Babaváró hitel kalkulátor - Hitelnet.hu

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

Kérjük töltse ki ezt a mezőt!
Ft
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!
év

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.

Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró támogatás részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés

A júliusban születendő gyermekek esetében az sem jelent problémát, ha a kérelem a gyermek születése után kerül benyújtásra. Erre az átmeneti – 2019. július 1-je és 31-e közötti – időszakra az alábbi rendelkezés vonatkozik:

A támogatott személyek a kölcsön teljes futamideje alatt jogosultak a kamattámogatás igénybevételére, a törlesztés szüneteltetésére, valamint a vissza nem térítendő támogatásra a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született vér szerinti gyermekük után, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

A rendeletmódosítás tehát egyértelművé teszi a júliusban születendő gyerekek utáni támogatás igénybevételének lehetőségét is. Ebben az 1 hónapos időszakban már a kölcsönigénylés előtt, de 2019.07.01. után megszületett gyermekre is érvényesíthetők a kedvezmények. Fentiek értelmében a július 1-je után született gyerekek szülei július 31-éig benyújthatják babaváró hitelkérelmüket, és így ezzel egy időben azonnal felfüggesztésre kerül a babaváró támogatás törlesztése.

További könnyítés, hogy amennyiben a babaváró támogatás iránti kölcsönkérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Az igénybevétel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Férfiak és elváltak is jogosultak lehetnek rá

A mostani bejelentés alapján férfiak is jogosultak lehetnek a fiatal házasok gyermekvállalási támogatására és nem számít az sem, ha mindkét házastárs elvált, ha korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forintos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és közösen törleszti.

Életkori megkötés

A 18 és 40 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek, a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, a törlesztő részlet fizetését pedig felfüggesztik 3 évre. A második gyerek születésénél további 3 évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Mikortól igényelhető?

A maximum 10 milliós forint összegű, kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól lesz elérhető és e támogatási formát 2022 végéig lehet majd kihasználni.

Kérdése van? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Kitti szerint:

2020-01-06 - 12:43

Tisztelt Cím!
Fiatal házasok gyermekvállalási támogatásán belül a munkaviszonyra vonatkozóan lenne egy kérdésem. A leírtak szerint: “további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony”. Jelenleg felsőoktatásban tanulok, de nem tudom, hogy mikor vagyok jogosult erre a támogatásra. Csak akkor igényelhetem, mikor még aktív a felsőoktatási jogviszonyom vagy igényelhetem akkor is, ha már befejeztem az Egyetemet, de még nem álltam munkába? (azaz nincs meg a 3 éves munkaviszonyom)
Válaszát előre is köszönöm,
Tisztelettel: Kitti

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-06 - 13:25

Kedves Kitti!
A felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónap megszakítás megengedett.

Anita szerint:

2019-12-18 - 21:07

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy 4 órás bejelentett munkaviszony elegendő-e az igényléshez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-19 - 10:23

Kedves Anita!
A részmunkaidő is keletkeztet TB jogviszonyt, tehát ha legalább 3 éves fennáll ez a munkaviszony, akkor a TB jogviszonyra vonatkozó feltételnek megfelel.
A hitelfelvételhez jövedelmi oldalról is szükséges megfelelni. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készséggel adnak Önnek Szakértőink, ha kitölti online adatlapunkat!

Anita szerint:

2019-12-17 - 09:12

Üdv.
A kérdésem az lenne, hogy jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre, ha a férjem 44 éves, én 28. Van már egy 2 éves fiunk és most ikrekkel vagyok terhes, akikkel betöltöttem a 18. hetet. A férjemnek van egy személyi hitele, én pedig BAR listás vagyok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-17 - 11:06

Kedves Anita!
Ha aktív státuszban szerepel a KHR-ben, az sajnos kizárja a jogosultságot. Ha a korábbi mulasztást saját maga rendezte, akkor bankpartnereink egyikénél megoldható lehet az igénylés, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Amennyiben a második eset áll fenn, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

M-né szerint:

2019-12-16 - 21:04

Kedves hölgyem, uram.
Olyan kérdésem lenne, hogy a babaváró hitelhez kérik a büntetlen előéletet. Viszont a férjem 2008-ban 2 év felfüggesztettet kapott.
Ez mennyire számit? Vagy ez elévül?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 09:05

Kedves Asszonyom!
A támogatgásra akkor lehetnek jogosultak, ha férje a hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült. Férje jogi képviselője tud Önöknek ebben a kérdésben segíteni, illetve erkölcsi bizonyítvány lekérésével is tájékozódhatnak.

Fanni szerint:

2019-12-15 - 15:21

Tisztelt Hitelnet!
A férjemmel Magyarországon dolgozunk évek óta. Minden feltételnek megfelelünk, csak eggyel kapcsolatban van kételyem. Férjem nem magyar állampolgár, de itt fizeti a tb-t évek óta és van itteni lakcíme. Jelenleg kisbabát várunk.
Megigényelhetjük a támogást?
Köszönöm válaszát előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 10:01

Kedves Fanni!
A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető a babaváró hitel, amenmnyien a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Erik szerint:

2019-12-15 - 12:08

Tisztelt Hitelnet!
Párom 2018 márciusában végzett egyetemen és 3 hónappal később tudott munkába állni (2018 júniusában). Azóta folyamatos munkaviszonya van.
A kérdésem az lenne, hogy jogosultak lennénk így is a babaváró hitelre? Sajnos én nem jöhetek szóba, mint hiteligénylő, mivel jelenlegi munkaviszonyom előtt több hónapig munkanélküli voltam.
Segítségüket köszönjük szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 10:19

Kedves Erik!
A leírtak alapján véleményünk szerint jogosultak lehetnek a babaváró hitelre, ha a további feltételek is teljesülnek.

Kitti szerint:

2019-10-22 - 08:59

Üdvözlöm!

Érdeklődnék,hogy a babaváró hitelnél kizáró ok lenne-e ha az egyik fél kézpénzben kapja a fizetést,ezáltal nem tud három hónapra visszamenőleg kézpénz mozgást igazolni a bankszámláján? Viszont a másik fél nettó jövedelme meghaladja a 250 ezer forintot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:28

Kedves Kitti!
A fent leírtak esetében is működhet babaváró hitel felvétele. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Katka szerint:

2019-10-21 - 20:29

Üdvözlöm!
Felvennénk a babavárót, szeretnénk 3. babát. Az aggodalmam az, ha önhibámon kívül orvosi szempontból nem jön össze a terhesseg, már 30 felett vagyok és mostanában sok nehézkes teherbeesést vagy sikertelenséget hallok. Így belegondolva esetleg nem jön össze a baba, akkor mire számithatok? Nem tudom eldönteni érdemes-e. Tartok tőle, ha nem sikerül mi lesz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:00

Kedves Katka!
Kérdésével kapcsolatban IDE kattintva olvashat további információt.

Zoltán szerint:

2019-10-17 - 23:03

Tisztelt Hitelnet!
Eltérő információk alapján kérem véleményüket:
babaváró hitelhez kapcsolódóan mindkét szülőnek szükséges OEP hatósági bizonyítványt bemutatnia vagy csupán az egyiknek, aki a hitel felvevője lesz?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:16

Kedves Zoltán!
OEP igazolás elegendő az egyik házasféltől.

Zoltán szerint:

2019-10-13 - 23:01

Tisztelt Hitelnet!
Tisztelt Szakértők!

Az alábbi kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni:

10 MFt babaváró hitelt szeretnék felvenni.

Abban az esetben, ha a felvételt követő 60. hónap végére gyermekkel vagy magzattal nem rendelkezem, az első 5 év kamattámogatását 120 napon belül vissza kell fizetnem illetőleg a fennmaradó tőketartozásom piaci kamatozású (ÁKK 130% + 5%) hitellé alakul át.

Fentiek világosak, de mi a helyzet akkor, ha:
– gyermekkel nem fogok rendelkezni a 60. hónap végéig
– a 60. hónapot követően a fennmaradó tőketartozást (kb 7,5 MFt) egy összegben végtörleszteni akarom (a végtörlesztést kb 61-62 hónapban tudnám megtenni mert a felvett 10 MFt-ot egyösszegben MÁP+ – ba fektetném és a kamatokkal növelt összeget kb ennyi csúszással kapnám vissza és csak ezt követően tudnék végtörleszteni a babaváró hitelre).
Tehát nem akarom, hogy piaci kamatozású hitelbe átforduljon a megmaradó tartozás, mert akkor további 15 év kamatát is meg kell fizetnem.
Kérdésem: fentiekre van lehetőség vagy mindenképpen átfordul adott bank piaci hitelébe a 61. hónap első napjától a fennmaradt tőketartozás és mindenképpen meg kell majd fizetnem +15 év kamatot is?

Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 08:14

Kedves Zoltán!
Ha nem születik gyermek, a hitel törlesztése a 61. hónaptól piaci kamatszint mellett folytatódik tovább. Végtörlesztés esetén a hátralévő futamidőre vonatkozó kamatot nem kell megfizetni.

András szerint:

2019-10-04 - 09:34

Vállalkozó részt vehet a programban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 13:20

Kedvevs András!
Vállalkozói jogviszonyból származó TB jogviszony is elfogadható.

Mária szerint:

2019-10-03 - 18:32

Jó napot kívánok!
A Babaváró hitellel kapcsolatosan érdeklődnék. Tételezzük fel, felvesszük a 10 milliót, de nem jön a baba, és a 4. év elején előtörlesztek, a felvett hitel 45%-át. Ebben az esetben, mekkora összegű előre megkapott kamattámogatási büntetéssel számolhatok? Egyáltalán van-e 45%-os előtörlesztésnél büntetés? Ha pedig letelik az 5 év, és nincs előtörlesztéskor “büntetőkamat”, akko a 61. hónaptól mi után kell törlesztenem, illetve milyen összeg után számítják ki a büntetőkamatot?
Üdvözlettel.
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 12:59

Kedves Mária!
A gyermekszületésre vonatkozó feltételeket nem teljesítő támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást akkor kell egy összegben visszafizetniük, ha a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik. Előtörlesztéshez kapcsolódó “büntetőkamat” 5 év után csak abban az esetben nincs, ha legalább egy gyermek született. Az előtörlesztett összeg után kell megfizetni a kapott kamattámogatást.

Timea szerint:

2019-09-30 - 19:45

Kedves Szakértők!
A férjemmel szeretnénk igénybe venni a babaváró hitelt. Január 24.-én érkezik az első gyermekünk. Mi külföldön dolgozunk és szeretnénk hazaköltözni. Minden kritériumnak megfelelünk, kiveéve a tb-vel kapcsolatban nem. Ha a férjem fél évre visszamenőleg kifizetné a magyarországi tb-t, akkor igénybe vehetnénk az első gyermekre is a babaváró hitelt? Esetleg van már lehetőségünk, mert a baba 17 hét múlva érkezik.
Válaszát előre köszönjük.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 09:39

Kedves Tímea!
Babaváró hitel igénylésének feltétele, hogy a hitelkérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napban magyarországi TB jogviszonya legyen legalább az igénylők egyikének. Az egészségügyi hozzájárulás megfizetése nem keletkeztet TB jogviszonyt, így a támogatást sajnos akkor sem tudnák igénybe venni, ha azt férje visszamenőleg megfizetné.

Dorka szerint:

2019-09-28 - 19:49

Tisztelt Szakértő!
Van olyan bank, amelyik elfogadja az előző lezárt évi elkülönülten adózó jövedelmet (vagyis az osztalékot nem KATA-s egyéni vállalkozónál) és a rendszeres havi jövedelmet (is) tőlem független munkáltatónál?!
Köszönettel.
Dorka

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:08

Kedves Dorka!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Nikolett szerint:

2019-09-28 - 18:09

Kedves Válaszadó!
A férjemnek és nekem is ez már a második házasságunk, de a férjemnek az előzőből van két gyermeke, őket viszont nem mi neveljük, nem velünk élnek.
Ilyen esetben igényelhetjük a hitelt, ha mi is szeretnénk közös gyermeket?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:07

Kedves Nikolett!
Fenti esetben – amennyiben a további jogosulsági feltételek is fennállnak – igényelhető a babaváró hitel.

