújtott hitelkérelem esetén még nem állna fenn jogosultságuk, fél éves egyéni vállalkozói jogviszonyt követőe igénylés után viszont igen.
Férje esetében sajnos szintén nem teljesül a TB jogviszonyra vonatkozó feltétel.

Ágnes szerint:

2019-05-08 - 10:09

Tisztelt Hitelnet ügyintéző!
Az lenne a kérdésem, hogy egyszerre mindkét hitel támogatást, azaz a babavárót és a csok hitelt a megfelelő feltételek mellett lehet-e igényelni?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:06

Kedves Ágnes!
A megfelelő feltételek mellett mindkét támogatástípus igénybe vehető. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést!

László szerint:

2019-05-07 - 21:26

Üdvözlöm!
Feleségem július 1. előtt fogja betölteni a várandósság 12. hetét. A baba várhatóan decemberben fog megszületni.
Kérdésem az lenne, hogy Ő már be fog számítani kamatkedvezmény teljesítésébe?
Kérdezem ezt azért, mert sok esetben a várandósság 12. hetétől teljes értékű gyermekként kezelik a még meg nem született gyermeket is.
Ebben az esetben viszont már nem számítana bele a “újonnan” született gyermekek közé.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 12:29

Kedves László!
A leírtak alapján érvényesíthető lesz a kamatmentesség a decemberben születendő gyermek után.

Tihamér szerint:

2019-05-07 - 18:04

Jó napot.
Ha a nő hitelképes, de a férfi nem, akkor is jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 13:35

Kedves Tihamér!
A jogosultsági feltételeket mindkét félnek teljesíteni kell. A TB jogviszony igazolás elegendő egyik fél részéről is.
Amenyiben az egyik fél jövedelme kellő fedezetet nyújt, úgy nem probléma, ha a másik fél nem rendelkezik igazolható jövedelemmel.

József szerint:

2019-05-07 - 16:57

Üdvözlöm!
Számomra az nem vált érthetővé, hogy kitétel a 3 gyermek vállalása vagy egy gyermek vállalása esetén is igényelhető a kölcsön? Mivel nekünk már van egy 2 éves gyermekünk és már csak egyet tervezünk! És ha igen, akkor az 1 gyermek 5 éven belüli megszületése után az egész futam időre kamatmentes formában történik a visszafizetés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:14

Kedves József!
Nem feltétel a 3 gyermek vállalása. A hitel már 1 gyermek 5 éven belüli születése esetén is kamatmentessé válik a teljes futamidőre.

Kitti szerint:

2019-05-07 - 15:43

Üdvözlöm!
A teljes 10 milliót szeretnénk igényleni és két gyereket tervezünk. A feltételeknek megfelelnénk.
A kérdésem az lenne, ha megszületett a 2. gyerek van-e lehetöség végtörlesztésre, hogy ne kelljen még évekig fizetni? Elvileg maximum 50 ezerrel lehet törleszteni akkor is, ha vállalni tudnánk magadabb törlesztőt is?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:20

Kedves Kitti!
A gyermekszületés után információink szerint van lehetőség végtörlesztésre.

Katalin szerint:

2019-05-07 - 14:57

Üdvözlöm!
2018 januárja óta élek a családommal Magyarországon, azóta itt Gyesen vagyok. Azt megelőzően külföldön, Ukrajnában voltam Gyesen 1 évet, illetve ott rendelkeztem több évi folyamatos biztosított munkaviszonnyal.
Az lenne a kérdésem, hogy a megfelelő hitelesen fordított igazolásokkal jogosult lennék-e a babavaró támogatásra?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 15:05

Kedves Katalin!
A családtámogatási juttatások önmagukban nem keletkeztetnek TB jogviszonyt, tehát ha a gyes mellett nincs jelenleg is fennálló munkaviszonya, akkor sajnos nem felel meg a babaváró hitel igénylési feltételének.

Nikol szerint:

2019-05-07 - 12:26

Üdv.
Olyan kérdesem lenne, hogy 1,5 év után 4 hónapot külföldön dolgoztam kinti biztosítással, de hazajöttem és itthon több mint egy hónapot nem dolgoztam, de tb támogatásom volt ezalatt az idő alatt. Szeptemberben lesz 2 éve, hogy dolgozom.
Így meg lehet igényelni? Így akkor meg van a 3 év?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:42

Kedves Nikol!
A 3 éves TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Ha itthon több mint egy hónapot nem dolgozott, akkor azalatt legfeljebb egészségbiztosítása lehetett, de az nem azonos a társadalombiztosítási jogviszonnyal. Ha nincs meg a 3 éves TB jogviszonya, megoldás lehet házastársa által igazolt 3 év.

Tibor szerint:

2019-05-07 - 11:32

Üdv!
Nekünk július 24-én születik a babánk. Van 3 éves magyarországi tb-nk és mind a ketten állandó magyarországi lakcímmel rendelkezünk! Hitelünk sincs. Németországban dolgozom, viszont a bérem magyar bankhoz megy, határozatlan szerződésem van. 1 éve dolgozom itt. A nettó bérem 550.000 felett van.
Jogosultak vagyunk erre a hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 15:01

Kedves Tibor!
A hazai egészségbiztosítónál kellene érdeklődnie, hogy adott esetben fennáll-e a hazai TB jogviszonya. A babaváró hitelnél ugyanis az igénylést megelőző fél évben külföldi TB jogviszony nem fogadható el. Erről bővebb információt ITT talál.

Brigitta szerint:

2019-05-06 - 12:24

Üdvözlöm!
A páromnak van már egy gyermeke az előző kapcsolatából, de nem velünk él és nem voltak házasok sem.
A kérdésem az lenne, hogy befolyásolja-e a hitelbírálatot vagy sem?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 12:53

Kedves Brigitta!
A leírtak nem jelentenek problémát a babaváró hitel igénylésénél.

Gábor szerint:

2019-05-05 - 20:52

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy feleségemmel szeretnénk a babaváró támogatást igényelni, természetesen olvastam, hogy van hitelbirálat, keresetünk összesen több mint 500.000 Ft, azonban van hitelünk! Annyi lenne a kérdésem, hogy amint olvastam hitelkiváltásra is felvehető, és jelenleg a JTM hitelbírálatnál a határon mozgunk, azon hiteleket amelyeket ki szeretnénk váltani ugyanúgy beleszámol a hitekbíráltanál, vagy azon hiteleket, amelyeket kiváltanánk nem nézik, hanem csak a babaváró hitellel számolnak?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 09:44

Kedves Gábor!
Mivel a hitelintézeteknél még nem érhető el ez a konstrukció, ezért nincs pontos információnk a babaváró hitellel történő hitelkiváltásról. Amennyiben a hitelösszeget a hitelfelvevő kapja meg teljes egészében, és ezt követően az adós saját maga rendezi a hitelkiváltást, akkor a kiváltandó hitel aktuális törlesztő részletét is biztosan figyelembe kell majd venni a jövedelembírálatnál. Ha a hitelintézetek egymást között rendeznék a hitelkiváltást, s az adós csak a fennmaradó összeget kapná meg, akkor valószínűleg a kiváltandó hitel törlesztő részletével nem kellene számolni. Ha lesz erről pontos információink, honlapunkon be fogunk számolni róla!

Gábor szerint:

2019-05-05 - 17:57

A feleségem KHR listán van.
Megkaphatjuk a hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 11:49

Kedves Gábor!
A negatív KHR információ sajnos kizárja a hitelfelvétel lehetőségét.

Judit szerint:

2019-05-05 - 07:00

Kedves Hitelnet!
A lányom 23 éves és jelenleg 19 hetes kismama, másfél éves munkaviszonnyal, amely előtt középiskolai végzettséget (érettségi+szakma) szerzett. Nyárra van tervezve az esküvő. A férjjelölt is kb. ennyi végzettséggel és munkaviszonnyal rendelkezik.
Ha jól értem, ebben az esetben nem jogosultak a fiatalok a babaváró támogatásra?
Mennyi ideje szükséges házasnak lenni az igénybevételhez, a frissen kötött házasság is beleszámít?
Köszönöm: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:08

Kedves Judit!
A házasság fennállásának időtartamára vonatkozó előírás nincsen, lényeg, hogy az igénylők házasok legyenek. A jogosultságnak azonban feltétele, hogy legalább egyikük rendelkezzen minimum 3 éves munkaviszonnyal.

Gabriella szerint:

2019-05-04 - 21:05

Tisztelt Hitelnet!
19 éves vagyok, lassan 2 éves munkaviszonyom (augusztusban lesz 2 éves) van, havi 90 ezer forint, viszont a providentnél van hitelem! Heti 5 ezer forinttal kell fizetni. A párom 20 éves, 2 hónapos munkaviszonya van, havi 400 ezer forint. Neki nincsen hitele! Május 28.-án fog születni a gyermekünk. Házasságot kötni szeretnénk.
Így igénybe vehető a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:21

Kedves Gabriella!
A babaváró hitel igénybevételéhez legalább egyiküknek minimum 3 éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie. Ennek hiányában sajnos nem vehető igénybe fel a hitel.

Tamás szerint:

2019-05-04 - 09:04

Üdvözlöm.
Olyan kérdésem lenne, hogy ha most jön már a gyerek és 3 éven belül jön még egy, azaz 6 évet szünetelve lenne és el lenne engedve 30% a tíz milliónál, akkor 6 év múlva mennyi törlesztőre lehet számolni a 14 év alatt?
Válaszát köszönöm.
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:57

Kedves Tamás!
Fenti esetben is maradna a 20 éves futamidő, csak kitolódna. A havi törlesztő részlet ez esetben 30.000 Ft körül alakulna.

Adri szerint:

2019-05-04 - 00:57

Üdvözlöm!
2019. Jùlius 1. után leszek 14 hetes terhes és 2020. januárjában fog megszületni a babánk.
Ebben az esetben jár a kamattámogatás és a szüneteltetés, ugye?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 10:31

Kedves Adri!
Fenti esetben fennáll a kamattámogatásra és szüneteltetésre vonatkozó jogosultság, amennyiben a babaváró hitel további igénylési feltételei is teljesülnek.

Marcell szerint:

2019-05-03 - 23:00

Üdv,
Érdekelne, hogy problémát jelenthet-e majd, hogy mi 2 napos házasokként szeretnénk megigényelni a hitelt? Elegendő az anyakönyvvezetőtől kapott papírokat bemutatni, vagy a kártyáknak is névre szólónak kell lennie?
Mire lehet számítani, mennyi idő szükséges az első bankbamenetel és a kézbesítés között?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 11:04

Kedves Marcell!
Információink szerint a szeméyes okmányoknak is a házasságkötés utáni névre kell szólnia.
A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, amennyiben minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll.

Tamás szerint:

2019-05-03 - 20:53

Kedves Hitelnet válaszadó!
Átböngésztem a korábbi kérdéseket, hogy ne tegyek fel egy már többször elhangzottat, de ezt még elvileg nem kérdezték.
Ugyebár, ha az első gyerek 5 éven belül megszületik, akkor továbbra is kamatmentes marad a kölcsön. Viszont, ha a gyerek születése után úgy alakul az anyagi helyzetem, hogy elő- vagy végtörlesztenék, akkor kamattal vagy már kamatok nélkül tudom ezt megtenni?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 11:11

Kedves Tamás!
Információink szerint ez esetben kamatmentesen tud előtörleszteni.

Brigitta szerint:

2019-05-02 - 17:51

Üdvözlöm!
A 3 év folyamatos munkaviszonyt a hitel felvételétől visszafelé kell számolni? Mármint én itthon vagyok a gyerekeimmel, de férjem veszi fel a gyedet, így nekem most pl. nincs, a férjem pedig külföldön dolgozott és azóta itthon kb. 2 éve van munkaviszonya.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 10:09

Kedves Brigitta!
A hitelfelvételt közvetlenül megelőző 3 évet kell figyelembe venni. A 3 éves időszak számítása során megfelelő, ha férje 2 éves magyarorszgági és 1 éves külföldi TB jogviszonyt tud igazolni.

Zsuzsa szerint:

2019-05-02 - 15:39

Kedves Hitelnet!
Engem az érdeklne, hogy a babaváró hitelnek mennyi az önrésze? Olvastam, hogy 10 millió forintnál nagyobb értékű ingatlan vásárlása esetén további hitel felvételéhez beszámítható önerőként. Viszont, mi a helyzet akkor, ha egy kb. 8 millió Ft értékű ingatlant szeretnék vásárolni? Ezt mondjuk megtehetem a csok által biztosított maximum 10 milliós hitelből, és a babaváró hitelt pedig felújításra fordítanám, viszont a 8 milliós ház ehhez már nem elég fedezet.
Ilyenkor mi a helyzet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 10:34

Kedves Zsuzsa!
A 10 milliós falusi CSOK-ból legfeljebb 5M Ft fordítható a ház vételárának kifizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig felújításra, korszerűsítésre fordítható. A 10 milliós szabad felhasználású babaváró hitel is igénybe vehető emellett, amihez nem szükésges ingatlanfedezet.

Luca szerint:

2019-05-02 - 09:05

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy csak 3 vállalt gyermekre lehet megigényelni a Babavárót? Vagy 2-re is – csak akkor ugye nem engedik el a teljes tartozást, hanem vissza kell fizetni.
Vagy kell egyáltalán nyilatkozni erről, hogy hány gyermeket vállalunk?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 13:14

Kedves Luca!
A hitelfelvételnél nem kell nyilatkozni arról, hogy hány gyermeket szeretnének.

Évi szerint:

2019-05-01 - 22:57

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel van egy 2018. január 19.-én született gyermekünk. Még egy kistesót szeretnénk. Kb. 300 ezer a nettó keresetünk közösen, a lakáshitelünk 47 ezer Ft havonta. (Kb. 6 millió Ft még.) Ezt szeretnénk kiváltani úgy, hogy egy részét, kb (1,5M) fenntartanánk, mert úgy tudom a 2. gyermek születése után ebből elengednének 1 milliót. A meglévő hitel törlesztésén felül szükségünk van még kb. 2M forintra a tetőtér beépítéséhez. Emiatt kb. 7 milliót gondoltunk babaváró hitelként felvenni, + az 1.430.000 CSOK-ot is szeretnénk igényelni, úgy tudom ez a kettő nem zárja ki egymást.
Jól értelmezem a dolgokat? Van esélyünk megkapni ekkora összeget?
Válaszukat nagyon köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 13:22

Kedves Évi!
Amennyiben a fenti jogosultsági feltételeknek megfelelnek, igényelhető a babaváró hitel, s bővítés esetén jogosultak lehetnek a CSOK-ra is. Ennek feltételeit IDE kattintva tekintheti meg. 2019. július elsejétől született 2. gyermek után igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Zoltán szerint:

2019-05-01 - 13:17

Tisztelt Válaszadó!
Mely bankintézeteknél lehet igényelni a támogatást? OTP?
Milyen igazolással tudom igazolni a az angliai TB jogviszonyom? Mi a dokumentum megnevezése? Elfogadott az angol nyelvű dokumentum vagy külön le kell fordíttatni?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 13:11

Kedves Zoltán!
A vonatkozó kormányrendelet már július elsejétől lehetőséget biztosít a babaváró hitel igénybevételére, de még nincs információnk arról, hogy mely hitelintézetnél mikortól lesz elérhető ez a termék.
A TB jogviszonyt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával szükséges igazolni. Erről bővebb információt ITT talál.

Marianna szerint:

2019-05-01 - 10:16

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy mindenképp szükséges mindkét féltől a jövedelem igazolás, illetve a TB jogviszony?
Sajnos a párom jelenleg nem bejelentve dolgozik, viszont nekem magas a jövedelmem és a TB jogviszonyom is legalább 8 éve fennáll.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 13:49

Kedves Marianna!
A babaváró hitelhez szükséges legalább 3 éves TB jogviszony igazolást elegendő egyik fél részéről benyújtani. Jövedelemigazolás is elegendő lehet egyikük részéről, ha a jöveelem elegendő a hitelfelvételhez. Ezzel kapcsolatban további, személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a további részletek ismeretében tudunk adni. Ehhez első körben kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is.

Emőke szerint:

2019-04-30 - 16:46

Ha még nincs gyerek, de szeretnénk és sajnos nem jön össze és szeretnénk lombíkra menni, de nincs rá pénzünk, akkor már ígényelhetjük, vagy csak azok, akik már várandósak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-02 - 15:12

Kedves Emőke!
A babaváró hitel igényelhető, de ha 5 éven belül nem születik legalább egy gyermek, akkor a kamattámogatást visszamenőleg meg kell fizetni.

Zsanett szerint:

2019-04-30 - 13:29

Tisztelt Hitelnet!
Ha már nekem az előző élettársi kapcsolatomból van egy gyerekem, és most születik a második a mostani kapcsolatomból, akkor az előző gyerekre is fel lehet igényelni a babaváró támogatást vagy csak a 2019. július 1 után született gyerekre vonatkozna?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:43

Kedves Zsanett!
A babaváró hitelnél a 2019. július 1. után született gyermek sajnos nem lesz figyelembe vehető.

László szerint:

2019-04-30 - 10:19

Tisztelt Hitelnet!

A jogszabály szerint: “Ha a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat nem teljesítő támogatott személyek a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük. A kamattámogatás visszafizetendő összegéről a hitelintézet az előtörlesztést követő hónap 15. napjáig tájékoztatást küld a támogatott személyeknek.”

A kérdésem erre a részre vonatkozik: “az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást”. Ez alapján, 10 MFt hitel mellett 5 év (60 hó) múlva mondjuk kb 2 MFt támogatást kell visszafizetni, ha nem születik gyermek vagy teljes előtörlesztés lesz (végtörlesztés). Ha nem 60, hanem 6 hónap múlva történik az elő- vagy végtörlesztés, akkor is a teljes támogatást (2 MFt) kell visszafizetni vagy csak az addig kifizetett összeget, ami mondjuk kb 200.000 Ft? Szerintem az utóbbi lenne észszerű, de a törvény nem egyértelmű nekem.

Segítségét előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 11:05

Kedves László!
Jóllehet nem vagyunk jogi szakértők és a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatója sem ismert még, úgy értelmezzük, hogy adott esetben is – a fent idézett rendelkezés alapján – az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást kell megfizetni.

Lau szerint:

2019-04-30 - 10:12

Tisztelt Hitelnet!
Párommal gyermeket várunk, a babaváró támogatás feltételeinek megfelelnénk, viszont még most jelenleg nem vagyunk házasok! Azt nem találtam viszont, van-e valami kritérium mennyi ideje kell házasságban élnünk! Májusban házasodunk össze, így tudunk pályázni a támogatásra?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:41

Kedves Lau!
A házasságkötéssel kapcsolatban csak annyi feltételt támaszt a vonatkozó kormányrendelet, hogy az igényléskor házasnak kell lenni.

Zoltán szerint:

2019-04-29 - 13:26

Tisztelt Hitelnett!
Feleségemmel a babaváró hitelt szeretnénk felvenni, neki 4,5 éves munk viszonya van, nekem 2. Nekem a jövedelmem minimálbér 99 ezer Ft, feleségemnek viszont 250-300 ezer Ft. Nincs hitelünk, sem tartozásunk semmi ilyesmi. 2 gyermeket szeretnénk. Én 27 és feleségem is 27 éves. Nem probléma maga szerint, hogy én minimálbért keresek?
Előre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:45

Kedves Zoltán!
A babaváró hitelt a házaspárok együttesen igényelhetik, így jövedelmük is összeadódik, együttesen vehető figyelembe, tehát nem probléma, hogy az Ön igazolt jövedelme a minimálbér.
További személyre szóló tájékoztatásban Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Reni szerint:

2019-04-29 - 13:02

Üdvözlöm.
Olyan kérdésen lenne, hogy miután megkaptuk a hitelt, addig amíg az első gyermek meg nem születik, addig a hitel törlesztő részletet kamatostul kell fizetni? Szóval, ha megkaptuk a hitelt és csak 3 év múlva születne meg a gyermek, addig kamatostul kell visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:11

Kedves Reni!
Már a futamidő elejétől kezdve kamatmentesen törleszthető a babaváró hitel. Ha 5 éven belül nem születik legalább 1 gyermek, akkor visszamenőlegesen kell majd megfizeti az elengedett kamatot.

Dóra szerint:

2019-04-29 - 12:24

Tisztelt Hitelnet!
A 3 év folyamatos TB biztosítás kapcsán lenne kérdésem. 20 éves vagyok, rögtön a gimnázium után továbbtanultam, munkaviszonyom csak 2017 nyarán volt 2 hónapig. Júniusban fejezem be a második évemet az egyetemen, nappali tagozaton. Augusztusra várjuk az első gyermekünket. A férjemnek nincs meg a 3 év folyamatos TB jogviszony, mert többször váltott munkahelyet.
A kérdésem az lenne, hogy mivel még csak 2 éve van felsőoktatási jogviszonyom, (bár előtte is biztosítva voltam az oktatási hivatal által), így elesünk-e a babaváró támogatás/hitel lehetőségétől, vagy ez számunkra is megpályázható?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 12:56

Kedves Dóra!
A leírtak alapján sajnos nem teljesül a TB jogviszonyra vonatkozó előírás, miszerint egyiküknek legalább 3 éves jogviszonnyal kell rendelkezniük, melyből a kérelem benyújtását megelőző 180 nap csak a Tbj. 5 § (1) a), b) vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet. Minderről bővebb információt ITT talál.

Sch-né szerint:

2019-04-29 - 08:21

Ha valakinek már van két gyermeke – egyébként mindenben megfelel a feltételeknek – és szeretne még egy gyermeket, milyen feltételekkel kérheti a babaváró támogatást? A születendő gyermek nem minősül a konstrukció szerint harmadik gyermeknek, csak elsőnek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:25

Kedves Asszonyom!
A babaváró hitelnél a két meglévő gyermek uátn születendő gyermek nem minősül harmadik gyermeknek, tehát a teljes tartozás elengedésére nem jogosít, csupán a kamatmentességre.

Gergő szerint:

2019-04-28 - 18:19

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy véleményük szerint ha július elsején szeretnénk a maximális 10 milliós forintos hitelért igényt indítani egy banknál, akkor engedélyezni fogják-e számunkra azt, annak fényében, hogy idén év elején fejeztük be az egyetemet mindketten (tehát a három év TB megvan), és január 22. illetve február 11. óta teljes foglalkoztatásban állunk, melynek próbaideje letelt és határozatlan idejű a szerződés, illetve a kettőnk nettó fizetése összesen több mint 430.000 forint, és csak a diákhitel törlesztésünk van, ami kb. havi 25.000 forint?
Fő kérdés tehát, hogy az addig elért 4-5 hónapos munkaviszony elegendő szokott-e lenni személyi kölcsönök esetében, vagy kötelező pl. a minimum 6 hónap?
Köszönettel,
Gergő

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:26

Kedves Gergő!
Arról, hogy a babaváró hitelhez szükséges 3 éves jogviszonyból a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban mely jogviszony fogadható el, IDE kattintva tájékozódhatnak. A hitelre tehát akkor lehetnek jogosultak, ha legalább egyiküknek jelenlegi munkahelyén meglesz a 6 hónapos munkaviszony.

Brigitta szerint:

2019-04-28 - 15:22

Üdvözlöm!
Van 2 gyermekünk és sajnos több nem lehet. Viszont gondolkozunk az örökbefogadáson (nem a pénz miatt) viszont lehet hogy nem csecsemőt hanem 2-3 éves gyermeket fogadnánk örökbe. Ez lehet kikötés ehhez vagy akár a CSOK-hoz?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:08

Kedves Brigitta!
Nincs olyan előírás, miszerint az örökbefogadott gyermek csak csecsemő lehetne.

Dóra szerint:

2019-04-24 - 12:57

Tisztelt Hitelnet!
Meg tudják nekem magyarázni, hogy mitől negatív egy adat a KHR listában?
Előre is köszönöm!
Dóra

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 13:48

Kedves Dóra!
Negatív információnak számít, ha egy ügyfél a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségének a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tett eleget. Ugyancsak negatív információnak minősül a bankkártyával való visszaélés. Továbbá amennyiben egy magánszemély pénzügyi intézménnyel való szerződéskötés kezdeményezése során bizonyíthatóan és rosszhiszemű módon valótlan adatot közöl, hamis dokumentumot, vagy hamisított okiratot használ fel, adatai a KRH csalás nyilvántartásába kerülnek.

Ilona szerint:

2019-04-24 - 06:21

Tiszteletem!
Van 2 gyermekünk, a 3. Gyermekünket decemberre várjuk. Minden feltételnek megfelelünk.
A kérdésem az, hogy milyen kedvezményre vagyunk így jogosultak? Vagy a 3 gyerek így nem vehető számba?
Köszönettel: Ilona

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:45

Kedves Ilona!
A babaváró hitelt igényelhetik, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek teljesülnek, de a kedvezményekre csak a 2019. júliustól született gyermekek után lehetnek jogosultak, vagyis a hitel kamatmentes lehet a futamidő végéig.
Ha esetleg van már meglévő lakáshitelük, akkor annak csökkentésére 4M Ft-ot igényelhetnek a 3. gyermek után. Ezen igénylési feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Nikolett szerint:

2019-04-24 - 01:04

Üdvözlöm.
A babaváró hitel támogatás esetén, ha a kérelem benyújtásakor már betöltöm a 12. hetet az első terhességemben, ettől függőben jogosult vagyok a törlesztő részlet szüneteltetésére vonatkozó kedvezményre?
Illetve a férjem 2 éves határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik amiből még több mint másfél év van hátra. Így jogosultak lehetünk?
2 gyermekre igényeltunk már megelőlegező csok-ot. Ezt hogyan kell számolni törlesztő részlet sz@mitásakor?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:50

Kedves Nikolett!
Betöltött 12. terhességi héttől – a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg – már benyújtható a törlesztő részlet szüneteltetése iránti kérelem is. A jogosultságnak feltétele, hogy legalább egyikük részéről meglegyen a 3 éves TB jogviszony.
A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény után nem szükséges törlesztő részletet számolni.

Róbert szerint:

2019-04-23 - 19:34

Tisztelt Hitelnet!
Ingatlan vásárlását tervezzük a Falusi CSOK, valamint a babaváró hitel igénybevételével. Az eddig nyilvánosságra hozott feltételeknek megfelelünk, valamint a település a megadott listán szerepel. Jelenleg egy gyermekünk van, de szeretnénk még egyet.
A kérdésem az lenne, hogy igénybe vehető-e az alábbi támogatások kombinációja, szeretnénk élni a Falusi csok-kal összesen 2,6M Ft jelen esetben, a használt ingatlan ára 7M Ft, e mellé megkaphatjuk-e a +1 gyermek vállalása esetén a további 1,43M Ft vissza nem térítendő támogatást, valamint a kedvezményes hitelt a vásárláshoz és a babaváró hitelt is szeretnénk felvenni a ház felújítására.
Válaszukat előre is köszönöm.
Róbert

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 12:23

Kedves Róbert!
A falusi CSOK és a normál CSOK együttesen nem érvényesíthető. A falusi CSOK keretében 2 gyermek után 2,6M Ft lehet elérhető, melyből legfeljebb 1,3M Ft vehető igénybe a vételár kifizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig felújításra fordítható. E mellé igényelhető lesz a kamattámogatott (3% kamatú) lakásvásárláshi hitel is. A babaváró hitel szintén igényelhető, ha megfelelő lesz a jövedelmük a banki bírálat alapján. Ez szabadon felhasználható, tehát a házat is fel tudják újítani belőle.

Zsuzsa szerint:

2019-04-23 - 19:25

Üdvözlöm.
Szeretném kérdezni, hogy a 10 milliós gyermekvállalási támogatás szabad felhasználású? Kiváltható vele másik hitel/hitelek? Mennyi az a jövedelem, ami mellett megkaphatjuk a hitelt?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 12:28

Kedves Zsuzsa!
A babaváró hitel szabadon felhasználható, így akár hitelkiváltásra is felhasználható. A jövedelemvizsgálat összetett, az igénylők rendszeres jövedelmének és meglévő hiteltörlesztésének alapján történik.

János szerint:

2019-04-18 - 22:04

Szeretnék érdeklődni, hogy a munkaszerződésem határozott. Ez kizáró ok lehet a banknál a 10 milliós hitelnél? Szeretnék igényelni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 22:41

Kedves János!
A babaváró hitel jövedelemvizsgálatára vonatkozó feltételek ugyan még nem ismertek, de a jelenlegi gyakorlatban a határozott idejű munkaszerződés bankonként eltérő feltételekkel elfogadható.

Barbi szerint:

2019-04-18 - 18:43

Üdv!
18 éves vagyok! Most végeztem a középiskolával. Jelenleg 13 hetes terhes vagyok. A párommal még nem vagyunk megesküdve. Ettől függetlenül igénybe lehet venni a támogatást? 3év gyakorlati munkaviszonyom van (a suliból).

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 22:45

Kedves Barbi!
A babaváró hitel igénylésénél munkaviszonyként az iskolai gyakorlati idő sajnos nem vehető figyelembe.

Ferenc szerint:

2019-04-18 - 03:11

Üdv.
Jelenleg külön élek párommal. Kb. decemberben születik a gyermekünk. Ha addig házasok leszünk és egy lakcímen szerepelünk, akkor addigra ez a két tényező elfogathatóvá válik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 06:54

Kedves Ferenc!
Házasként, közös lakcímmel jogosultak lehetnek a babaváró hitelre, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Vera szerint:

2019-04-18 - 02:48

Tisztelt Szakértők!
Kisbabát várok és igényelni szeretnénk a babaváró támogatást. Úgy néz ki, hogy júniustól veszélyeztetett terhesség miatt már nem dolgozhatok (táppénzen leszek). A baba július 1-e után fog megszületni.
Kérdésem, hogy a jövedelemszámításnál mit vesznek figyelembe? Az elbírálásnál számít, hogy már várjuk a babát, így a felfüggesztést rögtön kérhetjük? Azért fontos, mert 2 személyi kölcsönünk is lejár 2020 elején. Ezeket figyelembe veszik teljes mértékben, függetlenül attól, hogy nem ütközik a hitelek törlesztése? Illetve a beteg állomány befolyásolja az igénylést?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 06:56

Kedves Vera!
A babaváró hitel jövedelemvizsgálatára vonatkozó banki eljárásokat még nem ismerjük. Erről a közeljövőben várható majd pontos információ, amiről honlapunkon is be fogunk számolni.

Attila szerint:

2019-04-17 - 17:55

Helló!
2 gyermekem van, 1-et szeretnénk még. Így szeretnénk igényelni a tízmilliót.
Lehet ilyen formában?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 15:25

Kedves Attila!
Ebben az esetben is igényelhető a babaváró hitel, de ha 5 éven belül csak 1 gyermekük születik, akkor a kamatmentességet tudják igénybe venni, a tartozáselengedést nem.

Kriszta szerint:

2019-04-16 - 21:49

Tisztelt Ügyintéző!
2 kérdésem is lenne: Ha csak a férjemnek van 3 éves munkaviszonya, azt is elfogadják? Nekem jelenleg 2 éves munkaviszonyom lesz, amely már nem diákmunka. Másik kérdésem: akkor is megkaphatjuk a támogatást, ha július előtt, pl május végén fogan meg a baba vagy az már meglévő gyereknek számít?
Köszönöm szépen a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 04:54

Kedves Kriszta!
Elegendő, ha az egyik házasfél igazolja a 3 éves munkaviszonyt. Akkor is jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a baba július előtt megfogan.

Vivien szerint:

2019-04-16 - 21:17

Tisztelt “Hitelnet”!
Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg ikrekkel vagyok terhes. A hivatalos várható születési dátum június 21 (bár szinte biztos, hogy május vége- június eleje lesz a szülés időpontja). Mivel néhány nappal/esetleg héttel korábban érkeznek, mint július 1, akkor nem vagyunk jogosultak a két gyermek után járó kedvezményre? Van-e mérlegelés ilyen helyzetben, az időintervallum okán? Kicsit összezavart, hogy meglévő gyermekre is igénybe lehet venni a hitelt, de a támogatást csak a július 1. után született gyerekekre? Ezt hogy kell érteni?
Köszönöm.
Üdv: Vivien

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:09

Kedves Vivien!
A babaváró hitelt mindenki igénybe veheti, aki az igénybevétel feltételeit teljesíti. Nem szükséges előre “aláírni” egy gyermeket sem. A kölcsön az első 5 évben kamatmentesen törleszthető. Az, hogy a kedvezmények szempontjából csak a július elsején vagy azt követően született gyermekek lesznek figyelembe vehetők azt jelenti, hogy a 5 év után akkor nem keletkezik visszafizetési kötelezettségük az első 5 évben kapott kamattámogatás tekintetében, ha július elsejétől számítva 5 éven belül legalább 1 gyermekük születik. Abban az esetben, ha a babák júniusban megszületnek, igényelhetik ugyan a babaváró hitelt, de ha ezt követően 5 éven belül nem születik több gyermekük, akkor 5 év után az igénybevett kamattámogatást visszamenőlegesen meg kell fizetni.

Anita szerint:

2019-04-16 - 19:01

Felvehető a hitel mellé a csok (vagyis 1 gyerek – 600.000 Ft, 2 gyerek – 1.430.000)?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:26

Kedves Anita!
A kétféle támogatási forma információink szerint nem zárja ki egymást.

Emese szerint:

2019-04-14 - 20:58

Üdv!
A három éves folyamatos tb jogviszonynak mostaninak kell lenni? Tehát mi például egy éve vagyunk itthon a párommal, most tervezzük az esküvőt. Eddig külföldön dolgoztunk szezonokat és itthon töltöttük az év fennmaradó részét. Most tervezzük, hogy itthon vállalunk munkát, mivel vidéken vettünk házat.
A kérdésem az, hogy ha van munkánk júliustól mondjuk fél vagy egy év, akkor mi is jogosultak vagyunk a kamatmentes hitelre? A páromnak volt már itthon több mint három éves munkaviszonya is, de az nem most volt – ez az egy nem világos, pedig minket is érdekelne ez a lehetőség.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 09:55

Kedves Emese!
A babaváró támogatáshoz legalább 3 éves munkaviszony szükséges. A 3 év számítása során a szezonmunka nem vehető figyelembe. A 3 évnek a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 3 évben kell meglenni.

Anett szerint:

2019-04-14 - 18:12

Jó napot!
23 éves nő vagyok, 1 éve házas, a férjem 35 éves! Gyeden vagyok itthon, a kislányom 2018.06.09.-én született!
A 10 milliós hitelre milyen jövedelemmel kell rendelkezni? Illetve, ha a jelenlegi gyermekünk mellé szeretnénk vállalni még egy gyermeket, milyen támogatásokra számíthatunk?
Kell-e bármilyen fedezet a hitelfelvételhez?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:50

Kedves Anett!
A 2019. július 1-től hatályos JTM szabályok szerint az esetlegesen meglévő és felvenni kívánt hitelek havi törlesztő részletének bele kell kell férnie igazolt nettó jövedelmük 50%-ába nettó 500.000 Ft alatti jövedelem esetén, illetve 60%-ába 500.000 Ft-ot elérő jövedelem esetén.
Még egy gyermek 5 éven belüli születése esetén kamatmentesen törlesztő tovább a babaváró hitel. A hitelfelvételhez egyéb fedezet nem szükséges.

Mária szerint:

2019-04-11 - 10:54

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy aki 7. hónapban vár babát és van egy 3 éves kisfia, az igényelheti-e? Viszont én sem, meg a párom sem dolgozunk, mert sajnos nincs rá itt lehetőségunk és így nagyon nehezen tudunk megélni. Munkalehetőség sincs.
Érdekelne, hogy így igényelhetjük-e a baba támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-11 - 14:52

Kedves Mária!
Ha egyikük sem rendelkezik legalább 3 éves folyamatos munkaviszonnyal, akkor sajnos nem tudják igényelni a babaváró hitelt.

Ferenc szerint:

2019-04-10 - 21:26

Érdeklődnék. Látom megvan a lista, hol lehet felvenni a babaváró pénzt! Ha K&H-nál vagyunk és az OTP-ben vesszük igénybe, nem kell azért átjönni az OTP-hez igaz?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-11 - 13:18

Kedves Ferenc!
Ha a babaváró hitelt az OTP-nél fogják igényelni, attól még maradhat a számlájuk a K&H-nál.

Ildikó szerint:

2019-04-10 - 10:01

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdekelne, hogy a párommal az alábbiak szerint megfelelünk-e a kritériumoknak: 2015-ben született gyermekünk, de akkor nem voltunk házasok. 2019 júniusában tervezünk összeházasodni, és 2019 októberére várjuk a második gyermekünket. Mindkettőnknek első házassága. Minden más feltétel adott. Illetve érdekelne még, hogy a fel nem használt, de élő hitelkártya egyenleg is számításba kerül amikor a jövedelem terhelhetőségét nézik? Vagy ilyesmi negatív irányba befolyásolhatja a hitel felvételét? Mert akkor inkább felmondjuk.
Válaszát előre is megköszönve, üdvözlettel,
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 14:20

Kedves Ildikó!
A leírtak alapján igényelhetik a babaváró hitelt. A fel nem használt, de élő hitelkártya számításba kerül a jövedelemvizsgálat során.

Melinda szerint:

2019-04-10 - 09:03

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy párom szerepel a bar listán, de ha július 1-ig rendezi a tartozását, akkor igénybe vehetjük, vagy kizáró oknak számít?
Válaszát köszönöm!
Melinda

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 09:09

Kedves Melinda!
A tartozás maradéktalan megfizetése után a negatív információ még további 1 évig látszódik a rendszerben, ami sajnos szintén kizáró ok.

Tímea szerint:

2019-04-10 - 08:43

Jó napot kívánok!
Nekem az a kérdésem lenne, hogy ha csak az egyik félnek van meg a házasságból a 3 év munkaviszonya, akkor is lehet kérelmezni? Mármint csak ha az apának van meg? Vagy muszáj az anyának is, hogy meglegyen?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 09:32

Kedves Tímea!
A jogosultsághoz elegendő, ha az egyik házasfél részéről megvan a legalább 3 éves TB jogviszony.

Brigitta szerint:

2019-04-09 - 22:36

Tisztelt Hölgyem/Uram
Mi férjemmel külföldön dolgoztunk, március 1-el hazaköltöztünk, és férjem egyből munkába is állt. A külföldi munka beleszámít a 3 éves munkaviszonyba? És így, hogy Magyarországon egyből elhelyezkedett a férjem érvényes a 3 éves munkaviszony?
Köszönjük a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 09:46

Kedves Brigitta!
A külföldi munkaviszony is beleszámít a 3 éves jogviszonyba.

Mária szerint:

2019-04-05 - 21:26

Kérdésem lenne: ha van egy 5 éves, 2,5 éves gyermek és júniusban születik a 3. gyermek, jár-e a babaváró csomag?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:01

Kedves Mária!
A babaváró hitel keretében elérhető kedvezmények szempontjából csak a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem vehetők figyelembe.

Szabina szerint:

2019-04-05 - 19:55

Jó estét!
Meg szeretném kérdezni, hogy passzív státusszal igénybe vehető a babaváró hitel?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:12

Kedves Szabina!
Az aktív és passzív KHR státusz sajnos egyaránt kizáró ok ennél a támogatási formánál.

Csaba szerint:

2019-04-05 - 19:48

Kedves Hitelnet.hu!
Párommal házasok vagyunk, azonban én örökölt /kezes/ BAR-os vagyok, bár törlesztem. Feleségem így jogosult a babaváró támogatást igényelni? Mindketten felsőfokú végzettségűek, és folyamatos munkaviszonyban vagyunk.
Köszönjük a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:14

Kedves Csaba!
A negatív tartalmú KHR információ sajnos kizáró ok. A babaváró támogatásra együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a házaspárok, ezért az sajnos nem oldható meg, hogy csak felesége igényelje a hitelt.

Andi szerint:

2019-04-04 - 12:10

Tisztelt Szakértő!
Hitelkiváltásra is lehet felvenni a hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 14:47

Kedves Andi!
A babaváró hitel szabad felhasználású, tehát hitelkiváltásra is felhasználható lesz.

Szilvi szerint:

2019-04-04 - 06:08

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy meglévő 3 gyerek mellé bevállalnánk a negyediket, akkor is igényelhető-e a kammattámogatott hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 09:59

Kedves Szilvi!
Amennyiben a további feltételek is teljesülnek, igényelhető a hitel. Kamatmentesen akkor lesz törleszthető a hitel, ha legalább egy gyermekük születik majd 5 éven belül.

Albert szerint:

2019-04-03 - 23:09

Tisztelt Szakértő!
Az a kérdésem, hogy munkanélküliként a NAV-nak fizetendő egészségbiztosítási járulék értelmezhető-e TB jogviszonynak? (NEAK honlap szerint biztosított vagyok)
Illetve a tanulmányok befejezése (abszolválás kb. május vége) vagy a tanulmányokkal összefüggő TB biztosítottság vége (ami október végéig szól) és a munkaviszony kezdete között kell-e a 6 hónapot számolni, hogy meglegyen a 3 év folyamatos biztosítottság?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:22

Kedves Albert!
Az egészségbiztosítási joviszony nem azonos a társadalombiztosítási jogviszonnyal. Ha azonban álláskeresési támogatásban részesül, úgy tudjuk az is TB jogviszonynak minősül.
A vonatkozó kormányrendelet a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését írja. Ez valószínűleg az abszolválást jelenti, de javasoljuk, hogy pontos tájékoztatásért forduljon a rendelet megalkotásában illetékes minisztériumhoz.

Tímea szerint:

2019-04-03 - 16:13

Jó napot!
Engem még csak az érdekelne, hogy a csokkal össze lehet vonni, vagy együtt kérelmezni?
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:43

Kedves Tímea!
Információink szerint a kétfajta támogatás igénybevétele nem zárja ki egymást.

Enikő szerint:

2019-04-03 - 13:49

Még egy kérdésem lenne. Mivel az első gyereknek 5 éven belül kell megszületnie, a második gyerekre van időkorlát?
Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 14:30

Kedves Enikő!
A második gyermek megszületésére vonatkozóan nincsen időkorlát.

Imre szerint:

2019-04-03 - 12:57

Tisztelt Hitelnet!
Nálunk már van 2 gyerek, és tervezünk még minimum egyet.
Fel tudjuk venni ezt a hitelt?
Ha megszületik, és leigazolom a harmadikat, akkor ugyanúgy kamatmentesen tudom törleszteni a hitelt?
A meglévő hitelünket szeretnénk ezzel kiváltani. Ez működhet?
Előre is köszönöm!
Kb. 2 év múlvára tervezzük a harmadikat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 15:08

Kedves Imre!
A babaváró hitelre a leírtak alapján jogosultak lehetnek, ha a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek. Amennyiben legalább 1 gyermekük születik 5 éven belül, úgy a hitel a kamatmentes marad a futamidő végéig. A hitel szabad felhasználású, tehát meglévő hitel kifizetéséhez is igényelhető lesz elvileg.

Enikő szerint:

2019-04-03 - 12:04

Tisztelt Szakértő!
Ha a gyerek megszületik, akkor olyanra van lehetőség, hogy mi tovább szeretnénk a hitelt fizetni és nem szeretnénk a 3 éves szüneteltetést?
Köszönettel: Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:11

Kedves Enikő!
A törlesztés szüneteltetése iránt külön kérelmet kell benyújtani a hitelintézethez. Ha Önök nem kérik a szüneteltetést, akkor – a vonatkozó kormányrendelet alapján – véleményünk szerint tovább törleszthető a kölcsön.

Alexandra szerint:

2019-04-03 - 10:13

Én most áprilisban szülöm a második gyermekemet. Szívesen éltünk volna a lehetőséggel, minden feltételnek megfelelünk. A 3 hónap miatt lecsúsztunk az egészről? Nincs valami lehetőség visszamenőleg igényelni avgy kiterjeszteni mondjuk januártól?
Nagyon szomorú.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 10:22

Kedves Alexandra!
Nincs információnk arról, hogy a kedvezmény visszamenőleges hatállyal is érvényesíthető lenne. A hitelt igényelhetik Önök is, de a kedvezmények szempontjából csak a júliustól született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Péter szerint:

2019-04-02 - 21:48

Ha közösen élünk egy lakcímen és van már egy kislányunk, aki másfél éves, de szeretnénk összeházasodni és még egy gyereket vállalni, akkor elengednék az összeg 30%-át?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 11:13

Kedves Péter!
Ez esetben a 30%-os tartozáselengedés sajnos nem érvényesíthető, mert e tekintetben csak a 2019. júliustól született gyermekek vehetők figyelembe.

Mónika szerint:

2019-04-02 - 19:28

Jó napot kívánok!
2019 decemberében töltöm be a 40. életévemet. Az lenne a kérdésem, hogy a 10 milliós kamatmentes hitelt 2020 decemberéig igényelhetem? Illetve, ha jól értem, kérhetem a hitelt úgy is, ha az igénylés időpontjában, még egyetlen gyermekem sincs?
Előre is köszönöm a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:30

Kedves Mónika!
Igen, a 41. életév betöltéséig, azaz 2020 decemberéig igényelheti a kölcsönt. A hitelre akkor is jogosult lehet, ha még nincsen egyetlen gyermeke sem.

Renáta szerint:

2019-04-02 - 15:02

Érdeklődni szeretnék, hogy mi is igényelhetjük-e a babaváró hitelt, ha előző évben igénybe vettük a megelőlegző CSOK-ot 2 gyermekre (1.43 millió Ft)?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:45

Kedves Renáta!
A megelőlegező CSOK és a babaváró támogatás nem zárja ki egymást.

Viktória szerint:

2019-04-02 - 06:11

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy a párom KHR listán van, de rendesen fizetjük. 500.000 Ft a fizetése. Én nem szerepelek rajta.
Ez is kizáró ok?
Válaszát előre is köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 13:34

Kedves Viktória!
Kizáró ok sajnos, ha az igénylők bármelyikének adatai negatív információval szerepelnek a KHR-ben.

Ági szerint:

2019-04-01 - 15:06

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy örökbefogadott babára/gyermekre is felvehető a hitel?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:20

Kedves Ági!
A hitel örökbefogadott gyermek után is igényelhető, a gyermek a kedvezmény szempontjából csak akkor kerül figyelembevételére, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

Ferenc szerint:

2019-03-31 - 22:32

Jó napot!
Mely bankokban vehető igénybe a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:50

Kedves Ferenc!
Ez a hitel 2019. július elsejétől lesz igényelhető. Arról egyelőre nincs információnk, hogy mely bankoknál lesz elérhető.

Nóra szerint:

2019-03-31 - 20:31

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy jól értem-e, amennyiben van már gyermekem, akkor erre a hitelre nem vagyok jogosult? Minden kritériumnak megfelelnénk, épp csak van egy 1,5 éves gyermekünk. A második gyermek pedig 2019. augusztusban születne.
Előre is köszönöm a választ!
Tisztelettel:
Nóra

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 13:27

Kedves Nóra!
A babaváró hitelre akkor is jogosultak lehetnek, ha van már meglévő gyermekük. A kedvezmény szempontjából azonban csak a 2019. júliusától született gyermekek vehetők figyelembe.

Bettina szerint:

2019-03-31 - 14:45

Kedves Hitelhez!
Nekem konkrétabb kérdéseim lennének. A 10 millió hitelnek mennyi lesz a havi törlesztője és kamata a július 1. utáni gyermek születése előtt és minimum, maximum mennyi időre lehet felvenni, erre van-e konkrét kikötés? Ha van, értelemszerűen más lesz a havi törlesztő, de engem a maximum idejű 10 milliós hitel havi törlesztője és kamata érdekelne konkrétan a gyermek születése előtt.
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 13:52

Kedves Bettina!
A 10 millió forintos hitelt maximum 20 évre lehet felvenni. A törlesztő részlet 41-42.000 Ft + az állami kezességvállalási díj, ami az első évben kb. 4.0000 Ft. A hitel már a kezdetektől kamatmentes. Az állam által nyújtott kamattámogatást csak 5 év után utólag szükséges megfizetni akkor, ha nem születik legalább 1 gyermek.

Orsolya szerint:

2019-03-31 - 09:48

A kölcsönt csak azok a házaspárok vehetik fel, akik július 1. után kötnek házasságot, vagy azok is igénybe vehetik, akik már ezelőtt összeházasodtak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 13:56

Kedves Orsolya!
A babaváró hitel 2019. július 1. előtt kötött házasság esetén is igényelhető lesz.

Krisztina szerint:

2019-03-31 - 05:24

Jó napot kívánok!
A kérdésem az, hogy mi 2014-ben házassodtunk össze (mindkettőnk első házassága. )Mi jogosultak vagyunk-e babaváró támogatásra? (a többi feltétel úgy tűnik megfelelő)
A második kérdésem pedig az, hogy ha jogosultak vagyunk rá, ebből a házasságból született 2014-ben, 2016-ban közös gyermekek és most 2019 agusztusára várjuk a harmadik közös gyermekünket. A kérdés, hogy mindhárom gyermek után jár valami kedvezmény vagy csak az agusztusban érkező gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 14:09

Kedves Krisztina!
Babaváró hitelre 2014-ben kötött házasság esetén is jogosultak lehetnek, a kedvezmények szempontjából azonban csak a 2019 júliusától született gyermekek vehetők figyelembe.

Tünde szerint:

2019-03-30 - 21:25

Üdvözlöm.
A 10 millió forint szabad felhasználású támogatás már meglévő gyermekeknél is igényelhető? Vagy csak születendőkre? (2 gyermek/ikrek/2 évesek).
Köszönöm előre is válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 14:11

Kedves Tünde!
A babaváró támogatásnál csak a 2019 júliusától született gyermekek vehetők majd figyelembe.

Gréti szerint:

2019-03-29 - 21:12

A kérdésem az lenne, ha megvan a 3 éves munkaviszonyom, de határozott idejű a szerződésem, ami jövő márciusban fog lejárni, igényelhetem-e a kölcsönt? Egyébként babát várok. A születés várható időpontja 2019. október.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 11:24

Kedves Gréti!
A leírtak alapján márciusig biztosan rendelkezik a jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal akkor is, ha munkaszerződése határozott idejű.

László szerint:

2019-03-28 - 22:51

Szeretném megkérdezni, hogy kizáró ok, ha a férj KHR listán van, de a feleség minden feltételnek megfelel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:29

Kedves László!
Az igénybevételnek feltétele, hogy egyik fél adatai sem szerepelhetnek a KHR-ben negatív információval.

Reni szerint:

2019-03-28 - 19:26

A férjemmel azért szeretnénk igénybe venni, hogy a hiteleinket kifizessük, mert így jobban jönnénk ki anyagilag és bátrabban vállalnék gyereket. Azonban lehet, hogy elutasítanak a hitelek miatt. Számításba veszik, ha közlöm, hogy az összegből a többi hitelünket kifizetjük?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:38

Kedves Reni!
A kölcsön szabad felhasználású, tehát nem szükséges megjelölni konkrét hitelcélt. A hitelbírálat során azonban a bankok figyelembe vesznek minden meglévő hiteltörlesztést.

Eszter szerint:

2019-03-27 - 22:25

A házasság megkötésének időpontja számít? Esetleg élettársi jogviszonyban állók is igényelhetik? A paszív bárlistán lévő személy igényelheti ami 1 év múlva lejár, tehát a korábbi tartozását már rendezte?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 09:05

Kedves Eszter!
A házasságkötés időpontja nem számít. Az a lényeg, hogy a kérelem benyújtásakor már házasok legyenek. Élettársi jogvisonyban ez a támogatási forma nem érhető el. A passzív KHR is kizáró ok. Az igénylés akkor lehetséges, ha a negatív (aktív, passzív) információ teljesen törlésre került.

