Érdekelne, hogy a lízingelt lakásunkra zárt végű lízing esetén miért kell fizetnünk építményadót? Széljegyként már 1/2 -1/2 arányban fel van tüntetve a tulajdoni lapon, hogy mi leszünk a tulajdonosok. És a bank félévente 30.000.- Ft építményadót valamint + 8000.- Ft továbbszámlázási díjat számláz ki nekünk. Voltunk már bent az önkormányzatnál, hogy befizetjük a második félévre eső adót, hogy legalább azt a 8000.- Ft plusz költséget megspóroljuk magunknak, de azt mondták, hogy azt nem fizetheti más be, csak az OTP Lízing. Nekik kell kiszámlázniuk. Ez így mennyire törvényes?
Timi

Kedves Timi!

Irodánk hiteltanácsadással foglalkozik, így adóügyekben nem vagyunk illetékesek. Kérdésével célszerű volna adószakértőt megkeresni vagy a lízinget nyújtó bankhoz fordulni.

 

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

3 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Üdvözletem.
A lízingelt lakás után miért kell építményadót fizetni? Lehetséges-e ezt elkerülni? Ha igen, mi kell hozzá a lízingelő banktól?
Előre is köszönöm!
Itt helyileg van kommunális adó!

Egyszerű a válasz: mivel a lízingbevevőnek a lizingtárgy feletti használat joga (Ptk. 165. §) nincs bejegyezve a telekkönyvi nyilvántartásba, így az építményadó, mint helyi adó jogalanya NEM lehet!!!

Jelenleg a (lakás)lízingnek nincs egységes törvényi háttere, a lízingügyleteket elsősorban adó- és pénzügyi szabályok, illetve jogalkalmazási gyakorlati útmutatók (bírósági határozat, APEH-iránymutatás) segítenek meghatározni, értelmezni. A Legfelsőbb Bíróság és az APEH több iránymutatása szerint a lízing adásvétellel összekapcsolt bérleti szerződés. A lakáslízing a futamidő alatt a bérleti jellegénél fogva tehát ugyanolyan megítélés alá esik, mint a klasszikus lakásbérlet.
DE a Hpt. 2. sz. melléklet 11. pontja alapján a pénzügyi lízing fogalommeghatározásából és a lízingcégek ASZF-jéből következik, hogy a magánszemélyt megilleti a lízingtárgy feletti birtoklás és használat joga, a lízingbeadót pedig a lizingtárgy feletti rendelkezés (tulajdon jog). Vagyis a lízingbevevőnek (magánszemélynek) a lízintárgy felett korlátolt dologi (a használat) joga áll fenn. (néz utánna a dologi jog triászának!) A lízing futamideje során a lízingbevevőnek tulajdonosi jogai vannak, vagyis a használatba adással ő viseli a kárveszélyből eredő kockázatokat, valamint jogosult az ingatlan hasznainak szedésére és viseli a terheit. A lakáslízing egy speciális “haszonbérlet”. A “viseli a terheit” kitétel nem határozza meg a hogyant: közvetlenül (átvállalás) vagy áthárítás (+Áfa). Emiatt folytatok egy vitát a saját lízingbe adómmal. Aki a “kockázat” miatt nem akarja a használat jogának telekkönyvi bejegyzését engedélyezni.

A lízingtárgy feletti birtoklás és használat joga a vagyonértékű jogot, a használat jogát (személyes szolgalom), ennek a jogosultságnak a gyakorlásának alanyát határozza meg.
A Ptk. 165. §-a alapján a használat jogánál fogva a jogosult a dolgot a saját, valamint együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és hasznait szedheti. A használat jogának gyakorlása másnak nem engedhető át. Egyebekben a használat jogára a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni.
Ez alapján a haszonélvezet szabályait alkalmazva a Ptk. 158. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Lakáslízingszerződés alapján használat azzal keletkezik, hogy a lízingtárgyat átadják, az ingatlanra (lízingtárgyra) vonatkozó használat jogát pedig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik. A Ptk. 158. § (2) bekezdése alapján a jogszabályon alapuló használat jogának bejegyzése is kötelező ugyan, de nem konstitutív, hanem csupán deklaratív hatállyal. A telekkönyvi bejegyzés elmulasztásának a következménye az, hogy a használat a lízingtárgynak csak rosszhiszemű vagy olyan megszerzőjével szemben érvényesíthető, aki a lízingtárgyért ellenszolgáltatást nem adott. MIT JELENT ez: a lízingcég együttműködésén múlik az, hogy a használat joga (korlátolt dologi jog) telekkönyvi bejegyzése megtörténik-e, de ez a lízingbevőnek a használat jog bejegyzéséért 6.600,- HUF + vagyonszerzési illeték megfizetésébe kerül.