A legtöbb hitelintézetnek a deviza alapú hitelek vonatkozásában március 1. és április 30. között, forint- és devizahitelek esetén pedig szeptember 1. és október 31. között kell postára adnia az elszámolást. Ha Ön megkapta már bankjától a levelet, felmerül a kérdés, hogyan tovább? Mi a teendő, ha egyetért a levélben foglaltakkal és mit tehet, ha vitatja azt, esetleg nem kapta meg a várt elszámolást.

ELSZÁMOLÁS

Ha Ön egyetért az elszámolással

Ebben az esetben nincsen további teendője, megkapja a banktól a visszatérítést, valamint a kölcsönszerződése a forintosításnak megfelelően módosul. A visszajáró összeg jóváírása a banki értesítő megküldését követően legkésőbb 15 napon belül történik. Az élő hitelszerződéssel rendelkezőknek a fennálló tartozása csökken, a lezárt hitellel rendelkező ügyfeleknek a megadott számlaszámra utalják a pénzt. (Ha Ön nem áll számlavezetési kapcsolatban a bankkal, akkor – a kapott levélben leírtak szerint - nyilatkoznia kell a visszafizetés módjáról (készpénz, utalás), illetve ez utóbbi esetben a számlaszámról.)

Ha kíváncsi az elszámolás részleteire

Az érintett pénzügyi szolgáltatónál az elszámolással, forintosítással kapcsolatban további részletes tájékoztatást kérhet.

Ha nem kapott elszámolást

Ha Ön úgy véli, hogy elszámolást kellett volna kapnia, de ez nem történt meg, akkor panaszával meg kell várnia, míg a hitelintézet valamennyi ügyfelét értesíti, majd ennek tényét 15 napon belül internetes honlapján közzé is teszi, illetve a bankfiókokban kifüggeszti. Ezt követően 60 nap áll rendelkezésére a panasz benyújtására.

Ha nem ért egyet az elszámolással

Amennyiben vitatja az elszámolásban foglaltakat, lehetősége van panasszal élni. Ez kizárólag írásban, az elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül teheti meg.

Ha az ügyfél a panasz benyújtásában akadályoztatva volt – például kórházi ápolás miatt – akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, illetve legkésőbb az elszámolás kézbesítésétől számított 120 napon belül kell panaszát benyújtani. Az akadályoztatást természetesen megfelelő módon igazolni kell.

Az időben beérkezett panaszt a bankok 60 napon belül megválaszolják, a határidő lejárata után érkezett panaszt elutasítják.

Amennyiben az elszámolást nem tudta átvenni – például költözés miatt – de értesült arról, hogy a hitelintézet az elszámolást megküldte, akkor a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, legkésőbb 2015. december 31-ig nyújthatja be panaszát a bankhoz.

Ha nem ért egyet az elszámolási panaszra érkezett banki válasszal

A panaszra érkezett válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulhat. (Akadályoztatás esetén annak megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezhet eljárást a PBT-nél.)

Mely esetekben fordulhat a PBT-hez?

 • Számolási hiba esetén: a kérelemben pontosan le kell írni, hogy melyik adat hibás és mi okozta a számolási hibát.
 • Elszámolási kötelezettségfennállása esetén: ha nem kapott elszámolást, de véleménye szerint jogosult visszatérítésre, akkor ezt Önnek kell bizonyítania, alátámasztva a megfelelő okiratokkal.
 • Késedelmes panasz esetén: ha azért utasították el panaszát, mert elkésett volt, akkor a megfelelő dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a panasz benyújtása határidőben történt. Amennyiben ez beigazolódik, akkor a hitelintézet a panasszal köteles érdemben foglalkozni.

Ha nem ért egyet a PBT határozatával

Ebben az esetben bírósági úton kérhet jogorvoslatot a PBT határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül. (Akadályoztatás esetén annak megszűnésétől számított 30 napon belül, legkésőbb 2016. október 31-ig.) Polgári nemperes eljárás kezdeményezhető a pénzügyi szolgáltató ellen az alábbi esetekben:

 • A hitelintézet az elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.
 • A PBT döntése alapján a hitelintézet helyesen számolt el, de Ön ezzel nem ért egyet.
 • A hitelintézethez benyújtott panasz nem volt késedelmes.

A panasz benyújtásának menete

elszámolás folyamat

FORINTOSÍTÁS

Ha nem kíván élni a forintosítással

Erre csak bizonyos esetben van lehetőség, melyekről ITT olvashat.

A hitel forintosításának mellőzését az elszámoló levél kézhezvételét követően 30 napon belül lehet írásban kérni a hitelintézetnél az előírt feltételek valamelyikének teljesülése esetén. Adóstársak esetén az összes adóstárs együttes, egybehangzó nyilatkozata szükséges.

A hitelintézet ezen igényt 30 napon belül elbírálja. Ha megfelel a feltételeknek, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat 60 napon belül megküldi. Ellenkező esetben a hitelszerződés a forintosítási feltételeknek megfelelően módosul.

Ha nem ért egyet a forintosítással

30 napon belül írásban panaszt tehet a pénzügyi szolgáltatónál. Késedelmes panasz esetén a hitelintézet elutasítja panaszát akkor is, ha esetlegesen Önnek lenne igaza. Panaszára 60 napon belül köteles válaszolni a hitelintézet.

Ha nem ért egyet a forintosítással kapcsolatban kapott banki válasszal

A panasz eredménytelensége esetén a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kérheti 30 napon belül.

Mely esetekben fordulhat a PBT-hez?

 • Ha nem kapta meg határidőben a forintosítással kapcsolatos dokumentumokat.
 • Ha vitatja az átváltást, a kamatszámítást, vagy a törlesztési táblázat adatait.
 • Ha panasza a hitelintézet szerint késedelmes volt.

Ha a forintosított hitelt nem szeretné fenntartani

A forintosítást követő 60 napon belül Ön felmondhatja hitelét, azonban a felmondást követően 90 napon belül rendeznie kell a teljes tartozást.

Amennyiben a visszafizetés hitelkiváltással történik:

 • A felmondással érintett hitelintézet semmilyen díjat, költséget, jutalékot nem számíthat fel.
 • Ha az új hitel HUF alapú, célja és összege megegyezik a régi hitelével, nem kell megfelelni a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutatónak (JTM).
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

29 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Azt szeretném kérdezni, hogy a pénzintézettől kapott részletes táblázat értelmezésére hol lehetne tájékoztatót kapni? A táblázat rengeteg adatot tartalmaz, de nem pénzügyi szakemberként nehéz azt értelmezni.

Lakásvásárláshoz 2008-ban felvettünk 13.000.000 Ft-ot, azóta már befizettünk 11.000.000 Ft-ot. Az elszámolást követően a bank még mindig követel 15.000.000 Ft tőkét + 7.000.000 Ft kamatot. Lehetséges ez? A végén a lakásunk 33.000.000 Ft-ba fog kerülni??? Benyújtottuk a panaszt a bank felé, de még nincs válasz. Milyen felsőbbrendű felügyelőséghez érdemes fordulni, mert ez az összeg irreális.

Van egy lakáshitelünk svájci frank alapú, amit már felmondtak a Raiffeisen Banknál. Most a behajtási csoportnál van az ügy. Kaptam egy elszámolást miszerint forintra váltva 10 millió a hitelem. Telefonon beszéltem a behajtási csoporttal, mivel már a banknál nem látták az ügyünket. Azt mondták, ha egy összegben kifizetek 1.240.000 Ft-ot három hónapon belül, megszűnik a hitelem végleg.
Létezik ilyen ezt szeretném tudni?

Üdvözlöm Önöket!
Kb. 2 éve – fizetési nehézségeink miatt – nemfizetés, felmondta az UniCredit Bank szerződésünket. Majd ezután végrehajtó útján tiltani kezdte fizetésemet. Közben nyugdíjas lettem és a napokban a forintosításra vonatkozó "ajánlatot is kaptam". Ebben a levélben 4.788.500. Ft-ban állapítja meg a tartozást, illetve jelez egy dátumot ilyen címen: Kölcsönszerződésének lejárata az elszámolást és forintosítást követően: 2026.07.15. – Kérdéseim: mit jelent ez? – most akkor van kölcsönszerződésem? – elvileg nem elveszíthető öregségi nyugdíjam van és szeretném törleszteni a tartozást – van esélyem Önök szerint egyezkedni a bankkal?
Tisztelettel és köszönettel várom válaszukat!

Kedves szakértők,
Van egy deviza (CHF) alapú autóhitelem, amihez nemrég kaptam meg a részletes elszámolási adatokat.
A szerződés a referencia kamatlábat így határozza meg: A mértékadó kamatláb a londoni bankközi piacon a mértékadó devizanemben 3 havi időtartamra jegyzett, a Reuters monitor megfelelő oldalán naponta közzétett kínálati referencia kamatláb.
Az ügylet kamatlábról pedig ezt írja: A kalkulációs kamatláb az 1 hónapos bankközi referencia kamatláb + 4%.
Az elszámolási táblázatban ezek ellenére az ügyleti kamat BUBOR + 4%.
Kérdésem az lenne, hogy ez jogos-e? Lehet-e CHF alapú hitelnél a kamat BUBORhoz kötve?
Köszönöm válaszukat.

T. Hitelnet!

Köszönöm válaszukat, sajnos fogyasztóvédelmi kérdéssel kapcsolatban nem illetékes a PBT!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület nem minősül hatóságnak, nem ad ki állásfoglalást, tájékoztatást, hanem a pénzügyi szolgáltatóval fennálló egyedi szerződéses jogvita esetén jár el, a Felek által az eljárás keretében kötött egyezséget hagyja jóvá végrehajtható határozatával, vagy a Kérelmező által indítványozott konkrét kérelemben hoz döntést.

Amennyiben Ön nem egyedi szerződéses jogvitával kapcsolatban, hanem a fogyasztóvédelmi jogszabályok esetleges megsértése miatt kíván fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezni, kérjük megkeresését küldje a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ részére. Ezt az [email protected] címen, illetve a elérhetőségen teheti meg. A fogyasztóvédelmi eljárásokkal kapcsolatban további tájékoztatást telefonon a számon tudnak kollégáink nyújtani.

Mi úgy kaptuk a jelzáloghitelt, hogy tisztán fedezet alapon, nincs jövedelmünk. (gyes-szociáis ellátást kapunk). A Bank pedig havi jövedelmet, törlesztést vár el tőlünk. A Bank szerződésének teljesíthetősége a részünkről nem állt fenn, már a hitel kiadásakor sem.

Hogyan léphetünk tovább?

Bementem ma a helyi OTP-hez /Zalaszentgrót/. Vittem a kitöltött formanyomtatványt, hogy nem kívánok élni a forintosítással, mivel 2018. nov. 04-én lejár a hitelem, s a forintosított hitel induló kamata magasabb az eredetinél. Majdnem kiröhögtek! Közölték, hogy ilyennel még nem találkoztak, s már forintosítva van a hitelem márc. 21 óta. Az elszámolási tájékoztatót ápr. 28-án kaptam meg, a 30 napon belül vagyok.
Mit tehetek? Megéri-e nekem a forintosítás?
Tisztelettel:
Éva

Kamat elszámolás különbözetben nemleges választ kaptam, mivel vállalkozóként vettem fel hitelem. Én nem számoltam el se áfát, se benzint és egyéb költséget. Nem vittem be az autót vállalkozásomba. Az autóvásárlásnál meg kellett adni a munkahelyem, de a kamat elszámoláshoz nincs köze, hogy mit dolgoztam. 8 éve nyugdíjas vagyok, 5 éve a vállalkozásom sincs meg.
Kérem reklamációm felülvizsgálását. Üdv.
János

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődök a Pénzügyi Békéltető Testület csak az elszámolással kapcsolatos vitákat tárgyalja az ügyfél és a bank között, vagy korábbi, törvényeknek nem megfelelő az ügyfélre nézve rossz hitelkihelyezési, tehát hitelezési gyakorlattal kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekben is kehet fordulni a Békéltető Testülethez?
Mindenképp van egy sorrend a bíróság előtt-gondolom.
Tisztelettel: János

Tisztelt szakértő!
Kaptam levelet a Raiffaisen Bankból, hogy 298.000 Ft visszafizetésre vagyok jogosult. Nyilatkoztam, hogy készpénzben kérem a kifizetést 15 napra kaptam időpontot a pénz felvételéhez. Mikor bementem felvenni, azt mondták, hogy törvényileg nem tudnak kifizetni, mert kölcsön nemfizetés miatt a Reg-Finance KFT. vette át a kölcsönt. És hogy nekik utalják el a pénzt. Valóban van ilyen törvény? Mert a kedvezményezett én vagyok, nekem lett kiállítva a visszafizetés.
Hogyan kaphatja meg egy 3. fél a pénzt?

Köszönöm szépen a választ.

Tisztelt Cím!
Elküldtük a Lombard Lizing cégnek a már lejárt szerződés felülvizsgálatát és kértük az elszámolás megküldését.
A levélben mindent részletesen leírtunk, megküldtük a bankszámlaszámot is, ahova utalhatnak.
Erre a mai napon az alábbi levél jött tőlük :
“Mivel Ön jelezte, hogy az Értesítő Törvényi elszámolás hatálya alá nem tartozó (ez érdekes) szerződésről elnevezésű levelünk tartalmával nem ért egyet, kérjük, a mellékelt nyilatkozatot (szám szerint 2 db.) kitöltve visszaküldjük.
A nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza :

1. nyilatkozni kell az finanszírozás időpontjában mi volt az eszközvásárlás célja,részletes kifejtést kérnek,
….. holott megjegyzem mint az előző levelemben is írtam, magánszemélyként vette fel a kölcsönt az autóra, semmiféle elszámolást, áfa visszatérítést nem igényeltünk utána.
2. továbbá kérik nyilatkozzunk, hogy igényeltünk-e vissza áfát stb.

Sérelmesnek tartom, hogy a nyilatkozatukban újabb magyarázatot követelnek, hogy milyen célra vettem meg a férjem a 15 éves haszongépjárművet, és azzal fenyegetnek, hogy amennyiben nem töltöm ki hiánytalanul a nyilatkozatot, és május 12-ig nem küldjük meg részükre, úgy elfogadottnak tekintik az “értesítő törvényi elszámolás hatálya alá nem tartozó szerződésről elnevezésű dokumentumban foglaltakat, magyarán elfogadom, hogy nekünk nem jár az elszámolás és visszatérítés.

Mi ilyenkor a teendő ? Egyértelmű, hogy az egész időhúzás, és nem akarnak fizetni! Mit tehetek én, milyen lépéseim vannak az ügyben, mert most mondták be a rádióban, hogy többen panaszkodnak, hogy a Lombard nem akar fizetni!

Kérem sürgős segítségét, mert a nyilatkozatokat május 12-ig kell visszaküldenünk.
Köszönettel: Erika

Azt szeretném megkérdezni, hogy létezik-e olyan lista, ahol azok a pénzügyi szervezetek megtalálhatók amelyek beleesnek a tisztességtelen elszámolást folytató intézmények közé? Nekünk egy 2007-ben megkötött és 2012-ig tartó gépkocsi lízing szerződésünk volt, amire a lízing cég (mely azóta már 2x jogutódlással, de más céggé vált) azt a tájékoztatást küldte, hogy véleményük szerint rájuk nem vonatkozik az elszámoltatás, mert nem sértettek törvényt a kamatváltoztatással és az árfolyam elszámolással kapcsolatban?
Hová lehet fordulni, hogy a saját konkrét esetünket felülvizsgáltassuk, hogy a kamat emelések mértéke és az elszámolási árfolyam megfelelően lett-e elszámolva, vagy a lízing cég számára tisztességtelenül előnyösen?

Tisztelt Címzett!
A mai napon kaptam meg a jelzáloghitelemmel kapcsolatos elszámolást.
A hátralévő tartozásom összege 1.920.324 Ft. A törlesztő részletem 37.407 Ft-ra módosul, ha az intézménynél maradok, a szerződés pedig 2021.03.04-én jár le. Ez egy 15 éves futamidejű jelzálogkölcsön.
A forintosítással kapcsolatban van kérdésem. A tájékoztatóban szerepel egy olyan kitétel melyben ezt írják:
„Az Ön kölcsönszerződése a forintra váltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat, amely alapján Ön megfelel a 4. pontban foglalt feltételeknek.
A 4. pont azoknak szól, akik nem kívánnak élni a forintosítás lehetőségével.
Ha a 4. pont alapján én nem kívánok élni a forintosítás lehetőségével, akkor engem milyen hátrányok érhetnek?
Köszönöm a válaszát!

Tisztelt Szakértő!
A svájci frank alapú hitelem 2003 novemberében vettem fel, 6 évre, maradványértékesen, amit szerződésmódosítással 2009-ben, fizetési ütemezés módosításával meghosszabbítottak még 4 évre, tehát összesen 10 évig fizettem a hitelt. (2013. okt.) A törvény szerint nem vagyok jogosult az elszámolásra, viszont miben különbözik az én hitelem azokétól, akik 2004 május 1-e után kötötték. Ugyanazokat a kihágásokat követték el velem is. Diszkriminációnak és igazságtalannak érzem, hogy pár hónap miatt nem jár az elszámolás.
Hova fordulhatok? Kérhetek-e bármilyen kártérítést? Merre indulhatok egyáltalán? Ki tud segíteni?
Köszönöm!
Üdvözlettel.