2016. július elsejétől változott az új lakóépületek építésének egyszerű bejelentéssel kapcsolatos építésügyi szabálya. A bejelentést érintő változások az alábbi cikkünkben olvashatók.

Mit jelent az egyszerű bejelentés?

2016 január elsejétől a legfeljebb 300 2 hasznos alapterületű új lakóépületek építése úgynevezett egyszerű bejelentéssel történik. Az egyszerű bejelentés eddig a kormányablakon, az Építésügyi Szolgálati Ponton keresztül történt, illetve közvetlenül az építkezés helye szerint illetékes, az építésügyi hatósági jogkört ellátó jegyzőnek, főjegyzőnek kellett bejelenten

Változás

2016 július elsejétől az építési hatóság részére történő egyszerű bejelentés kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az építkezés az egyszerű bejelentés benyújtását követő naptól számított 15 napos határidő elteltével, tehát a 16. napon kezdhető meg, figyelembe véve az építési naplóval kapcsolatos szabályokat.
Az építtető ügyfeleknek építész tervezőt kell megbízni a tervezői művezetéssel. A kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben kell rögzíteni. A művezetőnek az építkezés folyamatát a helyszínen minimum 6 alkalommal kell figyelemmel kísérnie és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tenni. A lakóingatlan felépítését követően az utolsó helyszíni művezetés során a művezető az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani egyszerű bejelentés esetén?

Változás

 1. július elsejétől egyszerű bejelentés esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet szerinti egyszerű bejelentés másolata
 • az egyszerű bejelentés mellékletét képező, építtető és tervező által aláírt egyszerű bejelentési dokumentáció:
  • Aláírólap tervjegyzékkel
  • Helyszínrajz
  • Kitűzési helyszínrajz
  • Utcakép
  • Eltérő szintek alaprajzai
  • Metszetek
  • Homlokzatok
  • Tartószerkezeti tervek
  • Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
  • Műszaki leírás
  • Tervezői költségvetési kiírás
 • tervezői szerződés (az építtető és az építész tervező között tervezői művezetésre létrejött szerződés)
 • építési hatóság által kiállított, az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentum – 2016. július elsejétől az igazolást kérelemre az építésügyi hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építési hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét.
 • az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozata, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézethez benyújtott, egyszerű bejelentés másolata és annak mellékletété képező dokumentumok megegyeznek az építési hatóság részére benyújtottakkal (banki formanyomtatvány)
 • Költségvetés
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése