A lízingügylet pozitív elbírálásának feltétele, hogy az ügyletbe megfelelő ingatlanfedezet kerüljön bevonásra. A lízingügylet célja, vagyis a lízingtárgy kizárólag hazánk területén található, önállóan forgalomképes lakás, családi ház, hétvégi ház, vagy üdülő lehet. Bankpartnereink által nyújtott lízing esetén lehetőség van az előbbi ingatlanokhoz kapcsolódó tároló vagy garázs finanszírozására is.

A lízingügylet fedezetével szemben lényeges előírás, hogy tényleges helyzete és a tulajdoni lapon szereplő státusza összhangban legyen. A lízingtárgy műszaki állapotának véglegesnek kell lennie és rendelkeznie kell jogerős használatba vételi engedéllyel, kivéve a projekt keretén belül megvalósuló lízing esetét.

A lízingügylet bírálatához szükség van a fedezetül felajánlott ingatlan hiteles tulajdoni lapjának másolatára – amely nem lehet 30 napnál régebbi – valamint családi ház, sorház, vagy ikerház esetén 90 napnál nem régebbi térképmásolatra.

Használt lakás lízingje és visszlízing esetén az ingatlanon szereplő alábbi terhek fogadhatók el: telken lévő szolgalmi jog, vezetékjog, földmérési jelek használati joga, bányaszolgalmi jog, telek átalakítási és építési tilalom, egyéb építési korlátozás, mely lakásépítés esetén nem akadályozza az építési szándékot.

Projektfinanszírozás keretében épülő új ingatlanok esetén az utolsó vételárrész kifizetésekor az ingatlannak tehermentesnek kell lennie. A tehermentesség biztosítékául be kell kérni a finanszírozó banktól a törlési szándéknyilatkozatot.

Normál lízing és magánszemély eladó esetén az ingatlan tulajdoni lapján a fenti terheken kívül az alábbi terhelések szerepelhetnek, melyeket azonban az első vételárrészből tehermentesíteni kell: illetékhivatali tartozás, hazánkban bejegyzett bank vagy pénzintézet által refinanszírozott pénzügyi vállalkozás vagy egyéb hitelintézet által nyújtott hitelek, osztrák bankok által nyújtott kölcsönök. Egyéb jelzálogjoggal biztosított hitel kiváltása nem lehetséges.

Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan abban az esetben lízingelhető, ha a lakóingatlan önállóan is forgalomképes, a többi ingatlantól műszakilag elhatárolt és önálló bejárattal valamint külön mérőórával rendelkezik. Szükséges mellékelni közjegyző vagy ügyvéd által készített használati megállapodást is, illetve a tulajdonostársak elővásárlási jogáról lemondó nyilatkozatát.

Kiegészítő ingatlanfedezet bevonására visszlízing esetén nincs lehetőség, egyéb esetben legfeljebb egy plusz ingatlan vonható be fedezetként, melynek hitelbiztosítéki értéke eléri legalább a 3 millió forintot. A fedezet tulajdonosának nem kell a Lízingbevevő hozzátartozójának lenni. A kiegészítő fedezetre azonban a teljes finanszírozott összeg bejegyzésre kerül.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése