Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Babaváró hitel ügyintézésben segít a Hitelnet!

Babaváró hitel kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Banki előminősítő és összehasonlító babaváró kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

Több száz babaváró hitel ügyintézés

Több száz babaváró hitel ügyintézés

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb babaváró hitel ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Babaváró hitel szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Valóban díjmentes babaváró hitel ügyintézés

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A pénzintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A babaváró kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A hitel teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Babaváró hitel kamattámogatása és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Bababáró hitel

 • Vissza kell fizetni a babaváró hitelt, ha a gyermek orvosilag igazoltan nem születik meg?
  Jó napot! Szeretnék érdeklődni, hogy ha a gyerkőc nem jön össze se 5 éven belül, se utána, és orvosilag ezt tudjuk igazolni, akkor is a kamatot vissza kell fizetni? Péter…További részletek
 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?
  A kamattámogatás megszűnik, ha – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel…További részletek
 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?
  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell…További részletek
 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?
  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik…További részletek
 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?
  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért…További részletek
 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?
  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan: – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy – felsőoktatási…További részletek
 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?
  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető…További részletek
 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?
  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a…További részletek
 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?
  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel…További részletek
 • Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

  A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most:

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Nálunk az a helyzet, hogy jelenlegi jövedelmünk meg van terhelve, 2 személyi kölcsönünk idén decemberben lejár. Addig nem kaphatnák új hitelt. Viszont jelenleg kismama vagyok, szeptemberre várjuk a babát.
  A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor figyelembe veszik, hogy lejárnak a hitelek?
  Üdvözlettel, Vera

  Tisztelt Hitelnet!
  Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy a feleségem jelenleg 21 éves. 2016-ban érettségizett le, utána elment 1 évet dolgozott, majd jött az első gyerek 2018-ban. Jelenleg GYED-en van és várjuk a második gyereket.
  A kérdés az lenne, hogy így, hogy nincs 3 év munkaviszonya, igényelheti-e a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását?
  Válaszukat köszönöm.

  A július 1-től igényelhető 10 milliós támogatás esetében van-e arra lehetőség, hogy ennek csak egy része kerüljön felvételre?
  Amennyiben igen, és a felvételt követő 5 éven belül ez az összeg visszafizetésre is kerül teljes egészében, de nem születik gyermek, akkor valamilyen kamat visszafizetési kötelezettségem van-e?

  Hol és hogyan lehet majd igényelni?

  Tisztelt Hitelnet!
  A fiatal házasok támogatását a házasságból mind két fél igényli vagy csak az egyik fél ( pl.: csak a nő) ?

  A fiatal házasok gyermekvállalását támogatható hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Ha nekem már van egy 5 éves gyermekem és most fog május végén születni a 2. gyermekem, első házasság, akkor jól gondolom, hogy én nem tudom ezt a lehetőséget kihasználni? (nem tervezünk több gyermeket)
  Köszönöm a választ.

  A 3 éves munkaviszonyba a külföldi munkaviszony is beleszámít?

  Tisztelt Hitelnet,
  A fiatal házasok gyermekvállalását támogatható hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Jelenleg 7. éve dolgozom egy telekommunikációs cégnél, azonban az elmúlt időben cégváltás történt. A munkaviszonyom folyamatosan van, hiszen az egyik cég megszűnt és átvett a másik, tehát folyamatosan van munkaviszonyom, de nem egy cégnél. Ez a 3 évnek így megfelelő lesz? Illetve rendelkezem 3 éves egyetemi jogviszonnyal is, ezt hogyan kell igazolni, illetve ez 2007-2010 közötti időszakra vonatkozik. Ez is megfelelő?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv.
  Nikoletta

  Kedves Címzett!
  Érdeklődnék az alábbi felől, hogy a legalább hároméves munkaviszony pontosan hogyan érthető? Egyhuzamban (megszakítás nélkül) 3 év vagy összesen legalább 3 év?
  Köszönöm.

  Kedves hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy azok is jogosultak lehetnek, akik a csokot 2016 év vegen igénybe vették? Vagy ez kizáró tényező?

  Üdv.
  Azt szeretném kérdezni, hogy a pár mindkét tagja nem szerepelhet KHR listán? Nálunk a párom passzív státuszban van, de én nem szerepelek kHR listán.
  Köszönöm a választ.

