Babaváró hitel, támogatás fiatal házasok részére - Hitelnet.hu

Babaváró hitel, támogatás fiatal házasok részére

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

Ft
év

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.

Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró támogatás részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés

A júliusban születendő gyermekek esetében az sem jelent problémát, ha a kérelem a gyermek születése után kerül benyújtásra. Erre az átmeneti – 2019. július 1-je és 31-e közötti – időszakra az alábbi rendelkezés vonatkozik:

A támogatott személyek a kölcsön teljes futamideje alatt jogosultak a kamattámogatás igénybevételére, a törlesztés szüneteltetésére, valamint a vissza nem térítendő támogatásra a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született vér szerinti gyermekük után, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

A rendeletmódosítás tehát egyértelművé teszi a júliusban születendő gyerekek utáni támogatás igénybevételének lehetőségét is. Ebben az 1 hónapos időszakban már a kölcsönigénylés előtt, de 2019.07.01. után megszületett gyermekre is érvényesíthetők a kedvezmények. Fentiek értelmében a július 1-je után született gyerekek szülei július 31-éig benyújthatják babaváró hitelkérelmüket, és így ezzel egy időben azonnal felfüggesztésre kerül a babaváró támogatás törlesztése.

További könnyítés, hogy amennyiben a babaváró támogatás iránti kölcsönkérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Az igénybevétel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • A negatív KHR információ kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Férfiak és elváltak is jogosultak lehetnek rá

A mostani bejelentés alapján férfiak is jogosultak lehetnek a fiatal házasok gyermekvállalási támogatására és nem számít az sem, ha mindkét házastárs elvált, ha korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forintos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és közösen törleszti.

Életkori megkötés

A 18 és 40 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek, a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, a törlesztő részlet fizetését pedig felfüggesztik 3 évre. A második gyerek születésénél további 3 évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Mikortól igényelhető?

A maximum 10 milliós forint összegű, kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól lesz elérhető és e támogatási formát 2022 végéig lehet majd kihasználni.

Kérdése van? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

István szerint:

2019-07-18 - 08:57

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődnék, hogyha az OTP Banknál lévő személyi hitelemet szeretném kiváltani a szintén OTP-nél lévő babaváró hitellel, akkor a bank beleszámolja a kiváltandó hitel törlesztőrészletét a JTM-be?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 12:21

Kedves István!
Ebben az esetben a bank a JTM számításnál nem veszi figyelembe a kiváltásra kerülő OTP személyi kölcsön havi törlesztő részletét.

Viki szerint:

2019-07-16 - 06:26

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró támogatáshoz szükséges TB jogviszony igazolásnál a 3 évet nézve az elején pár hónapot regisztrált álláskeresőként voltam nyilvántartva, azóta dolgozom és előtte is dolgoztam.
Problémát jelenthet-e ez a jogviszony kiadásánál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:18

Kedves Viki!
Amennyiben álláskeresési támogatásról van szó, az TB jogviszonynak számít.

Marcsi szerint:

2019-07-15 - 23:53

Kedves Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a helyzet akkor, ha férjemmel a második közös gyermekünk születését követően elváltunk, majd újra összeházasodtunk. Jogosultak vagyunk a babaváró hitelre egy újabb gyermek születését követően?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:22

Kedves Marcsi!
A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha a támogatott személyek egyike sem az első házasságában él és mindkettejüknek van már gyermeke, nem igényelhető a támogatás. Javasoljuk azonban a hitelintézetekkel történő egyeztetést is.

Gabor szerint:

2019-07-15 - 20:21

Üdv!
Az lenne a kérdésem, otp-s vagyok, ki lehet-e ott váltani a folyószámla hitelt ami ott van vagy csak feltöltik és szerepelni fog a JTM számításnál?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 23:56

Kedves Gábor!
Ha a folyószámla tartozás feltöltésre kerül, attól még JTM számításnál figyelembe kell venni. Meg kell szüntetni a hitelkeretet ahhoz, hogy ne vegyék figyelembe a bankok JTM számításnál.