Attila szerint:

2019-03-27 - 11:54

Azok a fiatal házaspárok, akiknek nemrég megszületett már az első gyermekük és terveznek még egy-két gyereket, azokra vonatkozik-e a babaváró hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-27 - 14:55

Kedves Attila!
Azok a fiatal házaspárok is jogosultak lehetnek a babaváró támogatásra, akiknek nemrég megszületett már az első gyermekük, de a kedvezmények szempontjából csak a 2019 júliusától született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Kata szerint:

2019-03-27 - 11:23

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy igénybe vehető-e a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása abban az esetben, ha a házaspár egyik tagjának van lakáshitele, illetve 50%-ban ingatlan tulajdonos.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-27 - 14:58

Kedves Kata!
A meglévő ingatlantulajdon nem zárja ki a jogosultságot. Amennyiben a jövedelemfedezettség a meglévő lakáshitel törlesztése mellett is megfelelő, úgy igényelhető a kölcsön.

Szandra szerint:

2019-03-26 - 09:29

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, ha a hitel felvétele után öt éven belül tegyük fel önhibán kívül nem tud megszületni az első gyerkőc és ha jobb esetben előtörlesztéssel a hitel fele már vissza lett fizetve, ilyen esetben mekkora kamatra lehet számítani a fennálló 5 millió forint tartozásra?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-26 - 13:40

Kedves Szandra!
Ha a gyermekvállalást nem teljesítő támogatott személyek a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek
az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük. A kamattámogatás mértéke a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%. Ez esetben a hitel kamata a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb 8% lehet.
A kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet meghatározott egészségügyi okok esetén.

Csaba szerint:

2019-03-26 - 08:33

T. Szakértő!
Érdeklődni szeretnék a 3 éves munkaviszonnyal kapcsolatosan. Ha ezen időtartam alatt 1 évet egyéni vállalkozóként tevékenykedtem, a többi időszakban pedig munkáltatónál dolgoztam, akkor is megillet a támogatás?
Köszönettel.
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-26 - 13:59

Kedves Csaba!
Fenti esetben is fennáll a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony, tehát az is megfelelő, ha a 3 év alkalmazotti munkaviszonyból és egyéni vállalkozói jogviszonyból tevődik össze.

Lango szerint:

2019-03-26 - 07:36

Érdeklődnék, hogyha július első hetére van kiírva a születendő gyerek, akkor hamarabb el lehet-e kezdeni, lehet-e regisztrálni a hitelre (tartva attól, hogy ha pl. júniusban megszületik, elesnénk ettől a lehetőségtől), illetve kérdés az is, mi van, ha pl. a 4. évben visszafizetem a kölcsönt új gyerek születése nélkül?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-26 - 14:04

Kedves Lango!
Július 1. előtt nem lesz lehetőség a hitelkérelem benyújtására, sem regisztrációra.
Ha nem születik gyermek és 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik a kamattámogatással érintett kölcsönt, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük.

Lajos szerint:

2019-03-26 - 06:37

Kedves hitelnet!
Több hitelt is ki lehet váltani a baba váró támogatással? Nem vagyok a khr-en mint rossz adós. 3 év munka viszony is meg van.
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-26 - 14:17

Kedves Lajos!
Megfelelő jövedelemfedezettség esetén a babaváró támogatás meglévő hitel kiváltására is felhasználható lesz.

Alexandra szerint:

2019-03-24 - 23:51

Tiszteletem.
Ismét Alexandra vagyok. NEM töltöttem be a 41-et. Sajnos rosszul írtam a dátumot. 2019 január 12-én voltam 40.
Kérem tisztelettel újra a válaszadást a kérdéseimre.
Üdv.
Alexandra

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-25 - 08:40

Kedves Alexandra!
Amennyiben a további személyi feltételeknek is megfelelnek – fenti bejegyzésünkben olvasható – igényelhetik a kölcsönt, ami egy gyermek 5 éven belüli születése esetén már kamatmentes marad a teljes futamidőre. Mivel az erre vonatkozó hiteltermékeket a bankok még nem dolgozták ki, ezért a termék további jellemzőiről (minimum futamidő) ezt követően tudunk majd csak pontos felvilágosítást adni. A kölcsön szabad felhasználású, tehát elvileg – megfelelő jövedelemfedezettség esetén – hitelkiváltásra is felhasználható lehet.

Izabella79 szerint:

2019-03-23 - 22:55

T. szakértő!
Amennyiben a feleség 40. életévét töltötte be 2019-ben, úgy igényelhető a hitel tárgyév júliusától? Amennyiben 5 éven belül megszületik az első gyermek, úgy jogosultságunk megmarad a kedvező feltételekkel?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 23:00

Kedves Izabella79!
A kérelem benyújtására jogosultak lehetnek mindaddig, amíg a feleség be nem tölti a 41. életévét.
Ha 5 éven belül legalább egy gyermek születik, akkor a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes.

Alexandra szerint:

2019-03-22 - 19:46

Üdvözletem!
Érdeklődnék. Helyzetünk a következő: első házassága a férjemnek is és nekem is a jelenlegi, amiben együtt élünk. A férjem 43 éves, gyermektelen. 1.5 év folyamatos munkaviszony. Nincs semmilyen tartozása vagy hitele. Én 2018. január 12-én betöltöttem a 40. évemet, gyermektelen vagyok 4 év folyamatos munkaviszonnyal. Van egy 4 év futamidejű 2,4 milliós szabad felhasználású személyi kölcsönöm az egyik banknál. Szeretnénk egy gyermeket (csak egyet a koromból kifolyólag). Régi, erősen felújításra szoruló házat tudtunk megvenni saját erőből.
A személyi kölcsönöm a tető felújításához kellett.
Az érdekelne, hogy mik a lehetőségeink a babaváró támogatás keretein belül. Kaphatunk-e kamatmentes kölcsönt? Mennyi a minimum és a maximum amit kaphatunk és milyen futamidővel? Kiválthatom-e a meglévő személyi kölcsönömet vele?
Előre is köszönöm a válaszát.
Tisztelettel: Alexandra

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 23:45

Kedves Alexandra!
Mivel Ön a leírtak alapján betöltötte a 41. életévét, ezért a Babaváró támogatás keretein belül sajnos nem lesz lehetőségük hitelfelvételre.

Attila szerint:

2019-03-22 - 14:00

Tisztelt Hitelnet!
Engem pontosan az érdekelne, hogy a 10 millióból felvehetnek-e csak 2 vagy 3 millió Ft? Már van 2 gyerekünk, a harmadikat várjuk augusztusra. Csak a 3. gyerekre kaphatnánk babaváró támogatást? Több gyereket nem szeretnénk vállalni.
Tehát jar-e a 10 millióból csak egy bizonyos összeg egy gyerekre, amit nem kell visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 09:45

Kedves Attila!
A babaváró támogatás kisebb összegben is igényelhető lesz, de 1 gyermek születése esetén a tartazás-elengedés kedvezményével sajnos nem lehet élni. Ha a gyermek 5 éven belül megszületik, a felvett kölcsön a teljes futamidőre kamatmentes marad.

Andrea szerint:

2019-03-22 - 10:19

Üdvözlöm!
Minden feltétel vonatkozik ránk, kivetel az, hogy a KHR-ben nyilván vagyunk tartva. A hitelünkből meg 16 év van hátra.
Igénybe tudjuk venni így lakáshitel törlesztésére a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 10:46

Kedves Andrea!
Kizárólag a negatív tartalmú KHR információ (hátralékos tartozás legalább a minimálbér összegében, folyamatosan több mint 90 napon át) zárja ki a babaváró támogatásra való jogosultságot.

Péter szerint:

2019-03-22 - 09:30

Tisztelt Hitelnet!
Az után érdeklődnék, hogy mivel a munkaviszony után (illetve, gyermek születése utáni időszakban), a Gyed és az azt követő Gyes alatti időszakban a TB jogviszony fennáll, ez is beleszámít-e a fent említett “minimum 3 éve, folyamatosan:
o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik” fogalomkörébe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 11:00

Kedves Péter!
A gyed, gyes ideje alatt fennálló munkaviszony is megfelelő a jogosultsághoz.

Zsuzsa szerint:

2019-03-22 - 08:45

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, ha a párom nem fizet Tb-t, nincs bejelentett munkehelye, de az én munkahelyem több mit 16 éve megvan és jóval a minimálbér felett vagyok bejelentve, így is fel tudjuk venni a kölcsönt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 11:03

Kedves Zsuzsa!
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a 3 éves munkaviszonnyal.

Attila szerint:

2019-03-21 - 20:50

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy egy gyerekre lehet babaváró támogatást igényelni a 10 milliónak csak az 1/3-t, amit nem kell majd visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 12:22

Kedves Attila!
Egy 2019. július 1. után, de 5 éven belül születendő gyermek esetén nincsen tartozáselengedés. Ebben az esetben a felvett 10 millió forintos kölcsön kamatmentesen fizethető vissza.

Beatrix szerint:

2019-03-21 - 17:20

Tisztelt Hitelnet!
Nekem van egy meglévő hitelem, amely havi 21.000 Ft. Nem szerepelek negatív KHR listán. Ez kizáró ok, hogy igényeljem ezt a 10 millió forintos első házasság hitelt? Vagy y esetleg kiváltható ezzel a hitellel?
Köszönettel.
Beatrix

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:05

Kedves Beatrix!
Megfelelő jövedelemfedezettség esetén a meglévő hitel nem zárja ki a babaváró támogatásra való jogosultságot.

Albina szerint:

2019-03-21 - 13:02

Kedves Szakértő!
Érdeklődni szeretnék a Babaváró Támogatással kapcsolatban. Leírom a jelenlegi helyzetünket, majd utána teszem fel a kérdésemet.
Tehát jelenleg a párommal még nem vagyunk házasok és nem is voltunk soha házasok senki mással, viszont 1 közös gyermekünk már van. A párom évek óta küldföldön dolgozik (magyar állampolgár), mi viszont látogatjuk csak őt, mi Magyarországon élünk.
Így tehát a kérdésem az lenne, hogy ha összeházasodunk és tervezünk még gyereket, akkor mi is jogosultak lehetünk a babaváró támagatásra? Csak neki van 3 éves folyamatos TB jogviszonya külföldről.
Válaszát előre is köszönöm!
Köszönettel:
Albina

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:53

Kedves Albina!
Feltétel, hogy mindkét házasfél rendelkezzen magyarországi lakcímmel. A 3 éves TB jogviszonyt elég egyiküknek igazolni. Külföldi munkaviszony is elfogadható. Amennyiben ezek és a fenti bejegyzésben írt feltételek teljesülnek igényelhető a kölcsön. Legalább 1 gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel kamatmentes lenne.

Melinda szerint:

2019-03-21 - 11:36

Én és a párom is betöltöttük a 41. évet és májusban fogunk összeházasodni. Mindkettőnknek ez lesz az első házassága és egyikünknek sem született még gyermeke. A férjem igényelheti majd a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:58

Kedves Melinda!
A babaváró támogatásra a házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, ha a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. A leírt esetben sajnos nem lesz igénybe vehető a hitel.

Adrienn szerint:

2019-03-21 - 10:28

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném megtudni, hogy ha július elött már beadjuk az igényt és minden elbírálásnak megfelelünk, milyen hamar számíthatunk az összeg folyósítására?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 14:03

Kedves Adrienn!
A hitelkérelemet július előtt nem fogják tudni beadni, mivel a támogatás nyújtását szabályozó rendelet július elsején lép hatályba.

Viki szerint:

2019-03-21 - 10:19

Nem elég, hogy ha csak az egyik fél nem szerepel a KHR listán? A CSOK-nál lehetnek KHR-esek, itt miért vonatkozik mindkét félre? Nem igazságos ez a megkülönböztetés, hiszen az emberek nagy százalékát érinti, ugyanis a svájci frank miatt sok család bedőlt! Inkább a vállalt gyerek nem megszületését szigorítanám meg, mert így olyanok is igénylik, akik nem is terveznek családot, és inkább segíteném azokat, akik valóban szeretnének! Nekünk nemsokára megszületik az első babánk és tervezünk még. Fel szeretnénk venni a hitelt, de a férjem szerepel a KHR-ben, így mi elesünk tőle? 🙁 🙁

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 14:06

Kedves Viki!
Mivel ez a termék mindaddig, amíg a 3. gyermek meg nem születik hitel, és nem támogatás, ezért a hitelintézetek vizsgálni fogják az igénylő házaspár mindkét tagjának KHR státuszát. A negatív információ bármelyik fél részéről sajnos kizáró ok.

Ildikó szerint:

2019-03-21 - 08:43

Érdekelne, hogy ha nem házas valaki, csak éllettársi kapcsolatban van, akkor semmiképp nem jogosult a támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 08:55

Kedves Ildikó!
Ennél a támogatási formánál alapfeltétel a házastársi kapcsolat.

Eszter szerint:

2019-03-19 - 22:27

Tisztelt Hölgyem/Uram,
Azt szeretném megtudni, hogy abban az esetben, ha igénybe vesszük a babaváró támogatást, a most egy hónapos gyermekem betudható első gyereknek, vagy további gyermekek születésével válunk jogosulttá a kedvezményekre?
Segítségét és válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Eszter

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:01

Kedves Eszter!
A támogatás szempontjából csak a 2019 júliusától született gyermekek lesznek figyelembe vehetők, így további gyermekek születésével válhatnak jogosulttá a kedvezményekre.

Noémi szerint:

2019-03-19 - 21:18

Jó estét!
Az lenne a kérdésem, hogy a hároméves munkaviszony egy munkahelyen kell lennie és 8 órás bejelentés kötelező?
A választ köszönöm szépen! 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 22:02

Kedves Noémi!
A 3 éves munkaviszonynak nem szükséges ugyanazon munkahelyről meglenni. Részmunkaidős bejelentés esetén is fennáll a támogatáshoz szükséges TB jogviszony.

Kati szerint:

2019-03-19 - 14:31

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, lehetséges-e olyan, hogy nekünk nem kellene 10 millió forint, hanem kevesebbet vennénk igénybe, ilyet lehet? Ha igen, ebben az esetben is csak a 3. gyermek születése után engedik el a felvett teljes hitelösszeget? Olyan opció nincs, hogy 2 gyermek vállalásával, kevesebb összeget felvéve szintén elengedik a teljesen felvett hitelt?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:49

Kedves Kati!
2 gyermek születése esetén ugyanúgy a fennálló tőketartozás 30%-a kerül elengedésre.

Krisztina szerint:

2019-03-19 - 13:23

Én úgy megörültem ennék a támogatásnak, de mindhiába. Kérdezem én, aki ebből szeretné a hiteleit kiváltani, azt miért nem engedik? Miért kell egy támogatásnál a KHR-t nézni? Ezzel megint a középkategória járt jól. Nekem kb. 1 millió Ft tartozásom van, ez miatt vagyok KHR-en és én ebből rendeztem volna, hogy lekerüljek a KHR-ről. Ezt jól kitaláltak megint.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:47

Kedves Krisztina!
Ez a termék mindaddig kölcsön, amíg a 3 gyermek nem születik meg, ezért kötelező a KHR vizsgálat.

Szilvi szerint:

2019-03-19 - 12:51

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy ha a házastársak közül csak az egyik fél szerepel a KHR listán, de nem annak a nevére lenne felvéve a hitel, akkor megadják vagy akkor sem?
Köszönettel: Szilvi

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:45

Kedves Szilvi!
A házastársak csak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a kölcsönfelvételre, így feltétel, hogy egyik fél sem szerepelhet negatív információval a KHR-ben.

János szerint:

2019-03-19 - 11:26

Tisztelt Hitelnet!
Nekünk július után fog születni a 2. gyermekünk, ami a babaváró támogatás szempontjából az első lesz, ha megigényeljük és megkapjuk a támogatást. Azt jól értelmezem, hogy amint megszületik a gyermek, 3 évre felfüggesztik a hitel törlesztésének visszafizetését, és a 3 év leteltével kell folytatni ugyanúgy kamatmentesen a fennmaradó tartozás törlesztését, amennyiben nem született meg a 2. Gyermek, mert ugye akkor megint újraindul a 3 év?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:40

Kedves János!
Ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, akkor már a várandósság 12. hetének betöltése után is kérhető a törlesztés szüneteltetése. A második gyermek születésével (illetve a várandósság 12. hetének betöltésével) újra további 3 évig szüneteltethető a törlesztés.

Judit szerint:

2019-03-19 - 08:49

Amennyiben 2019 áprilisában megszületik az első gyermek (további jogosultsági feltétel fennáll), akkor a majdan megszületendő második gyermek esetében jogosult-e a babaváró támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:33

Kedves Judit!
Ha a fenti bejegyzésben szereplő jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a kamattámogatott kölcsön. A kamatmentesség és támogatás szempontjából azonban csak a 2019. július 1. után születendő gyermek lesz figyelembe vehető.

Nóra szerint:

2019-03-19 - 06:56

Tisztelt Szakértők!
23 éves vagyok, vőlegényemmel hamarosan megházasodunk. Mindketten dolgoztunk, határozatlan idejű szerződésünk van.
Kérdésem az lenne, hogy TB biztosítottnak számítottam, amikor szakmai szakiskolám végeztem? 2015-ben kezdtem el? 2018-ban végeztem. 2017-ben kezdtem el dolgozni.
A TAJ nyilvántartás alapján fel van sorolva a TB biztosítási időszakok. Magyarán amit az Oktatási hivatal jelentett TB biztosítás is beleszámít az előírt 3 évbe?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:16

Kedves Nóra!
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben végzett tanulmányok számítanak bele a 3 évbe.