Éva szerint:

2019-09-26 - 17:56

Üdv!
Érdeklődöm, hogy babaváró hitel esetén örökbefogadásnál mi számít, a baba születési időpontja vagy az örökbefogadás időpontja. Ebben az esetben is 07.01. után kell születni a babának, vagy a biológiai születési időponttól függetlenül az örökbefogadás kell, hogy 07.01. után történjen?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:21

Kedves Éva!
A babaváró hitel nyújtását szabályozó rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető a támogatás. Feltétel tehát örökbefogadott gyermek esetén is, hogy 2019. július 1. után született gyermek legyen.

Gábor szerint:

2019-09-23 - 23:05

Kedves Szakértők!
3 kérdés kapcsán kérem szíves segítségüket:
1. Mit lehet tenni, ha a bank nem tartja a 10 napos bírálati időkeretet?
2. A 10 nap mikor indul? Amikor minden szükséges dokumentumot beadtam VAGY beadom a dokumentumokat, s ők ugyan átveszik tőlem, de a befogadásáról napokkal később értesítenek, s ezáltal a 10 nap is később indul (a befogadás datumától)!
3. Aláírt szerződést követően mennyi időn belül köteles a bank folyósítani?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-24 - 08:47

Kedves Gábor!
Esetleges panasszal az MNB Péngyügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz lehet fordulni.
A 10 nap a befogadás napjától indul.
A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.

Gina szerint:

2019-09-23 - 21:05

Üdvözlöm!
Olyan után szeretnék érdeklődni, hogy nekem 2015. április 3-án született a kisfiam. Akkor gyesen voltam vele, munkahelyem nem volt végig a 3 év alatt, 2018 április 3.-ával megszűnt a gyesem. Én fizettem magam utan a tb-t agusztusig. Agusztus 27-én munkába álltam, ahol 2019. május 23.-áig dolgoztam és egyből munkanélküli járadékot kaptam, aztán június 12-én elhelyezkedtem egy másik munkahelyre, jelenleg is itt vagyok. 2 meglévő gyermekünk van a férjemmel és bevállalnánk a 3. Babát. A babaváró hitelt szeretnénk felvenni. Esetleg valami a mi számunkra létezne? Párom sajnos egészségügyi problémák végett egy éve nem tud dolgozni.
Előre is köszönöm a választ.
Üdv.
Gina

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-24 - 08:40

Kedves Gina!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy 2018. augusztus 27. óta rendelkezik megfelelő TB jogviszonnyal, ez azonban sajnos nem elegendő a babaváró hitelre való jogosultsághoz.

Béla szerint:

2019-09-19 - 16:01

Kedves szakértö!
4 vagy 8 órás munkaviszony kell az utolsó 180 napos magyar TB jogviszonyhoz? 180 naptári nap? Tehat ha október elsejével kezdek, akkor március végén igényelhetem az igazolást? Vagy ez munkanap?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:44

Kedves Béla!
180 naptári napnak kell meglenni. Ha tehát október elsejével kezd, akkor március végén igényelheti az igazolást.

Sára szerint:

2019-09-18 - 10:12

Üdvözlöm!
A 3 év Tb jogviszonyba beleszámít a GYED is? Folyamatos munkaviszonyom van 2004 óta ugyanazon a helyen.
Ugye a 3 év 2016. szeptembertől napjainkig tart, én 2016. szeptemberétől 2017. áprilisig GYED-en voltam.
Ez alapján jogosult vagyok a hitel felvételére?
Köszönöm előre is a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 12:18

Kedves Sára!
Mivel a gyed ideje alatt munkaviszonya is fennállt, információink szerint kiadható a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. Célszerű lenne azonban ezzel kapcsolatban a területileg illetékes egészségbiztosítóval egyeztetni.

Beáta szerint:

2019-09-17 - 16:15

Üdv!
A férjemmel minden feltételnek megfelünk. Az ő nettó jövedelme 420 ezer, határozatlan idejű munkaszerződése van már 15 éve ugyanazon a helyen. Az én jövedelmem közalkalmazottként nettó 155 ezer, de sajnos határozott idejű munkaszerződéssel. Ahol én dolgozom, mindig hosszabítják a szerződéseket. Eddig egyszer lett hosszabítva fél év után. A kiadásaink összesen 226 ezer amiből 22 ezer törlesztő lejönne, mivel a babaváróból azt rendeznénk.
A kérdésem az lenne, hogy így is jogosultak lennénk a babaváró hitelre?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel.
B

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:22

Kedves Beáta!
Meghatározott feltételekkel határozott idejű munkaviszonyból származó jövedelem is elfogadható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Gábor szerint:

2019-09-17 - 11:43

Üdvözlöm,
Feleségemmel külföldről költöztünk haza a Babaváró hitel miatt.
A feleségem külföldi TB jogviszonya 2019.06.16-án járt le és a budapesti munkaügyi központba 2019.07.23-án regisztrált.
(Jelenleg dolgozik, hogy meglegyen a 180 nap.)
De, ha jól számolom 36 naptári nap van a kettő között, ezek szerint már nem tudjuk megigényelni a 10 milliós Babaváró hitelt ?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 13:49

Kedves Kérdező!
Kérdését a mai napon 7:49-kor megválaszoltuk.

Barbara szerint:

2019-09-15 - 08:58

Üdvözlöm!
Ha hazaköltözünk külföldről és megigényeljük a hitelt, utána mennyi ideje lesz a páromnak munkába állnia?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:50

Kedves Barbara!
Babaváró hitel igényléséhez 3 éves TB jogviszony szükséges, melyhez a kérelem benyújtását megelőző fél évnek már magyarországi TB jogvisonynak szükséges lenni.

Emese szerint:

2019-09-13 - 20:12

Jó napot kívánok!
A következő kérdésem lenne: Jelenleg 23 hetes kismama vagyok. A férjemmel megfelelünk a hitel feltételeinek, tudomásunk szerint. Amennyiben felvennénk, az első gyermek után járó szüneteltetést is igénybe szeretnénk venni már a felvétel hónapjától.
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben van-e lehetőség akár a teljes összeg visszafizetésére (előtörlesztés formájában) a felvételt követő egy éven belül, és ez jár-e valamiféle plusz költséggel.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 10:19

Kedves Emese!
Miután a gyermekvállalási támogatást is igénybe veszik, a hitel akár egy éven belül is díjmentesen végtörleszthető.

Bence szerint:

2019-09-11 - 16:32

Tisztelt Hitelnet,
Angol-magyar kettős állampolgár vagyok, Angliában élek, de van magyarországi lakcímem is. Párom nem magyar állampolgár, viszont hamarosan összeházasodunk.
Kérdésem az lenne, hogy ilyen felállásban jogosultak lennénk-e a babaváró hitelre?
Tisztelettel: Bence

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:06

Kedves Bence!
Mindkét házasfélnek meg kell felelni az alábbi feltételek valamelyikének:
a) magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el.

Manka szerint:

2019-09-10 - 18:51

Tisztelt Hölgyem!
Nem találom a pontos választ arra, hogy a jövőben örökbefogadott gyermek esetén van-e konkrét életkori kikötés, vagy csak annyi, hogy a gyermek 2019. július 1. után született kell hogy legyen. Magyarul arra gondolok, hogy ha mondjuk 2020-ban örökbefogadunk egy nyolc hónapos babát, aki az adott dátum után született, akkor is létre jöhet a kamatmentesség, feltételezve, hogy a kölcsönszerződést már idén aláírjuk, vagy csak akkor, ha a baba újszülött?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 08:48

Kedves Manka!
2020-ban örökbefogadott nyolc hónapos baba után, aki az adott dátum után született, érvényesíthető a kamatmentesség, ha a kölcsönszerződést már az örökbefogadást megállapító határozat előtt aláírják.

Ewa szerint:

2019-09-09 - 12:48

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a babavárót csak akkor lehet felvenni, ha a feleség már várandós, vagy akkor is, ha a baba még csak terveben van (jövőre szeretnénk).
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-10 - 09:39

Kedves Ewa!
A babaváró hitel akkor is igényelhető, ha a feleség még nem várandós.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Iratkozz fel hírlevelünkre!