Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

FtKérjük töltse ki ezt a mezőt!
évKérjük töltse ki ezt a mezőt!
Kérjük töltse ki ezt a mezőt!

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

20 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.


Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Mely esetekben szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása?

  A kamattámogatás megszűnik, ha

  – a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket

  – a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel

  – a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli saját háztartásában

  – a házasságukat a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, vagy érvénytelennek nyilvánítják.

  A kamattámogatás megszűnése esetén az Adósoknak a hátralévő futamidőben fizetniük kell a kölcsön támogatás nélküli kamatát. Kamatozóvá vált babaváró hitelnél az adósok a havi törlesztő részletben tőkét, kamatot és kezességvállalási díjat fizetnek.

  A fenti első három esetben történő kamattámogatás megszűnésekor a támogatott személyeknek a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetniük az addig kapott kamattámogatás összegét.

  A fenti utolsó esetben a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége akkor áll fenn, ha a házasság felbontásának időpontjáig a gyermekvállalás nem teljesült.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást?

  Ha 5 éven belül nem születik meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

  A visszafizetési kötelezettsége alól a kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, illetve legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet. E kérelmek elbírálása a kormányhivatal hatásköre.

  A hiteltörlesztésre megszűnik a kamattámogatás, azt az aktuális piaci kamaton kell tovább törleszteni.

  A témában bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Babaváró hitel felvétele után feltétel a közös lakcím?

  Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  931 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Köszönöm a korábbi válaszát. További kérdése is merült fel.
  Abban az esetben, ha használt lakásvásárlására felvettük a CSOK támogatást, CSOK kedvezményes hitelt, piaci jelzáloghitelt, így milyen módon tudunk tovább költözni? Azon felüli technikai része érdekel a folyamatnak, hogy új építésű legyen az ingatlan, nagyobb méretű és drágább. Az “előírt” gyerekvállalás megtörtént, válás nem áll fenn, viszont szeretnénk a lakásból családi házba költözni.
  Előre is köszönöm a választ.
  Üdvözlettel,
  Bianka

  Kedves Bianka!
  A támogatás továbbvitelének feltételeiről az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud Önnek pontos felvilágosítást adni.
  Megoldás lehet még az önkéntes visszafizetés, ez esetben újra igényelhető a CSOK és a CSOK hitel is, ha szükséges kiegészítve piaci lakáshitellel.

  Üdvözlöm.
  A kérdésem a következő volna: az első gyermekünk 2019.06.22-én született, a második kiírt időpontja 2021.11.04. Az első gyermeknél a szülés várható időpontja 2019.07.01. volt. Ebben az esetben van lehetőség fellebbezés, kérelem, egyéb beadására annak érdekében, hogy már az első babát is figyelembe véve 2 gyermek után igényeljük az elengedést?
  Köszönettel,
  Bianka

  Kedves Bianka!
  Fenti esetben információink szerint nincs mód méltányosságra.

  3 éve gyógytornászként dolgozom megyei kórházban. Egyenlőre csak szerződéssel, státuszt nem adnak, csak hitegetnek egy éve. Szerződéses jogviszonnyal megkaphatom-e a babaváró hitelt? 25 éves vagyok, egy hónapja volt az esküvőnk, a párom is dolgozik.
  Várom válaszát, és előre is köszönöm!
  Lakást szeretnénk venni.

  Kedves Krisztina!
  Babaváró hitel felvételéhez legalább egyikük részéről minimum 3 éves TB jogviszony szükséges. A területileg illetékes OEP tud választ adni arra, hogy a náluk nyilvántartott adatok alapján ez valamelyikük részére kiadható-e.
  Ha igen, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram,
  Az után szeretnék érdeklődni, hogy valóban lehetőség van-e a gyermek születését követő benyújtásra a veszélyhelyzet lejártáig.

  Kedves Katinka!
  Erre sajnos nincs lehetőség. Erre az első veszélyhelyzet idején volt mód.

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, ha a terhesség hamarabb fennáll, mint a házasság, akkor is igénybe vehető a gyermekre a babaváró?

  Kedves Evelin!
  A babaváró hitel igénylésének feltétele a házastársi kapcsolat. Amíg nem áll fenn a házasság, addig nem igényelhető a babaváró hitel.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A segítségét szeretném kérni. Gondolkodunk azon, hogy felvegyünk a férjemmel 6 millió forint babaváró hitelt. A kérdésem az lenne, hogy 21 hetes várandós vagyok a 4. gyermekünkkel. Több baba már egészen biztosan nem lesz. Terhesség ideje alatt is lehet igényelni, illetve ha igen, és így, hogy már betöltöttem a 12. hetet egyből kamatmentessé válik? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy időközben ha úgy alakul, lehet minden probléma nélkül végtörleszteni? (Áruljuk a lakásunkat, ha időközben elkelne, végtörlesztenénk. Autót szeretnénk venni ebből a pénzből, a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye nem zárja ki ugye a babavárót?
  Válaszát nagyon köszönöm.

