2009. szeptember 16-án, az egyes pénzügyi szervezetek által létrehozott Magatartási Kódex a lakossági hitelezéssel kapcsolatosan az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartást szabályozza. A Kódex II. pontja tartalmazza a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit is, melyek részletezésének folytatására kerül sor az alábbiakban:

12.
Abban az esetben, ha az ügyfelet valamilyen megtakarítási termékkel (például unit-linked biztosítással) kapcsolatban tájékoztatják a hitelügyintézők, megfelelő példákkal alátámasztva felhívják az ügyfél figyelmét a felmerülő kockázatokra. Ilyenkor jelentős kockázatot jelent, ha a megtakarítási rész a vártnál kisebb hozamú lesz, mert így az ügyfél befizetései nem, vagy nem teljes mértékben fedezik majd a szükséges törlesztést.

13.
Ha a hitelező előírja a hitelfolyósítás feltételeként valamely hitelfedezeti életbiztosítás megkötését, (kivéve, amikor az ügyfél már a hitelkérelem benyújtása előtt megköti az életbiztosítást), akkor ennek megkötése csak a pozitív hitelbírálatot követen, a kölcsön folyósításának feltételeként történhet. Mindenkor elkerülendő az, hogy az ügyfél egy esetleges elutasított hitelkérelem esetén is, feleslegesen megkösse az életbiztosítást.

14.
A pénzügyi szervezetek vállalják, hogy amennyiben lehetséges (például, nem az adott hiteltermékkel egybekötött biztosítások esetén), az ügyfél szabadon kiválaszthatja a számára megfelelő biztosítást több biztosító társaság életbiztosítási terméke közül.

15.
Állami kamattámogatás vagy állami kezességvállalás mellett igényelt hitelkonstrukció esetén az ügyfelet teljes körű tájékoztatás illeti meg a támogatás, illetve kezesség igénybe vételéről, feltételeiről, mértékéről, valamint arról, hogy amennyiben az államilag támogatott hitel törlesztéskor a kölcsönszerződésben vállalt feltételeket nem teljesíti maradéktalanuk, akkor milyen következményekkel számolhat.

16.
A hitelezőknek tájékoztatási kötelezettségük van – legkésőbb a szerződés megkötésekor - arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleknek van-e módjuk – akár jogszabály alapján, akár egyéb üzleti szempontból – a kölcsönszerződés díjmentes felmondására.

17.
A hitelezők a kölcsönszerződés aláírásakor vállalják, hogy deviza alapú hitel esetén lehetőséget biztosítanak az ügyfélnek a kölcsön devizában történő egyösszegű visszafizetésére.

18.
A szerződés megkötésében közreműködőket tájékoztatják arról, hogy amennyiben a hitelnyújtó által követelésvásárlásra vagy végrehajtásra kerül sor, akkor abban vásárlóként nem engedélyezett a részvételük.

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.