R-né szerint:

2019-07-13 - 09:28

Jó napot kivánok!
Érdeklődni szeretnék arról, hogy kb. 3 éve gyesen vagyok, előtte le tudtam a 3 éves szakiskolámat. A férjem egyenlőre álláskeresői járadékot kap.
Így jogosult lehetek a babaváró támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 09:53

Kedves Asszonyom!
A leírtak alapján sajnos nem teljesülnek a babaváró hitelhez szükséges TB jogviszonnyal kapcsolatos előírások.

Attila szerint:

2019-07-09 - 12:33

Tisztelt Hitelnet!
Párommal babaváró hitelt szeretnénk igényelni, minden szükséges dokumentumot beszereztünk és vélhetőleg a kerestünk is bőven megfelel a kritériumoknak. Azonban ha jól tudom a bank telefonon egyeztet a munkáltatóval a kereseti igazolás hitelességét illetően, ami számunkra problémás, mivel a párom munkáltatója telefonon nem hajlandó kiadni harmadik félnek semmilyen információt. Annak ellenére sem, hogy a párom írt meghatalmazást.
Kérdésem, hogy jogszerűen jár-e el a munkáltató, van-e olyan jogszabály ami ez esetben véd minket, és ha nincs, mit lehetne ilyen esetben tenni?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-09 - 14:45

Kedves Attila!
A munkavállaló felhatalmazása alapján a munkáltató általában meg szokta adni az igazolás ellenőrzéséhez szükséges információt. Arról sajnos nincs információnk, hogy van-e a fenti esetre vonatkozóan jogszabály.

Glória szerint:

2019-07-09 - 11:58

Tisztelt Hitelnet!

A férjemmel vizsgáljuk a babaváró hitel felvételei lehetőségeinket. Én 34, ő 40 éves. Gyermekünk még nincs, a jelenlegi ismereteink szerint örökbefogadással tudjuk bővíteni a családunkat, az ehhez kapcsolódó folyamatot korábban már elindítottuk. Sajnos itt sok év a várakozási idő, és bizonytalan kissé a kimenetel.
Örökbefogadással milyen módon teljesíthető a gyermekvállalás? Ha jól értelmezem a kormányrendeletet, akkor a gyermeknek 2019.07.01 után kell születnie, illetve a babaváró hitel fevétele utáni dátumra kell szólnia az örökbefogadást engedélyező végleges határozatnak.
Ennek értelmében az elképzelhető forgatókönyv, hogy ha miután tudomásunkra jut, hogy minket választottak egy gyermek szüleinek, aki már világra jött (2019.07.01 után), és ekkor igényeljük meg a babváró támogatást, akkor még időben vagyunk? A tudomásom szerint az örökbefogadást engedélyező határozat elkészülte minimum 30 nappal a hír megérkezése után várható.
Köszönöm előre is erre a speciális esetre vonatkozó válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-09 - 14:50

Kedves Glória!
Igen, örökbefogadás esetén az Ön által leírtak szerint működik a támogatásra való jogosultság annyi kiegészítéssel, hogy: “az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé“.

Vivien szerint:

2019-06-19 - 15:27

Tisztelt hitelnet.hu!
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy a TB jogviszony igazolásához elegendő-e egy ‘sima’ igazolás, vagy lesz majd egy formanyomtatvány, ami a babaváró hitelhez fog kapcsolódni (és csak ehhez lesz felhasználható)?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
V.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-20 - 08:48

Kedves Vivien!
A TB jogviszony igazolás kiadásával kapcsolatban a területileg illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Péter szerint:

2019-06-18 - 23:56

Mi történik akkor, ha a feltételeknek megfelelünk, meg is kapjuk a 10 millió babaváró hitelt, meg is születik 5 éven beül az első baba, de elválunk ezt követően.
Vissza kell fiszeni a babaváró hitelt? És mi történik, ha a második baba születése után válik a pár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:52

Kedves Péter!
Ha a támogatott személyek közötti házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, az  erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek az aktuális piaci kamatnak megfelelő mértékű ügyleti kamatot fizetnek a továbbiakban. Ugyanez a helyezt, ha a második gyermek születése után történik a válás.

