Több pénzintézetnél is van már lehetőség a kamattámogatott felújítási kölcsön igénylésére. A támogatott hitel kamatát illetően nincs különbség a bankok között, a termék egyéb jellemzőiben és a bank által támasztott igénylési feltételekben azonban lehet eltérés. Mutatjuk, milyen alapvető különbségek lehetnek, illetve néhány speciális élethelyzetet is bemutatunk.

Otthonfelújítási hitel állami kamattámogatással

Az otthonfelújítási hitel február elsejétől maximum 6 millió forint összegben és maximum 10 éves futamidővel több hitelintézetnél is igényelhető. A hitel kamata az állam által biztosított kamattámogatásnak köszönhetően 3 %. Ez minden banknál egységes, mint ahogy a törlesztő részlet összege is a maximum futamidő esetén kb. 58 000 Ft/hó.

A felújítási hitel bankonként eltérő jellemzői

Minimális hitelösszeg és futamidő

Az alapvető eltérések a minimális futamidőből és hitelösszegből, valamint az igényléshez szükséges minimális jövedelem összegéből adódnak. Míg a bankok többségénél az igénylés már legalább 100.000 Ft havi nettó jövedelem esetén benyújtható, addig vannak olyan bankok, ahol minimum 150.000, illetve 200.000 Ft-os nettó keresetet kell igazolnunk a benyújtáskor.

Jövedelemvizsgálat szabálya

A jövedelemvizsgálatot a bankok a JTM (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató) alapján végzik. A legtöbb bank e tekintetben a kamattámogatott hiteleknél bevált gyakorlatot alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a felújítási hitelnek és az ügyfelek bármilyen egyéb meglévő kölcsönének (pl. folyószámlahitel, hitelkártya, stb.) havi törlesztő részlete nem haladhatja meg együttes igazolt nettó jövedelmük 50%-át, ha az együttes igazolt nettó jövedelem 500.000 Ft alatti. Amennyiben az együttes igazolt nettó jövedelem összege eléri az 500.000 Ft-ot vagy afölötti, akkor a jövedelem 60%-ába kell beleférnie az összes hiteltörlesztésnek.

Ettől eltérő jövedelemvizsgálati szabállyal is találkozhatunk azonban az otthonfelújítási hitelt nyújtó bankok körében, ahol a fenti 50/60% JTM szabálynál szigorúbb a belső banki szabályozás, vagyis 35/40% JTM-et alkalmaznak.

Fedezetkezelés

Eltérő szabályokat alkalmaznak a bankok az ingatlanfedezet tekintetében is abból a szempontból, hogy nyújtanak-e otthonfelújítási hitelt olyan ingatlanra, amit már egy másik bank lakáshitele terhel.

Vannak olyan pénzintézetek, ahol nem jelent problémát más bank javára bejegyzett jelzálogjog, vagyis elfogadják, ha második ranghelyre jegyzik be jelzálogjogukat. Ez esetben a maximális finanszírozási arány meghatározásánál azonban figyelembe kell venni a másik banktól felvett lakáshitelt is. Ennek figyelembevétele is eltérő módon történik.

Aktuális vagy várható érték?

A fedezetértékelés szempontjából felmerül még egy nem elhanyagolható szempont. Mivel az otthonfelújítási hitel a felújítási támogatás előfinanszírozására szolgál, ezért a bankok azt egy összegben folyósítják, amit egy értékbecslés előz meg a kérelem benyújtását követően. Ennek során a legtöbb bank az ingatlan aktuális értékét állapítja meg és annak figyelembevételével határozza meg a maximálisan nyújtható hitelösszeget.

Itt is találunk azonban olyan pénzintézetet, amely a felújítás értéknövelő hatása miatt nem az ingatlan aktuális értékét veszi figyelembe, hanem várható értéket, vagyis azt az értéket, amit az ingatlan elér a felújítási munkálatok elvégzését követően. Így a maximálisan felvehető hitelösszeg megállapításánál az ingatlannak ezt a várható jövőbeni értékét veszi alapul. Ennek akkor van nagy jelentősége, ha például a célingatlan egy kisebb településen található, ahol eleve alacsonyabb négyzetméterárakkal lehet számolni, vagy esetleg van már egyéb teher rajta, ami egyébként is csökkentené a felvehető hitelösszeget.

Ha aktuális értéket állapít meg a bank, akkor sem folyósítást követően, sem a munkálatok befejeztével nem kerül sor újabb helyszíni szemlére. Várható érték megállapítása esetén azonban a felújítás befejezése után is kimegy az értékbecslő, tehát plusz fedezetvizsgálattal kell számolni.

Kiskorú ingatlantulajdonos

Az otthonfelújítási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkezzen. Magára a támogatásra való jogosultság tehát abban az esetben is fennáll, ha a kiskorú gyermek rendelkezik a jogszabály által előírt 50% tulajdoni hányaddal.
Kérdés, hogy a támogatott felújítási kölcsönt is megkaphatják-e az igénylők olyan ingatlanra, amelyben kiskorúnak is van tulajdonrésze.

E tekintetben is eltérő szabályozással találkozhatunk bankonként. Vannak olyan pénzintézetek, melyek belső szabályzata kizárja a kiskorú tulajdonában, résztulajdonában lévő ingatlan jelzáloghitellel történő finanszírozását. Ezeknél a bankoknál tehát nem érdemes a felújítási hitelt igényelni, mert elutasításra fog kerülni kérelmünk.

Ellenben más banknál elvileg működhet a finanszírozás a gyámhivatal hozzájárulásával. Kiskorú tulajdonos esetén tehát elsőként a területileg illetékes gyámhivatalt kell felkeresni és az elvi hozzájárulás kérdését egyeztetni.

Minimum 1 éves állandó lakcím a támogatott ingatlanban

A felújítási támogatást szabályozó rendelet ugyancsak kimondja, hogy az igénylő(k)nek, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakcímkártya szerinti állandó lakóhellyel kell rendelkeznie. (Kivéve, ha a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül került sor, valamint magzat és az 1 évnél nem régebben született gyermek esetén.)

A kormányrendelet azt is kimondja, hogy otthonfelújítási kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akik – azon túl, hogy a belső banki szabályok alapján hitelképesnek minősülnek – megfelelnek az otthonfelújítási támogatás személyi és jogosultsági feltételeinek is.

Fenti két előírásból következően tehát az otthonfelújítási kölcsönt is csak az tudja igényelni, aki már legalább 1 éve állandó lakcímmel rendelkezik a támogatott ingatlanban. Az 1 éves bentlakásnak – a fenti feltételektől eltekintve – nemcsak a támogatási kérelem, hanem már a kölcsönkérelem benyújtásakor is meg kell felelni. Ez hátrányt jelenthet azok számára, akik csak a közelmúltban jelentkeztek be a már több mint 1 éve tulajdonukban lévő lakásba és a kölcsönből szerették volna előfinanszírozni a munkálatokat.

Hitelt, CSOK-ot is igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Használja ki egyedi kedvezményeinket

Ajánlatot kérek

Otthonfelújítási hitel - személyre szabottan

Szakértőink készséggel nyújtanak tájékoztatást minden érdeklődőnek, aki az otthonteremtési támogatást szeretné igénybe venni és a munkálatok elvégzését a támogatott otthonfelújítási hitelből kívánja előfinanszírozni. Ahogy azt cikkünk is alátámasztja, bankonként eltérő eljárásrenddel találkozhatunk, Szakértőink azonban egyénre szabottan segítenek megtalálni Önnek az optimális felújítási hitelkonstrukciót!

Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Korábban arról érdeklődtem, hogy abban az esetben, ha 2022 februárjában lesz 1 éve, hogy az állandó lakóhelyem, az az ingatlan, amit szeretnék felújítani, felújíthatom-e az ingatlant 2021-ben, és felhasználhatom-e a 2021-es számláimat.
A felújításhoz kölcsönre is szükségem lenne. A bankomnak viszont már most igazolnom kellene az 1 éves állandó lakóhelyet, így a kölcsönt nem tudom felvenni. Van olyan bank, amelynél a hitelt már most is igényleni lehetne?