Külföldön dolgozók nem kaphatnak babaváró hitelt?

Töretlen az érdeklődés a július elsejétől igényelhető babaváró hitel iránt, ami – 3 gyermek születése esetén – akár vissza nem térítendő támogatássá is alakulhat a futamidő során. E hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet már korábban kihirdetésre került. Így mindenki számára ismert lehet az a feltétel, hogy a jogosultsághoz legalább 3 éves munkaviszonyt szükséges igazolni. Kevesebben lehetnek azonban tisztában azzal, hogy a 3 éves jogviszony számítása során a külföldi munkaviszony csak korlátozottan vehető figyelembe! Mutatjuk a részleteket!

Babaváró hitelhez szükséges munkaviszony

Babaváró hitel igénylése esetén – legalább az egyik házasfél részéről – az alábbi, minimum 3 éves, folyamatos jogviszony fogadható el:

a) magyarországi TB jogviszony – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a alapján,

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok, vagy

c) magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintett házasfél keresőtevékenysége alapján valamely más államban fennálló TB jogviszony

A 3 éves jogviszony számítása

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 3 éves időszak számítása során:

  • A fenti a), b) és c) pontok egymást követő időszakai összeadódnak.
  • Folyamatosnak tekinthető az időszak, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  • A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.
  • A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie

A Tbj. 5. § (1) bekezdés fent nevezett pontjai a következők:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban,  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,

f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott – közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

h) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már    megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

j) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben    meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy,

Összegzés

A babaváró hitel iránti kérelem benyújtásakor az igénylő a fenti pontok valamelyike alapján kell, hogy biztosított legyen. A Tbj. 5 § (1) bekezdés szerinti pontjai magyarországi TB jogviszonyt jelentenek. Ennek értelmében a hitelkérelem benyújtását megelőző fél évben csak a magyarországi jogviszony fogadható el, a külföldi nem. Aki tehát a kérelem benyújtásakor külföldön dolgozik és a házastárs részéről sem igazolható fenti jogviszonyok valamelyike, az sajnos nem lehet jogosult a hitelre. Az elvárt féléves magyarországi munkaviszonyt megelőző időszakban szerzett külföldi TB jogviszony azonban természetesen beszámítható a jogosultsági időbe.

Kérdések és válaszok online

Hitellel és támogatással kapcsolatos további kérdéseit online is felteheti!Utolsó módosítás: 2021. január 05. kedd


Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézés is a mi dolgunk.

Ajánlatot kérek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
56 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kedves Hitelnet!
Nem értem pontosan a dolgot.
Az összegzésben ez áll: “Ennek értelmében a hitelkérelem benyújtását megelőző fél évben csak a magyarországi jogviszony fogadható el, a külföldi nem.”
Majd itt alattam, Doniz kérdésére a válasz:
“Külföldről hazatérők esetében legalább 90 napos magyarországi TB jogviszonynak meg kell lenni.”
Alatta Viktóriának a válasz: “A babaváró hitelkérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napban magyarországi TB jogviszony szükséges”

Üdv.
Párommal 3 éve dolgozunk külföldön folyamatos tb jogviszonnyal. Babánkat augusztus 19-re várjuk. Magyarországon mindkettőnek van bejelentett lakcíme. Áprilisban tervezzük a polgári esküvőnket.
Szeretnénk élni a babaváró hitellel, így arra gondoltunk, hogy párom KATA-s egyéni vállalkozást indítana most februártól. Jól gondoljuk, hogy ezáltal a 90 napos tb jogviszony igazolva lenne, ha mondjuk júniusban igényelnénk a hitelt?
Válaszukat előre is köszönjük!

Férjemmel idén tervezzük a haza költözést Magyarországra. Viszont a férjemnek nincs folyamatos Tb jogviszonya, nekem van külföldi Tb és munkaviszonyom is. Itt viszont a külföldi Tb-ből kijelentkezem, hogy legyen magyar Tb. Várandós vagyok és otthon munkába nem tudok állni, viszont a külföldi munkaviszonyom él, így is igényelhető a Babaváró hitel?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdv,
Érdeklődnék, hogy a külföldi (Angliai) magánvállalkozói jogviszony beleszámítható-e a 3 évbe?
Köszönettel,
Viktória

T.ím!
Gyermekem több éve külföldön dolgozik. Van itthoni bejelentett lakcíme. A német “Gyes” lejárta után a Covid miatt elvesztette a munkáját, munkanélküli segélyt kap. A párja folyamatos munkaviszonyban dolgozik Németországban. Amennyiben a lányom januártól munkaviszonyt létesít itthon, jelentkezhet-e babaváró kölcsönre? Jelenleg ismét kisbabát vár, aki elvileg június 20. körül jön a világra.
Várom szíves válaszukat.
Köszönettel.
Andrea

Üdvözlöm,
férjem amerikai, magyar munkaviszonnyal, én megfelelek minden feltételnek.
Igénybe vehetjük így a babaváró hitelt? Albérletben van bejelentve, magyar lakcímkártyája nincs.
Köszönöm.

Szép napot!
Párommal az elmúlt pár évben utaztunk, neki 2019 október közepe és december közepe között volt külföldi szerződése, illetve idén januártól 2021 végéig szintén külföldön, ezután szeretnénk hazatérni és amint lehet kiváltaná az őstermelőit vagy vállalkozóit. Így megkaphatjuk a babaváró hitelt? Illetve szükséges kijelentkezni Magyarországról? (Eddig nem tettük meg, mert magunk után fizettük a TB-t, de aztán kiderült, hogy az nem számít.)

Kedves Angéla!
Ha maguk után fizetik a TB-t itthon, az valóban nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Így a Babaváró hitel igénylésnél ez nem fog számítani, hogy itthon fizették maguk után a Tb-t.
Az igényléshez 3 éves folyamatos TB jogviszony szükséges, ebbe a külföldi munkaviszony is beleszámít, azonban a 3 évben maximum 30 nap megszakítás lehet.

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, ha nekem megvan a 3 éves folyamatos TB jogviszonyom, de jelenleg GYED-en vagyok és mellette nem dolgozok. A férjem viszont dolgozik, de Ausztriában, így az ő keresete igazolható csak. Akkor mi megfelelünk a babaváró támogatás elvárásainak?!
(a többi szempont tisztázott)
Üdv: Julcsi

Kedves Júlia!
A GYED önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, így csak akkor teljesül Önnél a 3 éves TB jogvszonyra vonatkozó feltétel, ha munkaviszonya nem szűnt meg.
Nem jelent problémát, ha férje keresete igazolható, és Ön rendelkezik jogosultsághoz szükséges 3 éves TB jogviszonnyal.

Üdvözlöm! A férjem és én külföldön dolgozunk, de rendelkezünk magyarorszagi lakcímmel! Az lenne a kérdésem, hogy megigényelhető így is a babaváró támogatas, ha a külföldi Tb jogviszonyt igazolni tudjuk? Tervben van a hazaköltözés Magyarországra 2 éven belül, de már most szeretnénk megigenyelni a babaváró hitelt! Lehetséges ez?

Kedves Nóra!
Külföldről hazatérőknek a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napban már magyar TB jogviszonyt kell létesíteni.

Üdvözletem!
Kérdésem az lenne, hogy férjem 7 éve Ausztriában dolgozik. Én itthon dolgoztam, egy darabig fizettem magam után a Tb-t, ügyfélkapun lekértem a biztosítási jogviszonyom, amiben azt írták, a babaváró hitel xy §-nak megfelel, a hitel tanácsadó pedig azt mondta nem, ez így nem jó.
A kérdésem az lenne, hogy lehet olyat, hogy a férjemet kiegészítő munkaként itthon bejelentik 1 órába és marad az osztrák 8 óra?

Szép napot!

A feleségem 2 éve folyamatosan válalkozik Magyarországon (magyar állampolgár). Én 1 éve válalkozom Szlovákiában (szlovák állampolgár vagyok szlovák lakcímmel). Előtte mind ketten alkalmazottként dolgoztunk, ki-ki a saját országában. Jogosultak vagyunk a babaváró hitelre?

Illetve mi lenne szükséges ahoz hogy jogosultak legyünk? Elég lenne ha lenne magyar bejelentett lakcímem?

Köszönöm!

Kedves Sebastián!
A leírtak alapján felesége TB jogviszonya elfogadható, ha nincs benne 30 napnál hosszabb megszakítás. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

Olyan kérdésem lenne, párommal mind2-en külföldön születtünk. Párom lassan 3 éve lakik kint, jövő nyáron lesz meg a 3 év, hogy itt dolgozik. Én jövőre leszek 2 éve és a babavárónál úgy írja, hogy Tb 3 év kell legyen, onnan számítják a tb-t amikor elkezdett ott dolgozni vagy amit a Taj kártyán ír? Mert a Taj kártyát 2018. június. 08-án állították ki. Például ha jövő áprilisban összeházasodnak és gyermek a 3 év Tb viszony előtt összejönne pl. 1 hónappal, akkor eben az esetben mi a tendő, akkor is bírom a babavárót felvenni? 🙂

Páromnak három, nekem két éves küldföldi munkaviszonyunk van. Körülbelül fél éve költöztünk haza és a közeljövőben szeretnénk vállalkozást indítani, majd azzal egyidejűleg kérelmezni a babaváró hitel is.
Kérdésem az lenne, hogy fél évnyi munkanélküliség után megkaptatnánk-e?

Szép napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbiak szerint jogosultak leszünk-e a babaváró hitelre?
3 éves TB jogviszonyom rendben van, de mivel jelenlegi munkáltatóm szlovák, ezért mostantól 6 hónapig a szlovák 8 órás munkám mellett 4 órában be leszek jelentve egy magyar cégbe is. A 180 nap lejárta után szeretnénk beadni az igénylést.
Köszönöm szépen a választ.
Klaudia

Kedves Szakértők,
érdeklődnék, hogy a mi speciális esetünkben fennáll-e a jogosultság a babaváró kölcsönre.
Én 2019-ig Magyarországon dolgoztam. 2019 tavasza óta dolgozom külföldön, EU-n belül, a magyar társadalombiztosításból azonban már négy éve kijelentkeztem, mert a munkahelyem nemzetközi szervezetnek minősül. Feleségem magyarországi munkaviszonya 2019 év végén megszűnt, a tb-t azóta fizeti. Mindkettőnknek van magyarországi lakcíme.
Mindketten magyarok vagyunk, minden egyéb feltételnek megfelelünk.
Igényelhetünk babaváró kölcsönt? A tb-feltétel azt jelenti, hogy nem vehetjük igénybe az adott EU-s ország társadalom-biztosítását, ahol élünk?
Köszönöm válaszukat.

Mi megkaptuk már a hitelt tavaly, de férjem a következő hónaptól külföldön fog dolgozni (EGT tagallamban). Állandó magyarországi lakcíme nem fog valtozni, sőt tartósan sem lesz kint, mert ingazni fog. Jövedelmét nem itthonról és nem forintban, hanem euróban fogja kapni.
Ez szerződésszegésnek minősülne? Vagy lehet devizaszámlát is megadni a feltetelek további teljesítése érdekében?
Válaszukat előre köszönöm!

Üdvözlöm!
Amennyiben megkapjuk a babaváró hitelt, továbbra is bejelentett magyarországi lakcímmel vállalhatunk-e mindketten külföldi bejelentett munkát (átjárással)?
Köszönöm válaszát!

Üdvözlöm,
Férjem és én Angliában élünk. A férjem külföldi állampolgár, és több mint 10 éves külföldi munkaviszonya van, nekem több mint 7 év szintén külföldi munkaviszonyom. Jelenleg, azaz 2018-tól én egyetemi hallgató vagyok külföldön. Mindketten rendelkezünk mo-i bejelentett lakcímmel. Az egyetemi tanulmányaim miatt azonban egyelőre külföldön kell tartózkodnunk.
A kérdésem az lenne, ha Magyarországon egyéni vállalkozóként bejelentem magam, de továbbra is külföldön tartózkodunk, ebben az esetben igénybe vehetjük-e a babaváró hitelt?
Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözletem! Egy nagyon speciális kérdésem lenne: Én magyar állampolgár vagyok, feleségem kettős állampolgár (amerikai-magyar). Nekem bőven megvan már a 3 év munkaviszonyom, és az egyéb feltételeknek is megfelelünk. Feleségem 13 hetes várandós. Fel szeretnénk venni a hitelt, de augusztusban egy évre az Egyesült Államokba szeretnénk költözni. Szigorúan egy évre, mert csak annyi a cél, hogy a feleségem befejezze a kint megkezdett tanulmányait. A baba kint fog megszületni, de a születése után fél évvel vissza fogunk költözni. Ő meg fogja kapni kint az amerikai állampolgárságot, de a hazaköltözésünk után a magyart is, és meglesz neki minden egyéb magyar papírja, ami kell.… Továbbiak »