Zsolt szerint:

2019-03-18 - 22:35

Jó estét!
Érdekelne, hogy ha van személyi kölcsönöm, igényelhetem a maximum 10 milliót, ha ebből a hitelemet is kiváltom?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:20

Kedves Zsolt!
A hitel szabad felhasználású, tehát hitelkiváltásra is felhasználható megfelelő jövedelemfedezettség esetén.

Klaudia szerint:

2019-03-18 - 19:31

Tisztelt Hitelnet!
Elég szélsőséges kérdés, és nem vagyok az egész hiteltémában érintett sem, viszont érdekel – nem tértek ki sehol rá -, hogy abban az esetben, ha születik/nek gyermek/ek, de sajnálatos úton meghal, abban az esetben hogyan zajlik a továbbiakban a törlesztés? Hiszen az is önhibán kívül esik, mint az is, ha nem sikerül megfogannia.
Elnézést, ha felkavaró esetleg a kérdésem, viszont nem láttam erről a helyzetről semmit írva, így érdekelt 🙂
Válaszukat köszönöm,
Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:29

Kedves Klaudia!
A babaváró támogatás alkalmazásában gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől (a továbbiakban: magzat), valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek.

Krisztián szerint:

2019-03-18 - 19:23

Ha jól értem, akkor ha az első gyermek megszületik öt éven belül, akkor a kamatmentesség a teljes 20 évre fixálva van. A további két gyermek megszületését már az elengedéssel ösztönzik csak? Ha nem így van, akkor mennyi idő van a másik két gyermek megszületésére?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:32

Kedves Krisztián!
Csak az első gyermek születése kötött időhöz (5 év). A további gyermekek születése a tartozás csökkentését eredményezi.

Péter szerint:

2019-03-18 - 14:52

Tisztelt Hitelnet!!
A párommal augusztusra várjuk a babát. A feleségem munkaviszonya 2019. június 30-val szűnik meg, mivel határozott idejű szerződése van.
A kérdésem, hogy a munkaviszony megszűnése befolyásolja-e a hitel felvételét? Nekem megvan a 3 éves folyamatos munkaviszonyom.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 22:51

Kedves Péter!
Adott esetben csak az Ön jövedelmét tudják figyelembe venni a bankok hitelbírálat során. Az Ön igazolt nettó jövedelmétől, a felvenni kívánt hitel havi törlesztő részletétől és az esetlegesen már meglévő hiteltörlesztéseik összegétől függően egy jövedelemmel is vehető fel lakáshitel. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Vanessza szerint:

2019-03-18 - 14:45

Kedves Hitelnet!
A férjemmel igénybe szeretnénk venni a támogatást, azonban lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban.
A folyamatos TB támogatás mind a kettőnknél fennáll, viszont én középfokú tanulmányaim befejezését követően helyezkedtem el a munkahelyemen és júliusban GYES-re leszek jogosult, az első gyermekünk születése miatt. Kizáró ok lehet, hogy nekem nincs meg a 3 éves felsőoktatási jogviszonyom/munkaviszonyom, de a férjemnek megvan? Van rá lehetőség, hogy hitelbírálatnál az ő jövedelme legyen mérvadó és az enyém a kiegészítő?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 22:53

Kedves Vanessza!
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább az egyikük rendelkezik a 3 éves munkaviszonnyal. Férje önálló jövedelme mellett a gyes kiegészítő jövedelemként vehető figyelembe.

Röné szerint:

2019-03-18 - 14:07

Tisztelt Hitelnet!
Meddőségi kezelés alatt állunk. Így is igényelhetjük a támogatást?
Köszönettel: Röné

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:08

Kedves Röné!
A támogatás ez esetben is igényelhető. A gyermekvállalás esetleges nem teljesülése esetén azonban a visszafizetés alól méltányossági felmentés nem engedélyezhető, ha az egészségügyi szolgáltató által kiállított igazoláson a gyermekvállalást kizáró ok megállapításának időpontja korábbi, mint a támogatás igénybevételének dátuma.

Viktor szerint:

2019-03-18 - 13:29

Tisztelt hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy első gyermekünk szeptemberben fog születni. Utána is megigényelhető-e a babaváró hitel és akkor is fel lehet-e függeszteni a törlesztést 3 évre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:45

Kedves Viktor!
Szeptemberben születendő gyermek után is igényelhető a babaváró hitel. A törlesztő részlet fizetése ez esetben is felfüggeszthető 3 évre.

Eszter szerint:

2019-03-18 - 13:19

Tisztelt Hitelnet!
2017-ben határozott idejű munkaviszonyból mentem szülni és ez a munkaviszony a gyed alatt 2018 májusában megszűnt. Előtte folyamatos munkaviszony volt hét éven át. Gyedem ez év nyarán fog megszűnni.
Így megvan a három év munkaviszonyom?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:38

Kedves Eszter!
Mivel a határozott idejű munkaviszonya időközben megszűnt, ezért a TB jogviszonya jelenleg nem áll fenn. Így jelenleg sajnos nem rendelkezik a 3 éves TB jogviszonnyal.

László szerint:

2019-03-18 - 12:33

Ha a törvény hatályba lépése előtt már van egy gyermekünk, és 2019. július elsejét követően születik a második gyermekünk, akkor jár a 30%-os jóváírás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:42

Kedves László!
Fenti esetben a 30%-os tartozáselengedés sajnos nem jár. A támogatás szempontjából csak a 2019. július 1. után született gyermekek vehetők figyelembe.

Vivien szerint:

2019-03-18 - 12:23

Kedves Hitelnet!
Ha férjem KHR listán szerepelt, de időközben ki lett fizetve minden tartozás, az is kizáró ok a gyermekvállalási hitemfelvételre? Illetve, egyéni vállalkozók is felvehetik? Valamint még az lenne a kérdésem, hogy bűntetett előélettel rendelkező férj, de fel lett mentve az is kizáró tényező?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:46

Kedves Vivien!
A negatív KHR információ – aktív, passzív – egyaránt kizáró okot jelent. A támogatásra egyéni vállalkozók is jogosultak lehetnek a 3 éves TB jogviszony megléte esetén. Ha a házaspár bármely tagja a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült, akkor jogosult lehet az igénybevételre.

Mónika szerint:

2019-03-18 - 09:10

Tisztelt Netbank.
Párommal szeretnénk igénybe venni a babaváró támogatást. Az lenne a kérdésem, hogy ha már a Csok-ot igénybe vettük, ez a kettő kizárhatja egymást? Esetleg elutasíthatják a babaváró iránti kérelmet? Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:18

Kedves Mónika!
A kétféle támogatás nem zárja ki egymást.

Noémi szerint:

2019-03-18 - 06:49

Tisztelt Hitelnet!
Most olvasgattam hozzászólásokat, házasok vagyunk, van egy kislányunk, munkaviszonyunk van, de megszakítással, de 1 hónapnál nem több, ez is rendben részünkről.
Kérdésem, hogy hitelemet váltanám ki szabad felhasználású ház hitel, és személyi hitel, ugyanaz a bank, ha felvennénk és kifizetnénk hiteleinket, és csak babaváró lenne, de mi 2 gyerkőcöt vállalnánk be, akkor mennyi maradna fent, amit törleszteni kellenne? 30:/:?
Ez nem tiszta nekem, ha van NAV tartozás, kiegyenlítetem hitelkérem előtt, az megfelelö?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:17

Kedves Noémi!
Előre sajnos nem tudjuk megmondani, hogy mekkora összeg maradna fel a tartozás 30%-ának elenedése után, mert az függ attól, hogy a hitelfelvélelt köveőten mennyi idő után születik meg a 2. gyermek.
A NAV tartozás kiegyenlítése után jogosultak lehetnek az igénybevételre.

Margó szerint:

2019-03-17 - 22:00

Tisztelt Hitelnet!
Nekem egy kérdésem lenne. Mi van akkor, ha csak 2 gyermek születik meg? Mennyi összeget kell visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:13

Kedves Margó!
A 2. gyermek születésekor az aktuális tőketartozás 30%-át elengdi a bank, a fennmaradó összeg pedig tovább törleszthető kamatmentesen.

Geri szerint:

2019-03-17 - 19:52

Tisztelt szakértő!
Érdeklődnék, hogy az anyukánál a Csed vagy Gyed (100.000 feletti nettó összegről van szó) minek számít a hitelbírálatnál? A munkaviszony él, de bért nyilván nem kap az anyuka.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:11

Kedves Geri!
A gyed, csed összege önálló jövedelemként nem, de az adós önálló jövedelme mellett kiegészítő jövedelemként figyelembe vehető.

Szabolcs szerint:

2019-03-17 - 19:44

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró támogatás feltételeinek megfelelünk. Mégis foglalkoztat egy kérdés. Van egy meglévő gyermekünk és a jövőben még egyet szeretnénk. (2-3 éven belül)
Új lakást vásárolnánk. Az önerő mellé kell még 15 millió hitel. Akkor ez így kombinálható?
1. 10 millió babaváró támogatás (Hitel)
2. 2.6 millió CSOK (visssza nem térítendő támogatás, vállalt gyerekre)
3. 2.4 millió CSOK hitel
Ha ez így lehetséges, akkor meglepően alacsony lenne a hitelek törlesztő részlete, még akkor is, ha 20 év adósságról beszélünk. (Gyakorlatilag ez már akár 200 ezer nettó fizetésből is megvalósítható!)
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:16

Kedves Szabolcs!
Az Ön által leírtaknak megfelelően működhet a lakásvásárlás, ha valamennyi jogosultsági feltétel fennáll. Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Anita szerint:

2019-03-17 - 19:27

Üdvözlöm!
A leírásban többször szerepel a MAXIMUM 10 millió forintos támogatás kifejezés (amennyiben minden szempontnak megfelelnek a házasok). Érdeklődnék, hogy mi alapján döntik el, hogy egyes pároknak jár a teljes 10 milliós összeg, egyes pároknak meg csak x millió járhat. Ezt figyelembe véve a felvehető minimum összeget is fel kellene tüntetni.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:05

Kedves Anita!
Az egyes házaspárok által elérhető hitelösszeget saját hiteligényük, valamint a hitelbírálat, jövedelemvizsgálat alapján vállalható havi törlesztő részlet összege határozza meg. Ez tehát egyedileg adható meg, ismerve a házastársak figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmének összegét, valamint meglévő havi törlesztési kötelezettségeiket.

Barbara szerint:

2019-03-17 - 18:09

Amennyiben a fiatal házastársak már igényelték a CSOK 2 gyermekes használt lakására vonatkozó gyermekvállalási hitelét, jogosultak lehetnek a babaváró hitelre is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:59

Kedves Barbara!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.

Júlia szerint:

2019-03-17 - 17:32

Kedves Hitelenet!
Az lenne a kérdésem, hogy jogosult lehetek-e a babaváró támogatásra, ha két éves küldöldi munkaviszonyom van, viszont a TB támogatásom már van három éves. Mindenhol Tb jogviszonyt olvasok, hogy ennek kell meglennie, ami nekem megvan, de a munkaviszonyom csupán két éve folyamatos.
Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:59

Kedves Júlia!
A társadalombiztosítási jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. Ha valóban 3 éves TB jogviszonya van, úgy jogosult lehet a hiteligénylésre. Erről pontos felvilágosítást a hazai, illetve külföldi egészségbiztosító tud adni.

Brigi szerint:

2019-03-17 - 14:45

Tisztelt ügyintéző!
Július 1. előtt megházasodunk, akkor már nem vehetjük igénybe a támogatást?
Személyi kölcsönöm van, az befolyásolja a hitelbírálatot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:51

Kedves Brigi!
A házasságkötés időpontja nem meghatározó, lényeg, hogy házasok legyenek a hitelkérelem benyújtásakor.
A személyi kölcsön után fizetendő törlesztő részlet összegét figyelembe kell venni a jövedelemvizsgálat, hitelbírálat során.

Bernadett szerint:

2019-03-16 - 20:20

Tisztelt hitelnet.hu!
A hitel jelzálog alapú, tehát ingatlan vásárláshoz kötött?
1 gyermek születése “kötelező”?
A főállású KATA-s munkaviszony illetve a 6 órás alkalmazotti jogviszony is elfogadható?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:31

Kedves Bernadett!
A hitel szabadon felhasználható. Nem kell hozzá ingatlanfedezetet bevonni.
Legalább 1 gyermek szükséges ahhoz, hogy kamatmentessé váljon a kölcsön.
A főállású KATA vállalkozói jogviszony és a részmunkaidős munkaviszony is elfogadható.

Ági szerint:

2019-03-16 - 19:16

Tisztelt Hitelnet.hu!
Nekem idén májusban lesz meg a 3 éves munkaviszonyom. Igaz közben igényeltem 15 nap álláskeresési járulékot, de “hézagmentes” volt a munkaváltás, így rendben van?
Jelenleg babát várunk, ősszel érkezik. Ha márciustól folyamatos táppénzen vagyok, így is igényelhetem a babaváró támogatást, ha nem dolgozok végig májusig, mire meg lenne a 3 évem?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:27

Kedves Ági!
Ha a munkaviszonya nem fog megszűnni, akkor megfelelő lesz a jogosultsághoz.

Mária szerint:

2019-03-16 - 17:12

Jó napot!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nem egyértelmű, hogy ahhoz, hogy kamatmentes legyen a hitel 1 gyermek is elegendő, akkor is ha nem lesz több? Nem feltétel a gyerekek száma a felvételhez? A gyerekek száma befolyásol valamit?
Köszönöm a választ!
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:23

Kedves Mária!
A kamatmentességhez már elegendő, ha 1 gyermek születik 5 éven belül. A további gyermekek száma a tartozáselengedés mértékénél játszik szerepet.

Nikolett szerint:

2019-03-16 - 17:10

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy friss házasok is felvehetik-e a kölcsönt? A házasságkötéstől mennyi időnek kell eltelnie, hogy fel lehessen venni a 10 millió forintot? A házastársak lakcímének a 10 millió Ft felvételekor ugyanarra a lakcímre kell szólnia? A férj jövedelemterhelhetőségét is vizsgálják? A férjet kötelező bevonni adóstársként vagy felveheti a feleség egyedüli adósként?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:18

Kedves Nikolett!
A házasságkötés időtartamára vonatkozó megkötés nincsen. Feltétel, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. A közös lakcím nem feltétel, de mindkét fél részéről a magyarországi lakcím követelmény. Az igénylés együttes igénylőként lehetséges, feleség-férj jövedelemterhelhetőségét együttesen vizsgálják. A feleség egyedül nem veheti fel a kölcsönt, a férjet kötelező bevonni adóstársként.

Tünde szerint:

2019-03-16 - 14:33

Üdvözlöm.
Jelenleg van jelzáloghitelünk fix 10 futamidővel 20 évre, de nem lakáscélú. A havi törlesztője pont belefér a jövedelmünkbe.
Van rá lehetőség, hogy lecseréljük erre a babaváró hitelre? Mert ennek kevesebb lenne akkor a havi törlesztője.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:13

Kedves Tünde!
A babaváró támogatás szabad felhasználású hitel, tehát hitelkiváltásra is felhasználhatják, ha teljesülnek a jogosultsági feltételek.

Tamás szerint:

2019-03-16 - 13:15

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdeklődnék, hogy a már meglévő 1 gyermek, aki 3. évét tölti március 28.-án is beleszámít a 30%-os visszafizetési kitételekbe a jelenleg 17-18. hetében lévő magzat mellett, aki augusztusban születik, vagy a már meglévő nem, mivel ez évi a törvény!?
A visszafizetés havi összegét a bank határozza meg, vagy erre is van szabályzat? Azt láttam csak, hogy az összeg nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot, ezen belül bármennyi lehet!?
Követelmény a házastársi viszony vagy élettársi kapcsolat is elég a hitel igényléséhez a már meglévő közös gyermekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:07

Kedves Tamás!
A már meglévő 1 gyermek a támogatásnál sajnos nem vehető figyelembe, mivel 2019. július előtti születésű.
A törlesztésre vonatkozó szabályokat még nem ismerjük.
Élettársi kapcsolat nem elegendő az igényléshez, alapfeltétel a házastársi kapcsolat.

Krisztina szerint:

2019-03-16 - 12:04

Mi a helyzet azokkal, akiknek van már 1 gyermeke és a gyermek apjával él élettársi viszonyban és összeházasodnak. Ott a meglévő 1 gyermeken kívül kell vállalni még 3-at, hogy elengedjék a hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:04

Kedves Krisztina!
A jogosultsághoz összeg kell házasodni és mivel csak a 2019. júliustól született gyermekek vehetők figyelembe a támogatásnál, ezért ahhoz, hogy a teljes kölcsönösszeget elengdjék majd Önöknek, további 3 gyermeket kellene vállalniuk.

Renáta szerint:

2019-03-16 - 11:10

Tisztelt hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy a párommal szeretnénk igénybe venni a babaváró támogatást. Ha esetleg már a csok-ot igénybe vettük, az jelenthet valami problémát a hitelelbírálással kapcsolatban? Elutasíthatják a babaváró támogatást arra hivatkotva, hogy már a csok-ot igénybe vettük?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:03

Kedves Renáta!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.

Anna szerint:

2019-03-16 - 11:05

Kedves Hitelnet.
Márciusban leszek 41 éves, férjem viszont 39 lesz ebben az évben. Mindketten megfelelünk a többi kritériumnak.
Vajon mi felvehetjük-e?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:02

Kedves Anna!
Jogosultsági feltétel, hogy a feleség nem töltheti be a 41. életévét a kölcsönkérelem benyújtásakor. Ha Ön márciusban lesz 41 éves, sajnos nem lesznek jogosultak az igénylésre.

Tamás szerint:

2019-03-16 - 10:37

Tisztelt Hitelnet!
A párom szerepel a negatív KHR-ben, de vagyonnyitakozat esetén Én igényelhetem-e a babavaró hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:00

Kedves Tamás!
A támogatásnak éppen az a lényege, hogy házaspárok vehetik igénybe, így véleményünk szerint vagyonnyilatkozattal sem hagyható ki a házastárs a hitelből.

Mariann szerint:

2019-03-16 - 08:06

Tisztelt Hitelnet!
Abban az esetben, ha van egy 3 éves és egy 3 hónapos gyermekem és tervezünk egy 3. Gyermeket, de most márciusban töltöm be a 40. életévem, igényelhetjük-e a 3. Gyermekre a babaváró támogatást? Számunkra az életkori megkötés nem egyértelmű, kire vonatkozik a 41. életév?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:54

Kedves Mariann!
A kölcsönre jogosultak lehetnek mindaddig, amíg Ön be nem tölti a 41. életévét. A támogatás szempontjából azonban csak a 2019. július 1-től született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Ágnes szerint:

2019-03-15 - 23:09

Tisztelt ügyintéző!
A párommal első házasságunkban élünk. Egy gyermekünk van és második babánkkal 16 hetes terhes vagyok.
Jogosultak vagyunk a támogatásra vagy ilyen esetben nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:48

Kedves Ágnes!
A leírta alapján igényelhető a kölcsön, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. A kedvezmények szempontjából azonban csak a 2019. júliustól született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Ivett szerint:

2019-03-15 - 21:33

Ha én 3 éve házasságban élek a férjemmel, mindkettőnknek első házasság, és 2 éve született meg az első gyermekünk, akkor a meglévő gyermekünk ő beleszámit a kedvezménybe, vagy csak a hitelfelvétel után született gyermekek? Semmifèle támogatást nem vettünk még igénybe a meglévő gyermekünkre!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:47

Kedves Ivett!
A babaváró kamattámogatott kölcsön esetében csak a 2019. júliustól született gyermekek vehetők figyelembe.

Kitti szerint:

2019-03-15 - 21:07

Mi a helyzet egy olyan házaspár esetén, ahol 2019. július előtt születik meg az első gyermek, akinek jövetele után nyílik mód a kölcsön felvételére, tehát 1. vehet-e fel kölcsönt egy gyesen lévő, egyébként minden kritériumnak megfelelő kismama (kismamás, első babás házaspár)? 2. ha egy házaspár egy gyermekkel már rendelkezik, úgy a második gyermek után elengedésre kerül-e a 30%, illetve a harmadik gyermek után a teljes hátralévő tartozás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:19

Kedves Kitti!
A babaváró hitelt együttesen igényelhetik a házaspárok, tehát mindkettejük jövedelme figyelembe vehető a hitelbírálat során. A fennálló tartozás 30%-a akkor kerül elengedésre, ha 2019. július elsején vagy azt követően születik két gyermek, a teljes tartozás pedig a harmadik 2019. július 1. után született gyermek után kerülhet elengedésre.

Nikolett szerint:

2019-03-15 - 21:06

Szép estét!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy ha én csak 4 órás bejelentett munkaviszonnyal rendelkezem 3 éve. Akkor is lehetséges, hogy sikerül felvennünk a kamattámogatott hitelt?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:13

Kedves Nikolett!
Információink szerint ez esetben is teljesül az előírt legalább 3 éves munkaviszony.

P-né szerint:

2019-03-15 - 20:46

Kérdésem volna: A törvényt olvasva nem található az, hogy ez szabad felhasználású kölcsön, helyette a 21. paragrafus (1) bekezdése azt írja: a támogatást “A fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni” Aki ezt igényelni akarja, annak már rendelkeznie kell hitellel? Ha nincs még hitele, akkor milyen kölcsön csökkentésére használja fel?
Köszönöm, ha választ tudnak adni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:45

Kedves Asszonyom!
A babaváró támogatás keretében felvett kamattámogatott kölcsönről van szó az idézett szövegben.

Márta szerint:

2019-03-15 - 20:20

Ha az én gyermekem június 3-án születik, akkor rám nem érvényes az új hitel?
Milyen feltételekkel tudom igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:08

Kedves Márta!
A 2019. július 1. előtt született gyermek a kedvezmények szempontjából nem lesz figyelembe vehetők, ám a továbbiakban születendő gyermek(ek) igen. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Gábor szerint:

2019-03-15 - 19:32

A párom (hölgy tagja) megváltozott munkaképességű, az egészségkárosodása 53% (rehab ellátott).
Az lenne a kérdésem, hogy így is igényelheti a babaváró támogatást? Vagy mivel nekem nincs ilyen gondom, akkor jobb ha én (férfi tag) igénylem a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:37

Kedves Gábor!
A támogatásra együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek teljesülnek.

Balázs szerint:

2019-03-15 - 18:09

Tisztelt Hitelnet!
Jól értem, hogy aki akár 1 gyermeket szeretne, az Ő részére is kamatmentes marad mindvégig a kölcsön?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:33

Kedves Balázs!
Igen, ha legalább egy gyermek születik 5 éven belül, akkor a kölcsön már a futamidő végéig kamatmentes.

Nóra szerint:

2019-03-15 - 17:48

Tisztelt Hitelnet!
2013-2015 között főiskolán tanultam felsőoktatási szakképzésben, nappali tagozaton. Ezt követően 2015 októberétől közfoglalkoztatottként dolgoztam 2018 közepéig, azóta közalkalmazott vagyok. Közfoglakoztatotti munkaviszonyomból, ahogy olvastam csak egy év számítható be. 2019 júliusára így lesz 1 év közalkalmazotti és 1 év közfoglalkoztatotti munkaviszonyom, plusz a tanulmányom.
Ezek alapján teljesül számomra a kiszabott 3 év folyamatos biztosított időszak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:32

Kedves Nóra!
A kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 3 évben kell meglenni a legalább 3 év biztosítási jogviszonynak, amelybe 1 év közfoglalkoztatotti munkaviszony számítható be. Így a főiskolai tanulmányai már nem lesznek figelembe vehetők.

Péter szerint:

2019-03-15 - 15:44

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy KHR passzív státusz kizáró ok-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:15

Kedves Péter!
A negatív tartalmú KHR (aktív és passzív) sajnos egyaránt kizáró ok.

Andrea szerint:

2019-03-15 - 11:33

Azt szeretném kérdezni, hogy a passzív KHR listán szereplők sem jogosultak a hitelre? És amíg a passzív listán szerepelnek (1 év) és ez alatt esik teherbe a 3. babával, utána jogosult lesz a hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:03

Kedves Andrea!
A passzív KHR lejáratát követően fenti esetben is jogosulttá válhatnak a hitelre, ha a további feltételek is teljesülnek.

Kinga szerint:

2019-03-15 - 09:15

Üdvözlöm!
Ikerterhességről nem nagyon esett szó. Augusztus végére várjuk az ikreket. Akkor ott automatikusan két gyereket vesznek figyelembe?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:01

Kedves Kinga!
Ikerterhesség esetén a két gyermek utáni kedvezményre lehetnek jogosultak.

János szerint:

2019-03-15 - 08:00

Tisztelt Hitelnet!
Már van egy közös gyermekünk a feleségemmel, szeretnénk további gyereket (gyerekeket).
Jogosultak vagyunk-e a Babaváró támogatás igénybevételére? A többi feltételnek megfelelünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:11

Kedves János!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a kölcsön, de a támogatás szempontjából (kamatmentesség, tartozás elengedés) csak a 2019. július 1. után született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Zoli szerint:

2019-03-15 - 07:16

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a Babaváró támogatás egy gyermek vállalását teszi kötelezővé, a második és harmadik gyerek már szabadon választott és nem kötelező?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:10

Kedves Zoli!
A hitelfelvétel működhet, ha a jogsoultsági feltételek teljesülnke, de kamatmentessé csak akkor válik a kölcsön, ha az első gyermek 5 éven belül megszületik.

Viktória szerint:

2019-03-15 - 07:06

Üdvözlöm!
Ikerpárosunkat várjuk éppen, június környékén várható az érkezésük. A feltételeknek megfelelünk, az egyetlen kivétel, hogy nem vagyunk házasok. Így egyből a 30%-os kedvezményre vagyunk jogosultak? Ha jól értettem, akkor 2022-ig ezt még bepótolhatjuk, és utána ugyanúgy igénybe vehetjük a támogatást?
Illetve hogy ezt az összeget önerőként is fel lehet használni egy lakáshitelhez?
Utolsó kérdésem, pedig, hogy további információval a többi lehetőségről, (pl CSOK 10+10) tudnak-e a bankok felvilágosítást adni?
Válaszát előre is köszönöm 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:08

Kedves Viktória!
A támogatás szempontjából a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők.
A támogatás egyébént szabad felhasználású, tehát lakásvásárlásnál önerőként is felhasználható.
A további lehetőségekről, CSOK-ról honlapunkon részletes leírás található. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Anita szerint:

2019-03-15 - 06:30

Jó napot kívánok!
Számomra nem derül ki, hogy a hitelfelvevő kapja meg a felvett hitel összeget? Illetve önerőként is felhasználható?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:01

Kedves Anita!
A hitelt az igénylő kapja meg. A felvett összeg szabad felhasználású, tehát akár önerőként is felhasználható.

Eszter szerint:

2019-03-14 - 21:11

Tisztelt Hitelnet!
Minden feltétel teljesül a férjemmel és velem is, de a 3 év munkaviszony nem teljesen világos. Jelenleg passzív jogon gyeden lévő (2019. 07. hóig) anyuka vagyok, előtte 7 év folyamatos munkaviszonnyal. A határozott idejű munkaviszony tavaly májusban megszűnt. A közeljövőben tervezzük a második gyermeket.
Mire lehetünk jogosultak?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:36

Kedves Eszter!
Az Ön esetében a leírtak alapján nem áll fenn a 3 éves munkaviszony. Ha a férje részéről adott a 3 éves munkaviszony és az igénylés további feltételei is teljesülnek, jogosultak lehetnek a babaváró támogatásra. A babaváró támogatás és a CSOK nem zárja ki egymást. Így ha a CSOK-ra vonatkozó feltételek is teljesülnek, arra is jogosultak lehetnek. A CSOK feltételekről honlapunkonk szintén részletes leírás olvasható. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Niki szerint:

2019-03-14 - 20:10

Tisztelt cím!
Nekem és a férjemnek 50%-ba terhelve van a fizetésünk! Viszont szeretném megkérdezni, hogy ez beleszámít-e a hitelbírálatba? Mert mi ezt a fajta hitelt hitelkiváltásra szeretnénk felvenni, hogy kevesebb legyen a havi kiadásunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:06

Kedves Niki!
A babaváró támogatás esetén végzett hitelbírálat során a meglévő törlesztési kötelezettségek is figyelembevételre kerülnek.

Kriszti szerint:

2019-03-14 - 20:03

Lakáshitel kiváltásra fel lehet használni a babaváró hitelt, amennyiben a lakáshitelt nyújtó hitelintézetnél igénylem? Munkaviszony tekintetében számít, hogy a 3 év alatt bár folyamatos, de változó, tehát 4, 6, 8 órás volt a munkaviszony? Valamint Fundamenta előtörlesztésre használható-e, ha lakáshitel kiváltásra vettük fel a kamattámogatott hitelt?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:05

Kedves Kriszti!
Mivel a hitel szabad felhasználású lesz, ezért lakáshitel kiváltására is fel lehet használni. A jogosultság szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a 3 éves folyamatos munkaviszony részmunkadős vagy 8 órás állás.

Péter szerint:

2019-03-14 - 19:47

Ha ez szabad felhasználasú támogatás, akkor nem lehetséges a KHR listán szereplő tartozást kifizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:02

Kedves Péter!
Sajnos nem lehetséges, mivel a negatív KHR információ kizárja a jogosultságot.

Klau szerint:

2019-03-14 - 19:22

Tisztelt szakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy ha mindkét félnek van személyi kölcsönös hitele, akkor is megkaphatja? Vagy akkor már alapból visszautasítanak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:01

Kedves Klau!
A meglévő személyi hitel önmagában nem jelent akadályt a babaváró támogatás igénylésénél. A hitelbírálat során azonba figyelembe kell venni a meglévő kölcsönök után fizetendő havi törlesztő részlet összegét.

Hakapeszi Maki szerint:

2019-03-14 - 19:05

Tisztelt Hitelnet!
Szabad felhasználású hitel lévén önerőnek is használható a 10 millió lakásvásárlási céllal? Persze így “normális” hitelnél a hitelképességbe beleszól, de más hátránya nincs?
Alkalmasságunkat nem firtatom, azt végre eltalálták.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:59

Kedves Kérdező!
Szabad felhasználású hitel lévén önerőnek is használható majd a 10 millió lakásvásárlás esetén.

István szerint:

2019-03-14 - 18:42

Tisztelt Hitelhet!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy tavaly óta be van adva örökbefogadáshoz a kérelmünk. Ilyen esetben a gyermek eredeti születési dátumát veszik figyelembe vagy a családba kerülés végleges határozatának dátuma számít? Azaz, ha mi 2019 július 1-je után beadnánk az igénylésünket a babaváró támogatásra, majd olyan gyermeket fogadnánk örökbe, aki 2019 július 1-je előtt született, de az örökbefogadási határozatunk ez időpont utáni lenne, akkor őt figyelembe veszik?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:57

Kedves István!
A vonatkozó kormányrendelet alapján úgy értelmezzük, hogy a 2019. július 1. előtt született gyermek is figyelembe vehető lesz a támogatásnál, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

Nikoletta szerint:

2019-03-14 - 18:17

Üdvözlöm!
Nekünk van már egy 6 éves, illetve 34 hetes terhes vagyok és tervezünk harmadik gyermeket is!
Így is, hogy már van gyermekünk, igénybe tudjuk venni a 10 milliós babaváró hitelt?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:42

Kedves Nikoletta!
A babaváró hitelt igényelhetik, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek, de a támogatás szempontjából a 6 éves gyermek és a 34 hetes magzat nem lesz figyelembe vehető.

Rita szerint:

2019-03-14 - 15:28

Mi 2010-ben esküdtünk és most vagyok 19 hetes terhes.
Mi igényelhetjük-e ezt a hitelt? Melyik bankban lehet felvenni?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:18

Kedves Rita!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy felvehető a hitel a leírtak alapján. A támogatás 2019. július 1-től lesz elérhető, tehát hitelkérelem benyújtására egyelőre nincs lehetőség. Jelenleg még nincs információ arról, hogy mely hitelintézeteknél lesz elérhető.

Anita szerint:

2019-03-14 - 15:20

Tisztelt Hitelnet!
Jogosult vagyok-e a babaváró támogatásra, ha jelenleg gyesben részesülök, de mellette kettő éve van munkaviszonyom, bár nem 8 órás? Vagy még egy év munkaviszony szükséges hozzá?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:16

Kedves Anita!
Az nem probléma, ha a fennálló munkaviszonya mellett jelenleg gyesen van, de az alapfeltétel, hogy meglegyen a 3 éves munkaviszony.

Emese szerint:

2019-03-14 - 11:53

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg 27 hetes várandós vagyok. 2017. szeptember 1-én házasodtunk össze a férjemmel, mindkettőnknek első házasságunk, első babánkat várjuk! Június 8-ra vagyok kiírva szülésre.
Kérdésem a következő: erre a gyermekre már semmilyen formában nem vehetjük fel a hitelt? Mi két gyermeket szeretnénk, és azért nem vállalnánk be még egy harmadikat, hogy a 30%-os támogatást megkapjuk. Van esetleg esélyünk így rá? Illetve a friss házasok kölcsönébe még beleeshetünk?
Üdv: Emese

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 08:55

Kedves Emese!
A 2019 júniusában születendő gyermek a támogatásnál sajnos nem lesz figyelembe vehető, de maga a kölcsön igényelhető lehet, amennyiben a további jogosultsági feltételek teljesülnek. Amennyiben 2019. júliusától kezdve a hitelfelvételt követő 5 éven belül születik még egy gyermekük, a kölcsön kamatmentessé válik.

Brigitta szerint:

2019-03-14 - 11:51

Szép napot kívánok!
Jelenleg már van két gyermekünk, de még nem vagyunk házasok a párommal. Semmilyen állami támogatást nem vettünk még fel rájuk!
Összeházasodás esetén a már megszületett 2 gyermekemre is igénybe tudom venni a támogatást (14 és 7 évesek) lakásfelújítás céljára?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 08:52

Kedves Brigitta!
A babaváró támogatásnál a 2019. július 1. előtt született gyermekek nem lesznek figyelembe vehetők.

Szimonetta szerint:

2019-03-14 - 10:59

Tisztelt Hitelnet!
Már igénybe vett 10+10 CSOK esetén is igényelhető? Mi történik, ha ne adj isten én vagy a férjem meddősége vagy más önhibán kívüli ok miatt nem tudjuk teljesíteni a vállalást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:10

Kedves Szimonetta!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.
A támogatott személy – a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát megelőzően benyújtott – kérelmére a korábban igénybe vett kamattámogatásnak megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha
a) a támogatott személyek a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető reprodukciós eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vettek, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf ) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas, vagy
c) a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Arabella szerint:

2019-03-14 - 10:57

Tisztelt szakértő!
Az a kérdésem lenne, ha párom negatív KHR listán szerepel, akkor igénybe tudjuk-e venni a babaváró hitelt? Jelenleg én is dolgozom, de neki van meg a három év kötelező jogviszonya.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:15

Kedves Arabella!
A jogosultságot sajnos kizárja, ha a házastársak bármelyike szerepel a KHR negatív adatbázisában.

J. szerint:

2019-03-14 - 10:56

Üdv.
Júniusban költöznék haza a feleségemmel és két gyerekünkkel külföldről. (Szeretnénk a 10 milliós babaváró támogatást megigényelni.) 5 éves angliai jogviszonnyal rendelkezem.
Elfogadják a külföldi munkajogviszonyt a kötelező hároméves munkajogviszonyhoz a bankok?
Köszönettel.
J.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:20

Kedves J!
A külföldi TB jogviszony is elfogadható, de további feltétel, hogy mindkét házasfél rendelkezzen magyarországi lakcímmel.

Viktória szerint:

2019-03-14 - 10:55

Kedves Ügyintéző!

4 éves vagyok, nem voltam még házas. A babaváró hitelt szeretnénk igényelni!
Az lenne a kérdésem, hogy csak július 1. után kötött házasságra érvényes? Ha én áprilisban házasodom, akkor is igényelhető? Az a lényeg, hogy első házasságom legyen?
Előre is köszönöm!
Viktória

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:22

Kedves Viktória!
Nem csak július 1. után kötött házasság esetén igényelhető a kölcsön. Ezzel kapcsolatban csak az a feltétel, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor házasok legyenek.

Zoltán szerint:

2019-03-14 - 10:54

Tisztelt cím!
A kérdésem az lenne, ha feleségemmel első házasságban élünk és már van egy meglévő gyermekünk (2018. 12. hóban született), a második gyermek 2019 júliusa után születik, ő már a második gyermeknek számít és már a hitelösszeg 1/3-anak eltörlésére is jogosultak vagyunk vagy az első gyermek is július után kellett volna megszülessen?
Válaszukat tisztelettel várom.
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:26

Kedves Zoltán!
A babaváró támogatás esetében csak a július 1. után született gyermekek vehetők figyelembe. A tőketartozás 30%-a tehát csak akkor kerül elengedésre, ha két gyermek születik július 1. után.

Anett szerint:

2019-03-14 - 10:54

A menyem 2019.05.25-re van kiírva szülni.
A kérdésem az volna, hogy akkor ezt a kisbabát nem lehet beleszámolni a csokba?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 13:53

Kedves Anett!
Ha a babaváró támogatásra gondol, maga a kölcsön igényelhető, ha a további feltételek is teljesülnek, de a támogatás szempontjából a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők.

Dia szerint:

2019-03-14 - 10:53

2018 novemberében született meg harmadik gyermekem.
Ránk vonatkozik-e a babaváró hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 14:47

Kedves Dia!
A babaváró hitel esetében a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem vehetők figyelembe.

Anna szerint:

2019-03-14 - 10:52

Az lenne a kérdésem, hogy házasok vagyunk és van már 2 gyermekünk.
Ilyenkor is igényelhető a 10 millió forintos hitel?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:09

Kedves Anna!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, maga a hitel igényelhető, de a kedvezmények szempontjából csak a 2019 júliusától született gyermekek kerülnek figyelembevételre.

Anita szerint:

2019-03-14 - 10:51

Felvehető lesz-e hitel abban az esetben, ha a házastárs férj jelölt tagjának jelzálogos hitelre vásárolt a háza? Házasság után szeretnék, ha felesben lenne minden. Ez befolyásolja a hitelfelvételt? Esetleg az új kamatmentes hitelből végtörleszthetünk is?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:12

Kedves Anita!
A fennálló jelzáloghitel havi törlesztő részletét is figyelembe kell majd venni a kamattámogatott hitel bírálata során, amely szabad felhasználású, tehát hitelkiváltásra is felhasználható.

Gábor szerint:

2019-03-14 - 10:51

2013-ban házasodtunk össze. Mindkettőnknek ez az első házassága, és van egy 2,5 éves kisfiúnk, de tervezzük egy pár éven belül a 2. gyermeket. Igénybe tudjuk-e venni a 10 milliós hitelt és melyik verzió érvényes ránk?
Illetve olyan faluba szeretnénk használt házat vásárolni, ami szerepel a falusi CSOK listáján.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 08:19

Kedves Gábor!
A leírtak alapján igényelhető a babaváró támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. A kedvezmények szempontjából csak a 2019. július elsejétől születendő gyermekek lesznek figyelembe vehetők. A házvásárláshoz igényelhető a falusi CSOK is, gyermekszámtól függő összegben.

Máriusz szerint:

2019-03-14 - 10:50

Azt szeretném megkérdezni, hogy mi párommal vettünk egy házat Csokra, akkor mi majd nem tudjuk már igénybe venni a 10 milliót?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 08:17

Kedves Máriusz!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.

Zsuzsi szerint:

2019-03-14 - 10:49

Tisztelt Cím!
A babaváró 10 millió Ft-os hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. A kérdés a következő: A férjem szerepel a KHR listán, mint negatív adós. A tartozás már nincs, de a listáról csak 2022-ben kerül le, mivel a bank engedett a tartozásból. Ez miatt a 10 milliót mi már nem tudjuk igénybe venni? Vagy erről még nincs információ? Én megfelelek minden feltételnek.
Köszönettel:
Zsuzsi

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:14

Kedves Zsuzsi!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a negatív KHR információ kizáró ok lesz.

Zsanett szerint:

2019-03-14 - 10:48

Én 32 éves vagyok, a párom 35. Van két gyermekünk, egy 10 éves és egy 4 éves. Nem vagyunk házasok, csak élettársak.
Azt szeretném megtudni, hogy mi is igényelhetjük a friss házasoknak ajánlott hitelt?
Köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:15

Kedves Zsanett!
A babaváró támogatásra való jogosultság alapfeltétele a házastársi kapcsolat. A leírtak alapján – élettársként – nem tudják majd igénybe venni.

Bianka szerint:

2019-03-14 - 10:46

Kedves Szakértő!
A megadott feltételeknek a férjemmel megfelelünk. 2 évvel ezelőtt vettünk fel 10M Ft-ot házvásárlásra. Gyermekünk még nem született. Korábbi cikkekben olvasható volt, hogy szabad felhasználású lesz a babaváró hitel.
Érdeklődnék, hogy ezek tudatában lehet-e már tudni valamit arról, lesz-e lehetőség a meglévő hitel kiváltására?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 08:03

Kedves Bianka!
A babaváró hitel a jelenleg ismert információk szerint hitelkiváltásra is felhasználható lesz.

Petra szerint:

2019-03-14 - 10:45

Üdvözlöm!
Jelenleg kismama vagyok, 2019. június 20.-ra vagyok kiírva.
Az lenne a kérdésem, hogy ha megigényeljük a 10 milliós hitelt, az akkor kb. 2 hetes gyermekem is beleszámít abba, hogy a hitelt kamatmentesen kapjam? Abban tisztában vagyok, hogy hogy ebben az esetben nem függesztődik fel 3 évre a fizetés, csak az nem világos, hogy a hitel kamatmentes lesz-e?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 07:58

Kedves Petra!
A 2019. július 1. előtt született gyermek a kamatmentesség szempontjából sajnos nem lesz figyelembe vehető.

Márk szerint:

2019-03-14 - 10:41

Tisztelt Cím,
mi a helyzet azokkal a családokkal, akiknél 2019. július 1-e előtt született gyermek akár néhány héttel? A néhány nap miatt maradnak le erről a támogatásról?
Márk

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 07:41

Kedves Márk!
A babaváró hitel 2019. július 1. előtt született gyermekek esetén is igénybe vehető, de a kedvezmények vonatkozásában ezen gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők.

Andrea szerint:

2019-03-14 - 10:40

Arról lehet tudni valamit, hogy ez jelzálog alapú kölcsön-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-01 - 14:30

Kedves Andrea!
A babaváró támogatás nem jelzálog alapú, hanem állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön lesz.

Niki szerint:

2019-03-14 - 10:38

TIsztelt Hölgyem/Uram!
Párom jelenleg KHR listán szerepel. Igényelhetjük-e Önökön keresztül a kamatmentes hitelt, ami 2019. júl. 1-től lép életbe, vagy csak a CSOK-os kedvezményes hitelt?
Ha kiegyenlíti, onnantól számítva 1 év múlva igényelheti a kamatmentest máshol?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 07:40

Kedves Niki!
Negatív tartalmú KHR esetén sajnos sem a babaváró hitel, sem a CSOK hitel nem igényelhető. A negatív információ törlése után a babaváró igényelhető, ha teljesülnek a jogosultság feltételei.

Mónika szerint:

2019-03-14 - 10:37

Három év munkaviszonnyal kapcsolatban érdeklődnék. Fennálló folyamatos három évnek kell lennie, vagy ha nem, hány éven belül kell meglennie a három évnek?
Előre is köszönöm válaszukat!
Tisztelettel: Móni

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 07:28

Kedves Mónika!
A folyamatos 3 éves munkaviszonynak az igénylés időpontjában és az azt közvetlenül megelőző 3 évben kell meglennie.

K-né szerint:

2019-03-14 - 10:35

A babaváró hitellel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy 2018. október 13-án született gyermek milyen módon számít bele a babaváró hitelbe?
És akkor a már egy megszületett gyermeken kívül egy vagy két gyermeket kell vállalni?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 07:22

Kedves Asszonyom!
A 2018. október 13-án született gyermek a babaváró hitel kedvezményeinél nem vehető figyelembe. A kamatmentességhez 5 éven belül legalább 1 gyermeknek kell még születni. Ha még 2 gyermek születik, akkor a tartozás 30%-a, ha még 3, akkor a 100%-a kerül elengedésre.

Henriett szerint:

2019-03-14 - 08:55

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, mennyire zárják ki egymást a babaváró kamatmentes hitel és a CSOK? Pl. akik vettek fel csokot, azok a babaváró hitelt is megkaphatják, ha a gyerekek még nem születtek meg? Illetve fordítva is, ha felvesszük a babavárót nyáron, és utána a csokot 3 gyerkőcre, az élhető megoldás? Hiszen mindkettővel ugyanazt a 3 gyerkőcöt “ígérem meg” úgymond.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:02

Kedves Henriett!
A kétféle támogatás nem zárja ki egymást.

Hajnalka szerint:

2019-03-14 - 06:06

Én azt kérdezném, hogy ha az egyik fél van rajta a KHR listán, akkor sem kaphatják meg a kölcsönt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:32

Kedves Hajnalka!
A jogosultságnak feltétele, hogy a házaspár egyik tagja sem szerepelhet negatív információval a KHR-ben.

Norbert szerint:

2019-03-14 - 04:32

Üdvözlöm!
Lehet nem olvastam el részletesen, de az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a gyeemekvállalási támogatásra, ha fiatal házasok vagyunk, a feleségem 39 éves, nem élt házasságban, van 1+1 gyerekünk és szeretnénk vállalni 1 közös gyereket még! A többi minden feltétel adott.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:37

Kedves Norbert!
A leírtak alapján a kölcsönre jogosultak lehetnek, de a már meglévő gyermekek a kamatmentesség, támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe.

Szilvi szerint:

2019-03-14 - 03:40

Tisztelt Hitelnet!
Már van egy gyermekem. Áprilisban születik a 2. gyermek. Szeretnénk 3.-at 2 éven belül. Ha jól értem, csak a 3. gyermek fog beleszámítani elsőként. Viszont további gyermeket nem szeretnénk (4. és 5.).
Ebben az esetben nem kerül elengedésre semmi a 10 millióból. Viszont a későbbiekben, hogy alakul a törlesztés? Mivel nem teljesül a plusz 3 gyermek, csak 1.
Ezt bármilyen hitelkiváltásra lehet használni? Tehát amit kiváltunk, annak a törlesztője már nem terheli az ügyfél JTM-jét?
Köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:51

Kedves Szilvi!
Fenti esetben valóban csak a 3. gyermek lesz majd figyelembe vehető. Ha a 3. gyermek 5 éven belül megszületik, akkor a kölcsön kamatmentes lesz a teljes futamidő végéig, azonban a tartozásból nem kerül elengdésre semekkora összeg. A hitel szabad felhasználású, tehát ha nem közvetlenül a bank váltja ki a kölcsönt, akkor a már meglévő, esetlegesen kiváltásra kerülő kölcsön törlesztő részlete is valószínűleg figyelembevételre kerül a bírálat során.

Andrea szerint:

2019-03-13 - 22:05

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró támogatás kapcsán az alábbi kérdésünk lenne. 2017. 09. hóban házasodtunk össze a férjemmel. 2019 áprilisában fog megszületni az első babánk.
Kérdésünk, hogy igényelhetjük-e a hitelt, ha 2022-ig tervezünk még egy babát?
Köszönettel,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 23:48

Kedves Andrea!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, igényelhető lesz a kölcsön, de a 2019 áprilisában születendő gyermek a kamatmentesség szempontjából sajnos nem lesz figyelembe vehető.

Szintia szerint:

2019-03-13 - 19:40

Kedves hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy akinek nincs munkaviszonya, egyáltalán nem tud kihasználni semmit?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 23:53

Kedves Szintia!
A támogatásokra való jogosultságnak minden esetben feltétele, hogy az igénylők közül legalább az egyik fél rendelkezzen megfelelő TB jogviszonnyal.

Henriett szerint:

2019-03-13 - 18:44

Tisztelt Hitelnet!
Nem teljesen áll össze nekem a kép azzal kapcsolatban, hogy ha mondjuk augusztusban szeretnénk igényelni a hitelt (ekkorra lesz meg a 3 éves munkaviszonyom) és addigra már várandós leszek az első babával, akkor is jogosultak leszünk a kamatmentes hitelre? Merthogy ő akkor már nem csak “tervezett gyermek” lenne. Illetve, a 3 éves munkaviszony csak nekem lesz meg, a páromnak nem, de TB jogviszonya van, és volt mindig is. Ez elegendő? Az összes többi feltétel rendben van.
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 23:57

Kedves Henriett!
Igen, fenti esetben is jogosultak lehetnek a kamatmentes hitelre. Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet már nyújtani.
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik a 3 éves TB jogviszonnyal.

Eszter szerint:

2019-03-13 - 17:45

26 éves vagyok és első házasságban élek. Minden előírásnak megfelelnék, viszont április középén érkezik az első baba.
Ilyen esetben mik a lehetőségeim?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:15

Kedves Eszter!
A kölcsön igényelhető, ha a jogosultsági feltételek fennállnak, de a kedvezmények szempontjából (kamatmentesség, tartozáselengedés) csak a 20219. július 1. után született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Anett szerint:

2019-03-13 - 17:15

Tisztelt Cím!
A témával kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy van-e előírás arra, hogy hány év van a második gyermek megszületésére? Ha csak egy gyermekünk lesz, hány év után válik piaci kamatozásúvá a hitel? És ha előtte végtörlesztjük a tartozást, követelhetik-e utólag a kamatokat?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:27

Kedves Anett!
A 2. gyermek megszületésére vonatkozóan nincsen megkötés. Ha legalább egy gyermekük születik 5 éven belül, akkor a kölcsön már kamatmentes lesz a futamidő végéig.
Ha nem születik gyermek és a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetniük.

Vera szerint:

2019-03-13 - 16:43

Tisztelt Hitelnet!
Nálunk az a helyzet, hogy jelenlegi jövedelmünk meg van terhelve, 2 személyi kölcsönünk idén decemberben lejár. Addig nem kaphatnák új hitelt. Viszont jelenleg kismama vagyok, szeptemberre várjuk a babát.
A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor figyelembe veszik, hogy lejárnak a hitelek?
Üdvözlettel, Vera

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:32

Kedves Vera!
A legtöbb bank kalkulál a meglévő hiteltörlesztéssel mindaddig, amíg az fennáll. Van olyan bank is, amely a 3 hónapon belül lejáró hiteltörlesztést már nem veszi figyelembe. Azt, hogy a babaváró kölcsön esetében milyen belső szabályokat támasztanak az egyes bankok, egyelőre még nem tudjuk.

Kovcsri szerint:

2019-03-12 - 21:45

Tisztelt Hitelnet!
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy a feleségem jelenleg 21 éves. 2016-ban érettségizett le, utána elment 1 évet dolgozott, majd jött az első gyerek 2018-ban. Jelenleg GYED-en van és várjuk a második gyereket.
A kérdés az lenne, hogy így, hogy nincs 3 év munkaviszonya, igényelheti-e a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 00:06

Kedves Kovcsri!
A házastársak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a babaváró hitelre, s legalább az egyiküknek rendelkezni kell a 3 éves munkaviszonnyal. Mivel feleségének a leírtak alapján ez nincs meg, akkor igényelhető a hitel, ha Ön rendelkezik ezzel.

