2009. szeptember 16-án, az egyes pénzügyi szervezetek által létrehozott Magatartási Kódex a lakossági hitelezéssel kapcsolatosan az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartást szabályozza. A Kódex II. pontja tartalmazza a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit is, melyek részletezésének folytatására kerül sor az alábbiakban:

7.
A bankok és pénzintézetek munkatársaikat időben, megfelelő oktatás keretében felkészítik az egyes termékek és szolgáltatások köréről és kondícióiról. Ez által az ügyfelek valóban hasznos, pontos és a valóságnak megfelelő információkkal láthatják el az érdeklődő ügyfeleket.

8.
Az ügyfeleik életkora tekintetében előírják, hogy az igénylő életkora nem adhat okot a hitelkérelem automatikus elutasítására, valamint meghatározzák, hogy milyen hitelfelvételi lehetőséget tudnak kínálni idősebb igénylőknek, melyek azok az eszközök, amelyekkel csökkenthetik a viszonylag magasnak számító életkorból eredő kockázatukat. Ilyen eszköz lehet egyéb biztosítékok előírása.

9.
Az ügyfelek tudomására kell hozni, hogy adott pénzintézetnél adatainak a KHR (BAR) rendszerben való szereplése a hitelkérelem egyértelmű elutasítását vonja-e maga után. Ha igen, akkor a hitelkérelem benyújtása előtt le kell kérdezni az ügyfél adatait a rendszerben. Ennek célja, hogy megkíméljék az ügyfelet attól, hogy a hitelnyújtó vagy értékbecslő részére indokolatlan költséget megfizessen. Az ügyfeleknek van lehetőségük évente egyszer ingyenes adatlekérésre is. Amennyiben a hitelkérelem nagy valószínűséggel elutasításra kerül, azt a leggyorsabban az ügyfél tudomására hozzák, elkerülve a felesleges bizakodást a jövőbeni pozitív döntéssel kapcsolatban.

10.
Amennyiben a jelzáloghitel igénylése során értékbecslés készül, melynek díját az ügyfél megfizeti, akkor az ügyfél számára biztosítják az elkészült értékbecslés azon részének megtekintését, mely nem tartalmaz üzleti titoknak minősülő adatot. Továbbá az elkészült értékbecslés egy példánya, vagy az abból készült kivonat az ügyfél tulajdonát képezi.

11. A hitelnyújtók vállalják, hogy a hiteligénylők tájékoztatását és felvilágosítását igazoló nyilatkozatot úgy rögzítik, hogy a hiteligénylők szándéka egyértelmű és azonosítható legyen. Majd a nyilatkozat egy aláírt példányát az ügyfelek rendelkezésére bocsátják.
A személyes adatok kezelésére, a KHR tájékoztatásra, az üzletszerzés közvetlen módon történő megkeresés esetére való beleegyezésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a kockázatfeltáró nyilatkozatot abban az esetben lehet egy lapon aláíratni, ha az ügyfélnek lehetősége van megjelölni, hogy mihez járul hozzá és mely pont tekintetében nyilatkozik.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése