Töretlen az érdeklődés a július elsejétől igényelhető babaváró hitel iránt, ami – 3 gyermek születése esetén – akár vissza nem térítendő támogatássá is alakulhat a futamidő során. E hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet már korábban kihirdetésre került. Így mindenki számára ismert lehet az a feltétel, hogy a jogosultsághoz legalább 3 éves munkaviszonyt szükséges igazolni. Kevesebben lehetnek azonban tisztában azzal, hogy a 3 éves jogviszony számítása során a külföldi munkaviszony csak korlátozottan vehető figyelembe! Mutatjuk a részleteket!

Babaváró hitelhez szükséges munkaviszony

Babaváró hitel igénylése esetén - legalább az egyik házasfél részéről - az alábbi, minimum 3 éves, folyamatos jogviszony fogadható el:

a) magyarországi TB jogviszony - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a alapján,

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok, vagy

c) magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintett házasfél keresőtevékenysége alapján valamely más államban fennálló TB jogviszony

A 3 éves jogviszony számítása

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 3 éves időszak számítása során:

  • A fenti a), b) és c) pontok egymást követő időszakai összeadódnak.
  • Folyamatosnak tekinthető az időszak, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  • A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.
  • A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie

A Tbj. 5. § (1) bekezdés fent nevezett pontjai a következők:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban,  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,

f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott - közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

h) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már    megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint - biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

j) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben    meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy,

Összegzés

A babaváró hitel iránti kérelem benyújtásakor az igénylő a fenti pontok valamelyike alapján kell, hogy biztosított legyen. A Tbj. 5 § (1) bekezdés szerinti pontjai magyarországi TB jogviszonyt jelentenek. Ennek értelmében a hitelkérelem benyújtását megelőző fél évben csak a magyarországi jogviszony fogadható el, a külföldi nem. Aki tehát a kérelem benyújtásakor külföldön dolgozik és a házastárs részéről sem igazolható fenti jogviszonyok valamelyike, az sajnos nem lehet jogosult a hitelre. Az elvárt féléves magyarországi munkaviszonyt megelőző időszakban szerzett külföldi TB jogviszony azonban természetesen beszámítható a jogosultsági időbe.

Kérdések és válaszok online

Hitellel és támogatással kapcsolatos további kérdéseit online is felteheti!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

108 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben megigénylésre került a babaváró magyarországi bejelentett munkahellyel és elbírálása sikeres volt, ezt követően adódna egy lehetőség külföldi munkavállalásra, az milyen következményekkel járna?
Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm.

Jó napot kívánok!
Olyan kérdésem volna, hogy férjemmel megigényeltem a babavárót, azonban külföldön dolgoztunk és a 3 év tb jogviszonyba van 1 év munkanélküli, amit a Német állam fizetett. Már 1 éve itthon dolgozunk, minden papírunk megfelelő a banknál. Az OEP igazolást is megkaptuk, ami részleges hatósági bizonyítvány, mivel külföldi biztosítás is volt a 3 évben. Az OEP szerint jogosultak vagyunk a babaváróra, hiszen kiadták a Hatósági Bizonyítványt. A bank azonban nem fogadja el, ezt hiszen munkanélküli is voltam külföldön. Álláskeresőként voltam regisztrálva és 1 évig kaptam az álláskeresési járulékot. Az OEP leigazolta a kinti biztosítási időszakot, hiszen az E 104-ről nekem is megvan az igazolás.
Kérdésem, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a Bank elfogadja a kérelmünket?
Köszönöm mielőbbi válaszukat!

Tisztelt Hitelnet.hu!
Párommal mind a ketten külföldön dolgoztunk. 2019 decemberében kezdtem kint, majd 2020 márciusában jöttem haza. Azután 3 hónapig fizettem magam után a TB-t itthon Magyarországon, majd júniusban munkát vállaltam Magyarországon, azóta is itthon dolgozom.
A kérdésem az lenne, hogy az a 3 hónap, amikor magam után fizettem a TB-t az beleszámít a TB jogviszonyba vagy csak az amikor dolgozok? Azért kérdezem, mert ha igen, akkor elvileg decemberben meg lenne a 3 évem mint külföldi munka + magyar TB + Magyar munka.
Válaszát köszönöm.
Üdvözlettel,
Barna

Üdvözlöm!
Párommal mindketten ingázók vagyunk Ausztriába. Mielőtt kikerültem volna, tavaly júniusig folyamatos munkaviszonyom, tb-m volt itthon 2 és fél évig, majd kint a zárás miatt novemberben kijelentettek és februárig itthon voltam munkanélkülin, Tb-vel rendelkeztem.
Most újra ugye be vagyok kint jelentve, illetve dolgozom a pici születése előtt 8 hétig.
Ezek alapján lehet esetleg valahol kiskapu?
Köszönöm.

Üdvözlöm!
Párommal vállalkozók vagyunk 2020.05.05-től, előtte Ausztriában dolgoztunk szezonmunkásként! A korábbi szezonok között eltelt 2 hónap is, így nem vagyunk jogosultak a babaváró hitelre? A baba már pocakban van, április közepre várjuk! Mielőtt elkezdtünk itthon dolgozni, 35 nap telt el, ez is így kizáró ok?

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy párommal kint élünk Németországban. Jelenleg nekem megvan a 3 év folyamatos munkajogviszonyom külföldön, viszont párom ha hazaköltözik és eláll dolgozni az utolsó 3 hónapban, hogy meglegyen a 90 napos magyarországi TB jogviszonya, úgyis lehet igénybe venni a babaváró hitelt? Tehát nekem nem feltétele annak, hogy a 3 évből az utolsó 3 otthoni magyarországi munkajogviszony legyen?
Elég, ha párom csak a magyarországi utolsó 3 hónapot igazolja munkáltató által, nekem meg a 3 év külföldről?
Köszönöm válaszát!

Külföldi dolgozónak jár-e a babaváró, ha hazaköltöznek? Van kinti munkaviszony és folyamatos biztosítás.

Üdvözlöm!
A lányomék kint dolgoznak Németországban, most jönnének haza. A lányom 28 hetes terhes, kint 3 éve fizeti a tb-t. Februárban jönnek haza. Akkor így nem kaphatnak babaváró hitelt?
Beszéltünk egy ügyintézővel és azt mondta, hogy ha hazajönnek, akkor van három hónapja a férjének, hogy itthon munkába álljon. Akkor ez nem így van?
Köszönöm a válaszát.

Üdvözlöm!
Ingázóként dolgoztam Ausztriában, majd utána Magyarországon. A két munkahelyem között 3 hónap fizetett munkanélküli és 3 hónap fizetetlen munkanélküli időszak volt. Azóta több mint egy éve Magyarországon dolgozom. Így én most kvázi külföldről hazaérkezőnek számítok és elég a 180 nap magyar tb jogviszony? Ezekkel a feltételekkel jogosult lehetek a babaváró hitelre?
Köszönöm.

Tiszteletem!
A CSOK és a Babaváró hitel igényléséhez 30 napnál nem lehet hosszabb a TB jogviszony megszakítás.
Külföldről hazatérőként igazolnom kell az E104 nyomtatvánnyal a külföldi munkaviszonyomat, amit az OEP kér meg az illetékes országtól.
Úgy értesültem, hogy ezen igazolás bekérése heteket, akár hónapokat is igénybe vehet.
Ha esetlegesen várni kell az igazolásra, eközben el tudok helyezkedni Magyarországon, illetve tudok létesíteni TB jogviszonyt.
Illetve Mo. illetékes hivatala meg tudja-e kérni Teneriféről ezt a forma nyomtatványt?
Köszönöm a válaszát!

Ha a magyarországi 180 nap jogviszonyt megelőző 2,5 évben a jogviszony nem uniós államban, hanem az USA-ban jött létre, akkor is fennáll a jogosultság?
Köszönöm!

Üdvözlöm!
Ha külföldről hazatérve megvan a fél éves tb jogviszony igazolás, az előtte külföldön dolgozott 2,5 évről is kérnek igazolást?
Köszönöm!

Tisztelt Cím!
A babaváró hitellel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Amennyiben külföldön tervezek munkavállalást a következő 4 hónapban, mely 4 hónap alatt folyamatosan fennálló TB jogviszony igazolásom lesz, abban az esetben ez elegendő a hitel igényléséhez, megfelel a 90 napos időintervallumnak vagy korábbi dokumentumokra is szüksége lehet a banknak?
Köszönöm előre is a választ!
Hilda

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy én ír származású párommal fogok hazatérni külföldről, majd Magyarországon fogunk házasodni 1 hónapon belül. Ahogy hazaértem, megigényelem a 180 napos álláskeresési járadékot és ezalatt az idő alatt, ha találok munkát, elvállalom és utána 90 napra rá, ahogy dolgozom megigényelnénk a babavárót. Ha jól értelmeztem, akkor ez így lehetséges a számunkra?

Tisztelt cím!
Feleségem Indiai, az Ersténél próbáltuk felvenni a babavárót, minden dokumentum megfelelt, kivéve a lakcímkártyája, ami papír alapú. (Mást nem kaphat, addig amíg nincs állandó tartózkodási engedélye, ami megszerezhetetlen jó darabig). Be van jelentve már 3 éve, van magyar lakcíme.
Ilyen esetben nem jár hitel nekünk?
Üdv,
Bence

Tisztelt Hitelnet!
Azok is jogosultak a babaváró hitelre, ahol az egyik társ, feleség még külföldön dolgozik egyéni vállalkozóként, de a férj Magyarországon él és tudja igazolni legalább 3 éves munkaviszonyát?

Tisztelt Cím!
Külföldről való hazatérés után az álláskeresési járadék is beleszámít a 180 nap otthoni tb jogviszonyba? Ha nem, akkor azt nem tekintik tb jogviszony megszakításnak?
Üdvözlettel, Norbert

Tisztelt Cím!
Úgy igényelhető a babaváró hitel, hogy nekem megvan a 3 év jogviszonyom viszont, a férjem kint dolgozik Ausztriában? Elfogadják azt is mint hitel fedezetet?