Üdv.
Az lenne a kérdésem, jelenleg személyi kölcsönt fizetek még 4 évig és az érdekelne, hogy ha felvennék a férjemmel a babavárót, hogy abból egyben ki lehetne-e fizetni a 4 évig fizetendő őszeget, a többit meg lakáskölcsönbe önerőbe, ez így lehetséges-e?
Köszönöm szépen a választ előre is.

Üdv!
Olyan kérdésem lenne, jelenleg a párommal itt dolgozunk Magyarországon és az lenne a kérdésem, hogy a babaváró hitelből külföldön vennék házat, hogy ez lehetséges-e, meg a babaváró hitel igénylésére mi a kiszabott korhatár?

Kérdésem az lenne, hogy ha van 7 éves külföldi jogviszony mindkettőnknél, és fél évvel igénylés előtt hazaköltöznénk és lenne jogviszony, igényelhetnénk-e a babaváró hitelt?

Tisztelt Cím!
Párommal német országban dolgozunk 2 éve, de az otthoni tb jogviszony nem szakadt meg, mert amint az otthoni munkahelyen felmondtunk a tb-t elkezdtük fizetni és azóta is folyamatosan fizetjük. Nyár végén haza költöznénk és szeretnék megigényelni a babaváró hitelt. Megkaphatjuk így is hogy kint dolgozunk, de az otthoni tb jogviszony folyamatosan fizetve van?
Köszönöm a választ!

Kedves Dorottya, A TB fizetése csak egészségügyi ellátásra jogosít, a szükséges TB jogviszony igazolásra nem. Babaváró hitel igényléshez feltétel, hogy a házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan: o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy o külföldi TB jogviszonya van Azonban a fenti időszakok összeadhatóak, folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van. Fontos továbbá, hogy a babaváró hitel benyújtását megelőző 180 napot mindenképpen magyarországi TB jogviszonnyal kell igazolni. Amennyiben hazatérésük után legalább egyikük magyarországi munkaviszonyt létesít, akkor fél év után lehetőség nyílhat a babaváró hitel igénylésére, mivel az azt megelőző 2,5… Továbbiak »

Férjem Ausztriában dolgozik, bőven megvan a 3 év folyamatos jogviszonya. Én jelenleg gyeden vagyok azonban sajnos még a csed alatt megszűnt a munkaviszonyom. Így hiába volt előtte 10 éves folyamatos munkaviszonyom, most van benne 30 napot meghaladó megszakítás. 2020.01.01től újra dolgoznom részmunkaidőben.
A kérdésem, ha szeretnénk még gyermeket, úgy jogosultak lehetünk a babaváró hitelre, hogy a férjnek van 3 év folyamatos jogviszonya, nekem meg magyar jogviszony 1,5 éve újra folyamatos, vagy egy félnek kell mind a kettő feltételt teljesíteni?

Érdeklődnek, hogy jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre? 28 hetes terhes vagyok, férjem amerikai állampolgár és van érvényes tartózkodási engedélye itthon. Nekem megvan a folyamatos TB jogviszony és itthon dolgozom, viszont páromnak amerikai cége van, és onnan számláz.
Ez akadály lehet, vagy elég ha én dolgozom itthonról?

Üdv,
Feleségem Ausztriában dolgozik, több mint 3 éve biztosított. Nekem több mint 180 nap magyar munkaviszonyom van, de kevesebb mint 3 év.
Ebben az esetben jogosultak vagyunk a babaváróra?
Válaszát előre is köszönöm!

3 éve kint élünk, most házasodtunk. Szeretnénk babát és mielőbb hazamenni. Hiába dolgozumk minkettem 3 éve, nem vagyunk jogosultak?
Előbb költözzünk haza és dolgozunk ott fél évig?
Minden banknál így van?
Köszönjük a válaszukat!

Kint élek. Dolgoztam. Van 4 hónapos babám! Magyar okmányokkal rendelkezik! Jövőre haza költöznék!
Hogyan tudnám igényelni a babaváró kölcsönt?


56
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x