Lakást szeretnék vásárolni Budapesten. Közalkalmazottként dolgozom már több mint 30 éve.

A közalkalmazotti törvényben a következőket találtam:

"78/A. § * (1) * Az állam készfizető kezességet vállal a közalkalmazott által a lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig.
(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a közalkalmazottnál vállalhat, aki:
a) határozatlan időre létesített közalkalmazotti jogviszonyt;
b) legalább hároméves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik;
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti;
d) *
e) * nem áll - a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárás kivételével - büntetőeljárás hatálya alatt, és
f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve a vele közös háztartásban élő házas vagy élettárs - az igénylés időpontjában - állami kezességvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett;
g) a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - saját, illetve adóstársa jövedelmi helyzetét is figyelembe véve - a kölcsön teljes összegére vonatkozóan hitelképesnek bizonyul.
(3) * A (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló közalkalmazotti jogviszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja.
(4) * A (2) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesülését a közalkalmazott hatósági bizonyítvánnyal igazolja, a (2) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről a közalkalmazott a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik.
(5) A közalkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerződés megkötését követő öt munkanapon belül
a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét;
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát;
c) a hitel lejártának időpontját.
A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a közalkalmazott haladéktalanul köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
(6) * Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. § (2) bekezdésének a), c) vagy g) pontja, illetve (3) bekezdése alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezesség után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának (6) bekezdés szerinti megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a közalkalmazott által az (5) bekezdés alapján bejelentett hitelintézetet.
(8) A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a közalkalmazottal a (6) bekezdés szerint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet a közalkalmazott a hitelintézeti értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet.
(9) * Ha a közalkalmazott a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet erről, valamint a közalkalmazott adatairól 8 napon belül értesíti az állami adóhatóságot.
(10) * A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a kincstárt a közalkalmazottnak nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén fennálló állományáról, valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.
(11) * Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján a közalkalmazott helyett a kezességvállalással biztosított - a hitelintézetnek meg nem térülő - összeget kifizette, illetve a (6) bekezdés szerinti egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a közalkalmazott elmulasztotta, akkor a közalkalmazott ezen tartozásai a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be."

1. Szeretném megkérdezni, ezt úgy kell értelmezni, hogy a hitelbiztosítási érték 100%-ig hitelez nekem a bank, tehát nem szükséges az önrész?
2. A hitelbiztosítási érték alatt a lakás teljes vételárát kell érteni?
3. Elég, hogy ha csak tulajdonostársként szerepelek vagy 100 %-ban az én nevemen kell lenni a lakásnak?

Segítségüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: László

Kedves László!

A fent leírtak szerinti úgynevezett köztisztviselői hitelt egyik pénzintézetnél sem nyújtja.

A hitelbiztosítéki érték nem a lakás teljes vételárát jelenti, hanem az ingatlannak azt a minimális értékét, mely összegért nemfizetés esetén az értékesíthető. Ezt más néven menekülési értéknek is szokták nevezni. A hitelbiztosítéki érték a forgalmi értéknek kb. 70-80-90%-a településtípustól, valamint attól függően, hogy új vagy használt lakásról van szó.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

A hatályos rendelkezések értelmében jelenleg - megfelelő jövedelemfedezettség esetén - egy ingatlan forgalmi értékének maximum 80%-a vehető fel hitelként. Ugyanakkor vannak egyéb, közszférában elérhető kedvezmények, melyek lakáshitel felvételekor elérhetők.

Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt az elérhető legkedvezőbb lakásvásárlási hitelekről bővebb információk ismeretében. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Érdeklődni szeretnék, hogy pedagógusoknak jelenleg kedvezményes lakáshitel van-e ?
Azt tudom, hogy évekkel ezelőtt volt ugyan, de keresgélve sajnos semmi konkrétat nem találtam.