  Kedves Edit!
  A babaváró hitel a várandósság ideje alatt is igényelhető. A várandósság betöltött 12. hete után a babaváró hitel kamatmentessé válik. Ebben az esetben a babaváró hitel már díjmentesen végtörleszthető lesz. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye nem zárja ki a babaváró hitelre való jogosultságot. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Januárban tervezünk házat vásárolni. Babaváró + falusi csok + kedvezményes lakáshitel lenne a vásárlás módja. (1 meglévő, 2 vállalt gyermek).
  Kettőnk jövedelme 485.000 Ft, egy személyi kölcsönünk van, aminek a törlesztőrészlete 21.000 Ft.
  Mekkora értékű ingatlant vásárolhatunk, amire a bank (tervezetten OTP) biztosan megadja a hitelt, feltételezve, hogy az ingatlan minden feltételnek megfelel?

  Kedves Kata!
  Azt, hogy mekkora összegű lakáshitelt bír el az ingatlan, nagyban befolyásolja annak területi elhelyezkedése is. Ahhoz, hogy kérdésére pontos választ tudjunk adni, további információkra lenne szükség mind fedezeti, mind jövedelmi oldalról. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Üdv,
  Angliából költöznénk haza és az a kérdés merült fel bennünk, hogy a külföldi munkaviszony is beszámítható-e a babaváró hitel igényléséhez. Nekem megvan a 6 hónap magyarországi munkaviszonyom, de 6 évvel ezelőttről.
  A külföldi TB igazolásához van egy kitöltendő nyomtatvány, vagy elég az angliai bérszámfejtés felmutatása?
  Illetve a hitel törlesztési futamideje központilag meghatározott vagy az adott banknál mi magunk választhatjuk meg mennyi ideig szeretnénk törleszteni?
  Előre is köszönöm a segítő válaszokat!

  Kedves Balázs!
  Babaváró hitel igénylésénél, amennyiben külföldről térnek haza, akkor elegendő a babaváró hitelkérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónapot magyarországi TB jogviszonnyal igazolni. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat. Az angliai bérszámfejtés felmutatása nem elegendő. Más állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozást az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet által kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával szükséges igazolni. A babaváró hitel jogosultsági feltételeit rögzítő kormányrendelet kimondja, hogy a havi törlesztő részlet összege nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  A babaváró és a jelzálog elengedés egyszerre igényelhető-e? Feleségem július végén tölti be a 12. hetet ikrekkel. Az én kerestem 200e Ft bruttó, nejem 260 bruttó. 10 milliót van esély, hogy megkapjuk? Jelzáloghitelünk tőkéje jelenleg 6 millió, még 8 év, moratóriumot csak két hónapig vettük igénybe, a többi általános feltételnek megfelelünk.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Zoltán!
  A babaváró hitel és a tartozáscsökkentő támogatás nem zárja ki egymást. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Üdvözlöm,
  Külföldi férjemmel és két gyermekünkkel idén nyáron hazaköltözünk Magyarországra. Harmadik gyermekünket jövő év elejére várjuk. Férjemnek júliustól lesz magyarországi TB jogviszonya, én viszont augusztus végéig még alkalmazásban leszek itt Franciaországban. Az állapotomra való tekintettel nem gondolom, hogy könnyen találok majd állást.
  Ebben a felállásban megkaphatjuk a babaváró hitelt?
  Ha nem, akkor ha valami csoda folytan engem felvesznek valahova szeptembertől, akkor még sikerülhet a babaváró hitel felvétele?
  Válaszát előre is köszönve,
  Üdvözlettel,
  Réka

  Kedves Réka!
  Elegendő egyiküknek teljesíteni a – külföldről hazatérők esetében – legalább 90 napos magyarországi TB jogviszonyt. A 3 évből fennmaradó időszak férje franciaországi TB jogviszonyával is igazolható. Amennyiben férje keresete jövedelmi oldalról is elég lesz a babaváró hitel felvételéhez, úgy nem lesz probléma, ha Ön nem fog jövedelemmel rendelkezni az igényléskor.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Ha az első gyermek 5 éven belül megszületett és a pár élt a törlesztés szüneteltetésével, jogosultak voltak rá, de időközben elváltak. A szüneteltetés akkor is él tovább? Vagy a törlesztés megkezdődik?

  Kedves János!
  Válás esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő első törlesztési esedékesség időpontjától szűnik meg a babaváró hitel kamattámogatása, tehát a szüneteltetés időtartama alatt a támogatott személyeknek nincs törlesztési esedékessége, ez alatt az idő alatt – a válásról szóló határozat jogerőre emelkedése ellenére – a kamattámogatás fennmarad. A kamattámogatás megszűnésére a szüneteltetés lejártát követő első törlesztési esedékesség napjától kerül sor.

  Jó estét!
  Engem az érdekelne, amennyiben babaváró hitelt igénylünk párommal adósságrendezésre, megkaphatjuk-e a 10 millió Ft-ot, ha jelenleg párom nettó: 123.000 Ft fizetéssel rendelkezik, én gyest, családi pótlékot kapok: 76.000 Ft. Most havi 40.000 Ft fizetnivalónk van. Ezeknek hátralevő összege: 400.000 Ft körül van.

  Kedves Zsuzsa!
  az elérhető hitelösszegről pontos tájékoztatást előzetes hitelminősítés után tudunk adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  A KHR státusz kizáró tényező a babaváró hitel igénylésénél?

  Kedves Móni!
  Kérdésével kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat. Amennyiben a megadott feltételek teljesülnek, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  A férjem próbaidő alatt igényelheti a babaváró hitelt? 5 hónap a próbaidő a mostani munkahelyén. Nyáron lesz meg a 3 éves tb. Ha nem igényelhető így a hitel, akkor várni kell 3 hónapot pluszba?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Kedves Zsanett!
  Babaváró hitel felvételéhez legalább egyiküknek minimum 3 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni. Próbaidős munkaviszonyból származó jövedelem nem vehető figyelembe, tehát meg kell várni az igényléssel, amíg férjének letelik a próbaidő. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Mindenhol azt olvasom, hogy 10 nap alatt elbírálják a babaváró hitelt.
  Na most nálunk már eltelt a 10 nap, de semmi hír.

  Kedves Tímea!
  A babaváró hitel elbírálásának időtartama 10 munkanap. Hiánypótlás esetén az elbírálás ideje annak időtartamával meghosszabbodik.
  Konkrét választ az érintett bankfiók tud adni Önnek az ügylet részleteinek ismeretében.

  Tisztelt Szakértő!
  He felveszünk 4 millió forintot, amiből 2,1 millió marad az 5. évtől, de nem születik meg a gyermek, akkor csak ez a 2,1 millió lesz piaci kamatozású, illetve kell megfizetni visszamenőleg is a kamatokat, vagy a teljes 4 millió Ft után?
  Olvastam egy másik kérdésre adott válaszukat, azután merült fel ez a kérdés bennem.
  “A babaváró hitel előtörlesztésére is van lehetőség. Ezt bármikor díjmentesen meg lehet tenni. Kivéve, ha a hitelösszeg több mint 50%-át visszafizetik 5 éven belül gyermek születése nélkül. Ez utóbbi esetben a kamattámogatást is vissza kellene fizetni egy összegben.”
  Köszönöm a segítséget.

  Kedves Zsófia!
  Fenti esetben az igénybe vett teljes kamattámogatást is vissza kellene fizetni.

  Tisztelt Cím,
  Segítségét kérném.
  Kérdésem, hogy ha a babaváró hitelből feleségem nevére vettünk lakást, ki fizeti a törlesztőt válásunk után?
  Egy gyermekünk született.
  Köszönettel,
  Zoltán

  Kedves Zoltán!
  Az Önök közötti vagyonmegosztáson és megegyezésen múlik a további törlesztés. Amíg Ön szerepel a babaváró hitelben, addig ugyanolyan mértékben felel a kölcsön visszafizetésért, mint felesége.

  Nem működik a kalkulátor. A lányom 16. hetes, augusztusra várják a babát. 10.000.000 Ft hitelt vennének fel 10 évre.
  Kérnék egy havi várható összeget.

  Kedves Győző!
  A babaváró hitel 10M Ft hitelösszeg esetén nem vehető fel 10 éves futamidőre, mivel a vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy a havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az 50.000 Ft. 20 éves futamidőt megadva megkapják a számolni kívánt törlesztő részlet összegét. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  OTP-n kívül melyik az a bank, ahol passzív KHR-est bevállalnak?

  Kedves Ferenc!
  Nem tudunk ilyen bankról.

  Jó napot kívánok.
  Babaváró hitel érdekelne. Párom sajnos bárlistás volt, ki van fizetve kettő hónapja. OTP a papírt meg is küldte.
  Van rá esélyünk így hitelt felvenni?

  Kedves Gyula!
  Ha a korábbi tartozást maradéktalanul rendezték és nem volt megegyezés, tartozás elengedés a bankkal, valamint a további igénylési feltételek is fennállnak, úgy igényelhető lehet a kölcsön. Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást adnak Önöknek. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  KHR-eseknek is lehetséges a Babaváró hitel?

  Kedves Alexandra!
  Csak abban az esetben, ha a korábbi mulasztást az igénylő 1 éven belül saját maga maradéktalanul rendezte, és ez az információt a KHR jelentés is alátámasztja.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  931
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x