Tisztelt Hitelnet!
Férjem az USA-ban van foglalkoztatva, illetve mindkettőnknek van magyarországi ingatlan bérbeadásból jövedelmünk. A tb jogviszony Magyarországon ok. A magyar bankok nem fogadják el az amerikai munkaviszonyból származó jövedelmet (OTP, Sberbank, K&H, Raiffeisen, MKB, Budapest Bank, Erste, takarékok).
Önök tudnak olyan bankról, aki elfogadja?
Köszönöm előre is.
Üdvözlettel, Gabriella

Érdeklődni szeretnék, hogy a párom Németországban dolgozik. Tavaly július óta adózik Németországban, előtte folyamatosan Magyarban. Csak akkor lenne esélyünk felvenni, ha haza jönne és itthon 90 napot ledolgozna? Sajnos én nem tudom még kapni, mivel 52 napom hiányzik a jogviszonyból.

Üdvözlöm.
Ha megvan a tb, a párom itthon dolgozik több mint 180 napja, viszont a hitelt Ausztriában vettük fel.
Így is megkaphatjuk a babavárót?

Kedves Hitelnet!
Melyik paragrafusban olvashatunk arról hogy a külföldi tb jogviszony beleszámítható a magyar jogviszonyban, vagyis hogy elegendő 90 nap magyar tb és munkaviszony.
Az egyik hitelügyintéző állítja, hogy csak akkor vehető igénybe ez a kedvezmény, ha nemzetközi cégnek dolgozunk.
Köszönöm előre is segítségét.

Kedves Hitelnet!
Nem értem pontosan a dolgot.
Az összegzésben ez áll: “Ennek értelmében a hitelkérelem benyújtását megelőző fél évben csak a magyarországi jogviszony fogadható el, a külföldi nem.”
Majd itt alattam, Doniz kérdésére a válasz:
“Külföldről hazatérők esetében legalább 90 napos magyarországi TB jogviszonynak meg kell lenni.”
Alatta Viktóriának a válasz: “A babaváró hitelkérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napban magyarországi TB jogviszony szükséges”

Üdv.
Párommal 3 éve dolgozunk külföldön folyamatos tb jogviszonnyal. Babánkat augusztus 19-re várjuk. Magyarországon mindkettőnek van bejelentett lakcíme. Áprilisban tervezzük a polgári esküvőnket.
Szeretnénk élni a babaváró hitellel, így arra gondoltunk, hogy párom KATA-s egyéni vállalkozást indítana most februártól. Jól gondoljuk, hogy ezáltal a 90 napos tb jogviszony igazolva lenne, ha mondjuk júniusban igényelnénk a hitelt?
Válaszukat előre is köszönjük!

Férjemmel idén tervezzük a haza költözést Magyarországra. Viszont a férjemnek nincs folyamatos Tb jogviszonya, nekem van külföldi Tb és munkaviszonyom is. Itt viszont a külföldi Tb-ből kijelentkezem, hogy legyen magyar Tb. Várandós vagyok és otthon munkába nem tudok állni, viszont a külföldi munkaviszonyom él, így is igényelhető a Babaváró hitel?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdv,
Érdeklődnék, hogy a külföldi (Angliai) magánvállalkozói jogviszony beleszámítható-e a 3 évbe?
Köszönettel,
Viktória

T.ím!
Gyermekem több éve külföldön dolgozik. Van itthoni bejelentett lakcíme. A német “Gyes” lejárta után a Covid miatt elvesztette a munkáját, munkanélküli segélyt kap. A párja folyamatos munkaviszonyban dolgozik Németországban. Amennyiben a lányom januártól munkaviszonyt létesít itthon, jelentkezhet-e babaváró kölcsönre? Jelenleg ismét kisbabát vár, aki elvileg június 20. körül jön a világra.
Várom szíves válaszukat.
Köszönettel.
Andrea

Üdvözlöm,
férjem amerikai, magyar munkaviszonnyal, én megfelelek minden feltételnek.
Igénybe vehetjük így a babaváró hitelt? Albérletben van bejelentve, magyar lakcímkártyája nincs.
Köszönöm.

Szép napot!
Párommal az elmúlt pár évben utaztunk, neki 2019 október közepe és december közepe között volt külföldi szerződése, illetve idén januártól 2021 végéig szintén külföldön, ezután szeretnénk hazatérni és amint lehet kiváltaná az őstermelőit vagy vállalkozóit. Így megkaphatjuk a babaváró hitelt? Illetve szükséges kijelentkezni Magyarországról? (Eddig nem tettük meg, mert magunk után fizettük a TB-t, de aztán kiderült, hogy az nem számít.)

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, ha nekem megvan a 3 éves folyamatos TB jogviszonyom, de jelenleg GYED-en vagyok és mellette nem dolgozok. A férjem viszont dolgozik, de Ausztriában, így az ő keresete igazolható csak. Akkor mi megfelelünk a babaváró támogatás elvárásainak?!
(a többi szempont tisztázott)
Üdv: Julcsi