Érdeklődő szerint:

2019-03-12 - 19:09

A július 1-től igényelhető 10 milliós támogatás esetében van-e arra lehetőség, hogy ennek csak egy része kerüljön felvételre?
Amennyiben igen, és a felvételt követő 5 éven belül ez az összeg visszafizetésre is kerül teljes egészében, de nem születik gyermek, akkor valamilyen kamat visszafizetési kötelezettségem van-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:59

Kedves Érdeklődő!
A babaváró hitel 10 millió forintnál alacsonyabb összegben is igénybe vehető.
Fenti esetben az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

Andrea szerint:

2019-03-12 - 06:20

Hol és hogyan lehet majd igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:05

Kedves Andrea!
A babaváró hitelkérelmet a bankokhoz lehet benyújtani 2019. július elsejétől.

Tímea szerint:

2019-03-11 - 10:09

Tisztelt Hitelnet!
A fiatal házasok támogatását a házasságból mind két fél igényli vagy csak az egyik fél ( pl.: csak a nő) ?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 14:45

Kedves Tímea!
A babaváró hitelre a házaspárok kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak.

Marietta szerint:

2019-03-11 - 09:18

A fiatal házasok gyermekvállalását támogatható hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Ha nekem már van egy 5 éves gyermekem és most fog május végén születni a 2. gyermekem, első házasság, akkor jól gondolom, hogy én nem tudom ezt a lehetőséget kihasználni? (nem tervezünk több gyermeket)
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 09:27

Kedves Marietta!
Fenti esetben a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását Ön sajnos valóban nem tudja kihasználni. CSOK igénylésre azonban jogosult lehet egy jövőben lakáscél esetén. A CSOK feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható.

S. szerint:

2019-03-11 - 07:01

A 3 éves munkaviszonyba a külföldi munkaviszony is beleszámít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:39

Kedves Kérdező!
A vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így pontos információink még nincsenek a munkaviszonnyal szemben támasztott további feltételekről. Ha lesz, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Nikoletta szerint:

2019-03-10 - 20:56

Tisztelt Hitelnet,
A fiatal házasok gyermekvállalását támogatható hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Jelenleg 7. éve dolgozom egy telekommunikációs cégnél, azonban az elmúlt időben cégváltás történt. A munkaviszonyom folyamatosan van, hiszen az egyik cég megszűnt és átvett a másik, tehát folyamatosan van munkaviszonyom, de nem egy cégnél. Ez a 3 évnek így megfelelő lesz? Illetve rendelkezem 3 éves egyetemi jogviszonnyal is, ezt hogyan kell igazolni, illetve ez 2007-2010 közötti időszakra vonatkozik. Ez is megfelelő?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdv.
Nikoletta

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:32

Kedves Nikoletta!
A folyamatosság lesz a lényeg a jogosultsághoz szükséges jogviszonyban, így a jelenlegi munkaviszonya megfelelő. A 2007-2010 közötti egyetemi jogviszony nem lesz mérvadó a jogosultság szempontjából.

Zsófi szerint:

2019-03-10 - 18:02

Kedves Címzett!
Érdeklődnék az alábbi felől, hogy a legalább hároméves munkaviszony pontosan hogyan érthető? Egyhuzamban (megszakítás nélkül) 3 év vagy összesen legalább 3 év?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:17

Kedves Zsófi!
A folyamatos 3 éves munkaviszonyban valószínűleg lehet majd megszakítás, de hogy pontosan mennyi, arról csak a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz információnk.

Kinga szerint:

2019-03-10 - 08:15

Kedves hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy azok is jogosultak lehetnek, akik a csokot 2016 év vegen igénybe vették? Vagy ez kizáró tényező?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:07

Kedves Kinga!
Mivel a vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, ezért a pontos jogosultsági feltételek még nem ismertek. Ha kihirdetésre kerül, honlapunkon is be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Dániel szerint:

2019-03-09 - 15:49

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy a pár mindkét tagja nem szerepelhet KHR listán? Nálunk a párom passzív státuszban van, de én nem szerepelek kHR listán.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:44

Kedves Dániel!
Információink szerint az igénylők egyike sem szerepelhet a KHR listán.

Karolina szerint:

2019-03-07 - 09:06

Jô napot kívànok!
Olyan kérdésem lenne, hogy a páromnak (36 éves) van egy 13 éves fia. Nem házasságban született. Az idén szeretnénk összeházasodni és szeretném megkérdezni, hogy így is jogosultak lennénk-e a fiatal házasok támogatására, hogy van egy gyermek.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:50

Kedves Karolina!
A leírtak alapján igényelhető lesz a babaváró hitel, ha a további jogosultsági feltételeknek is megfelelnek.

Kinga szerint:

2019-03-05 - 14:45

Kedves Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egyik helyen hitelnek, a másik helyen kölcsönnek van nevezve ez a támogatási forma.
Ha véletlenül 5 éven belül nem jön össze a tervezett gyerkőc, akkor milyen kamatozásúvá válik a fizetendő “kölcsön/hitel”?
A hitelek viszonylag jó THM-mel vehetőek fel, míg a személyi kölcsönök rendkívül magas THM mellett kaphatóak meg.
Ezért szerintem nagyon fontos, hogy ha véletlenül piacú kamatozásúvá válik a dolog, az mit is jelent.
Nagyon szépen köszönöm a segítségüket.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 22:44

Kedves Kinga!
A kamattámogatás megszűnését követően a támogatott személyek által fizetendő ügyleti kamat mértéke nem lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke. Ezen jelen kamatkörnyezetben mintegy 8%-os mértékű kamatot jelent.

Kitti szerint:

2019-03-05 - 10:14

Kedves Hitelnet!
A fiatal házasok gyermekvállalását támogatásával kapcsolatban lenne kérdésem. Eddig mindenhol csak annyi információt találtam a feltételekről, hogy legalább 3 év munkaviszony vagy egyetemi tanulmány szükséges hozza (“feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony”). Sajnos számomra nem egyértelmű, hogy az a három év munkaviszony az összesen legalább három évet jelent vagy folyamatos három évig tartó munkaviszonyt igényel a támogatás igénybevétele.
Ha esetleg erről van információjuk, az nagyon érdekelne.
Előre is köszönettel,
Kitti

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:29

Kedves Kitti!
Jóllehet a támogatás pontos részletei még nem ismertek, de a jelenleg elérhető valamennyi támogatás esetén feltétel, hogy az előírt jogviszony a kérelem benyújtásakor is fennálljon és folyamatos legyen.

Szilvia szerint:

2019-03-05 - 10:10

Kedves Szakértő!
Az új kamatmentes hitelről szeretnék érdeklődni, amely igénybevételéhez 3 év munkaviszony vagy 3 év felsőoktatási jogviszony szükséges. Az lenne a kérdésem, hogy a jogviszonynak a hitel felvételekor is élnie kell? A 3 évet hogy számolják? Az én esetemben ez azért fontos szempont, mert 3.5 év alatt szereztem meg az első diplomám, rá fél évvel később pedig elkezdtem egy másoddiplomás képzést, amit jelenleg is csinálok (ez azonban csak 1.5 éves).
Előre is köszönöm válaszukat!
Üdvözlettel,
Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:23

Kedves Szilvia!
Jóllehet a pontos részletek még nem ismertek, a jogosultsághoz valószínűleg az igénylés benyújtásakor is fenn kell állnia a munkaviszonynak, illetve a felsőoktatási jogviszonynak, s a 3 évnek folyamatosnak kell lennie.

Petra szerint:

2019-03-05 - 10:04

Érdeklődni szeretnék, abban az esetben is jogosultak lennénk-e a 10 millió forint kamatmentes hitelre, ha a hitel igénylése előtt már várandós lennék, ezután a párommal összeházasodnánk, majd úgy igényelnénk a hitelt? Tehát az nem kizáró ok, ha már várandósan igényeljük, valamint a gyermek lenne előbb, majd a házasság?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:34

Kedves Petra!
A jelenleg ismert információk szerint feltétel a házastársi kapcsolat fennállása lesz, valamint az, hogy a gyermek 2019. július 1. után szülessen.

Eszter szerint:

2019-03-05 - 09:56

Jó napot!
Párommal idén házassagot tervezünk. A kis baba már a pocakban van, szeretnénk igényelni a támogatást.
Kérdésem az lenne, hogy a párom elég régóta szerepel a KHR-listán, jelenlreg sincsen fizetve, hiszen nagyon fiatal volt amikor felvette csaladi okokból.
Ez befolyasolja a hitelkérelmet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:03

Kedves Eszter!
A fiatal házasok által igényelhető kamatmentes hitel feltételei még nem kerültek kihirdetésre, ezért kérdésével kapcsolatban egyelőre nem tudunk pontos tájékoztatást adni.

B szerint:

2019-03-04 - 17:12

Kedves Szakértő!
Tisztában vagyok vele, hogy a támogatásra vonatkozó részletes feltételek még nem ismertek, de talán az én kérdésemre a válasz triviális.
4 gyermeket nevelünk, mind a négy nálunk van elhelyezve. Az én előző házasságomból van a két nagy, a másodikból a másik kettő. Feleségemnek ez az első házassága, 39 éves. Nem szeretnénk több gyermeket.
Ebben az esetben milyen hitelre lehet számítani, amennyiben ingatlanvásárlásra fordítanánk?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 08:55

Kedves B!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása ez esetben nem lesz elérhető. Használt lakásvásárlás esetén – várhatóan júliustól – a kedvezményes, 3% kamatú lakáshitel felvételére nyílhat lehetőségük, amennyiben jogosultak a 4 gyermek után elérhető 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra is. A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg. A támogatott lakáshitelről további információk IDE kattintva olvashatók.
Amennyiben olyan 5000 fő alatti településen vásárolnának használt lakást, ahol a népességcsökkenés a 2003. január elsejei adatokhoz képest nagyobb volt, mint az országos átlag, akkor – várhatóan szintén július elsejétől – 10.000.000 Ft öszsegű CSOK felvételére nyílhat lehetőségük a falusi CSOK keretében.

Elizabeth szerint:

2019-03-04 - 14:32

Kedves Hitelnet.hu!
Nem teljesen világos az új 10 millió forintos hitel lehetősége a fiatal házasok részére. Legalább 3 év munkaviszony – ennek egy helyen kell lennie? Vagy ha közben munkahelyváltás történt, de hivatalosan nincs “hézag” a munkaviszonyban, tehát a házastárs mindvégig foglalkoztatva volt, csak nem egy cégnél, akkor az rendben van? Illetve a házaspár férfi és női tagjának is meg kell lennie a 3 év munkaviszonynak vagy elég az egyikőjüknek?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-04 - 14:57

Kedves Elizabeth!
A támogatásra vonatkozó részletes feltételek még nem ismertek. Ha azonban a többi támogatási formából indulunk ki, nem szükséges az egyazon munkahelyen eltöltött idő, a folyamatosság a lényeg. CSOK esetében a rendelkezés 30 nap megszakítást engedélyez összességében az elvárt jogviszonyban. A tervezet szerint a házaspár női tagjának kell teljesíteni a munkaviszonyra vonatkozó elvárást. Ha lesz bővebb információink minderről, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Klaudia szerint:

2019-03-03 - 23:20

Ha már van 2 gyermekem és a 3 gyermekem júliusban fog születni, akkor is igényelhetem a hitelt? Én 28 éves leszek júniusban, a párom 26. Nem vagyunk még összeházasodva, de ő a gyerekeim édesapukája és 4 éve van munkaviszonyom.
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-03 - 23:25

Kedves Klaudia!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása esetén csak azok a gyermekek kerülnek figyelembevételre a tervezet szerint, akik 2019. július 1. után születnek.

Szabolcs szerint:

2019-03-03 - 23:13

Tisztelt Hitelnet.hu!
A párommal mostanában tervezzük az összeházasodást. A házunkra ráfér a bővítés és a korszerűsítés, mert tervben van, legkésőbb jövőre a baba projekt. Halottam erről a fiatal házasoknak szóló kedvezményes hitelről. Nekünk nagyjából 6 millióra lenne szükségünk. Milyen buktatókra lehet számítani? Jelenleg van egy jelzálog a házon, havi 31.100 Ft-tal törlesztjük. Most ő jelenleg 2 órára van bejelentve, de több mint 3 éve folyamatos a munkaviszonya. Nekem ez a 3. évem, igaz 4 órában, de márciustól már 8 órába leszek bejelentve. Van rá bármi esély, hogy házasság után igénybe tudjuk venni ezt a kedvezményes hitellehetőséget?
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-03 - 23:41

Kedves Szabolcs!
A támogatásra vonatkozó részletes szabályok még nem kerültek kihirdetésre. Az eddig ismert feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Ha lesz további információnk, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Érdeklödő szerint:

2019-03-03 - 12:10

Szép Napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a feleségnek megvan a folyamatos 3 éves munkaviszonya, de mondjuk RÉSZMUNKAIDŐS ként van foglalkoztatva, akkor is igényelni tudja-e a kamatmentes kölcsönt?
Vagy ebben az esetben inkább a férj igényelje, mert mondjuk ő is rendelkezik 3 éves munkaviszonnyal és teljes munkaidőben foglalkoztatják.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:51

Kedves Érdeklődő!
A házaspár kizárólag együttes igénylés esetén lehet jogosult a támogatásra. A munkaviszonyra vonatkozó előírás részmunkaidő esetén is teljesített, ha legalább 3 éve fennáll.

Dorina szerint:

2019-03-03 - 11:46

Tisztelt Hitelnet!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy nekem egy hónapos megszakításom volt az új és a régi munkahelyem közt. A férjemnek és nekem is az első házasságun,k 40 év alatt vagyok, viszont így akkor a három éves munkaviszonyom nincs meg. Most májusban lesz egy éve, hogy az új munkahelyemen vagyok. A férjemnek viszont jövő áprilissal lesz meg a három éves munkaviszonya.
Az lenne a kérdésem, hogy a követelményeknél a férfiak munkaviszonyát is figyelembe veszik, vagy csak a nőkét?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:49

Kedves Dorina!
A két munkaviszony között legfeljebb 30 nap megszakítás lehetséges. A 3 éves munkaviszony elvárás a férj részéről is teljesíthető.

Beatrix szerint:

2019-03-03 - 10:17

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy szlovák állampolgárként is igénybe tudnám venni? 15 éve élek Magyarországon, 6 éve vállalkozóként dolgozom, 4 éve kötöttem házasságot – férjem magyar állampolgár. Plusz még olyan kérdésem lenne, hogy a nevemen soha nem volt hitel, viszont a férjem BAR listán van. Úgy igényelhetjük vajon?
Előre is köszönöm a válaszait.
Szép napot 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:12

Kedves Beatrix!
Az alábbi személyek lehetnek jogosultak a kedvezményre:
– magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el.
A BAR lista sajnos kizárja a jogosultságot.

Anita szerint:

2019-03-02 - 20:32

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy jelenleg 1 éves munkaviszonnyal rendelkezem, tehát akkor csak 2 év múlva tudnám igénybe venni a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását, melynek összege 10.000.000 forint?
Ezek szerint 2019. július. 1.-vel nem is tudnánk igénybe venni?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:00

Kedves Anita!
Amennyiben férje rendelkezik az előírt legalább 3 éves folyamatos jogviszonnyal, úgy jogosultak lehetnek az igénybevételre.

Zsuzsanna szerint:

2019-03-02 - 15:21

Azok a 40 alatti nők is felvehetik a hitelt, akik első házasságukban élnek, van már 2 gyermekük és vállalnak 1 harmadikat?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 11:15

Kedves Zsuzsanna!
A feleség életkora nem haladhatja meg a 41. életévet a hitekérelem benyújtásakor. Ha minden további feltétel teljesül, akkor első házasság, már meglévő 2 gyermek esetén is igényelhető a kölcsön. A kamatmentesség szempontjából azonban csak a 2019. jőlius 1. után született gyermek lesz figyelembe vehető.

Anett szerint:

2019-03-02 - 13:07

Tisztelt hitelnet!
Az szeretném megérdeklődni, hogy mindkettő félnek kell a 3 éves bejelentett munkaviszony?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 11:13

Kedves Anett!
A 3 éves jogviszonyt elegendő a házaspár egyikének teljesíteni.

András szerint:

2019-03-02 - 11:04

Tisztelt Hitelnet!
A cikkben le van írva, hogy a férj is jogosult lehet rá. Ez azt jelenti, hogy ha a nőnek nincs meg a (legalább) 3 éves munkaviszonya, de a férfinak igen, akkor is igényelhető?
Köszönöm előre is!
Üdv:
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 11:07

Kedves András!
Igen, legalább az egyik félnek kell teljesítenie a legalább 3 éves folyamatos jogviszonyt.

Robi szerint:

2019-02-28 - 10:28

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy május végén születik az első gyermekünk és ugye július 1-től igényelhető a 10 milliós támogatás. Párom gyesen lesz, olyankor is igénybe veheti a támogatást? Illetve a két gyermek után elengedik a 30%-át, ebbe beleszámít a most születendő gyermek is vagy csak a már felvett hitel alatt születendő?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 13:21

Kedves Robi!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatására vonatkozó kormnányrendelet még nem került kihirdetésre, így az igénylés pontos feltételei nem ismertek. A jelenleg ismert információk szerint a támogatás során a 2019. július 1. után született gyermekek kerülhetnek figyelembevételre.

LT szerint:

2019-02-28 - 10:19

A párom április 10-én lesz 40 éves.
Júliusban felvehető így a kölcsön?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 12:36

Kedves LT!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása esetén feltétel, hogy a feleség a kérelem benyújtásakor nem lehet 40 évnél idősebb. Ha felesége április 10-én betölti a 40. életévét, akkor sajnos nem lehet jogosult erre a támogatásra.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA