Jelzáloghitel felvételekor a hitelszerződés aláírásával kötelezettséget vállalunk arra, hogy a futamidő során szerződésszerűen törlesztünk. Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudunk eleget tenni törlesztési kötelezettségünknek, annak komoly következményei lehetnek. Összefoglaltuk, hogy mire számíthatnak a „rossz adósok” nemfizetés illetve késedelmes fizetés esetén.

A késedelmes fizetés, illetve nemfizetés következményei

 1. A hitelintézetek a késedelembe esés napjától kezdve késedelmi kamatot számítanak fel. Ennek aktuális mértékét a bankok hirdetménye tartalmazza. A késedelmi kamat naponta növeli a tartozás összegét, ezért érdemes a hátralékot a lehető legrövidebb időn belül kiegyenlíteni.
 2. A minimálbér összegét 90 napon túl meghaladó tartozás esetén a hitelfelvevők adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábbi BAR lista), ami negatívan befolyásol egy későbbi hitelfelvételt.
 3. Ha a hátralékot nem sikerül a megadott határidőre rendezni, akkor a bank felmondja a kölcsönszerződést, melynek következményeként a teljes hitelösszeg egy összegben esedékessé válik.
 4. Ha a hitelszerződés felmondása után sem kerül kiegyenlítésre a tartozás, akkor a hitelintézetek jogi eljárás kezdeményezésével érvényesíthetik követelésüket, ami szintén jelentős mértékben emeli a tartozás összegét.

A követelés érvényesítésének menete

 1. A késedelembe esést követő 90 napon belül

A hitelintézetek több alkalommal írásbeli felszólítást küldenek az adósoknak, esetleges kezesnek a megadott értesítési címre, valamint tájékoztatják a zálogkötelezetteket is a hátralékról. Az írásbeli felszólításon túl a megadott telefonos elérhetőségeken is próbálják felvenni a kapcsolatot az érintettekkel.

Fontos!

Késedelembe esés esetén lényeges, hogy az ügyfelek mielőbb felvegyék a kapcsolatot a hitelnyújtóval, ugyanis a banki mentőcsomagok jellemzően akkor vehetők igénybe, ha az ügyfélnek nincsen 90 napot meghaladó késedelme. Ki kell emelni tehát a bankkal való együttműködés fontosságát!

Amennyiben a hitelintézet nem éri el ügyfelét a megadott elérhetőségeken, akkor külső követeléskezelő bevonásával próbál egyeztetni az adóssal.

 1. A késedelembe esést követő 90 napon túl

A bank – a fizetési felszólításon és telefonos kapcsolatfelvételen túl – külső követeléskezelő céget bíz meg a követelés behajtására. A követeléskezelők írásban, telefonon és személyesen is felkereshetik a késedelembe esett hitelszerződés érintettjeit a tartozás megfizetésével kapcsolatos egyeztetés miatt.

Milyen lehetőségek vannak a tartozás rendezésére a kölcsönszerződés felmondása előtt?

 • A lejárt tartozás kiegyenlítése egy összegben vagy részletekben
 • Gyűjtőszámla hitel igénylése

Ha a lejárt tartozás egy összegben történő rendezésére nincsen lehetőség, akkor – az előírt feltételek teljesülése esetén – Gyűjtőszámla hitel III. termék igényelhető.

 • A kölcsönszerződés módosítása

Életbiztosítással vagy lakástakarékkal kombinált hitelnél a biztosítási díj vagy a lakástakarék nemfizetése esetén megszüntethető a kombinált jelzáloghitel és a kölcsön annuitásos hitellé alakítható.

 • Az ingatlanfedezet értékesítése

A fedezetül bevont ingatlan értékesíthető, s az eladásból származó összegből kiegyenlíthető a tartozás.

 • Az ingatlanfedezet felajánlható a Nemzeti Eszközkezelőnek. Az Eszközkezelő a korábbi tulajdonosnak bérbe adja az ingatlant visszavásárlási jog biztosítása mellett.

Milyen lehetőségek vannak a tartozás rendezésére a kölcsönszerződés felmondása után?

 • A teljes tartozás kiegyenlítése egy összegben vagy részletekben

Ha az adósnak nem áll módjában egy összegben rendezni tartozását, akkor részletfizetési kérelemmel fordulhat a bank felé, amely elbírálás alapján kerül jóváhagyásra.

 • Az ingatlanfedezet értékesítése

A fedezetül bevont ingatlan értékesíthető, s az eladásból származó összegből kiegyenlíthető a tartozás.

 • Az ingatlanfedezet felajánlható a Nemzeti Eszközkezelőnek. Az Eszközkezelő a korábbi tulajdonosnak bérbe adja az ingatlant visszavásárlási jog biztosítása mellett.

Ha az adós a fenti lehetőségek egyikével sem él, akkor a hitelintézetek a következők szerint járhatnak el:

 • Bírósági végrehajtási eljárás megindítása

Közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés esetén a bank a szerződés végrehajtási záradékkal való ellátását kéri az illetékes közjegyzőtől.

Amennyiben a kölcsönszerződést nem foglalták közokiratba, akkor fizetési meghagyást kér, majd ez alapján végrehajtási lap kiállítását kezdeményezi.

 • Követelés engedményezése

A hitelszerződés felmondása után a bank a követelését bármikor eladhatja. Ennek értékesítésekor a hitelezői jogok a követelés vásárlójára szállnak át. Ez által a tulajdoni lapra bejegyzett jelzálogjog a vevő javára átjegyzésre kerül. Ezt követően a tartozást a követelés vásárlója felé kell teljesíteni.

Mi az elszámolás sorrendje késedelem esetén?

A bankok először mindig a követelésérvényesítés során felmerült költségeket számolják el, majd ezt követi a késedelmi kamat, az ügyleti kamat és végül a tőke elszámolása.

Lássuk egy gyakorlati példán keresztül:

Az adós késedelmes tartozása: 5.000.000 Ft, melyből

 • Lejárt tőketartozás: 3.500.000 Ft
 • Lejárt ügyleti kamattartozás: 400.000 Ft
 • Lejárt késedelmi kamattartozás: 480.000 Ft
 • A kölcsönszerződés közokirati felmondási díja: 20.000 Ft
 • Végrehajtási eljárással kapcsolatos költségek: 600.000 Ft.

Amennyiben ebből az adós kiegyenlít 4.000.000 Ft-ot, akkor a befizetés elszámolása az alábbiak szerint zajlik:

 • Végrehajtási eljárással kapcsolatos költségekre: 600.000 Ft.
 • A kölcsönszerződés közokirati felmondási díjára: 20.000 Ft
 • Lejárt késedelmi kamattartozásra: 480.000 Ft
 • Lejárt ügyleti kamattartozásra: 400.000 Ft
 • Lejárt tőketartozásra: 2.500.000 Ft

Ezt követően az ügyfélnek további 1.000.000 Ft tőketartozása marad fenn.

Fentiek alapján jól látszik, hogy a késedelmes hiteltörlesztés mennyi plusz költséget eredményez az adós számára. Ezért is fontos, hogy fizetési nehézség esetén azonnal forduljunk a hitelnyújtó bankhoz és ne várjuk meg, míg hátralék halmozódik fel!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

4 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt hölgyem/Uram!
Lakástakarék hiteltörlesztésemet a hónap első napján mindig levonják. Ebben a hónapban úgy alakultak a dolgok, hogy nem volt elegendő pénz a számlámon. 10 nap múlva tudom törleszteni.
Milyen egyéb költségekkel járhat ez?
Üdv.: Dániel

Tisztelt Címzett!
Kérném szíves tájékoztatását olyan jelzáloghitel felvételével kapcsolatban, melyben az ingatlantulajdonosának közvetlen családtagja haszonélvezőként szerepel a tulajdoni lapon!
Köszönettel.