  Jô napot kívànok!
  Olyan kérdésem lenne, hogy a páromnak (36 éves) van egy 13 éves fia. Nem házasságban született. Az idén szeretnénk összeházasodni és szeretném megkérdezni, hogy így is jogosultak lennénk-e a fiatal házasok támogatására, hogy van egy gyermek.
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Hitelnet!
  Egy olyan kérdésem lenne, hogy egyik helyen hitelnek, a másik helyen kölcsönnek van nevezve ez a támogatási forma.
  Ha véletlenül 5 éven belül nem jön össze a tervezett gyerkőc, akkor milyen kamatozásúvá válik a fizetendő “kölcsön/hitel”?
  A hitelek viszonylag jó THM-mel vehetőek fel, míg a személyi kölcsönök rendkívül magas THM mellett kaphatóak meg.
  Ezért szerintem nagyon fontos, hogy ha véletlenül piacú kamatozásúvá válik a dolog, az mit is jelent.
  Nagyon szépen köszönöm a segítségüket.

  Kedves Hitelnet!
  A fiatal házasok gyermekvállalását támogatásával kapcsolatban lenne kérdésem. Eddig mindenhol csak annyi információt találtam a feltételekről, hogy legalább 3 év munkaviszony vagy egyetemi tanulmány szükséges hozza (“feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony”). Sajnos számomra nem egyértelmű, hogy az a három év munkaviszony az összesen legalább három évet jelent vagy folyamatos három évig tartó munkaviszonyt igényel a támogatás igénybevétele.
  Ha esetleg erről van információjuk, az nagyon érdekelne.
  Előre is köszönettel,
  Kitti

  Kedves Szakértő!
  Az új kamatmentes hitelről szeretnék érdeklődni, amely igénybevételéhez 3 év munkaviszony vagy 3 év felsőoktatási jogviszony szükséges. Az lenne a kérdésem, hogy a jogviszonynak a hitel felvételekor is élnie kell? A 3 évet hogy számolják? Az én esetemben ez azért fontos szempont, mert 3.5 év alatt szereztem meg az első diplomám, rá fél évvel később pedig elkezdtem egy másoddiplomás képzést, amit jelenleg is csinálok (ez azonban csak 1.5 éves).
  Előre is köszönöm válaszukat!
  Üdvözlettel,
  Szilvia

  Érdeklődni szeretnék, abban az esetben is jogosultak lennénk-e a 10 millió forint kamatmentes hitelre, ha a hitel igénylése előtt már várandós lennék, ezután a párommal összeházasodnánk, majd úgy igényelnénk a hitelt? Tehát az nem kizáró ok, ha már várandósan igényeljük, valamint a gyermek lenne előbb, majd a házasság?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Jó napot!
  Párommal idén házassagot tervezünk. A kis baba már a pocakban van, szeretnénk igényelni a támogatást.
  Kérdésem az lenne, hogy a párom elég régóta szerepel a KHR-listán, jelenlreg sincsen fizetve, hiszen nagyon fiatal volt amikor felvette csaladi okokból.
  Ez befolyasolja a hitelkérelmet?

  Kedves Szakértő!
  Tisztában vagyok vele, hogy a támogatásra vonatkozó részletes feltételek még nem ismertek, de talán az én kérdésemre a válasz triviális.
  4 gyermeket nevelünk, mind a négy nálunk van elhelyezve. Az én előző házasságomból van a két nagy, a másodikból a másik kettő. Feleségemnek ez az első házassága, 39 éves. Nem szeretnénk több gyermeket.
  Ebben az esetben milyen hitelre lehet számítani, amennyiben ingatlanvásárlásra fordítanánk?
  Előre is köszönöm!

  Kedves Hitelnet.hu!
  Nem teljesen világos az új 10 millió forintos hitel lehetősége a fiatal házasok részére. Legalább 3 év munkaviszony – ennek egy helyen kell lennie? Vagy ha közben munkahelyváltás történt, de hivatalosan nincs “hézag” a munkaviszonyban, tehát a házastárs mindvégig foglalkoztatva volt, csak nem egy cégnél, akkor az rendben van? Illetve a házaspár férfi és női tagjának is meg kell lennie a 3 év munkaviszonynak vagy elég az egyikőjüknek?
  Köszönöm!

  Ha már van 2 gyermekem és a 3 gyermekem júliusban fog születni, akkor is igényelhetem a hitelt? Én 28 éves leszek júniusban, a párom 26. Nem vagyunk még összeházasodva, de ő a gyerekeim édesapukája és 4 éve van munkaviszonyom.
  Előre is köszönöm a választ.

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  A párommal mostanában tervezzük az összeházasodást. A házunkra ráfér a bővítés és a korszerűsítés, mert tervben van, legkésőbb jövőre a baba projekt. Halottam erről a fiatal házasoknak szóló kedvezményes hitelről. Nekünk nagyjából 6 millióra lenne szükségünk. Milyen buktatókra lehet számítani? Jelenleg van egy jelzálog a házon, havi 31.100 Ft-tal törlesztjük. Most ő jelenleg 2 órára van bejelentve, de több mint 3 éve folyamatos a munkaviszonya. Nekem ez a 3. évem, igaz 4 órában, de márciustól már 8 órába leszek bejelentve. Van rá bármi esély, hogy házasság után igénybe tudjuk venni ezt a kedvezményes hitellehetőséget?
  Előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Szabolcs

  Szép Napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha a feleségnek megvan a folyamatos 3 éves munkaviszonya, de mondjuk RÉSZMUNKAIDŐS ként van foglalkoztatva, akkor is igényelni tudja-e a kamatmentes kölcsönt?
  Vagy ebben az esetben inkább a férj igényelje, mert mondjuk ő is rendelkezik 3 éves munkaviszonnyal és teljes munkaidőben foglalkoztatják.

  Tisztelt Hitelnet!
  Arról szeretnék érdeklődni, hogy nekem egy hónapos megszakításom volt az új és a régi munkahelyem közt. A férjemnek és nekem is az első házasságun,k 40 év alatt vagyok, viszont így akkor a három éves munkaviszonyom nincs meg. Most májusban lesz egy éve, hogy az új munkahelyemen vagyok. A férjemnek viszont jövő áprilissal lesz meg a három éves munkaviszonya.
  Az lenne a kérdésem, hogy a követelményeknél a férfiak munkaviszonyát is figyelembe veszik, vagy csak a nőkét?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy szlovák állampolgárként is igénybe tudnám venni? 15 éve élek Magyarországon, 6 éve vállalkozóként dolgozom, 4 éve kötöttem házasságot – férjem magyar állampolgár. Plusz még olyan kérdésem lenne, hogy a nevemen soha nem volt hitel, viszont a férjem BAR listán van. Úgy igényelhetjük vajon?
  Előre is köszönöm a válaszait.
  Szép napot 🙂

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jelenleg 1 éves munkaviszonnyal rendelkezem, tehát akkor csak 2 év múlva tudnám igénybe venni a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását, melynek összege 10.000.000 forint?
  Ezek szerint 2019. július. 1.-vel nem is tudnánk igénybe venni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Anita

  Azok a 40 alatti nők is felvehetik a hitelt, akik első házasságukban élnek, van már 2 gyermekük és vállalnak 1 harmadikat?

  Tisztelt hitelnet!
  Az szeretném megérdeklődni, hogy mindkettő félnek kell a 3 éves bejelentett munkaviszony?

  Tisztelt Hitelnet!
  A cikkben le van írva, hogy a férj is jogosult lehet rá. Ez azt jelenti, hogy ha a nőnek nincs meg a (legalább) 3 éves munkaviszonya, de a férfinak igen, akkor is igényelhető?
  Köszönöm előre is!
  Üdv:
  András

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy május végén születik az első gyermekünk és ugye július 1-től igényelhető a 10 milliós támogatás. Párom gyesen lesz, olyankor is igénybe veheti a támogatást? Illetve a két gyermek után elengedik a 30%-át, ebbe beleszámít a most születendő gyermek is vagy csak a már felvett hitel alatt születendő?
  Köszönöm.

  A párom április 10-én lesz 40 éves.
  Júliusban felvehető így a kölcsön?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 46249 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.3K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x