A Fair bank törvény február 1. óta hatályos rendelkezései alapján új szabályok kerültek bevezetésre, amelyek a jelzáloghitelezési folyamat és a hiteltermékek némi változtatását tették szükségessé. Mindennek célja, hogy a leendő adósok felelős döntést tudjanak hozni a hitelfelvétel során. Az ügyfelek átfogó, reprezentatív példával alátámasztott, írásbeli és szóbeli tájékoztatásból ismerhetik meg az egyes hitelkonstrukciókat, valamint már a hitelfelvételkor tisztában lehetnek azzal, hogy a futamidő alatt mely esetekben és milyen módon változhat a hitelkamat.

Fair Bank

A változás egyelőre a piaci kamatozású hiteleket érinti. Az állami kamattámogatású hitelek esetében a Fair bank törvény 2015. július 1-től lép hatályba. Ezek jelenleg változatlan formában igényelhetők.

Hogyan változhat a hitelkamat a futamidő alatt?

A hitelfelvétel előtt állókat leginkább foglalkoztató kérdés az, hogy változhat-e a futamidő alatt a törlesztő részlet és ha igen, mennyivel. A törvény pontosan rögzíti az alkalmazható kamattípusokat és a kamatváltoztatás módszerét.

3 évnél rövidebb futamidejű hitelek az alábbi kamattal nyújthatók:

  • fix kamattal a teljes futamidő alatt
  • referencia kamattal + fix kamatfelárral

3 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén alkalmazott kamat:

  • fix kamat a teljes futamidő alatt
  • legalább 3 éves kamatperiódusonként fix kamat
  • referencia kamat + legalább 3 éves kamatperiódusonként módosítható kamatfelár

A referencia kamat mértéke változó, amennyiben a választott referencia kamat a 6 havi BUBOR, akkor a referencia kamat mértéke, így a havi törlesztő részleg összege 6 havonta változhat – az aktuális referencia kamatok az MNB honlapján megtekinthetők.

A kamat és a kamatfelár változtatására a hitel futamideje alatt legfeljebb 5 alkalommal - az egyes kamatperiódusok lejárata után - az MNB által elfogadott és a hitelszerződésben rögzített - úgynevezett kamatmódosítási, illetve kamafelár-változtatási mutató alapján kerülhet sor.

A kamatváltoztatási mutató egy – az MNB honlapján közzétett – hitelnyújtáshoz kapcsolódó viszonyszám, ami a hitelintézetektől független, általuk nem befolyásolható, s az általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon fejezi ki.

Szerződéskötéskor már pontosan tudhatjuk, hány százalékkal változhat a kamatláb?

Azt, hogy pontosan hány százalékkal változhat a hitelkamat a futamidő során, előre továbbra sem lehet megmondani. Amit tudhatunk az, hogy mely tényezők játszhatnak szerepet a kamatláb emelkedésében, például a 3, 6, 12 havi BUBOR vagy a különböző futamidejű állampapír hozamok módosulása.

Mikor és hogyan kell tájékoztatni az ügyfeleket a kamatváltozásról?

  • A kamat, illetve a kamatfelár változásáról az ügyfeleket előzetesen, a kamatperiódus lejárata előtt legalább 90 nappal, papíron vagy más tartós adathordozón kell tájékoztatni. (A tartós adathordozó olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.)
  • Állami kamattámogatással nyújtott hitelek esetén a hitelkamat változását a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal, hirdetményben kell közzétenni.
  • A referencia kamat változásáról utólagos tájékoztatót küldenek a hitelintézetek az adós részére. Ugyanakkor a kölcsönszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelintézet az adóst a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról.

Mit tehet az adós, ha számára hátrányosan változik a kamat, illetve a kamatfelár?

Ebben az esetben az adós a hitelszerződés díjmentes felmondására jogosult. Ezt a kamatperiódus lejárata előtt 60 nappal be kell jelenteni a hitelintézetnél és a fennálló tartozást legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján vissza kell fizetni.

A Fair bank törvénynek megfelelve milyen típusú hitelkamattal juthatunk kölcsönhöz az egyes bankoknál?

A hitelpiaci kínálatot tekintve tapasztalhatjuk, hogy a pénzintézetek többsége továbbra is referencia kamattal + kamatfelárral kínálja kölcsöneit. Lényegesen kevesebb azon hitelintézetek száma, ahol fix kamat mellett juthatunk kölcsönhöz.

[ughoos-snippet id="32364"]

Forrás: Hitelnet.hu gyűjtés

Amennyiben szeretne tájékozódni a fenti kondícióknak megfelelő konkrét kamatlábak mértékéről és az aktuális törlesztő részletekről, kérjük, tekintse meg hitelkalkulátorunk eredményét és küldje el tanácsadóinknak ajánlatkérését!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
6 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

T. Cím!
Jelzálog típusú hitellel rendelkezem, mely tekintetében most lehetőségem van rendezni a teljes tartozást. A közjegyzői okiratban foglalt végtörlesztés és adós általi felmondás ugyanazon jogintézmény, vagy azok eltérnek egymástól? Végtörlesztés esetén az akció keretében kapott kedvezmények visszafizetését is tartalmazza az okirat, felmondás esetén csak a szerződésmódosítási díj megfizetéséről rendelkezik.
Kérem tájékoztatásukat ténylegesen különbözik a kettő, és milyen joghatásai vannak az adósra nézve!
Köszönettel.
Zsolt

T. Hölgyem, Uram!
2008-ban vettünk fel új építésű ingatlanra 15.000.000 Ft államilag támogatott hitelt forint alapon. Az akkori kamatokhoz képest ma már jelentősen jobb feltételekkel lehet kiváltani ezt a hitelt. Most 115.000 Ft-ot fizetek még 18 évig. Míg egy másik bank által kínált hitellel ki tudom váltani a jelenlegi hitelemet úgy, hogy 95.000 Ft-ot fizetek 15 évig. Ez jelentős kedvezmény mellyel élni szeretnénk. Azonban az OTP bankban 3,6% végtörlesztési díjat kell fizetni. Ez 465.000 Ft-tal növeli a költségeket.
Kérdésem a következő: A fair bank törvény szabályozza-e mindezt, jogos-e az OTP 3,6%-os végtörlesztési illetéke?
Köszönöm válaszukat.

Tisztelt Hitelnet!
Az érdekelne, hogy a bankokra vonatkozó új törvényeknek való megfelelés (Fair-bank tv.) jár-e a bankok részéről olyan szerződésmódosítással, mely esetén díjmentesen kifizethetem, előtörleszthetem ( kp+új hitel forrásokból) a forinthitelemet?