Suki szerint:

2019-06-18 - 23:10

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy a hitelfelvevő férj nem házas, viszont a feleség résznél van egy gyermek, de neki is most lesz az első házasága velem. Igazából a férj lesz az igénylő. Ilyenkor a feleség részénél levő gyermeket én örökbe fogadom ^úgymond^, mert ugye a közös háztartásunkban lesz.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor beleszámít-e a 3 gyermekbe vagy meg a meglévőn felül kellene 3 gyermek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:48

Kedves Suki!
Ha összegházasodnak és a további – fenti bejegyzésünkben olvasható – feltételek is teljesülnek, igényelhető a babaváró hitel. Leendő felesége korábbi kapcsolatából született gyermeke a kedvezmények szempontjából nem vehető figyelembe, mivel csak azon gyermekek kerülhetnek figyelembevételre, akik a babaváró hitelszerződés aláírását követően születnek. Ha 1 közös gyermekük születik 5 éven belül, akkor futamidő végéig tartó kamatmentességet kaphatnak, ha kettő, akkor a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, ha három, akkor a teljes tartozás elengedésre kerül.

Beáta szerint:

2019-06-18 - 17:10

Üdvözlöm!
Jelenleg az első gyermekünket várjuk, aki augusztus 17-re van kiírva. Olvastam, hogy azok a gyerekek számítanak bele a hitelkérelemnél, akik a hitelszerződés aláírása után születnek. Ez azt jelenti, hogy igényeljük a hitelt és a bank ha kedvezően bírálja el és megkapjuk, akkor írjuk alá a hitelszerződést? Legkésőbb 10 napon belül?
A másik kérdésem az lenne, hogy ha jól tudom, kell munkáltatói igazolás, OEP igazolás, erkölcsi bizonyítvány és személyes iratok. Az OEP igazolást vajon már most kikérhetem vagy csak július 1-től? A munkáltatói igazolás nyomtatványa azé a banké legyen, ahová beadjuk a hitelkérelmet?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:11

Kedves Beáta!
A hiánytalan hitelkérelem bírálata maximum 10 nap és ezt követően alá is írható a szerződés. A munkáltatói igazolás a hitelnyújtó bank formanyomtatványa. Az OEP igazolás kiadásáról a területileg illetékes hivatal tud pontos tájékoztatást adni.

Mátyás szerint:

2019-06-18 - 16:58

Tisztelt Cím!
A babaváró támogatáshoz szükséges OEP igazolás mikortól és hol igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:07

Kedves Mátyás!
Az OEP igazolás a területileg illetékes egészségbiztosítónál igényelhető. Azt, hogy ezt babaváró hitel esetén mikortól tudják kiadni, az illetékes hivatal tud pontos felvilágosítást adni.

J-né szerint:

2019-06-17 - 23:22

Ha minden feltétel megvan, de az első születendő gyerek iker, hogy alakul az egész támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 07:55

Kedves Asszonyom!
Ikergyermekek születése esetén a kölcsön a teljes futamidőre kamatmentes lesz és a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül.

Renáta szerint:

2019-06-17 - 19:21

Ha a ferjemnek csak 2 év 5 hónap va munkaviszonya egyhuzamban, de előtte is dolgozott, csak nem folyamatosan, ez baj? A tb az állandóan volt fizetve.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:16

Kedves Renáta!
A babaváró hitelhez legalább 3 éves folyamatos TB jogviszonynak meg kell lenni, amiben maximum 30 nap megszakítás lehet.

Szilvia szerint:

2019-06-17 - 18:13

Szeretném kérdezni, hogy ha minden pontnak megfelelünk csak annyi nem egyezik, hogy ikerbabák hamarabb megszületnek mint 2019. július 1., de 2019. augusztus 1-re lett volna a rendes születési dátum, csak koraszulottként már júniusban megszületnek, akkor is jár-e a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:18

Kedves Szilvia!
Ebben az esetben a gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők a kedvezménynél.

Péter szerint:

2019-06-17 - 16:16

Tisztelt Hitelnet.hu!
Feleségemmel mindketten első házasságban élünk, feleségem életkora a rendeletben foglaltaknak megfelelő, van már egy gyermekünk, második gyermekünk pedig várhatóan augusztusban születik.
Kérdésem az lenne, hogy ha még a második gyermekünk születése előtt megkötjük a kölcsönszerződést, jogosultak vagyunk-e igénybe venni második gyermekünk születése után a tőketartozás 30%-ának elengedését?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:23

Kedves Péter!
Ahhoz, hogy a tőketartozás 30%-a elengedésre kerüljön 2 gyermeknek szükséges a babaváró hitel felvételét követően születnie.
Augusztusban születendő gyermekük esetén a kamatmentesség kedvezményére lehetnek jogosultak, ha a babaváró hitelszerződés még a gyermek megszületése előtt aláírásra kerül.

Mária szerint:

2019-06-17 - 10:32

Üdv!
A különböző bankoknál miben lehet eltérés ezzel a hitellel kapcsolatban? Amennyiben önhibánkon kívül nem születik gyermek hogyan alakul a hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:30

Kedves Mária!
Az egyes bankoknál ugyanazok a jogosultsági alapfeltételeknek kell megfelelni és a kamatfeltételek is azonosak. Eltérés a minimális hitelösszegben, minimális futamidőben, minimum életkorban lehet. A hitelképességet a bankok a saját belső szabályzatuk alapján határozzák meg.
Ha egészségügyi okból nem születik gyermek 5 éven belül, akkor a támogatott személy – a  kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát megelőzően benyújtott – kérelmére a korábban igénybe vett kamattámogatásnak megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet.

Péter szerint:

2019-06-17 - 08:14

Tisztelt Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, ha július elseje után születik a gyermek (pl. július 10-én), mert akkora van kiírva és utána adjuk be a hitelkérelmet, akkor már kamatmentesnek számít? Több helyen olvastam több félét a TB vagy munka jogviszonyról, mert mi 2017 december 2-án költöztünk haza külföldről, de kinn ugyanúgy folyamatos kinti TB biztosításunk volt, itthon a feleségem csak 2018-ban tudott elhelyezkedni munkába.
Kérdés, hogy a TB vagy a munka jogviszonynak kell meg lenni a 3 évnek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 09:46

Kedves Péter!
A 2019. július elsején vagy azt követően született gyermek csak akkor vehető figyelembe kamatmentesség szempontjából, ha a babaváró hitelszerződés is aláírásra kerül a gyermek születése előtt.
Az igényléshez legalább egyiküknek minimum 3 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni, melyből a kérelem benyújtását megelőző fél évnek magyar TB jogviszonynak kell lenni.

Blanka szerint:

2019-06-16 - 20:24

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, ha van 2 és fél év tanuói jogviszonyom és dolgoztam még 1 évig, akkor lehetséges, hogy igénybe vehetem? Persze elmúltam 18 és első házasok vagyunk mind 2-en. Nincs tartozásunk, nem vagyunk büntetve. Első gyermekunket várjuk jelenleg.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:26

Kedves Blanka!
A leírtak alapján a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 éves munkaviszony megfelelő. Az azt megelőző 2 évnek pedig a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányokat vehetők figyelembe. A jogosultság további feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Tamás szerint:

2019-06-16 - 17:42

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy KATa-sok is jogosultak-e a babaváró támogtásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:38

Kedves Tamás!
A főállású kisadózóként bejelentett személy is jogoslt lehet babaváró támogatásra, ha rendelkezik legalább 3 éves TB jogviszonnyal és a további, fenti bejegyzésben olvasható feltételek is teljesülnek.

Bettina szerint:

2019-06-16 - 13:54

Üdv.
Az érdelne, hogy a férjem nevén van egy szabad felhasználású hitel. Ettől még lehet igényelni a babaváró hitelt? Nekem 10 éves folyamatos munkaviszonyom van, a férjem most készül munkalyet váltani.
Ez akadályt jelent?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:59

Kedves Bettina!
A szabad felhasználású hitel megléte nem zárja ki a babaváró hitel igénylésénének lehetőségét. A megfelelő jövedelemfedezettségnek azonban teljesülni kell.
Ahhoz, hogy férje jövedelme is figyelembe vehető legyen, pénzintézettől függően legalább 3-6 havi munkaviszonynak meg kell lenni az aktuális munkahelyen, ahol már nincs próbaidőn és határozatlan időre szól a munkaszerződése.

Tamás szerint:

2019-06-14 - 11:48

Szeretnék érdeklődni, hogy pontosan ez mit takar Babaváró hitel esetén?
A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani az igényléshez szükséges igazolásokkal együtt. Ergo mik ezek az igazolások, amik szükségesek?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 12:42

Kedves Tamás!
Az igényléshez jövedelemigazolásra, OEP igazolásra, erkölcsi bizonyítványra és személyes okmányokra lesz szükség.

Irén szerint:

2019-06-14 - 07:32

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a GYES is beleszámít a 3 éves Tb jogviszonyba?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:02

Kedves Irén!
A gyes ideje alatt csak akkor áll fenn TB jogviszony, ha a korábbi munkaviszony is fennáll ezen idő alatt.

Csilla szerint:

2019-06-13 - 08:10

Üdv,
babaváró hitelhez a TB 3 éves jogviszony igazolást előre meg lehet-e kérni, hogy az ügyintézés gyorsuljon? Vagy esetleg júl. 01-től erre külön nyomtatvány lesz?
Ezt lehet tudni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:33

Kedves Csilla!
A TB jogviszony igazolást a területileg illetékes OEP adja ki. Az igazolás a hitelkérelem benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi. Az OEP-nél kellene érdeklődnie, hogy mikortól tudják kiadni ezt az igazolást.

Ancsa szerint:

2019-06-13 - 00:05

Tisztelt Hitelnet!
Férjem külföldön alkalmazott (10+ éve már, határozatlan szerződéssel nagy multinál, Ny-Eu), én itthon Magyarországon GYED-en. Szeretnénk felvenni a hitelt.
Kérdésem, a bankok elfogadjak a hitelbírálatnál a férjem külföldi munkáltatói/fizetési igazolását is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 07:54

Kedves Ancsa!
A babaváró hitelre való jogosultság alapfeltétele, hogy legalább az igénylők egyike rendelkezzen minimum 3 éves TB jogviszonnyal, melyből a kérelem benyújtását megelőző 180 nap kizárólag magyar TB jogviszony lehet. Ha a TB jogviszonnyal kapcsolatos elvárás teljesül az Ön részéről, úgy a jövedelemvizsgálatnál a külföldi munkaviszonyból származó jövedelem figyelembe vehető.

Szandra szerint:

2019-06-12 - 19:32

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy milyen íratok szükségesek az igényléshez? Gondolok itt a munkáltatói igazolásra például. Sajnos a bankom nem tudott erről felvilágositást adni.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:19

Kedves Szandra!
Munkáltatói igazolásra szükség lesz. Ez formanyomtatvány, a bankoknál érhető el. Ezen túlmenően OEP által kiállított TB jogviszony igazolás, erkölcsi bizonyítvány és személyes okmányok benyújtása is szükséges.

András szerint:

2019-06-11 - 10:12

Üdvözlöm!
Minden kritériumnak megfelelünk, viszont nekem szeptember elsejével lesz meg a 3 év TBj. Meg kell várnom a szeptembert? Vagy van valami kiskapu, amivel nyerhetek időt és előbb tudnám igényelni?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:14

Kedves András!
A hitelkérelem benyújtásához meg kell várni, míg legalább egyikük részéről meglesz a minimum 3 éves TB jogviszony.

Zsuzsa szerint:

2019-06-10 - 14:09

Érdeklődni szeretnék, hogy decemberben születik a baba, de én csak jövő év júlisában szeretném igénybe venni ezt a 10 milliós támogatást. Ebben az esetben miután július 1. után született a gyermek, ezért azt is figyelembe tudják venni a 10 milliós kamattámogatásnál? A Közlönyben meghirdetett babaváró támogatásnál nem utalnak arra, hogy csak a szerződést követően születhet a baba! Azt írják, hogy a 2019 július 1. után született baba vehető figyelembe.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:18

Kedves Zsuzsa!
Információink szerint csak az a 2019. július 1. után született gyermek vehető figyelembe, aki a babaváró hitelszerződés aláírását követően születik.

Noémi szerint:

2019-06-10 - 09:15

3 éves munkaviszonyom, illetve felsőoktásban eltöltött 3 évem sincs, főállású anyaként vagyok bejelentve és a 4. gyermeket tervezzük. Egyszerűsített foglalkoztatásra voltam bejelentve, illetve vállalkozásban mint kültag szerepeltem 3 évig. A férjemnek van 20 éve bejelentett főállású munkaviszonya. Ez elegendő?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:40

Kedves Noémi!
A babaváró hitel igényléséhez elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a minimum 3 éves munkavisznnyal.

Sarolta szerint:

2019-06-09 - 23:32

Tisztelt Hitelnet,
Kérdésem lenne, hogy a 3 év tb jogosultságban elfogadható-e olyan időszak, amely alatt munkakereső voltam és munkakeresési járulékban részesültem, illetve olyan időszak, amelyben egyénileg fizettem TB járulékot.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:01

Kedves Sarolta!
Az álláskeresési támogatás TB jogviszonynak minősül, a saját maga után fizetett egészségbiztosítás azonban nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Hajnalka szerint:

2019-06-06 - 22:19

Üdv!
Érdeklődnék, hogy még a gyermek megfontatása előtt is igényelhető ez a támogatás? Tehát ha összeházasodunk és bevállalunk gyermeket vagy gyeremeket, akkor mar meg is kapnánk a támogatást vagy csak ha már állapotos lennék?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:43

Kedves Hajnalka!
A babaváró támogatás akkor is igényelhető, ha még nem állapotos. Ahhoz, hogy a hitel a teljes futamidőre kamatmentes maradjon, legalább egy gyermeknek 5 éven belül kell megszületnie.

Melinda szerint:

2019-06-06 - 13:59

Tisztelt ügyfelszolgalat!
Érdeklődnék, hogy ha már van egy gyerekem, akkor ő is beleszámít ebbe a babaváró kedvezménybe vagyis ha még szeretnék 2 babát, akkor már 3 lennének és akkor elengednék a törlesztést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:39

Kedves Melinda!
A már meglévő gyermek nem vehető figyelembe a babaváró hitel kedvezményeinél (kamatmentesség, tőketartozás elenegdés). Ha tehát a július elsejei szerződéskötést követően még 2 gyermeke születne, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes maradna és a tőketartozás 30%-a kerülne elengedésre.

Tamás szerint:

2019-06-05 - 21:26

Tisztelt Hitelnet!
12 évig külföldön dolgoztam, január óta ismét Magyarországon vagyok. A két munkavállalás között kevesebb mint 30 nap telt el, viszont azóta részmunkaidőben dolgozom (20 óra/hét).
Így is jogosult vagyok, vagy a részmunkaidőből származó TB-t nem felel meg?
Köszönöm.
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 12:54

Kedves Kérdező!
Információink szerint a részmunkaidős állás is megfelelől. A babaváró hitelnél további feltétel, hogy legalább 6 hónapos TB jogviszony meglegyen Magyarországon.

Éva szerint:

2019-06-05 - 00:04

Jó estét!
A legfeljebb 30 napos megszakítás az egyhuzamban vagy összesen értendő (pl. munkaváltások között összeadódik)?
A 3 éves TB-be beleszámít az önadózás (amikor nincs munkahely, de a TB-t folyamtosan fizettük magunk után) vagy csak a munkaviszony által fizetett TB-t veszik figyelembe?
Köszönet,
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-05 - 09:00

Kedves Éva!
A legfeljebb 30 napos megszakítás összesen értendő. A saját maguk után fizetett egészégbiztosítás nem minősül TB jogviszonynak.

Péter szerint:

2019-05-30 - 12:27

Tisztelt Hitelnet!
A párommal mindkettőnknek ez az első házassága 5 éve. Egy közös pici gyermekkel, 3 éves. A második baba augusztus 8. körül érkezik.
Jogosak vagyunk a hitelre, ha a többi feltételnek megfelelünk?
Köszönöm válaszát!
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:58

Kedves Péter!
Igen, de a kedvezményre csak azon gyermek után lehetnek jogosultak, aki a babaváró hitelszerződés megkötése után születik.

Annamária szerint:

2019-05-30 - 07:43

Jó napot!
Folyamatos munkavisszony? A gyermekemnek kb. 2 hetes megszakítása volt, 2 munkahely között, ez kizáró ok lehet?
Tisztelettel várom a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:52

Kedves Annamária!
A folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.

Gergő szerint:

2019-05-29 - 23:15

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnénk igényelni a babaváró támogatást a maximális összeggel. Minden feltételnek megfelelünk. Jelenleg van hitelünk, amit kiváltanánk a támogatásból, viszont a jövedelmünk közel 50%-ban terhelve van a mostani törlesztőrészlettel, de a teljes összeg nem haladja meg a 10 millió forintot. A banknak ilyenkor is figyelembe kell venni a JTM-et? Ugyanannál a banknál van a hitelünk, ahol igényelnénk a babaváró támogatást.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:09

Kedves Gergő!
Kérdésével kapcsolatban még nincs pontos információnk. Ha a hitelkiváltást a bankok egymás között fogják bonyolítani, akkor elképzelhető, hogy a JTM-be nem kell beleszámítani a kiváltandó hitel havi törlesztő részletét. Ha lesz pontos információnk ezzel kapcsolatban, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Ferenc szerint:

2019-05-29 - 21:39

Tisztelt Cím!
Érdeklődnék, hogy mi már CSOK-ot igénybevett, két gyermeket nevelő pár vagyunk! Harmadik gyermekünk ősszel születik!
Igényelhetjük a babaváró kölcsönt?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:46

Kedves Ferenc!
Ha házasok és megfelelnek a babaváró hitel további feltételeinek is, akkor igényelhetik, de a kedvezmények szempontjából csak az ősszel születendő gyermekük lesz figyelembe vehető.

Tünde szerint:

2019-05-29 - 19:38

Üdv!
Mi augusztusban házasodunk össze. November végén jönnek az ikrek. Ha július 1-e után beadom a babaváró hitel kérelmet, a fent említettek alapján megkaphatom?
Vagy adjam be augusztusban, a házasság megkötése után?
Jogosult vagyok rá így is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 13:39

Kedves Tünde!
A babaváró hitelre kizárólag házastársak lehetnek jogosultak. A hitelkérelemet tehát csak a házasságkötés után tudják benyújtani.

Zoltán szerint:

2019-05-29 - 11:57

Tisztelt Hitelnet,
Amennyiben a hitel feltételeinek feltételei csak október 20-én teljesünek, (3 éves társadalombiztosítási jogviszony) – külföldi jogviszonnyal egybevéve. A picit október 29-re várjuk. Azt olvastam, hogy a 2019.07.01. után született gyereket már figyelembe veszik. Mivel a 2 dátum elég közel van, ezért az lenne a kérdésem, ha esetleg megszületik a pici október 21-e előtt, akkor is be tudjuk nyújtani a hitelkérelmet, és megkaphatjuk a 3 éves szüneteltetést az esetlegesen már megszületett gyermek után is?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:12

Kedves Zoltán!
A babaváró hitelkérelem csak akkor lesz benyújtható, ha minden jogosultsági feltétel teljesül, tehát az Önök esetében október 20-án. A kedvezmények (kamatmentesség, tőketartozás elengedése) a 2019. júliustól, de a kölcsönszerződés megkötését követően születendő gyermekek után lesznek igénybe vehetők. Ha tehát az első gyermek születése előtt nem kerül megkötésre a babaváró kölcsönszerződés, akkor jelenlegi információink szerint a gyermek sjnos nem lesz figyelembe vehető a kamatmentesség szempontjából sem.

Kristóf szerint:

2019-05-28 - 13:08

Tisztelt Hitelnet,
Én a második házasságomban élek, a feleségemnek ez az első házassága. Ebből a házasságból van már egy közös gyermekünk.
Jogosultak vagyunk így a hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:23

Kedves Kristóf!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a babaváró hitelre, ha a további feltételek is teljesülnek.

László szerint:

2019-05-28 - 10:03

Tisztelt cím.
Ha július 1-jén igénylem a babaváró támogatást és rá egy pár napra születik a gyermek, akkor kérhető-e a 3 éves törlesztés felfüggesztés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:26

Kedves László!
Információink szerint a törlesztés szüneteltetésére csak akkor lehetnek jogosultak, ha a gyermek a kölcsönszerződés megkötését követően születik meg.

János szerint:

2019-05-28 - 07:59

Tisztelt Cím!
A hitellel kapcsolatban lehet tudni, hogy amennyiben 5 éven belül nem születik meg a gyermek, akkor az 5 év letelte utáni időszakban (a piaci hitellé való átalakulás után) a hitel fix kamatozású marad vagy 5 évenként változó.
A kalkulátorokból kiindulva (ami csalóka lehet) 5 év után többé kevésbé azonos összegű a törlesztő, azonban mennyire lehet bízni abban, hogy az ott megadott összeg 5 év múlva is közel hasonló, vagy annak megfelelő marad, vagy esetleg, azoktól mérő én eltérhet, és drasztikusan emelkedhet a havi törlesztő?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 09:57

Kedves János!
Fenti esetben a babaváró hitel kamata 5 évente változhat. Az ügyleti kamat mértéke azonban em lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke.

Petra szerint:

2019-05-28 - 00:00

A 2019.05.24. 10.51-kor küldött válasszal kapcsolatban: pontosan mik lehetnek a bank számára elfogadható munkaviszonyok?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 11:17

Kedves Petra!
Általánosságban a határozatlan időre szóló, minimum 3-6 havi munkaviszony fogadható el hitelfelvétel során, de bizonyos megkötésekkel a határozott idejű munkaszerződés is megfelelő. Egyéni vagy társas vállalkozás esetén legalább 1 lezárt üzleti évvel szükséges rendelkezni. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Tamás szerint:

2019-05-27 - 22:38

Tisztelt Hitelnet!
A babánk orvosi előrejelzés szerint július 4-én fog napvilágot látni. Amennyiben így történne:
– érdeklődnék, hogy erre az időpontra a teljes hitelkérelmi csomagnak beadásra kell-e kerülnie, vagy elég ha a születés július 1. után esik és utána kezdünk el bankot keresni?!
Amennyiben a baba születése előtt (július 1. és 4. között) be kellene adni a papírokat, lesz-e olyan bank, amelyik fogad be hiteleket ilyen korai stádiumban?!
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:34

Kedves Tamás!
Babaváró hitelkérelem benyújtására már lesz lehetőség július elsejétől, de a kedvezmények szempontjából csak azon gyermekek lesznek figyelembe vehetők információink szerint, akik a kölcsönszerződés aláírását követően születnek.

István szerint:

2019-05-27 - 12:08

Azt szeretném megtudni, ha a feleségem 2019. július 2.-án fog szülni, akkor fel tudjuk-e venni a babaváró hitelt? Vagyis már most állapotos és júliusra van kiírva szülésre.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:43

Kedves István!
A babaváró hitel felvehető, de a kedvezmények szempontjából (kamatmentesség, tőketartozás elengedése) csak a babaváró kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Zita szerint:

2019-05-27 - 10:33

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy az Erste Bankná minimum 160 000 Ft nettó jövedelem kell, de ez együttes vagy külön kell meg lenni a férjnek is meg a feleségnek is?
Köszönöm.
Z

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 11:22

Kedves Zita!
Együttesen, ügyletszinten szükséges rendelkezni ezzel a jövedelemmel.

László szerint:

2019-05-26 - 21:00

Üdv.
A babaváró támogatással kapcsolatos kérdésem, hogy ha gyermekünk július 1. után a hitelkérelem benyújtását követően, de az elbírálás alatt, a kölcsönszerződés aláírása előtt születik meg, akkor kérhető-e a 3 éves törlesztés felfüggesztés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:44

Kedves László!
Információink szerint a törlesztés felfüggesztése csak akkor lesz igénybe vehető, ha a gyermek a babaváró kölcsönszerződés megkötését követően születik meg.

István szerint:

2019-05-26 - 19:35

Üdvözlöm!
Nekünk a 4. gyermekünk fog megszületni 2020-ban, de nem most házasodtunk, 10 éve.
Jogosultak vagyunk a babaváró hitelre?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:18

Kedves István!
A babaváró hitelt nemcsak friss házasok igényelhetik. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Mónika szerint:

2019-05-26 - 17:24

Érdeklődnék, hogy az is jogosult-e a hitelre akinek van 3 éves munkaviszonya Magyarországon, azonban jelenleg nem otthon él?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:39

Kedves Mónika!
A babaváró hitelhez állandó magyarországi lakcím szükséges.

Kinga szerint:

2019-05-24 - 08:49

Üdv!
Érdekelne, hogy ha nekem is és a férjemnek is határozott idejű a munkaszerződésünk, az befolyásolja-e azt, hogy fel tudjuk-e venni a babavaró támogatást?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:29

Kedves Kinga!
A babaváró hitel bírálata során a bankok jövedelemvizsgálatot végeznek. Határozott idejű munkaviszonyból származó jövedelem – hitelintézetenként némileg eltérő – megkötésekkel fogadható el. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA